Content-marketingstrategie
MCB Nederland B.V.
Linda Dikker
januari 2014
Inhoudsopgave
1. Termen
2. Doel
3. Onderzoeksopzet
4. Interviews experts
5. Resultaten intern
6. Resultaten extern
7. Kwad...
1. Termen
Inbound marketing
 Geen interruptie
 Klanten gaan zelf op zoek naar informatie
 Zorg dat je gevonden wordt (op internet...
Content marketing


Content marketing is het creëren, (online) publiceren en
distribueren van waardevolle en relevante in...
Content
 Kennis, inhoud en informatie
 Schriftelijk
 Hieronder valt tekst maar ook foto’s, video’s, etc.
 De informati...
Tone-of-voice
 Schriftelijk
 Persoonlijkheid en stem van het bedrijf
 Onderscheid concurrenten
 Niet ‘wat’ je zegt maa...
2. Doel
Thought leadership
 Kennisleider
 Expert/specialist in een bepaald vakgebied
 Toonaangevende positie in je markt
3. Onderzoeksopzet
Onderzoeksopzet
 Deskresearch
 Fieldresearch




Interviews
Interviews
Interviews

5 experts
9 medewerkers
9 klanten
...
4. Interviews met experts
Interviews met experts
 De meerderheid gaf aan dat:
-Content nuttig, zinnig, waardevol of interessant moet zijn
-Je authe...
5. Resultaten intern
Deskresearch
 MCB gebruikt onbewust verschillende tone-of-voices
voor verschillende contentvormen.

 Beschikbare content...


Beschikbare content bij MCB

 Vijf bronnen:






Bewerkingen op intranet
Vragen op intranet
MCB Boek
Modules E-l...
Interviews met medewerkers


De meerderheid van de negen geïnterviewde
medewerkers deelt geen kennis online.




‘Te w...
6. Resultaten extern
Enquête onder klanten


Klanten gebruiken onderstaande bronnen om informatie te verkrijgen
Welke websites

Websites: 62,7% - 128 klanten
Google: 39,7% - 51 klanten
MCB website: 34,9% - 45 klanten
Anders

Anders: 27,9% - 57 klanten
MC Boeken: 31,6% - 18 klanten (8,8% totaal)
Mail: 17,5% - 10 klanten
Interviews met klanten
 Meerderheid gebruikt het MCB Boek.
 Apps, blogs en BrancheBarometers niet gebruikt.
 Informatie...
Relevante contentvormen

 Gebaseerd op interviews met klanten
7. Kwadrant
Kwadrant contentvormen
Kwadrant content (inhoud)
8. Strategie
Strategie
Kernboodschappen




MCB beschikt over veel kennis
MCB wil klanten optimaal bedienen en helpen
MCB is menseli...
9. Conclusies
Conclusies
 Contentvormen: goed.



Missen nog Slideshows, Whitepapers en E-books
MCB kan het meeste zelf creëren

 Co...
Conclusies
 Medewerkers delen nog niet actief kennis online
 Onduidelijk of medewerkers onder werktijd
content kunnen cr...
10. Aanbevelingen
Aanbevelingen
 Prijzen als content zien:


Persoonlijke inlogpagina voor klanten

 Nieuwe contentvormen:


Slideshare,...
Aanbevelingen
Aanbevelingen
 Medewerker aan twitteraccount koppelen


(MCB beschikt over 75 verschillende twitteraccounts)

 Medewerk...
Overleggen
Overleggen
 Algemeen overleg: iedereen op de hoogte
 Cursussen Social media & Blogs schrijven

 Kennissessies¹




...
Overleggen
 Evaluatie, brainstormen, planning bijwerken






Elke maandag een half uur
Hoofd marketing, stagiaires ...
Content-marketingstrategie: Linda Dikker

Fotografie: Bart Koertshuis
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

B2B content marketing strategie MCB

1,009 views

Published on

Presentatie van de content marketing strategie van MCB, geschreven door Linda Dikker

Published in: Business

B2B content marketing strategie MCB

 1. 1. Content-marketingstrategie MCB Nederland B.V. Linda Dikker januari 2014
 2. 2. Inhoudsopgave 1. Termen 2. Doel 3. Onderzoeksopzet 4. Interviews experts 5. Resultaten intern 6. Resultaten extern 7. Kwadrant 8. Strategie 9. Conclusies 10. Aanbevelingen
 3. 3. 1. Termen
 4. 4. Inbound marketing  Geen interruptie  Klanten gaan zelf op zoek naar informatie  Zorg dat je gevonden wordt (op internet)  Biedt juiste informatie aan  Zonder op te dringen om iets te verkopen  Content marketing valt binnen inbound marketing
 5. 5. Content marketing  Content marketing is het creëren, (online) publiceren en distribueren van waardevolle en relevante informatie die de doelgroep aanspreekt, met als doel om in contact te komen met de doelgroep.
 6. 6. Content  Kennis, inhoud en informatie  Schriftelijk  Hieronder valt tekst maar ook foto’s, video’s, etc.  De informatie in bijv. een video is content  Video als middel is een contentvorm
 7. 7. Tone-of-voice  Schriftelijk  Persoonlijkheid en stem van het bedrijf  Onderscheid concurrenten  Niet ‘wat’ je zegt maar ‘hoe’ je het zegt  Taalgebruik
 8. 8. 2. Doel
 9. 9. Thought leadership  Kennisleider  Expert/specialist in een bepaald vakgebied  Toonaangevende positie in je markt
 10. 10. 3. Onderzoeksopzet
 11. 11. Onderzoeksopzet  Deskresearch  Fieldresearch    Interviews Interviews Interviews 5 experts 9 medewerkers 9 klanten  Telefonische enquêtes  Extern marktonderzoeksbureau 204 klanten
 12. 12. 4. Interviews met experts
 13. 13. Interviews met experts  De meerderheid gaf aan dat: -Content nuttig, zinnig, waardevol of interessant moet zijn -Je authentiek moet zijn -Medewerkers voordelen moeten inzien -Succes delen zodat draagvlak ontstaat en medewerkers enthousiast gemaakt worden
 14. 14. 5. Resultaten intern
 15. 15. Deskresearch  MCB gebruikt onbewust verschillende tone-of-voices voor verschillende contentvormen.  Beschikbare contentvormen bij MCB
 16. 16.  Beschikbare content bij MCB  Vijf bronnen:      Bewerkingen op intranet Vragen op intranet MCB Boek Modules E-learning center Historieboek
 17. 17. Interviews met medewerkers  De meerderheid van de negen geïnterviewde medewerkers deelt geen kennis online.    ‘Te weinig tijd’ ‘Bescheidenheid’ ‘Niet genoeg kennis om diepgang te creëren’
 18. 18. 6. Resultaten extern
 19. 19. Enquête onder klanten  Klanten gebruiken onderstaande bronnen om informatie te verkrijgen
 20. 20. Welke websites Websites: 62,7% - 128 klanten Google: 39,7% - 51 klanten MCB website: 34,9% - 45 klanten
 21. 21. Anders Anders: 27,9% - 57 klanten MC Boeken: 31,6% - 18 klanten (8,8% totaal) Mail: 17,5% - 10 klanten
 22. 22. Interviews met klanten  Meerderheid gebruikt het MCB Boek.  Apps, blogs en BrancheBarometers niet gebruikt.  Informatie zoeken over:      Prijzen Maatwerk en specificaties Productkenmerken Service Productkwaliteit meer dan de helft eenderde eenderde twee keer genoemd twee keer genoemd
 23. 23. Relevante contentvormen  Gebaseerd op interviews met klanten
 24. 24. 7. Kwadrant
 25. 25. Kwadrant contentvormen
 26. 26. Kwadrant content (inhoud)
 27. 27. 8. Strategie
 28. 28. Strategie Kernboodschappen    MCB beschikt over veel kennis MCB wil klanten optimaal bedienen en helpen MCB is menselijk Kerndoelen¹    Iets nieuws leren Relatie versterken Conversie beogen Content²    Algemene content Doelgroepgerichte content Persoonlijke content   1: http://www.jochemkoole.nl 2: http://www.frankwatching.com/archive/2013/09/13/van-online-strategie-naar-succesvolle-acties-zo-ga-jevan-start/
 29. 29. 9. Conclusies
 30. 30. Conclusies  Contentvormen: goed.   Missen nog Slideshows, Whitepapers en E-books MCB kan het meeste zelf creëren  Content inhoud: goed.   3 bronnen: MCB Boek, E-learning center, historieboek Geen prijzen  Het MCB Boek wordt veel gebruikt.
 31. 31. Conclusies  Medewerkers delen nog niet actief kennis online  Onduidelijk of medewerkers onder werktijd content kunnen creëren
 32. 32. 10. Aanbevelingen
 33. 33. Aanbevelingen  Prijzen als content zien:  Persoonlijke inlogpagina voor klanten  Nieuwe contentvormen:  Slideshare, Whitepapers en E-books  Marktbewegingen opnieuw mee beginnen  Klant in beeld, Onderweg in beeld en Wiki ook extern gebruiken  Uit MCB Boek online en pdf de fouten halen
 34. 34. Aanbevelingen
 35. 35. Aanbevelingen  Medewerker aan twitteraccount koppelen  (MCB beschikt over 75 verschillende twitteraccounts)  Medewerkers laten bloggen   Klein beginnen: laat twee medewerkers bloggen Onder werktijd  Een tone-of-voice voor verschillende contentvormen  Wel authentiek zijn
 36. 36. Overleggen
 37. 37. Overleggen  Algemeen overleg: iedereen op de hoogte  Cursussen Social media & Blogs schrijven  Kennissessies¹        Eenmalig Per afdeling Marketing manager neemt leiding Kennis op memoblaadje, invidueel Blaadjes groeperen naar expertisegebied Medewerkers koppelen aan expertisegebied 1: http://www.marketingfacts.nl/berichten/content marketing-strategie-en-aanpak/
 38. 38. Overleggen  Evaluatie, brainstormen, planning bijwerken      Elke maandag een half uur Hoofd marketing, stagiaires marketing Afdelingshoofden Technisch adviseur Aanschuiven kan: accountmanagers, productieleiders, e.a.  Ondewerpen/vragen van klanten verzamelen     Eens per twee weken Accountmanagers geven twee onderwerpen door (Excel) Onderwerpen/vragen die bij klant spelen Marketing kan filteren en beslissen
 39. 39. Content-marketingstrategie: Linda Dikker Fotografie: Bart Koertshuis

×