Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Підготовка курсу симуляційного навчання

517 views

Published on

Доповідь на Міжнародній конференції «Симуляційне навчання в медицині» (Київ, 19-20 березня 2015 р.)
http://motherandchild.org.ua/ukr/SimConf-2015

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Підготовка курсу симуляційного навчання

 1. 1. SimNewB™ 1 Підготовка симуляційного навчального курсу Зоряна Кочерга Тетяна Бондаренко
 2. 2. Перинатальні стани - І місце в структурі малюкової смертності 58 66 62 49 41 55 67 80 75 81 85 68 57 106 95 59,4 49,652,4 57,3 52,551,753,6 46,7 43,5 40,1 33,3 46,6 43,9 46,4 38,2 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 10 20 30 40 50 60 70 Абс показник
 3. 3. 3 6,49 6,85 8,79 10,89 11,12 11,25 10,8 11,12 11,14 9,3 7,82 8,4 4,17 4,74 5,13 6,47 5,88 6,26 6,95 7,32 6,21 5,15 4,41 5,28 2,33 2,11 3,73 4,44 5,26 4,95 3,89 3,83 4,96 4,18 3,41 3,77 0 2 4 6 8 10 12 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 6 міс.2014 Перинатальна смертність Мертвонародженість Рання неонатальна Структура перинатальної смертності по Вінницькій області (‰)
 4. 4. Івано-Франківська область
 5. 5. Структура неонатальної смертності в Івано- Франківській області 2012 2013 2014 І місце глибока незрілість 27,6% ВВР 30,9% ВВР 24,5% ІІ місце ВВР 25,5% глибока незрілість 20,6% ВШК 18,4% ІІІ місце ВУІ 8,5 % ВШК 16,2% глибока незрілість 12,2% ІV місце РДС 6,3% церебраль на лейкомаля ція 5,9% РДС 10,2%
 6. 6. № пп 2012рік 2013рік 2014рік 5,1‰ 4,5‰ 4,5‰ 1. Вроджені вади розвитку 1,04 1,21 0,87 2. Інфекції специфічні для перината- льного періоду 1,04 1,09 1,62 3. Вроджені пневмонії 0,33 0,57 0,11 4. РДС 0,82 0,40 0,40 5. Морфофункціонал ьна незрілість 0,55 0,28 0,63 6. В/мат. гіпоксія та асфіксія 0,55 0,35 0,52 Неонатальна смертність складає – 4,5‰ (Вінницька область)
 7. 7. Смертність в залежності від вагової категорії в неонатальному періоді в Івано- Франківській області 2012 2013 2014 До 1000 33,3% 26,1% 17,3 До 1500 9,1% 20,2% 21,7% 1500-1999 6,1% 7,1% 13,0% 2000-2500 15,2% 10,7% 15,9% 2500 і більше 36,4% 27,4% 30,4%
 8. 8. Структура новонароджених дітей по терміну гестації та масі тіла • 2014 рік – народилось – 17193 дітей, із них недоношених – 788 (4,6%). • 2013 рік - народилось – 17313 дітей, із них недоношених - 740 (4,3%). • 2012 рік - народилось 18148 дітей, недоношених 755 (4,2%) Абсолютні показники народжуваності з масою 500-2499грам в Вінницькій області в 2012-2014рр. • Кількість
 9. 9. Недоношені діти – медико-соціальна проблема інтенсивної терапії, виходжування та реабілітації
 10. 10. Вагова категорія дітей 2007-2012 рр., які народилися в пологових стаціонарах області ВООЗ Україна Область 500-999=1%-1,5% 500-999=0,36% 500-999=0,2-0,3% 1000-1499=1%-1,5% 1000-1499=0,54% 1000-1499=0,5-0,6%
 11. 11. Вагова категорія дітей 2007-2012 рр., які народилися в пологових стаціонарах області ВООЗ Україна Область 500-999=1%-1,5% 500-999=0,36% 500-999=0,2-0,3% 1000-1499=1%-1,5% 1000-1499=0,54% 1000-1499=0,5-0,6%
 12. 12. Як визначити, який метод втручання має найбільший потенціал зниження внутріутробної і малюкової смертності? Пізня внутріутр. смерть (28+ нед) Рання неонат. смерть (<7 дн.) Пізня неонат. смерть (7-27дн.) Пост- неонат. смерть (28+ дн.) (0-999 гр.) (999-1499 гр.) (1499-2499 гр.) (2500+ гр.) Здоров`я жінки і матері Обслуговування матерііплоду Обслуговування новорождених Обслуговування малюків
 13. 13. Необхідні компоненти якісного надання допомоги новонародженим • правильне ведення вагітності та якісне надання акушерської та неонатологічної допомоги • знання і навички персоналу • кадрове забезпечення неонатологічної служби • регіоналізація медичної допомоги • забезпечення необхідною, сучасною і робочою апаратурою
 14. 14. Симуляційне навчання Симуляційне навчання в медицині — це попередження, підготовка та практика, вироблення практичних навичок, алгоритмів та комунікацій. Мета: забезпечення новими знаннями, хоча найчастіше воно допомагає визначити області, де знання або розуміння не є достатніми.
 15. 15. Компоненти змісту навчання 1. Розкриття компонентів змісту навчання є відповіддю на запитання «чого навчати». 2. Принцип необхідності і достатності змісту навчання для реалізації практичної мети навчання;
 16. 16. Навчальні сценарії Акушерство Неонатологія • Серцево-легенева реанімація у вагітних • Антенатальний дистрес плода • Післяпологова кровотеча • Прееклампсія та еклампсія • Дистоція плічок • Тромбоемболія легеневої артерії • Первинна реанімація новонародженого: - Початкові реанімація (чисті води) - Початкова реанімація (меконіальні води) - Повна реанімація (чисті води) - Реанімація передчасно народжених немовлят • Допомога новонародженому з дихальними розладами: - Помірні дихальні розлади - Важкі дихальні розлади
 17. 17. Компоненти змісту навчання • принцип посильності й доступності засвоєння змісту навчання у цілому і його частин зокрема, що передбачає врахування реальних можливостей курсантів: навички – основа для формування вмінь, вміння – основа для формування стратегій • принципом професійної спрямованості, за яким тематика має відповідати реальним інтересам і потребам курсантів
 18. 18. Цільова аудиторія: • лікарі акушер-гінекологи, • акушерки, • неонатологи • анестезіологи • медичні сестри пологових стаціонарів.
 19. 19. SimNewB™ 20
 20. 20. Симуляційний сценарій Симуляційний сценарій - це детальний послідовний опис всього, що відбувається під час навчальної сесії, включаючи теоретичні і технічні навчальні завдання (діагностика, розробка плану лікування, виконання втручань і т.д.) • Сценарій (об’єктивні дані, дані анамнезу, результати клінічних і лабораторних втручань і т.д) • Нетехнічні навчальні завдання (спілкування з пацієнтом чи родиною, спілкування в команді, невербальне спілкування)
 21. 21. Симуляційне навчання  Набуття, вдосконалення та практичне застосування досвіду в комунікації або практичних навичках (хірургічні шви, реанімація, інтубація тощо);  Формування бачення недоліків процесу та комунікативності в роботі медичної команди;  Формування здатності виявлення практичних навичок, комунікативних здатностей, етапів алгоритму медичної допомоги, що потребують поліпшення;  Практичне розуміння ролей та принципів роботи в команді.
 22. 22. Симуляційний сценарій • Техніки, технології (обладнання) і матеріали • Людські ресурси та ролі (інструктори, техніки) • Ролі залучених в процесі навчання курсантів • Опис початкової точки сценарію • Опис прогнозованого завершення сценарію • Дебрифінг.
 23. 23. Симуляційний сценарій - модуль • обгрунтування клінічної доцільності сценарію; • визначення цільової аудиторії для навчання; • завдання навчання з описом теоретичних знань і практичних навиків, • послідовність і тривалість заходів під час проведення навчальної сесії; • критерії оцінки отриманих знань та вмінь;
 24. 24. Симуляційний сценарій - модуль • теоретична частина: презентацію опис всіх теоретичних знань, тестовий контроль для їх оцінки; • практична частина - власне клінічний сценарій з описом змін стану пацієнта, перевірочний лист для оцінки дотримання учасниками передбачуваного алгоритму допомоги; • дебрифінг - перелік питань, котрі необхідно використати під час обговорення, для того щоб учасники самостійно могли оцінити свої дії під час проходження
 25. 25. Людські ресурси та ролі (інструктори, техніки) • Переваги: можливість регулювати ступінь складності завдання інструктором; • Можливість відпрацювання окремих прийомів взаємодії у різноманітних ситуаціях. • Недоліки: курсанти обмежені у часі, тому - моделювання одного сюжету,
 26. 26. ЗавЛюдські ресурси та ролі (інструктори, техніки)дання інструкторів • створювати конструктивну атмосферу та розвивати позитивну мотивацію; • створювати умови для інтеракції та кооперації; • стимулювати до комунікативно-пізнавальної активності; • стимулювати розвиток критичного, творчого та стратегічного мислення; • забезпечувати максимальну активізацію навичок, вмінь та стратегій у ситуаціях професійного спілкування; • розвивати ініціативність, індивідуальність та самостійність
 27. 27. Демонстраціяманекенів та пологової зали• Важливо!!! - відтворити реалістичну ситуацію та підготовка манекена • Склад команди: лікар акушер- гінеколог, акушерка, неонатолог та медична сестра пологового стаціонару; • Ознайомлення з манекеном та обладнанням
 28. 28. диференційний підхід до теоретичного навчання • Інтерни і студенти: «академічний» курс лекцій та тестовий контроль
 29. 29. диференційний підхід до теоретичного навчання • Для лікарів, що постійно працюють у клініках - короткі лекції, пов’язані з конкретними ситуаціями та практичними моментами
 30. 30. Дебрифінг a. Візуалізація дій, виконаних під час симуляції. b. Вільне вираження учасниками своїх почуттів після емоційних моментів (як полегшення, так і невдоволення) c. Самооцінка d. Оцінка динаміки групової роботи e. Засвоєння отриманих знань. •
 31. 31. Дискусія • критичне мислення; • вміння визначати власну позицію • чітко її формулювати та аргументувати; • вміння оцінювати висловлювання інших учасників; • вміння відстоювати свою думку; переконувати; • вміння активізувати усі знання про предмет дискусії, • вміння реалізовувати свою стратегію і змінювати її відповідно до розвитку взаємодії.
 32. 32. Де брифінг • Оцінка власної роботи та роботи тренерів • Побажання, щодо доцільності, кратності та тематики подальшого симуляційного навчання • Думка учасників про навчання є дуже цінною!!!. • Побажання: збільшення кратності проведення тренінгів та розробки нових сценаріїв
 33. 33. Загальна кількість курсантів 993 Акушери гінекологи неонатологи анестезіологи інтерни акушерки Медичні сестри 418 126 67 24 247 110
 34. 34. Проблеми: • Страх і невпевненість учасників перед манекеном і тренером (відсутність достатніх теоретичних знань, страх отримати адміністративне покарання)
 35. 35. Проблеми: • Відсутність мотивації і байдужість у деяких учасників • Психо-емоційний стрес (переживання реалістичності симуляції)
 36. 36. Проблеми • Технічні проблеми: • робота манекенів • написання і відпрацювання сценаріїв
 37. 37. • Шляхи подолання проблем: • Покращення знань і навичок у лікарів веде до сприяння адміністрацій • Наявність технічного працівника, наявність готових сценаріїв • Повторні тренінги показали більшу зацікавленість, готовність до роботи з манекеном
 38. 38. Висновок • Симуляція – чудовий інструмент для відпрацювання навичок і командної взаємодії • розкриваються індивідуальні особливості курсантів, що не виявилися на традиційних заняттях; • курсанти набувають вміння вести дискусію, діалог.
 39. 39. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×