Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Про підсумки проведення І етапуПро підсумки проведення І етапу
моніторингового дослідження станумоніторингового дослідженн...
Наказ Міністерства освіти і наукиНаказ Міністерства освіти і науки
України від 28. 05. 2013 року № 620України від 28. 05. ...
Мета дослідженняМета дослідження
• Вивчення стану позашкільної освіти та позакласної
роботи в загальноосвітніх навчальних ...
Етапи моніторингового дослідженняЕтапи моніторингового дослідження
• І етап вересень – листопад 2013 р.
• ІІ етап вересень...
Вибіркова сукупність респондентів моніторинговогоВибіркова сукупність респондентів моніторингового
дослідженнядослідження ...
Вибіркова сукупність керівників гуртків, класнихВибіркова сукупність керівників гуртків, класних
керівників, учнів 9-х кла...
Узагальнені результатиУзагальнені результати
опитування керівників ЗНЗопитування керівників ЗНЗ
Чи схвалюєте Ви ідею про передачугодин, передбачених для
проведення гурткової роботи в ЗНЗ, відповідним позашкільним
навча...
Так, тому що:Так, тому що:
• Фахівці заняття проводять змістовно і цікаво;
• У позакласних навчальних закладах краща
матер...
Ні, тому що:Ні, тому що:
• Учням необхідно доїжджати в районні центри,
де знаходяться позашкільні навчальні заклади;
• Учи...
З метою досягнення максимальної ефективності
функціонування учнівські гуртки доцільно утворити на базі:
74
26
000
1. загал...
Чи реалізується узакладі міжнародне співробітництво угалузі
дитячої творчості?
20
50
34 1. так (з якими країнами, у
якому ...
Так (з якими країнами, у якому напрямі?)Так (з якими країнами, у якому напрямі?)
• З США, культурологія, громадянська осві...
Ні, але плануємо (з якими країнами, уНі, але плануємо (з якими країнами, у
якому напрямі?)якому напрямі?)
• З Польщею, в н...
За якими напрямами працюють гуртки/секції у Вашому
навчальному закладі?
75
40
24208
38
52
38 31 9
1. художньо-естетичним
2...
За якими напрямами працюють гуртки/секції уЗа якими напрямами працюють гуртки/секції у
вашому навчальному закладі?вашому н...
Яких практичних результатів першза все Ви очікуєте від занять
учнів в гуртку?
12
50
41
72
1. кращих оцінок учнів
2. перемо...
Скільки ставок передбачено унавчальномузакладі на гурткову
роботу?
41
35
28
1.  0,5
2. 1
3. 1,5
Чи є уВашомузакладі керівники гуртків, які мають звання
"керівник гуртка-методист"?
3
101
1. так
2. ні
Чи є уВашомунавчальномузакладі керівники гурткової роботи,
які мають:
5
52
47
1. відомчі заохочувані
відзнаки МОН
2. нагор...
Чи забезпечені в достатній кількості керівники гуртків
навчального закладупосібниками та методичними
рекомендаціями?
38
66...
Чи публікуються в фахових виданнях керівники гуртків Вашого
навчального закладу?
14
90
1.  так 
2.  ні
Чи задовільняє Вас забезпечення навчально-матеріальної бази
навчального закладудля проведення позакласної роботи?
8
73
20
...
Чи мають можливість вихованці Вашого навчального закладу
брати участь урізноманітних конкурсах, олімпіадах, виставках та
з...
Як часто Ваші учні беруть участь в різноманітних конкурсах,
олімпіадах, змаганнях тощо?
17
56
16
11 4 0
1. один раз на тиж...
Вкажіть перелік конкурсів, олімпіад за рівнями, в яких брали
участь Ваші учні за останній рік.
78
19
17
6
1.  обласні
2. в...
На Вашудумкуіснуючі конкурси, змагання, олімпіади за своєю
кількістю, періодичністю, рівнем вимог і різноманітністю форм
т...
На вашу думку існуючі конкурси, змагання, олімпіади заНа вашу думку існуючі конкурси, змагання, олімпіади за
своєю кількіс...
Чи співпрацюєте Ви зпозашкільним навчальним закладом в
питаннях залучення дітей до позашкільної освіти?
59
45
1. ні
2. так...
Чи співпрацюєте Ви з позашкільним навчальнимЧи співпрацюєте Ви з позашкільним навчальним
закладом в питаннях залучення діт...
На яких засадах співпрацюєте?
25
33
1. інтеграції в єдиному
навчально-виховному
комплексі
2. рівноправного партнерства,
пі...
Які види морального стимулювання та матеріального
заохочення керівників гурткової роботи існують уВашому
навчальномузаклад...
Які інноваційні технології/методики булиЯкі інноваційні технології/методики були
запроваджені у вашому навчальномузапровад...
Що заважає вашій роботі?Що заважає вашій роботі?
• відсутність фінансування,
недостатня матеріальна допомога
та забезпечен...
Які три першочерговіЯкі три першочергові проблеми навчальногопроблеми навчального
закладу стосовно гуртковоїзакладу стосов...
УзагальненіУзагальнені
результатирезультати
опитування керівниківопитування керівників
гурткової роботи у ЗНЗгурткової роб...
З метою досягнення максимальної ефективності
функціонування учнівські гуртки доцільно утворити на базі:
84
19
1. загальноо...
У гуртках якого напряму Ви працюєте?
19
16
8
86
13
19
10 02 3
1. художньо-естетичного
2. туристсько-краєзнавчого
3. еколог...
У гуртках якого напряму Ви працюєте?У гуртках якого напряму Ви працюєте?
• Художньо-естетичного - 19 респондентів;
• Турис...
Які види морального стимулювання та матеріального
заохочення керівників гуртків існують уВашомунавчальному
закладі?
9
68
1...
Які інноваційні технології/методики булиЯкі інноваційні технології/методики були
запроваджені у вашому гуртку упродовж ост...
Чи використовуєте інформаційно-комунікаційні технології у
своїй діяльності як керівник гуртка?
89
21
12
1. так
2. ні, не б...
Чи задоволені Ви матеріально-технічною базою гуртка?
10
24
70
1. так
2. ні
3. частково
Чи забезпечує навчальний заклад Вашгурток необхідними
матеріалами?
3
82
19
1. так, повністю
2. так, частково
3. взагалі не...
У чомуВи відчуваєте труднощі як керівник гуртка?
14
2
31
56
1. труднощів немає
2. брак психолого-
педагогічних знань
3. не...
Як Ви оцінюєте участь батьків щодо підвищення ефективності
роботи гуртка?
18
9
75
1. беруть активну участь
2. не цікавлять...
Чи співпрацюєте Ви зкерівниками гуртків позашкільних
навчальних закладів?
51
53
1. ні
2. так (напишіть, як саме)
Чи співпрацюєте Ви з керівниками гуртківЧи співпрацюєте Ви з керівниками гуртків
позашкільних навчальних закладів?позашкіл...
Від чого залежить, на Вашудумку, ступінь активності учнів під
час занять угуртках?
15
53
36
1. від зовнішніх стимулів з
бо...
Як Ви залучаєте учнів до відвідування гуртків?
29
53
13
4 1 4
1. агітація на уроках
2. проведення бесід
3. оголошення на с...
Як Ви залучаєте учнів до відвідуванняЯк Ви залучаєте учнів до відвідування
гуртків?гуртків?
• проведення рекламних акцій
д...
На Вашу думку, відвідування учнями гуртків, секцій, клубів
тощо формують:
37
19
56
68
17
35
45
1. активну життєву позицію
...
Чи відвідують Вашгурток:
8
56
22
18 1. діти-інваліди
2. діти соціально незахищених
категорій 
3. діти, схильні до
правопор...
Що Ви вважаєте своїм найбільшим досягненням як
керівник гуртка?
64
47
44
33
3
1. перемоги дітей у конкурсах,
олімпіадах, в...
Що Ви вважаєте своїм найбільшим досягненнямЩо Ви вважаєте своїм найбільшим досягненням
як керівник гуртка?як керівник гурт...
Що заважає Вашій роботі?Що заважає Вашій роботі?
• часткова байдужість, пасивність, розчарування
дітей, популяризація музи...
Ваші пропозиції для покращення умов роботиВаші пропозиції для покращення умов роботи
гуртків.гуртків.
• покращення матеріа...
УзагальненіУзагальнені
результатирезультати
опитування класнихопитування класних
керівників 9-х класівкерівників 9-х класів
Позначте позитивні сторони Вашої роботиПозначте позитивні сторони Вашої роботи
• Велика відпустка 104 респонденти
• Надійн...
Позначте негативні сторони Вашої роботиПозначте негативні сторони Вашої роботи
• Рівень заробітної плати 85 респондентів
•...
Як часто уплані (програмі) виховної роботи передбачено участь
дітей урізноманітних конкурсах, олімпіадах, виставках,
змага...
Як Ваш навчальний заклад заохочує учнів доЯк Ваш навчальний заклад заохочує учнів до
участі у дослідницькій роботі, в олім...
Чи задоволені Ви матеріально-технічною базою вашого
навчального закладу?
16
19
69
1. так
2. ні
3. частково
Чи забезпечені ...
У чомупроявляється співпраця з батьками щодо актуалізації
творчої активності дітей?
45
67
77
32
31
1. співорганізація захо...
У чому проявляється співпраця з батькамиУ чому проявляється співпраця з батьками
щодо актуалізації творчої активності діте...
Як Ви оцінюєте участь батьків унавчально-виховномупроцесі?
28
3
71
1. беруть активну участь
2. не цікавляться
3. цікавлять...
Від чого залежить ступінь творчоїВід чого залежить ступінь творчої
активності учнів?активності учнів?
• Від створення спри...
Найбільш ефективною і перспективною на ВашНайбільш ефективною і перспективною на Ваш
погляд організація роботи з виховання...
Чи проявляють учні під час навчально-виховного процесу
творчуактивність?
23
71
7 1
1. завжди
2. за допомогою вчителя
3. ду...
Під час вибору профілю подальшогоПід час вибору профілю подальшого
навчання учень має:навчання учень має:
• Обирати той пр...
З якими труднощами Ви стикаєтесь у організаціїЗ якими труднощами Ви стикаєтесь у організації
виховної роботи?виховної робо...
Ваші пропозиції щодо покращення умовВаші пропозиції щодо покращення умов
позакласної роботи з виховання творчоїпозакласної...
• Узагальнені результати
опитування учнів 9-х класів
Як часто увашомукласі проводяться класні години?
89
2 1 1
один раз на тиждень
один раз на місяць
дуже рідко
не знаю
Чи відвідуєте Ви шкільні гуртки (секції, студії, клуби)?
75
6
12
відвідую
маю можливість, але не
відвідую
не відвідую
Ви берете участь в учнівських олімпіадах, конкурсах, тощо:
81
10 2
1. за власним бажанням
2. тому що зобов'язує школа
3. б...
Скільки разів упродовж навчального рокуВи були учасником
олімпіад, конкурсів, тощо?
20
38
22
13
1. один раз 
2. до трьох р...
Який вид діяльності для Вас є найбільшцікавим?
11
40
23
14
1. суспільно корисна праця
2. творча діяльність
3. інтелектуаль...
Як Ви справляєтесь із поставленимиЯк Ви справляєтесь із поставленими
завданнями?завданнями?
• Завжди самостійно доводжу сп...
Що Вас спонукає до виконання конкретногоЩо Вас спонукає до виконання конкретного
завдання?завдання?
• Творчий процес -10 р...
Який профіль навчання Ви обрали?Який профіль навчання Ви обрали?
• Суспільно-гуманітарний – 48 респондентів;
• Природничо-...
Чому Ви обрали саме цей прфіль?Чому Ви обрали саме цей прфіль?
• Мені цікаві предмети обраного профілю 46 респондентів;
• ...
Які можливості, на Ваш погляд, надає введенняЯкі можливості, на Ваш погляд, надає введення
профільного навчання?профільног...
Що спричиняє труднощі у виборі профілюЩо спричиняє труднощі у виборі профілю
навчання?навчання?
• Не готовий зробити вибір...
Які з наведених далі чинників, на Вашу думку,Які з наведених далі чинників, на Вашу думку,
найбільше впливають на досягнен...
Як Ви думаєте, від чого залежатиме вашеЯк Ви думаєте, від чого залежатиме ваше
майбутнє?майбутнє?
• Насамперед від власних...
Перешкодами у досягненні Ваших цілей можутьПерешкодами у досягненні Ваших цілей можуть
стати власні риси характеру. Зазнач...
Чи легко Ви відмовитесь від своїх намірів уразі виникнення
певних труднощів?
21
72
1. так
2. ні
Узагальнені результатиУзагальнені результати
опитування батьків учнів 9-хопитування батьків учнів 9-х
класівкласів
Гурткова роботаГурткова робота
• Чи ведеться у школі, де навчається ваша дитина, гурткова
робота?
• Так – 92 респонденти і...
Гурток (секцію, студію, клуб) якого напрямуГурток (секцію, студію, клуб) якого напряму
обрала ваша дитина?обрала ваша дити...
Як часто ваша дитина відвідує шкільні гуртки (секції, студії,
клуби)?
4338
2
1. два рази на тиждень і
більше
2. один раз н...
На Вашу думку, з метою досягнення максимальноїНа Вашу думку, з метою досягнення максимальної
ефективності функціонування, ...
Як Ви вважаєте, чи функціонують увашій місцевості позашкільні
навчальні заклади?
60
11
12
10
1. так
2. ні
3. частково
4. в...
Чи бере участь ваша дитина у різноманітнихЧи бере участь ваша дитина у різноманітних
конкурсах, турнірах, учнівських олімп...
Як Ви вважаєте, чи створені в навчальномузакладі належні
умови для розвиткутворчих здібностей вашої дитини?
49
8
33
3
1. т...
Які форми роботи з батьками для Вас цікаві?Які форми роботи з батьками для Вас цікаві?
• Запрошення батьків на відкриті ур...
Назвіть три найголовніші, на Вашу думку,Назвіть три найголовніші, на Вашу думку,
проблеми дітей та молодіпроблеми дітей та...
Що для Вас є пріоритетним у розвитку вашоїЩо для Вас є пріоритетним у розвитку вашої
дитини?дитини?
• Соціальні навички 13...
Як Ви думаєте, від чого залежатиме майбутнєЯк Ви думаєте, від чого залежатиме майбутнє
вашого сина (доньки)?вашого сина (д...
Які з наведених далі чинників, на вашу думку, найбільшеЯкі з наведених далі чинників, на вашу думку, найбільше
впливають н...
На Вашу думку, ставлення вашої дитини до свогоНа Вашу думку, ставлення вашої дитини до свого
життя:життя:
• Відповідальне ...
•Дякую за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Семінар освіта позашкільна

345 views

Published on

Семінар освіта позашкільна

Published in: Education
 • Be the first to comment

Семінар освіта позашкільна

 1. 1. Про підсумки проведення І етапуПро підсумки проведення І етапу моніторингового дослідження станумоніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласноїпозашкільної освіти та позакласної роботи у загальноосвітніхроботи у загальноосвітніх навчальних закладах Львівськоїнавчальних закладах Львівської областіобласті
 2. 2. Наказ Міністерства освіти і наукиНаказ Міністерства освіти і науки України від 28. 05. 2013 року № 620України від 28. 05. 2013 року № 620 ““Про проведення моніторинговогоПро проведення моніторингового дослідження стану позашкільноїдослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи восвіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальнихзагальноосвітніх навчальних закладахзакладах””
 3. 3. Мета дослідженняМета дослідження • Вивчення стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах; • Забезпечення органів управління освітою України актуальною, об’єктивною і регулярно оновлюваною інформацією, пов’язаною із станом позашкільної освіти та позакласної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах; • Налагодження взаємодії між обласним координатором даного моніторингового дослідження та районними координаторами для поліпшення ефективності проведення наступних етапів дослідження
 4. 4. Етапи моніторингового дослідженняЕтапи моніторингового дослідження • І етап вересень – листопад 2013 р. • ІІ етап вересень – листопад 2014 р. • ІІІ етап вересень – листопад 2015 р. • ІV етап вересень – листопад 2016 р.
 5. 5. Вибіркова сукупність респондентів моніторинговогоВибіркова сукупність респондентів моніторингового дослідженнядослідження ““Стан позашкільної освіти та позакласноїСтан позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладахроботи в загальноосвітніх навчальних закладах ”” уу Львівській областіЛьвівській області • Навчальні заклади місто – 32; сільська місцевість – 72; всього 104 • Керівники ЗНЗ місто – 32; сільська місцевість – 72; всього 104
 6. 6. Вибіркова сукупність керівників гуртків, класнихВибіркова сукупність керівників гуртків, класних керівників, учнів 9-х класів, батьків учнів 9-хкерівників, учнів 9-х класів, батьків учнів 9-х класів.класів. • Керівники гуртків місто – 32; сільська місцевість – 72; всього 104 • Класні керівники місто – 32; сільська місцевість – 72; всього 104 • Учні місто – 56; сільська місцевість – 37; всього 93 • Батьки учнів місто – 56; сільська місцевість – 37; всього 93 • Всього респондентів - 486
 7. 7. Узагальнені результатиУзагальнені результати опитування керівників ЗНЗопитування керівників ЗНЗ
 8. 8. Чи схвалюєте Ви ідею про передачугодин, передбачених для проведення гурткової роботи в ЗНЗ, відповідним позашкільним навчальним закладам? 24 80 1. так, тому що  2. ні, тому що
 9. 9. Так, тому що:Так, тому що: • Фахівці заняття проводять змістовно і цікаво; • У позакласних навчальних закладах краща матеріально – технічна база; • Більш кваліфіковані фахівці; • Матеріально – технічна база школи недостатньо забезпечена необхідним інвентарем.
 10. 10. Ні, тому що:Ні, тому що: • Учням необхідно доїжджати в районні центри, де знаходяться позашкільні навчальні заклади; • Учителі, які достатньо підготовлені також можуть вести гуртки за інтересами; • Учням та батькам зручніше відвідувати гуртки в школі; • Буде розірваний навчально – виховний процес, що приведе до мінімальної результативності гурткової роботи.
 11. 11. З метою досягнення максимальної ефективності функціонування учнівські гуртки доцільно утворити на базі: 74 26 000 1. загальноосвітніх навчальних закладів 2. ПНЗ, палаців (будинків) дітей та юнацтва 3. виробничих підприємств 4. науково-дослідних установ 5. житлово-комунальних установ
 12. 12. Чи реалізується узакладі міжнародне співробітництво угалузі дитячої творчості? 20 50 34 1. так (з якими країнами, у якому напрямі?) 2. ні, але плануємо (з якими країнами, у якому напрямі?) 3. не вбачаємо необхідності
 13. 13. Так (з якими країнами, у якому напрямі?)Так (з якими країнами, у якому напрямі?) • З США, культурологія, громадянська освіта (1) • З Польщею, обмін досвідом роботи, в художньо-естетичному напрямі (3 респонденти) • З Росією, в художньо-естетичному напрямі (1) • З Болгарією, розвиток танцювального мистецтва (1 респондент) • З Німеччиною, в художньо-естетичному напрямі (1 респондент)
 14. 14. Ні, але плануємо (з якими країнами, уНі, але плануємо (з якими країнами, у якому напрямі?)якому напрямі?) • З Польщею, в напрямі музичного виховання (1) • З англомовними країнами з метою розвитку комунікативних навичок (2 респонденти)
 15. 15. За якими напрямами працюють гуртки/секції у Вашому навчальному закладі? 75 40 24208 38 52 38 31 9 1. художньо-естетичним 2.  туристсько-краєзнавчим 3. еколого-натуралістичним 4. науково-технічним 5. дослідницько- експериментальним 6. гуманітарним 7. фізкультурно-спортивним 8. військово-патріотичним 9. бібліотечно-бібліографічним 10. соціально-реабілітаційним 11. оздоровчим
 16. 16. За якими напрямами працюють гуртки/секції уЗа якими напрямами працюють гуртки/секції у вашому навчальному закладі?вашому навчальному закладі? • Художньо-естетичний - 75 респондентів; • Туристсько-краєзнавчим – 40 респондентів; • Еколого-натуралістичним – 24 респондентів; • Науково-технічним – 20 респондентів; • Дослідницько-експериментальним – 8 респондентів; • Гуманітарним – 38 респондентів; • Фізкультурно – спортивним – 52 респонденти; • Військово – патріотичним – 38 респондентів; • Бібліотечно-бібліографічним – 3 респондентів; • Соціально-реабілітаційним – 1 респондент; • Оздоровчим – 9 респондентів; • Гурткова робота не проводиться - 0 респондентів.
 17. 17. Яких практичних результатів першза все Ви очікуєте від занять учнів в гуртку? 12 50 41 72 1. кращих оцінок учнів 2. перемог у відповідних змаганнях 3. профорієнтаційної роботи, підготовці дітей до свідомого вибору і здобуття професії 4. розвиток творчої активності
 18. 18. Скільки ставок передбачено унавчальномузакладі на гурткову роботу? 41 35 28 1.  0,5 2. 1 3. 1,5
 19. 19. Чи є уВашомузакладі керівники гуртків, які мають звання "керівник гуртка-методист"? 3 101 1. так 2. ні
 20. 20. Чи є уВашомунавчальномузакладі керівники гурткової роботи, які мають: 5 52 47 1. відомчі заохочувані відзнаки МОН 2. нагороди місцевих та центральних органів виконавчої влади тощо 3. немає
 21. 21. Чи забезпечені в достатній кількості керівники гуртків навчального закладупосібниками та методичними рекомендаціями? 38 66 1.  так 2.  ні
 22. 22. Чи публікуються в фахових виданнях керівники гуртків Вашого навчального закладу? 14 90 1.  так  2.  ні
 23. 23. Чи задовільняє Вас забезпечення навчально-матеріальної бази навчального закладудля проведення позакласної роботи? 8 73 20 1.  цілком достатнє, є практично все необхідне 2. посереднє, наявні не всі потрібні засоби, багато чого не вистачає 3. практично відсутнє
 24. 24. Чи мають можливість вихованці Вашого навчального закладу брати участь урізноманітних конкурсах, олімпіадах, виставках та змаганнях тощо? 95 9 1. так 2.  ні
 25. 25. Як часто Ваші учні беруть участь в різноманітних конкурсах, олімпіадах, змаганнях тощо? 17 56 16 11 4 0 1. один раз на тиждень; 2. один раз на місяць; 3. один раз на квартал; 4. один раз на півроку; 5. один раз на рік; 6. взагалі не беруть участі.
 26. 26. Вкажіть перелік конкурсів, олімпіад за рівнями, в яких брали участь Ваші учні за останній рік. 78 19 17 6 1.  обласні 2. всеукраїнські 3.  міжнародні 4. не брали участі
 27. 27. На Вашудумкуіснуючі конкурси, змагання, олімпіади за своєю кількістю, періодичністю, рівнем вимог і різноманітністю форм та методів проведення: 45 1158 18 2 1. загалом відповідають потребам сучасної освіти 2. не відповідають потребам сучасної освіти 3. сприяють підвищенню інтелектуального рівня дітей 4. відволікають дітей від основного процесу навчання 5. інше, а саме
 28. 28. На вашу думку існуючі конкурси, змагання, олімпіади заНа вашу думку існуючі конкурси, змагання, олімпіади за своєю кількістю, періодичністю, рівнем вимог ісвоєю кількістю, періодичністю, рівнем вимог і різноманітністю форм та методів проведення:різноманітністю форм та методів проведення: • забагато платних конкурсів, конкурси не відповідають потребам сучасної освіти, організатори конкурсів не дозують кількість проведення конкурсів, відволікають дітей від основного процесу навчання.
 29. 29. Чи співпрацюєте Ви зпозашкільним навчальним закладом в питаннях залучення дітей до позашкільної освіти? 59 45 1. ні 2. так, а саме
 30. 30. Чи співпрацюєте Ви з позашкільним навчальнимЧи співпрацюєте Ви з позашкільним навчальним закладом в питаннях залучення дітей дозакладом в питаннях залучення дітей до позашкільної освіти?позашкільної освіти? • Так, на засадах інтеграції в єдиному навчально - виховному комплексі, БДЮТ, ДЮСШ, дитячими школами народних мистецтв, краєзнавчим центром "Княжий", залучаємо до організації шкільних свят, на базі школи працює гурток центру дитячої творчості м. Львова
 31. 31. На яких засадах співпрацюєте? 25 33 1. інтеграції в єдиному навчально-виховному комплексі 2. рівноправного партнерства, під час реалізації спільних проектів, програм
 32. 32. Які види морального стимулювання та матеріального заохочення керівників гурткової роботи існують уВашому навчальномузакладі? 22 59 20 2 1. вручення цінних призів 2. вручення подяк та грамот 3. матеріальна винагорода 4. ніяких
 33. 33. Які інноваційні технології/методики булиЯкі інноваційні технології/методики були запроваджені у вашому навчальномузапроваджені у вашому навчальному закладі упродовж останніх трьох років?закладі упродовж останніх трьох років? • участь в проекті "Відкритий світ", використання проектних технологій, використання ІКТ, інтерактивне та розвиваюче навчання, особистісно орієнтоване навчання, гра "Найрозумніший", "Що? Де? Коли?", проведення он- лайн уроків вчителями англійської мови, реалізація особистісно - зорієнтованого навчання
 34. 34. Що заважає вашій роботі?Що заважає вашій роботі? • відсутність фінансування, недостатня матеріальна допомога та забезпечення, мала кількість годин, виділених на гурткову роботу, обмеження лімітів на електроенергію, постійні перевірки, низька заробітна плата та застаріле обладнання.
 35. 35. Які три першочерговіЯкі три першочергові проблеми навчальногопроблеми навчального закладу стосовно гуртковоїзакладу стосовно гурткової роботи Ви б почалироботи Ви б почали розв’язувати за сприятливих умоврозв’язувати за сприятливих умов • створення належної матеріально - технічної бази, забезпечення методичною літературою керівників гуртків, впровадження ІКТ, кадрове забезпечення, проведення тренінгів для керівників гуртків, сприяння тіснішій співпраці із закордонними навчальними закладами, масове залучення учнів до гурткової роботи, участь гуртківців школи до участі у міжнародних проектах
 36. 36. УзагальненіУзагальнені результатирезультати опитування керівниківопитування керівників гурткової роботи у ЗНЗгурткової роботи у ЗНЗ
 37. 37. З метою досягнення максимальної ефективності функціонування учнівські гуртки доцільно утворити на базі: 84 19 1. загальноосвітніх навчальних закладів за місцем навчання 2. палаців (будинків) дітей та юнацтва
 38. 38. У гуртках якого напряму Ви працюєте? 19 16 8 86 13 19 10 02 3 1. художньо-естетичного 2. туристсько-краєзнавчого 3. еколого-натуралістичного 4. науково-технічного 5. дослідницько- експериментального 6. гуманітарного 7. фізкультурно-спортивного 8. військово-патріотичного 9. бібліотечно-бібліографічного 10. соціально-реабілітаційного 11. оздоровчого
 39. 39. У гуртках якого напряму Ви працюєте?У гуртках якого напряму Ви працюєте? • Художньо-естетичного - 19 респондентів; • Туристсько-краєзнавчого – 16 респондентів; • Еколого-натуралістичного – 8 респондентів; • Науково-технічного – 8 респондентів; • Дослідницько-експериментального – 6 респондентів; • Гуманітарного – 16 респондентів; • Фізкультурно – спортивного – 19 респондентів; • Військово – патріотичного – 10 респондентів; • Бібліотечно-бібліографічного – 0 респондентів; • Соціально-реабілітаційного – 2 респонденти; • Оздоровчого – 3 респондентів;
 40. 40. Які види морального стимулювання та матеріального заохочення керівників гуртків існують уВашомунавчальному закладі? 9 68 13 13 1. вручення цінних призів 2. вручення подяк та грамот 3. матеріальна винагорода 4. ніякого заохочення
 41. 41. Які інноваційні технології/методики булиЯкі інноваційні технології/методики були запроваджені у вашому гуртку упродовж останніхзапроваджені у вашому гуртку упродовж останніх трьох років?трьох років? • Сольфеджування музичних вправ, мелодій методом візуального аналізу структури мелодій, використання комп’ютерної техніки, запис фонограм "мінус", використання методик за програмою ІНТЕЛ, створення презентацій, проектів, використання проектних технологій (ІКТ), впровадження здоров'язберігаючих методик, впровадження олімпійської освіти, презентація власного досвіду, робота в групах, організація "Телемостів", відеопрезентацій, запровадження науково-інформаційного методу (відео, фото), інтегрованих занять, занять - екскурсій, використання методу проектів, різноманітних тренінгів, створення мультимедійних презентацій.
 42. 42. Чи використовуєте інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності як керівник гуртка? 89 21 12 1. так 2. ні, не бачу необхідності 3. ні, не маю можливості 4. можливо колись буду
 43. 43. Чи задоволені Ви матеріально-технічною базою гуртка? 10 24 70 1. так 2. ні 3. частково
 44. 44. Чи забезпечує навчальний заклад Вашгурток необхідними матеріалами? 3 82 19 1. так, повністю 2. так, частково 3. взагалі не забезпечує
 45. 45. У чомуВи відчуваєте труднощі як керівник гуртка? 14 2 31 56 1. труднощів немає 2. брак психолого- педагогічних знань 3. недостатня забезпеченість науково-методичною літературою 4. недостатня матеріально- технічна база
 46. 46. Як Ви оцінюєте участь батьків щодо підвищення ефективності роботи гуртка? 18 9 75 1. беруть активну участь 2. не цікавляться 3. цікавляться періодично
 47. 47. Чи співпрацюєте Ви зкерівниками гуртків позашкільних навчальних закладів? 51 53 1. ні 2. так (напишіть, як саме)
 48. 48. Чи співпрацюєте Ви з керівниками гуртківЧи співпрацюєте Ви з керівниками гуртків позашкільних навчальних закладів?позашкільних навчальних закладів? • співпраця із музичними школами, будинками учнівської творчості, танцювальними гуртками, із будинками дитячої та юнацької творчості, із районними будинками школяра, із дитячо - юнацькими спортивними школами, проведення спільних концертів, конкурсів, спільних проектів, організація та проведення товариських матчів, турнірів, семінарів, організація спільних виставок. Обмін досвідом, проведення спільних семінарів, майстер - класів, забезпечення музичного супроводу у проведенні спільних заходів.
 49. 49. Від чого залежить, на Вашудумку, ступінь активності учнів під час занять угуртках? 15 53 36 1. від зовнішніх стимулів з боку педагогів, батьків 2. від внутрішніх потреб, інтересів дитини 3. від умов, створених для роботи
 50. 50. Як Ви залучаєте учнів до відвідування гуртків? 29 53 13 4 1 4 1. агітація на уроках 2. проведення бесід 3. оголошення на стендах 4. роздатковий матеріал 5. Інтернет 6. інше, а саме
 51. 51. Як Ви залучаєте учнів до відвідуванняЯк Ви залучаєте учнів до відвідування гуртків?гуртків? • проведення рекламних акцій діяльності гуртків у вигляді відвідування концертів, музеїв, театрів. Організація виставок учнівських робіт, звіти про проведену роботу у вигляді стінгазет, презентацій. Гарна репутація гуртків.
 52. 52. На Вашу думку, відвідування учнями гуртків, секцій, клубів тощо формують: 37 19 56 68 17 35 45 1. активну життєву позицію 2. громадянську позицію 3. творчу активність 4. розвиток творчих здібностей школярів 5. успішність у навчанні 6. вибір майбутньої професії 7. дозвілля
 53. 53. Чи відвідують Вашгурток: 8 56 22 18 1. діти-інваліди 2. діти соціально незахищених категорій  3. діти, схильні до правопорушень 4. ні, вище зазначені категорії дітей не відвідують мій гурток
 54. 54. Що Ви вважаєте своїм найбільшим досягненням як керівник гуртка? 64 47 44 33 3 1. перемоги дітей у конкурсах, олімпіадах, виставках тощо 2. організація довірливого спілкування з дитиною, допомога і підтримка її у певних життєвих обставинах 3. набуття дитиною корисних соціальних навичок 4. визначення дитини у майбутній професійній діяльності 5. інше, а саме
 55. 55. Що Ви вважаєте своїм найбільшим досягненнямЩо Ви вважаєте своїм найбільшим досягненням як керівник гуртка?як керівник гуртка? • підтримання інтересу до діяльності учнів у гуртках, підготовка декількох навчально - розвиваючих програм, створення спеціалізованих кабінетів.
 56. 56. Що заважає Вашій роботі?Що заважає Вашій роботі? • часткова байдужість, пасивність, розчарування дітей, популяризація музики низького рівня, брак матеріально-технічної бази, перевантаженість учнів, після 7-8 уроків діти дуже втомлені, відсутність коштів на придбання різних матеріалів, двозмінність навчання учнів, небажання учнів працювати з позапрограмним матеріалом, завантаженість учнів домашніми завданнями, недостатня зацікавленість дітей у заняттях спортом, низький соціальний статус позашкілля
 57. 57. Ваші пропозиції для покращення умов роботиВаші пропозиції для покращення умов роботи гуртків.гуртків. • покращення матеріально - технічної бази, забезпечення науково - методичною літературою, методичне та технічне оснащення творчих гуртків (зокрема фонограмами), матеріальне заохочення, проведення навчальних семінарів керівників гуртків, закласти у місцеві бюджети кошти на придбання матеріалів для роботи дітей, організаія екскурсій в музеї етнографії та народних промислів, організація зустрічей з народними умільцями, введення гарячого харчування, забезпечення фінансування для стимулювання учнів (поїздки, нагородження цінними подарунками), забезпечення транспортом для екскурсій, забезпечення якісним спортивним інвентарем для дітей різних вікових категорій, державна фінансова підтримка розвитку дитячої творчої, придбання технічного оснащення для туристично - краєзнавчої роботи
 58. 58. УзагальненіУзагальнені результатирезультати опитування класнихопитування класних керівників 9-х класівкерівників 9-х класів
 59. 59. Позначте позитивні сторони Вашої роботиПозначте позитивні сторони Вашої роботи • Велика відпустка 104 респонденти • Надійність, постійність роботи 103 • Спілкування з молоддю 102 • Репутація навчального закладу 100 • Цікава творча робота 98 • Можливість професійного зростання 96 • Графік роботи 95 • Контингент учнів 94 • Місце розташування роботи 92 • Умови праці 90 • Престиж обраної професії 79 • Соціальні пільги (путівки, безкоштовне харчування) 59 • Можливість сумісництва з іншою роботою 53
 60. 60. Позначте негативні сторони Вашої роботиПозначте негативні сторони Вашої роботи • Рівень заробітної плати 85 респондентів • Можливість сумісництва з іншою роботою в інших місцях 51 респондентів
 61. 61. Як часто уплані (програмі) виховної роботи передбачено участь дітей урізноманітних конкурсах, олімпіадах, виставках, змаганнях та творчих заходах: 19 64 13 4 3 1. щотижня 2.  щомісяця 3. раз у квартал 4. раз у півроку 5. раз у рік
 62. 62. Як Ваш навчальний заклад заохочує учнів доЯк Ваш навчальний заклад заохочує учнів до участі у дослідницькій роботі, в олімпіадах, різнихучасті у дослідницькій роботі, в олімпіадах, різних конкурсах тощо.конкурсах тощо. • подяки, грамоти, проводиться конкурс "Учень року", де використовуються моральне та матеріальне заохочення. • Надається методична допомога, здійснюється забезпечення ІКТ, нагородження учнів цінними призами. • Проведення науково - практичних конференцій, вручення сертифікатів переможців, організація екскурсій для активних учасників дослідницьких робіт
 63. 63. Чи задоволені Ви матеріально-технічною базою вашого навчального закладу? 16 19 69 1. так 2. ні 3. частково Чи забезпечені Ви навчально-методичними матеріалами та фаховою літературою для проведення виховної роботи 35 8 61 1. так 2. ні 3. частково
 64. 64. У чомупроявляється співпраця з батьками щодо актуалізації творчої активності дітей? 45 67 77 32 31 1. співорганізація заходів 2. залучення батьків до участі у заходах 3. присутність батьків на заходах у якості глядачів  4. спонсорська допомога 5. створення батьківського фонду
 65. 65. У чому проявляється співпраця з батькамиУ чому проявляється співпраця з батьками щодо актуалізації творчої активності дітей?щодо актуалізації творчої активності дітей? • співорганізація спільних виховних заходів класного керівника та батьківських колективів, залучення батьків до проведення екскурсій, конкурсів, виховних заходів, участь батьків в організації відкритих уроків, покращення матеріально - технічної бази школи та класу спонсорськими коштами батьків.
 66. 66. Як Ви оцінюєте участь батьків унавчально-виховномупроцесі? 28 3 71 1. беруть активну участь 2. не цікавляться 3. цікавляться періодично
 67. 67. Від чого залежить ступінь творчоїВід чого залежить ступінь творчої активності учнів?активності учнів? • Від створення сприятливих умов для творчої діяльності 76 респондентів; • Від сформованості в учнів вмінь ставити цілі та досягати мети – 47 респондентів; • Від поваги, визнання й подяки за досягнуті результати та надання права самостійно приймати рішення – 32 респонденти; • Від творчої активності самого вчителя – 81 респондент; • Від моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільного розв’язання проблем – 28 респондентів.
 68. 68. Найбільш ефективною і перспективною на ВашНайбільш ефективною і перспективною на Ваш погляд організація роботи з виховання творчоїпогляд організація роботи з виховання творчої активності учнів є:активності учнів є: • За напрямами виховної діяльності(громадянське, моральне, екологічне, сімейне, правове, трудове, естетичне, фізичне) • За видами діяльності(гра, навчання, праця) • Інше, а саме: виховання творчої активності залежить від співпраці педагогів та батьків з обдарованими учнями, від їх стимулювання, організації проведення конкурсів, свят, вечорів.
 69. 69. Чи проявляють учні під час навчально-виховного процесу творчуактивність? 23 71 7 1 1. завжди 2. за допомогою вчителя 3. дуже рідко 4. майже ніколи
 70. 70. Під час вибору профілю подальшогоПід час вибору профілю подальшого навчання учень має:навчання учень має: • Обирати той профіль, предмети якого учневі цікаві – 47 респондентів; • Обрати той профіль, із предметів якого є певні досягнення (перемоги в учнівських олімпіадах, конкурсах тощо) – 14 респондентів; • Пов’язати вибір профілю з планом вступу до ВНЗ, ПТНЗ – 41 респондент; • Обирати профіль, якому надала перевагу більшість друзів – 2 респонденти; • Обрати профіль із предметів якого необхідно покращити свої досягнення – 0 респондентів.
 71. 71. З якими труднощами Ви стикаєтесь у організаціїЗ якими труднощами Ви стикаєтесь у організації виховної роботи?виховної роботи? • часткова пасивність та байдужість з боку учнівської молоді та їхніх батьків, не всі батьки цікавляться вихованням і навчанням своїх дітей на належному рівні, неможливість співпраці з батьками, які перебувають за кордоном, відсутність ініціативи батьків в організації виховної роботи. • Недостатнє матеріально-технічне забезпечення виховного процесу та відсутність належної матеріально-технічної бази. • Велика завантаженість учнів конкурсами, брак вільного часу у дітей. Виникнення труднощів у роботі з батьками учнів, які мають незадовільну поведінку, вирішення проблем, які потребують підтримки та консультацій шкільного психолога. • Потрібно витрачати багато часу і зусиль на організацію виховної роботи через малу активність учнів, їх незацікавленість у проведенні заходів, учні часто бувають безвідповідальними та невимогливими до себе, відсутність бажання учнів до співпраці із класними керівниками, не завжди наміри вчителя співпадають із бажанням учнів. • Важко оцінити психологічний стан учнів під час їх підготовки до проведення виховного заходу. • Складно залучити батьків до організації та проведення виховних заходів. Велика кількість екскурсійних уроків та виховних заходів.
 72. 72. Ваші пропозиції щодо покращення умовВаші пропозиції щодо покращення умов позакласної роботи з виховання творчоїпозакласної роботи з виховання творчої активності учнів.активності учнів. • Організація зустрічей з цікавими та творчими людьми, залучення організацій, які функціонують на території села, міста до співпраці із школою, створення творчих гуртків, де б обдаровані діти могли б проявити свої творчі здібності. • Покращення матеріально - технічної бази навчальних закладів, залучення спонсорської допомоги для покращення матеріально - технічної бази гурткової роботи. • Держава повинна приділяти більше уваги до позакласної та позашкільної роботи, в повному об'ємі здійснювати фінансування виховних заходів. Урізноманітнити перелік гуртків та об'єднань дітей за інтересами, збільшити кількість годин на проведення гурткової та позакласної роботи. • Підвищити рівень науково - методичної літератури, публікувати цікаві розробки виховних заходів. Покращити роботу учнівського самоврядування, надавати учням більш ширших можливостей самостійно готувати позакласні заходи. Під час проведення виховних заходів дозволити поїздки учнів по місцях національно-визвольних змагань, більше проводити екскурсій та зустрічей
 73. 73. • Узагальнені результати опитування учнів 9-х класів
 74. 74. Як часто увашомукласі проводяться класні години? 89 2 1 1 один раз на тиждень один раз на місяць дуже рідко не знаю
 75. 75. Чи відвідуєте Ви шкільні гуртки (секції, студії, клуби)? 75 6 12 відвідую маю можливість, але не відвідую не відвідую
 76. 76. Ви берете участь в учнівських олімпіадах, конкурсах, тощо: 81 10 2 1. за власним бажанням 2. тому що зобов'язує школа 3. без особливого бажання З якою метою Ви берете участь в учнівських олімпіадах, конкурсах, турнірах: 65 40 11 22 1. перевірка знань 2. самоствердження 3. престижність 4. прохання вчителя
 77. 77. Скільки разів упродовж навчального рокуВи були учасником олімпіад, конкурсів, тощо? 20 38 22 13 1. один раз  2. до трьох разів 3. до п'яти разів 4. більше п'яти разів Чи були Ви впродовж трьох останніх років учасником олімпіад, конкурсів, тощо: 67 61 11 3 2 1. шкільних 2. районних (міських) 3. обласних 4. всеукраїнських 5. міжнародних
 78. 78. Який вид діяльності для Вас є найбільшцікавим? 11 40 23 14 1. суспільно корисна праця 2. творча діяльність 3. інтелектуальна діяльність 4. фізична діяльність
 79. 79. Як Ви справляєтесь із поставленимиЯк Ви справляєтесь із поставленими завданнями?завданнями? • Завжди самостійно доводжу справу до кінця – 56 респондентів; • Завжди самостійно доводжу справу до кінця за допомогою вчителя – 19 респондентів; • Завжди самостійно доводжу справу до кінця за допомогою друзів – 10 респондентів; • Мені важко працювати самостійно – 8 респондентів
 80. 80. Що Вас спонукає до виконання конкретногоЩо Вас спонукає до виконання конкретного завдання?завдання? • Творчий процес -10 респондентів; • Спільна праця з ровесниками – 12 респондентів; • Бажання побачити результати спільної праці – 15 респондентів; • Бажання проявити, показати себе – 17 респондентів; • Відповідальність за доручену справу – 16 респондентів; • Бажання отримати додаткові знання, уміння, навички -21 респондент; • Інтерес тільки до конкретної справи/виду діяльності -14 респондентів;
 81. 81. Який профіль навчання Ви обрали?Який профіль навчання Ви обрали? • Суспільно-гуманітарний – 48 респондентів; • Природничо-математичний – 13 респондентів; • Технологічний – 11 респондентів; • Художньо-естетичний – 11 респондентів; • Спортивний – 10 респондентів.
 82. 82. Чому Ви обрали саме цей прфіль?Чому Ви обрали саме цей прфіль? • Мені цікаві предмети обраного профілю 46 респондентів; • У мене є певні досягнення з предметів цього профілю(перемоги в учнівських олімпіадах, конкурсах тощо) – 26 респондентів; • Планую продовжити навчання у ПТНЗ, ВНЗ за обраним профілем – 27 респондентів; • Цей профіль обрали мої друзі – 4 респондентів; • Обрав профіль із тих предметів, із яких хотів поліпшити свої результати – 5 респондентів; • Порада батьків – 9 респондентів; • Порада вчителів – 0 респондентів; • Порада психолога – 0 респондентів.
 83. 83. Які можливості, на Ваш погляд, надає введенняЯкі можливості, на Ваш погляд, надає введення профільного навчання?профільного навчання? • Глибше вивчати цікаві предмети – 47 респондентів; • Підготуватися до вступу у ПТНЗ, ВНЗ – 31 респондент; • Вибудувати індивідуальну програму навчання – 6 респондентів; • Відвідувати різні курси – 11 респондентів; • Розвивати здібності з тих предметів, яз яких є вже певні успіхи – 17 респондентів; • Визначення у виборі майбутньої професії – 25 респондентів.
 84. 84. Що спричиняє труднощі у виборі профілюЩо спричиняє труднощі у виборі профілю навчання?навчання? • Не готовий зробити вибір, яки вплине на мою подальшу долю – 33 респонденти; • Важко зробити вибір - 35 респондентів; • Не вистачає інформації про зміст професій – 10 респондентів; • Важко визначити, які предмети для мене найбільш цікаві – 10 респондентів; • Не визначився з планами на майбутнє 14 респондентів; • Мені цікаві предмети одного профілю, але я планую вступати до ПТНЗ, ВНЗ, де необхідні знання предметів іншого профілю – 7 респондентів; • Батьки (учителі, друзі) не погоджуються зі мною у виборі профілю – 6 респондентів.
 85. 85. Які з наведених далі чинників, на Вашу думку,Які з наведених далі чинників, на Вашу думку, найбільше впливають на досягнення успіху внайбільше впливають на досягнення успіху в житті?житті? • Матеріальна забезпеченість та зв’язки батьків – 19 респондентів; • Високий рівень освіти, професіоналізм – 49 респондентів; • Гнучкість, вміння пристосовуватись до змін – 16 респондентів; • Віра в себе, прагнення досягти якомога більшого в житті – 69 респондентів; • Уміння грати без правил, використовувати всі засоби для досягнення особистого успіху - 7 респондентів; • Чіткі життєві орієнтири, усвідомлені цілі – 37 респондентів; • Почуття відповідальності та вимогливості до себе – 28 респондентів; • Вольові якості, уміння підпорядковувати собі обставини – 12 респондентів.
 86. 86. Як Ви думаєте, від чого залежатиме вашеЯк Ви думаєте, від чого залежатиме ваше майбутнє?майбутнє? • Насамперед від власних здібностей, волі, умінь – 77 респондентів; • Від того, чи зможу скористатися наявними обставинами для здійснення своїх життєвих прагнень – 8 респондентів; • Від сприятливої чи несприятливої ситуації в суспільстві – 4 респондентів; • Від зв’язків та фінансової підтримки батьків – 3 респондентів; • Від друзів – 1 респондент.
 87. 87. Перешкодами у досягненні Ваших цілей можутьПерешкодами у досягненні Ваших цілей можуть стати власні риси характеру. Зазначте, які саме:стати власні риси характеру. Зазначте, які саме: • лінощі, невпевненість, нестабільність; сором’язливість; впертість ,байдужість, бракує сили волі, наглість, недостатня наполегливість, безвідповідальність, несамостійність, легковажність, неорганізованість, брак наполегливості, несміливість, відступаю перед труднощами, гордість. • Страх перед новим. Скромність. Некомунікативність, необізнаність у деяких сферах, сором'язливість, релігія, незосередженість. Самовпевненість. Брак сили волі. Легковажність.
 88. 88. Чи легко Ви відмовитесь від своїх намірів уразі виникнення певних труднощів? 21 72 1. так 2. ні
 89. 89. Узагальнені результатиУзагальнені результати опитування батьків учнів 9-хопитування батьків учнів 9-х класівкласів
 90. 90. Гурткова роботаГурткова робота • Чи ведеться у школі, де навчається ваша дитина, гурткова робота? • Так – 92 респонденти із 93 • Чи доступне відвідування гуртків (секцій, студій, клубів) для вашої дитини? • Так – 89 респондентів; • Чи відвідує ваша дитина шкільний гурток (секцію, студію, клуб)? • Так – 83 респонденти; • Чи відповідає обраний напрям гуртка (секції, студії, клуба) здібностям та інтересам вашої дитини • Так – 78 респондентів; • Чи підтримуєте Ви дитину у виборі шкільного гуртка (секції, студії, клуба)? • Так – 91 респондент.
 91. 91. Гурток (секцію, студію, клуб) якого напрямуГурток (секцію, студію, клуб) якого напряму обрала ваша дитина?обрала ваша дитина? • Художньо-естетичного 43 респонденти; • Туристсько-краєзнавчого 11 • Еколого-натуралістичного 15 • Науково-технічного 9 • Дослідницько-експериментального 12 • Фізкультурно-спортивного 23 • Військово-патріотичного 5 • Бібліотечно-бібліографічного 1 • Соціально-реабілітаційного 1 • Оздоровчого 7 • Гуманітарного 9
 92. 92. Як часто ваша дитина відвідує шкільні гуртки (секції, студії, клуби)? 4338 2 1. два рази на тиждень і більше 2. один раз на тиждень 3. інколи Чи задоволені Ви матеріально-технічною базою шкільних гуртків (секцій, студій, клубів), що відвідує ваша дитина? 29 40 14 1. так 2. частково 3. ні
 93. 93. На Вашу думку, з метою досягнення максимальноїНа Вашу думку, з метою досягнення максимальної ефективності функціонування, учнівські гурткиефективності функціонування, учнівські гуртки доцільно утворити на базі:доцільно утворити на базі: • Загальноосвітніх навчальних закладів за місцем проживання – 63 респонденти; • Палаців (будинків) дітей та юнацтва – 15 респондентів; • Виробничих підприємств – 1 респондентів; • Науково-дослідних установ – 4 респонденти; • Житлово-комунальних установ за місцем проживання дітей – 0 респондентів.
 94. 94. Як Ви вважаєте, чи функціонують увашій місцевості позашкільні навчальні заклади? 60 11 12 10 1. так 2. ні 3. частково 4. важко відповісти Як Ви вважаєте, чи потрібні в школі гуртки (секції, студії, клуби)? 88 5 1. потрібні 2. важко відповісти
 95. 95. Чи бере участь ваша дитина у різноманітнихЧи бере участь ваша дитина у різноманітних конкурсах, турнірах, учнівських олімпіадах,конкурсах, турнірах, учнівських олімпіадах, виставках та змаганнях у школі?виставках та змаганнях у школі? • Так, часто 60 респондентів; • Так, рідко 28 респондентів; • Ні, бо не має бажання 3 респондентів; • Ні, бо не пропонують 2 респондентів; • Ні, бо не має можливості 0 респондентів.
 96. 96. Як Ви вважаєте, чи створені в навчальномузакладі належні умови для розвиткутворчих здібностей вашої дитини? 49 8 33 3 1. так 2. ні 3. частково 4. важко відповісти
 97. 97. Які форми роботи з батьками для Вас цікаві?Які форми роботи з батьками для Вас цікаві? • Запрошення батьків на відкриті уроки – 50 респондентів; • Залучення батьків до проведення екскурсій – 46 респондентів; • Залучення батьків під час проведення спортивних змагань – 30 респондентів; • Бесіди з класним керівником, керівником гуртка – 50 респондентів; • Письмове спілкування з педагогами – 7 респондентів; • Інше, а саме – 0 респондентів.
 98. 98. Назвіть три найголовніші, на Вашу думку,Назвіть три найголовніші, на Вашу думку, проблеми дітей та молодіпроблеми дітей та молоді • Відсутність мотивації отримання освіти – 33 респонденти; • Правопорушення – 18 респондентів; • Нехтування суспільними цінностями(чесність, людяність тощо) – 35 респондентів; • Відсутність культури міжособистісного спілкування-18 респондентів; • Вплив однолітків на психологічний стан дитини- 26 респондентів; • Проведення вільного часу - 22 респонденти; • Культура взаємовідносин між юнаками та дівчатами-12 респондентів; • Вживання алкоголю, куріння – 33 респонденти; • Вживання наркотиків – 16 респондентів; • Загальне падіння моралі та духовності в суспільстві – 47 респондентів.
 99. 99. Що для Вас є пріоритетним у розвитку вашоїЩо для Вас є пріоритетним у розвитку вашої дитини?дитини? • Соціальні навички 13 респондентів; • Духовний розвиток 56 респондентів; • Інтелектуальний розвиток 53 респонденти; • Фізичний розвиток 36 респондентів; • Творча діяльність 30 респондентів; • Трудові навички 15 респондентів; • Самореалізація себе у майбутньому 41 респондент; • Допомога сім’ї 21 респондент.
 100. 100. Як Ви думаєте, від чого залежатиме майбутнєЯк Ви думаєте, від чого залежатиме майбутнє вашого сина (доньки)?вашого сина (доньки)? • Насамперед, від власних здібностей, волі, умінь – 49 респондентів; • Від того, чи зможе він (вона) скористатися наявними обставинами для здійснення своїх життєвих прагнень – 16 респондентів; • Від стану соціально-економічного розвитку держави – 14 респондентів; • Від матеріальної забезпеченості та зв’язків батьків – 9 респондентів; • Важко відповісти – 5 респондентів.
 101. 101. Які з наведених далі чинників, на вашу думку, найбільшеЯкі з наведених далі чинників, на вашу думку, найбільше впливають на досягнення дітьми і молоддю успіху в житті?впливають на досягнення дітьми і молоддю успіху в житті? • Матеріальна забезпеченість та зв’язки батьків - 29 • Високий рівень освіти, професіоналізм - 45 • Гнучкість, вміння пристосовуватись до змін - 19 • Віра в себе, прагнення досягти якомога більшого в житті - 48 • Уміння “грати без правил”, використовувати всі засоби для досягнення особистого успіху - 4 • Чіткі життєві орієнтири, усвідомлені цілі - 35 • Почуття відповідальності, вимогливості до себе - 32 • Вольові якості, уміння підпорядковувати обставини - 18 • Сумлінне старання та наполеглива праця - 28
 102. 102. На Вашу думку, ставлення вашої дитини до свогоНа Вашу думку, ставлення вашої дитини до свого життя:життя: • Відповідальне – 58 респондентів; • Безвідповідальне – 0 респондентів; • Легковажне – 8 респондентів; • Немає чіткої життєвої мети – 18 респондентів; • Має чітку життєву позицію – 9респондентів.
 103. 103. •Дякую за увагу!

×