Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

стат.збірник освіта львівщини 2014

215 views

Published on

стат.збірник освіта львівщини 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

стат.збірник освіта львівщини 2014

 1. 1. ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОСВІТА ЛЬВІВЩИНИ – 2014 Статистичні показники розвитку
 2. 2. Львів – 2014 2
 3. 3. Освіта Львівщини – 2014. Статистичні показники розвитку / За загальною редакцією О. Небожук. – Львів, 2014. – 139с. Редакційна колегія: Небожук О. І. (голова), Бабій Р. П., Книшик С. І, Шиян Р. Б. Укладачі: Барна М. М., Бобеляк Н. Є., Босак Л. М., Васюник-Кулієва М. І., Гаврих Я. Т., Гриза Л. С., Дуда О. Д., Дуда Я. Д., Зелез М. М., Зеленко Л. В., Каличак О. М., Кацюба М. Р., Мельник Л. Я., Наконечна О. П., Носкова М. В., Палюшок Л. В., Пастушенко Р. Я., Полулях В. І., Руханська І. Р., Савчин Ю. В., Свята Н. М., Сислюк І. П., Солтис Л. І., Шиян О. І. Упорядкування: Зелез М. М., Пастушенко Р. Я. Літературний редактор: Котик-Чубінська М. Макет: Козак Т. Відповідальний за випуск: Шиян Роман Богданович, директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 3
 4. 4. ЗМІСТ ВСТУП І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 5 ІІ. МЕРЕЖА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 16 ІІІ. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА 44 ІV. ОСВІТА ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 52 V. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ 66 VІ. ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ VIІ. ВИХОВАННЯ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 94 VІІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 101 ІХ. ВИЩА ШКОЛА І НАУКА 119 Х. УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 125 ПЕРЕДМОВА Революція гідності створила на Львівщині, як і загалом в Україні, сприятливі умови для модернізації освітнього простору. Провідним чинником реформування системи освіти в Україні є воля і праця колективів навчальних закладів, батьківського, студентського та учнівського активу, працівників органів управління освіти, усіх людей доброї волі, зацікавлених у забезпеченні якісної освіти. Розвиток освіти полягає в утвердженні у діяльності колективів педагогічних та науково- педагогічних працівників орієнтації на сформованість в учнів, студентів не тільки наукового світогляду та професійних умінь, а й так званих наскрізних компетенцій: критичного і творчого мислення; уміння працювати разом; ініціативності, здатності 4
 5. 5. до управління власними емоціями, адекватної оцінки ризиків, прийняття зважених рішень та конструктивного вирішення проблем. Сфера освіти Львівщини охоплює дошкільні, загальноосвітні та вищі навчальні заклади різних типів і форм власності, професійно-технічні, позашкільні заклади освіти. Функціонуванням і розвитком системи обласної освіти через відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій та міських рад керує Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. Стратегічні пріоритети розвитку освіти області, організаційні шляхи реалізації та ресурсні потреби обраної освітньої стратегії визначені у Програмі розвитку освіти Львівщини на 2013–2016 роки. Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень. Мета програми – створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Львівської області відповідно до потреб та запитів суспільства і регіональної громади – втілюється шляхом поетапної реалізації визначених для освітньої системи області завдань. У минулому 2013–2014 навчальному році домінантними траєкторіями розвитку освіти Львівщини стали дошкільна освіта, здоров’я учасників навчально-виховного процесу та енергозбереження в освітніх установах. Шляхом відбору та співфінансування забезпечено суттєвий поступ у таких пріоритетних напрямках: створення якісного навчального середовища, шкільний автобус, розвиток інклюзивної форми навчання, модернізація комп’ютерної бази навчальних закладів, навчальне середовище, сприятливе для збереження здоров’я та позашкільна освіта. Попри складні економічні та політичні умови вдалось здійснити низку позитивних змін і в інших ділянках освітньої системи. Наведені у збірнику «Освіта Львівщини – 2014» загальні висновки та статистичні дані неупереджено інформують про сучасний стан освіти нашого регіону, розкривають конкретні результати розвитку освіти області у 2013–2014 навчальному році та динаміку змін в останні роки. Тут також вказано нагальні проблеми дошкільної, шкільної, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти області, можливі шляхи їх вирішення у найближчій перспективі. Збірник «Освіта Львівщини – 2014» призначений для керівників органів управління освітою, директорів навчальних закладів та інших категорій менеджерів освіти, які забезпечують розвиток освітньої системи регіону. Придасться він також педагогічним працівникам, усім членам великої освітянської громади області, які зацікавлені у ефективному функціонуванні навчальних закладів та забезпеченні ними освітніх запитів населення Львівщини. І. Дошкільна освіта 5 Закон України «Про дошкільну освіту» передбачає забезпечення права дитини на доступність та безоплатність здобуття дошкільної освіти, створення державою та місцевими громадами необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти. Стратегічні завдання напряму: 1. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності. 2. Створення умов для здобуття дітьми п’ятирічного віку дошкільної освіти. 3. Консолідація зусиль і ресурсів органів управління освітою, органів місцевого самоврядування громадськості для реалізації права дітей на якісну дошкільну освіту.
 6. 6. Середній показник охоплення дошкільною освітою Стан в Україні, в області; завдання на 2014 рік Показники в міській місцевості Стан в Україні, в області; завдання на 2014 рік Показники в сільській місцевості Стан в Україні, в області; завдання на 2014 рік Стан в Україні, в області; завдання на 2014 рік Станом на 2014 р. в області функціонує 740 дошкільних навчальних закладів, в яких виховується 68517 дітей. У порівнянні з минулим роком кількість закладів збільшено – на 33, відповідно, збільшилася і кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади – на 3446. Середній показник охоплення дітей від 1 до 6 років дошкільною освітою зріс із 46 % до 48 %; всіма формами дошкільної освіти охоплено 100 % дітей 5-річного віку. В Україні середній показник охоплення дітей від 1 до 6 років дошкіллям становить 62 %. Найкращі результати щодо охоплення дітей дошкільною освітою у містах: Моршині – 86 %. Трускавці – 84 %, Самборі – 80 %, Стрию – 74 %, Червонограді – 73 %, у районах: Кам’янка-Бузькому – 54 %, Бродівському – 52 %, Сокальському – 51 %. Найнижчі показники у Дрогобицькому – 14 %, Турківському – 17 % і Миколаївському – 25 % районах. 6 Забезпечити 90% охоплення дошкільною освітою дітей 3–6 років до 2015 року Обов’язкова дошкільна освіта дітей п’ятирічного віку 62 % 62 % 48 % 48 % 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100%100% 70 % 70 % 66 % 66 % 70 % 70 % 40 % 40 % 24 % 24 % 28 % 28 %
 7. 7. Проблемою залишається перевантаження груп у дошкільних навчальних закладах, де в середньому на 100 місцях виховується 145 дітей, найбільше у м. Львові – 176, м. Самборі – 164, Яворівському районі – 164. З метою вирішення даної проблеми у 2013 році для розширення мережі дошкільних навчальних закладів з обласного бюджету виділено 3 млн. грн. та створено додатково 2980 місць. На Львівщині ведеться будівництво 8 нових дошкільних навчальних закладів, зокрема: у Сокальському районі (с. Пристань – 25місць, с. Сілець – 90 місць), у Самбірському районі (м. Новий Калинів – на 115 місць), у Городоцькому районі (смт. Великий Любінь – на 150 місць). Розпочато будівництво у Миколаївському районі (ДНЗ с. Рудники – на 40 місць) та у Пустомитівському районі (ДНЗ с. Містки – на 20 місць , ДНЗ с. Зубра – на 150 місць). У Жовківському районі продовжиться будівництво В’язівського ДНЗ – на 15 місць. У першому півріччі 2014 р. у Львові (Шевченківський район) відкрито 1 групу у дошкільному навчальному закладі № 104 (на 20 місць) та 1 приватний центр розвитку дитини (на 60 місць). Впродовж цього часу у Перемишлянському районі створено 2 НВК «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: у с. Лани (на 20 місць) та у с. Костенів (на 20 місць). У Яворівському районі відкрито 1 групу у НВК «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» с. Поріччя (на 15 місць). 2014 року з обласного бюджету на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та груп виділено 2,1 млн. грн. Планується створити додатково 2 тис. місць шляхом відновлення ДНЗ, створення НВК та відкриття нових груп у діючих дошкільних навчальних закладах. З метою створення ефективної системи управління дошкільними навчальними закладами наказом Департаменту освіти і науки ЛОДА від 13.08.13 р., № 336 в області впроваджено обласний інформаційно-освітній проект «Електронний дошкільний навчальний заклад», у межах якого розроблено систему формування електронної реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади. Завдання на 2014–2015 навчальний рік: 1. Забезпечити охоплення дошкільною освітою до 50 % дітей дошкільного віку, створивши 2 тис. додаткових місць. 2. Продовжити оновлення матеріальної бази та предметно-розвивального середовища ДНЗ. 3. Забезпечувати відповідність змісту освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти. Діаграма 1.1 7
 8. 8. Діаграма 1.2 Діаграма 1.3 8
 9. 9. Діаграма 1.4 9
 10. 10. Таблиця 1.1 Частка охоплення дітей дошкільними навчальними закладами у регіонах Львівської області № з/п Регіон області 2000 2005 2010 2011 2012 2013 1 Львів 34 45 58 59 61 65 2 Борислав 39 50 53 55 58 57 3 Дрогобич 30 42 54 56 58 64 4 Моршин ... 71 93 86 90 86 5 Новий Розділ ... 38 49 49 48 54 6 Самбір 43 57 67 71 78 80 7 Стрий 43 59 71 71 73 74 8 Трускавець 50 67 81 79 83 84 9 Червоноград 38 51 65 68 71 73 10 Бродівський 30 41 50 52 53 52 11 Буський 9 17 29 30 30 36 12 Городоцький 15 22 27 30 32 39 13 Дрогобицький 2 4 10 11 13 14 14 Жидачівський 17 25 34 36 42 42 15 Жовківський 17 26 34 36 36 37 16 Золочівський 18 24 30 33 36 35 17 Кам’янка-Бузький 20 33 51 51 52 54 18 Миколаївський 12 14 19 22 23 25 19 Мостиський 6 11 22 27 30 30 20 Перемишлянський 10 20 28 31 30 28 21 Пустомитівський 17 23 26 29 30 31 22 Радехівський 22 29 44 50 50 47 23 Самбірський 8 10 28 30 32 38 24 Сколівський 11 17 24 29 28 28 25 Сокальський 24 34 43 45 48 51 26 Старосамбірський 9 12 16 21 30 33 27 Стрийський 18 18 28 32 33 33 28 Турківський 3 4 8 15 15 17 29 Яворівський 44 30 33 35 36 37 30 Область 23 33 41 43 46 48 10
 11. 11. Таблиця 1.2 Наповнюваність дошкільних навчальних закладів регіонів Львівської області з розрахунку на 100 місць № з/п Регіон області Усього У міських поселеннях У сільській місцевості 2012 2013 2012 2013 2012 2013 1 Львів 166 176 166 176 − − 2 Борислав 104 105 104 105 − − 3 Дрогобич 124 125 124 125 − − 4 Моршин 130 135 130 135 − − 5 Новий Розділ 118 121 118 121 − − 6 Самбір 167 164 167 164 − − 7 Стрий 169 160 169 160 − − 8 Трускавець 110 109 110 109 − − 9 Червоноград 120 123 120 123 − − 10 Бродівський 164 154 201 198 121 109 11 Буський 119 120 134 133 105 110 12 Городоцький 134 133 129 129 142 140 13 Дрогобицький 106 108 63 66 125 124 14 Жидачівський 147 147 150 154 140 132 15 Жовківський 124 129 139 143 111 115 16 Золочівський 143 141 159 159 98 95 17 Кам’янка-Бузький 132 137 130 134 135 142 18 Миколаївський 111 116 155 165 91 96 19 Мостиський 118 116 141 134 107 106 20 Перемишлянський 123 124 128 125 117 123 21 Пустомитівський 149 154 142 141 152 159 22 Радехівський 106 100 147 147 95 88 23 Самбірський 156 151 115 124 200 176 24 Сколівський 128 131 164 166 107 111 25 Сокальський 119 116 116 116 122 116 26 Старосамбірський 201 122 202 194 200 95 27 Стрийський 148 145 178 178 146 143 28 Турківський 136 144 128 131 145 158 29 Яворівський 158 164 162 168 145 152 30 Львівська область 144 145 149 154 127 122 Діаграма 1.5 11
 12. 12. Діаграма 1.6 12
 13. 13. Таблиця 1.3 Кількість педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у регіонах Львівської області 13
 14. 14. № з/п Регіон області 2000 2005 2010 2012 2013 1 Львів 1469 1719 2064 2055 2082 2 Борислав 180 158 159 161 168 3 Дрогобич 314 306 356 366 362 4 Моршин … 18 22 23 23 5 Новий Розділ … 72 88 93 92 6 Самбір 145 161 165 162 165 7 Стрий 256 237 253 256 262 8 Трускавець 121 111 118 112 114 9 Червоноград 294 267 338 365 362 10 Бродівський 189 180 204 209 212 11 Буський 37 51 87 97 105 12 Городоцький 84 88 114 151 151 13 Дрогобицький 18 24 54 64 71 14 Жидачівський 136 141 174 177 183 15 Жовківський 169 181 243 271 285 16 Золочівський 88 97 111 140 141 17 Кам’янка-Бузький 105 104 165 177 176 18 Миколаївський 109 49 69 92 93 19 Мостиський 39 42 91 142 148 20 Перемишлянський 23 32 53 54 62 21 Пустомитівський 144 154 179 205 206 22 Радехівський 102 99 144 170 168 23 Самбірський 48 49 96 114 127 24 Сколівський 76 83 103 140 153 25 Сокальський 253 250 294 312 315 26 Старосамбірський 61 54 77 147 166 27 Стрийський 104 91 127 134 134 28 Турківський 17 18 39 65 70 29 Яворівський 204 216 266 318 329 30 Львівська область 4785 5052 6253 6772 6925 Таблиця 1.4 Розподіл педагогічних працівників за типами дошкільних навчальних закладів на кінець 2013 року У тому числі у 14
 15. 15. Усього педпра- ців- ників Із загальної кількості працівників − жінки дитя- чих садках яслах- садках навчально -виховних комплексах Усього 6925 1109 4949 867 6774 у тому числі завідувачі 503 220 283 − 501 вихователі 4745 621 3489 635 4740 вихователі-методисти 214 9 190 15 214 музичні керівники 812 203 461 148 686 вихователі-дефектологи 35 3 32 − 34 з них сурдопедагоги 2 2 − − 2 тифлопедагоги 4 − 4 − 4 олігрофренопедагоги 8 1 7 − 7 вчителі-логопеди 194 9 175 10 194 практичні психологи 218 16 184 18 213 інструктори з фізкультури 94 5 77 12 84 соціальні педагоги 8 − 3 5 8 інші педагоги 102 23 55 24 100 Діаграма 1.7 Таблиця 1.6 Кількість постійного населення у віці від 1 до 6 років у регіонах Львівської області (на 1 січня) 15
 16. 16. № з/п Регіон області 2006 2011 2012 2013 2014 1 Львів 38493 44565 44819 45316 45899 2 Борислав 2288 2539 2572 2627 2669 3 Дрогобич 5072 5601 5531 5606 5610 4 Моршин 287 271 277 294 309 5 Новий Розділ 1716 1792 1794 1806 1741 6 Самбір 1976 2240 2284 2281 2270 7 Стрий 3221 3653 3637 3623 3657 8 Трускавець 1017 1170 1194 1197 1207 9 Червоноград 4379 5168 5251 5276 5309 10 Бродівський 3872 4225 4224 4196 4211 11 Буський 2734 3228 3332 3447 3510 12 Городоцький 4037 4665 4734 4836 5006 13 Дрогобицький 4424 5077 5155 5273 5457 14 Жидачівський 4143 4239 4266 4311 4384 15 Жовківський 6919 7774 7981 8155 8485 16 Золочівський 4109 4519 4625 4643 4766 17 Кам’янка-Бузький 3540 3919 4007 4120 4209 18 Миколаївський 3816 4353 4496 4658 4247 19 Мостиський 3775 3983 4108 4198 4303 20 Перемишлянський 2397 2548 2562 2690 2777 21 Пустомитівський 6196 7543 7828 8117 8372 22 Радехівський 3112 3275 3378 3409 3489 23 Самбірський 4419 4807 4859 4932 5000 24 Сколівський 3323 3632 3741 3950 4085 25 Сокальський 5645 6308 6416 6478 6509 26 Старосамбірський 4534 4924 5080 5193 5272 27 Стрийський 3549 4095 4250 4258 4289 28 Турківський 4066 4131 4231 4307 4432 29 Яворівський 8439 9659 9781 10049 10293 30 Львівська область 145498 163903 166413 169246 172267 Діаграма 1.8 16
 17. 17. 17
 18. 18. На один загальноосвітній навчальний заклад припадає учнів: в Україні, в області; завдання на 2014 рік На один загальноосвітній навчальний заклад припадає учителів: в Україні, в області; завдання на 2014 рік Стан в Україні, в області; завдання на 2014 рік 18 ІІ. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів 210210 181181 185185 Закон України «Про загальну середню освіту» передбачає створення єдиного освітнього простору в межах адміністративно-територіальної одиниці та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання, розвитку інтелектуальних здібностей учнів. Стратегічні завдання напряму: 1. Мінімізація розбіжностей у якості освітніх послуг, пов’язаних з місцем проживання та соціальним статусом через розвиток діяльності освітніх округів. 2. Оптимізація шкільної мережі, зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних закладів, підвищення професійного рівня керівників та педагогічних працівників. 3. Створення оптимальних умов для отримання учнями профільної освіти відповідно до їхнього потенціалу, здібностей та інтересів, що забезпечить можливість професійного самовизначення юнаків і дівчат. 2525 24,524,5 2424 Зменшення кількості школярів, які навчаються у другу зміну 1,8% %% %% 1,8% %% %% 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,2 %
 19. 19. Охоплення профільним навчанням: Стан в області; завдання на 2014 рік Охоплення поглибленим вивченням окремих предметів: Стан в області; завдання на 2014 рік Частка учнів, які перевозяться шкільними автобусами Стан в області; завдання на 2014 рік Частка учнів, які перевозяться перевізниками Станв області завдання на 2014 рік Покращення якості навчального середовища. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти у 2013–2014 навчальному році функціонувало 1410 загальноосвітніх навчальних закладів (надалі – ЗНЗ) комунальної та недержавної форми власності, в тому числі 1407 ЗНЗ, які знаходяться у відомстві Міністерства освіти і науки України, 3 – інших відомств. Зокрема: – 1357 – денні ЗНЗ комунальної форми власності; – 27 – денні ЗНЗ комунальної форми власності обласного підпорядкування; – 16-денні ЗНЗ недержавної форми власності; – 7 – вечірні ЗНЗ. Серед 1384 денних загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності: – 596 загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, до складу яких входять 10 ліцеїв, 17 гімназій, 445 ЗОШ І–ІІІ та ІІ–ІІІ ступенів, 228 НВК «школа-гімназія», «школа-ліцей», «школа-колегіум», «школа І– ІІІ ст. – ДНЗ»; – 501 загальноосвітній навчальний заклад ІІ ступеня, до складу яких входять 416 ЗОШ І–ІІ ступенів, 85 НВК «школа І–ІІ ст. – ДНЗ»; 19 Створення умов для розвитку освітніх округів та вибору старшокласниками профілю навчання за здібностями та інтересами 4,6 %4,6 % 4,8 %4,8 % 18,3 % 18,3 % 18,6%18,6% Забезпечення довозу дітей до опорних шкіл 90 %90 % 92 %92 % 10 %10 % 8 %8 %
 20. 20. – 267 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня (248 ЗОШ І ст., 19 НВК «школа І ст. – ДНЗ»); – 20 спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів). Порівняно з початком 2011–2012 навч. р. у зв’язку з оптимізацією мережі кількість денних ЗНЗ у 2013–2014 навч. р. зменшилась на 18 закладів. За останні роки в області зменшився контингент учнів, які відвідують ЗНЗ. Якщо у 2011–2012 навч. р. ЗНЗ відвідували 259,3 тис. учнів, то у 2013–2014 році – 254,7 учнів, на 4,6 тис. менше. Суттєво зменшилась кількість учнів у сільських школах (із 96,2 тис учнів до 92,5 тис. учнів). При цьому слід зазначити, що у 2013–2014 навч. р. до першого класу ЗНЗ зараховано 26,4 тис. учнів, що на 1,4 тис. учнів більше, ніж у 2011–2012 навч. р. Однією з проблем системи загальної освіти області є значна кількість малокомплектних шкіл у сільській місцевості. У 2013–2014 навч. р. в області функціонувало 88 ЗНЗ І ст. з числом учнів до 10-и (33 % від загальної кількості ЗНЗ І ст. у сільській місцевості). Найбільша кількість таких шкіл, є у Старосамбірському – 13 (50 %) та Дрогобицькому – 10 (55,5 %) районах. Серед загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІ ступенів – 109 (21,8 % від загальної кількості шкіл І–ІІ ступенів у сільській місцевості) шкіл з малою наповнюваністю (до 40 учнів). Найбільша кількість таких ЗНЗ у Перемишлянському – 20 (62,5 %) та Жидачівському – 13 (36 %) районах. До 100 учнів навчається у 49 ЗНЗ І–ІІІ ступенів (у Жидачівському районі – 8 ЗНЗ, у Золочівському і Сколівському – по 5 ЗНЗ, у Перемишлянському і Самбірському – по 4). Щорічно зменшується в області середня наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів. Якщо у 2010–2011 навч. р. середня наповнюваність класів становила 18,66 учнів, у 2011–2012 навч. р. – 18,38, у 2012–2013 навч. р. – 18,26 осіб, то у 2013–2014 навч. р. – 18,56. Найнижча наповнюваність класів у Старосамбірському (12,31), Турківському (12,84), Перемишлянському (13,33), Стрийському (13,43), Самбірському (13,53) районах. Низька наповнюваність класів спричиняє фінансові перевитрати на навчання одного учня. Оскільки понад 21 тис. учнів у сільській місцевості проживають за межею пішохідної доступності шкіл, організація їх підвезення до місць навчання – одна з важливих умов забезпечення доступності якісної освіти. На виконання Державної (реалізується з 2003 року), обласної та місцевих програм «Шкільний автобус» в області придбано усього 257 шкільних автобусів: 119 – за кошти державного бюджету (46,3 %), 26 – Світового банку (10,1 %), 101 – місцевого бюджету (обласного, районних (міських) (39,3 %), 11 – за спонсорські кошти (4,3 %). Перевезення учнів шкільними автобусами складає 90 % від потреби. У 2013 році за кошти державного бюджету було отримано 15 шкільних автобусів. Користування шкільними автобусами сприяє функціонуванню 126 сільських освітніх округів. В опорних школах сільських округів для учнів створенню сучасне навчальне середовище. Для покращення навчально-матеріальної бази опорних шкіл у 2013 році за кошти обласного бюджету придбано обладнання для навчальних кабінетів на суму 100 тис. грн. Покращенню якості навчального середовища сприятиме також подолання проблеми двозмінного навчання. На Львівщині у 2013–2014 навч. р. у другу зміну навчалися 3501 учні (1,4 %) у 43 загальноосвітніх навчальних закладах (3,2 %). Найбільше шкіл із двозмінною формою навчання у м. Львові (8), Яворівському (11), Турківському (5), Городоцькому та Миколаївському (по 4) районах. 20
 21. 21. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів. Щороку зростає кількість переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін. У 2013– 2014 навч. р. на олімпіадах перемогли 67 учнів загальноосвітніх навчальних закладів області, що складає 54 % від кількості учасників. Учнівська молодь успішно представляє Львівщину в інтелектуальних змаганнях на міжнародному рівні. Зокрема, четверо учнів 11-х класів Львівського фізико- математичного ліцею – переможці Всеукраїнських олімпіад – вибороли нагороди на Міжнародних олімпіадах: – з математики – Назарій Палько (срібна медаль), – хімії – Олег Гордійчук та Владислав Нешта (срібні медалі), – біології – Микола Кліщ бронзова медаль. За підсумками інтелектуальних змагань Львівщина посідає одне із провідних місць серед інших областей України. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання учениця Львівської лінгвістичної гімназії набрала 600 балів, 10 учнів ЗНЗ області – по 400 балів. 25 учнів і студентів Львівщини стали переможцями Міжнародних конкурсів з української мови імені Петра Яцика та мовно- літературного імені Тараса Шевченка. Найбільших успіхів з року в рік досягають учні Львівського фізико- математичного ліцею. З обдарованою учнівською молоддю працює Львівська обласна Мала академія наук. Учні Львівської обласної Малої академії наук в цьому році вибороли 37 перемог у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт. Завдяки запровадженню дистанційного навчання понад 350 здібних сільських школярів області – учнів очно-дистанційної школи МАН – отримали можливість взяти участь у заняттях, що їх проводили кращі науковці та педагоги області . У 2014 році відповідно до Програми розвитку освіти Львівщини на 2013–2016 роки для розвитку регіональної системи виявлення та відбору обдарованої молоді з обласного бюджету виділено 660 тис. грн., у тому числі 200 тис.грн. – для преміювання переможців Всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, а також учителів, які їх підготували. Стипендію Президента України та Кабінету Міністрів України за результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у 2013–2014 навчальному році отримували 22 учні та студенти навчальних закладів Львівщини. Завдання на 2014–2015 навчальний рік: 1. Розробити районні, міські програми оптимізації мережі на перспективу, затвердити їх рішенням сесій районних, міських рад. 2. Розвивати освітні округи відповідно до розроблених планів. Забезпечити належне функціонування опорних шкіл (із не менш ніж двома паралельними старшими класами для вільного вибору учнями профілів). 3. Забезпечення 100-відсоткового підвезення учнів до опорних загальноосвітніх навчальних закладів з покращенням інфраструктури. Продовжити практику співфінансування закупівель за кошти місцевого, обласного, державного бюджетів та залучених коштів, що дасть можливість виконати завдання Президента України щодо повної реалізації Державної програми «Шкільний автобус». 4. Поетапне переведення закладів на режим роботи в одну зміну за рахунок будівництва, добудови, реорганізації та раціонального використання приміщень навчальних закладів, зміни території обслуговування. 21
 22. 22. Таблиця 2.1 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення у 2013–2014 навчальному році Назва міст і районів Кількість ЗНЗ з них: З них НВК: І І-ІІ І-ІІІ Гімна- зії Ліцеї НВК І І–ІІ І–ІІІ Львів 118 5 2 83 7 4 17 6 1 10 Борислав 10 1 7 1 1 1 Дрогобич 19 1 2 14 1 1 Моршин 1 1 1 Новий Розділ 5 4 1 1 Самбір 9 7 1 1 1 Стрий 13 1 10 2 1 1 Трускавець 3 2 1 1 Червоноград 15 1 10 1 3 3 Бродівський 53 16 17 15 1 4 4 Буський 44 12 7 10 15 9 6 Городоцький 52 7 22 16 7 2 5 Дрогобицький 61 18 19 12 12 5 7 Жидачівський 75 16 30 17 12 6 6 Жовківський 75 17 28 28 2 2 Золочівський 53 12 15 18 1 7 2 5 Кам’янка-Бузький 39 9 8 9 13 8 5 Миколаївський 36 4 12 15 1 4 4 Мостиський 55 8 28 9 1 9 3 6 Перемишлянський 58 15 29 10 4 3 1 Пустомитівський 66 10 23 24 9 3 6 Радехівський 43 4 10 15 1 13 3 8 2 Самбірський 64 16 18 21 1 8 1 7 Сколівський 54 8 24 12 1 9 2 3 4 Сокальський 67 11 18 19 1 18 6 4 8 Старосамбірський 89 26 42 14 7 2 5 Стрийський 55 13 20 14 8 3 5 Турківський 50 4 19 3 24 12 12 Яворівський 75 14 22 21 1 1 16 1 5 10 Всього денні ЗНЗ кфв 1 357 248 416 439 17 9 228 19 85 124 Львів (прив) 15 4 1 2 4 2 2 1 1 Жидачівський (прив) 1 1 0 Всього денні ЗНЗ к і п ф.в 1 373 252 418 441 21 11 230 20 85 125 Всього вечірні ЗНЗ 7 Львів – 5, Дрогобич і Городоцький – по 1 Всього (денні +вечірні школи) к і п фв 1380 ЗООП - 27 Всього ЗНЗ МОН 1407 ЗНЗ інших відомств 3 Всіх ЗНЗ 1410 22
 23. 23. Діаграма 2.1 Діаграма 2.2 23
 24. 24. Діаграма 2.3 24
 25. 25. Таблиця 2.2 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня за кількістю учнів у регіонах Львівської області Назва міст і районів Кількість ЗНЗ І ст. в них з кількістю учнів: до 10 10 -19 20- 49 50- 80 81- 100 101 - 120 121 - 200 201 - 300 301- і більше Львів 11 1 1 2 1 1 5 Борислав 0 Дрогобич 1 1 Моршин 0 Новий Розділ 0 Самбір 0 Стрий 2 1 1 Трускавець 0 Червоноград 1 1 Бродівський 16 7 5 3 1 Буський 12 6 3 3 Городоцький 7 4 1 2 Дрогобицький 18 10 5 3 Жидачівський 16 8 7 1 Жовківський 17 3 7 6 1 Золочівський 12 5 5 2 Кам’янка-Бузький 9 3 4 1 1 Миколаївський 4 2 1 1 Мостиський 8 3 5 Перемишлянський 15 6 6 3 Пустомитівський 10 4 3 3 Радехівський 7 1 4 2 Самбірський 16 1 9 6 Сколівський 10 5 4 1 Сокальський 17 3 6 8 Старосамбірський 26 13 10 3 Стрийський 13 4 8 1 Турківський 4 1 1 1 1 Яворівський 15 1 6 4 1 1 1 1 В ОБЛАСТІ 267 88 97 59 5 1 2 2 4 9 25
 26. 26. Таблиця 2.3 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів I–ІІ ступенів за кількістю учнів у регіонах Львівської області 26
 27. 27. Назва міст і районів Кіль- кість ЗНЗ ІІ ст. в них з кількістю учнів: 40 і мен- ше 41- 100 101- 200 201- 300 301- 400 401- 600 601- і більш е Львів 3 2 1 Борислав 2 2 Дрогобич 2 2 Моршин 0 Новий Розділ 0 Самбір 0 Стрий 0 Трускавець 0 Червоноград 0 Бродівський 21 3 17 1 Буський 16 2 13 1 Городоцький 24 9 12 3 Дрогобицький 24 3 13 8 Жидачівський 36 13 22 1 Жовківський 28 3 14 10 1 Золочівський 17 6 9 1 1 Кам’янка-Бузький 16 2 12 2 Миколаївський 12 7 5 Мостиський 31 7 18 6 Перемишлянський 32 20 12 Пустомитівський 26 9 13 4 Радехівський 18 4 14 Самбірський 19 3 15 1 Сколівський 27 7 16 4 Сокальський 22 1 20 1 Старосамбірський 44 9 33 2 Стрийський 23 2 15 6 Турківський 31 4 17 9 1 Яворівський 27 2 17 8 В ОБЛАСТІ 501 109 309 77 5 1 0 0 Таблиця 2.4 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів I–ІІІ ступенів у регіонах Львівської області 27
 28. 28. Назва міст і районів Кількість ЗНЗ ІІІ ст. в них з кількістю учнів: 100 і мен- ше 101 - 150 151 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 600 601- 100 0 1001 - 1300 1301- 1600 Львів 104 3 5 9 12 29 33 11 2 Борислав 8 1 4 1 2 Дрогобич 16 1 3 5 6 1 Моршин 1 1 Новий Розділ 5 1 2 2 Самбір 9 3 2 2 2 Стрий 11 1 4 2 4 Трускавець 3 1 2 Червоноград 14 1 3 4 6 Бродівський 16 1 4 3 4 2 2 Буський 16 3 1 3 6 3 Городоцький 21 1 8 1 3 2 5 1 Дрогобицький 19 1 5 5 4 2 2 Жидачівський 23 8 5 3 1 1 4 1 Жовківський 30 2 2 5 8 6 6 1 Золочівський 24 5 6 7 3 1 1 1 Кам’янка-Бузький 14 1 2 4 2 2 3 Миколаївський 20 2 3 6 1 5 2 1 Мостиський 16 6 5 2 1 2 Перемишлянський 11 4 3 1 1 2 Пустомитівський 30 2 5 3 8 3 9 Радехівський 18 2 5 5 1 2 3 Самбірський 29 4 9 7 5 2 2 Сколівський 17 5 1 4 4 2 1 Сокальський 28 2 6 7 5 3 3 2 Старосамбірський 19 2 3 7 2 2 3 Стрийський 19 6 6 7 Турківський 15 1 3 6 3 2 Яворівський 33 1 5 5 10 3 4 4 1 В ОБЛАСТІ 589 49 92 91 100 64 100 77 14 2 Таблиця 2.5 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області, у яких організовано навчання у дві зміни, та учнів в них у 2013–2014 н. р. № з/п Назва регіону області Кількість закладів, що здійснюють заняття у дві зміни в них учні, які займаються в другу зміну 28
 29. 29. одиниць % осіб % 1 Львів 8 6,8 799 1,2 2 Самбір 1 11 97 2,6 3 Бродівський 2 3,8 260 3,9 4 Городоцький 3 5,8 343 4,8 5 Дрогобицький 2 3,3 51 0,8 6 Жидачівський 2 2,7 170 2,5 7 Миколаївський 3 8,3 57 0,9 8 Пустомитівський 1 1,5 68 0,7 9 Сколівський 2 3,7 123 2,3 10 Сокальський 2 3 25 0,3 11 Стрийський 1 1,8 21 0,4 12 Турківський 5 10 285 4,9 13 Яворівський 11 14,7 1202 8,1 14 В області 43 3,2 3 501 1,4 Таблиця 2.6 Загальноосвітні навчальні заклади національних меншин області у 2013–2014 навчальному році Назва загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ з російською мовою навчання з українською та російською мовами навчання з польською мовою навчання К-ть учнів К-ть учнів З них навчається К-ть учнівукр. рос. ЗОШ I-IIIст. №35 м.Львів 149 ЗОШ I-IIIст. №52 м.Львів 562 ЗОШ I-IIIст №6 м.Львів 317 ЗОШ I-IIIст №17 м.Львів 324 ЗОШ I-IIIст №45 м.Львів 1104 ЗОШ I-IIIст №4 м.Дрогобич 846 775 71 ЗОШ I-IIIст №84 м.Львів 559 488 71 ЗОШ I-IIIст №10 м.Львів 287 ЗОШ I-IIIст №24 м.Львів 255 ЗОШ I-IIIст №3 м.Мостиська 177 Стрілецька ЗОШ I-II ст. Мостиського р-ну 66 В ОБЛАСТІ 2456 1405 1263 142 785 Таблиця 2.7 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів та учнів у регіонах Львівської області, у яких організовано профільне навчання та поглиблене вивчення окремих предметів у 2013-2014 навч. р. № з/п Назва регіону області Профільне навчання Поглиблене вивчення окремих предметів 29
 30. 30. Кількість ЗНЗ В них учнів Кількіс ть ЗНЗ В них учнів 1 Львів 59 3320 69 30422 2 Борислав 5 169 3 497 3 Дрогобич 3 406 9 2922 4 Моршин 1 76 5 Новий Розділ 4 256 4 1447 6 Самбір 3 125 1 646 7 Стрий 5 349 3 1260 8 Трускавець 2 84 2 171 9 Червоноград 7 439 11 2206 10 Бродівський 2 204 1 843 11 Буський 5 161 12 Городоцький 4 244 3 704 13 Дрогобицький 1 15 1 118 14 Жидачівський 6 239 4 529 15 Жовківський 12 326 1 30 16 Золочівський 7 276 3 128 17 Кам’янка-Бузький 2 78 1 322 18 Миколаївський 3 106 19 Мостиський 9 508 5 184 20 Перемишлянський 3 130 21 Пустомитівський 7 383 2 65 22 Радехівський 2 116 6 539 23 Самбірський 6 219 1 157 24 Сколівський 15 657 25 Сокальський 9 529 2 904 26 Старосамбірський 4 297 3 411 27 Стрийський 4 119 2 295 28 Турківський 1 51 29 Яворівський 23 1467 5 390 30 В області 214 11349 142 45190 Таблиця 2.8 Кількість шкільних автобусів, придбаних за роки реалізації державної цільової соціальної Програми «Шкільний автобус» станом на 01.01.2014 року 30
 31. 31. Район, місто К-стьшкільнихавтобусі,придбанихзаперіод 2003-2011рокiв Кількість шкільних автобусів, придбаних у 2012 році Кількість шкільних автобусів, придбаних у 2013 році Загальнакількістьавтобусівпридбанихза період2003-2012років Загальнакількістьавтобусів,придбанихза період2003-2013років Д Б О Б М Б С К Д Б О Б М Б С К Червоноград 1 1 1 Бродівський 11 2 1 1 13 14 Буський 8 2 10 10 Городоцький 7 1 1 8 9 Дрогобицький 7 2 1 9 10 Жидачівський 13 2 14 14 Жовківський 18 1 1 1 20 20 Золочівський 20 2 1 22 23 Кам’янка-Бузький 9 1 10 10 Миколаївський 8 8 8 Мостиський 9 2 1 13 14 Перемишлянський 4 2 1 6 7 Пустомитівський 8 2 1 1 11 12 Радехівський 10 1 1 10 11 Самбірський 6 2 1 12 13 Сколівський 13 2 1 1 15 16 Сокальський 23 1 1 24 25 Старосамбірський 7 1 1 1 9 10 Стрийський 4 2 1 6 7 Турківський 7 2 1 1 1 11 12 Яворівський 9 1 1 1 1 12 13 Всього 171 31 6 4 15 242 257 Діаграма 2.5 Стан забезпечення підвезення учнів та дітей дошкільного віку 31
 32. 32. до навчальних закладів (у %) Таблиця 2.9 Результати участі учнів ЗНЗ регіонів Львівської області у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2014 році 32
 33. 33. № з/ п Назва міст і районів Українська мова Основи інформатики Математика Фізика І ІІ ІІ І Р І І І ІІ І Р І ІІ ІІ І Р І ІІ ІІ І Р 1 ЛФМЛ - - - - 1 3 6 1 0 7 9 9 2 5 7 1 5 3 25 2 Сихівський - 1 - 1 - - 3 3 - - 2 2 - - 2 2 3 Залізничний - 2 - 2 - - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 4 Галицький - 3 2 5 2 - 1 3 - 1 3 4 - - 2 2 5 Личаківський - 2 2 4 - - 2 2 1 - 2 3 - - 1 1 6 Шевченківський 2 1 1 4 - - 1 1 - - 3 3 - 1 - 1 7 Франківський - 3 2 5 - - 1 1 - 2 1 3 - 1 2 3 8 м. Борислав - - 1 1 - - - - - - 3 3 - - - - 9 м. Дрогобич 1 2 1 4 - - 4 4 - - 1 1 - - 3 3 10 м. Самбір - - 1 1 - - 2 2 - 1 1 2 - 1 1 2 11 м. Стрий - 1 1 2 - 1 1 2 - - 1 1 - - - - 12 м. Трускавець - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 13 м. Червоноград - 3 1 4 - - 2 2 1 1 3 5 - 1 - 1 14 м. Моршин - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 15 м. Н.Розділ - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 16 Бродівський - - 1 1 - - 2 2 - - 3 3 - - - 17 Буський - 2 - 2 - - - - - - - - - - 1 1 18 Городоцький - 2 3 5 - - - - - - 2 2 - - - - 19 Дрогобицький - 2 - 2 - - - - - - 1 1 - - - - 20 Жидачівський - - 3 3 - - 1 1 - - - - - - - - 21 Жовківський - 4 -1 5 - - - - - - - - - - 2 2 22 Золочівський - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 23 Кам.-Бузький - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 24 Миколаївськй - 1 3 4 - - 1 1 - - 1 1 - - - - 25 Мостиський - - - - - - - - - 1 1 - - - - 26 Перемишлянський - 1 3 4 - - - - - 1 1 - - 1 1 27 Пустомитівський - 1 2 3 - - - - - - - - - - - - 28 Радехівський - 1 1 2 - - - - - - 2 2 - - 1 1 29 Самбірський - - - - - - 1 1 - - 2 2 - - 1 1 30 Сколівський - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 31 Сокальський - 3 - 3 - - 1 1 - 1 4 5 - 3 1 4 32 Стрийський - 1 2 3 - - - - - - 2 2 - - - - 33 Старосамбірський - 1 - 1 - 1 2 3 - - 4 4 - 2 2 34 Турківський - 1 - 1 - - - - - - 1 1 - - - - 35 Яворівський 1 3 3 7 - 1 1 2 - 1 6 7 - 2 - 2 36 Разом 4 4 2 3 7 8 3 3 6 3 5 4 4 9 1 8 5 9 8 6 7 2 4 2 4 55 Результати участі учнів ЗНЗ регіонів Львівської області у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2014 році (продовження) 33
 34. 34. № з/ п Назва міст і районів Історія Хімія Біологія Християнська етика І І І ІІ І Р І ІІ ІІ І Р І ІІ ІІ І Р І ІІ ІІ І Р 1 ЛФМЛ - - - - 7 8 9 2 4 1 3 6 1 0 - - - - 2 Сихівський - - 1 1 - - - - - 1 3 4 - - 3 3 3 Залізничний - 1 2 3 - - 2 2 - - 3 3 - - 1 1 4 Галицький - 1 - 1 - - 3 3 2 - 2 4 - - - - 5 Личаківський 2 1 2 5 - - 1 1 - - 4 4 - - 2 2 6 Шевченківський - - 1 1 - - - - - 3 3 6 1 1 2 4 7 Франківський - - - - - 2 3 5 - 1 4 5 - - 1 1 8 м. Борислав - - 1 1 - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 9 м. Дрогобич - 1 - 1 - - 3 3 1 - 4 5 - 2 1 3 10 м. Самбір - - - - - - 2 2 - - 3 3 - - 1 1 11 м. Стрий - - 1 1 - - - - - - 1 1 - - 1 1 12 м. Трускавець - - 1 1 1 - - 1 - - 1 1 - - - - 13 м. Червоноград 1 - 3 4 - 1 4 5 - 1 4 5 4 3 2 9 14 м. Моршин 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - 15 м. Н.Розділ - 1 1 2 - - - - - - 1 1 - - 1 1 16 Бродівський - 1 2 3 - - 1 1 - - 3 3 - 1 - 1 17 Буський - 1 1 2 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 18 Городоцький - - 1 1 - - - - - - 2 2 1 1 1 3 19 Дрогобицький - - 2 2 - - - - - 1 - 1 - - - - 20 Жидачівський 1 - - 1 - - 1 1 - - - - - - 2 2 21 Жовківський 1 - - 1 - - - - - 1 2 3 2 1 2 5 22 Золочівський - - 2 2 - - 1 1 - - 3 3 1 1 2 23 Кам.-Бузький - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 3 24 Миколаївськй - - 1 1 - - 2 2 - - 1 1 - - 2 2 25 Мостиський - - - - - - 2 2 - 1 1 2 - - - - 26 Перемишлянський - - 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - 27 Пустомитівський - - - - - - 1 1 - 1 - 1 - 1 1 2 28 Радехівський - - - - - - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 29 Самбірський - - 1 1 - - - - - - 1 1 - 1 1 2 30 Сколівський - - - - - - - - - - - - - - - - 31 Сокальський 1 2 - 3 - - 2 2 - - 2 2 - 2 2 4 32 Стрийський - - - - - - 1 1 - - 1 1 - - - - 33 Старосамбірський - - - - - - - - - - 1 1 - - 2 2 34 Турківський - - - - - - - - - - - - - - 2 2 35 Яворівський - - 2 2 - 1 2 3 - 4 4 8 1 2 1 4 36 Разом 7 9 2 7 4 3 8 1 2 4 3 6 3 4 1 8 6 4 8 6 1 0 1 8 3 5 63 34
 35. 35. Результати участі учнів ЗНЗ регіонів Львівської області у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2014 році (продовження) № з/ п Назва міст і районів Правознавств о Географія Основи економіки Англійська мова І ІІ ІІІ Р І ІІ ІІ І Р І ІІ ІІ І Р І ІІ ІІ І Р 1 ЛФМЛ - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Сихівський - 1 - 1 - - 2 2 - - 1 1 - 3 3 6 3 Залізничний - - 2 2 - 3 1 4 5 7 2 1 4 - 3 - 3 4 Галицький - - 1 1 - 1 1 2 - - - 3 1 1 5 5 Личаківський - - 2 2 - - 2 2 - - - - - - 3 3 6 Шевченківський - - 1 1 4 2 1 7 - - 4 4 - 3 - 3 7 Франківський 1 1 2 4 - - 1 1 - - 1 1 - 1 3 4 8 м. Борислав - - 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - 9 м. Дрогобич - - 2 2 - 1 1 2 1 3 2 6 - 4 - 4 10 м. Самбір - 1 1 - - 2 2 - - - - - - - - 11 м. Стрий - - 2 2 - 2 1 3 - 1 2 3 - 3 1 4 12 м. Трускавець - - - - 1 3 4 - - - - - - - - 13 м. Червоноград - 2 3 5 1 1 4 6 - - 1 1 - 3 2 5 14 м. Моршин - - - - - 1 1 - - - - - 1 - 1 15 м. Н.Розділ - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - 16 Бродівський - - 1 1 - - 3 3 - - 1 1 - 1 3 4 17 Буський - - 1 1 - 1 - 1 - - - - - - - - 18 Городоцький - 3 1 4 - - - - - - - - - - 2 2 19 Дрогобицький - 1 1 2 1 1 - 2 - - - - - 1 - 1 20 Жидачівський - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 - 1 21 Жовківський - - - - 1 1 2 4 - - - - 1 1 2 22 Золочівський 4 - 4 - 2 - 2 - - - - - - - - 23 Кам.-Бузький - 1 1 2 - 2 - 2 - - - - - 1 1 2 24 Миколаївськй - - 2 2 - - 2 2 - - 1 1 - 1 - 1 25 Мостиський - 1 1 2 - 1 1 2 - - - - - - - 26 Перемишлянський - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - 27 Пустомитівський - 1 - 1 - - 1 1 - - - - - - 1 1 28 Радехівський - - 2 2 - 2 2 4 - - - - - - - - 29 Самбірський - - 1 1 - - 3 3 - - - - - 1 1 2 30 Сколівський - - 1 1 - - 2 1 - - - - - - - - 31 Сокальський 2 1 - 3 - - 3 3 - - 1 1 - 1 2 3 32 Стрийський - - 1 1 - 1 2 3 - - - - - 2 1 3 33 Старосамбірський - - 2 2 - - 3 3 - - 1 1 - - - - 34 Турківський - - - - - - 3 3 - - - - - - 1 1 35 Яворівський - 1 2 3 1 4 2 7 - - 1 1 - 2 - 2 36 Разом 3 19 36 58 8 2 7 5 2 8 7 6 1 2 2 0 3 8 3 3 4 2 6 63 35
 36. 36. Результати участі учнів ЗНЗ регіонів Львівської області у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2014 році (продовження) № з/п Назва міст і районів Іспанська мова Німецька мова Французька мова Трудове навчання І І І ІІ І Р І І І ІІ І Р І ІІ ІІ І Р І ІІ ІІ І Р 1 ЛФМЛ - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Сихівський 3 3 4 1 0 - - 3 3 - - 1 1 - - - - 3 Залізничний - - 2 2 - - 1 1 - 2 2 4 - 2 - 2 4 Галицький - - - - 1 1 7 9 - - - - - - - - 5 Личаківський - - - - 1 3 1 5 3 1 0 5 1 8 - - 1 1 6 Шевченківський - - - - - - 2 2 - - - - 1 1 2 4 7 Франківський - - - - - 2 2 4 - - 1 1 - - 1 1 8 м. Борислав - - - - - - - - - - - - - - 1 1 9 м. Дрогобич - - - - 2 3 2 7 - 2 2 - - - - 10 м. Самбір - - - - - - 1 1 - - 1 1 - - - - 11 м. Стрий - - - - - - 3 3 1 3 1 5 - - 1 1 12 м. Трускавець - - - - - - - - - - - - - - - - 13 м. Червоноград - - - - - - - - - - 3 3 2 3 2 7 14 м. Моршин - - - - - - - - - - - - - - - - 15 м. Н.Розділ - - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 16 Бродівський - - - - - - 3 3 - - - - - 1 - 1 17 Буський - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 18 Городоцький - - - - - - 4 4 - 1 1 2 - - - - 19 Дрогобицький - - - - - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 20 Жидачівський - 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 1 21 Жовківський - - - - - - 2 2 - - 1 1 - 1 1 2 22 Золочівський - - - - - - 1 1 1 - - 1 - - - - 23 Кам.-Бузький - - - - - - - - - - - - - - - - 24 Миколаївськй - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 25 Мостиський - - - - - - - - - - - - - - - - 26 Перемишлянський - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 27 Пустомитівський - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 28 Радехівський - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 29 Самбірський - - - - - - - - - - - - - - - - 30 Сколівський - - - - - - - - - - - - - - - - 31 Сокальський - - - - - - 1 1 - - 1 1 1 - 1 2 32 Стрийський - - - - - - - - - - - - 1 2 3 33 Старосамбірський - - - - - - - - - - - - - 1 1 34 Турківський - - - - - - - - - - - - - - - 35 Яворівський - - - - - - - - - - - - 2 2 36 Разом 3 4 6 1 4 9 3 5 5 1 2 4 4 1 2 35 36
 37. 37. 3 8 1 7 1 3 1 0 Результати участі учнів ЗНЗ регіонів Львівської області у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2014 році (продовження) з/ п Назва міст і районів Екологія Астрономія ІКТ Педагогіка і психологія І ІІ ІІІ Р І ІІ ІІІ Р І ІІ ІІІ Р І ІІ ІІІ Р 1 ЛФМЛ - - - - 2 3 3 8 2 2 2 6 - - - - 2 Сихівський - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 3 Залізничний - - - - - - - - - - 3 3 - - - - 4 Галицький - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 5 Личаківський - - 2 2 - - - - - - 1 1 - - - - 6 Шевченківський - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 7 Франківський 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 8 м. Борислав - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 9 м. Дрогобич - - 1 1 - 1 2 3 - - 3 3 - - 1 1 10 м. Самбір - - - - - - - - - - 2 2 - - - 11 м. Стрий - - - - - - - - - 2 2 4 - - - - 12 м. Трускавець - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 13 м. Червоноград - - 1 1 - - - - 1 1 3 5 - - - - 14 м. Моршин - - - - - - - - - - - - - - - 15 м. Н.Розділ - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 16 Бродівський - 1 2 3 - - - - - - 2 2 - - 1 1 17 Буський - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 18 Городоцький - - 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - 19 Дрогобицький - - 2 2 - - - - - 1 - 1 -- - - - 20 Жидачівський - - - - - - - - - - - - - - - 21 Жовківський - - 4 4 - - - - - - 2 2 1 - - 1 22 Золочівський 1 - 2 3 - - - - - - 1 1 - - - - 23 Кам.-Бузький - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 24 Миколаївськй - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 25 Мостиський - - - - - - - - - - - - - - - - 26 Перемишлянський - - 1 1 - - - - - 1 1 2 - - - - 27 Пустомитівський - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 28 Радехівський - - 2 2 - - - - - - 2 2 - - - - 29 Самбірський - - 1 1 - - - - - - 2 2 - 1 - 1 30 Сколівський - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 31 Сокальський - 1 2 3 - - 1 - - 1 1 2 - - - - 32 Стрийський - - 2 2 - - - - - - 1 1 - - - - 33 Старосамбірський - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 2 - - 1 1 34 Турківський - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 35 Яворівський - 2 4 6 - 1 1 - 1 2 3 - 2 - 2 36 Разом 2 4 29 35 2 4 8 14 3 10 46 59 1 3 5 9 37
 38. 38. Результати участі учнів ЗНЗ регіонів Львівської області у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2014 році (закінчення) Назва міст і районів Російська мова і література Польська мова і література Фізична культура Разом І І І ІІ І Р І І І ІІ І Р І І І ІІ І Р І ІІ ІІІ Р ЛФМЛ - - - - - - - - - - - - 27 43 38 108 Сихівський - - 1 1 - - - - - - 2 2 3 9 33 45 Залізничний - - - - - - - - - - - - 5 20 25 50 Галицький - 1 2 3 1 3 1 5 - - 1 1 9 13 28 50 Личаківський - 1 - 1 2 2 2 6 - - 1 1 9 19 36 64 Шевченківський - - - - - - - - - - 1 1 8 12 24 44 Франківський 1 1 - 2 - - - - 1 - 1 2 4 14 26 44 м. Борислав - - - - - - - - - - - 0 2 9 11 м. Дрогобич - 1 - 1 - - - - - - 2 2 5 18 35 58 м. Самбір - - - - - - - - - - - - 0 3 17 20 м. Стрий - - - - - - - - - - 1 1 1 13 20 34 м. Трускавець - - - - - - - - - 1 1 1 1 8 10 м. Червоноград - - - - - - - - 1 - - 1 11 20 38 69 м. Моршин - - - - - - - - - - - - 1 1 2 4 м. Н.Розділ - - - - - - - - - - - - 0 2 8 10 Бродівський - - - - - - - - - 1 1 2 0 6 29 35 Буський - - - - - - - - - - - - 0 4 9 13 Городоцький - - - - - - - - - 1 1 2 1 8 20 29 Дрогобицький - - - - - - - - - - 1 1 1 7 10 18 Жидачівський - - - - - - - - - - 1 1 1 5 12 18 Жовківський - - - - - - - - - - - - 5 9 20 34 Золочівський - - - - - - - - - - - - 2 8 11 21 Кам.-Бузький - - - - - - - - - 2 - 2 1 7 8 16 Миколаївськй - - - - - - - - - - 1 1 0 2 20 22 Мостиський - - - - - - 2 2 - 1 1 2 0 5 8 13 Перемишлянський - - - - - - - - - - - - 0 4 11 15 Пустомитівський - - - - - - - - - - 1 1 0 4 10 14 Радехівський - - - - - - - - - - - - 0 3 17 20 Самбірський - - - - - - - - - - 1 1 0 3 16 19 Сколівський - - - - - - - - - - - - 0 0 5 5 Сокальський - - - - - - - - - 2 - 2 4 17 25 46 Стрийський - - - - - - - - - - 1 1 0 5 16 21 Старосамбірський - - - - - - - - - 1 - 1 0 4 22 26 Турківський - - - - - - - - - - 1 1 0 1 10 11 Яворівський - - - - - - - - - - 1 1 3 26 38 67 Разом - 4 3 8 3 5 5 1 3 2 8 2 1 3 1 102 318 664 1084 38
 39. 39. Таблиця 2.10 Підсумки участі учнів ЗНЗ регіонів області у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2013 / 14 навч. р. (за середнім балом) № з/п Регіон області Укр.мо ва і літера тура Англій ська мова Німець ка мова Фран цузька мова Іспан ська мова Польсь ка мова Російсь ка мова 1 ЛФМЛ 38,5 2 Галицький 43,8 49,8 45,1 29,0 30,2 50,0 3 Залізничний 37,0 39,2 31,3 46,8 36,8 4 Личаківський 40,1 37,5 46,0 44,6 26,4 72,0 5 Сихівський 32,0 41,0 37,0 27,5 42,3 58,5 6 Франківський 39,8 37,7 44,8 34,0 51,0 7 Шевченківський 51,4 41,0 36,3 8 Борислав 31,8 24,0 9 Дрогобич 45,7 43,0 47,7 35,0 16,0 46,0 10 Моршин 30,8 37,0 11 Новий Розділ 30,6 27,0 34,3 12 Самбір 30,2 33,7 27,0 34,7 13 Стрий 35,2 44,6 40,0 45,1 14 Трускавець 35,0 24,0 17,0 15 Червоноград 41,4 40,4 31,3 36,6 6,0 16 Бродівський 34,0 41,2 34,0 26,0 17 Буський 35,5 31,0 23,0 23,0 18 Городоцький 39,0 33,8 37,8 35,3 19 Дрогобицький 41,0 27,3 30,3 23,0 20 Жидачівський 36,0 33,0 26,5 21,0 48,0 21 Жовківський 43,6 34,5 31,0 28,5 22 Золочівський 36,5 18,3 31,7 31,0 23 Кам’янка-Бузький 31,8 38,3 6,0 24 Миколаївський 36,8 32,3 24,7 25 Мостиський 27,2 25,0 23,3 23,5 24,0 26 Перемишлянський 38,4 24,0 18,0 35,0 27 Пустомитівський 40,0 32,3 30,0 28 Радехівський 37,0 29,0 33,7 25,0 29 Самбірський 33,2 29,3 25,3 9,3 30 Сколівський 37,0 19,0 23,3 26,0 31 Сокальський 46,8 38,3 33,0 34,3 32 Старосамбірський 33,3 21,3 29,0 20,3 33 Стрийський 31,0 41,3 30,7 34 Турківський 30,8 27,7 19,3 35 Яворівський 46,6 37,0 27,0 38,3 36 В області 39,0 35,3 33,5 34,5 41,7 24,8 47,6 39
 40. 40. Підсумки участі учнів ЗНЗ регіонів області у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2013 / 14 навч. р. (за середнім балом) (продовження) № з/ п Регіон області Історія Правознавств о Фізика Біологія Економіка Екологія 1 ЛФМЛ 34,5 24,5 59,2 77,5 2 Галицький 33,3 18 9,9 61,5 0,0 3 Залізничний 36,6 16 8,8 51,5 46,8 4 Личаківський 44,9 17 9,0 52,2 19,0 84,5 5 Сихівський 35,5 13,3 11,9 60,7 44,7 77,0 6 Франківський 22,2 20,4 14,9 59,6 41,8 109,0 7 Шевченківський 36,5 14 6,1 55,9 41,3 60,0 8 Борислав 30,8 14 10,5 42,7 39,5 9 Дрогобич 33,8 16,5 18,7 60,6 56,6 74,0 10 Моршин 27,4 10 3,0 31,5 31,0 11 Новий Розділ 36,3 13,4 5,4 43,1 24,8 69,5 12 Самбір 24,8 14 8,6 40,6 16,5 69,0 13 Стрий 32,4 17 4,3 44,9 46,0 57,0 14 Трускавець 25,1 15 8,9 41,3 19,5 44,5 15 Червоноград 40,0 20,3 10,8 58,9 39,5 78,0 16 Бродівський 41,5 12,3 9,8 54,6 37,0 85,3 17 Буський 36,9 14 8,8 46,9 21,5 75,5 18 Городоцький 32,0 19,8 1,0 51,7 38,5 73,0 19 Дрогобицький 38,9 11,3 3,1 42,1 17,0 91,5 20 Жидачівський 33,5 18 6,5 38,3 58,5 63,0 21 Жовківський 25,0 12,3 12,0 57,4 19,0 84,2 22 Золочівський 33,0 18,2 5,0 54,1 27,0 94,0 23 Кам’янка-Бузький 27,1 18,3 4,3 45,2 24,5 24 Миколаївський 29,9 16,8 5,8 40,8 33,0 70,5 25 Мостиський 21,3 17 6,8 47,9 18,0 71,5 26 Перемишлянський 23,8 12,7 8,6 34,7 23,0 76,0 27 Пустомитівський 25,5 16 7,8 44,4 33,8 70,5 28 Радехівський 23,3 15 10,1 36,5 25,0 80,3 29 Самбірський 31,3 16 9,1 47,2 14,5 75,0 30 Сколівський 24,3 12 1,3 23,3 0,0 64,0 31 Сокальський 39,2 21,8 16,4 50,5 40,5 87,2 32 Старосамбірський 18,5 16 11,4 38,0 37,7 88,0 33 Стрийський 16,2 15,3 8,4 45,3 19,0 86,5 34 Турківський 20,0 10 5,9 33,8 29,5 67,0 35 Яворівський 39,0 16,4 15,4 66,8 44,3 89,3 36 В області 30,7 16 11,2 49,8 43,3 78,5 40
 41. 41. Підсумки участі учнів ЗНЗ регіонів області у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2013/2014 навч. р. (за середнім балом) (закінчення) № з/п Регіон області Мате- матика Інфор- матика Інфор- мацій ні техно- логії Хімія Геогра фія Трудо- ве навчан ня Хрис- тиян- ська етика 1 ЛФМЛ 20,6 15,5 47,5 47,2 2 Галицький 11,3 16,3 51,3 40,9 29,0 168,0 16,3 3 Залізничний 5,2 9,8 45,0 21,7 44,0 227,0 19,5 4 Личаківський 7,0 11,0 40,3 11,8 28,2 245,5 21,8 5 Сихівський 4,3 12,0 45,5 48,0 32,3 217,0 21,8 6 Франківський 7,7 6,0 36,7 26,0 32,2 196,5 21,3 7 Шевченківський 6,3 6,2 41,5 14,1 56,4 258,6 28,0 8 Борислав 6,0 40,3 9,4 26,8 94,5 17,7 9 Дрогобич 3,9 15,5 43,8 28,7 40,5 235,0 25,8 10 Моршин 1,3 20,0 11,0 31,8 83,0 9,5 11 Новий Розділ 3,4 4,0 37,3 12,1 33,3 201,0 15,7 12 Самбір 4,2 15,0 44,0 26,4 38,6 197,0 14,7 13 Стрий 4,0 11,7 57,8 11,4 27,7 129,0 19,7 14 Трускавець 3,4 2,0 34,0 26,3 41,8 218,5 17,7 15 Червоноград 9,9 12,3 65,2 51,1 45,6 238,5 30,0 16 Бродівський 7,2 8,0 46,3 24,1 37,6 285,0 18,7 17 Буський 1,8 4,0 35,0 18,1 40,3 218,0 20,3 18 Городоцький 5,5 4,3 41,0 28,1 29,0 225,0 24,0 19 Дрогобицький 3,0 1,0 44,0 7,2 40,8 168,0 16,5 20 Жидачівський 6,0 14,0 28,0 21,5 42,8 191,0 23,0 21 Жовківський 2,2 5,0 43,4 14,3 44,0 269,0 24,8 22 Золочівський 2,2 4,5 37,5 20,4 44,3 186,0 22,4 23 Кам’янка-Бузький 4,2 7,0 39,7 15,8 46,0 85,0 25,8 24 Миколаївський 3,4 7,3 38,8 27,4 34,0 203,5 22,0 25 Мостиський 3,6 1,5 22,0 28,4 32,2 149,0 16,0 26 Перемишлянський 4,0 5,0 46,0 10,0 26,8 127,5 12,7 27 Пустомитівський 2,0 1,7 36,5 13,9 32,7 213,5 21,4 28 Радехівський 3,8 7,0 51,3 16,2 44,2 164,0 18,5 29 Самбірський 4,8 15,0 41,8 7,7 42,0 135,0 22,8 30 Сколівський ----- 14,0 60,0 0,0 32,0 0,0 23,0 31 Сокальський 7,9 7,3 48,3 0,0 40,8 237,0 23,0 32 Старосамбірський 5,8 11,5 49,4 10,0 34,0 246,0 22,8 33 Стрийський 4,4 4,0 43,3 20,9 41,2 208,0 14,7 34 Турківський 2,4 1,0 52,5 12,5 37,5 213,5 24,0 35 Яворівський 9,9 10,2 69,0 33,1 55,0 207,0 25,8 36 В області 7,3 8,2 43,5 20,4 37,8 189,4 20,5 Діаграма 2.6 41
 42. 42. Кількість переможців у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2014 році в регіонах Львівської області (В області – 1084 (І–102; ІІ–318; ІІІ–664) Діаграма 2.7 42
 43. 43. Таблиця 2.11 Частка залучення учнів у Міжнародні та Всеукраїнські інтелектуальні конкурси («Кенгуру», «Колосок», «Левеня», «Бобер») у регіонах Львівської області у 2013/14 навч. р. 43
 44. 44. Район, місто обласного значення Частка участі учнів регіонів області в інтелектуальних конкурсах «Кенгу- ру-13» (осінь) «Колос ок-13» (осінь) «Бобер- 13» «Кенгу ру-14» (весна) «Коло сок- 14» (весна) «Леве ня-14» Серед ня частка Галицький 28,0 26,3 12,8 30,8 18,5 16,7 22,2 Залізничний 21,5 18,7 9,1 27,4 13,6 26,1 19,4 Личаківський 24,7 23,5 8,0 23,5 19,8 9,4 18,2 Сихівський 24,8 26,4 5,1 27,8 17,0 24,0 20,8 Франківський 17,6 21,6 3,1 23,3 18,6 8,6 15,5 Шевченківський 22,4 30,6 4,7 19,9 27,3 17,8 20,5 Борислав 8,2 8,8 13,3 12,8 8,3 10,8 10,4 Дрогобич 0,6 8,3 2,2 11,8 5,3 9,4 6,3 Моршин 23,5 17,0 1,3 21,3 12,3 9,3 14,1 Новий Розділ 19,1 7,5 7,9 24,3 8,0 11,5 13,1 Самбір 17,0 16,0 1,7 7,7 13,8 12,7 11,5 Стрий 25,7 16,9 3,2 20,8 13,9 11,3 15,3 Трускавець 8,1 11,6 3,4 17,8 8,4 14,3 10,6 Червоноград 15,9 20,4 5,3 23,1 11,3 9,2 14,2 Бродівський 27,3 9,2 1,9 15,8 4,2 8,4 11,1 Буський 12,4 12,1 4,5 12,0 12,3 4,4 9,6 Городоцький 17,7 14,5 8,7 28,2 9,0 24,8 17,1 Дрогобицький 11,0 21,1 10,1 11,9 16,7 4,4 12,5 Жидачівський 30,1 14,1 1,3 23,0 13,5 13,9 16,0 Жовківський 16,0 11,5 3,3 14,2 11,7 2,4 9,9 Золочівський 17,6 13,0 11,7 26,1 12,6 11,1 15,3 Кам’янка-Бузький 29,7 22,3 3,0 28,5 17,9 30,0 21,9 Миколаївський 27,8 17,6 14,4 20,5 13,4 22,2 19,3 Мостиський 22,2 17,1 5,7 11,8 8,4 11,7 12,8 Перемишлянський 23,7 16,7 1,9 16,3 19,4 3,7 13,6 Пустомитівський 26,8 21,6 1,4 25,3 17,4 11,2 17,3 Радехівський 6,1 22,2 4,5 21,4 18,8 28,3 16,9 Самбірський 26,2 17,9 3,4 23,1 15,8 5,0 15,2 Сколівський 18,7 20,7 1,2 18,5 15,2 11,7 14,3 Сокальський 22,7 17,7 8,0 19,3 13,1 10,4 15,2 Старосамбірський 15,2 9,6 1,3 17,9 8,9 9,4 10,4 Стрийський 19,0 12,7 2,4 19,8 14,2 16,5 14,1 Турківський 22,0 21,8 1,3 18,4 21,8 12,1 16,2 Яворівський 27,5 12,0 3,0 18,2 7,0 17,3 14,2 В області 20,6 17,9 5,1 20,6 14,2 13,7 15,4 Діаграма 2.8 44
 45. 45. Діаграма 2.9 Діаграма 2.10 45
 46. 46. Діаграма 2.11 46
 47. 47. Таблиця 2.12 Кількість учнів – учасників інтелектуальних конкурсів («Кенгуру», «Колосок», «Левеня», («Бобер») у Львівській області в 2013–2014 навч. р. № з/п Назва конкурсу К- сть / % Класи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Разом 1 Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (осінь) К-сть 4829 5493 5328 4964 4838 25452 % 19,0 22,2 21,1 20,6 21,4 20,9 2 Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (весна) К-сть 4805 5048 5005 5548 5353 5554 4880 4487 2700 2041 45421 % 18,9 20,4 19,8 23,1 23,7 24,3 21,2 19,3 18,8 13,8 20,6 3 Міжнародний природничий конкурс «Колосок» (осінь) К-сть 3053 5711 6368 6348 4442 3882 4379 3760 3565 1682 1002 44203 % 11,6 22,4 25,8 25,1 18,5 17,2 19,1 16,3 15,3 11,7 6,8 17,9 4 Міжнародний природничий конкурс «Колосок» (весна) К-сть 3634 4946 4723 4942 3543 3205 3412 2711 2351 1131 531 35129 % 13,8 19,4 19,1 19,6 14,7 14,2 14,9 11,8 10,1 7,9 3,6 14,2 5 Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» К-сть 3002 3270 3321 2205 1661 13459 % 13,1 14,2 14,3 15,3 11,2 13,7 6 Міжнародний конкурс інформатики «Бобер» К-сть 557 696 757 646 705 1744 1233 1532 8377 % 3,9 1,9 2,0 7,9 3,2 2,9 2,9 6,5 8,1 9,0 3,9 5,1 47
 48. 48. ІІІ. Професійно-технічна освіта Система професійно-технічної освіти Львівської області охоплює 59 професійно-технічних навчальних закладів, з них: Вищі професійні училища Міжрегіональні вищі професійні училища Вищі професійні художні училища Художнє ПТУ ПТУ при ВТК За останнє десятиліття мережа професійно-технічної освіти (ПТО) Львівщини не раз реорганізовувалась. Реорганізаційні дії охоплювали кількісні зміни в мережі професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), спеціалізацію навчальних закладів та їх типи. Впродовж 2000–2014 рр. в області кількість професійно-технічних училищ зменшилась з 36 до 2, натомість створено й розширено мережу професійних 48 Вищі професійні училища – 25 2121 2 9,5 2 9,5 22 Міжрегіональні центри професійно-технічної освіти – 1 Професійні ліцеї – 25 Професійно-технічні училища – 2 11 11 Навчальні центри при установах виконання покарань – 6 Стратегічні завдання напряму 1. Налагодити ефективну взаємодію навчальних закладів та працедавців. 2. Забезпечити якість професійної підготовки робітничих кадрів, що відповідає потребам сучасної економіки. 3. Покращити адаптацію випускників професійно-технічних навчальних закладів до сучасних економічних умов та вимог роботодавців.
 49. 49. ліцеїв (з 1 у 2002 до 29 у 2014 р.) та вищих професійних училищ (21 у 2014 р.; з них – 2 Міжрегіональні ВПУ, 2 – вищі професійні художні училища). На даний час мережа ПТНЗ у Львівській області достатньо розвинена за територіальною та галузевою ознаками. У навчальних закладах забезпечено необхідні умови для підвищення рівня підготовки робітничих кадрів та поглиблено орієнтацію на регіональні потреби. Тут працює близько 5,7 тис. осіб, із них – 3,4 тис. педагогічних працівників (в т.ч. 1,5 тис. майстрів виробничого навчання та 1,2 тис. викладачів). У 2013–2014 навчальному році у професійно-технічних навчальних закладах області навчалися понад 27 тис. учнів. Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» велася із 136-и робітничих професій та 14-и спеціальностей. 54 % учнів одночасно із професією здобували повну загальну середню освіту, 81 % юнаків і дівчат вивчали складні, інтегровані та наукоємні професії, 80 % здобували дві та більше професій, що підвищило мобільність випускників на ринку праці. Минулого навчального року завершили професійну підготовку та стали кваліфікованими робітниками 12337 випускників ПТНЗ області, у центрах при ВТК випуск становив 810 осіб. За професією працевлаштовано 74,6 % випускників ПТНЗ, продовжують навчання у вищих та інших навчальних закладах – 13 %, призвані на військову службу – 5 %, за вільним працевлаштуванням – 8,9 %. Найнижчі показники працевлаштування у Нижанковицькому, Добромильському професійних ліцеях, Угнівському аграрно-будівельному ліцеї. Головним чинником, що дає можливість працювати за сучасними інноваційними технологіями, є соціальне партнерство. Зокрема, для вирішення кадрових проблем будівельної галузі та житлово-комунального господарства, виконання програм реформування ПТО шляхом оновлення її змісту та впровадження сучасних будівельних технологій у навчальний процес при ПТНЗ у Львівській області створено ряд навчально-практичних будівельних центрів (НПБЦ): – за сприяння компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» на базі Львівського вищого професійного художнього училища (будівельна галузь); – за сприяння компанії фірми «Кнауф» на базі Львівського ВПУ дизайну та будівництва (будівельна галузь); – за сприяння міжнародного благодійного Фонду Роберта Боша в рамках проекту «Покращення професійно-практичної освіти в Україні» на базі Львівського професійного ліцею харчових технологій (хлібопекарська галузь); – за рахунок ресурсів навчального закладу на базі Львівського ВПУ ресторанного сервісу та туризму (галузь туризму, комерційної діяльності, готельної справи). З метою вивчення досвіду підготовки робітничих кадрів, стажування учнів та майстрів виробничого навчання, обміну делегаціями 9 ПТНЗ Львівщини налагодили міжнародне співробітництво. Велику увагу професійно-технічні навчальні заклади Львівщини приділяють впровадженню в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій. Загальна кількість комп’ютерів у ПТНЗ становить 2248 од.; загальна кількість комп’ютеризованих лабораторій і кабінетів – 168. Всі навчальні заклади підключені до мережі Інтернет і користуються електронною поштою, а 52 (100 %) із них мають свої Web-сайти. Команда регіонального навчального центру Львівського ВПУ дизайну та будівництва (учень Олег Ярощук, майстер в/н Галюк І. М.) посіла ІІ місце в 49
 50. 50. міжнародному конкурс «Кnаuf МGК 2014 Ukrаіnе» з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій». Учениця Стрийського вищого професійного художнього училища Наталія Юрчишин за результатами конкурсного відбору у номінації «Святковий макіяж» посіла ІІ місце в олімпіаді «Дизайнер ХXІ століття», що проходив на базі Київського національного університету культури і мистецтв. 3–4 червня 2014 року в Художньому професійно-технічному училищі ім. Й. П. Станька пройшов конкурс фахової майстерності серед учнів з професії «Різьбяр по дереву та бересті» ім. Й. П. Станька. Цьогорічний конкурс було присвячено 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка. У конкурсі взяли участь 19 учнів з ПТНЗ Львівщини, а також учні Івано-Франківської, Волинської та Тернопільської обл. Команда ДНЗ «Погірцівського ВПУ» отримала призове І-е місце та була нагороджена дипломом у кулінарному конкурсі «Великдень на польськім столі» («Wielkanoc na polskim stole»), який відбувся 01.04.2014 р. в республіці Польща, м. Дебіца – Економічна школа імені Януша Корчака. У конкурсі брали участь команди учнів трьох держав: Словенії, Польщі і України. У рамках проекту ЮНЕСКО «Програма відродження та догляду за колекцією Музею народної архітектури та побуту, Львів, Україна» проведено 24 майстер-класи з народних ремесел для школярів Львівщини. Учні мали змогу ознайомитись з виготовленням яворівської іграшки, виробів з рогози, писанок, розпису на склі, обрядового печива, вишивки, витинанки, різьби по дереву, ковальства, Петриківського розпису. Майстер-класи провели викладачі, майстри виробничого навчання та учні 4 ПТНЗ Львівщини. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.04.2014 р. № 516 «Про підсумки ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» дипломом ІІ ступеня нагороджена учениця Львівського вищого професійного художнього училища Марія Мамчак, Надія Банах, учениця Львівського вищого професійного училища побутового обслуговування та Валентина Бабаніна, учениця Львівського вищого професійного училища технологій та сервісу – отримали дипломи ІІІ ступеня. Учениця І курсу Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання та дизайну м. Львова Наталія Борисова посіла 3 місце у фінальному етапі Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі» в номінації «Літературна творчість». Завдання на 2014–2015 навчальний рік: 1. Сформувати державне замовлення на підготовку робітничих кадрів для потреб економіки регіону на 2015 рік. 2. Продовжувати капітальний та поточний ремонт будівель для навчально- практичних центрів на базі ПТНЗ. 3. Підтримувати запровадження ІКТ у навчально-виробничому процесі державних професійно-технічних навчальних закладів 4. Створювати мережу центрів із впровадження інноваційних технологій на базі державних професійно-технічних навчальних закладів області. 50
 51. 51. Діаграма 3.1 Вищі професійні училища ; 21; 35,59% Міжрегіональні ВПУ; 2; 3,39% Міжрегіональні центри ПТО; 1; 1,69% Художні ВПУ; 2; 3,39% Художні ПТУ ; 1; 1,69% Професійні ліцеї ; 25; 42,37% НЦ та ПТНЗ при установах виконання покарань; 7; 11,86% Мережа професійно-технічнихнавчальнихзакладів Львівськоїобласті станом на 01.07.2014р. Діаграма 3.2 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 29273 29462 31210 31169 30912 27891 Динаміка змін контингентуучнів ПТНЗ упродовж 2009-2014років 51
 52. 52. Таблиця 3.1 Кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та дітей-сиріт під опікою (піклуванням) Категорія дітей Рік 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Повне державне забезпечення 361 385 413 388 317 Діти-сироти, під опікою (піклуванням) 243 267 257 233 268 Всього 604 652 670 621 585 Діаграма 3.3 Кількість дітей-сиріт і дітей, які упродовж 2010-2014 р. залишились без піклування батьків 361 385 413 388 317 243 267 257 233 268 604 652 670 621 585 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2010 р. 2011 р. 2012р. 2013р. 2014р. Всього Діти-сироти, під опікою (піклуванням) Повне державне забезпечення 52
 53. 53. Таблиця 3.2 Призові місця у Всеукраїнських конкурсах у 2013–2014 навчальному році № з/п Назва конкурсу (професії) Дата та місце проведення ПТНЗ – учасник конкурсу Місце Серед учнів ПТНЗ 1. Кухар 27–30 травня 2014 р. Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі Львівське ВПУ ресторанного сервісу та туризму, Кухарський Ігор Ігорович ІІ 2. Слюсар з ремонту автомобілів 8–11 квітня 2014 р. ДПТНЗ Центр ПТО № 3 м. Харкова Погірцівське вище професійне училище, Динис Андрій Ігорович ІІІ 3. Слюсар з ремонту рухомого складу 15–18 квітня 2014 р. Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту Львівське міжрегіональне ВПУ залізничного транспорту, Юсько Роман Андрійович ІV Таблиця 3.3 Наявність комп’ютерної техніки Кількість комп’ютерів у ПТНЗ 2248 од. Кількість комп’ютеризованих лабораторій і кабінетів 168 Кількість ПТНЗ, підключені до мережі Інтернет 52 (100 %) Кількість ПТНЗ, що мають власні веб-сайти 52 (100 %) Кількість учнів на один комп’ютер 12 Таблиця 3.4 Структура надходжень позабюджетних коштів ПТНЗ за 2013 рік та І півріччя 2014 року (державний бюджет) № з/п Види надходжень Надходження за 2013 р. Надходження за I півріччя 2014 р. Сума, тис. грн Питома вага від загальної суми, % Сума, тис.грн Питома вага від загальної суми, % Всього 540,1 100 223,9 100 в тому числі : 1 Виробнича та господарська діяльність (навчальні майстерні, господарства, виробнича практика, проживання) 266,1 49 111,8 50 2 Функціональні повноваження (платне навчання, центри зайнятості, платні курси) 73,0 14 38,5 17 3 Благодійні внески, гранти, дарунки 19,5 4 2,4 1 4 Оренда приміщень, майна 181,5 33 71,2 32 5 Реалізація майна - - - 53

×