Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Освіта львівщини 2013 частина 2

252 views

Published on

Освіта львівщини 2013 частина 2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Освіта львівщини 2013 частина 2

 1. 1. 1 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОСВІТА ЛЬВІВЩИНИ – 2013 Показники розвитку дошкільної, загальної-середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти У двох частинах Частина 2 м. Львів-2013
 2. 2. 2 Освіта Львівщини – 2013 (у двох частинах). Показники розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти / За загальною редакцією М.Брегіна.– Львів, 2013. Редакційна колегія: Брегін М.Г. (голова), Книшик С.І., Шиян Р.Б. (заступники голови), Зелез М.М., Кацюба М.Р. (відповідальні секретарі) Відповідальний за випуск: Шиян Роман Богданович, директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 3. 3. 3 З М І С Т ЧАСТИНА І 1. Дошкільна освіта 7 2. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів 21 3. Професійний розвиток працівників освіти 44 4. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу 64 5. Освіта дітей з особливими потребами 80 ЧАСТИНА 2 6. Виховання. Позашкільна освіта 4 7. Інформизація освіти 14 8. Моніторинг якості освіти 26 9. Професійно-технічна освіта 66 10.Фінансування галузі осіти 74
 4. 4. 4 VІ. Виховання. Позашкільна освіта Організація виховаснові шкільних виховних програм 2010/2011 н.р. 2011/2012 н.р. 2012/2013 н.р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. Частка дітей охоплених позашкільною освітою 2011 р. 2012 р. 2013 р. Актуальні завдання Створити у навчальних закладах комплексну національно орієнтовану систему виховання, що ґрунтується на довірі та співпраці учасників виховного процесу. Для цього: проводити виховну роботу на основі спеціально розроблених шкільних виховних програм; впровадити у практику роботи навчальних закладів навчальний комплекс для предмета «Християнська етика»; підвищити якість системи позашкільної освіти. 34 1394 9,5 1419 Розробка навчального комплексу для предмета «Християнська етика» 2 підручники 1 підручник 9,5 1 підручник Організація вихованняузагальноосвітніх навчальних закладах області на основі шкільних виховних програм (кількість розроблених ШПВ на 2011-2013 рр. та на 2013-2016 рр. ) Вжити заходів щодо удосконалення та розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти, охоплення дітей, учнівської молоді позашкільною освітою, зміцнення матеріально-технічної бази (Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р.№ 785) 28,5% 29% 9,5 30,2%
 5. 5. 5 У 2012 – 2013 навчальному році усі загальноосвітні навчальні заклади Львівщини працювали за розробленими ними самими програмами виховання. З метою оцінки якості цих програм та для апробації моделі моніторингу вихованості учнів у квітні-травні 2013 року були проведені тренінг «Самооцінювання якості виховання у ЗНЗ» та пробне моніторингове дослідження у школах області. Результати дослідження враховано при укладенні шкільних програм виховання на 2013-2016 роки. Розроблені педагогічними колективами за участю батьків та старшокласників нові виховні програми мають бути розглянуті радами шкіл і діятимуть з першого вересня цього року. Особлива увага в області приділяється християнському вихованню. Окрім підручника для 9-го класу «Основи християнської етики» освітяни Львівщини розробили низку методичних матеріалів (хрестоматії та сценарії занять) для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Традицією в області стала також учнівська олімпіада з християнської етики. На фінансове забезпечення заходів напряму "Виховання" використано – 1129, 8 тис. грн. Розроблено спеціальні бланки анкет для учнів, батьків, студентів і педагогічних працівників, а також програмне забезпечення для автоматизованного опрацювання результатів анкетування в межах пробного моніторингу якості виховання в опорних загальноосвітніх навчальних закладах Львівщини. Учнів 9-х класів ЗНЗ області забезпечено підручником «Основи християнської етики». Навчальні заклади отримали 600 комплектів по 3 DVD-диски: відеофільмів Мистецтво Сходу до посібника "Художня культура " 9-11 класи; пакету науково- методичних та ілюстративних матеріалів з образотворчого мистецтва для проведення уроків з європейської художньої культури в 11 кл.; пакету науково- методичних та ілюстративних матеріалів з образотворчого мистецтва для проведення уроків з світової художньої культури в 11 кл., а також книги з методики предмета «художня культура» для поповнення бібліотечних фондів. Придбано книги та профінансовано участь учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у заходах Форуму видавців. Виплачено премії обдарованій молоді та її наставникам. З метою організованого проведення дозвілля та надання додаткових освітніх послуг на Львівщині працює мережа позашкільних навчальних закладів (ПНЗ). Станом на 20.02.2013 року в області діяло 124 ПНЗ системи освіти. Тут навчається 76 008 учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що становить 30,2 %. У системі культури 73 позашкільні навчальні заклади та 22 129 учні (8,7%), а в системі фізичного виховання - 57 ПНЗ і 10 637 учнів (4,2%). Загалом в області функціонують 254 позашкільні навчальні заклади, в яких навчається 109 054 учнів (43,1%). Позашкілля області представлено 46 Будинками, Центрами дитячої та юнацької творчості, 41 дитячо – юнацькими спортивними школами, 9 Станціями юних техніків та Центрами науково-технічної творчості, 6 Станціями юних натуралістів і Центрами еколого-натуралістичної творчості, 6 Станціями юних туристів, Центрами туристсько-краєзнавчої творчості, 6 Малими академіями наук, 2 Малими академіями мистецтв , 2 школами мистецтв, інших закладів - 6. Найбільше від загальної кількості учнів, охоплених позашкільною освітою, навчається у Будинках, Центрах дитячо - юнацької творчості (50,5%). У дитячо - юнацьких спортивних школах учнів - 22,9% від загальної кількості, на Станціях юних техніків - 7,0%, Станціях юних натуралістів, Центрах еколого-
 6. 6. 6 натуралістичної творчості - 5,2%, Станціях юних туристів, Центрах туристсько- краєзнавчої творчості - 3,4%, у Малих академіях наук - 3,5%, у школах мистецтв - 2,3%, Малих академіях мистецтв – 0,5%, в інших закладах - 4,7%. Загалом в області позашкільною освітою охоплено біля третини дітей. Найбільший відсоток охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів позашкільною освітою у мм. Трускавець (76,5%), Самбір (57,2%), Борислав (44,7%), Стрий (46,4%), Червоноград (43,1%). Найменший відсоток - у Яворівському (9,2%), Городоцькому (14,0%), Перемишлянському (16,6%), Дрогобицькому (16,2%) районах. Проводиться цілеспрямована робота з повнішого охоплення позашкільною освітою дітей сільської місцевості. Для цього61 позашкільний навчальний заклад, де навчається 29 тис. учнів, функціонує у райцентрах. Найбільше дітей, охоплених позашкільною освітою у Стрийському (36,2%) та Самбірському (35,8%) районах, найменше - у Яворівському (9,2%), Городоцькому (14,1%) та Дрогобицькому (16,2%). На базі сільських шкіл функціонують також 7 філій позашкільних навчальних закладів, у яких навчається 945 учнів: у Городоцькому (40 учнів), Золочівському (61 учень), Самбірському (212 учнів), Сокальському (211 учнів), Сколівському (215 учнів), Старосамбірському (206 учнів). Особливу увагу в області приділяють охопленню позашкільною освітою дітей, схильних до правопорушень. В гуртках та позашкільних навчальних закладах області навчаються 292 таких учні. Найбільше учнів, схильних до правопорушень, залучено у м. Червонограді (42), Радехіському (22), Буському (19), Сокальському (15), Яворівському (15), Золочівському (14), Пустомитівському (14) районах. Гуртковою роботою в області (гуртки загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів) охоплено 198 517 учнів (78,6%). Розвивається мережа гуртків та секцій при загальноосвітніх навчальних закладах у сільській місцевості, зокрема, у Пустомитівському, Сколівському, Турківському, Стрийському районах. З метою збереження автентичних народних промислів, відродження народних традицій і мистецтва працюють гуртки "Глинянські ткачі" ,"Гаверецька кераміка" (Золочівський район), кераміки (м.Соснівка), "Яворівська іграшка" (Яворівський район), гуртки різьби по дереву у Турківському, Сколівському, Дрогобицькому та інших районах області. Переможцями кількох вітчизняних та міжнародних конкурсів стали талановиті різьбярі – учні Нагуєвицької школи-інтернату (Дрогобицький район). На виконання Указу Президента України від 28.12.2012 року № 756 „Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості ” в області цього року заплановано ряд заходів: дитячо - юнацькі фестивалі „Різдвяні канікули”, „Сурми звитяги ”, Міжнародний конкурс пленерного малюнка „Золотий мольберт”, Всеукраїнський конкурс „Об’єднаймося, ж брати мої ”, Театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів "Казка в гаю", Міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні „Молода Галичина”, ІІІ Міжнародний конкурс юних піаністів імені В. Барвінського та інші. Влітку 2013 року на Львівщині функціонував Міжнародний українознавчий табір для українських дітей з Польщі, Румунії, Естонії, Башкортостану, Латвії, Казахстану, Сербії. Програма табору побудована на
 7. 7. 7 вивченні елементів українських традицій, звичаїв, туристсько - краєзнавчої роботи, мистецьких здобутків Львівщини, спілкуванні дітей української діаспори з своїми львівськими однолітками. Завдання на 2013-2014 навчальний рік: 1. Укласти у мережі ЗНЗ області шкільні програми виховання на 2013 – 2016 роки. Провести обласний конкурс шкільних програм виховання. 2. Розпочати поетапне впровадження моделі моніторингу якості виховання у системі загальної освіти області. Налагодити систему самооцінювання ЗНЗ області виконання шкільних програм виховання. 3. Проводити системне підвищення професійного рівня педагогічних працівників ЗНЗ як виховників. Навчити педагогічних працівників опорних ЗНЗ області з напряму «Виховання» та батьківський актив цих шкіл самооцінюванню якості виховної програми. 4. Організувати відзначення виховними справами 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. 5. Поширювати педагогічний досвід учасників конкурсу «Вчитель року» з основ християнської етики серед вчительської громадськості. Видати та апробувати навчально-методичні матеріали для ДНЗ з основ християнського виховання дошкільнят. 6. В рамках заходів Року учнівської творчості збільшити охоплення позашкільною освітою. Відкривати гуртки позашкільних навчальних закладів на базі загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості.
 8. 8. 8 Діаграма6.1 Діаграма 6.2 Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою станом на 01.02.2013 р. (в Україні 60%, в області – 43,1%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Трускавець Самбір Стрий Борислав Червоноград НовийРозділ Дрогобич Самбірський Стрийський Сокальський Львів Золочівський Бродівський Радехівський Жидачівський Буський Жовківський Миколаївський Мостиський Пустомитівський Сколівський Старосамбірський Перемишлянський Кам’янка-Бузький Дрогобицький Турківський Городоцький Яворівський Моршин 76.5 57.2 46.4 44.7 43.1 38.7 36.4 35.8 35.4 33.8 32 29.5 28.3 27.9 27.7 23.9 20.6 19.2 18.8 17.9 16.9 16.8 16.6 16.5 15.9 14.7 14 9.2 0 Частка охоплення школярів позашкільною освітою у регіонах Львівської області 30.2 8.7 4.2 Галузь освіти Галузь культури Галузь спорту
 9. 9. 9 Діаграма 6.3 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 2,011р. 2,012р. 2,013р. 28.5 29 30.2 Частка охоплених дітей позашкільною освітою в галузі освіти
 10. 10. 10 Таблиця 6.1 Інформація про гурткову роботу загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області № п/п Район, місто Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Кількість гуртків у ЗНЗ Кількість учнів у гуртках ЗНЗ Відсоток охоплення гуртковою роботою учнів ЗНЗ 1. Львів 65423 664 14112 21,5 2. Борислав 3886 65 1275 32,8 3. Дрогобич 9270 200 2870 30,9 4. Самбір 3731 73 1139 30,5 5. Стрий 6372 106 1844 28,9 6. Трускавець 1940 26 388 20 7. Червоноград 8069 162 2689 33,3 8. Моршин 553 8 170 30,7 9. Новий Розділ 2824 123 1150 40,7 10. Бродівський 6757 344 4511 66,7 16 Буський 5034 164 2717 53,9 17 Городоцький 7168 159 2681 37,4 18 Дрогобицький 6596 265 4135 62,6 19 Жидачівський 7139 109 1553 21,7 20 Жовківський 11919 394 6448 54,0 21 Золочівський 6812 223 4507 66,1 22 Кам’янка-Бузький 6350 83 2520 39,6 23 Миколаївський 6486 209 3238 49,9 24 Мостиський 6518 91 2941 45,1 25 Перемишлянський 4162 111 1535 36,8 26 Пустомитівський 10462 287 4302 41,1 27 Радехівський 5402 24 977 18,0 28 Самбірський 7169 263 2982 41,5 29 Сколівський 5530 103 1452 26,2 30 Сокальський 9200 234 3824 41,5 31 Стрийський 5614 285 4315 76,8 32 Старосамбірський 7362 229 3734 0 33 Турківський 5987 122 1690 0 34 Яворівський 14759 289 4524 30,6 ВСЬОГО 248 494 5415 90 223 36,3
 11. 11. 11 Таблиця 6.2 Мережа позашкільних навчальних закладів разом із ДЮСШ (станом на 01.03.2013 року) Назва міста, району Кількість закладів Всього ПНЗ У тому числі Дитячо-юнацьких спортивних шкіл Інших типів закладів Обласні заклади 7 3 4 Залізничний 3 1 2 Галицький 1 1 - Сихівський 4 1 3 Личаківський 6 4 2 Шевченківський 2 1 1 Франківський 4 1 3 Львівські міські 4 - 4 Разом по Львову 24 9 15 Борислав 4 1 3 Дрогобич 6 1 5 Самбір 2 1 1 Стрий 4 1 3 Трускавець 2 - 2 Червоноград 6 2 4 Новий Розділ 2 1 1 Міста обласного значення 50 16 34 Бродівський 4 1 3 Буський 3 1 2 Городоцький 3 1 2 Дрогобицький 3 1 2 Жидачівський 5 2 3 Жовківський 4 1 3 Золочівський 4 1 3 Кам’янка – Бузький 2 1 1 Миколаївський 2 1 1 Мостиський 3 1 2 Перемишлянський 2 - 2 Пустомитівський 4 3 1 Радехівський 3 1 2 Самбірський 4 1 3 Сколівський 2 1 1 Сокальський 6 1 5 Старосамбірський 4 1 3 Стрийський 2 1 1 Турківський 2 1 1 Яворівський 3 1 2 Позашкільні навчальні закладипрофтехосвіти 2 0 2 Разом у районах 67 22 45 Разом в області 124 41 83
 12. 12. 12 Таблиця 6.3 Інформація про дітей пільгових категорій, які відвідують позашкільні навчальні заклади станом на 05.03.2013 року Район, місто Кількістьдітейсирітта позбавленихбатьківського піклуваннязалученихдо гуртковоїроботипозашкільних навчальнихзакладів Кількістьдітей-інвалідівзалуче- нихдогуртковоїроботи позашкільнихнавчальних закладів Кількістьдітейізбагатодітних сімейзалученихдогурткової роботипозашкільнихнавчаль- нихзакладів Кількістьдітейізмалозабез- печенихсімейзалученихдо гуртковоїроботипозашкільних навчальнихзакладів Кількістьдітей,якіперебувають наоблікувКМСДтазалученідо роботипозашкільнихнавчальних закладів Кількістьдітей,якіперебувають наоблікууВуСДтазалученідо роботипозашкільнихнавчальних закладів м. Львів 325 78 2148 673 24 0 м. Борислав 23 10 45 136 0 0 м. Дрогобич 4 2 107 301 2 4 м. Самбір 1 0 15 28 0 0 м. Стрий 21 5 37 69 0 5 м. Трускавець 9 6 68 11 0 2 м. Новий Розділ 3 26 54 34 2 3 м. Червоноград 63 16 650 152 13 76 Буський 5 3 207 157 4 0 Бродівський 2 1 98 32 5 33 Городоцький 13 23 37 18 0 0 Дрогобицький 0 2 8 5 0 0 Жидачівський 9 12 96 106 0 5 Жовківський 4 7 366 94 0 0 Золочівський 6 3 166 43 0 0 Камянка-Бузький 20 2 314 147 0 0 Миколаївський 17 3 101 110 0 0 Мостиський 8 2 144 141 0 0 Перемишлянський 2 0 81 58 0 0 Пустомитівський 5 4 81 90 0 10 Радехівський 18 13 123 68 2 12 Самбірський 19 1 202 117 0 0 Сколівський 32 7 181 83 0 0 Сокальський 8 9 133 87 0 0 Стрийський 5 7 230 69 0 0 Старосамбірський 30 0 53 215 0 0 Турківський 6 4 120 58 2 12 Яворівський 3 0 89 56 0 0 ЛОЦНТТУМ 4 36 28 59 0 0 ЛОЕНЦ 31 53 47 166 0 0 ЛОЦКЕТУМ 29 2 89 33 0 6 ЛОМН 1 5 15 0 0 0 ЛДПЕВУМ 10 0 98 113 3 8 ЛДБТ 55 7 19 353 17 25 ЛОДЮСШ 2 0 51 68 0 0 Всього 793 349 6301 3950 74 201
 13. 13. 13 Діаграма 6.4 Діаграма 6.5 97 98 100 111 113 111 110 112 112 113 116 115 116 119 120 119 119 119 120 120 121 118 118 124 90 95 100 105 110 115 120 125 130 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Мережа позашкільних навчальних закладів Львівської областіпротягом 1990-2013 років (У 2011 р. в м. Самборі об’єднано 4 ПНЗ в 1 ПНЗ) 37.5 11.4 4.6 27.3 27.3 3 0.04 0.78 8.5 0.12 Частка залучених вихованців у гуртках ПНЗ за профілями у гуртках художньо- естетичного профілю науково - технічної творчості еколого-натуралістичної туристсько-краєзнавчого фізкультурно – спортивного дослідницько – експериментального військово-патріотичного соціально- реабілітаційного
 14. 14. 14 VІІ. Інформатизація освіти 2013 рік 2014 рік Показник програми Виконання Показник програми Заплановано 2013 рік 2014 рік Показник програми Виконання Показник програми Заплановано 2013 рік 2014 рік Показник програми Виконання Показник програми Заплановано Державна цільова програма "Сто відсотків" передбачає у період до 2015 року стовідсоткове впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема 100%забезпечення комп’ютерною технікою загальноосвітніх навчальних закладів 100% Кількість учнів на один комп‘ютер Кількість вчителів на один комп‘ютер 24 22 1920 23 21 2118 76% 100% 100%
 15. 15. 15 2013 рік 2014 рік Показник програми Виконання Показник програми Заплановано 2013 рік 2014 рік Показник програми Виконання Показник програми Заплановано 2013 рік 2014 рік Виконання Заплановано 2013 рік 2014 рік Показник програми Виконання Показник програми Заплановано Підключення 100%загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет Створення веб-сайтів 100% загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів Кількість вчителів інформатики, які пройшли навчання на тематичних курсах 50% 65% 65%46% 30% 50% 50%30% 20% 30% 50%45% Створення веб-сайтів 100% місцевих органів управління освітою 2919
 16. 16. 16 Державна цільова програма "Сто відсотків" передбачає у період до 2015 року стовідсоткове впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Одним з першочергових завдань цієї Програми є забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп‘ютерною технікою. Впродовж 2012- 2013 навчального року для загальноосвітніх навчальних закладів закуповували як комп’ютери, так і цілі навчальні комп’ютерні комплекси (НКК). Постачання НКК велось коштом Міністерства (у 2012 році на кожну адміністративну одиницю області було виділено по 3-4 навчальних комп‘ютерних комплекси), а також за кошти місцевих бюджетів та позабюджетні кошти. На сьогодні всі загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів забезпечені навчальними комп‘ютерними комплексами, 70% ЗНЗ І-ІІ ступенів мають у своєму користуванні комп‘ютерну техніку. Слабо - на 28% - забезпечені комп’ютерною технікою (не йдеться про НКК, оскільки у більшості таких шкіл навчаєть в одному класі по 2-4 учні) загальноосвітні навчальні заклади І ступеня. Постачання цих шкіл комп’ютерною технікою за кошти Програми розвитку освіти почалось тільки 2012 року, у зв’язку з введенням відповідно до нових Державних стандартів початкової освіти предмета «Сходинки до інформатики». Однак завдяки створенню освітніх округів учні мають змогу користуватися окремими комп‘ютерами або працювати у комп‘ютерних класах опорних шкіл цих округів. Загалом на модернізацію комп’ютерної бази навчальних закладів у минулому році з обласного бюджету було виділено біля 1,4 млн. грн., за які придбано 95 мультимедійних комплексів. Цьогоріч за рахунок коштів Програми розвитку освіти Львівщини, схваленої обласною радою, планується забезпечення навчальними комп‘ютерними комплексами на умовах співфінансування громад та закупівля мультимедійних комплексів для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня. Крім цього, дві школи Львівщини (ЗОШ №18 м.Львова та ЗОШ №2 м.Яворова) у рамках участі у проекті «Відкритий світ» отримали сучасну техніку для інформатизації навчального процесу з ряду предметів. Ці заходи дозволили вийти на кінець минулого року на показник щодо кількості учнів, які припадають на один комп‘ютер, значно вищий, ніж передбачений програмою,– 20 учнів на один комп‘ютер. Крім цього, програмою передбачено створення за кошти місцевих бюджетів на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів. Цей напрям потребує значної уваги з боку місцевих органів управління освітою, оскільки тільки сучасний учитель зможе
 17. 17. 17 навчити сучасного учня. Зараз більшість учителів користуються мультимедійними комплексами або комп‘ютерами, встановленими у предметних кабінетах та адміністративних приміщеннях. Тому показник, 18 учителів на один комп‘ютер, наведений у вступній таблиці, є не зовсім коректним з огляду саме обладнання методичного кабінету школи. При цьому важливою складовою використання комп‘ютерної техніки є підключення її до мережі Інтернет. На жаль, відсутність фінансування з державного бюджету та обмеженість коштів місцевих бюджетів не дозволяють забезпечити ЗНЗ високошвидкісним Інтернетом, як це передбачено Державною програмою. На сьогодні 84% ЗНЗ І-ІІІ ступенів підключені до мережі Інтернет, але якість такого зв‘язку у більшості випадків невисока. Ще більшою проблемою, зважаючи на вищенаведені фактори, є підключення до мережі Інтернет загальноосвітніх навчальних закладів І та ІІ ступенів, зважаючи на їх віддаленість від високоякісних дротових комунікацій, а використання бездротових технологій потребує серйозних коштів. На початок 2013 року 19 місцевих органів управління освітою мали окремі веб-сайти, решта – розміщували свої сторінки на Освітньому порталі Львівщини www.osvitportal.lviv.ua Першочерговими завданнями є створення у цьому навчальному році кожним органом управління освітою вдасного веб-ресурсу та опорними загальноосвітніми навчальними закладами області власного веб-сайту з окремими сторінками всіх навчальних закладів, що входять до освітнього округу, їх регулярне наповнення. Важливою складовою інформатизації навчального процесу є високий рівень підготовки учителів інформатики. Програмою «Сто відсотків» передбачено щорічно навчання на тематичних курсах 20-30% учителів предмета. Як позитив відзначимо, що в області щорічно близько 50% учителів інформатики проходять таке навчання і його тематика змінюється відповідно до потреб самих учителів. Так, у 2012-2013 навчальному році це було 265 осіб за темою«Підготовка учителів інформатики до викладання предмета у 5 класі», 365 – «Методика викладання предмета «Сходинки до інформатики» у 2 класі», що разом становить понад 45% усіх учителів інформатики області.
 18. 18. 18 Таблиця 7.1 Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значенняі районів області комп’ютерною технікою станом на 01.05.2013 року Назва міст і районів Забезпеченістькомп‘ютерною технікою, що використовується у навчальному процесі ЗНЗ І ступеня ЗНЗ І-ІІ ступенів ЗНЗ І-ІІІ ступенів Кількість Відсоток до потреби Кількість Відсоток до потреби Кількість Відсоток до потреби Львів 8 73 3 100 111 100 Борислав 1 50 8 100 Дрогобич 0 0 2 100 16 100 Моршин 1 100 Новий Розділ 5 100 Самбір 0 0 8 100 Стрий 2 100 11 100 Трускавець 3 100 Червоноград 0 0 14 100 Бродівський 1 5 21 100 16 100 Буський 0 9 56 16 100 Городоцький 5 71 24 100 21 100 Дрогобицький 0 24 100 19 100 Жидачівський 0 7 19 23 100 Жовківський 0 28 100 30 100 Золочівський 12 100 17 100 23 100 Кам'янка-Бузький 0 16 100 14 100 Миколаївський 0 8 70 20 100 Мостиський 8 100 17 55 16 100 Перемишлянський 1 7 21 66 11 100 Пустомитівський 3 30 26 100 30 100 Радехівський 6 100 19 100 18 100 Самбірський 0 19 100 29 100 Сколівський 0 11 41 17 100 Сокальський 17 100 22 100 28 100 Старосамбірський 0 12 27 19 100 Стрийський 13 100 23 100 19 100 Турківський 0 31 100 15 100 Яворівський 0 22 79 33 100 В ОБЛАСТІ 76 28 383 70 594 100
 19. 19. 19 Діаграма 7.1 Діаграма 7.2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 79 70 70 66 56 55 50 41 27 19 0 20 40 60 80 100 120 Львів Дрогобич Бродівський Городоцький Дрогобицький Жовківський Золочівський Кам'янка-Бузький Пустомитівський Радехівський Самбірський Сокальський Стрийський Турківський Яворівський Миколаївський Вобласті Перемишлянський Буський Мостиський Борислав Сколівський Старосамбірський Жидачівський Частка забезпеченняЗНЗ І-ІІ ступенів міст обласного значення і районів областінавчальними комп’ютерними комплексами у 2012-2013 н.р. 0 10 20 30 40 50 60 Червоноград Моршин Пустомитівський Сокальський Дрогобицький Жовківський Стрийський Трускавець Бродівський Радехівський Львів Кам'янка-Бузький Миколаївський Буський Яворівський Дрогобич Перемишлянський Вобласті НовийРозділ Городоцький Борислав Самбірський Золочівський Жидачівський Старосамбірський Стрий Самбір Мостиський Сколівський Турківський 4 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 15 17 17 18 19 20 28 35 41 43 44 47 53 54 55 60 Кількість учителів ЗНЗ закладів міст обласного значення і районів області, які припадають на один комп’ютер, у 2012-2013 н.р.
 20. 20. 20 Таблиця 7.2 Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значенняі районів області комп’ютерною технікою станом на 01.05.2013 року Назва міст і районів Кількість учнів на один комп’ютер Забезпеченість учителів комп‘ютерною технікою Забезпеченістьінтера ктивними комплексами ЗНЗ Всього У т.ч. село Всього комп‘ютерів Кількість вчителів на один комп‘ютер Іступеня І-ІІ ступенів І-ІІІ ступенів Львів 25 484 11 1 16 Борислав 48 15 28 1 7 Дрогобич 52 53 17 8 Моршин 23 7 7 1 Новий Розділ 38 14 19 5 Самбір 53 7 53 1 Стрий 38 13 47 2 2 Трускавець 18 20 10 1 Червоноград 26 155 4 14 Бродівський 17 15 98 10 1 Буський 18 17 62 12 4 Городоцький 15 14 49 20 1 Дрогобицький 16 17 160 8 1 Жидачівський 15 10 26 43 1 Жовківський 19 20 169 8 1 Золочівський 14 10 22 41 1 10 Кам'янка-Бузький 18 15 52 11 Миколаївський 16 16 75 11 1 Мостиський 24 16 17 54 1 Перемишлянський 9 8 39 17 9 11 Пустомитівський 18 17 187 7 4 30 Радехівський 13 12 83 10 Самбірський 17 17 32 35 7 Сколівський 15 19 18 55 Сокальський 12 11 188 7 2 Старосамбірський 21 23 32 44 1 4 Стрийський 20 21 106 9 4 Турківський 10 28 17 60 15 Яворівський 30 19 117 15 В ОБЛАСТІ 20 17 1694 18 4 16 148
 21. 21. 21 Діаграма 7.3 Динаміка кількості учнівзагальноосвітніх навчальних закладів області, які припадали на один комп’ютер у 2005-2012 роках Діаграма 7.4 54 49 41 35 32 29 28 27 64 45 37 31 27 26 22 2020 30 40 50 60 70 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 в Україні в області 0 10 20 30 40 50 60 Перемишлянський Турківський Сокальський Радехівський Золочівський Городоцький Жидачівський Сколівський Дрогобицький Миколаївський Бродівський Самбірський Трускавець Буський Кам'янка-Бузький Пустомитівський Жовківський ВОБЛАСТІ Стрийський Старосамбірський Моршин Мостиський Львів Червоноград Яворівський НовийРозділ Стрий Борислав Дрогобич Самбір 9 10 12 13 14 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 20 21 23 24 25 26 30 38 38 48 52 53 Кількість учнів ЗНЗ міст обласного значенняі районів області, які припадають на один комп’ютер, у 2012-2013 н.р.
 22. 22. 22 Таблиця 7.3 Підключення до мережі Інтернет загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значенняі районів області станом на 01.05.2013 року Назва міст і районів Підключення ЗНЗ до мережі Інтернет ЗНЗ І ступеня І-ІІ ступенів І-ІІІ ступенів Всього Кіль- кість Від- соток Кіль- кість Від- соток Кіль- кість Від- соток Кіль- кість Від- соток Львів 10 90 3 100 106 100 119 100 Борислав 1 50 8 100 9 90 Дрогобич 0 0 2 100 15 94 17 89 Моршин 1 100 1 100 Новий Розділ 5 100 5 100 Самбір 0 0 9 100 9 100 Стрий 1 50 11 100 12 92 Трускавець 3 100 3 100 Червоноград 1 100 14 100 15 100 Бродівський 1 5 12 57 16 100 29 52 Буський 0 0 16 100 16 100 32 73 Городоцький 0 0 2 8 21 100 23 44 Дрогобицький 0 0 12 50 17 89 29 48 Жидачівський 0 0 1 2 12 52 13 17 Жовківський 0 0 6 2 26 87 32 42 Золочівський 0 0 13 76 24 100 37 70 Кам'янка-Бузький 0 0 4 25 14 100 28 70 Миколаївський 0 0 2 16 13 65 15 41 Мостиський 0 0 11 35 16 100 27 49 Перемишлянський 0 0 0 0 11 100 11 19 Пустомитівський 0 0 5 19 30 100 35 53 Радехівський 0 0 10 52 18 100 28 65 Самбірський 0 0 3 15 13 46 26 39 Сколівський 0 0 1 4 6 35 7 13 Сокальський 1 5 20 90 28 100 49 73 Старосамбірський 0 0 3 6 15 79 18 20 Стрийський 0 0 4 17 16 84 20 36 Турківський 0 0 0 0 10 67 10 20 Яворівський 0 0 22 79 32 100 54 71 В ОБЛАСТІ 14 5 131 26 492 84 637 46
 23. 23. 23 Діаграма 7.5 Діаграма 7.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Львів Моршин НовийРозділ Самбір Трускавець Червоноград Стрий Борислав Дрогобич Буський Сокальський Яворівський Золочівський Кам'янка-Бузький Радехівський Пустомитівський Бродівський Мостиський Дрогобицький Вобласті Городоцький Жовківський Миколаївський Самбірський Стрийський Старосамбірський Турківський Перемишлянський Жидачівський Сколівський 100 100 100 100 100 100 92 90 89 73 73 71 70 70 65 53 52 49 48 46 44 42 41 39 36 20 20 19 17 13 Підключення загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів до мережі Інтернет станом на 01.05.2013 року, частка у відсотках 25 29 32 36 45 46 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Динаміка підключення загальноосвітніх навчальних закладів області до мережі Інтернет у 2008-2012 роках, частка у відсотках
 24. 24. 24 Таблиця 7.4 Використання ресурсів Інтернет загальноосвітніми навчальними закладами міст обласного значенняі районів області у навчально- виховному процесі станом на 01.05.2013 року Назва міст і районів Адреси сайтів відділів освіти ЗНЗ ІІІ ступеня, що мають власні сайти Кількіст ь Відсоток Львів 87 84 Борислав 0 0 Дрогобич http://www.osvita-drogobych.com/ 5 63 Моршин 0 0 Новий Розділ 4 80 Самбір http://sambirmvo.p.ht/ 2 25 Стрий 3 27 Трускавець http://www.truskavets-osvita.edukit.lviv.ua 1 33 Червоноград http://cherosvita.lviv.name/ 12 86 Бродівський brodyvo.ucoz.ua 21 100 Буський 0 0 Городоцький http://www.osvita-horodok.lviv.ua/ 5 24 Дрогобицький 16 84 Жидачівський http://www.osvita-zh.lviv.ua/ 5 22 Жовківський sites.google.com/site/zhovkvarayvo 5 17 Золочівський http://osvita.at.ua 10 42 Кам'янка-Бузький http://osvitakambuz.at.ua/ 3 21 Миколаївський http://mykosvita.at.ua/ 6 30 Мостиський most-rda.narod.ru 0 0 Перемишлянський 3 27 Пустомитівський content.net.ua/osvitapust 8 27 Радехівський http://www.radehiv-rvo.edukit.lviv.ua/ 10 56 Самбірський rvo.sambirrda.gov.ua 2 7 Сколівський http://skole-osvita.com.ua/ 5 29 Сокальський osvita.sokal.lviv.ua 23 82 Старосамбірський rvo.stsrda.gov.ua 4 21 Стрийський 9 47 Турківський 0 0 Яворівський http://yavoriv-vo.lviv.ua/ 10 31 В ОБЛАСТІ 19 177 30
 25. 25. 25 Діаграма 7.7 Діаграма7.8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Бродівський Червоноград Львів Дрогобицький Сокальський НовийРозділ Дрогобич Радехівський Стрийський Золочівський Трускавець Яворівський Миколаївський Вобласті Сколівський Стрий Перемишлянський Пустомитівський Самбір Городоцький Жидачівський Кам'янка-Бузький Старосамбірський Жовківський Самбірський Борислав Моршин Буський Мостиський Турківський 100 86 84 84 82 80 63 56 47 42 33 31 30 30 29 27 27 27 25 24 22 21 21 17 7 0 0 0 0 0 Сайти загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів міст обласного значення і районів у 2013 році, частка у відсотках 2 3 6 10 14 13 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Динаміка діяльності сайтів загальноосвітніх навчальних закладів
 26. 26. 26 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Актуальні завдання Збір, опрацювання та поширення інформації про якість навчання і виховання Виявлення обдарованих дітей та проведення заходів, спрямованих на їх самореалізацію За підсумками ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін Львівщина займає третє місце в Україні Переможцям Всеукраїнських і Міжнародних олімпіад, конкурсів призначено стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України Переможцям Всеукраїнських і міжнародних олімпіад, конкурсів щороку вручаються премії голови обласної державної адміністрації 70 47 62 28 19 22 93 85 100 Розвиток пізнавальних інтересів школярів, логічного і нестандартного мислення, формування навиків самостійної роботи шляхом залучення учнів до участі в інтелектуальних конкурсах (Міжнародногоматематичного конкурсу «Кенгуру», Міжнародного конкурсу з інформатики «Бобер», Всеукраїнського природничого конкурсу «Колосок» і Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня») відповідно до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення концепції розвитку природничо- математичної освіти ї VIII. Моніторинг якості освіти
 27. 27. 27 Залучення учнів у участі у конкурсах природничо-математичного спрямування: - Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»: - осінь 2012 року: Стан в Україні, в області; завдання на 2013 рік - весна 2013 року - Міжнародний природничий конкурс «Колосок»: - осінь 2012 року: Стан в Україні, в області; завдання на 2013 рік - весна 2012 року: - Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» Стан в Україні, в області; завдання на 2013 рік - Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» Стан в Україні, в області; завдання на 2013рік 12,51% 23,16 % % 24 % 5,5%5,04%2,09% 14,7% 8,4% 9,1% 17,2% 17,5% 15% 15,6% 21%20,7% 6,8% 13,9% 14,5%
 28. 28. 28 Моніторинг загального стану освіти Львівщини – обов’язковий елемент оцінювання якості освітніх послуг та ефективності проведених змін. Якість освіти та її відповідність очікуванням суспільства забезпечується за умови системних моніторингових досліджень та збору комплексу статистичних даних. Відповідно до завдань Програми розвитку освіти Львівщини на 2009 – 2012 роки фахівці Департаменту освіти і науки ЛОДА та ЛОІППО регулярно проводили моніторингові дослідження якості здоров’язбережного середовища та виховного простору у загальноосвітніх навчальних закладах, гуманітарної і математичної освіти в освітніх округах області, виконання показників республіканських та регіональних програм у ділянці освіти, а також якості професійного розвитку педагогічних працівників. У 2012 – 2013 навчальному році вивчався спосіб життя дітей Львівської області, у якому взяли участь 60 шкіл сприяння здоров’ю Львівщини. Загальна кількість учнів, які протягом 23 листопада – 3 грудня взяли участь в опитуванні, становила 2 тис. осіб. Респондентам було запропоновано відповісти на низку запитань, що стосувалися самопочуття, харчування, способів проведення вільного часу, стосунків з оточуючими, улюблених видів фізичної активності тощо. Згідно отриманих результатів понад 80% старшокласників не мають труднощів із повсякденною діяльністю. Школярі зазначають, що легко можуть піднятися по сходах, піднімати вантажі, займатися фізкультурою та спортом, зокрема бігати. Занепокоєння викликає те, що значна частина школярів має проблеми із емоційним станом – 26% визнають, що відчувають страх та сум, 53% - інколи або часто відчувають злість, 22% - мають неспокійний сон. Лише близько половини школярів споживають їжу (сніданок, другий сніданок, обід, підвечірок, вечерю) разом із батьками, братами, сестрами або іншими родичами; від 30% до 42% дітей їдять наодинці. Тільки 8% матерів та батьків показують дітям особистий приклад, щодня виконуючи фізичні вправи. Дослідження показало, що успішне розв’язання проблем забезпечення раціонального харчування, достатнього рівня рухової активності та емоційної стабільності учнів можливе тільки шляхом комплексної роботи із батьками. Як і щороку тричі в опорних школах освітніх округів Львівщини робилися заміри рівня навчальних досягнень учнів 4-их і 9-их класів з математики та учнів 9- их класів – з української мови. Усього в дослідженні брало участь 55 ЗНЗ та 1600 учнів (на кожному етапі). Окрім тестів у грудні 2012 року випускники початкової і основної школи заповнювали анкети. Респондентами були також класоводи, вчителі української мови та літератури, вчителі математики, які працюють у 9-х класах, і керівники ЗНЗ, де проводилося дослідження. Найкращі результати показали учні 4-х та 9-х класів Підкамінського (Бродівський р-н) та Чернівського (Мостиський р-н) освітніх округів. Серед опорних шкіл високими результатами відзначилися четвертокласники Олеського (Буський р-н), Чернівського (Мостиський р-н), Підкамінського (Бродівський р-н), Івано-Франківського (Яворівський р-н) освітніх округів. Високий відсоток виконання тестових завдань з математики та української мови в учнів 9-х класів Сколівської гімназії (Сколівський ОО), Нагуєвицької (Нагуєвицький ОО) та Чернівської (Чернівський ОО) загальноосвітніх навчальних закладів. Дослідження якості виховного простору опорних загальноосвітніх навчальних закладів з напряму «Виховання» та соціальної активності учнів цих шкіл мало апробаційний характер. Участь у ньому взяли тільки 8 ЗНЗ області.
 29. 29. 29 Результати дослідження підтвердили валідність розроблених запитань для учнів, батьків і педагогів, а також ефективність програмного забезпечення для автоматизованного опрацювання результатів анкетування. Тривожний для освітян сигнал – втрата переважною більшістю опитаних старшокласників довіри до своїх педагогів (серед п’ятикласників учителям довіряють 80%, тоді як серед десятикласників – тільки 4%). Інший спосіб моніторингу та оцінки якості загальної освіти на Львівщині – щорічне порівняння результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів області. Упродовж 2009 - 2013 років за результатами зовнішнього незалежного оцінювання Львівська область була однією з кращих в Україні. Відповідно до розробленої моделі моніторингу Програми розвитку освіти Львівщини фахівці ЛОППО зібрали та узагальнили статистичні дані про виконання цієї Програми у 2009 – 2012 роках районами і містами області. На основі узагальненої інформації, а також щорічних інформаційних звітів про виконання обласної, районних та міських програм розвитку освіти, які подавали працівники Департаменту, інституту, місцевих органів управління освіти, відповідальні за впровадження цих програм за напрямами, підготований інформаційно-аналітичний огляд розвитку освіти Львівщини у 2009 – 2012 роках. Згаданий огляд та інші матеріали, що відображають розвиток дошкільної та загальної освіти регіону, опубліковані як «Звіт про виконання Програми розвитку освіти Львівщини на 2009 – 2012 роки.Аналітика та статистичні матеріали» (Львів, 2012). Поточна інформація про стан та розвиток освіти в регіоні регулярно з’являється на Освітньому порталі Львівщини (www.osvitportal.lviv.ua). Регулярно ведеться також моніторинг обдарованості дітей, які навчаються та виховуються в системі освіти Львівської області. Творчий, інтелектуальний потенціал людей є рушієм прогресу суспільства, тому обдарованість необхідно своєчасно виявляти і розвивати. Для задоволення освітніх потреб обдарованої учнівської молоді, розвитку індивідуальних здібностей учнів в області функціонує 51 заклад нового типу державної форми власності (18 гімназій, 10 - ліцеїв, 23 НВК) та 9 – приватних ( 4 гімназії, 3 - ліцеї, 2 – НВК). Учнівська молодь успішно представляє Львівщину в інтелектуальних змаганнях на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях. Щороку зростає кількість переможців обласних та Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. У 2012-2013 навчальному році переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін стали 62 учні загальноосвітніх навчальних закладів області, що складає 54% від кількості учасників. В Міжнародних олімпіадах у липні 2013 року взяли участь 2 переможці Всеукраїнських олімпіад: - зхімії – учень Львівського фізмат ліцею Стельмах Андрій; - з фізики – учень Львівського фізмат ліцею Антощук Тарас. Учасник Міжнародної олімпіади з хімії здобув золоту медаль, з фізики – бронзову медаль. У вересні 2013 року участь у Міжнародній олімпіаді з географії візьме учениця Біланюк Марта.
 30. 30. 30 Львівщина займає третє місце в Україні за результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, друге місце – за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, четверте місце – за результатами Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Найбільших успіхів з року в рік досягають учні Львівського фізико- математичного ліцею. З обдарованою учнівською молоддю працює Львівська обласна Мала академія наук. Організовано дистанційне навчання із здібними сільськими школярами області. Понад 350 учнів очно-дистанційної школи отримали можливість включитися в навчальний процес дистанційного навчання. Учні Львівської обласної Малої академії наук в цьому році вибороли 35 перемог у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт. Найкращі досягнення за результатами інтелектуальних змагань мають 6 учнів, які є двічі переможцями і призерами у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт і Міжнародних олімпіадах. За результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 22 учні загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини стали претендентами на присвоєння стипендії Президента України. У 2012-13 н. році відбувся ХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика - загальнонаціональний захід для учнів загальноосвітніх, професійно-технічних та студенів вищих навчальних закладів з метою утвердження державної української мови, підвищення рівня знань з української мови, виховання у молодого покоління любові та поваги до мови свого народу. Це наймасштабніший Конкурс з української мови в області. Цьогорічний ХІІІ Міжнародний конкурс з української мови і літератури об’єднав понад 100 тисяч учнів вчителів та науковців. Щороку Львівщина пишається досягненнями молоді у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, оскільки щороку має переможців на Міжнародному рівні. В цьому році два переможці Міжнародного конкурсу з числа студентів вищих навчальних закладів. У 2012-2013 навчальному році проведено ІІІ Міжнародний мовно- літературний конкурс учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка. Маємо високі досягнення на національному рівні: 15 учнів та студентів стали переможцями цього конкурсу. У 2013 році відповідно до Програми розвитку освіти Львівщини на 2013- 2016 роки для розвитку регіональної системи виявлення та відбору обдарованої молоді передбачено 770 тис. грн. за кошти обласного бюджету, у тому числі для преміювання переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад та учителів, які їх підготували, 200 тис.грн. У збірнику подано результати інших інтелектуальних учнівських змагань: міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», міжнародного конкурсу з інформатики «Бобер», міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, а також всеукраїнських конкурсів - природничого «Колосок», фізичного «Левеня», мовно-літературного ім. Т.Шевченка, кількість учасників яких щорічно зростає. Для обдарованої учнівської молоді області цього року знову працювали щорічні літні профільні школи(близько 125 учасників), а також українознавча
 31. 31. 31 школа для дітей з українських осередків освіти діаспори (100 учасників). Завдання на 2013 – 2014 навчальний рік: 1. Продовжити моніторинг навчальних досягнень учнів початкової та основної ланки з математики і української мови, а також анкетування учнів, батьків та педагогічних працівників, оприлюднити його матеріали. 2. Розробити технологію збирання та опрацювання статистичних даних, що відображають виконання Програми розвитку освіти Львівщини на 2013 – 2016 роки та винести відповідні документи на затвердження колегії Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації. 3. Розробити модель моніторингу якості загальної освіти Львівської області, впровадження якої давало б змогу оцінити відповідність діяльності освітньої системи області очікуванням батьків і отримати відповідь на запитання про загальний її стан та ефективність. 4. Проаналізувати результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів області 2013 року та врахувати зроблені висновки у навчально-виховному процесі. 5. Забезпечити об’єктивність відбору інтелектуально обдарованих учнів, підтримку їхніх освітніх потреб і стимулювання здобутків. 6. Забезпечити широкий доступ громадськості до інформації про стан та розвиток освіти в регіоні. Налагодити регулярний вихід у світ у електронній версії Інформаційного вісника Департаменту освіти і науки ЛОДА та газети «Основа». Підтримувати роботу Освітнього порталу Львівщини та журналу «Педагогічна думка».
 32. 32. 32 Таблиця 8.1 Переможці ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін у 2012/13 н.р. серед районів і міст обласного значення 2012/13 н.р. (початок) № з/п Назва міст і районів Українська мова Основи інформатики Математика Фізика І 2 3 Р І 2 3 Р І 2 3 Р І 2 3 Р 1 ЛФМЛ - - - - 2 4 2 8 9 4 6 19 6 13 5 24 2 Сихівський - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 2 - - 1 1 3 Залізничний - - 3 3 - 1 1 2 - 1 - 1 - - 1 1 4 Галицький - 2 1 3 - - 1 1 1 - 1 2 - 2 1 3 5 Личаківський - 1 2 3 - - 2 2 - - 2 2 - - - - 6 Шевченківський 1 - - 1 - - 3 3 - - 1 1 - - 2 2 7 Франківський - 1 2 3 - 1 1 2 - 3 - 3 - - 1 1 8 м. Борислав - - - - - - - - - - - - - - - - 9 м. Дрогобич - 1 2 3 - - 3 3 - 1 3 4 - 2 2 4 10 м. Самбір - - 1 1 - 1 - 1 - - 2 2 - - - - 11 м. Стрий - - 2 2 - - - - - - - - - 1 1 2 12 м. Трускавець - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 13 м. Червоноград - 1 1 2 - - - - 1 1 1 3 - - 2 2 14 м. Моршин - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 15 м. Н.Розділ - - 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - 16 Бродівський - - 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - 1 1 17 Буський - - - - - - - - - - - - - - - - 18 Городоцький - 2 2 4 - - - - - 1 1 2 - - - - 19 Дрогобицький - 1 1 - - - - - - - - - - - - 20 Жидачівський - 1 2 3 - - - - 1 - 1 2 1 - - 1 21 Жовківський - - 4 4 - - - - - 1 - 1 - - 2 2 22 Золочівський - - 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - 23 Кам.-Бузький - 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 1 24 Миколаївськй 1 - 2 3 - - - - - - - - - - 1 1 25 Мостиський - - - - - - - - - - - - - - 1 1 26 Перемишлянський - 1 2 3 - - 1 1 - - - - - - 1 1 27 Пустомитівський - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - - - 28 Радехівський - - 2 2 - - - - - - 1 1 - - - - 29 Самбірський - - 1 1 - - 1 1 - - 2 2 - - - - 30 Сколівський - - - - - - - - - - - - - 31 Сокальський - 1 2 3 - - 1 1 1 1 2 4 3 1 4 32 Стрийський - - 1 1 - - - - - - - - - - - 33 Старосамбірський - - 1 1 - - 2 2 - - 2 2 - 1 1 34 Турківський - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - 35 Яворівський 1 - 4 5 1 - 3 4 - - 4 4 - 4 4 В області 3 12 45 60 3 8 24 35 13 15 35 63 7 21 29 57
 33. 33. 33 Переможці ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін у 2012/13 н.р. серед районів і міст обласного значення 2012/13 н.р. (продовження) № з/п Назва міст і районів Історія Хімія Біологія Християнська етика І 2 3 Р І 2 3 Р І 2 3 Р І 2 3 Р 1 ЛФМЛ - - - - 4 9 9 22 3 2 8 13 - - - - 2 Сихівський - - 1 1 - - 1 1 - 2 1 3 - 1 1 2 3 Залізничний 1 1 1 3 - - - - - - 4 4 - 1 - 1 4 Галицький - - - - - 1 2 3 - - 2 2 - - 2 2 5 Личаківський 1 1 1 3 - - 1 1 1 - 2 3 - 1 1 2 6 Шевченківський - - - - - - - - 1 2 1 4 - 1 1 7 Франківський - - 1 1 - 1 1 2 - 2 3 5 - - 2 2 8 м. Борислав - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 9 м. Дрогобич - - - - - - 3 3 1 - - 1 - - 2 2 10 м. Самбір - - - - - - 1 1 - 2 2 4 - - - - 11 м. Стрий - - - - - - 2 2 - - 1 1 - - - - 12 м. Трускавець - - - - - - - - - 3 3 - - 1 1 13 м. Червоноград - 1 1 2 - 1 4 5 - 2 2 4 - 6 1 7 14 м. Моршин - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 15 м. Н.Розділ - - 1 1 - - - - - - 1 1 - 1 1 2 16 Бродівський - - 1 1 - - - - - - 3 3 - - 1 1 17 Буський - - 1 1 - - 2 2 - - 1 1 - 1 1 2 18 Городоцький - - 1 1 - - - - - - 1 1 - 1 5 6 19 Дрогобицький - - 1 1 - - - - - - - - - 1 1 2 20 Жидачівський - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 - 1 2 21 Жовківський 1 - - 1 - - - - - 1 - 2 2 - 2 4 22 Золочівський - - 1 1 - - - - - - 2 2 - 1 2 3 23 Кам.-Бузький - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 1 - 2 3 24 Миколаївськй - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 25 Мостиський - - - - - - 1 1 - - 2 2 - - - - 26 Перемишлянський - - - - - - - - - - 2 2 - - - - 27 Пустомитівський - - - - - - 2 2 - - 1 1 1 - - 1 28 Радехівський - 1 - 1 - - 1 1 - - - - - 1 1 2 29 Самбірський - - 2 2 - - - - - - 3 3 - - 2 2 30 Сколівський - - - - - - - - - 2 1 3 - - - - 31 Сокальський 2 1 1 4 - - 1 1 - - - - 1 2 3 32 Стрийський - - - - - 1 1 2 - - - - - - - - 33 Старосамбірський - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 2 3 34 Турківський - - 1 1 1 - - 1 - - 1 1 - - 2 2 35 Яворівський - - 3 3 - 2 4 6 - 3 4 7 1 - - 1 В області 5 6 20 31 5 15 37 57 7 18 57 82 8 19 33 60
 34. 34. 34 Переможці ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін у 2012/13 н.р. серед районів і міст обласного значення 2012/13 н.р. (продовження) № з/п Назва міст і районів Правознавство Географія Основи економіки Трудове навчання І 2 3 Р І 2 3 Р І 2 3 Р І 2 3 І 1 ЛФМЛ - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Сихівський - 1 1 1 2 3 1 1 - - - - 3 Залізничний - 1 1 1 4 2 7 3 4 3 10 - 1 1 - 4 Галицький - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - 5 Личаківський - - - - - 2 4 6 - - - - - - 1 - 6 Шевченківський - 1 1 3 - 4 7 1 2 3 1 1 - - 7 Франківський - 2 1 3 - 1 2 3 1 1 - 1 2 - 8 м. Борислав - - 1 1 - 2 2 - - - - - - 2 - 9 м. Дрогобич - 2 2 - 1 3 4 3 2 5 - - 1 - 10 м. Самбір 1 - 1 - 2 2 - - - - - - - 11 м. Стрий - - - - - 1 2 3 1 1 2 4 - - 1 - 12 м. Трускавець - - - - - 2 2 - - - - - - - - 13 м. Червоноград - 1 5 6 - 3 1 4 - - 1 1 2 2 1 - 14 м. Моршин - 1 1 - - - - - - - - - - - 15 м. Н.Розділ 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 16 Бродівський - - - - - 1 1 2 - - 1 1 - - 1 - 17 Буський - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 18 Городоцький 1 - 1 2 - - - - - - - - - - - 1 19 Дрогобицький - - - - - - 3 3 - - - - - - - - 20 Жидачівський - - - - - - 1 1 - 1 2 3 - - 1 - 21 Жовківський - - 1 1 1 1 2 4 - 1 1 - 1 1 - 22 Золочівський 1 1 2 - - 1 1 - - - - - - - 1 23 Кам.-Бузький - - 1 1 - - 2 2 - - - - - 1 - - 24 Миколаївськй - 3 3 - 1 - 1 - - - - - - 3 - 25 Мостиський - 1 1 2 - 2 - 2 - - - - - - - - 26 Перемишлянський - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 - 27 Пустомитівський - - 1 1 - - 1 1 - - - - - - 2 - 28 Радехівський - - - - - - 3 3 - - - - - - - - 29 Самбірський - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - 30 Сколівський - 1 1 - - - - - - - - - - - - 31 Сокальський - 2 2 - 1 2 3 - - - - - 1 2 - 32 Стрийський - 1 1 - 1 1 - - 1 1 - - 1 - 33 Старосамбірський - 2 2 - 2 2 4 - - - - - - - - 34 Турківський - 1 1 - 2 2 - - 1 1 - - - - 35 Яворівський - 2 1 3 3 1 4 - - 1 1 - - 1 - В області 3 11 28 42 5 29 47 81 4 10 19 33 4 10 19 3
 35. 35. 35 Переможці ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін у 2012/13 н.р. серед районів і міст обласного значення 2012/13 н.р. (продовження) № з/п Назва міст і районів Англійська мова Іспанська мова Німецька мова Французька мова І 2 3 Р І 2 3 Р І 2 3 Р І 2 3 Р 1 ЛФМЛ - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Сихівський 3 3 6 3 1 4 8 - - 1 1 - - - - 3 Залізничний 2 2 - - - 1 - 1 - - 1 1 1 2 3 6 4 Галицький 1 - 1 2 - - - - 2 2 3 7 - - - - 5 Личаківський - 2 2 - - - - 1 3 4 1 4 9 14 6 Шевченківський - 1 2 3 - - - - - 1 1 - - - - 7 Франківський - 2 3 5 - - - - - 1 1 2 - - - - 8 м. Борислав - - 2 2 - - - - - - - - - - - - 9 м. Дрогобич - 1 3 4 - - - - - 1 3 5 - - 2 2 10 м. Самбір - - - - - - - - - - - - - - - - 11 м. Стрий - 2 1 3 - - - - - - 1 1 1 - 4 5 12 м. Трускавець - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 13 м. Червоноград - 1 3 4 - - - - - - 1 1 - 2 1 3 14 м. Моршин - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 15 м. Н.Розділ - - - - - - - - - - - - - - - - 16 Бродівський - 1 2 3 - - - - - - 2 2 - - - - 17 Буський - - 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - 18 Городоцький - 1 1 2 - - - - - 1 1 2 - - 1 1 19 Дрогобицький - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 20 Жидачівський - - 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - 21 Жовківський - - 2 2 - - - - - - 2 2 - - - - 22 Золочівський - - - - - - - - - - - - - - 1 1 23 Кам.-Бузький - - 2 2 - - - - - - - - - - - - 24 Миколаївськй - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 25 Мостиський - - - - - - - - - - - - - - - - 26 Перемишлянський - - - - - - - - - - - - - - - - 27 Пустомитівський - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 28 Радехівський - - 1 1 - - - - - - 1 1 - - 1 1 29 Самбірський - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 30 Сколівський - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 31 Сокальський - - 2 2 - - - - - - - - - - - - 32 Стрийський - - 2 2 - - - - - 1 1 - - - - 33 Старосамбірський - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 34 Турківський - - - - - - - - - - - - - - - - 35 Яворівський - - 3 3 - - - - - - 1 1 - - - - В області 3 12 42 57 3 2 4 9 3 7 27 37 - 8 23 34
 36. 36. 36 Переможці ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін у 2012/13 н.р. серед районів і міст обласного значення 2012/13 н.р. (продовження) № з/п Назва міст і районів Астрономія Екологія Російська мова і література Педагогіка і психологія І 2 3 Р І 2 3 Р І 2 3 Р І 2 3 Р 1 ЛФМЛ 2 1 2 5 - - - - - - - - - - - - 2 Сихівський - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 3 Залізничний - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Галицький - - - - - - - - 2 - - 2 - - - - 5 Личаківський - - - - - - 1 1 1 2 - 3 - - - - 6 Шевченківський - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - 7 Франківський - - - - 1 - 1 - 1 3 4 - - - - 8 м. Борислав - - - - - - - - - - - - - - - - 9 м. Дрогобич - - 1 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - 1 10 м. Самбір - - - - - - - - - - - - - - - - 11 м. Стрий - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 12 м. Трускавець - - - - - - - - - - - - - - - - 13 м. Червоноград - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - 14 м. Моршин - - - - - - - - - - - - - - - - 15 м. Н.Розділ - - - - - - - - - - - - - - - - 16 Бродівський - - - - - 2 1 3 - - - - - - - - 17 Буський - - - - - - - - - - - - - - - - 18 Городоцький - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 19 Дрогобицький - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 20 Жидачівський - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 21 Жовківський - - - - 1 1 1 3 - - - - - 1 - 1 22 Золочівський - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 1 2 23 Кам.-Бузький - - - - - - - - - - - - - - - - 24 Миколаївськй - - - - - - - - - - - - - - - - 25 Мостиський - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 26 Перемишлянський - - - - - - - - - - - - - - - - 27 Пустомитівський - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 28 Радехівський - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - 29 Самбірський - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 30 Сколівський - - - - - - - - - - - - - - - - 31 Сокальський - - - - - 2 2 4 - - - - - - 1 1 32 Стрийський - - - - - - - - - - - - - - - - 33 Старосамбірський - - - - - 1 - 1 - - - - - - 1 1 34 Турківський - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - 35 Яворівський - 1 - 1 1 3 1 5 - 1 - 1 1 - - 1 В області 2 3 4 9 4 17 10 31 3 5 4 12 1 4 4 9
 37. 37. 37 Таблиця 8.2 Переможці ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін у 2012/13 н.р. серед районів і міст обласного значення 2012/13 н.р. (закінчення) № з/п Назва міст і районів Фізична культура І КТехнолог ії Польська мова Дипломи за ступенями Всьо го пере мож ців І 2 3 Р І 2 3 Р І 2 3 Р І ІІ ІІІ 1 ЛФМЛ - - - - 1 1 2 - - - - 26 34 33 93 2 Сихівський 1 - 1 2 - - 2 2 - - - - 4 10 23 37 3 Залізничний - - - - - 1 3 4 - - - - 8 19 24 51 4 Галицький - 1 1 - - 2 2 2 1 1 4 8 11 17 36 5 Личаківський - - - - - 1 - 1 1 1 1 3 5 14 32 51 6 Шевченківський - - - - - 1 - 1 - - - - 7 7 17 31 7 Франківський - 1 1 2 - - 1 1 - - - - - 18 26 44 8 м. Борислав - - - - - - - - - 1 1 - - 9 9 9 м. Дрогобич 1 - - 1 - - 4 4 - - - - 3 12 36 51 10 м. Самбір - 1 1 2 - - 1 1 - - - - - 5 10 15 11 м. Стрий - 1 - 1 - - 2 2 - - - - 2 6 20 28 12 м. Трускавець - - - - - - - - - - - - - 1 8 9 13 м. Червоноград - 1 1 2 1 - 1 2 - - - - 4 24 27 55 14 м. Моршин - - 1 1 - - - - - - - - - 1 4 5 15 м. Н.Розділ - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - 1 3 5 9 16 Бродівський - - - - - - 1 1 - - - - - 5 17 22 17 Буський - - 1 1 - - 1 1 - - - - - 2 9 11 18 Городоцький - 1 1 2 - - - - - - - - 1 8 15 24 19 Дрогобицький - - 1 1 - - - - - - - - - 3 8 11 20 Жидачівський - 1 1 2 - - - - - - - - 3 3 14 20 21 Жовківський - - 1 1 - 1 2 3 - - - - 5 7 22 34 22 Золочівський - - - - - - 3 3 - - - - 2 3 13 18 23 Кам.-Бузький - 1 - 1 - - - - - - - - 1 3 11 15 24 Миколаївськй - - 1 1 - - 2 2 - - - 2 1 13 16 25 Мостиський - - 1 1 - - - - 1 1 2 1 2 9 12 26 Перемишлянський - - 1 1 - - - - - - - - - 1 9 10 27 Пустомитівський - - - - - - 2 2 - - - - 1 1 13 15 28 Радехівський - - - - - - 1 1 - - - - - 4 12 16 29 Самбірський - - - - - - 3 3 - - - - - 1 20 21 30 Сколівський - - - - - - 1 1 - - - - - 3 3 6 31 Сокальський 1 1 - 2 - - 1 2 - - - - 6 15 18 39 32 Стрийський 1 - 1 - - 1 1 - - - - 1 3 8 12 33 Старосамбірський - 1 1 2 - - 2 3 - - - - 1 6 17 24 34 Турківський - - - - - - 2 2 - - - - 1 3 10 14 35 Яворівський 1 1 2 2 1 1 4 - - - - 8 16 37 61 В області 5 11 15 31 3 9 40 52 4 3 3 10 101 255 569 925
 38. 38. 38 Діаграма 8.1 Зведений рейтинг участі учнів ЗНЗ районів і міст області у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін Львівської області у 2012/13 н.р. Таблиця 8.3 Переможці ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2013 році № з/п Прізвище, ім’я по батькові учня Школа Кл ас Предмет Міс це Прізвище, ім’я по батькові учителя 1. Дорош Богданна Гімназія імені О.Маковея м.Яворова 9 Українська мова і література І Фірчук Ольга Миколаївна Коломієць Галина Іванівна 2. Кузьмінська Софія-Марія Дублянська ЗОШ І-ІІІ ст. Жовківського району 10 Історія І Максимів Раїса Степанівна 3. Кліщ Микола Львівський фізико- математичний ліцей 10 Біологія І Муращук Михайло Михайлович 4. Романус Теодор Львівський фізико- математичний ліцей 10 Фізика І Алексейчук Володимир Іванович 5. Блищак Степан Львівський фізико- математичний ліцей 9 Хімія І Лучшев Юрій Миколайович 6. Гордійчук Олег Львівський фізико- математичний ліцей 10 Хімія І Олексин Ліля Тадеївна 7. Стельмах Андрій Львівський фізико- математичний ліцей 11 Хімія І Олексин Ліля Тадеївна 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ЛФМЛ Залізничний Яворівський Галицький Шевченківський Сокальський Личаківський Жовківський м.Червоноград Сихівський м.Дрогобич Жидачівський м.Стрий Золочівський Миколаївськй Городоцький Старосамбірський Кам.-Бузький Турківський Стрийський м.Н.Розділ Мостиський Пустомитівський Франківський Бродівський м.Самбір Радехівський Дрогобицький Сколівський Буський Самбірський Перемишлянський м.Трускавець м.Моршин м.Борислав І ІІ ІІІ
 39. 39. 39 8. Мацієвський Максим СЗОШ № 8 Личаківського району м. Львова 9 Німецька мова І Жук Любомир Тадейович 9. Кечур Дарина СЗОШ № 28 Галицького району м. Львова 10 Німецька мова І Мельник Лідія Григорівна 10. Семеген Андріан СЗОШ №2 м. Дрогобича 11 Німецька мова І Дяків Оксана Мар‘янівна 11. Мороз Володимир Львівський фізико- математичний ліцей 10 Економіка І Гаврилюк Василь Григорович 12. Онишкевич Ростислав ЗОШ І-ІІІ ст.№99 Шевченківського району м.Львова 8 Українська мова і література ІІ Телішевська Лілія Степанівна 13. Сподарик Олеся Рудниківська ЗОШ І- ІІІ ст. Миколаївського району 11 Українська мова і література ІІ Сподарик Галина Василівна 14. Кістьянц Антон Львівський фізико- математичний ліцей 8 Фізика ІІ Петрунів Микола Іванович 15. Романюк Ольга Львівський фізико- математичний ліцей 10 Фізика ІІ Теличин Ігор Михайлович 16. Антощук Тарас Львівський фізико- математичний ліцей 11 Фізика ІІ Петрунів Микола Іванович 17. Нешта Владислав Львівський фізико- математичний ліцей 9 Хімія ІІ Олексин Ліля Тадеївна 18. Пядик Любомир Львівський фізико- математичний ліцей 9 Інформатик а ІІ Шпакович Ростислав Степанович 19. Бродюк Сергій Львівський фізико- математичний ліцей 10 Астрономія ІІ Теличин Ігор Михайлович 20. Федишин Вероніка Львівська правнича гімназія 8 Біологія ІІ Олійник Валентина Миколаївна 21. Шалавило Андрій НВК «Школа ІІ ст.- ліцей» м. Новояворівська 10 Біологія ІІ Бабій Людмила Іванівна 22. Стадник Анна-Марія Львівський фізико- математичний ліцей 11 Біологія ІІ Муращук Лариса Олександрівна 23. Мігус Роксолана Сокальський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №4 - ліцей» 11 Трудове навчання ІІ Юречко Надія Михайлівна 24. Палько Назарій Львівський фізико- математичний ліцей 10 Математика ІІ Кокорузь Роман Євгенович 25. Дюг Соломія СЗОШ №15 Залізничного району м. Львова 11 Французька мова ІІ Копко Алла Олегівна 26. Боберська Наталія Великомостівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ліцей» Сокальського району 8 Історія ІІ Хомин Наталія Андріївна 27. Ярега Ганна ЗОШ І-ІІІ ст. № 82 Личаківського району 9 Історія ІІ Омельчук Лідія Євгенівна
 40. 40. 40 м. Львова 28. Гункевич Остап НВК «СЗШ-ліцей» м. Моршина 11 Історія ІІ Тягур Ігор Ярославович 29. Борсук Юліан Львівський фізико- математичний ліцей 9 Економіка ІІ Гаврилюк Василь Григорович 30. Біланюк Марта Гімназія «Престиж» Шевченківського району м. Львова 10 Географія ІІ Куляба Лариса Андріївна 31. Парфенюк Юрій Гімназія «Престиж» Шевченківського району м. Львова 11 Географія ІІ Куляба Лариса Андріївна 32. Баландюк Олег Львівський фізико- математичний ліцей 11 Географія ІІ Гаврилюк Олександра Олексіївна 33. Филянець Христина Яворівська гімназія імені О.Маковея 11 Педагогіка і психологія ІІ Петрик Ольга Осипівна 34. Янченко Костянтин СЗОШ № 6 Личаківського району м. Львова 10 Російська мова і література ІІІ Беспалова Тамара Юліївна 35. Бережнюк Анастасія Жидачівська гімназія імені О.Партицького 8 Українська мова і література ІІІ Костюк Михайло Степанович 36. Лопачак Марія Яворівська гімназія імені О.Маковея 8 Хімія ІІІ Мигаль Надія Петрівна 37. Федько Андрій Верхньогусненський НВК Турківського району 8 Хімія ІІІ Федько Любов Іванівна 38. Маланчук Богдан Львівський фізико- математичний ліцей 9 Хімія ІІІ Олексин Ліля Тадеївна 39. Фролов Леонід Львівський фізико- математичний ліцей 10 Хімія ІІІ Олексин Ліля Тадеївна 40. Кулага Сергій Львівський фізико- математичний ліцей 9 Біологія ІІІ Муращук Лариса Олександрівна 41. Галєєва Анастасія СЗОШ № 6 Личаківського району м. Львова 11 Біологія ІІІ Шалагіна Наталія Миколаївна 42. Кузан Олександр Львівський фізико- математичний ліцей 9 Фізика ІІІ Назарків Людмила Богданівна 43. Токар Соломія Львівський фізико- математичний ліцей 10 Фізика ІІІ Алексейчук Володимир Іванович 44. Назаркевич Ганна Львівський фізико- математичний ліцей 9 Математика ІІІ Семчишин Богдана Степанівна 45. Мартинюк Тетяна Львівський фізико- математичний ліцей 11 Математика ІІІ Семчишин Богдана Степанівна 47. Колінько Микола Львівський фізико- математичний ліцей 11 Математика ІІІ Семчишин Богдана Степанівна

×