Bayar gis day 2011

2,960 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,960
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,891
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bayar gis day 2011

 1. 1. Ургамлын талхлагдалыг УИ-р тодорхойлж болох уу?Ю. БаяржаргалДэ Нэйче Консерванси (The Nature Conservancy)GIS Day: Улаанбаатар, Монгол2011 оны 11-р сар
 2. 2. Ургамлын Индексүүд (УИ-үүд)Ургамлын Индексүүд нь “ургамлын мэдээлэл”-ийг ялгансайжруулах зорилготой цахилгаан долгионы хоѐр болонтүүнээс дээш сувгийн утгаар илэрхийлэгдэх хэмжигдхүүн.Тиймээс УИ-үүд нь ургамлын ургалтын явц, ерөнхийбайдал зэргийг хиймэл дагуулийн зураг болон газрынгадаргаас ойсон долгионы утгаар тодоройлох үндсэнарга болон хэрэглэгдэж ирсэн.
 3. 3. The Normalized Difference Vegetation Index: NDVI = (NIR-Red)/(NIR+Red)
 4. 4. NDVI-ийн зарчим• The NDVI is based on the difference between the maximum absorption of radiation in the Red (due to the chlorophyll pigments) vs. the maximum reflection of radiation in the NIR (due to the leaf cellular structure), and the fact that soil spectra, lacking these mechanisms, typically do not show such a dramatic spectral difference
 5. 5. Ургамлын Индексүүд
 6. 6. Ургамалжилтын байдал
 7. 7. NDVI = (NIR-Red)/(NIR+Red) Их утга шигүү/эрүүл ургамалБага утга тархай/талхдагдсан ургамал
 8. 8. УИ-үүдийн хэрэглээ NDVI = (NIR-Red)/(NIR+Red)• Фотосинтек яавц • Зураг ангилал• Ургамлан нөмрөг • Өөрчлөлтийг тогтоох• Навчны эзэлхүүн • Ургамлын талхлагдал• Ногоон биомасс • Гангын үнэлгээ• Тэжээллэг чанар • Цөлжилтийн нөхцөл
 9. 9. УИ-үүдтэй холбоотой хэвлэлийн тоо
 10. 10. УИ-үүдийн өндөр утга бэлчээрийн таатай нөхцөлийг илэрхийлж чадах уу? Боломж: • Монголын төмөр зам: 60 гаруй жилийн хугацаанд хашаалсан талбайтай, • Хашаалсан болон гаднах талбайн экологийн нөхцөл ижил, • Экологийн хэд хэдэн бүсийг дамжин өнгөрсөн зэрэг нь бэлчээр болон ургамлын талхагдалыг харицуулан судлах боломжтой юм гэж үзсэн.Таамаглал:Төмөр замын хашааны гадна мал бэлчээрлэлтээрургамлын зүйлийн бүрдэл, биомасс, болон ургамалбүрхэвч буурч түүний улмаас УИ бага утга илэрхийлнэ.
 11. 11. Судалгааны нутаг:
 12. 12. Судалгааны хүрээ Уулын хээр, 250-300мм Хашаалсан Хээр, 150-200мм Хашаалсан
 13. 13. Арга зүй:1. Ургамлын биофизикийн үзүүлэлтүүд (зүйлийн бүрдэл, биомасс болон ургамал бүрхэвч);2. Ургамлын спектрийн хэмжилт хийсэн;3. УИ (enhanced vegetation index, EVI) судалгаа хийсэн цэгүүд дээрээ бодуулсан.
 14. 14. Үр дүн (газрын хэмжилт):
 15. 15. Хиймэл дагуулын мэдээ: Landsat Landsat ETM+ Images in 2000sPath Row Geo-botanical Zones H2O O3 Date SZA AOT (cm) (cm-3)132 26 Mountain-Steppe 9/20/00 50 0.07 0.820 305131 27 Mountain-Steppe 8/31/01 43 0.13 1.195 290131 26 Mountain-Steppe 9/13/00 42 0.09 1.172 309130 28 Steppe 7/26/02 33 0.10 1.225 289130 27 Steppe 7/26/02 34 0.10 1.228 289129 28 Steppe 9/05/02 43 0.08 0.680 295* In default continental aerosols model of 6S, AOT at 550 nm equals to zeroSZA - Solar Zenith AngleAOT - Aerosol Optical Thickness at 550 nmH2O - Total precipitable waterO3 - Ozone content
 16. 16. Үр дүн (ANOVA test for Ecosystem Difference) F-statistic F-statistic Un-Biophysical parameters and vegetation index p-value F-critical Sig Grazed GrazedPlant species richness 31.685 7.161 0.0002 4.459 SG 2Biomass (g/m ) 3.005 0.153 0.1390 5.786 NSPlant cover percentage 5.801 36.815 0.0277 4.459 SGGround-based weighted Enhanced Vegetation Index (EVIG) 8.919 19.895 0.0092 4.459 SGSatellite-derived Enhanced Vegetation Index (EVIS) 43.814 1384.873 <0.0001 4.459 SGS - Signifiant; SG - Significant; NS - Not Significant.
 17. 17. Үр дүн (t-test test for Ecosystem Difference) p , one- t -critical, p , two- t -critical, Geo-botanical Zones Df t- statistic* S tailed one-tailed tailed two-tailed a). SPECIES RICHNESS Mountain-steppe 2 3.843 0.031 2.920 0.062 4.303 SG** Steppe 2 2.314 0.073 2.920 0.147 4.303 SG All ecosystems 10 2.577 0.014 1.812 0.028 2.228 SG b). BIOMASS Mountain-steppe 25 2.581 0.008 1.708 0.016 2.060 SG Steppe 34 0.495 0.312 1.691 0.624 2.032 NS All ecosystems 83 2.588 0.006 1.663 0.011 1.989 SG c). COVER PERCENTAGE Mountain-steppe 40 1.344 0.093 1.684 0.186 2.021 SG Steppe 52 0.322 0.374 2.400 0.749 2.674 SG All ecosystems 166 1.411 0.080 1.654 0.160 1.974 SG d). GROUND-BASED WEIGHTED ENHANCED VEGETATION INDEX (EVIG) Mountain-steppe 38 1.343 0.094 1.686 0.187 2.024 SG Steppe 52 0.263 0.397 1.675 0.794 2.007 SG All ecosystems 162 1.386 0.084 1.654 0.168 1.975 SG e). SATELLITE-DERIVED ENHANCED VEGETATION INDEX (EVIS) Mountain-steppe 998 -25.330 <0.001 1.646 <0.001 1.962 SG Steppe 614 -15.773 <0.001 1.647 <0.001 1.964 SG All ecosystems 3504 -12.140 <0.001 1.645 0.000 1.961 SG Df - Degee of freedom. * plus indicate that the mean of the variable was higher in the un-grazed areas while minus indicate the opposite phenomenon. S - Signifiance; NS - Not Significant; SG - Significant; ** signifance at one-tailed test.
 18. 18. 2000 Судалгааны цэгийн жишээ Landsat-ETM+ RGB:741 Уулын хээр (M1) Хээр (S1)18
 19. 19. 2000EVI: хиймэл дагуулийн мэдээгээр Landsat-ETM+ RGB:741
 20. 20. Хээрийн судалгааны тодруулга:
 21. 21. Ургамлын зүйлийн бүрдэл:
 22. 22. Спектрийн хэмжилтйн жишээ: Уулийн хээр
 23. 23. Хамаарал (EVI & NIR)
 24. 24. Хамаарал (NDVI, EVI, Red and NIR) Red NIR NDVINIR -0.27NDVI 0.88 0.68EVI 0.49 0.91 0.81Values in Italic indicate significant level higher than 99%.Relative sensitivity values. Sr > 1 means that index X is more sensitive, Sr =1means the sensitivities are equal, and Sr < 1 means that index Y is moresensitive to the independent variable. NDVI is more sensitive to the reflectance inthe red band than the EVI while EVI more sensitive than the NDVI to NIR X=EVI 0.86| for Red Y=NDVI 2.09| for NIR
 25. 25. Дүгнэлт УИ-үүдийн их утга нь байнга бэлчээрийн таатай байдлыг илэрхийлээд байж чаддаггүй!25
 26. 26. Талархал: A. Karnieli, M. Bayasgalan, B. Mandakh, Ch. Dugarjav,J. Burgheimer, S. Khudulmur, S.N. Bazha, and P.D. Gunin
 27. 27. Анхаарал тавьсанд баярлалаа!

×