Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

September geo meeting

2,708 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

September geo meeting

  1. 1. Гео уулзалт/Geo-meeting<br />Сар бүрийн Гео-мэдээлэл (Зайнаас тандан судлал (RS), Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS), Хиймэл дагуулын байршил тодорхойлогч систем (GNSS)) сонирхогчдын уулзалт<br />
  2. 2. Гео уулзалт/Geo-meeting<br />Сар бүрийн 3 дахь долоо хоногийн 3 дахь өдөр<br />Санаачлагч: <br />Гео-мэдээлэл блог (http://mongeoinfo.blogspot.com)<br />Бизнетворкийн Гео-мэдээлэл бүлэг<br />Зохион байгуулагч:<br />Монгол улсын их сургууль, Газарзүй Геологийн сургууль<br />Монголын Гео мэдээлэлзүйн судлаачдын холбоо<br />Дэмжигч:<br />Гео монгол /Geo mongolблог (http://geomongol.blogspot.com)<br />Remote sensing&GIS блог (http://rsgis-od.blogspot.com) <br />
  3. 3. Geo-meeting: 9-р сар<br />Geo-meeting уулзалтын болон дараагийн уулзалтуудын төлөвлөгөө<br />Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын Газарзүйн мэдээллийн систем (ГМС)-ийн хэрэглээ, ашиглалт - Д.Санжмятав, WWF-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар<br />"Зүйлд тулгуурласан Зүүн бүсийн зүйлүүдийн хамгаалал" төслийн үр дүн -Л.Очирхуяг, Зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг (WCS)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар<br />Монгол ном: Газарзүйн Мэдээллийн Системийн үндэс (Principles of GIS) - О.Алтансүх, МУИС, ГГС<br />
  4. 4. Geo-meeting: Төлөвлөгөө<br />
  5. 5. Гео уулзалт/Geo-meeting<br />Холбоо барих:<br />Гео-уулзалт / Geo-meeting Google group<br />http://groups.google.com/group/geo-meeting<br />geo-meeting@googlegroups.com<br />mongeoinfo@gmail.com<br />

×