Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

стат збірник освіта львівщини 2012 поправлено

198 views

Published on

стат збірник освіта львівщини 2012 поправлено

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

стат збірник освіта львівщини 2012 поправлено

 1. 1. ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОСВІТА ЛЬВІВЩИНИ – 2012 Показники розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Львів – 2012 1
 2. 2. Освіта Львівщини – 2012. Показники розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти / За загальною редакцією М.Брегіна.– Львів, 2012.– с. Редакційна колегія: Брегін М.Г. (голова), Біляк Б.М., Шиян Р.Б. (заступники голови) 2
 3. 3. ЗМІСТ І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА Таблиця 1.1. Мережа дошкільних навчальних закладів міст обласного значення і районів області та кількість дітей у них станом на 01.01.2012 року Діаграма 1.1. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів у 1995-2011 роках Діаграма 1.2. Завантаженість (кількість дітей, які припадають на 100 місць) дошкільних навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2012 році Діаграма 1.3. Охоплення дітей дошкільного віку освітою у дошкільних навчальних закладах міст обласного значення і районів області у 2005-2011 роках Діаграма 1.4. Охоплення дітей дошкільного віку освітою у дошкільних навчальних закладах міст обласного значення і районів області у 2012 році Таблиця 1.2. Динаміка кількості місць, дітей у ДНЗ та дитячого населення від 1 до 6 років станом на 01.01.2012 року Діаграма 1.5. Динаміка кількості місць, дітей у ДНЗ та дитячого населення від 1 до 6 років станом на 01.01.2012 року Діаграма 1.6. Зарахування у 2011-2012 навчальному році у перші класи загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області дітей, які відвідували дошкільні навчальні заклади ІІ. МЕРЕЖА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Таблиця 2.1. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення у 2011-2012 навчальному році Діаграма 2.1. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів області у 2011- 2012 навчальному році, у відсотках Таблиця 2.2. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення, кількість учителів та учнів у них в 2010-2011 навчальному році Діаграма 2.2. Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах районів і міст обласного значення у 2011-2012 навчальному році Діаграма 2.3. Кількість учнів за класами навчання у загальноосвітніх навчальних закладах області у 2011-2012 навчальному році Діаграма 2.4. Середня наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2011-2012 навчальному році Діаграма 2.5. Кількість учнів, що навчає один учитель у загальноосвітніх навчальних закладах міст обласного значення і районів області у 2011-2012 навчальному році Таблиця 2.3. Загальноосвітні навчальні заклади національних меншин області у 2011-2012 навчальному році Таблиця 2.4. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня за кількістю учнів у районах області Діаграма 2.6. Частка загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня районів області, у яких навчалося до 20 учнів у 2011-2012 навчальному році Таблиця 2.5. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів за кількістю учнів у районах області Діаграма 2.7. Частка загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів районів області, у яких навчалося до 45 учнів у 2011-2012 навчальному році 3
 4. 4. Таблиця 2.6. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів за кількістю учнів у районах області Діаграма 2.8. Частка загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів районів області, у яких навчалося до 150 учнів у 2011-2012 навчальному році Таблиця 2.7. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, у яких організовано навчання у дві зміни, та учнів у них у 2011-2012 та 2012-2013 навчальних роках Діаграма 2.9. Частка загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області, у яких організовано навчання у дві зміни у 2010- 2011 навчальному році Таблиця 2.8. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області, у яких організовано профільне навчання та поглиблене вивчення окремих предметів у 2011-2012 навчальному році Діаграма 2.10. Частка загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області, у яких організовано профільне навчання та поглиблене вивчення окремих предметів у 2011-2012 навчальному році Таблиця 2.9. Перевезення учнів районів області шкільними автобусами та перевізниками у 2012 році Таблиця 2.10. Забезпечення районів області шкільними автобусами у 2012 році Таблиця 2.11. Перелік освітніх округів у районах Львівської області ІІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ Таблиця 3.1. Розподіл педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2011-2012 навчальному році за освітнім рівнем Таблиця 3.2. Розподіл педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2011-2012 навчальному році за кваліфікаційними категоріями Діаграма 3.1. Частка педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2011-2012 навчальному році, які мають вищу кваліфікаційну категорію Діаграма 3.2. Частка педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2011-2012 навчальному році, які мають педагогічні звання «вчитель-методист» і «старший вчитель» Таблиця 3.3. Розподіл педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2011-2012 навчальному році за педагогічними званнями Таблиця 3.4. Сумісники і педагогічні працівники пенсійного віку загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2011-2012 навчальному році Таблиця 3.5. Проходження курсів Майкрософт «Основи інформаційно- комунікаційних технологій» педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2011-2012 р.р. Таблиця 3.6. Реалізація програми «Інтел. Навчання для майбутнього» у містах обласного значення і районах області у 2008-2012 роках Діаграма 3.3. Частка педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області, які пройшли навчання за програмами «Майкрософт» та «Інтел» Діаграма 3.4. Кількість педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області, стали переможцями і лауреатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 2007-2012 4
 5. 5. роках Таблиця 3.7. Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року- 2012” у розрізі міст обласного значення і районів області ІV. ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Таблиця 4.1. Кількість учнів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи у загальноосвітніх навчальних закладах міст обласного значення і районів області станом на 01.07.2012 р. та охоплення їх заняттями з фізичної культури Діаграма 4.1. Учні, віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи у загальноосвітніх навчальних закладах міст обласного значення і районів області станом на 01.07.2012 р. частка у відсотках Таблиця 4.2. Кількість учнів, охоплених третім уроком фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах міст обласного значення і районів області станом на 01.07.2012 р. Діаграма 4.2. Учні, охоплені третім уроком фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах міст обласного значення і районів області станом на 01.07.2012 р. частка у відсотках Таблиця 4.3. Наявність спортивних залів, , пристосованих приміщень для занять фізичною культурою в загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ст. області станом на 01.07.2012 року Діаграма 4.3. Забезпеченість спортивними залами для занять фізичною культурою в загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ст. області станом на 01.07.2012 року, частка у відсотках Таблиця 4.4. Забезпечення харчоблоками загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення області станом на 01.04.2012 року Таблиця 4.5. Вартість харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення станом на 01.04.2012 року Таблиця 4.6. Охоплення безкоштовним харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення області у 2011-2012 навчальному році Діаграма 4.4. Середня вартість обіду учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення області у 2011-2012 навчальному році, грн. Діаграма 4.5. Середня вартість обіду учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення області у 2011-2012 навчальному році, грн. Таблиця 4.7. Кількість пришкільних таборів, які працювали у 2010-2012 роках Таблиця 4.8. кількість охоплених дітей оздоровленням та відпочинком у 2010- 2012 роках V. ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ Таблиця 5.1. Кількість учнів, які потребують корекції навчання у загальноосвітніх навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році Діаграма 5.1. Кількість дітей дошкільного та шкільного віку з особливими освітніми потребами в області у 2011-2012 навчальному році. Діаграма 5.2 Дані про дітей дошкільного і шкільного віку з особливостями психофізичного розвитку Діаграма 5.3. Дані про дітей з особливостями психофізичного розвитку, які охоплені суспільним дошкільним вихованням Діаграма 5.4. Дані про дітей з особливостями психофізичного розвитку шкільного віку 5
 6. 6. Таблиця 5.2. Облаштування елементами безбар’єрності для безперешкодного доступу осіб з обмеженими функціональними можливостями до закладів освіти Таблиця 5.3. Перелік шкіл-інтернатів для дітей з різними нозологіями та захворюваннями Таблиця 5.4. Кількість та характеристика дітей шкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку, обстежених обласною, районними (міськими) ПМПК у 2011-2012 н.р. Таблиця 5.5. Мережа районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій VI. ВИХОВАННЯ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА Таблиця 6.1. Мережа позашкільних навчальних закладів області у 2010 та 2012 роках Діаграма 6.1. Мережа позашкільних навчальних закладів усіх типів разом із дитячо-юнацькими спортивними школами у 1990-2011 роках Таблиця 6.2. Мережа позашкільних навчальних закладів (без ДЮСШ) у містах обласного значення і районах області у 2011-2012 навчальному році Діаграма 6.2. Охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області позашкільною освітою станом на 01.01.2012 р., частка у відсотках Діаграма 6.3. Кількість учнів, які припадають на одного педагогічного працівника позашкільних навчальних закладів міст обласного значення і районів області Таблиця 6.3. Охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області позашкільною освітою у дитячо- юнацьких спортивних школах станом на 01.01.2012 р. VІІ. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ Таблиця 7.1. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області комп’ютерною технікою станом на 01.01.2012 року Діаграма 7.1. Динаміка кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів області, які припадали на один комп’ютер, у 2005-2011 роках Діаграма 7.2. Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області, які припадають на один комп’ютер, у 2011-2012 навчальному році Діаграма 7.3. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів міст обласного значення і районів області навчальними комп’ютерними комплексами станом на 01.01.2012 року, частка у відсотках Діаграма 7.4. Підключення загальноосвітніх навчальних закладів ІІ і ІІІ ступенів міст обласного значення і районів області до мережі Інтернет станом на 01.01.2012 року, частка у відсотках Таблиця 7.2. Використання ресурсів Інтернет загальноосвітніми навчальними закладами міст обласного значення і районів області у навчально-виховному процесі станом на 01.07.2011 року VІІІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ Таблиця 8.1 Участь команд Львівської області в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012 році Таблиця 8.2 Порівняльні дані про участь команд Львівської області в ІV етапі 6
 7. 7. Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2008-2012 роках Таблиця 8.3 Список учнів загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області – переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012 році Таблиця 8.4 Список переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України у 2012 році, яким призначено стипендії Президента України Таблиця 8.5 Участь учнівських команд міст обласного значення та районів області у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2011-2012 н. р. Діаграма 8.1. Участь учнівських команд міст обласного значення та районів області у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2011-2012 н. р. Таблиця 8.6. Частка абітурієнтів, які набрали менше 124 бали і більше 180 балів в порівняні з найкращими і найгіршими показниками в Україні у 2011- 2012 н.р. Таблиця 8.7. Кількість і частка абітурієнтів, що набрали 200 балів у Львівській області і в Україні у 2011-2012 н.р. Діаграма 8.2. Частка учасників Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» у містах обласного значення і районах області у 2011 році, у відсотках Діаграма 8.3 Частка участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня-2012», у відсотках Діаграма 8.4 Частка участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок-2011» (осінь), у відсотках Діаграма 8.5 Частка участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок-2011» (весна), у відсотках Діаграма 8.6. Частка участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер-2012», у відсотках Таблиця 8.8. Нагородження випускників 11-х класів «золотими» та «срібними» медалями у 2011-2012 навчальному році ІХ. ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА Діаграма 9.1. Мережа професійно-технічних навчальних закладів за типами станом на 01.01.2012 року Діаграма 9.2. Динаміка зміни контингенту учнів ПТНЗ упродовж 2008-2012 років Таблиця 9.1. Призові місця у Всеукраїнських конкурсах у 2012 році Таблиця 9.2. Наявність комп’ютерної техніки Таллиця 9.3. Інформація про кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та дітей-сиріт під опікою упродовж 2009-2012 р. Діаграма 9.3. Динаміка зміни кількості дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків упродовж 2009-2012 років Таблиця 9.4. Структура надходжень позабюджетних коштів ПТНЗ за 2011 та І півріччя 2012 року (державний бюджет) Таблиця 9.5. Структура надходжень позабюджетних коштів ПТНЗ за 2011 рік та І півріччя 2012 року (місцевий бюджет) Таблиця 9.6. Структура надходжень позабюджетних коштів ПТНЗ за 2011 рік та І півріччя 2012 року (зведена) 7
 8. 8. Діаграма 9.4. Структура касових видатків позабюджетних коштів професійно- технічних навчальних закладів за І півріччя 2012 року Діаграма 9.5. Порівняльний аналіз доходів від навчально-виробничої діяльності та виробничої практики ПТНЗ за 2008-2012 роки Х. ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ Діаграма 9.1. Динаміка обсягу видатків загального фонду бюджету на галузь освіти області у 2004-2012 роках, у тис.грн. (КФК 070000) Діаграма 9.2. Питома вага видатків у зведеному бюджеті області у 2004-2012 роках (у відсотках) Таблиця 9.1. Фінансування галузі освіти у містах обласного значення і районах області у 2012 році Діаграма 9.3 Середня вартість навчання одного учня у районах і містах обласного значення області у 2012 році (поточні видатки) 8
 9. 9. Середній показник охоплення дошкільною освітою Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік Показники в міській місцевості Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік Показники в сільській місцевості Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік 9 Актуальні завдання Модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчості особистості дитини. Забезпечити охоплення всіма формами дошкільної освіти до 75% дітей до 2017 року 57 % 57 % 45 % 45 % 50 % 50 % І. Дошкільна освіта Закон України «Про дошкільну освіту» Забезпечення права дитини на доступність та безоплатність здобуття дошкільної освіти та необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти. Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" Запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. І Всеукраїнський з'їзд педагогічних працівників дошкільної освіти Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 року. 68 % 68 % 61 % 61 % 68 % 68 % 34 % 34 % 21 % 21 % 30 % 30 %
 10. 10. Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік 10 Обов’язкова дошкільна освіта дітей п’ятирічного віку 96%96% 98,4 % 98,4 % 100%100%
 11. 11. Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної освіти. В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства. Основа - пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти. Основним завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього дитинства. На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Резолюції І Всеукраїнського з’їзду працівників дошкільної освіти (04.11.10р.), Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 629, обласної Програми розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки, головним управлінням освіти і науки вживаються заходи щодо розвитку дошкільної освіти. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України відзначило найвищу динаміку розвитку дошкільної освіти Львівщини серед областей України. ( Д 1.1) На початок 2012р. (Т.1.1.) в області функціонувало 669 дошкільних навчальних закладів , в яких виховувалося 61,4 тис. дітей віком від 1 до 6 років. Це на 77 закладів та 4 тис. дітей більше, ніж у 2011 році. Розвивається мережа дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності, зокрема: функціонує 153 навчально-виховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад», 11 –приватних ДНЗ, 7 – санаторних, 11- компенсуючого типу для дітей, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку. Із короткотривалим режимом перебування дітей ( від 3 до 6 годин) функціонує 143 дошкільні навчальні заклади, у яких виховується 2,9 тис. дітей. (Д.1.4.) Середній показник охоплення дітей від 1 до 6 років дошкільною освітою у порівнянні з 2011роком зріс на 2% - 45% ( 65%- у міській місцевості, 21%- у сільській), дітей 3 - 6 років – 86,3%, 5 років – 100% ( всіма формами дошкільної освіти, в т.ч. соціально-педагогічним патронатом). (Д.1.3.) В Україні середній показник -57%. З метою вирішення питання забезпечення дітей дошкільною освітою, щорічно виділяється обласна субвенція, враховуючи співфінансування з місцевих бюджетів ( у 2011р. - 3,5 млн. грн., 2012 р.- 4,3 млн. грн. ). У 2011 р. додатково відкрито 77 ДНЗ, з них 2 –новобудови, 2- відновлено, 29 відкрито у пристосованих приміщеннях та реорганізовано 33 школи у навчально-виховні комплекси, створено для дошкільників додатково 2543 місця. До кінця 2012 року передбачено відкрити: 12 дошкільних навчальних закладів, з них 7- з короткотривалим режимом перебування дітей, 38 НВК, 26 груп у діючих дошкільних навчальних закладах, 17 короткотривалих груп для підготовки дітей 5-річного віку до навчання у школі, створити додатково 2500 місць. 11
 12. 12. Проблема. (т.2.) У зв’язку із покращенням демографічної ситуації, збільшується кількість дітей дошкільного віку від 0 до 6 років (у 2010 р.-158 866, 2011р.- 166566, за 1 рік більше – на 7700 дітей). Значне збільшення дитячого населення та кількості звернень батьків щодо влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади призвело до перевищення норм наповнюваності груп у ДНЗ ( Д.1.2.4.), відсутності в них вільних місць (в області на 100 місцях у середньому виховується 139 дітей ). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1149 від 08.10.2010 року «Деякі питання розподілу міжбюджетних трансфертів» формулою розподілу щодо фінансування дошкільної освіти здійснюється з урахуванням кількості дітей на 1 січня попереднього року. Таким чином, не враховується збільшення кількості дітей протягом року, що створює проблеми з фінансуванням та утриманням новостворених та відновлених дошкільних установ. Завдання: 1. Забезпечити охоплення всіма формами дошкільної освіти 75% дитячого населення області до 2017 року. 2. Забезпечити 100% охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою, з метою їх якісної підготовки до навчання у школі. 3.Забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти (державного стандарту), шляхом модернізації змісту дошкільної освіти. 4. Вирішити питання забезпечення кадрами з фаховою дошкільною освітою. 5. Вийти з пропозиціями щодо зміни нормативів фінансування дошкільних установ із залученням різних джерел. Шляхи вирішення: 1. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності відповідно до потреб населення області. 2.Зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази дошкільних навчальних закладів. 3.Модернізація змісту дошкільної освіти шляхом впровадження нових освітніх технологій, кращого європейського досвіду дошкільної освіти та підвищення фахової майстерності педагогів ДНЗ. 12
 13. 13. Таблиця 1.1 Мережа дошкільних навчальних закладів (разом з навчально-виховними комплексами) міст обласного значення і районів області та кількість дітей у них станом на 01.01.2012 року Назва міст і районів ДНЗ Дітей всього місто село всього місто село Львів 106 106 22306 22306 Борислав 14 14 1192 1192 Дрогобич 17 17 2538 2538 Моршин 2 2 203 203 Новий Розділ 5 5 793 793 Самбір 9 9 1368 1368 Стрий 14 14 2117 2117 Трускавець 5 5 779 779 Червоноград 14 14 2963 2963 Бродівський 28 6 22 1855 1231 624 Буський 22 6 16 885 495 390 Городоцький 20 6 14 1195 779 416 Дрогобицький 12 1 11 486 112 374 Жидачівський 25 10 15 1309 996 313 Жовківський 40 9 31 2438 1305 1133 Золочівський 16 8 8 1301 1091 210 Камянка-Бузький 29 9 20 1727 1074 653 Миколаївський 10 3 7 706 412 294 Мостиський 35 3 32 941 431 510 Перемишлянський 20 2 18 754 408 346 Пустомитівський 31 5 26 1945 577 1368 Радехівський 27 3 24 1443 450 993 Самбірський 11 3 8 1236 528 708 Сколівський 20 5 15 936 450 486 Сокальський 52 9 43 2508 1288 1220 Старосамбірський 14 6 8 875 582 293 Стрийський 21 1 20 1177 63 1114 Турківський 22 5 17 535 260 275 Яворівський 28 15 13 2900 2312 588 В ОБЛАСТІ 669 301 368 61411 49103 12308 13
 14. 14. Діаграма 1.1 Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів області у 1995-2011 роках 669 592 554 532 506 482 473 483 679 400 450 500 550 600 650 700 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Діаграма 124 Завантаженість (кількість дітей, які припадають на 100 місць) дошкільних навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2012 році 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Самбірський Стрий Старосамбірський Бродівський Львів Самбір Яворівський Пустомитівський Стрийський ВОБЛАСТІ Городоцький Жидачівський Турківський Золочівський Сколівський Камянка-Бузький Моршин Буський Перемишлянський Жовківський Дрогобич НовийРозділ Червоноград Сокальський Мостиський Радехівський Миколаївський Трускавець Борислав Дрогобицький 14
 15. 15. Діаграма 1.3 Охоплення дітей дошкільного віку освітою у дошкільних навчальних закладах області у 2005-2011 роках 56 45 60 57 44 40 52 53 56 57 56 56 35 35 23 23 33 36 39 40 41 43 0 10 20 30 40 50 60 70 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Україна Львівська область Діаграма 1.4 Охоплення дітей дошкільного віку освітою у дошкільних навчальних закладах міст обласного значення і районів області у 2012 році 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Моршин Трускавець Стрий Червоноград Самбір Львів Борислав Дрогобич Кам'янка-Бузький НовийРозділ Бродівський Радехівський Сокальський ВОБЛАСТІ Жовківський Жидачівський Яворівський Пустомитівський Золочівський Буський Перемишлянський Самбірський Стрийський Городоцький Сколівський Мостиський Миколаївський Старосамбірський Турківський Дрогобицький 15
 16. 16. Таблиця 1.2 Динаміка кількості місць, дітей у ДНЗ та дитячого населення від 1 до 6 років (станом на 01.01. 2012 р.) РІК кількість дітей від 1 до 6 років динаміка збільшення кількості дітей кількість дітей, які виховуються у ДНЗ динаміка збільшення кількості дітей а Кількість місць у ДНЗ динаміка місць у ДНЗ 2009 149 902 +2 952 52 363 +4 341 38 982 +2 899 2010 153 850 +3 948 53 374 +1011 40 610 +1628 2011 158 866 +5 016 57 413 +4 088 41 659 +1 049 2012 166 566 +7700 61 411 +3 998 44 202 +2 543 Діаграма 1.5. Динаміка кількості місць, дітей у ДНЗ та дитячого населення від 1 до 6 років (станом на 01.01. 2012 р.) 16
 17. 17. На один загальноосвітній навчальний заклад припадає учнів: Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік На один загальноосвітній навчальний заклад припадає учителів: Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік 17 ІІ. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Подальший розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів пов'язаний, забезпеченням якості освіти та її ефективності через створення єдиного освітнього простору. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів 210210 183183 185185 Закон України «Про загальну середню освіту» передбачає забезпечення повної загальної середньої освіти, як правило, з профільним спрямуванням навчання у ЗНЗ ІІІ ступеня, створення єдиного освітнього простору в межах адміністративно-територіальної одиниці та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання 2525 2626 2525 Зменшення навчання школярів у другу зміну 1,8% %% %% 1,8% %% %% 1,6 % 1,6 % 1,2 % 1,2 %
 18. 18. Охоплення профільним навчанням: Стан в області; завдання на 2012 рік Охоплення поглибленим вивченням окремих предметів: Стан в області; завдання на 2012 рік Частка учнів, які перевозяться шкільними автобусами Стан в області; завдання на 2012 рік Частка учнів, які перевозяться перевізниками Станв області; завдання на 2012 рік 18 Створення умов для розвитку освітніх округів та вибору старшокласниками профілю навчання за здібностями та інтересами 52,2%52,2% 56%56% 11,3 % 11,3 % 11,4%11,4% Забезпечення довозу дітей до опорних шкіл 76 %76 % 88 %88 % 24%24% 12%12%
 19. 19. Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти у 2011-2012 навчальному році функціонувало 1424 загальноосвітні навчальні заклади (надалі – ЗНЗ) комунальної та недержавної форми власності, які знаходяться у відомстві Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.Зокрема: - 1375 – денні ЗНЗ комунальної форми власності - 15 - денні ЗНЗ недержавної форми власності - 7 – вечірні ЗНЗ - 27 – ЗНЗ обласного підпорядкування. Із 1375 денних загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності це: - 588 – загальноосвітні навчальні заклади ІІІ ступеня, до складу яких входять 9 ліцеїв, 18 гімназій, 474 ЗОШ І-ІІІ та ІІ-ІІІ ступенів, 87 НВК «школа- гімназія», «школа-ліцей», «школа-колегіум», «школа І-ІІІ ст.-ДНЗ»; - 506 - загальноосвітні навчальні заклади ІІ ступеня, до складу яких входять 458 ЗОШ І-ІІ ступенів, 48 НВК «школа І-ІІ ст.-ДНЗ»; - 281 - загальноосвітні навчальні заклади І ступеня (261 ЗОШ І ст.., 20 НВК «школа І ст..-ДНЗ»). Крім цього в області функціонує ще 4 загальноосвітні навчальні заклади інших відомств. Однією з умов забезпечення доступності до якісної освіти для учнів, які проживають у сільській місцевості, є організація їх підвезення до місць навчання, оскільки понад 21 тис. з них проживають за межею пішохідної доступності. Вирішенню проблеми підвезення сприяє реалізація Державної програми «Шкільний автобус» (реалізується з 2002 року). В області 201 автобус придбано на виконання Державної, обласної та місцевих програм «Шкільний автобус», що сприяє формуванню 116 освітніх округів та опорних шкіл, створенню сучасного навчального середовища з метою рівного доступу до якісної освіти, зокрема: 73 - за кошти державного бюджету (36%), 26 – Світового банку (13%), 95 – місцевого бюджету (обласного, районних(міських) (47%), 7 – спонсорські кошти (4%). Перевезення учнів шкільними автобусами складає понад 76 % від потреби. У 2012 році за кошти державного бюджету загальноосвітні навчальні заклади області отримають 31 шкільний автобус, з обласного бюджету передбачено 2,4 млн. грн. для придбання 6 автобусів, з місцевих бюджетів – 4 автобуси, що дасть можливість збільшити перевезення учнів ще на 12% . У 2011 році Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України визначило завдання перед керівниками освітньої галузі щодо ліквідації двозмінного навчання, задекларувавши, що «… друга зміна у школі повинна залишитися лише сторінкою в історії педагогіки». У 2011/2012 навчальному році у другу зміну навчалися 3960 учнів (1,5%) у 56 загальноосвітніх навчальних закладах (3,9%); в 2012/2013 навчальному році у другу зміну навчатимуться 3,5 тис. учнів (1,3% від загальної кількості учнів, які навчаються у денних ЗНЗ) у 49 ЗНЗ області (3,4%) (зменшення кількості учнів – на 476, ЗНЗ – на 7). 19
 20. 20. Найбільше двозмінних шкіл у новому навчальному році: у Львові та Яворівському районі (по 8), у Городоцькому районі – 5, Миколаївському і Турківському районах – по 4 школи. У новому навчальному році ліквідується двозмінне навчання у Жовківському районі. З першого вересня 2012 року початкова школа починає нове життя за новими Державними стандартами, в обговоренні яких взяли участь понад 2500 освітян Львівщини. З 1 вересня 2012 року вперше передбачено вивчення іноземної мови з 1 класу. Розроблено нові програми та підручники для першого класу з усіх предметів інваріантної складової, якими у повному обсязі передбачено забезпечити усіх першокласників загальноосвітніх навчальних закладів області. На виконання першочергових завдань у контексті Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» реалізуються заходи щодо переходу початкової школи на нові навчальні плани і програми з 1 вересня 2012 року: здійснюється своєчасне і повне забезпечення шкіл області новими підручниками для першого класу, які завозяться згідно графіку; передбачено у кожній класній кімнаті школи парти для батьків першокласників з метою підтримання постійного зв’язку зі школою у процесі адаптаціїї дітей до навчання; заплановано організацію груп продовженого дня. Проблема. Значна кількість малокомплектних шкіл у сільській місцевості, що не сприяє якості освіти. У 49 загальноосвітніх навчальних закладах у 2012-2013 навчальному році 3,5 тис. учнів навчатимуться у дві зміни. Завдання Оптимізація шкільної мережі, що важко реалізувати без згоди територіальної громади . Продовжити практику співфінансування закупівлі за кошти місцевого, обласного, державного бюджетів та залучених коштів, що дасть можливість виконати завдання Президента України щодо повної реалізації Державної програми «Шкільний автобус». Для завершення Державної програми «Шкільний автобус» необхідно 50 шкільних автобусів. Поетапне переведення закладів на режим роботи в одну зміну за рахунок будівництва, добудови. реорганізації та раціонального використання приміщень навчальних закладів, зміни території обслуговування. 20
 21. 21. Таблиця 2.1 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення у 2011-2012 навчальному році Назва міст і районів Кількість ЗНЗ з них: З них НВК: Вечірні ЗНЗ І І-ІІ І-ІІІ Гімназії Ліцеї НВК І І-ІІ І-ІІІ Львів 118 5 2 83 7 5 16 6 1 9 5 Борислав 10 1 7 1 1 1 Дрогобич 19 1 1 15 1 1 0 1 Морщин 1 1 1 Новий Розділ 5 4 1 1 Самбір 9 1 7 1 0 Стрий 13 1 10 2 1 1 Трускавець 3 2 1 1 Червоноград 15 1 10 1 3 3 Бродівський 56 18 19 15 1 3 3 Буський 44 12 12 10 10 4 6 Городоцький 52 7 22 17 6 2 4 1 Дрогобицький 61 18 22 17 4 2 2 Жидачівський 78 16 32 19 11 7 4 Жовківський 77 19 28 28 2 2 Золочівський 54 13 15 19 1 6 2 4 Камянка-Бузький 41 10 8 9 14 1 8 5 Миколаївський 37 4 13 17 1 2 2 Мостиський 57 10 31 13 1 2 2 Перемишлянський 59 16 29 10 4 3 1 Пустомитівський 66 10 24 25 7 2 5 Радехівський 43 3 19 17 1 3 3 Самбірський 66 18 19 23 1 5 5 Сколівський 54 8 24 12 1 9 2 3 4 Сокальський 68 12 18 17 1 20 6 4 10 Старосамбірський 89 26 42 16 1 4 2 2 Стрийський 55 13 20 14 8 3 5 Турківський 50 4 31 11 4 4 Яворівський 75 15 26 27 1 6 1 1 4 Всього денні ЗНЗ комунальної форми власності 1 375 261 458 474 18 9 155 20 48 87 7 Львів (Прив) 14 3 1 2 4 2 2 1 1 Жидачівський (прив) 1 1 0 Всього денні ЗНЗ комунальної і приватної форми власності 1 390 264 460 474 22 11 157 21 48 88 7 Всього (денні +вечірні школи) 1 397 Заклади обласного підпорядкування 27 21
 22. 22. комунальної і приватної форми власності Всього ЗНЗ 1 424 Кількість ЗНЗ інших відомств 4 Діаграма 2.1 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів області у 2011-2012 навчальному році І-ІІ ст.; 461; 32% І ст.; 264; 19% Вечірні ЗНЗ; 7; 0% НВК; 157; 11%ліцеї; 11; 1% гімназії; 22; 2% І-ІІІ ст.; 475; 33% ЗООП; 27; 2% 22
 23. 23. Таблиця 2.2 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення, кількість учителів та учнів у них в 2011-2012 навчальному році Назва міст і районів Кількість денних ЗНЗ У них Середня наповню- ваність класів Кількість учнів, що їх навчає один учитель Класів Учнів Учителів Львів 118 2 545 65 679 6 079 25,81 10,80 Борислав 10 163 3 886 461 23,84 8,43 Дрогобич 19 378 9 379 1 087 24,81 8,63 Моршин 1 24 538 50 22,42 10,76 Новий Розділ 5 121 2 864 301 23,67 9,51 Самбір 9 151 3 719 451 24,63 8,25 Стрий 13 254 6 389 686 25,15 9,31 Трускавець 3 77 1 961 229 25,47 8,56 Червоноград 15 313 8 286 744 26,47 11,14 Бродівський 56 396 6 866 1 132 17,34 6,07 Буський 44 322 5 115 863 15,89 5,93 Городоцький 52 442 7 283 1 093 16,48 6,66 Дрогобицький 61 433 6 690 1 221 15,45 5,48 Жидачівський 78 490 7 470 1 370 15,24 5,45 Жовківський 77 723 12 165 1 532 16,83 7,94 Золочівський 54 459 7 046 1 078 15,35 6,54 Кам’янка-Бузький 41 361 6 413 799 17,76 8,03 Миколаївський 37 409 6 630 946 16,21 7,01 Мостиський 57 442 6 836 1 112 15,47 6,15 Перемишлянський 59 320 4 332 800 13,54 5,42 Пустомитівський 66 609 10 300 1 353 16,91 7,61 Радехівський 43 353 5 509 920 15,61 5,99 Самбірський 66 546 7 298 1 390 13,37 5,25 Сколівський 54 398 5 699 1 072 14,32 5,32 Сокальський 68 541 9 555 1 359 17,66 7,03 Старосамбірський 89 610 7 546 1 624 12,37 4,65 Стрийський 55 417 5 689 1 071 13,64 5,31 Турківський 50 476 6 200 1 151 13,03 5,39 Яворівський 75 792 14 559 2 100 18,38 6,93 В ОБЛАСТІ 1 375 13 565 251 902 40 393 18,38 6,24 23
 24. 24. Діаграма 2.2 Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах районів і міст обласного значення у 2011-2012 навчальному році 65 679 | 0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000 Львів Яворівський Жовківський Пустомитівський Сокальський Дрогобич Червоноград Старосамбірський Жидачівський Самбірський Городоцький Золочівський Бродівський Мостиський Дрогобицький Миколаївський Кам’янка-Бузький Стрий Турківський Сколівський Стрийський Радехівський Буський Перемишлянський Борислав Самбір НовийРозділ Трускавець Моршин Діаграма 2.3 Кількість учнів за класами навчання у загальноосвітніх навчальних закладах області у 2011-2012 навчальному році 24 203 16 368 24 892 23 55423 001 16 522 26 636 25 37123 19722 721 25 437 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 24
 25. 25. Діаграма 2.4 Середня наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2011-2012 навчальному році 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Червоноград Львів Трускавець Стрий Дрогобич Самбір Борислав НовийРозділ Моршин Яворівський ВОБЛАСТІ Кам’янка-Бузький Сокальський Бродівський Пустомитівський Жовківський Городоцький Миколаївський Буський Радехівський Мостиський Дрогобицький Золочівський Жидачівський Сколівський Стрийський Перемишлянський Самбірський Турківський Старосамбірський Діаграма 2.5 Кількість учнів, що навчає один учитель у загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області у 2011-2012 навчальному році 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Червоноград Львів Моршин НовийРозділ Стрий Дрогобич Трускавець Борислав Самбір Кам’янка-Бузький Жовківський Пустомитівський Сокальський Миколаївський Яворівський Городоцький Золочівський ВОБЛАСТІ Мостиський Бродівський Радехівський Буський Дрогобицький Жидачівський Перемишлянський Турківський Сколівський Стрийський Самбірський Старосамбірський 25
 26. 26. Таблиця 2.3 Загальноосвітні навчальні заклади національних меншин області у 2011-2012 навчальному році Назва загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ з російською мовою навчання ЗНЗ з українською та російською мовами навчання ЗНЗ з польською мовою навчання К- ть учнів К-ть учнів З них навчається К-ть учнів укр. рос. ЗОШ I-IIIст. №35 м.Львів 173 ЗОШ I-IIIст. №52 м.Львів 623 ЗОШ I-IIIст №6 м.Львів 325 ЗОШ I-IIIст №17 м.Львів 357 ЗОШ I-IIIст №45 м.Львів 1175 ЗОШ I-IIIст №4 м.Дрогобич 820 758 62 ЗОШ I-IIIст №50 м.Львів 403 370 33 ЗОШ I-IIIст №84 м.Львів 559 478 81 ЗОШ I-IIIст №10 м.Львів 306 ЗОШ I-IIIст №24 м.Львів 235 ЗОШ I-IIIст №3 м.Мостиська 187 Стрілецька ЗОШ I-II ст. Мостиського р-ну 73 В ОБЛАСТІ 2653 1782 1606 176 801 26
 27. 27. Таблиця 2.4 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня за кількістю учнів у містах обласного значення і районах області Назва міст і районів Кількість ЗНЗ І ст. в них з кількістю учнів: до 10 10- 19 20- 49 50- 80 81- 100 101- 120 121- 200 201- 300 301- і більше Львів 11 2 3 1 5 Борислав 0 Дрогобич 1 1 Моршин 0 Новий Розділ 0 Самбір 1 1 Стрий 2 1 1 Трускавець 0 Червоноград 1 1 Бродівський 18 8 6 3 1 Буський 12 5 4 3 Городоцький 7 4 3 Дрогобицький 18 9 5 4 Жидачівський 16 8 5 3 Жовківський 19 6 7 6 Золочівський 13 7 4 2 Кам’янка-Бузький 11 6 3 1 1 Миколаївський 4 2 1 1 Мостиський 10 3 2 5 Перемишлянський 16 6 8 2 Пустомитівський 10 4 4 2 Радехівський 6 5 1 Самбірський 18 3 9 6 Сколівський 10 3 6 1 Сокальський 18 2 7 9 Старосамбірський 26 9 12 5 Стрийський 13 3 8 2 Турківський 4 1 2 1 Яворівський 16 1 8 3 1 1 1 1 В ОБЛАСТІ 281 90 10 8 59 5 1 3 1 5 9 27
 28. 28. Таблиця 2.5 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів I-ІІ ступенів за кількістю учнів у у містах обласного значення і районах області Назва міст і районів Кількість ЗНЗ ІІ ст. в них з кількістю учнів: 40 і менше 41- 100 101- 200 201- 300 301- 400 401- 600 601- і більше Львів 3 1 2 Борислав 2 2 Дрогобич 1 1 Моршин 0 Новий Розділ 0 Самбір 0 Стрий 0 Трускавець 0 Червоноград 0 Бродівський 22 4 16 2 Буський 16 2 13 1 Городоцький 24 7 14 3 Дрогобицький 24 3 14 7 Жидачівський 39 16 22 1 Жовківський 28 4 14 9 1 Золочівський 17 4 10 1 2 Кам’янка-Бузький 16 2 12 2 Миколаївський 13 1 6 6 Мостиський 31 8 14 9 Перемишлянський 32 16 15 1 Пустомитівський 26 8 14 4 Радехівський 19 4 15 Самбірський 19 1 17 1 Сколівський 27 5 19 3 Сокальський 22 20 2 Старосамбірський 44 5 35 4 Стрийський 23 1 16 6 Турківський 31 3 17 10 1 Яворівський 27 3 15 9 В ОБЛАСТІ 506 97 318 84 5 2 0 0 28
 29. 29. Таблиця 2.6 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів I-ІІІ ступенів за кількістю учнів у у містах обласного значення і районах області Назва міст і районів Кількість ЗНЗ ІІІ ст. в них з кількістю учнів: 100 і менше 101- 150 151- 200 201- 300 301- 400 401- 600 601- 100 0 1001- 1300 1301- 1600 Львів 104 3 2 2 10 10 33 33 10 1 Борислав 8 1 4 1 2 Дрогобич 17 2 2 1 5 7 Моршин 1 1 Новий Розділ 5 1 2 2 Самбір 8 2 2 2 2 Стрий 11 4 3 4 Трускавець 3 1 2 Червоноград 14 1 3 4 6 Бродівський 16 1 3 4 3 1 2 2 Буський 16 2 2 1 8 3 Городоцький 21 1 7 2 3 1 6 1 Дрогобицький 19 7 2 6 2 2 Жидачівський 23 4 7 5 1 5 1 Жовківський 30 1 3 4 10 5 6 1 Золочівський 24 3 9 5 4 1 1 1 Кам’янка-Бузький 14 1 2 4 2 2 3 Миколаївський 20 2 3 6 1 5 2 1 Мостиський 16 5 5 3 1 2 Перемишлянський 11 3 4 1 1 2 Пустомитівський 30 2 5 3 8 4 8 Радехівський 18 3 2 6 1 3 3 Самбірський 29 4 9 5 7 2 2 Сколівський 17 3 4 2 5 2 1 Сокальський 28 2 4 7 7 2 4 2 Старосамбірський 19 2 2 8 2 3 2 Стрийський 19 6 6 6 1 Турківський 15 1 3 5 3 3 Яворівський 32 1 2 8 7 5 4 4 1 В ОБЛАСТІ 588 38 90 90 10 6 67 10 6 78 12 1 29
 30. 30. Таблиця 2.7 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, у яких організовано навчання у дві зміни, та учнів в них у 2011-2012 та 2012-2013 навчальних роках Назва міст і районів 2011-2012 2012-2013 (проект) Кількість закладів, що здійснюють занняття у дві зміни в них учні, які займаються в другу зміну Кількість закладів, що здійснюють занняття у дві зміни в них учні, які займаються в другу зміну одиниць % осіб % одиниць % осіб % Львів 9 7,6 1 047 1,6 8 6,8 850 1,3 Борислав Дрогобич Моршин Новий Розділ Самбір 1 11,0 75 2,0 1 11,0 68 1,8 Стрий 1 7,7 80 1,3 1 7,7 69 1,1 Трускавець Червоноград Бродівський 3 5,4 290 4,2 2 3,6 177 2,6 Буський 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Городоцький 5 9,6 532 7,3 5 9,6 535 7,4 Дрогобицький 3 4,9 61 0,9 3 4,9 61 0,9 Жидачівський 1 1,2 163 1,1 1 1,2 163 1,1 Жовківський 1 1,3 20 0,2 0 0,0 0 0,0 Золочівський Кам'янка-Бузький 2 4,9 65 15,4 1 4,9 65 15,1 Миколаївський 4 10,8 85 1,3 4 10,8 79 1,2 Мостиський Перемишлянський Пустомитівський 4 6,1 97 0,90 2 30,3 67 0,6 Радехівський Самбірський 3 4,5 56 0,77 3 4,5 56 0,8 Сколівський 2 3,7 151 2,60 2 3,7 144 2,6 Сокальський 1 1,5 20 0,20 2 3,0 38 0,4 Старосамбірський Стрийський 1 1,80 18 0,30 1 1,8 18 0,3 Турківський 4 8,0 250 4,00 4 8,0 250 4,0 Яворівський 11 12,0 950 6,20 8 10,6 845 5,8 В області 56 3,8 3 960 1,6 49 3,4 3 494 1,3 30
 31. 31. Таблиця 2.8 Кідькість загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області, у яких організовано профільне навчання та поглиблене вивчення окремих предметів у 2011-2012 навчальному році Назва міст і районів Профільне навчання Поглиблене вивчення окремих предметів Кількість ЗНЗ В них учнів Кількість ЗНЗ В них учнів Львів 60 3 876 71 28 942 Борислав 4 144 4 526 Дрогобич 5 404 9 2 838 Моршин 1 91 Новий Розділ 4 255 3 1 386 Самбір 3 108 1 681 Стрий 6 417 3 1 302 Трускавець 2 149 Червоноград 11 672 10 2 157 Бродівський 4 272 1 793 Буський 7 346 Городоцький 9 357 4 689 Дрогобицький 1 21 1 96 Жидачівський 7 318 5 1 023 Жовківський 15 566 2 115 Золочівський 8 428 4 119 Кам'янка-Бузький 3 143 1 338 Миколаївський 7 232 Мостиський 8 538 7 190 Перемишлянський 4 211 1 47 Пустомитівський 12 534 2 109 Радехівський 4 192 7 677 Самбірський 6 264 1 169 Сколівський 15 722 Сокальський 11 622 2 754 Старосамбірський 6 335 3 429 Стрийський 4 192 2 268 Турківський 2 108 Яворівський 29 1 722 3 197 В області 258 14 239 147 43 845 31
 32. 32. Таблиця 2.9 Перевезення учнів районів області шкільними автобусами та перевізниками у 2012 році Назва району, міста Кількість учнів та учителів, які потребують підвезення (осіб) З них підвозяться шкільним автобусом найманим / орендованим транспортом рейсовим транспортом іншим видом транспорту учні вчителі учні вчителі учні вчителі учні вчителі Червоноград 271 62 102 107 Бродівський 1945 1435 121 375 14 Буський 1301 880 48 61 4 163 145 Городоцький 634 557 77 Дрогобицький 1172 790 137 210 25 10 Жидачівський 1177 858 44 147 55 42 31 Жовківський 2336 1769 96 276 24 83 88 Золочівський 1890 1244 212 218 182 30 4 Кам‘янка-Бузький 1491 1206 193 71 21 Миколаївський 783 489 148 146 Мостиський 1503 1359 144 Перемишлянський 921 383 2 0 0 394 130 12 Пустомитівський 1010 360 14 0 0 409 227 0 0 Радехівський 1033 754 34 0 0 176 43 24 2 Самбірський 1199 357 195 36 21 296 294 Сколівський 1036 680 42 169 16 129 Сокальський 1257 936 105 100 102 14 Старосамбірський 1051 593 60 364 19 15 Стрийський 1428 271 36 639 482 Турківський 895 640 20 235 Яворівський 1420 832 38 0 0 509 41 0 0 В ОБЛАСТІ 25753 16455 1766 97 25 4853 2073 308 176 32
 33. 33. Таблиця 2.10 Забезпечення районів області шкільними автобусами у 2012 році Назва району, міста Всього придбаного за кошти державного бюджету (в тому числі за кошти Світового банку) придбаного за кошти місцевого (обласні, районні, міські, селищних рад) бюджету придбаного за інші кошти (позабюджетні, спонсорські, тощо) орендований автотранспорт Червоноград 1 - 1 - - Бродsвський 12 5 3 3 1 Буський 8 6 1 1 Городоький 7 5 2 - - Дрогобицький 7 7 - - - Жидачівський 13 2 11 - - Жовківський 18 4 12 2 - Золочівський 20 2 18 К-Бузький 9 5 4 - - Миколаївський 8 - 8 - - Мостиський 9 5 3 1 Перемишлянський 4 3 1 Пустомитівський 8 3 5 0 0 Радехівський 10 9 1 0 0 Самбірський 7 5 1 1 Сколівський 12 3 9 - - Сокальський 23 18 5 Старосамбірський 7 6 1 - - Стрийський 4 3 1 - - Турківський 7 7 - - - Яворівський 9 1 8 0 0 В області 203 99 95 7 2 33
 34. 34. Таблиця 2.11 Перелік освітніх округів у районах Львівської області 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38
 39. 39. Стан в Україні, В області: 2010 рік; завдання на 2011 рік Вчитель-методист Стан в Україні, В області: 2010 рік завдання на 2011 рік Старший учитель Стан в Україні, В області: 2010 рік завдання на 2011 рік Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік 39 Завершення переходу на підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за КМС; підготовка 100% педагогічних працівників до використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі; посилення практичної та особистісно-орієнтованої спрямованості курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення можливості широкого вибору спецкурсів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників області; апробація дистанційних курсів підвищення кваліфікації Підготовка всіх вчителів ЗНЗ з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ІІІ. Професійний розвиток працівників освіти Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем 89,8%89,8% 85,9%85,9% 86,3%86,3% Розподіл педагогічних працівників за педагогічними званнями 8 %8 % 3,7 %3,7 % 3,8 %3,8 % 14,5 %14,5 % 18 %18 % 18,3 %18,3 %
 40. 40. 40 -- 47 % 47 % 100% 00%% 100% 00%%
 41. 41. Таблиця 3.7 Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» у розрізі міст обласного значення і районів області Назва міст і районів Українсь- ка мова і література Біологія Англій- ська мова Етика Фізична культура Всього Учасників Лауреатів Учасників Лауреатів Учасників Лауреатів Учасників Лауреатів Учасників Лауреатів Учасників Лауреатів Львів 1 1 Л 1 Л 1 Л 4 3 Борислав 1 1 2 Дрогобич 1 1 1 1 Л 4 1 Моршин 1 1 2 Новий Розділ 1 1 1 1 Л 4 1 Самбір 1 1 1 1 4 Стрий - 1 1 1 2 1 Трускавець - 1 1 1 3 Червоноград 1 1 1 1 Л 1 1 5 2 Бродівський 1 1 Л 1 Л 1 1 5 3 Буський 1 1 1 1 4 Городоцький 1 1 1 1 4 Дрогобицький 1 1 1 1 4 Жидачівський 1 1 1 1 4 Жовківський 1 Л 1 1 Л 1 4 2 Золочівський 1 1 1 Л 1 1 4 2 Кам’янка-Бузький 1 Л 1 1 1 4 1 Миколаївський 1 1 1 1 4 Мостиський 1 1 Л 1 1 Л 1 5 2 Перемишлянський 1 1 1 1 4 Пустомитівський 1 1 1 1 Л 1 5 1 Радехівський 1 1 1 1 4 Самбірський 1 1 1 1 4 Сколівський 1 1 1 1 4 Сокальський 1 Л 1 І 1 1 4 2 Стрийський 1 1 1 Л Л 1 4 1 Старосамбірський 1 1 1 1 4 Турківський 1 1 1 3 Яворівський 1 Л 1 1 1 1 1 Л 5 3 В ОБЛАСТІ 27 5 26 5 29 5 5 5 26 5 113 25 41
 42. 42. Діаграма 3.4 Кількість педагогічних праівників загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області, стали переможцями і лауреатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 2008-2012 роках 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Львів Сокальський Яворівський Золочівський Стрийський Бродівський Жовківський Червоноград Дрогобич Стрий Миколаївський Мостиський Радехівський Пустомитівський Борислав Кам’янка-Бузький НовийРозділ Самбір Буський Городоцький Перемишлянський Самбірський Старосамбірський Турківський Моршин Трускавець Дрогобицький Жидачівський Сколівський 42
 43. 43. З метою збільшення рухової активності школярів введено три уроки на тиждень фізичної культури. У 2011-2012 н.р. таку можливість мали 140340 дітей, що складає 55,1 %. Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік За результатами періодичного медичного огляду скеровані до спеціальної медичної групи 15302 учнів, що складає 6,0 % загальної кількості усіх дітей шкільного віку Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік 43 Створення оптимальних передумов для забезпечення фізіологічної норми рухової активності школярів. 1. Оптимізувати рухову активність школярів через проведення спартакіад з різних видів спорту. 2. Забезпечити проведення у навчальних закладах позаурочних занять рухової активності (позакласної роботи з фізичного виховання, гуртків та спортивних секцій) та провести моніторингове дослідження рухової активності учнів Львівщини. 3. Забезпечити проведення занять з фізичної культури для школярів, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи 4. Створити мережу шкіл Олімпійської освіти. ІV. Здоров‘я учасників навчально-виховного процесу Кількість учнів віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи 7,8%7,8% 6,0%6,0%6,0 %6,0 % Кількість учнів, охоплених третім уроком фізичної культури 67%67% 57%57%55,1 %55,1 %
 44. 44. З них відвідують заняття (уроки) з фізичної культури (фізичного виховання) у спецмедгрупах Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік Матеріально-технічна база спортивних залів шкіл Львівщини Забезпеченість навчальних закладів спортивними залами для занять фізичною культурою Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік Забезпеченість навчальних закладів пристосованими приміщеннями для проведення уроків фізичної культури Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік Упродовж літніх місяців 2012 року за кошти місцевих бюджетів передбачено оздоровити 49,7 % дітей шкільного віку Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік 44 35%35% 40,3 %40,3 % 40%40% 55 %55 % 51%51% 25 %25 % 29%29% %% 50,2 %50,2 % 42 %42 % 49,749,746%46% Відпочинок та оздоровлення дітей влітку 2012 року за кошти місцевих бюджетів галузі освіти (станом на 01.08.2012)
 45. 45. Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік Стан в Україні, в області; завдання на 2012 рік 45 Ст..5 Закону України «Про охорону дитинства» передбачено забезпечення безкоштовним харчуванням учнів початкових класів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей із малозабезпечених сімей. 100% забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів 100% забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей , позбавленихпозбавлених батьківського піклування Забезпечити умови для функціонування шкільних їдалень у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ та І-ІІ ступенів (доручення голови облдержадміністрації від 3 липня 2010 року №83) Охоплення безкоштовним харчуванням дітей із малозабезпечених сімей 96,3%96,3% 94,5 %94,5 % 100 %100 % 100100 100 %100 % 100%100% 89,189,1 86,7%86,7% 90%90% 8787 85,4%85,4% 90%90%
 46. 46. Фізична культура і спорт, як один з найефективніших засобів зміцнення здоров”я, є одночасно і могутнім засобом виховання. Їй відводиться значне місце в організації дозвілля учнівської молоді, відволікання її від негативного впливу вулиці, боротьбі з пагубними звичками. В 2011-2012 навчальному році всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності та спортивно-масової роботи охоплено біля 60 тис. учнів, 28 тис. займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах області. Однією з важливих умов зміцнення здоров”я є збільшення рухового режиму. В школах області введено 3-й урок фізичної культури яким охоплено понад 140 тис. учнів. Найкраще ця робота поставлена в Жовківському, Радехівському, Буському, Сокальському районах, м.Львові. Введення 3-го уроку фізкультури є конкретним практичним кроком зміцнення здоров”я школярів, цю роботу треба продовжувати. Щорічно зі школярами області проводиться біля 120 обласних змагань. Найбільш масово пройшли багатоетапні змагання з футболу на призи клубу „Шкіряний м’яч” в яких взяло участь понад 18000 школярів , змагання дитячих спортивних ігор „Старти надій” — біля 25000 учнів та „Козацький гарт- 2012” біля 12000 учнів. У Всеукраїнському фіналі Кубок шкільного футболу „Євро 2012” взялоу часть 10 тис. школярів області. Для проведення урочної та позаурочної роботи з фізичної культури в навчальних закладах області є відповідна спортивна база. Це 594 спортивних залів, 1532 спортивних майданчиків, 278 футбольних полів, 180 стрілецьких тирів, 36 плавальних басейнів (з них 12 довжиною 25 м.). Ведеться забезпечення шкіл спортивним інвентарем і обладнанням, яке зносилося. В першу чергу кошти виділяються на школи які беруть участь в проекті „Школи сприяння здоров”ю”. Головним акцентом у роботі з фізичного виховання повинна стати робота на місцях, з масовим охопленням учнів заняттями різноманітними видами рухової діяльності, активізація роботи ДЮСШ з залученням якнайбільшої кількості учнів до занять у секціях та пошук таланових учнів для передачі до училища фізичної культури. Велике значення в цьому мають і заходи, які проводяться в рамках Олімпійського тижня, олімпійського уроку, дня фізичної культури і спорту, зокрема і ярмарка спорту. В цьому навчальному році усі школи повинні взяти участь у заходах за програмою „Олімпійське лелеченя. В 2011-2012 н.р. у загальноосвітніх навчальних закладах. введено „Паспорти здоров”я”. Вагоме місце для покращення та збереження здоров’я дітей відіграє повноцінне, безпечне та якісне харчування, яке залежить від функціонування шкільних їдалень у загальноосвітніх навчальних закладах. Станом на 01.04.2012 року в області функціонувало 991 шкільна їдальня, що складає 70% від загальної кількості ЗНЗ . Зокрема у ЗОШ І-ІІІ ступенів – 576 (98%), ЗОШ І-ІІ ступенів – 358 (71%), ЗОШ І ступеня -57 (20%). Проведена робота щодо зміцнення технічно-технологічного обладнання шкільних харчоблоків та створення необхідних умов для організації харчування усіх категорій учнів, що дало можливість збільшити відсоток охоплення харчуванням усіх учнів. 46
 47. 47. Станом на 01.04.2012 року охоплено всіма видами харчування 88,1% учнів 1- 11 класів , в тому числі гарячим харчуванням – 70%. Безкоштовним харчуванням охоплено 95% учнів 1-4 класів, в тому числі гарячим – 87,6%. Найнижчі показники охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів у перемишлянському (48%) та Старосамбірському (69%) районах. У ЗНЗ м.Стрия безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів у бюджеті передбачено з вересня 2012 року. Станом на 01.04.2012 року 100 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування охоплено безкоштовним харчуванням. Проблемне питання організації безкоштовного харчування дітей із малозабезпечених сімей. Хоча необхідно відзначити, що показник охоплення безкоштовним харчуванням цієї категорії дітей зростає. Якщо у 2011 році він складав 66%, то станом на 01.04.12 – 86,8%. Найнижчі показники охоплення гарячим харчуванням дітей із малозабезпечених сімей у Дрогобицькому (15%), Перемишлянському (40%), Яворівському (44%), Миколаївському (44,8%) районах. Середня вартість харчування учнів станом на 01.04.2012 року становила 4,7-6,5 грн. (в минулому році (3-4 грн.). Зокрема, для учнів 1-4 класів – 4,7 грн., дітей пільгових категорій (сироти, малозабезпечені) – 6,5 грн. Основна причина недоліків в організації повноцінного та якісного харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах – недостатнє фінансування Для організації харчування учнів місцевими бюджетами передбачено 72 млн.грн., що складає 85,5% від потреби. Одним із важливих завдань, які стоять перед органами влади, щодо захисту дітей, є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок. Для забезпечення цього права на державному рівні видано ряд нормативних документів. Однак практична діяльність не відповідає потребам дітей та вимогам держави. Мало уваги приділяється якості оздоровлення дітей, формуванню коштів для оздоровлення дітей у місцевих бюджетах та залученню позабюджетних коштів. Найменше коштів для оздоровлення та відпочинку дітей передбачено - у містах Львові, Бориславі, Новому Роздолі, Самборі. Станом на 31 липня 2012 року функціонувало 826 пришкільних таборів, з них з денним перебуванням – 820, табори праці та відпочинку - 6. оздоровлено та відпочило близько 100,0 тис. учнів (46% від загальної чисельності дітей шкільного віку). До кінця літа передбачено оздоровити 49,7% дітей шкільного віку. За кошти місцевих бюджетів галузі освіти оздоровлено близько 3000 учнів в оздоровчих закладах галузі освіти (7). У школах-інтернатах обласного підпорядкування навчається та виховується понад 3,0 тис. дітей із вадами фізичного та (або) розумового розвитку, з них близько 2,0 тис. дітей соціально незахищених категорій, яких упродовж літа передбачено оздоровити на базі стаціонарних оздоровчих закладів Львівщини та за межами області. З місцевих бюджетів галузі освіти для оздоровлення та відпочинку дітей виділено понад 12,0 млн. гривень, обласного – 6,7 млн. гривень. Станом на 31 липня 2012 року керівниками органів управління освітою міст та районів області залучено позабюджетних коштів близько 4,9 млн. гривень 47
 48. 48. Проблема. Відсутність харчоблоків у 30% загальноосвітніх навчальних закладів області, що пояснюється відсутністю приміщень для обладнання кухонь, встановлення обладнання для миття посуду та облаштування обідніх залів (школи знаходяться у пристосованих приміщеннях); посад кухарів у штатному розписі у зв’язку з малою кількістю учнів 1-4 класів (5-20 учнів); коштів на вжиття заходів щодо технічного забезпечення та облаштування харчоблоків. Підвищення вартості харчування співпадає з підвищенням цін на продукти харчування. Тому не дає можливості 100% виконувати натуральні норми, передбачені постановою КМУ від 22.11.2004 р. №1591. Станом на 01.04.2012 року норми виконуються в середньому в області на 80%. Недостатнє фінансування для організації оздоровлення та відпочинку дітей у літній період. Завдання. Головними завданнями на новий навчальний рік це є збільшення рухового режиму, зміцнення матеріальної спортивної бази та кількості учнів залучених до систематичних занять фізичною культурою та спортом, особливо учнів з ослабленим здоров”ям.. До кінця 2012 року відновити роботу харчоблоків або облаштувати приміщення під харчоблоки в усіх ЗОШ І-ІІІ ступенів. Передбачити у заходах завдання щодо відновлення роботи харчоблоків у ЗОШ І-ІІ ступеня. Передбачати кошти у місцевих бюджетах для повноцінного та якісного харчування учнів відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів україни від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування учнів у навчальних та оздоровчих закладах». Передбачати кошти у місцевих бюджетах для повноцінного та стовідсоткового оздоровлення дітей соціально незахищених категорій 48

×