0 Prezantimi I Lektorit

2,420 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

0 Prezantimi I Lektorit

 1. 1. Dr. Ilirjan Lipi CURICULUM VITAE <ul><li>Prej Shtator 2008-Mars 2009, eshte marre me studimin e open source-ve per qellime akademike, studim i cili vazhdon. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Rezultate te ketij studimi: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Krijimi i 2 Forumeve per lenden e Biznesit Nderkombetar(Dita+Part-Time ) </li></ul><ul><li>2. Krijimi i nje faqe interneti vetem per lenden e Biznesit Nderkombetar si dhe  </li></ul><ul><li>     nje faqe personale </li></ul><ul><li>3. Krijimi i forumeve per lendet Manaxhim i Burimeve Njerezore dhe Administrim Ndermarrje </li></ul><ul><li>4. Krijimi dhe administrimi i faqeve te internetit te lendeve mesimore dhe asaj te Universitetit </li></ul><ul><li>Krijimi dhe update i testeve on-line ne faqet e internetit te lendeve </li></ul><ul><li>6. Organizimi i leksioneve On-Line </li></ul><ul><li>    a) Leksione On-Line te studenteve (ne proces) </li></ul><ul><li>    b) Testime On-Line te studenteve (ne proces) </li></ul>
 2. 2. Dr.Ilirjan Lipi
 3. 3. Curiculum Vitae
 4. 4. EDUKIMI   1992-1996 Diplomuar në Universitetin e Tiranes, Fakulteti Ekonomik në fushen e                     Administrim Biznesit, Profili Administrim Publik me titullin ADMINISTRATOR  BIZNESI . 1999-2001 Master, Universiteti i Tiranës, në fushën e Manaxhimit të Biznesit        2003 Kualifikimi pas Universitar, Edukim në Distancë, Marketing i Avancuar,     Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës. 28/05/2006 Certifikatë , Shoqata e Kontabilisteve dhe Financierëve të Shqipërisë. 2006 Doktor i Shkencave Ekonomike Mbron  Doktaraturën me temë: ”Marrëdhëniet e punës në Shqipëri dhe në firmat e ndërtimit në rrethin e Vlorës“ .
 5. 5. EKSPERIENCA PROFESIONALE 1997-1998 As/pedagog i  jashtëm në Fakultetin e Tregëtisë,Universiteti Ismail Qemali i  Vlorës     1998-1999 As/pedagog me kohë të plotë në Fakultetin e Tregëtisë,Universiteti Ismail Qemali i                    Vlorës     1999-2004 Pedagog i brendshëm, Fakulteti i Tregëtisë, Universiteti Ismail Qemali i  Vlorës     1999-2001 Përgjegjës i  Seksionit të Manaxhimit, Departamenti i  Biznesit, Fakulteti i  Tregëtisë,  Universiteti Ismail Qemali i  Vlorës     2000-2001 Dekan, Fakulteti i Tregëtisë, Universiteti Ismail Qemali i  Vlorës     (emërim) 2001-2004 Dekan, Fakulteti i Tregëtisë, Universiteti Ismail Qemali i  Vlorës      (zgjedhje) 2002-2004 Anëtar i Senatit, Universiteti Ismail Qemali i  Vlorës     2002-2004 Anëtar i Bordit, Buletini i Universiteti Ismail Qemali i  Vlorës     2004 Drejtor i ProCredit Bank, Sarandë 2004-2005 Pedagog i jashtëm, Universiteti Ushtarak Skënderbej.    
 6. 6. EKSPERIENCA PROFESIONALE 2004-2005 Pedagog i jashtëm, Fakulteti i Tregëtisë, Universiteti Ismail Qemali i  Vlorës   2004-2005 Administrator i Qendrës së Konsulencës së Biznesit “Biznes Plus” shpk,Vlorë. 2004-2005 Docent ne Kursin Pas-Universitar,2004-2005,Progetto “Stride One”, CEFAL Bologna,Universita di Valona, Universita di Roskilde (DK), Universita di Bolonja.             2005 Pedagog me kohë të plotë, Fakulteti i Tregëtisë, Universiteti Ismail Qemali i  Vlorës     2005- Kryetar i Shoqatës së Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqiperisë, Dega  Vlorë. Anëtarë i  Kryesisë si dhe  anëtar i Këshillit  të Përgjithshëm të  Shoqatës së Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë   2007- Pedagog i Jashtem Universiteti Kristal, Fier (Full Time, Universiteti Ismail Qemali te Vlores)
 7. 7. Lektor në lëndët :
 8. 8. TË NDRYSHME Njohuri kompiuterike për programet e mëposhtme: Microsoft Windows Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access Pranë Infosoft Software Developer, 16/02/2006, Tiranë   Shënim: Për paketën e Microsoft Office janë zhvilluar trajnime edhe në 1994, pranë International Computer Company, Tiranë Aktualisht perdor Windows Vista dhe Microsoft Office 2007 Trajnimi për Shfrytëzimin e Rrjetit Informatik Universitar , Organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Banka Botërore, Tiranë 2001. Njohuri për programet: Microsoft Publisher,Microsoft Outlook, Microsoft Frontpage,Adobe Photoshop, Resume Maker, Smart Draw Njoh dhe perdor njohurite informatike per qellime mesimdhenie ne fushen e ekonomise ne nivelin shkelqyeshem. Njohuri për programin e hartimit të planeve të biznesit: Business Plan Pro
 9. 9. Njeh shumë mirë programet e mbajtjes së kontabilitetit të informatizuar si: <ul><ul><li>Kontabiliteti i Informatizuar Alpha Single , Instituti i Modelimeve në Biznes, Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Programi Alpha Shop </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti i Informatizuar Alpha Platinum , Instituti i Modelimeve në Biznes, Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti i Informatizuar: Financa 4.0, 06/03/2006, Infosoft Software Developer, Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti i Informatizuar: Finaca 5.0 , 13/03/2006, Infosoft Software Developer, Tiranë. </li></ul></ul><ul><ul><li>Programi për bizneset e vogla: POS-AL , Point of Sale-Albania,Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Programi për bizneset e vogla: ProBar, ProMarket, Programe Shqip,Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Programi i kontabilitetit të informatizuar Bilanc 2009, TPK Solution, Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Programet per bizneset e vogla:  financaExpres </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>Çertifikatë për pjesëmarrje në Seminarin: Etika e biznesit n ë Universitet Shqiptare , (organizuar nga IDRA nën mbështetje të OSCE) 18-19 Dhjetor 2003, Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjuhët e huaja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Italisht ( e mbrojtur), Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Tiranë </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anglisht (përdoret si gjuhë kërkimore) </li></ul></ul></ul><ul><li>  </li></ul>
 11. 11. <ul><li>BOTIME </li></ul><ul><ul><li>Roli i manaxhimit në zhvillimin rajonal, referim në Konferencën “Zhvillimi Rajonal i Qarkut Vlorë”, 07/12/2000, Botuar në Buletinin e Universitetit të Vlorës, Prill 2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Libër: Marrëdhëniet e Punës, botuar 2001 (përdoret si literature bazë në lëndën Manaxhimi i Burimeve Njerëzore, për studentët e Fakultetit të Ekonomisë dhe Drejtesisë, UV) </li></ul></ul><ul><ul><li>Libër: Manaxhimi i Burimeve Njerëzore, botuar 2000 (përdoret si literature shtesë në lëndën e Manaxhimit të Burimeve Njerëzore, për studentët e Fakultetit të Ekonomisë dhe Drejtesisë, UV) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zhvillimi i marrëdhënieve të punës në Shqipëri, artikull i botuar në organin e Fakultetit Ekonomik të UT, Biznesi dhe Ekonomia , Nr 1(9), 2002, Tiranë. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kushtet e punës në firmat e ndërtimit, artikull, Revista Ekonomike Ekonomia dhe Tranzicioni ,  (Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike), Nr 4(34), Tetor-Nëntor-Dhjetor 2002,Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Himara dhe sezoni turistik 2003, artikull , Revista Ekonomike “Monitor” , 16 Prill 2003, Nr 16(67), Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhimi i monumenteve të kultures dhe turizmi kulturor-S.O.S.( artikull , Revista Ekonomike “Monitor” , 30 Prill 2003,Nr 17(69) ,Tiranë) </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhimi i mbeturinave në Parkun Kombëtar të Llogarasë, artikull , Revista Ekonomike “Monitor”, 14Maj 2003, Tiranë, Nr 18(71)) </li></ul></ul><ul><ul><li>Marrëdhëniet e punës në banka në qytetin e Vlorës, artikull tek Biznesi dhe Ekonomia (organ i Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës), Nr. 3 (23)  Shtator – Dhjetor 2006, Tiranë </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><ul><li>Turizmi në Sarandë, realitete dhe sfida, artikull tek  Revista Ekonomike Monitor , Nr 32 (288), 22 Gusht 2007, Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Udhëtimi pjesë që duhet manaxhuar në pushimet tuaja, artikull tek  Revista Ekonomike Monitor , Nr 34 ( 290), 29 Gusht 2007,Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Manaxhimi i sezonit turistike fillon nga gjërat konkrete, artikull tek  Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr 2 (49), Prill-Qershor 2007, Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti i informatizuar dhe sfidat e biznesit, artikull tek  Revista Ekonomike Monitor , Nr 45 (301), 14 Nëntor 2007, Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Me shume marketing-Marketingu i qendrave që merren me software-et e kontabilitetit të informatizuar , Revista Ekonomike Monitor , Nr 51 (307), 26 Dhjetor 2007, Tiranë </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontabiliteti i informatizur dhe kontributi në përballimin e sfidave të biznesit , artikull tek  Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike,Nr 3(50) Korrik-Shtator 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Si te hartojme nje plan marketingu, Revista Monitor, 23 Janar 2008, Nr 3 (310),Tirane </li></ul></ul><ul><ul><li>Planet Marketing  dhe ndikimi i tyre mbi bizneset, artikull tek Ekonomia dhe Tranzicioni, Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike, Nr. 4 (51), Tetor-Dhjetor 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Stresi dhe efektet e tij mbi individin,artikull tek Revista Ekonomike Monitor, 9 Mars 2008,Tirane </li></ul></ul><ul><ul><li>Biznes: Planet e zgjuara, Revista Monitor 25 Qershor 2008, Nr 25, (332), (Autor i pare) </li></ul></ul><ul><ul><li>Biznese ne krize, ja rruga drejt suksesit, Revista Monitor 20 Gusht 2008, Nr 33(340) (Autor i pare)   </li></ul></ul><ul><ul><li>Nese dijet kushtojne, provoni koston e injorances, Gazeta Ndryshe, 13 Shtator 2008, Tirane.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Keqmanaxhimini i kohës suaj sëmundje e kohëve moderne dhe vrasëse e ambicjeve tuaja , (autor i pare), 24 Shtator 2008, Revista Ekonomike Monitor,Nr 38(345) </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>Konferenca dhe Simpoziume </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evoluimi i marrëdhënieve të punës në Vlorë, referim në seminarin “Roli  i privatizimit në transformimet në Shqipëri”,Vlorë, 25/05/2000, botuar në gazetën e Qëndrës së Studimeve Social Ekonomike </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Realiteti dhe oportunitetet e bashkëpunimit Universitet-Institucion, Biznes, Organizmat sociale në kushtet e burimeve të limituara për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, referim në Simpozium Ndërkombëtar (organizuar nga Ambasada e USA  në Shqipëri dhe Ministria e Arsimit), Bashkëautor, 02/05/2000, Tirane </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Roli i manaxhimit në zhvillimin rajonal, referim në Konferencën “Zhvillimi Rajonal i Qarkut Vlorë”, 07/12/2000, Botuar në Buletinin e Universitetit të Vlorës, Prill 2002 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konferenca “Mjedisi Turizmi dhe zhvillimi i rajonit të Vlorës“, Organizuar nga Universiteti i Vlorës dhe Ministria e Mjedisit, Referimi “Zhvillimi i turizmit në rajonin e Vlorës kërkon një manaxhim më serioz të mjedisit“, 17 Qershor 2002,Vlorë. </li></ul></ul></ul>
 14. 14. <ul><ul><li>Konferenca dhe Simpoziume </li></ul></ul><ul><ul><li>Drejtimi i parqeve natyror në Shqipëri.Rasti i Parkut Kombëtar të Llogaras, referim në Seminar Ndërkombëtar si dhe anëtar i komitetit shkencor, ”Një plan Kombëtar i Turizmit Alternativ dhe të qëndrushëm, Turizmi i blertë dhe parqet natyrore”, 12 Korrik 2002,Vlorë, bashkëautor </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>The cooperation between education and tourstic industry in Balkan-Vlora region case, International Scientific Conference “Educating from Tomorrow’s Tourism”, Article ,10-12 October 2003, Ohrid </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Software-t në Shqipëri e Kosovë  dhe ndikimi i tyre në zhvillimin e biznesit (autor i pare), Instituti i Financave te Kosoves, Konferenca e Shtatë Ndërkombëtare, Biznesi dhe Punësimi, “Ndikimi i proceseve integruese Evropiane në zhvillimin biznesit dhe rritjen e punësimit në Kosovë dhe në vendet tjera në tranzicion”,  9 – 10 Tetor 2008, Prishtinë,Kosove, ISBN 978-9951-8698-6-7 </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><ul><li>Konferenca dhe Simpoziume </li></ul></ul><ul><ul><li>Turizmi në Shqipëri, zhvillimet e deritanishme dhe perspektiva për të ardhmen Qarku Vlore-Poster, Konferenca e III Nderkombetare e Alb-Shkenca (Mbeshtetur: Kryeministria e RSH, MASH,Ministri e Arsimit e Kosoves,UNDP Programi Brain Gain,Ministria e Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave,Caritas … etj), SHKENCA NE SHERBIM TE SHOQERISE SHQIPTARE, Tirane 1-3 Shtator 2008 (autor i pare) ISBN 978-99943-47-803 </li></ul></ul><ul><ul><li>Software-t në Shqipëri e Kosovë  dhe ndikimi i tyre në zhvillimin e biznesit (autor i pare), Instituti i Financave te Kosoves, Konferenca e Shtatë Ndërkombëtare, Biznesi dhe Punësimi, “Ndikimi i proceseve integruese Evropiane në zhvillimin biznesit dhe rritjen e punësimit në Kosovë dhe në vendet tjera në tranzicion”,  9 – 10 Tetor 2008, Prishtinë,Kosove, ISBN 978-9951-8698-6-7 </li></ul></ul><ul><li>     </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>   Incentive Systems of Human Capital-Labor Market Challenge, (autor i pare), International Conference, Econimic and Social Challenges and Problems,11-13 December 2008, Faculty Economy , University of Tirana, ISBN 978-99943-45-95-3 </li></ul></ul>

×