<ul>МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ Уул Уурхайн Инженерийн сургууль     </ul><ul>ШУТИС-д ГЗМС-ийн су...
<ul>www.must.edu.mn  </ul>
<ul>ШУТИС-н салбар сургуулиудад дүрслэх геометр, техникийн зураг зүй, инженерийн зураг зүйн автоматжуулалт , дизайны чигл...
<ul>3. Гео логи, газрын тосны сургуулийн “Геофизик геомэдээлэл боловсруулах лаборатори”-д Газарзүй мэдээллийн систем, Аг...
MAPINFO
ER MAPPER
ERDAS </li></ul></ul>
<ul>Уул Уурхайн Инженерийн Сургууль </ul><ul>Салбарууд </ul><ul>Уурхайн технологи, ашигт малтмал боловсруулалт, менежмент ...
<ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>Бакалавр ба магистрын сургалт: - Геодези - Уул уурхайн маркшейдер - Газрын када...
Эдэлбэр газрын кадастр, </li></ul><ul>газар зохион байгуулалт </ul>
<ul>Өнгөрсөн хугацаанд Геодезийн мэргэжлээр 250, уул уурхайн маркшейдерийн мэргэжлээр 181, Сансрын геодезийн мэргэжлээр 77...
<ul>Бакалавр, магистр, докторын сургалт </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>2009 - 2010 оны хичээлийн жилд док...
<ul>Геодези II  </ul><ul>Геодези I дадлага </ul><ul>Геодези IV  </ul><ul>Геодези II дадлага </ul><ul>Дээд геодези I  </...
<ul>Геодези II  </ul><ul>Гедези I дадлага </ul><ul>Геодези IV  </ul><ul>Геодези II дадлага </ul><ul>Дээд геодезийн үнд...
<ul>Геодези II  </ul><ul>Геодеки I дадлага </ul><ul>Геодези IV  </ul><ul>Геодези II дадлага </ul><ul>Дээд геодезийн ү...
<ul>Ном сурах бичиг </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>Гео дези, маркшейдерийн профессорын багт эрдэмтэн багш...
<ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>Сургалтын орчин </ul><ul>2009 - 2010 оны хичээлийн жилд Геодези, маркшейдерийн ...
 
<ul>Газар зүйн мэдээлэл, компьютерийн лаборатори </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>Зорилго Төрөл бүрийн стан...
Төрөл бүрийн жижиг масштабын тоон болон электрон зураг зохиож хэвлэх </li></ul>
<ul>Газар зүйн мэдээлэл, компьютерийн лаборатори </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>Программ хангамжууд : Ar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11 oyuntsetseg2

6,625 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

11 oyuntsetseg2

 1. 1. <ul>МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ Уул Уурхайн Инженерийн сургууль     </ul><ul>ШУТИС-д ГЗМС-ийн сургалтын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт </ul><ul>Улаанбаатар 2010 </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн багийн тэргүүлэх профессор, доктор (Ph.D) Д.Оюунцэцэг     </ul>
 2. 2. <ul>www.must.edu.mn </ul>
 3. 3. <ul>ШУТИС-н салбар сургуулиудад дүрслэх геометр, техникийн зураг зүй, инженерийн зураг зүйн автоматжуулалт , дизайны чиглэлий н бакалаврын сургалтуу дад AutoCAD программ хангамжийг ашигладаг. 1. М атериал, технологийн сургуулийн “Усны судалгааны төв” нь М онгол орны гадаргуугийн болон г ү ний усны найрлага, шинж чанарын талаар мэдээллийн нэгдсэн систем бий болгох зорилгоор GIS программ хангамжуудыг ашигладаг. 2. Б арилгын инженер, Архитектурын сургуульд Усны барилга байгууламж, Усан цахилгаан станц, Усны нөөц экологи зэрэг мэргэжлүүдэд газар зүйн мэдээллийн системийн хичээлийг оруулахаар төлөвлөгөөнд тусгаад байна. </ul>
 4. 4. <ul>3. Гео логи, газрын тосны сургуулийн “Геофизик геомэдээлэл боловсруулах лаборатори”-д Газарзүй мэдээллийн систем, Агаар сансрын зургийн тайлалт, Гео-өгөгдлийн статистик боловсруулалт, Геомэдээллийн боловсруулалт геологийн тайлал, Геомэдээллийн тооцооллын математик үндэс, Гео-өгөгдлийн программ хангамж зэргийг тодорхойлоход GIS болон тандан судалгааны программ хангамжуудыг ашигладаг. </ul><ul>Ашигладаг программ хангамжууд: </ul><ul><ul><li>ARCGIS
 5. 5. MAPINFO
 6. 6. ER MAPPER
 7. 7. ERDAS </li></ul></ul>
 8. 8. <ul>Уул Уурхайн Инженерийн Сургууль </ul><ul>Салбарууд </ul><ul>Уурхайн технологи, ашигт малтмал боловсруулалт, менежмент </ul><ul>Уулын цахилгаан механик </ul><ul>Геодези, маркшейдер </ul><ul>Уурхайн технологийн профессорын баг </ul><ul>Уурхайн менежмент, тогтвортой хөгжлийн профессорын баг </ul><ul>Ашигт малтмалын бутлалт, боловсруулалтын профессорын баг </ul><ul>Уурхайн машин тоног, төхөөрөмжийн профессорын баг </ul><ul>Уурхайн цахилгаан, тоног төхөөрөмжийн профессорын баг </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн пр офессорын баг </ul><ul>Профессорын багууд </ul>
 9. 9. <ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>Бакалавр ба магистрын сургалт: - Геодези - Уул уурхайн маркшейдер - Газрын кадастр - Геодезийн мэдээлэл зүй </ul><ul>Докторын сургалт: - Геодези </ul><ul><li>Уул уурхайн маркшейдер
 10. 10. Эдэлбэр газрын кадастр, </li></ul><ul>газар зохион байгуулалт </ul>
 11. 11. <ul>Өнгөрсөн хугацаанд Геодезийн мэргэжлээр 250, уул уурхайн маркшейдерийн мэргэжлээр 181, Сансрын геодезийн мэргэжлээр 77, Эдэлбэр газрын кадастр, газар зохион байгуулалтын мэргэжлээр 203, нийт 716 хүн бакалаврын зэрэгтэй төгсчээ. Шаталсан сургалтаар докторантурыг 4, магистрантурыг 51 хүн тус тус төгссөн. </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>Элсэлт, төгсөлт </ul>
 12. 12. <ul>Бакалавр, магистр, докторын сургалт </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>2009 - 2010 оны хичээлийн жилд докторын 3, магистрын 4, бакалаврын 4 мэргэжлийн шаталсан сургалт явуулж байна. Геодези мэргэжлээр 137 оюутан, геодезийн мэдээлэл зүй мэргэжлээр 78 оюутан, газрын кадастр мэргэжлээр 161 оюутан, уул уурхайн маркшейдер мэргэжлээр нийт 181 оюутан, дөрвөн мэргэжлээр нийт суралцагчдын тоо 755 байна. </ul>
 13. 13. <ul>Геодези II </ul><ul>Геодези I дадлага </ul><ul>Геодези IV </ul><ul>Геодези II дадлага </ul><ul>Дээд геодези I </ul><ul>Геодезийн астрономи </ul><ul>Гравиметр </ul><ul>ГХМБО </ul><ul>Тоон зураглал </ul><ul>Дээд геодези II </ul><ul>Сансрын геодези </ul><ul>Инженерийн геодези I </ul><ul>Дээд геодезийн дадлага II </ul><ul>Инженерийн геодези II </ul><ul>Геодезийн үйлдвэрлэлийн дадлага </ul><ul>GPS технологи </ul><ul>Фотограмметр I </ul><ul>Фотограмметр II </ul><ul>Зайнаас тандан судлал </ul><ul>Монгол орны физик газар зүй </ul><ul>Байрзүйн шугам зураг </ul><ul>Зураг зүй </ul><ul>Математик зураг зүй </ul><ul>ГМС I </ul><ul>ГМС II </ul><ul>“ ГЕОДЕЗИ” мэ ргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлүүд </ul><ul>Мэргэжлийн англи хэл </ul><ul>Геодези I </ul><ul>Геодези III </ul>
 14. 14. <ul>Геодези II </ul><ul>Гедези I дадлага </ul><ul>Геодези IV </ul><ul>Геодези II дадлага </ul><ul>Дээд геодезийн үндэс </ul><ul>Мэргэжлийн англи хэл </ul><ul>Алгоритм ба геодезийн өгөгдлийн бүтцийн дизайн </ul><ul>Геомэдээллийн технологийн үндэс </ul><ul>Дээд геодезийн дадлага </ul><ul>Сансрын геодези II </ul><ul>Геодезийн үйлдвэрлэлийн дадлага </ul><ul>GPS технологи </ul><ul>Фотограмметр I </ul><ul>ФотограмметрII </ul><ul>Зайнаас тандан судалгааны техник ба технологи </ul><ul>Монгол орны физик газар зүй </ul><ul>Байрзүйн шугам зураг </ul><ul>Зураг зүй </ul><ul>Математик зураг зүй </ul><ul>ГМС I </ul><ul>ГМС II </ul><ul>“ ГЕОДЕЗИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ” мэ ргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлүүд </ul><ul>Зайнаас тандан судлал </ul><ul>Агаар сансрын зураг тодруулах </ul><ul>Геомэдээллийн системийн загварчлал </ul><ul>Геомэдээллийн системийн солилцоо ба сүлжээ </ul><ul>Геодези I </ul><ul>Геодези III </ul>
 15. 15. <ul>Геодези II </ul><ul>Геодеки I дадлага </ul><ul>Геодези IV </ul><ul>Геодези II дадлага </ul><ul>Дээд геодезийн үндэс </ul><ul>Газрын чанарын үнэлгээ </ul><ul>Фотограмметрийн үндэс </ul><ul>ГХМБО </ul><ul>GPS-ийн технологи </ul><ul>Газар зохион байгуулалтын үндэс </ul><ul>Хот суурин газрын төлөвлөлт </ul><ul>Газрын харилцаа </ul><ul>Хотын кадастр </ul><ul>Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт </ul><ul>Газрын кадастр </ul><ul>Газрын менежмент </ul><ul>Газрын нөөцийн менежмент </ul><ul>Монгол орны физик газар зүй </ul><ul>Байрзүйн шугам зураг </ul><ul>Байрзүйн шугам зураг </ul><ul>Математик зураг зүй </ul><ul>ГМС I </ul><ul>ГМС II </ul><ul>“ ГАЗРЫН КАДАСТР” мэ ргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлүүд </ul><ul>Газрын үнэлгээ ба татваржуулалт </ul><ul>Мэргэжлийн англи хэл </ul><ul>Геодези I </ul><ul>Геодези III </ul>
 16. 16. <ul>Ном сурах бичиг </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>Гео дези, маркшейдерийн профессорын багт эрдэмтэн багш нарын 20 гаруй ном, 50 гаруй гарын авлага, 40-өөд эрдэм шинжилгээ, төсөл судалгааны болон лавлах материал, товхимол байдаг бөгөөд монгол, англи, орос хэл дээр мэргэжлийн 1200 гаруй ном, сурах бичиг, гарын авлага, лавлах материал, товхимол бүхий 4 мэргэжлийн, индексжүүлсэн номын фондтой юм. </ul><ul>Номын фонд </ul>
 17. 17. <ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>Сургалтын орчин </ul><ul>2009 - 2010 оны хичээлийн жилд Геодези, маркшейдерийн профессорын баг нь сургалтын орчны өөрчлөлт шинэчлэл хийсэн юм. Үүнд: 80 оюутны суудал бүхий лекцийн танхим, Газар зүйн мэдээлэл, компьютерийн лаборатори, Геодезийн лаборатори болон түүхийн кабинет, Газрын кадастрын кабинет, Маркшейдерийн кабинет, Фотограмметрийн лаборатори зэргийг шинэчлэн байгуулсан юм. </ul>
 18. 19. <ul>Газар зүйн мэдээлэл, компьютерийн лаборатори </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>Зорилго Төрөл бүрийн стандартаар илэрхийлэгдсэн орон зайн мэдээг нэгтгэн, удирдан зохион байгуулах, тэдгээрт дүн шинжилгээ хийх, олон зориулалт бүхий мэдээллийн сан бүрдүүлэх Үйл ажиллагааны чиглэл - Салбарын бакалавр болон ахисан түвшний сургалтын газар зүйн мэдээллийн систем, тоон зураглал, зурагзүйн хичээлүүдийн стандартыг хэрэгжүүлэх </ul><ul><li>Үндэсний зурагзүйн мэдээллийн систем бүрдүүлж шаардлагатай мэдээллээр лавлагаа өгөх
 19. 20. Төрөл бүрийн жижиг масштабын тоон болон электрон зураг зохиож хэвлэх </li></ul>
 20. 21. <ul>Газар зүйн мэдээлэл, компьютерийн лаборатори </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul>Программ хангамжууд : ArcGIS 8.1, ArcView 3.2, AutoCAD, SDR Mapping and Design, Surface, ER MAPPER, Relief, MatLab, ERDAS Imagine, Visual Basic 6.0. </ul><ul>Хоёр серверт холбогдсон 30 ширхэг компьютертай, White Board буюу IP Board, Notebook, проектор зэргээр иж бүрэн тоноглогдсон, 30 оюутны хүчин чадал бүхий лаборатори юм. </ul>
 21. 22. <ul>Манай төгсөгчид </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul><ul><li>Газрын харилцаа, барилга, геодези зураг зүйн газар
 22. 23. Нийслэлийн газрын алба
 23. 24. Нийслэлийн барилга хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар
 24. 25. Ашигт малтмалын газар
 25. 26. БОЯ – Байгаль орчны мэдээллийн төв
 26. 27. Хот байгуулалтын хүрээлэн
 27. 28. ШУА – Информатикийн хүрээлэн
 28. 29. Гамшиг судлалын хүрээлэн
 29. 30. Монгол улсын их сургууль
 30. 31. Геодези, кадастрын компаниудад газар зүйн мэдээллийн системийн мэргэжилтэн, инженер, эрдэм шинжилгээний ажилтан багшаар ажиллаж байна. </li></ul>
 31. 32. <ul>Цаашдын зорилт </ul><ul><li>Мэргэжилтэнг шаталсан хэлбэрээр тасралтгүй бэлтгэх
 32. 33. Сургалтын лабораторийг өргөжүүлэх </li></ul><ul><ul><li>GPS-ийн технологи, дээд геодези
 33. 34. Агаарын ба сансрын фотограмметр
 34. 35. Мэдээллийн технологи ба зайнаас тандан судалгаа
 35. 36. Орчин үеийн электрон багажууд, программ хангамжуудаар нэмж тоноглох
 36. 37. Ном, сурах бичгийн хангамж </li></ul></ul><ul>3. Багшлах боловсон хүчний хангамж, мэргэжил дээшлүүлэх </ul><ul><ul><li>Мэргэжил, мэдлэг дээшлүүлэх </li></ul></ul><ul>- докторантурын сургалт - гадаадад мэргэжил дээшлүүлэх - үйлдвэрлэлд </ul><ul><ul><li>Нэмж багш авч ажиллуулах </li></ul></ul><ul>4. Гадаад, дотоодын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 5. Хос мэргэжил эзэмшүүлж, төгсгөх </ul><ul>Геодези, маркшейдерийн салбар </ul>
 37. 38. <ul>МОНГОЛ - СОЛОНГОСЫН УУЛ УУРХАЙ, ЭДЭЛБЭР ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ, ТАНДАН СУДАЛГААНЫ ХАМТАРСАН ТӨВ </ul><ul>ШУТИС-ийн Ректорын 2010 оны 6-р сарын 25-ны өдрийн А-28 тоот тушаалаар байгуулагдсан. Эрхэм зорилго Уул уурхай, эдэлбэр газрын бүртгэлийг газар зүйн мэдээллийн систем, тандан судалгааны аргаар судалж, аргачлал боловсруулах, сургалт, судалгааны ажлыг хоёр улсын эрдэмтэн, мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор хамтран хийх Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл </ul><ul><li>Газар зүйн мэдээллийн систем, тандан судалгааны чиглэлээр сургалт явуулдаг их дээд сургууль, байгууллага, компани, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдтэй хамтын ажиллагааны холбоо тогтоох
 38. 39. Солонгосын талаас уул уурхай, маркшейдер, эдэлбэр газрын кадастр, геодезийн чиглэлээр суралцаж байгаа оюутнуудад сургалтын тэтгэлэг олгох ажлыг зохион байгуулах
 39. 40. Хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал, семинар зохион байгуулах, эрдэм судлалын чиглэлээр гарч буй ололт амжилтын талаар мэдээлэл өргөн солилцох
 40. 41. Уул уурхай, эдэлбэр газрын мэдээллийн систем, тандан судалгааны чиглэлд Солонгос улсаас хөрөнгө оруулах, хамтарсан төсөл боловсруулж, судалгааны ажил хамтран явуулах </li></ul>
 41. 42. <ul>2010 оны 8 дугаар сарын 30 ны өдөр “XXI зуун боловсрол сантай хамтарч салбарын 12 оюутанд сургалтын тэтгэлэг /оюутан тус бүр 500$/ гардуулсан. </ul><ul>МОНГОЛ - СОЛОНГОСЫН УУЛ УУРХАЙ, ЭДЭЛБЭР ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ, ТАНДАН СУДАЛГААНЫ ХАМТАРСАН ТӨВ </ul>
 42. 43. <ul>Анхаарал тавьсанд баярлалаа </ul>

×