Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Byambaa

1,789 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Byambaa

 1. 1. Интернет орчны газрын зургийн дүрслэл, түүний мэдээллийн сангийн бүрдэлтийн асуудлууд<br />Г.Бямбахүү<br />
 2. 2. Интернэт гэж юу вэ?<br />Интернет гэдэг нь өгөгдлийг дамжуулах боломж бүхий харилцан холбогдсон компьютеруудын сүлжээ юм.<br />Энэхүү сүлжээ нь Дэлхий даяар тархсан байдаг. <br />Үндсэндээ интернетийг "сүлжээнүүдийн сүлжээ" хэмээн нэрлэж болох ба уг сүлжээнд хот хоорондын, академик, бизнесс болон засгийн газрын гэх мэт хэдэн сая сүлжээнүүд багтсан байна.<br />Вэб бол Интернетийн сvлжээнд холбогдсон компьютер дээр байрлах файл юм. <br />Энэ файл нь текст, зураг, дуу хөгжим зэрэг бүх төрлийн мэдээллийг агуулна.<br />
 3. 3. Газарзүйн өгөгдөл<br />Вектор зураг<br />Цэг<br />Шулуун<br />Полигон<br />Surface(Гадаргуут)<br />Volume (Эзлэхүүнт)<br />Растер зураг<br />
 4. 4. Интернет орчин дах ГМС?<br />Мэдээллийн сан<br />Програм хангамж<br />ГМС-ийн программууд:<br /><ul><li>ArcGIS Desktop
 5. 5. MapInfo
 6. 6. Quantium GIS
 7. 7. …</li></ul>Oracle<br />Server хандалтат программууд:<br /><ul><li>ArcGIS Server
 8. 8. Quantium GIS
 9. 9. Mapserver
 10. 10. …</li></ul>SQL<br />Access<br />
 11. 11. Технологи (Output)<br />Mapping <br />Mobile GIS<br />Web GIS<br />Navigation Systems<br />+ Spatial analysis <br />+ Additional tools<br />
 12. 12. 3 хэмжээст зураглал<br />GPS systems<br />
 13. 13.
 14. 14. Web Map server<br /><ul><li>MapServer
 15. 15. GeoServer
 16. 16. MapGuide
 17. 17. …</li></ul>Opensource applications<br /><ul><li>GeoNetwork
 18. 18. Chameleon
 19. 19. Gmap
 20. 20. Fusion
 21. 21. Openlayers
 22. 22. pmapper
 23. 23. …</li></li></ul><li>Өгөгдлийн сан буюу мэдээллийн сан?<br />
 24. 24.
 25. 25. Програм хангамж болон өгөгдлийн сангийн холболт<br />ArcGIS<br />SQL server<br />Quantium GIS<br />PostgreSQL<br />Oracle<br />
 26. 26. Орон зайн мэдээллийн сангийн бүрдэлт<br />
 27. 27. Програмчлалын хэл<br />
 28. 28. Хэлэлцүүлэг?<br />
 29. 29. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.<br />

×