Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Програма поетапної діагностикиПрограма поетапної діагностики
розвитку інтелектуальних здібностей,розвитку інтелектуальних ...
Метою програми є:
• виявлення труднощів у розвитку психічних
процесів і можливостей їх вирішення;
• пошук обдарованих діте...
Психо-
діагностика
Психо-
діагностика
Психокорекційна
робота
Психокорекційна
робота
Розвивальна
робота
Розвивальна
робота
...
Моніторинг фізичного,
духовного, психологічного
та соціального здоров’я
гімназистів 1(5) кл
- Визначення рівня загального ...
Схема діагностики
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл.
Середній. бал
успішності
Рівень
розумового
розвитку
Прогресивн...
ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА ГІМНАЗИСТАІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА ГІМНАЗИСТА
Почат
кова
школа
Динаміка успішності
1 клас 2 клас 3 клас 4...
1 клас
– Особистісна діагностика за методикою «Неіснуюча тварина»:
– Мотивація навчання
2 клас
– Тип темпераменту за метод...
Обговорення
на методичній
,колегії нараді
при директорові
Обговорення
на методичній
,колегії нараді
при директорові
Батькі...
Тип темпераменту - холеричний
- Екстраверсія – сер. р.
- Нейротизм - вис. р.
Батькам дається опис типу темпераменту
та рек...
Результати психодіагностики
учня 3(7) класу гімназії
Петренка А.І.
Рівень
Порівняльна
характеристика
з другим класом
IQ ви...
Підліткові можна рекомендувати навчання в класах:
природничо-математичного напрямку,
якщо:
- в нього є інтерес до точних н...
Підліткові можна рекомендувати навчання в класах:
суспільно-гуманітарного напрямку,
якщо:
- підліток має середньо і яскрав...
Підліткові можна рекомендувати навчання в класах:
економічного напрямку,
якщо:
- в нього є інтерес до математики,
економік...
Відповідність типу особистості профілю
навчання
Тип особистості
за методикою
Голланда
Профілі
навчання
Тип професій
за мет...
Програма поетапної діагностики
нам дає:
• Можливість прослідковувати динаміку розвитку
пізнавальної сфери учнів протягом у...
ПЛАН РОБОТИПЛАН РОБОТИ
З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИЗ ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
• ;Поновлення банку даних обдарованих та здібних дітей
•...
ДякуюДякую
за увагу !за увагу !
Червоноградька гімназія
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Червоноградька гімназія

344 views

Published on

Червоноградька гімназія

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Червоноградька гімназія

 1. 1. Програма поетапної діагностикиПрограма поетапної діагностики розвитку інтелектуальних здібностей,розвитку інтелектуальних здібностей, вербального інтелекту тавербального інтелекту та креативності учнівкреативності учнів
 2. 2. Метою програми є: • виявлення труднощів у розвитку психічних процесів і можливостей їх вирішення; • пошук обдарованих дітей; • забезпечення диференціації і різнорівневого підходу при навчанні здібних та обдарованих дітей; • розробка індивідуальних планів та програм навчання обдарованих дітей.
 3. 3. Психо- діагностика Психо- діагностика Психокорекційна робота Психокорекційна робота Розвивальна робота Розвивальна робота Психо- профілактика Психо- профілактика ПрогностикаПрогностика Психологічна просвіта Психологічна просвіта КонсультуванняКонсультування Практичний психолог , ,Робота з гімназистами батьками вчителями, ,Робота з гімназистами батьками вчителями, ,Робота з гімназистами батьками вчителями, ,Робота з гімназистами батьками вчителями
 4. 4. Моніторинг фізичного, духовного, психологічного та соціального здоров’я гімназистів 1(5) кл - Визначення рівня загального здоров’я гімназистів; - Виявлення проблем у розвитку учнів; - Виявлення проблем у взаємовідносинах на рівні: батьки-діти; - Можливість прослідкувати зміни показників здоров’я. - Визначення рівня загального здоров’я гімназистів; - Виявлення проблем у розвитку учнів; - Виявлення проблем у взаємовідносинах на рівні: батьки-діти; - Можливість прослідкувати зміни показників здоров’я. - Виявлення особливостей мислення; - Визначення інтересів та схильностей; - Рекомендація профілю батькам та учням; - Задоволення потреби підлітка в самопізнанні; - Консультування батьків та учнів за результатами діагностики. - Виявлення особливостей мислення; - Визначення інтересів та схильностей; - Рекомендація профілю батькам та учням; - Задоволення потреби підлітка в самопізнанні; - Консультування батьків та учнів за результатами діагностики. Пріоритетні напрямкиПріоритетні напрямки :моніторингу:моніторингу Схема добору учнів у класи допрофільного та профільного навчання Моніторинг рівня навчальної мотивації учнів - Своєчасна ліквідація прогалин у знаннях; - Організація оперативної допомоги кожному учневі; - Вибір інноваційних методів навчання; - Співпраця з батьками, спільне формування педагогічної культури сім’ї. - Своєчасна ліквідація прогалин у знаннях; - Організація оперативної допомоги кожному учневі; - Вибір інноваційних методів навчання; - Співпраця з батьками, спільне формування педагогічної культури сім’ї.
 5. 5. Схема діагностики 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. Середній. бал успішності Рівень розумового розвитку Прогресивні матриці Дж. Равена (скор. в-т) Тест інтелекту Дж. Кеттелла Прогресивні матриці Дж. Равена (повний в-т) Тест «Структура інтелекту Р. Амтхауера» Вербальний інтелект Узагаль- нення, виключен- ня, порівняння Тест «Аналіз відношень понять» Тест «Аналіз. Синтез» Частина тесту «ШТРР» Креативність Тест «Дж. Гілфорда» Тест Е.Торренса (МТТМ) Тест «Дж. Гілфорда» Тест «СЕДНОР» Особистісна діагностика Методика «Неіснуюча тварина» Тип темпера- менту за методикою Г.Айзенка Тип акцентуації характеру за методикою МПДО Діагностика адаптацій- них проблем Визначення професійного середовища та типу професії Визначення особистісних рис за методикою Дж.Кеттела Допомога у виборі прфесії,пі дготовка до ЗНО
 6. 6. ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА ГІМНАЗИСТАІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА ГІМНАЗИСТА Почат кова школа Динаміка успішності 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас Середній бал успішнос ті Динаміка розвитку вербального інтелекту Рівень Узагальнення, виключення, порівняння Тест «Аналіз відношень понять» Тест «Аналіз. Синтез» Частина тесту «ШТРР» Динаміка розвитку креативності Рівень Тест «Дж. Гілфорда» Тест Е.Торренса (МТТМ) Тест «Дж. Гілфорда» Тест «СЕДНОР» Динаміка розвитку розумових здібностей IQ Прогресивні матриці Дж. Равена (скор. в-т) Тест інтелекту Дж. Кеттелла Прогресивні матриці Дж. Равена (повний в-т) Тест «Структура інтелекту Р. Амтхауера»
 7. 7. 1 клас – Особистісна діагностика за методикою «Неіснуюча тварина»: – Мотивація навчання 2 клас – Тип темпераменту за методикою Г.Айзенка: – Мотивація навчання 3 клас – Тип акцентуації характеру: – Рекомендований профіль навчання - – Вибраний профіль навчання - – Мотивація досягнення за методикою Т. Елерса. _________________ 5 клас – Тип професійного середовища: – Тип професії 6 клас – Визначення особистісних рис за методикою Дж. Кеттелла _______ Ставлення до навчання і особливості поведінки ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА ГІМНАЗИСТАІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА ГІМНАЗИСТА
 8. 8. Обговорення на методичній ,колегії нараді при директорові Обговорення на методичній ,колегії нараді при директорові Батьківські збориБатьківські збори :Рекомендації , ,вчителям батькам учням :Рекомендації , ,вчителям батькам учням Результати поетапноїРезультати поетапної психодіагностики учнівпсиходіагностики учнів Результати поетапноїРезультати поетапної психодіагностики учнівпсиходіагностики учнів
 9. 9. Тип темпераменту - холеричний - Екстраверсія – сер. р. - Нейротизм - вис. р. Батькам дається опис типу темпераменту та рекомендації щодо виховання дитини Рівень Порівняльна характеристика з першим класом IQ 111 (високий рівень) Вербальний інтелект високий рівень Креативність вище середнього рівня Середній бал успішності 9.6 10.3 Результати психодіагностики учня 2(6) класу гімназії Петренка П.І.
 10. 10. Результати психодіагностики учня 3(7) класу гімназії Петренка А.І. Рівень Порівняльна характеристика з другим класом IQ вище середнього Вербальний інтелект високий Креативність вище середнього Середній бал успішності 9.4 9.8 - Рівень мотивації до вивчення навчальних предметів – високий рівень; - Схильність до вивчення точних дисциплін; - Тип акцентуації характеру - гіпертим (опис даного типу та рекомендації батькам щодо виховання).
 11. 11. Підліткові можна рекомендувати навчання в класах: природничо-математичного напрямку, якщо: - в нього є інтерес до точних наук (математика, фізика, інформатика, хімія); - при тестуванні за методикою Равена - він одержує результати вищі від норми й високі; - результати тестування за вербальними тестами не повинні бути низькими.
 12. 12. Підліткові можна рекомендувати навчання в класах: суспільно-гуманітарного напрямку, якщо: - підліток має середньо і яскраво виражені інтереси до філософії, філології, історії, права, він читає книги; - результати тестування за вербальними тестами повинні бути вище середнього або високі; - при тестуванні за методикою Равена він одержує результати не нижчі за середні.
 13. 13. Підліткові можна рекомендувати навчання в класах: економічного напрямку, якщо: - в нього є інтерес до математики, економіки, географії, інформатики; - при тестуванні за методикою Равена - він одержує результати вищі від норми; - результати тестування за вербальними тестами не повинні бути низькими.
 14. 14. Відповідність типу особистості профілю навчання Тип особистості за методикою Голланда Профілі навчання Тип професій за методикою Климова Перелік професій Реалістичний Математичний Л — Т, Л — П Механік, електрик, агроном, садівник, шофер, інженер-технолог, інженер-будівельник, кулінар, повар, зоотехнік, перукар, закрійник, токар, телемеханік Інтелектуальний Всі Науковці, теоретики Біолог, астроном, фізик, філософ, геолог, редактор журналу Соціальний Гуманітарний Л — Л (високі комунікативні здібності) Лікар, вчитель, психолог, логопед, адвокат, соціальний працівник, проф. консультант, страховий агент, працівник міліції, екскурсовод, продавець- консультант Конвенційний Математичний, економічний Л — 3 Бухгалтер, економіст, секретар, програміст, нотаріус, ревізор, податковий інспектор, фінансист, аудитор Діловий Гуманітарний, економічний Л — Л (високі організаторські здібності). Керівні ролі, управлінці Керівники, директор, банківський працівник, репортер, політичний діяч, дипломат, журналіст, завідувач, телерепортер, товарознавець, менеджер, фахівець із маркетингу, реклами, страховий агент, фермер, постачальник, брокер. Професії у сфері бізнесу, управління, спорту Артистичний Гуманітарний Л — Х Художник з розпису тканини, кераміки, артист, поети, письменники, дизайнери інтер'єру/одягу, менеджер шоу-бізнесу, скульптор, перекладачі, фотограф, режисер, декоратор, різьбяр по дереву
 15. 15. Програма поетапної діагностики нам дає: • Можливість прослідковувати динаміку розвитку пізнавальної сфери учнів протягом усього навчання в гімназії. • Створення і накопичення банку даних обдарованих дітей. • Залучення обдарованих дітей в олімпіадах та інших міських та обласних інтелектуальних конкурсах. • На ранніх стадіях виявляти причини спаду прослідковуваних показників та cприяти їх усуненню. • Розробляти індивідуальні рекомендації для вчителів щодо індивідуального підходу у навчанні дітей. • Виявляти в учнів кризові періоди розвитку навчання та працювати над їх усуненням. • Розробляти рекомендації для батьків щодо виховання дітей, опираючись на діагностичні дані. • Планувати подальшу роботу з обдарованими дітьми. • Розробка нових технологій, форм, методів, прийомів навчання. • Внесення змін у тематичні і поурочні плани. • Розробляти методи індивідуального підходу до учнів.
 16. 16. ПЛАН РОБОТИПЛАН РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИЗ ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ • ;Поновлення банку даних обдарованих та здібних дітей • ,Відвідування уроків та занять спостереження за мікрокліматом у класному колективі стилем спілкування учнів з учителем та ;один з одним • “ ”;Тренінгові заняття Розвиток креативності • “ ”;Тренінг Шлях до успіху • ;Діагностика професійних інтересів і нахилів • ( );Заповнення індивідуальних карток досягнення • Індивідуальні бесіди з метою визначення особистісних ;проблем • ;Індивідуальні консультації згідно запиту • ;Діагностика розвитку інтелекту • Дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих ;дітей • Психологічна допомога у професійному самовизначенні ( );індивідуальна діагностика • .Індивідуальне консультування батьків обдарованих дітей
 17. 17. ДякуюДякую за увагу !за увагу !

×