NATURE<br />
Made by <br />Sean Dilrosun<br />With thanks to<br />Krishna Gajapersad<br />Pieter & SilaTeunissen<br />StgBuanda<br />ME...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Awarradam Natuur

872 views

Published on

Awarradam island is located near the rapid with the same name, approx. 225 km from Paramaribo. The local people pronounce the name as ‘Awaadan’. ‘Awaa’ (Awara) is an orange-colored palm fruit and ‘dan’ (dang) means rapid. Awarradam lies in the Gran Rio river which joins the Pikin Rio river, 30 km upstream. At this point the Upper Suriname river begins, flowing out into Brokopondo hydro lake, 75 km upstream. The river gets its water from rainfall. The water level in the dry season can be as much as 6 meters lower than in the rainy season! The village Atyoni, somewhat south of the hydro lake, is the most southern destination in Suriname that can be reached by road. From Paramaribo, the trip takes 4 to 5 hours. The boat trip to Awarradam takes 8 to 10 hours, depending on the water level. The airplane takes you to Kajana in 50 minutes. The remaining 10 km are continued by dug-out canoe. Awarradam lies at approx. 20 minutes by boat, south from the last village in the area. So you will reach your destination in one and a half hour.

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
872
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • DezePresentatiegaat over de natuur in de omgeving van Awarradam
 • Awarradamligt in de Gran Rio Rivier
 • De Gran Rio en dePikin Rio vormensamen de Surinamerivier. U zit helemaal links onder, en u kuntvliegveldKajana en de dorpenzienliggen
 • Bijlaag water (in de drogetijd) kunt u voordezezaalveelzand en stenenzienliggen
 • In mei/junikanerzoveelregenvallendat u met de boot tot bijdezezaalkuntkomen
 • Ander voorbeeld: in oktober/novemberlopen we met dichtedrogeschoenen over de stenennaar het bos
 • Dezelfdeplekbijhoog water. Als u goedkijktkunt u de recreatiezaalzien. De foto is vanuitbovenstroomgenomen
 • De trap bij de aanmeerplaatshelemaaldroog, met centimeters water ervoor
 • Versus boot en vliegtuig op gelijkehoogte op vliegveldKajana!
 • BijLaag water zijner heel veelslijpgroevenzichtbaar. De vroegereIndiaansebewonershebbenhierhunstenenbijlengemaakt.
 • De Mokomoko is een plant die men overal in Suriname veellangs het water kanzien. Het sap heefteenbloedstelpendeweking.
 • Aan de bloemkan men ziendat de plant tot de Aaronskelkfamiliebehoort. Als u goedopletzult u dezebloemmisschienwelkunnenspotten
 • Hoewelhijnietgebruiktwordtzietook de vrauchterspectaculairuit
 • VerschillendeZwaluwenkomen op de riviervoor. Dit is eenwitbandzwaluw (White banded Swallow)
 • De Witvleugelzwaluw (White winged Swallow) heefteenhelemaal wit buikje.
 • Op dezelfdetakals de twee voorgaande slides,vlakhiervoor de recreatiezaal, eenAmazoneijsvogel (Amazon Kingfisher)
 • De Groene Ibiskomtveelvoor. Je hebtgoedlichtnodigom het groentezin, anderslijkthijzwart.
 • De KumaluNyanyan.Een heel specialefamilie van planten, die alleen in stroomversnellingengroeit. De Kumalu is eenvegetartischeneef van de Piranha, en die lust de planten heel graag
 • De Zwarte Piranha kan tot 50 cm grootworden. Ookhijvaltnietaanalshijgeenbloedruikt!
 • Eenblauwsnavelreiger (Capped Heron) wordtvaakgezien.
 • In de drogetijdkomen de Paca’slangs de rivierdrinken. Ditknaagdier is ‘s nachtsactief, en is erg gewildvoor de pot. Hijwordt tot 15 kg zwaar, en heet in Paramaribo ookwel Haas
 • Primairbos is minder dichtdan men vaakdenkt, omdat de humuslaag door eensnellekringloop van voedingsstoffennietdikkerwordtdaneen cm of 15. de bomenwortelennietdiep, en levendaaromrelatiefkort. Op dezefotostaaneenpaarflinkebomen, maarbij de wandelingen door het boszult u ziendat die ernietzo heel veelzijn. Dikke, houtigelianenzijneengoedteken van Primairbos, en zitten vast in de grond, dusslingerenzalnietlukken!
 • De ScreamingPiha (SarKwaikwai, surBusiskowtu, Ned Groenhartvogel) wordtdagelijksgehoord, maar is lastigtezien. Zijnluideroepgebruikthijomanderemannetjesteovertroeven.
 • Anijsblad is een van de kruiden die veel in kruidenbadengebruiktwordt (malembelembe)
 • De Wenteltrapplant of Sangrafuwordtookveel in rituelengebruikt.
 • De banabeki of geelstuitbuidelspreeuwleeft in kolonies in alleenstaandebomen. Het is goedtehorenwaarzezitten. Het nest is inderdaadalseenbuidel, tot 20 cm lang
 • Delangerehangnestenworden door de twee soortenOropendola’s (Ponpon) gemaakt, die tot dezelfdefamiliebehoren
 • Dezetakjesworden op gelijkelengteafgesneden. Als de lange, nu naaronderenuitstekende steel tussen de handenwordtgedraaid,werken de kortepootjesalseen mixer. Wordt in de Saramaccaansekeukenveelgebruikt
 • Dezeprachtigepijlgifkikker (Dendrobatestinctorius) wordthier in de buurtvaakgezien.Indianen in Columbia hebbeneenverwant van dezekikkervroegervoorpijlgifgebruikt, in Suriname maakt men pijlgif van planten.
 • Cicadenzijngroteinsecten die eencirkelzaag-achtiggeluidmaken. Hun larvenwonenjarenonder de grond.Ze graven eentunnenlloodrechtnaarbeneden, en als de kleiomhoogwordtgeduwdzietdaterzouit.
 • Doodskopaapjeskomenveel invoor in de omgeving. Meestalhoort men de hogepiepgeluidjesvoor men zeziet, tijdensvaartochten
 • De kleinsteaap van Suriname, De zijdeaap of Golden handed Tamarin, wordtookveelgezien.Hij zit hoger, en komt in klieneregroepenvoor. Het is daaromlastigerom hem goedtezien
 • Wiegoedopletzal ‘s ochtendszonnendeleguanen op en omAwarradamspotten!
 • De reuzentejuhagedis (Sur Sapakara, SarBamabi) komt op het eilandvoor. In tegenstelling tot de vegetarischeleguaaaneethijalles. Typisch is dathijzijnbuikniet over de grondsleept, maarhelemaaloptilt.
 • VeelSaramaccaansevrouwenwassenhungeslachtsorgaan met bepaaldekruiden. Wateenjong-en-strakhoudendefunctieschijnttehebben. Twee van de veelgebruiktesoortenvoorditdoel in eenfoto, links de Adoya, rechts de abookogbem
 • Wonderblad, afoondo. De plant is verwonderlijkomdathijzich via de blaadjesvermeerderd. Als men eenbladmeeneemt en elders in de gronddoet, komenernieuweplantjesuit! Hijwordtookgebruikt in de kruidgeneeskunde, en welomlichaamspijnentebestrijden
 • Makokotabaku is de Saramaccaansenaam van dezevarensoort. De sporendoosjeszijn heel goedzichtbaar. Varensoortenhebbenbinen de lokalereligievaak de taakomkwadeinvloedenteweren.
 • De Caicapapegaai (Caica parrot) is eensoort die men op Awarradammakkelijktegenkomt, in tegenstelling tot andereplaatsen in het Surinaamsebinnenland. Zijnnasalegeluid is de makkelijkstemanieromtehorendathijer is
 • Vanwege het herkenbare,verdragendegeluid van dezeroodsnaveltoekanhetenalletoekans in Suriname Kuyake, hoewel de anderen heel anderegeluidenmaken. Als men over de kuyakezingt, wordtdaarmeestaleengeliefdemeebedoeld.
 • Oppervlakkiggeziendezelfdevogel. Dezeheeftechtereengeleborst (de andere was wit) en eenzwartesnavel. Het geluid is heel anders!
 • De zwaluwstaarwouw (Swallow tailed Kite) is een van de roofvogels die gespecialiseerd is in het eten van insecten. Vaakziet men hem in groepen van tot 12 stukszweven
 • Smooth-fronted Caiman, Wigkopkaaiman. Een van de driesoorten die in Suriname voorkomen.
 • Velenverwachtenveelbloementezien op de tour. Begin drogetijd (September-Oktober) zijnerrelatoiefveelbloeiendebomen. Zoeen boom zieterdanbijvoorbeeldzouit. Dit is de Kwari (sar. Pakusi-folo)
 • Met eenverrekijkerzien de bloemenerspectaculairderuit.
 • De witstaarttrogon is eenmooievogel die in het gebiedveelvoorkomt. Hijkanlangstilzitten. In het Surinaamsheethijudulosofowru, wattermietenvogelbetekent. Hijlegtzijneierennamelijk in Termietennesten. Het gat dathijdaarvoormaaktwordt door de termietendichtgemaakt, en omdat het in het nest warmer is danerbuitenkomen de eierenuit.
 • De Kantyan Kama of Se-ufangi iseenparasiet die op het eilandvoorkomt. Hij is familie van wat in het Engels Mistletoe heet, waaronder je iemandmagzoenen met kerst. De NederlandseverwantheetMaretak, vooralbekendalshoofdingredient van de toverdrank in Asterixboeken. De Kantyan-kamawordtgebruiktombotbreukentehelpengenezen.
 • Dezewespenheten in het Saramacaans Bingo Waswasi, watnavelbijenbetekent. Het nest lijkt op eengrotenavelbreuk. Nestenalsdezeazijneengoederedenom in het bosnietteschuddenaantakken.
 • De Swallow-winged puffbirdwordtveelgezien op Awarradam. Dezevogelzat op twee meter van de recreatiezaal. De Saramaccaansenaam van Goonfou is beter van toepassing, omdathijzijnnesten in de grondmaakt.
 • Ook de blauw-grijzeTangarawordtveelgezien op het eiland. Zijnlokalenaam is Maipafou, en wordtonderanderegebruiktom de kleurblauwmeeaanteduiden (Maipafouguun)
 • Eenhelemooie tor, vermoedelijkeenboktor. De hardevleugelsworden door de indianengebruiktomoorbellenmeetemaken.
 • Libellenzijner heel veel. Dezekleineroofdierenzijneen lust voor het oog!
 • Een van de grotereinsecten die men in het gebiedkantegenkomen is dezesprinkhaan
 • DePakira (SarPakia, Dyampo) wordtnietzovaakgezien. Hijheet in het nederlandseenhalsbandpekari, vanwege de vagewitte band bij de schouder. Erg gewildvoor de pot. Hijleeft in groepen van 4 tot 8 stuks, I tegenstelling tot de witlippekari of Pingo, die in grotegroepen van tot 200 kanvoorkomen.
 • Dezeprachtigevogelheeteenlaong tailed tyrant, in het saramaccaanseenAwanzei. Hijkomtvoorallangskostgrondjesvoor, en leeft in gaten in dodebomen.
 • ×