Tumennast

2,912 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,912
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,564
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Эвдэрсэн газрын ангилал, талбай тус бүрээр
 • Зураг 1. Талбайн ойн сангийн хил заагийг буулгасан зураг Зураг 2. Талбайн хил заагийг Google-д буулгасан нь
 • Tumennast

  1. 1. Алтны шороон ордын Үйл ажиллагааны улмаас Байгаль орЧинд уЧруулсан хохирлын Үнэлгээ тооцох ажилд ARCGIS-г хэрэглэсэн нь С. Түмэннаст МУИС, ФЭС-ийн “NUM-ITC-UNESCO” ЗТС/ГМС-ийн лаборатори
  2. 2. Агуулга <ul><li>Зорилго
  3. 3. Төслийн мэдээлэл
  4. 4. Үндэслэл
  5. 5. Судалгааны муж
  6. 6. Судалгааны арга зүй
  7. 7. Анализ
  8. 8. Үр дүн </li></ul>
  9. 9. Зорилго Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулиар хориглосон, хязгаарласан талбайтай давхцалтай алтны шороон ордын эвдэрсэн талбайн байгаль орчны хохирлыг тооцох
  10. 10. Төслийн мэдээлэл
  11. 11. Үндэслэл <ul><li>Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль
  12. 12. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2010 оны 5 сарын 27-ны өдрийн А-156 дугаар тушаал
  13. 13. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2010 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А- 132/112 тоот хамтарсан тушаал                        </li></ul>
  14. 14. Судалгааны муж Монгол улс Сэлэнгэ аймаг Ерөө сум Бугант тосгон 12469А тоот тусгай зөвшөөрөл бүхий “Толгойт-1” талбай
  15. 15. Талбайн хил хязгаарыг М:100000 зурагт буулгасан нь Хуулийн хориглох бүсийн хил хязгаар Ойн сан бүхий газар
  16. 16. Судалгааны арга зүй <ul><li>Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр тооцох аргачлал </li></ul>ХБОЛ = Хгазар + Ххөрс + Xагаар +Xус + Хург + Хой + Хамьт +Ххэвл ХБОЛ -уул уурхайгаас үйл ажиллагаа явуулах бүх хугацаандаа хүрээлэн буй орчинд учруулах хохирлын боломжит нийт хэмжээ, мян.төг; Ххөрс – газрын хөрсөнд учруулах хохирлын хэмжээ, мян.төг; Хус – усан санд үзүүлэх хохирлын хэмжээ, мян.төг; Хагаар– агаар мандалд учруулах хохирлын хэмжээ, мян.төг; Хамьт– амьтны аймагт учруулах хохирлын хэмжээ, мян.төг; Хург – ургамлын бүрхэвчинд үзүүлэх хохирлын хэмжээ, мян.төг; Хой – ойн нөөцөд учруулах хохирлын хэмжээ, мян.төг; Ххэвл - газрын хэвлийд учруулах хохирлын хэмжээ, мян.төг; <ul><li>Уул уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээх ажлын зардлын үнэлгээ тооцох аргачлал </li></ul>
  17. 17. Анализ 743-р сувгуудын мэдээ 3-red 4-near-infrared 7-mid-infrared
  18. 19. Талбайн фото зургаас
  19. 20. Судалгааны үр дүн <ul><li>“ Чамин-Алт” ХХК-ийн “Толгойт-1” нэртэй 12469А тоот тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн хэмжээ нь 41.11 га бөгөөд үүний 87.9 % буюу 36.14 га нь ойн сан бүхий газрын хориглох бүсэд хамаарна.
  20. 21. Бидний хийсэн хэмжилтээр тус тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн хэмжээнд уурхайлалтанд өртсөн нийт 30.61 га талбайн 27.99 га нь ойн сан бүхий газрын хориглох бүсэнд хамаарч байна. Мөн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн гадна зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулсан 28.23 га талбайн 60 хувь буюу 16.94 га талбай нь ойн сан бүхий газарт хамаарч байгааг судалгаагаар тогтоолоо.
  21. 22. техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг нийт 5,06 га талбайд хийсэн байна. </li></ul>
  22. 23. <ul><li>Байгаль орчинд учруулсан хохирлын хэмжээ </li></ul>ХБОЛ = Хгазар + Ххөрс + Xагаар +Xус + Хург + Хой + Хамьт +Ххэвл = =110 638 + 16 891 983 900 + 8 414 888 + 387 509 100 + 1 139 982 + 213 260 400 +30 287 050 + 8 534 737 232 = 26 067 443 190 төгрөг ХБОЛ -уул уурхайгаас үйл ажиллагаа явуулах бүх хугацаандаа хүрээлэн буй орчинд учруулах хохирлын боломжит нийт хэмжээ, мян.төг; Ххөрс – газрын хөрсөнд учруулах хохирлын хэмжээ, мян.төг; Хус – усан санд үзүүлэх хохирлын хэмжээ, мян.төг; Хагаар– агаар мандалд учруулах хохирлын хэмжээ, мян.төг; Хамьт– амьтны аймагт учруулах хохирлын хэмжээ, мян.төг; Хург – ургамлын бүрхэвчинд үзүүлэх хохирлын хэмжээ, мян.төг; Хой – ойн нөөцөд учруулах хохирлын хэмжээ, мян.төг; Ххэвл - газрын хэвлийд учруулах хохирлын хэмжээ, мян.төг; <ul><li>Нийт дүн 26 067 443 190 төгрөг байна. </li></ul>Судалгааны үр дүн
  23. 24. НӨхӨн сэргээлтийн ажлын зардал <ul><li>Техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлын үе шатанд ашигт малтмалын орд газрыг ашиглаж дууссаны дараа уурхайн чөлөөлөгдсөн орон зайг цаашид аж ахуйн үйл ажиллагаанд үргэлжлүүлэн ашиглах зорилгоор бэлтгэх арга хэмжээнүүд хамаарна. Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны уул-техникийн үе шатанд дараахь үндсэн үйл ажиллагаанууд багтана.
  24. 25. Уурхайлалт явагдаж дууссаны дараа үүссэн хоосон орон зайг нөхөн дүүргэх процесс явагдах ба шороон хувьд эргэн нөхөн дүүргэлтэд ашиглахаар уурхайн дэргэд 50м зайд өмнө нь хийсэн тодорхой хэмжээний хөрсний овоолгоос тээвэрлэн авчрах юм.
  25. 26. Нөхөн дүүргэлт хийгдсэний дараа анхдагч ба хоёрдогч тэгшилгээ хийгдэж урьдчилан бэлтгэгдсэн хэсэгрүү зөөх, тээвэрлэх, хөрсийг овоолгод салангид нуруулдан асгах зэргээс бүрдэнэ.
  26. 27. Уурхайлалт эхлэхээс өмнө шимт хөрсийг хуулж, шимт хөрсний овоолгод агуулах ба уурхайлагдсан орон зайг дүүргэн тэгшлэх ажил хийгдсэний дараа эргэж шимт хөрсний овоолгыг зөөвөрлөн авчирч тэгшилсэн талбайг хучна. Шимт хөрс хуулах ажлын зардал нь уурхайн ашиглалтын зардалд тооцогдсон учраас дүүргэлт тэгшлэлт хийгдсэний дараа нөхөн сэргээх талбайг шимт хөрсөөр хучих ажлын зардлыг тооцно. </li></ul>Судалгааны үр дүн
  27. 28. Нийт нөхөн сэргээлтийн зардлын дүн ТЗ талбайд эвдэгдсэн 30,61 га талбайгаас 5,06га талбайд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийж 25,55га талбайгаар тооцож, 30,61га 1,06га талбайд биологийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг хийсэн байсан тул 29,55га талбайгаар тооцож тус тус гаргасан болно. Судалгааны үр дүн
  28. 29. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

  ×