Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Інклюзивна освіта: за
результатами ІІІ етапу
моніторингових досліджень.
(листопад – грудень 2012 року)
Методист кабінету м...
Вибірка ІІІ етапу моніторингового дослідження стану
інклюзивної освіти в Україні.
• В опитуванні взяло участь 24 навчальні...
Кількість учнів з ООП - 217
• Навчаються у початковій школі (1 – 4 кл.) – 120
у середній школі (5 – 9 кл.) – 74
у старшій ...
Мета дослідження
• Оцінити наявність та рівень розвитку
інтеграційних процесів в Україні у
контексті трансформації процесу...
Завдання дослідження
• Проаналізувати політику держави стосовно
забезпечення гарантій реалізації процесу інтегрованого
(ін...
• Визначити рівень підготовленості педагогів
до організації процесу інтегрованого
навчання, їх готовності й здатності до р...
• Проаналізувати наявність, організацію та
реалізацію системи заходів щодо ранньої
діагностики, ранньої терапії (комплексн...
• Виявити фактори, що впливають на
специфіку адміністрування в освітніх
закладах, де запроваджено інклюзивне
навчання (скл...
• Узагальнені результати
опитування фахівців з питань
запровадження інклюзивного
навчання.
• Загальна кількість респондент...
Скільки років Ви координуєте діяльність щодо запровадження
інклюзивного навчання в управлінні освіти?
23
7
1 1
1-2 роки
3-...
Які нормативні акти потрібно розробити для ефективного
запровадження інклюзивного навчання в навчальні заклади?
• Норматив...
• Акт про матеріально-технічну базу школи, у якій створено
інклюзивні класи.
• Положення про інклюзивну форму навчання у Д...
Чи проводите Ви моніторинг рівня створення належних умов та
якості освіти учнів з ООП в загальноосвітніх та дошкільних
нав...
Вкажіть причини, через які не проводиться або
проводиться періодично моніторинг
14
11
7
Нестача кадрів
Брак матеріально-те...
Чи користуєтесь Ви базою даних навчальних закладів, де
запроваджено інклюзивне навчання?
6
10
7
9
База даних відсутня
Так,...
. З яких джерел педагоги/спеціалісти ЗНЗ, ДНЗ можуть
отримати необхідну інформацію, новини, нормативні акти з
питань орган...
У зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання, які
форми підвищення професійного рівня Вам
запропоновано:
25
1101
21
3...
Форми підвищення професійного
рівня
Керівники
ЗНЗ
Педагогічні
колективи
Асистент
и
Методичні наради,
об’єднання
21 17 12
І...
Форми підвищення
професійного рівня
Керівники
ЗНЗ
Педагогічні
колективи
Асистенти
On-line конференції 3 2 1
Дні педмайстер...
Чи розроблено Вашим структурним підрозділом методичні
рекомендації, тематичні розробки щодо інклюзивного
навчання?
8
24
Та...
Теми методичних рекомендацій, тематичних
розробок щодо інклюзивного навчання,
запропонованих фахівцями з питань
запровадже...
• Методичні рекомендації щодо організації та
змісту інклюзивного навчання для дітей з
ООП.
• Гіперактивна дитина в школі. ...
Перелік позитивних зрушень і отриманих позитивних
результатів щодо запровадження інклюзивної освіти в
районах Львівської о...
Перелік найбільших перешкод освітній інтеграції дітей з ООП у
навчальне середовище ЗНЗ та ДНЗ
• Відсутність асистентів вчи...
Що слід зробити? На чому акцентувати
увагу?
• Акцентувати увагу на відповідній підготовці педагогів, які
працюють в систем...
• Узагальнені результати
опитування асистентів вчителів,
які працюють в класах
загальноосвітніх навчальних
закладів, де за...
Скільки років Ви виконуєте обов’язки як асистент вчителя
14
1
3
3
1-3 роки
4-5 років
6-10 років
більше 10 років
Чи маєте Ви спеціальну освіту?
7
14
Так
Ні
Особливості діяльності асистентів
вчителя
• А) Переважна більшість учнів з ООП, яким
допомагають асистенти вчителів мають
...
Динаміка залучення дітей з ООП та їхніх
родин до участі у навчально-виховних
заходах.
Участь у навчально-
виховних заходах...
Чи є у ЗНЗ приміщення для проведення корекційних
занять?
17
2
2
Так
Ні
Інше
Роль асистентів учителів у виконанні та
узгодженні індивідуальних програм та
планів
• А) 13 асистентів вчителя допомагають...
Чи узгоджена індивідуальна навчальна
програма для учнів з ООП?
Так Ні Частково Важко
відповісти
Затверджена та узгоджена з...
Чи узгоджена індивідуальний
навчальний план для учнів з ООП?
Так Ні Частково Важко
відповісти
Затверджений та узгоджений з...
Хто із спеціалістів здійснює супровід учнів з
ООП, яким Ви допомагаєте під час
навчання?
• Психологи – 21
• Соціальні педа...
Залучення асистентів учителя до різних
видів діяльності
• До організації навчально-виховного процесу
учнів з ООП – 17 респ...
Яку підготовку Ви пройшли для роботи асистентом
вчителя інклюзивного класу?
0
16
16
4
Курси підвищення кваліфікації
на баз...
Додаткова інформація для асистентів
учителя
• інформацію з питань організації інклюзивного
середовища та інформацію з міжн...
Загальні висновки
Асистенти вчителя/вихователя отримують науково-методичну
допомогу з питань роботи з учнями з ООП
• Від п...
• Узагальнені результати
опитування керівників
загальноосвітніх навчальних
закладів, де запроваджено
інклюзивне навчання.
...
Досвід роботи керівників ЗНЗ, де
запроваджено інклюзивне навчання.
Стаж роботи на посаді керівника ЗНЗ
1 2
5
16
1-3 роки
4...
Наповнення учнів з ООП у ЗНЗ Львівської
області
Чи змінилась в 2012-2013 н.р. кількість учнів з ООП у
Вашому ЗНЗ?
10
5
9
З...
Забезпеченість навчальних закладів
асистентами вчителя
1. Ні, немає потреби; 4
2. Ні, посада не передбачена штатним
розпис...
Стан забезпеченості навчальних установ за
останній навчальний рік
• Сучасне корекційно-реабілітаційне обладнання –
1
• Мул...
Як Ви оцінюєте рівень навчально-методичного
забезпечення інклюзивного навчання у Вашому
навчальному закладі?
0
14
10
Забез...
Проходження курсів підвищення кваліфікації
на базі ЛОІППО
• Результати анкетування директорів ЗНЗ,
курси пройшли 4 педагог...
Потреби директорів у додатковій інформації з
питань інтеграції інклюзивного навчання в освітню
установу.
• Програмно-дидак...
Форми підвищення професійного рівня
директорів ЗНЗ
Які форми підвищення професійного рівня Вам
запропоновано?
17
1
4
5
16
...
Спеціалісти ЗНЗ, які здійснюють супровід
учнів з ООП у навчальній установі
• Психологи – 21
• Соціальні педагоги – 13
• Ме...
Послуги спеціалістів з інших установ
Яким чином урегульовано надання послуг спеціалістами з
інших установ?
2
2
06
1
Надают...
“Які проблеми потрібно вирішити для ефективного
запровадження інклюзивного навчання у Вашому
навчальному закладі?”
• Додат...
• Узагальненні результати
опитування вчителів початкових
класів, класних керівників 5-11
класів ЗНЗ, де запроваджено
інклю...
види порушень у розвитку дитини та віковий склад учнів із
якими працюють вчителі початкових класів та вчителі-
предметники...
Стаж роботи педагогів
Ваш стаж роботи в класі, де запроваджено інклюзивне
навчання
76
23
01
1-3 роки
4-5 років
6-10 років
...
Вчителі – учасники моніторингу
Ви є вчителем, класним керівником
44
44
12
Початкової школи
Середньої школи (5-9 клас)
Стар...
Наповнюваність класів
Скільки учнів у Вашому класі?
10
24
26
40
10-15 учнів
16-20 учнів
21-25 учнів
більше 25 учнів
Чи працює у Вашому класі асистент вчителя?
20
5
0
1065
Так, посада передбачена
штатним розписом
Так, посада передбачена
шт...
Залучення учнів до навчальної діяльності та
навчально-виховних заходів та участь сім’ї дитини
з ООП у цих заходах
Питання ...
Чи узгоджена індивідуальна
навчальна програма для учнів з ООП?
Питання анкети Так Ні Частково Важко
відпо
вісти
1. Затверд...
Чи узгоджено індивідуальний
навчальний план для учнів з ООП?
Питання анкети Так Ні Частково Важко
відпо
вісти
1. Затвердже...
Спеціалісти, що здійснюють супровід учнів з ООП у ЗНЗ
Працівник ЗНЗ Працівник іншої установи
1. Психолог
83 1
2. Соціальни...
Форми підвищення професійного рівня, які пропонуються
педагогам у зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання
1. Семін...
Надання послуг спеціалістами з інших
установ
Яким чином урегульовано надання послуг спеціалістами з інших
установ?
14
178
...
Загальні висновки
• Будь-яка базова педагогічна система
стоїть на двох основах. Перша основа – це
педагог, друга - це спец...
• Узагальнені результати опитування
батьків дітей з особливими освітніми
потребами, які навчаються в класах
ЗНЗ, де запров...
Місце проживання батьків - респондентів
Ви У
мешкаєте
Батьки
дітей з ООП
Батьки
дітей
Всього
У сільській
місцевості
7 20 2...
Віковий діапазон батьків
Вік Батьки дітей з
ООП
Батьки дітей Всього
До 30 рік 8 20 28
До 30-35 р. 31 74 105
До 35-40 р. 30...
Освітній рівень батьків
Освіта Батьки дітей з
ООП
Батьки
дітей
Всього
Неповна середня - - -
Повна середня 8 40 48
Середня
...
Час навчання дітей в інклюзивних класах
Час навчання Батьки дітей з
ООП
Батьки дітей Всього
1 – 2 роки 46 137 183
3 – 4 ро...
Навчання дітей
Ваша
дитина
навчається
Батьки
дітей з ООП
Батьки
дітей
Всього
Початковій
школі (1 -4 кл.)
47 175 222
Середн...
Чи задоволені Ви, що
Ваша дитина
навчається у ЗНЗ та
в інклюзивному класі
Батьки дітей
з ООП
Батьки
дітей
Всього
Так 100 1...
Батьки дітей з ООП Так Ні Важко
відповісти/
інше
1. Чи подають Вашій дитині
підтримку/допомогу
однокласники?
89 7 13
2. Чи...
Ваше ставлення до того, Що Ваша дитина навчається в
інклюзивномукласі?
20314
75
18
Позитивне
Негативне
Задоволені частково...
Чи будете Ви підтримувати процес запровадження інклюзивного
навчання уВашій школі?
234
40
36
Так
Ні
Важко відповісти
Як запровадження інклюзивної освіти уВашій школі може
вплинути на Вашудитину?
8 43
167
92
Знизиться рівень якості освіти
П...
Чи потрібно з Вашою дитиною проводити бесіди з питань
толерантного ставлення до людей з особливими потребами?
119
140
51
Т...
Узгодження індивідуального плану навчання
дитини з ООП
Питання анкети Так Ні Частков
о
Важко
відповісти
1. Затверджена та
...
Залучення спеціалістів для роботи з дітьми з ООП
Спеціалісти Працівники ЗНЗ Працівники іншої
установи
1. Психолог 100 4
2....
Питання анкети Так Ні Частково
1. Чи бере Ваша дитина участь у
навчально-виховних заходах (свята,
змагання, конкурси)
74 1...
Батьки дітей з ООП Так Багато
чого не
вистачає
Забезпеч
ення
відсутнє
1. Чи задоволені Ви
створеними умовами в
школі, які ...
Чи хотіли б Ви пройти навчання з проблем виховання,
реабілітації Вашої дитини?
62
20
27
Так
Ні
Важко відповісти
Чи Ви будете підтримувати процес запровадження
інклюзивного навчання у Вашій школі?
234
40
36
Так
Ні
Важко відповісти
“Що з перерахованого, на Вашу думку, найбільше
перешкоджає Вашій дитині отримати якісну освіту?”
• 1. Велика кількість учн...
• Отримані результати дадуть можливість максимально
об’єктивно оцінити наявність та рівень розвитку
інтеграційних процесів...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

презентація ііі етап

389 views

Published on

презентація ііі етап

Published in: Education
 • Be the first to comment

презентація ііі етап

 1. 1. Інклюзивна освіта: за результатами ІІІ етапу моніторингових досліджень. (листопад – грудень 2012 року) Методист кабінету моніторингу та оцінювання якості освіти Полулях В.І.
 2. 2. Вибірка ІІІ етапу моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні. • В опитуванні взяло участь 24 навчальні установи Львівської області, з них 15 шкіл м. Львова та 9 навчальних установ Львівської області. • Загальна кількість респондентів – 597 • Директори ЗНЗ – 24 • Класні керівники 5 – 11 класів – 60 респондентів • Вчителі початкових класів – 40 респондентів • Помічники/асистенти учителя – 21 • Батьки дітей з ООП – 109 респондентів • Батьки дітей – 310 респондентів • Фахівці з питань запровадження інклюзивного навчання – 32 респонденти • Методист з питань запровадження інклюзивного навчання ІППО -1 респондент
 3. 3. Кількість учнів з ООП - 217 • Навчаються у початковій школі (1 – 4 кл.) – 120 у середній школі (5 – 9 кл.) – 74 у старшій школі (10 – 11 кл.) – 23 Кількість учнів з ООП, які відвідують НЗ та навчаються в інклюзивному класі – 104 Кількість учнів з ООП, які відвідують НЗ та навчаються в спеціальному класі – 58 Кількість учнів з ООП, які навчаються за індивідуальною програмою/планом на дому - 52
 4. 4. Мета дослідження • Оцінити наявність та рівень розвитку інтеграційних процесів в Україні у контексті трансформації процесу масової освіти як системи забезпечення освітніх потреб усіх дітей.
 5. 5. Завдання дослідження • Проаналізувати політику держави стосовно забезпечення гарантій реалізації процесу інтегрованого (інклюзивного) навчання в Україні, а також доцільність запровадження нормативного фінансування навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку за принципом гроші йдуть за дитиною на основі їхніх індивідуальних програм реабілітації та індивідуальних планів. • Вивчити питання наявності в суспільстві толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, шляхів формування сприятливого ставлення у суспільстві до ідей спільного навчання та соціальної інтеграції зазначеної категорії дітей
 6. 6. • Визначити рівень підготовленості педагогів до організації процесу інтегрованого навчання, їх готовності й здатності до реалізації комплексних психолого-медико-педагогічних та міждисциплінарних підходів, до корпоративної взаємодії з метою формування єдиної міждисциплінарної команди. • Виявити тенденції щодо поетапного забезпечення готовності загальноосвітніх закладів до створення спеціальних умов для перебування та спільного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку та їхніх здорових однолітків (транспортне забезпечення, усунення архітектурних перешкод, комплекс спеціальних додаткових послуг, зміна умов та форм роботи з учасниками інклюзивного процесу, зміна функцій учителя на уроці тощо). • Проаналізувати шляхи створення інтегрованого адаптивного освітнього середовища в системі масової освіти відповідно до типів порушень учнів (рівень навчально-дидактичного забезпечення, спеціальних допоміжних пристроїв, корекційно-реабілітаційного обладнання та якість їх використання.
 7. 7. • Проаналізувати наявність, організацію та реалізацію системи заходів щодо ранньої діагностики, ранньої терапії (комплексної допомоги), ранньої інтеграції та організації психолого-медико- педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку. • Виявити шляхи створення єдиного курикулуму (навчальний план, програма, підручник) на основі розроблення багаторівневих навчальних програм або формування базової педагогічної концепції інтегрованої (інклюзивної) освіти. • Оцінити дотримання права батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку на вільний вибір форми навчання, отримання консультативно-методичної допомоги.
 8. 8. • Виявити фактори, що впливають на специфіку адміністрування в освітніх закладах, де запроваджено інклюзивне навчання (склад спеціалістів та підстави для їх введення до штатного розпису шкіл, де запроваджено інклюзивне навчання, варіанти трансформації адміністративної моделі, розширення шкільної інфраструктури, допоміжні послуги тощо). • Оцінити рівень об’єднання зусиль партнерів: шкіл, місцевих спільнот, громад, приватних осіб – на шляху до інклюзії.
 9. 9. • Узагальнені результати опитування фахівців з питань запровадження інклюзивного навчання. • Загальна кількість респондентів – 32. • Дали найбільш об’єктивну картину моніторингових досліджень стану інклюзивного навчання на Львівщині.
 10. 10. Скільки років Ви координуєте діяльність щодо запровадження інклюзивного навчання в управлінні освіти? 23 7 1 1 1-2 роки 3-4 років 5-6 років більше 7 років
 11. 11. Які нормативні акти потрібно розробити для ефективного запровадження інклюзивного навчання в навчальні заклади? • Нормативні акти, що регулюють відповідне фінансування та регулюють спільну діяльність медичних закладів та ПМПК. • Акти, що сприяють розробці індивідуальних програм реабілітації дітей-інвалідів. • Нормативні документи, в яких розроблено цілісний, комплексний підхід по конкретизації цілей і критеріїв ефективності запровадження інклюзивного навчання в навчальні установи. • Документи, які уточнюють тривалість робочого тижня та умови оплати праці асистента. • Документ, у якому визначено кількість годин для асистентів вчителя відповідно до потреб учня.
 12. 12. • Акт про матеріально-технічну базу школи, у якій створено інклюзивні класи. • Положення про інклюзивну форму навчання у ДНЗ, зокрема кількість вихованців у групах, оплата праці асистентів, із якого бюджету буде здійснюватись оплата • Розроблення Типового положення про порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, особисто орієнтованих навчальних планів, програм, методичних рекомендацій і посібників, розробка критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів інклюзивних класів. • Нормативні документи, в яких розроблено типові індивідуальні плани та програми для дітей, які не відвідують ЗНЗ. • Акти, які регулюють фінансове забезпечення та організацію навчання в інклюзивному класі. • Нормативно-правові акти для забезпечення введення посади асистента вчителя, фінансового забезпечення навчального процесу (фінансування спеціальних засобів та обладнання). Документи, в яких визначено посадові інструкції педагогів, які працюють в інклюзивних класах.
 13. 13. Чи проводите Ви моніторинг рівня створення належних умов та якості освіти учнів з ООП в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах: 17 5 10 Так,за планом Ні Періодично
 14. 14. Вкажіть причини, через які не проводиться або проводиться періодично моніторинг 14 11 7 Нестача кадрів Брак матеріально-технічного забезпечення Не передбачено нормативно
 15. 15. Чи користуєтесь Ви базою даних навчальних закладів, де запроваджено інклюзивне навчання? 6 10 7 9 База даних відсутня Так, користуюсь Ні, не маю потреби База даних перебуває в процесі складання
 16. 16. . З яких джерел педагоги/спеціалісти ЗНЗ, ДНЗ можуть отримати необхідну інформацію, новини, нормативні акти з питань організації інклюзивного навчання? 2 25 6 15 На Web-сайті рай.методичного кабінету Інтернет. ЗМІ Педагогічні видання
 17. 17. У зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання, які форми підвищення професійного рівня Вам запропоновано: 25 1101 21 3 1. Семінари, тренінги, круглі столи 2. On-line конференції 3. Методичні об’єднання 4. Курси підвищення кваліфікації на базі ІППО 5. Самоосвіта 6. Конференції
 18. 18. Форми підвищення професійного рівня Керівники ЗНЗ Педагогічні колективи Асистент и Методичні наради, об’єднання 21 17 12 Індивідуальні методичні консультації 16 19 15 Семінари(теоретичні, практичні) 18 21 12 Навчальні тренінги 10 15 11 Засідання “круглих столів” 18 19 7
 19. 19. Форми підвищення професійного рівня Керівники ЗНЗ Педагогічні колективи Асистенти On-line конференції 3 2 1 Дні педмайстерності 2 3 2 Творчі майданчики 3 2 2 Клуби творчих зустрічей 3 2 2 Школи педагогічного досвіду 7 2 4
 20. 20. Чи розроблено Вашим структурним підрозділом методичні рекомендації, тематичні розробки щодо інклюзивного навчання? 8 24 Так Ні
 21. 21. Теми методичних рекомендацій, тематичних розробок щодо інклюзивного навчання, запропонованих фахівцями з питань запровадження інклюзивного навчання. • Психолого-педагогічний супровід дітей з ООП. • Норми критеріїв оцінювання дітей з ООП. • Методичні рекомендації щодо організації та змісту інклюзивного навчання дітей з ООП. • Організація роботи щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу.
 22. 22. • Методичні рекомендації щодо організації та змісту інклюзивного навчання для дітей з ООП. • Гіперактивна дитина в школі. Стратегії корекції поведінки та академічної успішності. • Інструктивні матеріали “Що таке інклюзія?”. Рекомендації щодо запровадження інноваційних форм роботи з дітьми з ООП. • Методичні рекомендації щодо організації та змісту інклюзивного навчання дітей із особливими освітніми потребами. Робота логопеда в умовах інклюзивного навчання.
 23. 23. Перелік позитивних зрушень і отриманих позитивних результатів щодо запровадження інклюзивної освіти в районах Львівської області • Надання методичної допомоги вчителям з питань організації навчального процесу, розробка програм та індивідуальних навчальних планів для дітей з ООП – 20 респондентів. • Співпраця ПМПК з навчальними закладами, де запроваджено інклюзивне навчання – 17 респондентів. • Співробітництво з громадськими та батьківськими організаціями через спільні проекти – 15 респондентів. • Покращення нормативно-правового забезпечення – 13 респондентів. • Поширення досвіду з питань інклюзивних процесів в ЗНЗ та ДНЗ – 11 респондентів. • Визначення базових ДНЗ та ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання – 10 респондентів.
 24. 24. Перелік найбільших перешкод освітній інтеграції дітей з ООП у навчальне середовище ЗНЗ та ДНЗ • Відсутність асистентів вчителя/вихователя - 28 респондентів та невідповідна підготовка вихователів/вчителів, персоналу ДНЗ та ЗНЗ – 25 респондентів; • Відсутність необхідного фінансування навчального закладу – 25 респондентів і як наслідок цього не створені або (створені частково) відповідні умови – 27 респондентів; • 14 респондентів акцентували свою увагу на упередженому ставленні деяких педагогів до перебування/навчання дитини з ООП в ЗНЗ та ДНЗ та несвоєчасний діагностиці виду порушень і дефіциту відповідних програм;
 25. 25. Що слід зробити? На чому акцентувати увагу? • Акцентувати увагу на відповідній підготовці педагогів, які працюють в системі масової загальноосвітньої школи. • В зв’язку з тим, що сьогодні досвід спільного навчання здорових дітей і дітей з обмеженими можливостями в умовах масової загальноосвітньої школи в Україні має переважно випадковий, вимушений або стихійний характер при формуванні інтегративних дитячих груп/класів слід в рівній мірі забезпечувати освітні інтереси дітей як з ППР так і дітей без обмежень. • Слід посилити педагогічні колективи спеціалістами психолого- педагогічного супроводу, бо їх відсутність може призвести до дискредитації самої ідеї інтегрованої (інклюзивної) освіти. • Всім, хто причетний до реалізації інклюзивної освіти в освітній простір ЗНЗ та ДНЗ повинні мати чіткі уявлення про джерела та розміри фінансування інтегрованого (інклюзивного) навчання. . Зрозуміло, що без відповідних капіталовкладень ці завдання реалізувати нереально. Акцентувати увагу на тому, щоб сприяти розширенню соціальних контактів дітей з ППР, інтегрувати їх в освіту і, відповідно в суспільство. Це допоможе дітям знайти своє місце в суспільстві та досягнути соціальної повноцінності.
 26. 26. • Узагальнені результати опитування асистентів вчителів, які працюють в класах загальноосвітніх навчальних закладів, де запроваджено інклюзивне навчання. • Загальна кількість респондентів – 21.
 27. 27. Скільки років Ви виконуєте обов’язки як асистент вчителя 14 1 3 3 1-3 роки 4-5 років 6-10 років більше 10 років
 28. 28. Чи маєте Ви спеціальну освіту? 7 14 Так Ні
 29. 29. Особливості діяльності асистентів вчителя • А) Переважна більшість учнів з ООП, яким допомагають асистенти вчителів мають різний вид порушень (18 респондентів); • Б) Більша частина учнів з ООП, яким надається допомога асистентами вчителя відносяться до різновікової групи дітей – (12 респондентів); • В) 15 асистентів учителів ознайомлені з висновками та рекомендаціями ПМПК учнів з ООП, з якими вони співпрацюють і яким допомагають.
 30. 30. Динаміка залучення дітей з ООП та їхніх родин до участі у навчально-виховних заходах. Участь у навчально- виховних заходах (свята, змагання, конкурси) Учні з ООП Сім’я дитини з ООП Так 17 15 Ні 1 2 Іноді 3 4
 31. 31. Чи є у ЗНЗ приміщення для проведення корекційних занять? 17 2 2 Так Ні Інше
 32. 32. Роль асистентів учителів у виконанні та узгодженні індивідуальних програм та планів • А) 13 асистентів вчителя допомагають учням з ООП навчатися по індивідуальній навчальній програмі; • Б) 16 асистентів вчителя ведуть індивідуальний навчальний план для учнів з ООП, з якими вони працюють у своєму класі; • В) 17 асистентів вчителя беруть участь в розробці індивідуальних планів учнів з ООП.
 33. 33. Чи узгоджена індивідуальна навчальна програма для учнів з ООП? Так Ні Частково Важко відповісти Затверджена та узгоджена з пед. колективом 8 8 3 2 Затверджена та узгоджена з батьками учнів 11 9 1 - Затверджена та узгоджена з профільними спеціалістами 10 10 1 - Затверджена та узгоджена з профільними спеціалістами (не працівниками ЗНЗ) 3 11 1 6
 34. 34. Чи узгоджена індивідуальний навчальний план для учнів з ООП? Так Ні Частково Важко відповісти Затверджений та узгоджений з пед. колективом 12 4 5 - Затверджений та узгоджений з батьками учнів 13 4 4 - Затверджений та узгоджений з профільними спеціалістами 6 9 1 5 Затверджений та узгоджений з профільними спеціалістами (не працівниками ЗНЗ) 3 11 - 5
 35. 35. Хто із спеціалістів здійснює супровід учнів з ООП, яким Ви допомагаєте під час навчання? • Психологи – 21 • Соціальні педагоги та медичні працівники – 14 • Логопеди – 9 • Реабілітологи – 7 • Корекційні педагоги – 4 Відсутня допомога профільних спеціалістів (які не є працівниками ЗНЗ) • Лікарів ЛФК, офтальмологів, сурдопедагогів, психотерапевтів, ортопедів, тифлопедагогів.
 36. 36. Залучення асистентів учителя до різних видів діяльності • До організації навчально-виховного процесу учнів з ООП – 17 респондентів; • До організації робочого місця учнів з ООП – 13 респондентів; • Спостереження за навчальною діяльністю учнів з ООП – 14 респондентів; • До співпраці з фахівцями – 18 респондентів; • До участі у розробці індивідуальної програми розвитку учнів з ООП – 10 респондентів; • До ведення встановленої педагогічної документації для учнів з ООП – 12 респондентів; • До надання консультативної допомоги батькам учнів з ООП – 12 респондентів.
 37. 37. Яку підготовку Ви пройшли для роботи асистентом вчителя інклюзивного класу? 0 16 16 4 Курси підвищення кваліфікації на базі ІППО Семінари, тренінги Самоосвіта Кафедра реабілітації Львівського університету фізкультури.
 38. 38. Додаткова інформація для асистентів учителя • інформацію з питань організації інклюзивного середовища та інформацію з міжнародного досвіду розвитку інклюзивної освіти – 12 респондентів • програмно-дидактичного забезпечення інклюзивного процесу та створення корекційно- реабілітаційного простору – 10-11 респондентів • 8-9 респондентів мають потребу в додатковій інформації з питань організації диференційованого навчання в класах з інклюзивним навчанням • Інформація з проблем підтримки сімей дітей з ООП та психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП.
 39. 39. Загальні висновки Асистенти вчителя/вихователя отримують науково-методичну допомогу з питань роботи з учнями з ООП • Від практичних психологів та заступників директорів шкіл • Інклюзивного ресурсного центру Львова, науково- методичного центру м. Львова, ЛОІППО • Від спеціалістів спеціальної школи “Довіра”, від кураторів фонду “Крок за кроком”, від спеціалістів районних ПМПК • Від спеціалістів, які працюють в рамках українсько- шведського проекту “Інклюзивна освіта: навчання незрячих”
 40. 40. • Узагальнені результати опитування керівників загальноосвітніх навчальних закладів, де запроваджено інклюзивне навчання. • Загальна кількість респондентів 24
 41. 41. Досвід роботи керівників ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання. Стаж роботи на посаді керівника ЗНЗ 1 2 5 16 1-3 роки 4-5 років 6-10 років більше 10 років
 42. 42. Наповнення учнів з ООП у ЗНЗ Львівської області Чи змінилась в 2012-2013 н.р. кількість учнів з ООП у Вашому ЗНЗ? 10 5 9 Збільшилась Зменшилась Залишилась незмінною
 43. 43. Забезпеченість навчальних закладів асистентами вчителя 1. Ні, немає потреби; 4 2. Ні, посада не передбачена штатним розписом; 14 3. Так, посада передбачена штатним розписом; 5 4. Так, посада передбачена штатним розписом на декілька класів; 1 5. Так, на засадах волонтерства. 0
 44. 44. Стан забезпеченості навчальних установ за останній навчальний рік • Сучасне корекційно-реабілітаційне обладнання – 1 • Мультимедійна техніка – 5 • Навчально-методична література з питань запровадження інклюзивної освіти – 8 • Сенсорні (дошки, поліекрани) – 2 • Додаткове освітлення – 1 • Нове меблеве устаткування -1 • Обладнано приміщення школи поручнями, пандусами -3 • Спеціально обладнаними місцями загального користування - 2
 45. 45. Як Ви оцінюєте рівень навчально-методичного забезпечення інклюзивного навчання у Вашому навчальному закладі? 0 14 10 Забезпечення достатнє. Забезпечення посереднє. Забезпечення відсутнє.
 46. 46. Проходження курсів підвищення кваліфікації на базі ЛОІППО • Результати анкетування директорів ЗНЗ, курси пройшли 4 педагогів • Результати анкетування 100 педагогів ЗНЗ, курси підвищення кваліфікації на базі ІППО пройшли 27 учителів.
 47. 47. Потреби директорів у додатковій інформації з питань інтеграції інклюзивного навчання в освітню установу. • Програмно-дидактичного (методичного) забезпечення інклюзивного процесу – 17 респондентів; • Психолого-педагогічного супроводу учнів з ООП – 12 респондентів; • Організації диференційованого навчання в класах з інклюзивним навчанням – 9 респондентів; • 8 респондентів зацікавились питаннями організації інклюзивного середовища та своєчасної ранньої діагностики та ранньої інтервенції учнів з ООП. • Незначний інтерес директорів до питань організації архітектурної доступності навчального закладу, використання методики “Індекс інклюзії”, формування корпоративної взаємодопомоги педагогів в умовах співробітництва.
 48. 48. Форми підвищення професійного рівня директорів ЗНЗ Які форми підвищення професійного рівня Вам запропоновано? 17 1 4 5 16 7 Семінари, тренінги, круглі столи On-line конференції Методичні об’єднання Курси підвищення кваліфікації на базі ІППО Самоосвіта Конференції
 49. 49. Спеціалісти ЗНЗ, які здійснюють супровід учнів з ООП у навчальній установі • Психологи – 21 • Соціальні педагоги – 13 • Медичні працівники – 10 • Логопеди – 6 Працівники інших установ • Логопеди – 6 • Медичний працівник – 1 • Лікар ЛФК – 1 Відсутня допомога офтальмологів, психотерапевтів, ортопедів, тифлопедагогів, лікарів ЛФК, незначна допомога реабілітолога та корекційного педагога.
 50. 50. Послуги спеціалістів з інших установ Яким чином урегульовано надання послуг спеціалістами з інших установ? 2 2 06 1 Надають послуги за угодою про партнерство Надають послуги на волонтерських засадах За надання послуг сплачують батьки дітей з ООП Залучаються у рамках проектної діяльності Надання послуг спеціалістів за сумісництвом
 51. 51. “Які проблеми потрібно вирішити для ефективного запровадження інклюзивного навчання у Вашому навчальному закладі?” • Додаткове фінансування – 17 • Будівництво пандусу – 3 • Проблеми матеріально-фінансового характеру – 1 • Забезпечення ЗНЗ навчально-методичною базою та спеціалістами – 1 • Придбання сучасного коректно-реабілітаційного обладнання – 1 • Придбання нового меблевого обладнання – 1 • Організація консультацій тифлопедагога – 1 • Ввести посаду асистента вчителя – 1 • Забезпечення відповідними підручниками – 1 • Додаткове фінансування – 1 • Вирішити проблеми програмно-дидактичного забезпечення навчального процесу в інклюзивному класі - 1
 52. 52. • Узагальненні результати опитування вчителів початкових класів, класних керівників 5-11 класів ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання. • Загальна кількість респондентів 100.
 53. 53. види порушень у розвитку дитини та віковий склад учнів із якими працюють вчителі початкових класів та вчителі- предметники Запитання анкети Так Ні 1. Учні з ООП Вашого класу мають однаковий вид порушень 34 66 2. Учні з ООП Вашого класу мають однаковий вік 82 18
 54. 54. Стаж роботи педагогів Ваш стаж роботи в класі, де запроваджено інклюзивне навчання 76 23 01 1-3 роки 4-5 років 6-10 років більше 10 років.
 55. 55. Вчителі – учасники моніторингу Ви є вчителем, класним керівником 44 44 12 Початкової школи Середньої школи (5-9 клас) Старшої школи (10-11 клас)
 56. 56. Наповнюваність класів Скільки учнів у Вашому класі? 10 24 26 40 10-15 учнів 16-20 учнів 21-25 учнів більше 25 учнів
 57. 57. Чи працює у Вашому класі асистент вчителя? 20 5 0 1065 Так, посада передбачена штатним розписом Так, посада передбачена штатним розписом на декілька класів Так, на засадах волонтерства Ні, немає потреби Ні, посада не передбачена штатним розписом
 58. 58. Залучення учнів до навчальної діяльності та навчально-виховних заходів та участь сім’ї дитини з ООП у цих заходах Питання анкети Так Ні Іноді 1. Чи беруть учні з ООП участь у навчальній діяльності під час уроку? 73 12 15 2. Чи беруть учні з ООП участь в навчально-виховних заходах? 78 8 14 3. Чи бере сім’я дитини з ООП участь у навчально-виховних заходах? 42 35 23
 59. 59. Чи узгоджена індивідуальна навчальна програма для учнів з ООП? Питання анкети Так Ні Частково Важко відпо вісти 1. Затверджена та узгоджена з пед.колективом 81 8 11 0 2. З батьками учнів з ООП 74 8 10 8 3. З профільними спеціалістами 57 11 24 8 4. З профільними спеціалістами (не працівниками ЗНЗ) 42 22 25 11
 60. 60. Чи узгоджено індивідуальний навчальний план для учнів з ООП? Питання анкети Так Ні Частково Важко відпо вісти 1. Затверджена та узгоджена з пед.колективом 82 2 11 5 2. З батьками учнів з ООП 78 8 8 6 3. З профільними спеціалістами 65 16 13 6 4. З профільними спеціалістами (не працівниками ЗНЗ) 26 46 17 11
 61. 61. Спеціалісти, що здійснюють супровід учнів з ООП у ЗНЗ Працівник ЗНЗ Працівник іншої установи 1. Психолог 83 1 2. Соціальний педагог 68 0 3. Медичний працівник 77 1 4. Лікар ЛФК 12 31 5. Логопед 28 25 6. Корекційний педагог 5 1 7. Сурдопедагог 6 1 8. Реабілітолог 9 2 9. Офтальмолог 2 0 10. Психотерапевт 0 1 11. Ортопед 0 3 12. Тифлопедагог 0 0
 62. 62. Форми підвищення професійного рівня, які пропонуються педагогам у зв’язку із запровадженням інклюзивного навчання 1. Семінари, тренінги, круглі столи 79 2. On – line конференції 3 3. Методичні об’єднання 80 4. Курси підвищення кваліфікації на базі ІППО 27 5. Самоосвіта 91 6. Конференції 22
 63. 63. Надання послуг спеціалістами з інших установ Яким чином урегульовано надання послуг спеціалістами з інших установ? 14 178 21 Надають послуги за угодою про партнерство Надають послуги на волонтерських засадах За надання послуг сплачують батьки дітей з ООП Залучаються у рамках проектної діяльності
 64. 64. Загальні висновки • Будь-яка базова педагогічна система стоїть на двох основах. Перша основа – це педагог, друга - це спеціальне освітнє середовище, роль якого в умовах залучення до нього дитини з особливими потребами важко переоцінити. Високі вимоги для створення інклюзивного середовища в системі масової освіти ґрунтуються на єдності діяльності педагога і спеціального освітнього середовища.
 65. 65. • Узагальнені результати опитування батьків дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах ЗНЗ, де запроваджено інклюзивне навчання. • Загальна кількість респондентів – 109. • Узагальнені результати опитування батьків, діти яких навчаються в інклюзивних класах разом з дітьми з особливими освітніми потребами. • Загальна кількість респондентів – 310.
 66. 66. Місце проживання батьків - респондентів Ви У мешкаєте Батьки дітей з ООП Батьки дітей Всього У сільській місцевості 7 20 27 У місті 102 290 392
 67. 67. Віковий діапазон батьків Вік Батьки дітей з ООП Батьки дітей Всього До 30 рік 8 20 28 До 30-35 р. 31 74 105 До 35-40 р. 30 105 135 До 40-45 р. 26 90 116 Старше 45 р. 14 21 35
 68. 68. Освітній рівень батьків Освіта Батьки дітей з ООП Батьки дітей Всього Неповна середня - - - Повна середня 8 40 48 Середня спеціальна 35 92 127 Неповна вища 14 48 62 Вища 52 130 182
 69. 69. Час навчання дітей в інклюзивних класах Час навчання Батьки дітей з ООП Батьки дітей Всього 1 – 2 роки 46 137 183 3 – 4 роки 15 48 63 5 – 6 років 23 69 92 7 – 8 років 16 40 56 Більше 9 років 9 16 25
 70. 70. Навчання дітей Ваша дитина навчається Батьки дітей з ООП Батьки дітей Всього Початковій школі (1 -4 кл.) 47 175 222 Середній школі (5 -9 кл.) 50 117 167 Старшій школі (10 – 11 кл.) 12 18 30
 71. 71. Чи задоволені Ви, що Ваша дитина навчається у ЗНЗ та в інклюзивному класі Батьки дітей з ООП Батьки дітей Всього Так 100 199 299 Ні - 21 21 Важко відповісти 9 90 99
 72. 72. Батьки дітей з ООП Так Ні Важко відповісти/ інше 1. Чи подають Вашій дитині підтримку/допомогу однокласники? 89 7 13 2. Чи має Ваша дитина дружні стосунки з однокласниками? 98 4 7 Батьки дітей без ООП 1. Чи подає Ваша дитина підтримку/допомогу однокласникам з ООП? 223 23 64 2. Чи має Ваша дитина дружні стосунки з однокласниками з ООП? 246 52 12
 73. 73. Ваше ставлення до того, Що Ваша дитина навчається в інклюзивномукласі? 20314 75 18 Позитивне Негативне Задоволені частково Байдуже
 74. 74. Чи будете Ви підтримувати процес запровадження інклюзивного навчання уВашій школі? 234 40 36 Так Ні Важко відповісти
 75. 75. Як запровадження інклюзивної освіти уВашій школі може вплинути на Вашудитину? 8 43 167 92 Знизиться рівень якості освіти Позитивно, сприятиме набуттю життєвих навичок Важко відповісти Навчить правильно ставитись до дітей з ООП
 76. 76. Чи потрібно з Вашою дитиною проводити бесіди з питань толерантного ставлення до людей з особливими потребами? 119 140 51 Так Ні Важко сказати
 77. 77. Узгодження індивідуального плану навчання дитини з ООП Питання анкети Так Ні Частков о Важко відповісти 1. Затверджена та узгоджена з педагогічним колективом 67 32 3 7 2. З батьками 60 40 4 5 3. З профільними спеціалістами 49 37 12 11 4. З профільними спеціалістами (не працівниками ЗНЗ) 27 54 10 18
 78. 78. Залучення спеціалістів для роботи з дітьми з ООП Спеціалісти Працівники ЗНЗ Працівники іншої установи 1. Психолог 100 4 2. Соціальний педагог 66 - 3. Медичний працівник 44 27 4. Лікар ЛФК 1 11 5. Логопед 26 9 6. Корекційний педагог 35 - 7. Сурдопедагог 34 4 8. Реабілітолог 15 12 9. Офтальмолог 2 12 10. Психотерапевт 6 12 11. Ортопед - 14 12. Тифлопедагог - -
 79. 79. Питання анкети Так Ні Частково 1. Чи бере Ваша дитина участь у навчально-виховних заходах (свята, змагання, конкурси) 74 11 24 2. Чи регулярно обговорюють з Вами вчителі результати навчання та розвитку Вашої дитини? 106 3 - 3. Чи задоволені Ви якістю навчання та корекційно-реабілітаційних послуг, які подаються у Вашому навчальному закладі? 62 22 25 4. Чи отримує Ваша дитина платні освітні або корекційно-реабілітаційні послуги, які забезпечують успішний її розвиток? 13 82 14
 80. 80. Батьки дітей з ООП Так Багато чого не вистачає Забезпеч ення відсутнє 1. Чи задоволені Ви створеними умовами в школі, які забезпечують успішне навчання та розвиток Вашої дитини? 80 24 5 2. Чи забезпечена Ваша дитина необхідним спеціальним обладнанням у навчальному закладі? 62 36 11
 81. 81. Чи хотіли б Ви пройти навчання з проблем виховання, реабілітації Вашої дитини? 62 20 27 Так Ні Важко відповісти
 82. 82. Чи Ви будете підтримувати процес запровадження інклюзивного навчання у Вашій школі? 234 40 36 Так Ні Важко відповісти
 83. 83. “Що з перерахованого, на Вашу думку, найбільше перешкоджає Вашій дитині отримати якісну освіту?” • 1. Велика кількість учнів у класі – 65 респондентів. • 2. Важко опановувати зміст шкільних предметів – 59 респондентів. • 3. Відсутність необхідного фінансування навчального закладу – 52 респонденти. • 4. несвоєчасна діагностика виду порушень – 47 респондентів. • 5. Немає асистента вчителя – 34 респонденти. • 6. Не створені (створені частково) відповідні умови – 30 респондентів.
 84. 84. • Отримані результати дадуть можливість максимально об’єктивно оцінити наявність та рівень розвитку інтеграційних процесів, створити умови для якісної освіти осіб з обмеженими можливостями як засобу соціальної інтеграції та життєвої самореалізації. • отримані статистичні дані допоможуть керівникам та працівникам системи освіти у плануванні подальшої роботи у розв’язанні проблем подолання труднощів у навчанні дітей з психофізичними порушеннями у загальноосвітніх навчальних закладах, у розробленні єдиних стандартів організації навчального та реабілітаційного процесів, а також механізмів їх фінансового, матеріально-технічного, соціального, психолого-педагогічного, кадрового та реабілітаційного супроводу.

×