Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1.‫זה‬ ‫מה‬?
2.‫בזה‬ ‫משתמש‬ ‫מי‬?
3.‫מתפעלים‬ ‫איך‬‫סנפצ‬'‫אט‬?
4.‫אפשר‬ ‫מה‬‫לעשות‬
‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬?
‫סנאפצ‬'‫אט‬‫אפליקציית‬ ‫היא‬
‫חברתית‬ ‫ורשת‬ ‫מובייל‬.
‫הפיצ‬'‫שלה‬ ‫המרכזי‬ ‫ר‬‫הוא‬
‫שיתוף‬‫וסרטונים‬ ‫תמונות‬
‫זמן‬ ‫ת...
STATE OF MIND
‫בניגוד‬‫לווטסאפ‬,‫פייסבוק‬‫ואינסטגרם‬
‫סנאפצ‬'‫אט‬‫ה‬ ‫על‬ ‫הוא‬"‫ועכשיו‬ ‫כאן‬"
‫עוד‬ ‫או‬ ‫מחר‬ ‫כי‬10‫שנ...
‫של‬ ‫המשתמשים‬ ‫הם‬ ‫מי‬‫סנאפצ‬'‫אט‬
‫באפליקציה‬ ‫השימוש‬ ‫דפוסי‬ ‫הם‬ ‫ומה‬?
60%
35%51%
*‫את‬ ‫מחשיבים‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬‫ווטסאפ‬‫חברתית‬ ‫כרשת‬
*‫ע‬"‫פ‬‫בשנת‬ ‫בישראל‬ ‫האינטרנט‬ ‫למצב‬ ‫בזק‬ ‫דוח‬ ‫נתו...
*‫לפייסבוק‬:1.5‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬‫ורק‬8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬.
‫לסנאפצ‬'‫אט‬:6‫מיליארד‬‫ע‬ ‫יומיות‬...
*‫לפייסבוק‬:1.5‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬‫ורק‬8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬.
‫לסנאפצ‬'‫אט‬:6‫מיליארד‬‫ע‬ ‫יומיות‬...
*‫לפייסבוק‬:1.5‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬‫ורק‬8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬.
‫לסנאפצ‬'‫אט‬:6‫מיליארד‬‫ע‬ ‫יומיות‬...
*‫לפייסבוק‬:1.5‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬‫ורק‬8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬.
‫לסנאפצ‬'‫אט‬:6‫מיליארד‬‫ע‬ ‫יומיות‬...
*‫לפייסבוק‬:1.5‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬‫ורק‬8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬.
‫לסנאפצ‬'‫אט‬:6‫מיליארד‬‫ע‬ ‫יומיות‬...
TING
noun | sex·ting | ˈsek-stiŋ
‫חושבים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫יודע‬ ‫אני‬
‫סנאפצ‬'‫אט‬‫בחיים‬ ‫לשיחה‬ ‫דומה‬ ‫הכי‬
‫ברשת‬ ‫שחי‬ ‫תיעוד‬ ‫ללא‬ ‫האמתיים‬"‫לתמיד‬"
‫סנאפצ‬'‫אט‬‫מתוכננת‬‫לעודד‬
‫מהנייד‬ ‫תוכן‬ ‫ליצר‬ ‫משתמשים‬
‫סנאפצ‬'‫אט‬‫מתוכננת‬‫לעודד‬
‫מהנייד‬ ‫תוכן‬ ‫ליצר‬ ‫משתמשים‬
‫המוקדש‬ ‫האזור‬
‫תוכן‬ ‫ליצירת‬‫בפייסבוק‬
‫סנאפצ‬'‫אט‬‫מתוכננת‬‫לעודד‬
‫מהנייד‬ ‫תוכן‬ ‫ליצר‬ ‫משתמשים‬
‫כמעט‬‫המסך‬ ‫כל‬‫הוא‬
‫המוקדש‬ ‫אזור‬‫ליצירת‬
‫תוכן‬‫בסנפצ‬...
‫הטמונות‬ ‫האפשרויות‬ ‫מה‬ ‫שנבין‬ ‫לפני‬
‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫בכלל‬ ‫שם‬ ‫הולך‬ ‫מה‬ ‫נבין‬ ‫בואו‬
‫ראשי‬ ‫מסך‬
‫קדמית‬ ‫מצלמה‬
‫אחורית‬ ‫או‬
‫פלאש‬
‫שלך‬ ‫הפרופיל‬
‫ראשי‬ ‫מסך‬
‫קדמית‬ ‫מצלמה‬
‫אחורית‬ ‫או‬
‫פלאש‬
‫שלך‬ ‫הפרופיל‬
‫הודעות‬ ‫על‬ ‫התראות‬
‫מחברים‬ ‫אישיות‬
‫על‬ ‫התראות‬
‫...
‫תמונה‬ ‫צילום‬
‫קצרה‬ ‫לחיצה‬
‫תמונה‬ ‫מצלמת‬
‫תמונה‬ ‫צילום‬
‫לחבר‬ ‫תמונה‬ ‫שלח‬
‫או‬/‫הוסף‬ ‫ו‬‫לסטורי‬‫שלך‬
‫ציור‬ ‫הוסף‬
‫לתמונה‬
‫הוסף‬‫לסטורי‬‫שלך‬
‫לצפות‬ ‫יוכל...
‫וידאו‬ ‫פילטר‬
‫הפרצוף‬ ‫על‬ ‫ארוכה‬ ‫לחיצה‬
‫מיוחדים‬ ‫פילטרים‬ ‫מאפשרת‬
‫וידאו‬ ‫פילטר‬
‫את‬ ‫מזהה‬ ‫האפליקציה‬
‫לצלם‬ ‫ומאפשרת‬ ‫הפנים‬
‫וידאו‬‫מיוחד‬-‫עם‬‫פיצ‬'‫רים‬
‫הפיצ‬'‫רים‬/‫פילטרים‬
‫מש...
‫מרכזיים‬ ‫מסכים‬
‫הודעות‬‫ושיחות‬
‫חברים‬ ‫עם‬ ‫אישיות‬
Stories
Discover
Live
‫שלך‬ ‫הפרופיל‬
‫חברים‬ ‫והוספת‬
‫מרכזיים‬ ‫מסכים‬
‫הודעות‬‫ושיחות‬
‫חברים‬ ‫עם‬ ‫אישיות‬
‫שלך‬ ‫הפרופיל‬
‫חברים‬ ‫והוספת‬
Stories
Discover
Live
‫סיפורים‬stories
‫הסטורי‬‫שלי‬
‫כל‬‫הסטוריז‬
‫מושמדים‬
‫תוך‬24
‫שעות‬
‫מפתח‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬
‫תלות‬
‫באפליקציה‬
‫וגורם‬‫ליוזרי...
‫סיפורים‬stories
‫הנה‬‫הסטורי‬‫עליו‬ ‫לחצתי‬ ‫שלי‬
‫כל‬‫הסטוריז‬
‫מושמדים‬
‫תוך‬24
‫שעות‬
‫מפתח‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬
‫תלות‬
‫באפלי...
‫סיפורים‬stories
‫כל‬‫הסטוריז‬
‫מושמדים‬
‫תוך‬24
‫שעות‬
‫מפתח‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬
‫תלות‬
‫באפליקציה‬
‫וגורם‬‫ליוזרים‬
‫ושוב‬ ‫שוב...
‫סיפורים‬stories
‫כל‬‫הסטוריז‬
‫מושמדים‬
‫תוך‬24
‫שעות‬
‫מפתח‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬
‫תלות‬
‫באפליקציה‬
‫וגורם‬‫ליוזרים‬
‫ושוב‬ ‫שוב...
‫סיפורים‬stories
‫הסטורי‬‫שלי‬
‫ממומן‬ ‫תוכן‬(‫ומעניין‬ ‫קצר‬ ‫כלל‬ ‫ובדרך‬)
‫ונערך‬ ‫המשתמשים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנוצר‬ ‫תוכן‬
...
‫סיפורים‬stories
‫הסטורי‬‫שלי‬
‫ממומן‬ ‫תוכן‬(‫ומעניין‬ ‫קצר‬ ‫כלל‬ ‫ובדרך‬)
‫ונערך‬ ‫המשתמשים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנוצר‬ ‫תוכן‬
...
‫מרכזיים‬ ‫מסכים‬
‫הודעות‬‫ושיחות‬
‫חברים‬ ‫עם‬ ‫אישיות‬
Stories
Discover
Live
‫שלך‬ ‫הפרופיל‬
‫חברים‬ ‫והוספת‬
‫הפרופיל‬‫ה‬"‫פרסים‬/‫באדג‬'‫ים‬"
‫שקיבלת‬–‫לאחר‬ ‫למשל‬
‫למישהו‬ ‫שצילמת‬‫סנאפ‬,
‫קטן‬ ‫שטן‬ ‫של‬ ‫גביע‬ ‫קיבלת‬
‫פרטיות‬...
‫ה‬"‫פרסים‬/‫באדג‬'‫ים‬"
‫שקיבלת‬–‫לאחר‬ ‫למשל‬
‫למישהו‬ ‫שצילמת‬‫סנאפ‬,
‫קטן‬ ‫שטן‬ ‫של‬ ‫גביע‬ ‫קיבלת‬
‫גימייפיקציה‬‫זה‬...
1.‫זה‬ ‫מה‬?
2.‫בזה‬ ‫משתמש‬ ‫מי‬?
3.‫מתפעלים‬ ‫איך‬‫סנפצ‬'‫אט‬?
4.‫אפשר‬ ‫מה‬‫לעשות‬
‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬?
‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬
‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬?
.1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬.
‫הפיקטיביות‬ ‫החדשות‬ ‫לאתר‬ ‫חב...
.1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬.
.2‫שימוש‬‫בסנאפקוד‬‫קמפיין‬ ‫כמוביל‬.
‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬
‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בר...
‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬
‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬?
.1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬.
.2‫שימוש‬‫בסנאפקוד‬‫קמפיין‬ ‫כמו...
‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬
‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬?
.1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬.
.2‫שימוש‬‫בסנאפקוד‬‫קמפיין‬ ‫כמו...
‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬
‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬?
.1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬.
.2‫שימוש‬‫בסנאפקוד‬‫קמפיין‬ ‫כמו...
.1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬.
.2‫שימוש‬‫בסנאפקוד‬‫קמפיין‬ ‫כמוביל‬.
.3‫הפיצ‬ ‫ניצול‬'‫רים‬.
.4‫דעה‬ ‫במובילי‬ ‫ש...
‫תודה‬
‫וזה‬.
סנפצ'אט - איך ומה עושים עם זה?
סנפצ'אט - איך ומה עושים עם זה?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

סנפצ'אט - איך ומה עושים עם זה?

4,543 views

Published on

מה זה סנפצ'אט, מי הקהלים שמשתמשים בסנפצ'אט בישראל, איך סנפצ'אט פועלת והכי חשוב - מה אפשר לעשות עם סנפצ'אט בראיה שיווקית ומותגית

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

סנפצ'אט - איך ומה עושים עם זה?

 1. 1. 1.‫זה‬ ‫מה‬? 2.‫בזה‬ ‫משתמש‬ ‫מי‬? 3.‫מתפעלים‬ ‫איך‬‫סנפצ‬'‫אט‬? 4.‫אפשר‬ ‫מה‬‫לעשות‬ ‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬?
 2. 2. ‫סנאפצ‬'‫אט‬‫אפליקציית‬ ‫היא‬ ‫חברתית‬ ‫ורשת‬ ‫מובייל‬. ‫הפיצ‬'‫שלה‬ ‫המרכזי‬ ‫ר‬‫הוא‬ ‫שיתוף‬‫וסרטונים‬ ‫תמונות‬ ‫זמן‬ ‫תוך‬ ‫נמחקים‬ ‫אשר‬‫קצר‬ ‫מרגע‬‫בהם‬ ‫הצפייה‬. (‫טווח‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫יכול‬ ‫השולח‬ ‫הצפייה‬,‫בין‬1-10‫שניות‬)
 3. 3. STATE OF MIND ‫בניגוד‬‫לווטסאפ‬,‫פייסבוק‬‫ואינסטגרם‬ ‫סנאפצ‬'‫אט‬‫ה‬ ‫על‬ ‫הוא‬"‫ועכשיו‬ ‫כאן‬" ‫עוד‬ ‫או‬ ‫מחר‬ ‫כי‬10‫שניות‬-‫רלוונטי‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫זה‬. ‫הלאה‬ ‫המשכנו‬. Snapchat
 4. 4. ‫של‬ ‫המשתמשים‬ ‫הם‬ ‫מי‬‫סנאפצ‬'‫אט‬ ‫באפליקציה‬ ‫השימוש‬ ‫דפוסי‬ ‫הם‬ ‫ומה‬?
 5. 5. 60% 35%51% *‫את‬ ‫מחשיבים‬ ‫ולא‬ ‫במידה‬‫ווטסאפ‬‫חברתית‬ ‫כרשת‬ *‫ע‬"‫פ‬‫בשנת‬ ‫בישראל‬ ‫האינטרנט‬ ‫למצב‬ ‫בזק‬ ‫דוח‬ ‫נתוני‬2015–‫המלא‬ ‫לדוח‬ ‫קישור‬ ‫סנפצ‬'‫אט‬‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫היא‬ ‫בישראל‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫בקרב‬ ‫בגודלה‬ ‫השלישית‬ 13-17 ‫הגילאים‬‫בטווח‬‫בישראל‬‫צעירים‬:
 6. 6. *‫לפייסבוק‬:1.5‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬‫ורק‬8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬. ‫לסנאפצ‬'‫אט‬:6‫מיליארד‬‫ע‬ ‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬"‫י‬‫כ‬-200‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬. ‫צפיות‬ ‫בכמות‬ ‫בעולם‬ ‫הראשונה‬‫הוידאו‬‫היומיות‬ (‫המשתמשים‬ ‫לכמות‬ ‫ביחס‬)
 7. 7. *‫לפייסבוק‬:1.5‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬‫ורק‬8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬. ‫לסנאפצ‬'‫אט‬:6‫מיליארד‬‫ע‬ ‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬"‫י‬‫כ‬-200‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬. ‫צפיות‬ ‫בכמות‬ ‫בעולם‬ ‫הראשונה‬‫הוידאו‬ ‫היומיות‬(‫המשתמשים‬ ‫לכמות‬ ‫ביחס‬)
 8. 8. *‫לפייסבוק‬:1.5‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬‫ורק‬8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬. ‫לסנאפצ‬'‫אט‬:6‫מיליארד‬‫ע‬ ‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬"‫י‬‫כ‬-200‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬. •6‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬ •8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬
 9. 9. *‫לפייסבוק‬:1.5‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬‫ורק‬8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬. ‫לסנאפצ‬'‫אט‬:6‫מיליארד‬‫ע‬ ‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬"‫י‬‫כ‬-200‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬. •6‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬ •200‫מליון‬‫משתמשים‬‫חודשיים‬ •8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬ •1.5‫מיליארד‬‫משתמשים‬‫חודשיים‬
 10. 10. *‫לפייסבוק‬:1.5‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליארד‬‫ורק‬8‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬ ‫מיליארד‬. ‫לסנאפצ‬'‫אט‬:6‫מיליארד‬‫ע‬ ‫יומיות‬ ‫וידאו‬ ‫צפיות‬"‫י‬‫כ‬-200‫חודשיים‬ ‫משתמשים‬ ‫מיליון‬. 5.3‫ביום‬ ‫סרטונים‬ 30‫ביום‬ ‫סרטונים‬
 11. 11. TING noun | sex·ting | ˈsek-stiŋ ‫חושבים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫יודע‬ ‫אני‬
 12. 12. ‫סנאפצ‬'‫אט‬‫בחיים‬ ‫לשיחה‬ ‫דומה‬ ‫הכי‬ ‫ברשת‬ ‫שחי‬ ‫תיעוד‬ ‫ללא‬ ‫האמתיים‬"‫לתמיד‬"
 13. 13. ‫סנאפצ‬'‫אט‬‫מתוכננת‬‫לעודד‬ ‫מהנייד‬ ‫תוכן‬ ‫ליצר‬ ‫משתמשים‬
 14. 14. ‫סנאפצ‬'‫אט‬‫מתוכננת‬‫לעודד‬ ‫מהנייד‬ ‫תוכן‬ ‫ליצר‬ ‫משתמשים‬ ‫המוקדש‬ ‫האזור‬ ‫תוכן‬ ‫ליצירת‬‫בפייסבוק‬
 15. 15. ‫סנאפצ‬'‫אט‬‫מתוכננת‬‫לעודד‬ ‫מהנייד‬ ‫תוכן‬ ‫ליצר‬ ‫משתמשים‬ ‫כמעט‬‫המסך‬ ‫כל‬‫הוא‬ ‫המוקדש‬ ‫אזור‬‫ליצירת‬ ‫תוכן‬‫בסנפצ‬'‫אט‬
 16. 16. ‫הטמונות‬ ‫האפשרויות‬ ‫מה‬ ‫שנבין‬ ‫לפני‬ ‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫בכלל‬ ‫שם‬ ‫הולך‬ ‫מה‬ ‫נבין‬ ‫בואו‬
 17. 17. ‫ראשי‬ ‫מסך‬ ‫קדמית‬ ‫מצלמה‬ ‫אחורית‬ ‫או‬ ‫פלאש‬ ‫שלך‬ ‫הפרופיל‬
 18. 18. ‫ראשי‬ ‫מסך‬ ‫קדמית‬ ‫מצלמה‬ ‫אחורית‬ ‫או‬ ‫פלאש‬ ‫שלך‬ ‫הפרופיל‬ ‫הודעות‬ ‫על‬ ‫התראות‬ ‫מחברים‬ ‫אישיות‬ ‫על‬ ‫התראות‬ ‫ב‬ ‫עדכונים‬stories- ‫קצרה‬ ‫לחיצה‬ ‫תמונה‬ ‫מצלמת‬ ‫ארוכה‬ ‫לחיצה‬ ‫וידאו‬ ‫מצלמת‬
 19. 19. ‫תמונה‬ ‫צילום‬ ‫קצרה‬ ‫לחיצה‬ ‫תמונה‬ ‫מצלמת‬
 20. 20. ‫תמונה‬ ‫צילום‬ ‫לחבר‬ ‫תמונה‬ ‫שלח‬ ‫או‬/‫הוסף‬ ‫ו‬‫לסטורי‬‫שלך‬ ‫ציור‬ ‫הוסף‬ ‫לתמונה‬ ‫הוסף‬‫לסטורי‬‫שלך‬ ‫לצפות‬ ‫יוכלו‬ ‫שניות‬ ‫כמה‬ ‫שתושמד‬ ‫עד‬ ‫בתמונה‬ ‫תמונה‬ ‫שמור‬ ‫המכשיר‬ ‫על‬ ‫כיתוב‬ ‫הוסף‬ ‫לתמונה‬ ‫הוספת‬‫אימוג‬'‫ים‬ ‫לבטל‬ ‫מיוחדים‬ ‫פילטרים‬ ‫מיקום‬ ‫מבוססים‬,‫מהירות‬, ‫טמפרטורה‬‫וכיוב‬'
 21. 21. ‫וידאו‬ ‫פילטר‬ ‫הפרצוף‬ ‫על‬ ‫ארוכה‬ ‫לחיצה‬ ‫מיוחדים‬ ‫פילטרים‬ ‫מאפשרת‬
 22. 22. ‫וידאו‬ ‫פילטר‬ ‫את‬ ‫מזהה‬ ‫האפליקציה‬ ‫לצלם‬ ‫ומאפשרת‬ ‫הפנים‬ ‫וידאו‬‫מיוחד‬-‫עם‬‫פיצ‬'‫רים‬ ‫הפיצ‬'‫רים‬/‫פילטרים‬ ‫משתנים‬‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫כל‬
 23. 23. ‫מרכזיים‬ ‫מסכים‬ ‫הודעות‬‫ושיחות‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫אישיות‬ Stories Discover Live ‫שלך‬ ‫הפרופיל‬ ‫חברים‬ ‫והוספת‬
 24. 24. ‫מרכזיים‬ ‫מסכים‬ ‫הודעות‬‫ושיחות‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫אישיות‬ ‫שלך‬ ‫הפרופיל‬ ‫חברים‬ ‫והוספת‬ Stories Discover Live
 25. 25. ‫סיפורים‬stories ‫הסטורי‬‫שלי‬ ‫כל‬‫הסטוריז‬ ‫מושמדים‬ ‫תוך‬24 ‫שעות‬ ‫מפתח‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ‫תלות‬ ‫באפליקציה‬ ‫וגורם‬‫ליוזרים‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫לחזור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫להתעדכן‬
 26. 26. ‫סיפורים‬stories ‫הנה‬‫הסטורי‬‫עליו‬ ‫לחצתי‬ ‫שלי‬ ‫כל‬‫הסטוריז‬ ‫מושמדים‬ ‫תוך‬24 ‫שעות‬ ‫מפתח‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ‫תלות‬ ‫באפליקציה‬ ‫וגורם‬‫ליוזרים‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫לחזור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫להתעדכן‬ ‫יהיה‬ ‫שבו‬ ‫שקבעתי‬ ‫הזמן‬‫ניתו‬‫לצפות‬ ‫בתמונה‬(‫בין‬1-10‫שניות‬)‫אורך‬ ‫או‬ ‫הוידאו‬‫שצילמתי‬–‫עד‬15‫שניות‬ ‫צפייה‬ ‫נתוני‬‫בסטורי‬‫שלי‬
 27. 27. ‫סיפורים‬stories ‫כל‬‫הסטוריז‬ ‫מושמדים‬ ‫תוך‬24 ‫שעות‬ ‫מפתח‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ‫תלות‬ ‫באפליקציה‬ ‫וגורם‬‫ליוזרים‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫לחזור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫להתעדכן‬ ‫על‬ ‫התראה‬ ‫הוא‬ ‫האייקון‬ ‫מסך‬ ‫צילם‬ ‫שמישהו‬ ‫כך‬ ‫שצפה‬ ‫בעת‬‫בסנאפ‬‫שלי‬
 28. 28. ‫סיפורים‬stories ‫כל‬‫הסטוריז‬ ‫מושמדים‬ ‫תוך‬24 ‫שעות‬ ‫מפתח‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ‫תלות‬ ‫באפליקציה‬ ‫וגורם‬‫ליוזרים‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫לחזור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫להתעדכן‬ ‫על‬ ‫התראה‬ ‫הוא‬ ‫האייקון‬ ‫מסך‬ ‫צילם‬ ‫שמישהו‬ ‫כך‬ ‫שצפה‬ ‫בעת‬‫בסנאפ‬‫שלי‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫שבחר‬ ‫לצפות‬‫בסטורי‬‫שלי‬
 29. 29. ‫סיפורים‬stories ‫הסטורי‬‫שלי‬ ‫ממומן‬ ‫תוכן‬(‫ומעניין‬ ‫קצר‬ ‫כלל‬ ‫ובדרך‬) ‫ונערך‬ ‫המשתמשים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנוצר‬ ‫תוכן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫סיפור‬ ‫לכדי‬‫סנפצ‬'‫אט‬ ‫כל‬‫הסטוריז‬ ‫מושמדים‬ ‫תוך‬24 ‫שעות‬ ‫מפתח‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ‫תלות‬ ‫באפליקציה‬ ‫וגורם‬‫ליוזרים‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫לחזור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫להתעדכן‬
 30. 30. ‫סיפורים‬stories ‫הסטורי‬‫שלי‬ ‫ממומן‬ ‫תוכן‬(‫ומעניין‬ ‫קצר‬ ‫כלל‬ ‫ובדרך‬) ‫ונערך‬ ‫המשתמשים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנוצר‬ ‫תוכן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫סיפור‬ ‫לכדי‬‫סנפצ‬'‫אט‬ ‫כל‬‫הסטוריז‬ ‫מושמדים‬ ‫תוך‬24 ‫שעות‬ ‫מפתח‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ‫תלות‬ ‫באפליקציה‬ ‫וגורם‬‫ליוזרים‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫לחזור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יום‬ ‫מדי‬ ‫להתעדכן‬ ‫חדשים‬ ‫עדכונים‬‫בסטוריז‬‫אנשים‬ ‫של‬ ‫אחריהם‬ ‫עוקב‬ ‫שאני‬ ‫סטורויז‬‫בהם‬ ‫צפיתי‬ ‫שכבר‬
 31. 31. ‫מרכזיים‬ ‫מסכים‬ ‫הודעות‬‫ושיחות‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫אישיות‬ Stories Discover Live ‫שלך‬ ‫הפרופיל‬ ‫חברים‬ ‫והוספת‬
 32. 32. ‫הפרופיל‬‫ה‬"‫פרסים‬/‫באדג‬'‫ים‬" ‫שקיבלת‬–‫לאחר‬ ‫למשל‬ ‫למישהו‬ ‫שצילמת‬‫סנאפ‬, ‫קטן‬ ‫שטן‬ ‫של‬ ‫גביע‬ ‫קיבלת‬ ‫פרטיות‬ ‫הגדרות‬‫וכיוב‬' ‫מכל‬ ‫בשונה‬QR ‫את‬‫הסנאפ‬‫קוד‬ ‫אשכרה‬ ‫אנשים‬ ‫כנראה‬ ‫והוא‬ ‫סורקים‬ ‫ביותר‬ ‫הקלה‬ ‫הדרך‬ ‫חברים‬ ‫להוסיף‬
 33. 33. ‫ה‬"‫פרסים‬/‫באדג‬'‫ים‬" ‫שקיבלת‬–‫לאחר‬ ‫למשל‬ ‫למישהו‬ ‫שצילמת‬‫סנאפ‬, ‫קטן‬ ‫שטן‬ ‫של‬ ‫גביע‬ ‫קיבלת‬ ‫גימייפיקציה‬‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫פיצ‬ ‫עוד‬ ‫היא‬'‫שעוזר‬ ‫ר‬ ‫למשתמשים‬ ‫לגרום‬ ‫לאפליקציה‬ ‫להתמכר‬ ‫לעומק‬ ‫אותה‬ ‫ולחקור‬ ‫הפרופיל‬
 34. 34. 1.‫זה‬ ‫מה‬? 2.‫בזה‬ ‫משתמש‬ ‫מי‬? 3.‫מתפעלים‬ ‫איך‬‫סנפצ‬'‫אט‬? 4.‫אפשר‬ ‫מה‬‫לעשות‬ ‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬?
 35. 35. ‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬ ‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬? .1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬. ‫הפיקטיביות‬ ‫החדשות‬ ‫לאתר‬ ‫חברו‬ ‫אאודי‬ "The Onion"‫שאינו‬ ‫משעשע‬ ‫תוכן‬ ‫ויצרו‬ ‫פוטבול‬.‫יצרו‬ ‫הם‬‫באזז‬‫בכל‬ ‫הנושא‬ ‫סביב‬ ‫הנכסים‬‫הדיגיטלים‬‫ו‬ ‫אאודי‬ ‫של‬-The Onion. ‫בסה‬"‫הקמפיין‬ ‫כ‬‫צבר‬100,000‫צפיות‬ ‫בסנאפצ‬'‫ט‬‫וכ‬37‫מליון‬‫הערוצים‬ ‫בשאר‬ ‫צפיות‬. ‫חשבון‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫צבר‬ ‫אאודי‬ ‫של‬5000 ‫חדשים‬ ‫עוקבים‬‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫תוך‬–‫מבחינת‬ ‫הרבה‬ ‫הכי‬ ‫שהשיג‬ ‫בקמפיין‬ ‫מדובר‬ ‫מספרים‬ ‫עוקבים‬‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫קצר‬ ‫זמן‬ ‫בפרק‬‫כך‬ ‫כל‬.
 36. 36. .1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬. .2‫שימוש‬‫בסנאפקוד‬‫קמפיין‬ ‫כמוביל‬. ‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬ ‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬? ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫ניצלה‬ ‫ספרייט‬‫שמליניאלס‬‫מעוניינים‬ ‫להיות‬ ‫רוצים‬ ‫היו‬ ‫ורובם‬ ‫בחשיפה‬"‫סלב‬-‫רשת‬." ‫ספרייט‬‫שלבים‬ ‫בשני‬ ‫קמפיין‬ ‫יצרה‬. ‫הדפיסה‬ ‫ספרייט‬ ‫הראשון‬ ‫בשלב‬‫סנאפקוד‬‫של‬15 ‫מפורסמים‬(‫זמרים‬,‫יוטיוברים‬‫וסקייטבורדרים‬)‫עם‬ ‫הרשמה‬ ‫ויצרה‬ ‫רבים‬ ‫עוקבים‬(‫מיניסייט‬-‫בפורטוגזית‬)‫שבה‬ ‫שלהם‬ ‫המשתמש‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫שלחו‬ ‫הגולשים‬‫בסנפצ‬'‫אט‬. ‫את‬ ‫והדפיסה‬ ‫גולשים‬ ‫כמה‬ ‫הגרילה‬ ‫ספרייט‬ ‫השני‬ ‫בשלב‬ ‫הסנאפקודים‬‫הספרייט‬ ‫פחיות‬ ‫על‬ ‫שלהם‬.‫זה‬ ‫הקמפיין‬ ‫ל‬2‫מליון‬‫צפיות‬‫בנסאפצ‬'‫אט‬‫תוך‬48‫ו‬ ‫שעות‬-15 ‫על‬ ‫דיווחו‬ ‫המפורסמים‬‫כמליון‬‫צפיות‬(‫של‬ ‫עליה‬87%) ‫פי‬ ‫והכפילו‬3‫הקמפיין‬ ‫בזמן‬ ‫שלהם‬ ‫העוקבים‬ ‫כמות‬ ‫את‬.
 37. 37. ‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬ ‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬? .1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬. .2‫שימוש‬‫בסנאפקוד‬‫קמפיין‬ ‫כמוביל‬. .3‫הפיצ‬ ‫ניצול‬'‫רים‬. ‫על‬ ‫נשענת‬ ‫הקמפיין‬ ‫אסטרטגיית‬‫הדימיון‬ ‫הכחדה‬ ‫שבסכנת‬ ‫החיות‬ ‫העלמות‬ ‫בין‬ ‫התוכן‬ ‫להעלמות‬‫בסנאפצ‬'‫אט‬WWF .‫בדנמרק‬‫וטורקיה‬‫השיקו‬‫קמפיין‬ LastSelfie#‫שנועד‬‫את‬ ‫לסמל‬ ‫מינים‬ ‫של‬ ‫הפוחתת‬ ‫האוכלוסייה‬‫הנמצאים‬ ‫בסכנת‬‫הכחדה‬.‫ע‬"‫י‬‫הבאזז‬‫שנוצר‬‫סביב‬ ‫הקמפיין‬‫הגיעו‬WWF‫ליעד‬‫התרומות‬ ‫ימים‬ ‫משלושה‬ ‫פחות‬ ‫תוך‬ ‫החודשי‬.
 38. 38. ‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬ ‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬? .1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬. .2‫שימוש‬‫בסנאפקוד‬‫קמפיין‬ ‫כמוביל‬. .3‫הפיצ‬ ‫ניצול‬'‫רים‬. ‫טאקו‬‫במיני‬ ‫חדש‬ ‫מוצר‬ ‫השיקה‬ ‫בל‬-‫סרט‬ ‫שצולם‬LIVE‫של‬ ‫ההתרחשות‬ ‫סביב‬ ‫פרסי‬ ‫טקס‬MTV Movie‫צולם‬ ‫הסרט‬ ‫על‬ ‫כולו‬‫אייפון‬‫בחלקים‬ ‫פעם‬ ‫כל‬ ‫ופורסם‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫קטנים‬10‫שניות‬‫בסנאפצ‬'‫ט‬ ‫התוצאה‬-‫חשבון‬‫הסנאפצ‬'‫אט‬‫של‬ ‫טאקו‬‫ב‬ ‫גדל‬ ‫בל‬60,000‫חדשים‬ ‫עוקבים‬
 39. 39. ‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬ ‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬? .1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬. .2‫שימוש‬‫בסנאפקוד‬‫קמפיין‬ ‫כמוביל‬. .3‫הפיצ‬ ‫ניצול‬'‫רים‬. H&M‫הסתירה‬ ‫בפולין‬‫בחנויות‬‫שלה‬ ‫כרטיסים‬‫בלעדית‬ ‫למסיבה‬‫בשם‬ (‫משהו‬ ‫המוזר‬" )‫חדר‬ ‫מסיבת‬‫הבויילר‬." H&M‫שלחה‬‫הרמזים‬ ‫את‬‫להיכן‬ ‫ציור‬ ‫באמצעות‬ ‫מסתתרים‬ ‫הכרטיסים‬ ‫על‬‫סנאפים‬,‫לגולשים‬ ‫זמין‬ ‫היה‬ ‫רמז‬ ‫כל‬ ‫ל‬ ‫רק‬-24‫שעות‬,‫רמזים‬ ‫נשלחו‬ ‫למחרת‬ ‫שבהם‬ ‫חדשים‬ ‫למקומות‬ ‫חדשים‬ ‫כרטיסים‬ ‫הוסתרו‬.
 40. 40. .1‫אל‬ ‫הובלה‬‫הסנפצ‬'‫אט‬‫המותג‬ ‫של‬. .2‫שימוש‬‫בסנאפקוד‬‫קמפיין‬ ‫כמוביל‬. .3‫הפיצ‬ ‫ניצול‬'‫רים‬. .4‫דעה‬ ‫במובילי‬ ‫שימוש‬. ‫מה‬‫אפשר‬‫לעשות‬ ‫בסנאפצ‬'‫אט‬‫שיווקית‬ ‫בראיה‬? ‫פרסום‬ ‫שטחי‬ ‫לקנות‬ ‫יכולת‬ ‫אין‬ ‫וכיום‬ ‫היות‬‫בסנאפצ‬'‫אט‬,‫ארוכי‬ ‫להסכמים‬ ‫פרט‬- ‫טווח‬‫באיזור‬‫ה‬ ‫של‬-‫מונעים‬ ‫המוצלחים‬ ‫הקמפיינים‬ ‫רוב‬ (‫בתחילתם‬ ‫לפחות‬)‫דעה‬ ‫מובילי‬ ‫בעזרת‬,‫מובילי‬ ‫ניהול‬ ‫שירות‬ ‫באמצעות‬ ‫למשל‬ ‫אצלנו‬ ‫שקיים‬ ‫הדעה‬(‫במקאן‬‫ואלי‬),"‫מקאימפקט‬."
 41. 41. ‫תודה‬ ‫וזה‬.

×