Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ставлення населення до реформи поліції в Україні

Результати дослідження

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ставлення населення до реформи поліції в Україні

 1. 1. Ставлення населення до реформи поліції в Україні Березень 2017
 2. 2. Методологія Базове дослідження Фінальне дослідження Мета Визначити розуміння реформи поліції та ставлення до поліції населення 12 міст України, що беруть участь у проекті IREX – Citizen Engagement and Reforms Communication Метод дослідження Особисте інтерв’ю обличчя до обличчя за допомогою планшетів (F2F, CAPI) Виконавець польових робіт Тейлор Нельсон Софрез Україна (TNS) Термін польового етапу дослідження 05-22 вересня 2016 30 січня – 6 березня 2017 Географія дослідження Краматорськ, Слов’янськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кропивницький (Кіровоград), Вінниця, Чернігів, Івано- Франківськ, Ужгород та Мукачево Вибірка Репрезентативна для зазначених міст в цілому, квотна (за статтю та віком) Обсяг вибірки 1000 1500 Респонс рейт 46% 34% Теоретична похибка вибірки 3% 2.5% Позначки: значення зросло, значення знизилось у порівнянні із базовим дослідженням. * - статистично значущі відмінності за групами.
 3. 3. Довіра до соціальних інститутів та організацій 22.8 21.5 19.0 16.0 46.3 43.1 50.8 50.3 40.4 33.9 33.8 28.3 38.3 32.3 33.5 28.5 38.3 35.6 34.9 31.9 31.3 33.1 36.8 35.5 38.9 43.5 47.5 53.0 15.4 17.5 14.3 13.1 28.3 31.1 29.4 34.1 Базове Фінальне Базове Фінальне Базове Фінальне Базове Фінальне Базове Фінальне Базове Фінальне Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте… % Не довіряють Важко сказати Довіряють База: всі респонденти, базове дослідження n=1000, фінальне дослідження n=1500. Національна та патрульна поліція характеризуються досить високими рівнями довіри, порівняно із іншими соціальними інститутами та організаціями. У порівнянні з вереснем 2016 року, у лютому 2017 року зросла довіра до національної та патрульної поліції, а також до засобів масової інформації. Національній поліції Патрульній поліції Прокуратурі Судам Місцевим органам влади Засобам масової інформації
 4. 4. Довіра до соціальних інститутів та організацій 38.7 47.3 49.4 39.1 44.9 50.9 54.7 60.0 50.1 49.9 Чоловiки (n=670) Жiнки (n=830) 18-34 (n=443) 35-60 (n=714) 61+ (n=343) Наскільки Ви довіряєте… % тих, хто довіряє Національній поліції Патрульній поліції База: респонденти відповідної категорії фінального дослідження. Чоловіки менше, ніж жінки, довіряють національній поліції. Більше респондентів молодшої вікової групи (18-34 роки), ніж старших вікових груп, довіряють патрульній поліції, а також національній поліції, ніж респонденти середньої вікової групи (35-60 років).
 5. 5. 59.1 62 54.7 48.4 44.4 45.4 43.6 33.9 5.5 10 73.7 71.9 71.1 60.5 49.8 48.5 45.3 16.5 6.1 3.0 Стали жертвою пограбування Стали учасником дорожньо-транспортної пригоди Стали свідком тяжкого злочину (вбивство, завдання тяжких тілесних ушкоджень) Стали свідком пограбування Стали свідком домашнього насилля Стали жертвою домашнього насилля Стали свідком бійки, агресивного з`ясовування стосунків між незнайомими людьми Стали свідком адміністративного правопорушення (паління, розклейка оголошень,… У жоднiй з цих ситуацiй не звернув(-ла)ся б Важко вiдповiсти В яких ситуаціях Ви були б готові звернутися до поліції? % можливо кілька варіантів відповіді Базове Фінальне Потенційне звернення Більше респондентів у фінальному дослідженні готові звертатися до поліції, якщо б стали жертвами пограбування, учасниками дорожньо-транспортної пригоди, свідками тяжкого злочину, свідком пограбування, свідком домашнього насилля, але менше респондентів готові звертатися у випадку, коли стали свідками адміністративного правопорушення. База: всі респонденти, базове дослідження n=1000, фінальне дослідження n=1500.
 6. 6. 67.5 72.2 69.6 56.0 42.1 38.4 42.5 16.0 7.5 3.3 78.8 71.6 72.4 64.2 56.0 56.7 47.5 17.0 4.9 2.8 Стали жертвою пограбування Стали учасником дорожньо-транспортної пригоди Стали свiдком тяжкого злочину (вбивство, завдання тяжких тiлесних ушкоджень) Стали свiдком пограбування Стали свiдком домашнього насилля Стали жертвою домашнього насилля Стали свiдком бiйки, агресивного з`ясовування стосункiв мiж незнайомими людьми Стали свiдком адмiнiстративного правопорушення (палiння, розклейка оголошень,… У жоднiй з цих ситуацiй не звернув(-ла)ся б Важко вiдповiсти В яких ситуаціях Ви були б готові звернутися до поліції? % можливо кілька варіантів відповіді Чоловiки (n=670) Жiнки (n=830) Потенційне звернення Більше жінок готові звернутися до поліції у випадку, коли стали б жертвою або свідком пограбування, жертвою або свідком домашнього насилля, у той час як більше чоловіків не звернулися б до поліції у жодній із ситуацій. База: респонденти відповідної категорії фінального дослідження. * * * * *
 7. 7. 30.8 30.8 29.7 19.8 17.6 16.5 14.3 13.2 5.5 2.2 1.1 Не вiрю, що полiцiя вирiшить мої проблеми Вважаю, що будь-якi питання краще вирiшувати самостiйно Не довiряю полiцiї Полiцiя корумпована Полiцiя не спiшить надавати допомогу Полiцiя непрофесiйна Боюся мати справу з полiцiєю Негативний попереднiй досвiд З полiцiєю складно зв’язатися Я не знаю, як зв’язатися з полiцiєю Iнше Чому Ви не звернулися б до поліції? % можливо кілька варіантів відповіді Потенційне звернення Основними причинами, через які респонденти не зверталися б до поліції, є зневіра в тому, що поліція вирішить їх проблеми, бажання вирішувати свої проблеми самостійно, недовіра до поліції. База: респонденти фінального дослідження, які не звернулися б до поліції, n=92.
 8. 8. 50.8 28.8 13.6 14.6 12.3 5.6 1.5 14.8 50.9 37.3 11.7 12.7 11.0 7.7 4.3 6.3 Громадянам Украiни Керiвникам органiв влади Народним депутатам Украiни Президенту Украiни Будь-кому, хто заплатить Нiкому, крiм самих себе Iншим Важко вiдповiсти Кому, на Вашу думку, сьогодні в Україні служить патрульна поліція? % можливо кілька варіантів відповіді Базове Фінальне Сприйняття: патрульна поліція Зросла частка респондентів, які вважають, що патрульна поліція служить керівникам органів влади та нікому, крім самих себе. Більше респондентів молодшої вікової групи (58.5%) вважають, що патрульна поліція служить громадянам України, аніж респонденти середньої (47.5%) та старшої (48.4%) вікових груп. База: всі респонденти, базове дослідження n=1000, фінальне дослідження n=1500.
 9. 9. 44.9 33.9 16 18.1 15.9 5.1 1.3 14.3 47.3 41.7 15.5 16.5 12.1 6.7 2.9 6.9 Громадянам Украiни Керiвникам органiв влади Народним депутатам Украiни Президенту Украiни Будь-кому, хто заплатить Нiкому, крiм самих себе Iншим Важко вiдповiсти Кому, на Вашу думку, сьогодні в Україні служить Національна поліція? % можливо кілька варіантів відповіді Базове Фінальне Сприйняття: національна поліція Зросла частка респондентів, які вважають, що Національна поліція служить керівникам органів влади, та знизилась частка тих, хто вважають, що Національна поліція служить будь-кому, хто заплатить. Більше жінок, ніж чоловіків вважають, що Національна поліція служить громадянам України (50.1% проти 43.9%). База: всі респонденти, базове дослідження n=1000, фінальне дослідження n=1500.
 10. 10. 17.5 26.7 22.5 17.4 29.6 12.9 0.7 16.0 23.3 37.0 17.8 17.1 29.3 11.5 2.6 7.7 Громадянам України Керiвникам органiв влади Народним депутатам України Президенту України Будь-кому, хто заплатить Нiкому, крiм самих себе Iншим Важко відповісти Кому, на Вашу думку, сьогодні в Україні служить прокуратура? % можливо кілька варіантів відповіді Базове Фінальне Сприйняття: прокуратура Зросла частка респондентів, які вважають, що прокуратура служить громадянам України, керівникам органів влади, та знизилась частка тих, хто вважають, що прокуратура служить народним депутатам України. База: всі респонденти, базове дослідження n=1000, фінальне дослідження n=1500.
 11. 11. 15.5 24.9 20.9 14.8 38.1 14.0 0.5 15.6 23.0 29.8 16.7 14.5 42.9 11.7 3.4 7.0 Громадянам Украiни Керiвникам органiв влади Народним депутатам Украiни Президенту Украiни Будь-кому, хто заплатить Нiкому, крiм самих себе Iншим Важко вiдповiсти Кому, на Вашу думку, сьогодні в Україні служать суди? % можливо кілька варіантів відповіді Базове Фінальне Сприйняття: суди Зросла частка респондентів, які вважають, що суди служать громадянам України, і у той самий час зросла частка тих, хто вважають, що вони служать керівникам органів влади і будь-кому, хто заплатить, та знизилась частка тих, хто вважають, що суди служать народним депутатам України. База: всі респонденти, базове дослідження n=1000, фінальне дослідження n=1500.
 12. 12. 27.2 24.6 21.4 16.4 18.5 23.2 0.9 11.2 34.8 38.2 21.2 18.1 12.2 18.8 1.5 7.0 Громадянам Украiни Керiвникам органiв влади Народним депутатам Украiни Президенту Украiни Будь-кому, хто заплатить Нiкому, крiм самих себе Iншим Важко вiдповiсти Кому, на Вашу думку, сьогодні в Україні служать місцеві органи влади? % можливо кілька варіантів відповіді Базове Фінальне Сприйняття: місцеві органи влади Зросла частка респондентів, які вважають, що місцеві органи влади служать громадянам України і керівникам органів влади, та знизилась частка тих, хто вважають, що вони служать будь-кому хто заплатить та самі собі. База: всі респонденти, базове дослідження n=1000, фінальне дослідження n=1500.
 13. 13. 30.7 24 15.2 11.9 40.8 7.9 1.6 13.7 37.8 24.3 13.2 13.0 27.9 13.2 7.7 7.3 Громадянам Украiни Керiвникам органiв влади Народним депутатам Украiни Президенту Украiни Будь-кому, хто заплатить Нiкому, крiм самих себе Iншим Важко вiдповiсти Кому, на Вашу думку, сьогодні в Україні служать засоби масової інформації? % можливо кілька варіантів відповіді Базове Фінальне Сприйняття: засоби масової інформації Зросла частка респондентів, які вважають, що ЗМІ служать громадянам України і самим собі, та знизилась частка тих, хто вважають, що вони служать будь-кому хто заплатить. База: всі респонденти, базове дослідження n=1000, фінальне дослідження n=1500.
 14. 14. Обізнаність про патрульну поліцію 15.9 32.7 40.1 6.1 5.2 10.7 51.1 34.5 3.1 0.5 Нiчого не знаю Дещо чув(-ла), але нiчого конкретного Знаю у загальних рисах Добре орiентуюся Не знаю/Важко сказати Як би Ви оцінили свою обізнаність про патрульну поліцію? % Базове Фінальне 78.9% респондентів повідомили, що у тій чи іншій мірі є обізнаними про патрульну поліцію під час базового дослідження, і 88.6% повідомляють про це у фінальному. База: всі респонденти, базове дослідження n=1000, фінальне дослідження n=1500.
 15. 15. Обізнаність про патрульну поліцію 12.5 54.7 30.7 1.3 0.6 8.5 46.6 39.1 5.2 0.3 Нiчого не знаю Дещо чув, але нiчого конкретного Знаю у загальних рисах Добре орiентуюся Не знаю/Важко сказати Жiнки (n=830) Чоловiки (n=670) * Як би Ви оцінили свою обізнаність про патрульну поліцію? % * 8.4 49.7 37.7 4.1 0.0 8.5 50.6 36.8 3.2 0.6 18.4 53.9 25.4 1.5 0.9 18-34 (n=443) 35-60 (n=714) 61+ (n=343) * * * Статистично значущі відмінності База: респонденти відповідної категорії фінального дослідження. Чоловіки оцінюють себе як дещо більш обізнаних про патрульну поліцію у порівнянні із жінками. Люди старшого віку (61 рік і старше) оцінюють себе як менш обізнаних у порівнянні з молодшими віковими групами. * *
 16. 16. Обізнаність про реформу патрульної поліції 71.7 70.9 63.5 56.1 65.7 57.1 64.1 53.7 33.6 31.9 81.3 75.7 12.7 8.1 9.0 7.5 9.6 6.1 14.0 17.6 31.7 27.8 5.3 5.1 15.6 21.1 27.5 36.3 24.7 36.7 21.9 28.7 34.7 40.3 13.4 19.3 Базове Фінальне Базове Фінальне Базове Фінальне Базове Фінальне Базове Фінальне Базове Фінальне Чи згодні Ви із наступними твердженнями? % Так Нi Не знаю/Важко сказати У фінальному дослідженні менше респондентів погоджувались із твердженнями про те, що патрульна поліція це одна із служб Національної поліції, що кожен патрульний екіпаж патрулює чітко визначений квадрат, що поліцейські займаються регулюванням дорожнього руху, а також, що патрулювання вулиць здійснюється цілодобово. 1. Я можу викликати патрульну поліцію, коли став свідком або жертвою домашнього насильства. 2. Кожен патрульний екіпаж патрулює чітко визначений квадрат. 3. Патрульна поліція − це одна із служб Національної поліції. 4. Патрульні поліцейські займаються регулюванням дорожнього руху. 5. Патрульна поліція не лише виїздить на виклики про правопорушення, а й розслідує злочини. 6. Патрулювання вулиць патрульною поліцією здійснюється цілодобово. База: всі респонденти, базове дослідження n=1000, фінальне дослідження n=1500.
 17. 17. Індекс обізнаності. Середнє значення 63 61 66 65 64 57 59 64 67 Всі Жінки (n=554) Чоловіки (n=446) 18-34 (n=312) 35-60 (n=463) 61+ (n=225) Повна середняі нижче (n=318) Середня технічна (n=255) Вища (n=397) Базове дослідження База: респонденти відповідної категорії. На базі відповідей респондентів на питання про судження, які представлені на попередньому слайді, було побудовано адитивний індекс обізнаності про поліцію, який набуває значення в межах {0;100}. Якщо респонденти погоджувались із судженнями №1, 2, 3, 4, 6 і водночас НЕ погоджувались із судженням №5, то індекс набував значення index=100, що означає високу обізнаність. У фінальному дослідженні середнє значення індексу обізнаності знизилось на 6 пунктів зі 100 або на 10% у порівнянні з базовим дослідженням. У обидвох дослідженнях простежується, що більш обізнаними про реформу є чоловіки, молодші люди та люди з вищою освітою. 57 55 60 62 57 50 52 57 61 Всі (n=1500) Жiнки (n=830) Чоловiки (n=670) 18-34 (n=443) 35-60 (n=714) 61+ (n=343) Повна середняі нижче (n=424) Середня технічна (n=498) Вища (n=566) Фінальне дослідження
 18. 18. Актуальність проблеми домашнього насилля База: респонденти відповідної категорії фінального дослідження. 44.1 39.7 47.7 42.0 46.1 42.9 45.0 48.4 40.1 45.1 46.6 44.0 44.7 44.5 46.9 43.9 41.2 49.1 6.7 9.0 4.8 10.2 4.6 6.4 8.3 5.0 6.9 Всі (n=1500) Чоловiки (n=670) Жiнки (n=830) 18-34 (n=443) 35-60 (n=714) 61+ (n=343) Повна середня і нижче (n=424) Середня технічна (n=498) Вища (n=566) Як Ви вважаєте, чи проблема домашнього насилля актуальна чи неактуальна у Вашому оточенні? % Актуальна Неактуальна Це не е проблемою Важко сказати Стать Вік Освіта * Статистично значущі відмінності * * * * * Більше жінок вважають проблему домашнього насилля актуальною, ніж чоловіки (47.7% та 39.7% відповідно). 9% чоловіків не вважають домашнє насилля проблемою, у той час як 4.8% жінок поділяють цю думку. Серед молодшої групи респондентів більше частка тих, хто вважає, що домашнє насилля не є проблемою. Респонденти із середньою технічною освітою частіше зазначали, ніж респонденти з вищою освітою, що проблема домашнього насилля є актуальною у їх оточенні (48.4% та 40.1% відповідно).
 19. 19. Звернення до поліції у випадку домашнього насилля База: респонденти відповідної категорії фінального дослідження. 76.7 69.3 82.8 80.6 74.1 77.3 72.2 80.9 77.0 5.6 6.9 4.6 4.7 6.0 5.8 7.3 4.0 5.7 16.8 22.8 11.9 13.8 19.0 16.0 19.6 13.9 16.8 Всі (n=1500) Чоловiки (n=670) Жiнки (n=830) 18-34 (n=443) 35-60 (n=714) 61+ (n=343) Повна середня і нижче (n=424) Середня технічна (n=498) Вища (n=566) На Вашу думку, чи варто звертатися в полiцiю у випадку домашнього насилля? % Так Нi Не знаю Стать Вік Освіта * Статистично значущі відмінності * * * * Більше жінок, ніж чоловіків, вважають, що варто звертатися в поліцію у випадку домашнього насилля (82.8% та 69.3% відповідно). Серед молодшої групи, ніж групи середнього віку, більше частка тих, хто вважає, що варто звертатися в поліцію у випадку домашнього насилля (80.6% та 74.1% відповідно). Респонденти із середньою технічною освітою частіше зазначали, ніж респонденти з середньою і нижче освітою, що слід звертатися в поліцію у випадку домашнього насилля (80.9% та 72.2% відповідно).
 20. 20. Основні висновки Довіра і ставлення • Національна (43.5%) та патрульна (53.0%) поліція характеризуються досить високими рівнями довіри, порівняно із прокуратурою (17.5%), судами (13.1%), місцевими органами влади (31.1%) та ЗМІ (34.1%). • У порівнянні з вереснем 2016 року, у лютому 2017 року зросла довіра до національної та патрульної поліції, а також до засобів масової інформації (приблизно на 5% до кожного). • Більше респондентів у фінальному дослідженні готові звертатися до поліції, якщо б стали жертвами пограбування (73.7%), учасниками дорожньо-транспортної пригоди (71.9%), свідками тяжкого злочину (71.1%), свідком пограбування (60.5%), свідком домашнього насилля (49.8%), але менше респондентів готові звертатися у випадку, коли стали свідками адміністративного правопорушення (16.5%). У базовому дослідженні ці значення становили відповідно 59.1%, 62.0%, 54.7%, 48.4%, 44.4% та 33.9%. • Більше жінок готові звернутися до поліції у випадку, коли стали б жертвою (78.8% проти 67.5% чоловіків) або свідком (64.2% проти 56.0% чоловіків) пограбування, жертвою (56.7% проти 38.4% чоловіків) або свідком (56.0% проти 42.1% чоловіків) домашнього насилля, у той час як більше чоловіків не звернулися б до поліції у жодній із ситуацій (7.5% на противагу 4.9% жінок). • Лише 6.1% респондентів не зверталися б до поліції. Для цих респондентів основними причинами не звернення є зневіра в тому, що поліція вирішить їх проблеми (30.8%), бажання вирішувати свої проблеми самостійно (30.8%), недовіра до поліції (29.7%). • Патрульна (50.9%) та Національна поліція (47.3%), на відміну від прокуратури (23.3%), судів (23.0%), місцевих органів влади (34.8%) та ЗМІ (37.8%), значно більшою часткою респондентів сприймаються як такі, що служать громадянам України. Також Національна (12.1%) і патрульна поліція (11.0%), а також місцева влада (12.2%) сприймаються як менш корумповані, такі, що служать будь-кому, хто заплатить, на відміну від інших інститутів. • У фінальному дослідженні зросла частка респондентів, які вважають, що патрульна поліція служить керівникам органів влади (з 28.8% до 37.3%) та нікому, крім самих себе (з 5.6% до 7.7%). • Зросла частка респондентів, які вважають, що Національна поліція служить керівникам органів влади (з 33.9% до 41.7%), та знизилась частка тих, хто вважають, що Національна поліція служить будь-кому, хто заплатить (з 15.9% до 12.1%).
 21. 21. Основні висновки Обізнаність про реформу поліції • 78.9% респондентів повідомили, що у тій чи іншій мірі є обізнаними про патрульну поліцію під час базового дослідження, і 88.6% повідомляють про це у фінальному. Разом із тим, частка респондентів, хто вважають себе такими, що добре орієнтуються в реформі, знизилась з 6.1% до 3.1%. • У фінальному дослідженні менше респондентів погоджувались із твердженнями про те, що патрульна поліція це одна із служб Національної поліції (57.1% проти 65.7% у базовому), що кожен патрульний екіпаж патрулює чітко визначений квадрат (56.1% проти 63.5% у базовому), що поліцейські займаються регулюванням дорожнього руху (53.7% проти 64.1% у базовому), а також, що патрулювання вулиць здійснюється цілодобово (75.7% проти 81.3% у базовому). • Відповідно до попереднього пункту, у фінальному дослідженні середнє значення індексу обізнаності знизилось з 63 до 57 пунктів або на 10% у порівнянні з базовим дослідженням. У обидвох дослідженнях простежується, що більш обізнаними про реформу є чоловіки, молодші люди та люди з вищою освітою. Соціальна реклама • 14.5% респондентів повідомили, що бачили соціальні рекламні матеріали програми, що оцінюється орієнтовно в 280000 осіб у 12 цільових містах. 8.1% (або 155000 осіб) бачили ролики на телебаченні. • Більше тих, хто бачив ролики по телебаченню, повідомляють, що їх обізнаність стосовно діяльності патрульної поліції зросла – 38.5% на відміну від 23.2% тих, хто не бачив до інтерв'ю. • Більша часка респондентів повідомляє, що їх ставлення до патрульної поліції після перегляду реклами покращилось – 41.0% на відміну від 24.5% тих, хто не бачив до інтерв'ю. • Більше тих, хто бачив ролики по телебаченню, готові звернулися до поліції, якщо стали б свідками бійки, агресивного з’ясовування стосунків (63.9%) та якщо б стали свідками домашнього насилля (60.7%) на відміну від тих, хто не бачив (43.6% та 48.8% відповідно). • Більша часка респондентів, хто бачив ролики, вважає, що патрульна поліція служить громадянам України (60.7%), разом з тим більше і тих, хто вважає, що патрульна поліція служить народним депутатам (20.5%) і президенту України (18.9%). Ці значення для тих, хто не бачив ролики, відповідно 50.1%, 11.0% та 12.1%.
 22. 22. Основні висновки Тестування ролику про домашнє насилля • 73.9% респондентів зчитали ідею ролику про домашнє насилля, судячи з відповіді на відкрите питання. • При демонстрації респондентам ролику про домашнє насилля, жінки більш емоційно його сприймали, бачили типовість ситуації, корисність ролику, говорили про його актуальність. Чоловіки частіше висловлювали скепсис щодо до ролику. • 84.1% респондентів зазначили, що ролик спонукає звернутися до поліції, а 91.5% - що ролик змушує задуматись про те, що не треба бути байдужим. • 42.7% жінок на відміну від 30.9% чоловіків повністю згодні, що ролик спонукає звернутися до поліції. • 44.1% респондентів вважають проблему домашнього насилля актуальною у своєму оточенні, і така ж частка (45.1%) вважає цю проблему неактуальною. Більше жінок вважають проблему домашнього насилля актуальною, ніж чоловіки (47.7% та 39.7% відповідно). 9% чоловіків не вважають домашнє насилля проблемою, у той час як 4.8% жінок поділяють цю думку. • 76.7% респондентів вважають, що варто звертатися в полiцiю у випадку домашнього насилля і лише 5.6% так не вважають. Більше жінок, ніж чоловіків, вважають, що варто звертатися в поліцію у випадку домашнього насилля (82.8% та 69.3% відповідно).
 23. 23. Рекомендації • Перед проведенням кампанії соціальної реклами, бажано тестувати соціальні ролики, постери та інші матеріали з аудиторією, на яку вони націлені. • У програмних заходах, спрямованих на збільшення рівня обізнаності про поліцію, намагатися досягати жінок, людей старшого віку та людей з нижчими рівнями освіти, оскільки вони характеризуються нижчою обізнаністю з приводу реформи поліції.

×