Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Colegiul Naţional ”Nicolae Bǎlcescu”- BrǎilaŞcoala Gimnazialǎ Unirea(Valea Cânepii)-jud. BrǎilaLiceul Teoretic ”Nicolae Io...
Lucrare reprezintǎ proiectul ]colar desfǎ]urat în câteva ]coli brǎilene ]i care are cascop sǎ atragǎ atenia asupra unei pr...
importanţei reciclării deşeurilor şi vor participa la acţiunile proiectului, vor răspândimateriale informative privind imp...
Elevii claselor V-VIII ai Liceului Teoretic”N. Iorga”-BrǎilaElevii Şcoalii Gimnazialǎ Unirea (Valea Cânepii)-Jud. Brǎila  ...
Elevii au proiectat ]i realizat panouri ]i afi]e informative pe care le-au expus în ]colile ceparticipǎ la proiect, au rea...
Dacǎ dorii ne cunoastei mai bine putei accesa site-ul proiectului nostru :https://www.facebook.com/SalvamResurseleNaturale...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentare

107 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentare

  1. 1. Colegiul Naţional ”Nicolae Bǎlcescu”- BrǎilaŞcoala Gimnazialǎ Unirea(Valea Cânepii)-jud. BrǎilaLiceul Teoretic ”Nicolae Iorga” -Brǎila Salvǎm resursele naturale ale planetei=Reciclǎm -proiect scolar- Profesor coordonator: ing.Veronica Roidis 1
  2. 2. Lucrare reprezintǎ proiectul ]colar desfǎ]urat în câteva ]coli brǎilene ]i care are cascop sǎ atragǎ atenia asupra unei probleme importante în ara noastrǎ :reciclareasortatǎ a de]eurilor.1.Descrierea proiectului Reciclarea încearcă să rezolve mai multe probleme pe plan mondial, păstrareaunei planete curate, nepoluate dar şi economisirea unor importate resurse naturalecare în curând vor fi epuizate.În România problema reciclării este mai acută,termenul a fost recent popularizat , dar va mai dura până când populaţia din ţaranoastre îşi va forma deprinderile de sortare a deşeurilor, încercând reciclarea lor.Există foarte puţine informaţii în programele şcolare despre reciclare iar copii nu auformate deprinderi de a recicla deşeurile. De fapt este foarte greu să formezi anumitedeprinderi unor copii care nu le-au văzut practicate în jurul lor, în societate. În ultimiiani anumite asociaţii non-guvernamentale, primării şi în şcoli au apărut primeleproiecte care au în vedere reciclarea sortată a deşeurilor: apariț ia containerelor,unde se încearcă recoltarea separată a deşeurilor. Întrebarea care ne-o punem este:“Câte din aceste containere colectează deşeurile pentru care sunt desemnate?Răspunsul l-au dat tot copiii care au sesizat că aproape nimeni nu foloseştecontainerele special puse în şcoli, iar cele de la colţurile străzilor din oraş suntadunate tot la un loc, în aceeaşi maşină. În mediul rural, cu excepț ia şcolilor, situaţiaeste clară: containerele pentru colectare sortată nu existentă.De aceea unul dinprimele obiectivele ale acestui proiect este de a conştientiza importanț a reciclăriiasupra tuturor elevilor din clasele participante la proiect şi a familiilor acestora, dea-şi forma deprinderi de colectare şi sortare a deşeurilor. Elevii vor colecta şi sortamateriale reciclabile apoi vor întrebuinţa unele dintre aceste materiale încercând săle dea diferite întrebuinţări şi a atrage atenţia asupra importanţei reciclării deşeurilorîn salvarea şi economisirea resurselor naturale ale planetei. Toţi elevii vor încercaapoi să informeze asupra problemelor reciclării deşeurilor pe ceilalţi elevi ai şcolii şifamiliile acestora prin activităţi de propagandă scrisă: afişe, pliante, desene, panouriinformative.Elevii vor încerca să răspândească informaţiile primite, iar prin exemplullor personal să-şi îndemne colegii de şcoală, vecinii şi rudele să colecteze sortatdeşeurile.2.Scopul proiectului Copiii vor încerca prin lucrările lor să atragă atenţia celorlalţi colegi, profesorilor,familiilor lor şi comunităţii asupra importanţei colectării şi sortării deşeurilor.3.Beneficiarii proiectului: La proiect vor participa elevii din clasele V-VIII de la Colegiul”N. Bălcescu”,eleviai claselor V-VIII din Liceul”N.Iorga” ,elevi ai claselor V-VII din Şcolile GimnazialeUnirea (Valea Cânepii)- jud.Brăila inclusiv elevii cu cerinţe educationalespeciale,elevi din clasele V-VIII ai Şcolii Gimnaziale”C.S. Aldea”-Brăila şi ŞcoliiGimnaziale“Ecaterina Teodoroiu”-Brăila, elevii ai claselor V-VIII -ŞcoalaGimnazială“Ion Creangă”-Brăila.Toţi elevii participanţi vor fi informaţi asupra 2
  3. 3. importanţei reciclării deşeurilor şi vor participa la acţiunile proiectului, vor răspândimateriale informative privind importanţa reciclării deşeurilor pentru salvarea şieconomisirea resurselor naturale ale planetei în şcoli şi comunitate.4.Obiectivele proiectuluiElevii trebuie: Să fie informaţi asupra tuturor aspectelor privind conceptul de reciclare a deşeurilor; Să îşi formeze deprinderi de sortare a deşeurilor în functie de tipul acestora şi modalităţile lor de valorificare; Să-şi dezvolte abilitaţi de a refolosi anumite materiale reciclabile în scopuri practice şi artistice.5.Partenerii de proiect: Colegiul National ”Nicolae Bălcescu”- Brăila,Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”- Brăila,Şcoala Gimnazială Unirea (Valea Cânepii) - jud. Brăila ,Şcoala Gimnazială “Constantin S.Aldea” - Brăila,Şcoala Gimnazială “Ecaterina Teodoroiu” Brăila,Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” Brăila ]i Asociaţia “Pro Democraţia” – Club Brăila,Primaria Comuna Unirea - jud. Brăila,Centrul Şcolar pentru Educaț ie Inclusivă Brăila,Inspectoratului Şcolar Judeţean Brăila.6.Ce au realizat elevii [n cadrul proiectului Conform programului elaborat elevii colecteazǎ material reciclabil :hârtie,PET-uri,metale,lemn,mase plastice ]i textile,pe care le transformǎ în diferite obiecte ,cu care au participat laexpoziii.Sǎ –i vedem la lucru!Elevii claselor V-VIII ai Colegiului Naional”N. Bǎlcescu”-Brǎila 3
  4. 4. Elevii claselor V-VIII ai Liceului Teoretic”N. Iorga”-BrǎilaElevii Şcoalii Gimnazialǎ Unirea (Valea Cânepii)-Jud. Brǎila 4
  5. 5. Elevii au proiectat ]i realizat panouri ]i afi]e informative pe care le-au expus în ]colile ceparticipǎ la proiect, au realizat materiale informative ]i de popularizare a temei proiectului pecare le vor rǎspândi în cartierul sau localitatea lor.Colegiul Naional “N. Balcescu” Liceul Teoretic”N. Iorga”Şcoala Gimnazialǎ Unirea (Valea Cânepii)-Jud. Brǎila Colegiul National “N. Balcescu” 5
  6. 6. Dacǎ dorii ne cunoastei mai bine putei accesa site-ul proiectului nostru :https://www.facebook.com/SalvamResurseleNaturaleAlePlaneteiReciclam?ref=hlVǎ invitǎm sǎ dati like , vǎ spunei pǎrerea ]i poate colaborǎm împreunǎ pentru a atrageatenia asupra acestor probleme în ara noastrǎ:reciclarea sortatǎ a de]eurilor ]i poluarea. 6

×