Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20 години Првата детска aмбасада во светот - Меѓаши, Република Македонија 1992-2012

260 views

Published on

20 години од постоењето и делувањето на Првата детска aмбасада во светот - Меѓаши, Република Македонија 1992-2012

Првата детска амбасада во светот е основана на 29 Април 1992 година во Скопје, како светска асоцијација и прва регистрирана меѓународна, непрофитна, непартиска и невладина организација во Република Македонија за заштита на правата на детето.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20 години Првата детска aмбасада во светот - Меѓаши, Република Македонија 1992-2012

 1. 1. Водевме грижа за децата бегалци од БиХ од 1992 до 1997 година
 2. 2. Се грижевме за децата бегалци од Косово сместени во Македонија во 1999 и 2000 година
 3. 3. Водевме грижа за привремено раселените деца во конфликтот во Македонија од 2001 до 2006
 4. 4. Детските работилници активно ги вклучија децата во креативно користење на слободното време. Овие активности се реализираа од 1994 до 2009 година
 5. 5. Македонија за прв пат се претстави пред Комитетот за правата на детето на ООН во Женева со извештај подготвен од децата
 6. 6. Техники за креативна разработка на конфликти - со членовите на Мировните клубови од неколку средни училишта Континуирано работиме со спроведување активности за Мировно образование. Целта е промовирајќи ги Мирот и Ненасилството како основни вредности во воспитно-образовниот систем да укажеме на потребата од вградување на Мировното образование во наставните програми.
 7. 7. Детската амбасада Меѓаши е препознатлива по големиот број волонтер(к)и. Во овие 20 години, во различен тип активности беа вклучени над 1000 волонтери! Еден голем аплауз за сите нив!!!
 8. 8. Благодарност до
 9. 9. Благодарност до

×