Advertisement

Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014

Oct. 30, 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Advertisement
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Advertisement
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Advertisement
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Advertisement
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Advertisement
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Advertisement
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Advertisement
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Advertisement
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Advertisement
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014
Upcoming SlideShare
Dones artistes en la història de l'artDones artistes en la història de l'art
Loading in ... 3
1 of 64
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Catàleg d'artistes residents de La Escocesa 2014

 1. CATÀLEGd’ARTISTESRESIDENTSLAESCOCESACATÀLEGLAESCOCESACATÀLEGd’ARTISTESRESIDENTS 2014
 2. CATÀLEGd’ARTISTESRESIDENTSLAESCOCESACATÀLEGLAESCOCESACATÀLEGd’ARTISTESRESIDENTS 2014
 3. ESCULTURA ARTS VISUALS PINTURA PERFORMANCE TOPOGRAFIC FINE ART IL·LUSTRACIÓ GRAFFITI ARTS PLÀSTIQUES INSTAL·LACIÓ
 4. ÍNDEX Introducció . 02 Ricard Casabayó . 04 Paul Daly. 06 David Franklin. 08 H101 . 10 Mina Hamada . 12 Stefanie Herr . 14 Kenor . 16 Labuenaylamala . 18 Llapispanc . 20 Pere Llobera . 22 Diego Mallo . 24 Marco Noris . 26 Hugo Orlandini . 28 Rina Ota . 30 Ótica . 32 Germán Portal . 34 Verny Sánchez . 36 Juan Francisco Segura . 38 Mike Swaney . 40 Xavi Vilagut . 42 Tamara Zaitseva . 44 Zosen . 46 English translations . 48
 5. ·2· · CAT · Aquest és el catàleg dels artistes re-sidents al 2014 de La Escocesa, espai per a la creació en arts visuals de Bar-celona. Una publicació inèdita, amb vo-luntat anual, en la que podreu conèixer alguns dels més interessants creadors plàstics emergents d’actualitat a la nos-tra ciutat, i al mateix temps, trobar al-gunes de les obres més representatives del que estan realitzant cadascun d’ells a data d’avui. Posem a les vostres mans una eina que us permetrà mapejar els secrets d’aquest espai de producció emble-màtic de Poblenou; tot reflectint la di-versitat de procediments, interessos i maneres d’abocar-se al món, i en el que es destil·la un rumor de fons que tras-púa originalitat, compromís ètic i voca-ció agitadora.
 6. Este es el catálogo de los artistas resi-dentes el 2014 de La Escocesa, espacio para la creación en artes visuales de Barcelona. Una publicación inédita, con voluntad anual, en la que podréis co-nocer algunos de los más interesantes creadores plásticos emergentes de ac-tualidad de nuestra ciudad, y a la vez, encontrar algunas de las obras más re-presentativas de lo que están realizando hoy en día cada uno de ellos. Ponemos en vuestras manos una he-rramienta que os permitirá mapear los secretos de este espacio de producción emblemático del Poblenou; un reflejo de la diversidad de procedimientos, intere-ses y formas de acercarse al mundo, y en el que se destila un rumor de fondo que desprende originalidad, compromi-so ético y vocación agitadora. · ES · · ENG · This is the 2014’s catalogue of the re-sident artists of La Escocesa, Centre de Creació, a creative centre for the visual arts in Barcelona. We want you to know some of the nowadays most interesting upcoming plastic art crea-tors of our city, and at the same time, that you find some of the most repre-sentative works of what they are now currently working on. We are giving you a tool that allows you to find the secrets of this iconic production space settled in the Poble-nou neighbourhood, with a reflection of diversity in techniques, interests and perceptions of the world, with a possible common creative “rumour” that you might find. All of them have a deep compromise in the search of originality, ethical compromise and commotion vocation.
 7. ·4· Ricard CASABAYÓ esc ultura · espanya www.laescocesa.org/rcasabayo Ricard Casabayó Carbonell (Barcelona, 1968) és escultor. Una clara tendència arquitectònica marca la seva escultura i pintura mentre busca la simbiosi entre alló que és oníric i lo matèric. La diversitat de materials i tècniques que utilitza li donen sobrietat, elegància i qualitat. La reflexió d’un passeig urbà desemboca en un contrast arquitetònic. “Hall”,2014. Fusta d’olivera policromada; 22x20x25. “Nota discordant” Fusta policromada; 125 x 60 x 60 cm
 8. ·6· a rts visuals · anglaterra www.leafstructures.com Paul Daly (Liverpool, 1963) anteriorment arquitecte a Londres, porta molts anys a Barcelona treballant amb materials orgànics. Collages de fulles penjades a la paret retroil·luminades i escultures de fulles, il·luminades des de baix, formen la base de la seva obra. Els processos naturals de la descomposició, com l’acció dels elements i la desintegració bacteriana, s’interrompen a diferents períodes per a obtenir una gran varietat d’efectes estructurals i tonals. La integritat formal, la manipulació de la natura, el diàleg entre l’espai sòlid i el buit, entre la fragilitat i la força i entre l’orgànic i l’inorgànic són una part essencial de l’acte creatiu. La llum que passa a través de la matèria orgànica serveix a les seves creacions principalment de catalitzador, com en la natura, donant vida pròpia als elements. Detall “Leeks”, 2013 “The heavenly Path of Bacterial Delight” Collage de fulles i matèria orgànica; 50x50 cm Paul DALY
 9. ·8· David FRANKLIN pintura · irlanda www.davidfranklinonline.com David Franklin (Dublín, 1979) és un artista irlandès que viu a Barcelona. És principalment pintor, però ha començat a expandir el seu treball incloent fotografia i vídeo com processos naturals de les seves creacions. A més d’exposar a tot el món, ha estat artista resident a espais artístics de França, Japó i Espanya. Es basa en l’exploració de les persones, la relació entre elles i el seu entorn i la vida als moderns, a vegades anònims i alienants, espais urbans. Reflecteix l’ambigüitat i la preferència per la suggestió i les implicacions. Ofereix una visió personal del món i un esforç continu per trobar una manera d’anàlisi interessant i indirecta: no mira directament la gent, sinò allò que l’envolta. Parteix de l’exploració de llocs quotidians que, separats de la seva pròpia presència, són reinterpretats, recontextualitzats. L’obra és el resultat d’un procés que agafa aquests espais i els porta fins l’abstracció, convertint el familiar en desconegut.
 10. “Untitled drawing”, 2012 “Untitled drawing”, 2010. Llapis i tinta sobre paper; 21 x 29,7cm.
 11. ·10· H101 “Tempus solaris”, 2013 Mixed media; 80 x 60 cm H101 (Madrid, 1985) sempre ha buscat alguna cosa que el faci diferent de la resta, un fet bastant típic de l’ésser humà, però aquesta recerca és interior, no egocèntrica. Sempre li ha interessat allò antic, la foscor, els secrets, el misticisme, les religions antigues, les tribus perdudes. I això l’ha portat a que les seves obres transportin l’observador a un viatge pel sagrat, una recerca del veritable jo de la persona, a retrobar en sí mateix un món imaginari, però que és tan real que de vegades fa por d’observar. S’ha basat en la simetria com a rectitud de la vida, l’equilibri entre el bé i mal, aquesta balança que regeix el món. L’ésser humà ha de sentir- se feliç amb si mateix, en el seu propi espai, per poder comprendre la resta de l’espai que l’envolta. La geometria és el mitjà central de la seva creació degut a la seva passió per l’abstracte. Amb Kenor i Zosen, H101 és membre d’A+B, col·lectiu resident a La Escocesa, Centre de Creació. g raffiti, il·lustració i pintura · espanya www.hcientouno.com “Fortaleza”, 2013 “Movimiento lunar”, 2013
 12. ·12· Mina HAMADA “Mizunoie” acrílic, 81x65 cm Mina Hamada (Lousiana, EUA, 1981) és una artista plàstica d’origen japonès establerta a Barcelona des de finals del 2009. El seu treball com artista visual es centra en la pintura, la il·lustració i els murals. En els últims anys ha destacat el seu treball mural a grans superfícies. Ha exposat individualment a Tokio (La imagen y el libro, Gotham Cafe Gallery; Aburauri biyori, Nakano Zero, 2009), Barcelona (El color flotante, Ikara Skate Shop & Gallery, 2012) i Madrid (Neofauvismo, Iam Gallery, 2013). I a altres ciutats com Amsterdam o Sant Antoni (Ibiza) ha participat en exposicions col·lectives. Amb un estil on el color, el ritme i la improvisació són les seves característiques principals, Mina transmet les seves bones vibracions amb les seves formes lliures i orgàniques. “Genseki1”, 2013 “Un día”, 2013 a rts visuals · japó/estats units www.minahamada.com · www.zosenymina.com
 13. ·14· “Alcampo-Green Valley”, 2012 “Alcampo-Grassy Patch”, 2012 Stefanie HERR t opographic fine art · alemania www.herrarium.eu Stefanie Herr (Francfort, 1974) va estudiar Arquitectura Superior a Berlín i Barcelona. Des de l’any 2002 resideix a la capital catalana. Va treballar com arquitecta conceptual i maquetista als estudis d’Alfredo Arribas i Juli Capella abans d’entregar-se a la creació artística a mitjans del 2007. Pionera del Topographic Fine Art, la seva obra reivindica el potencial creatiu de la maqueta topogràfica, eina habitual del disseny arquitectònic. A les seves creacions es compenetren la fotografia i la escultura, dos gèneres tradicionalment independents, que troben un llenguatge comú. La fotografia, abans enganxada al pla, surt a conquerir l’espai. Herr és artífex d’un treball manual detallat i minuciós precedit per un gran procés de planificació. En els darrers anys ha participat en diverses exposicions individuals i col·lectives, tant a nivell nacional com internacional. “SurFaces-Soffia” (maqueta), 2013 Impressió, cartró gris, cola; 23 x 31 x 5 cm
 14. ·16· KENOR g raffiti, il·lustració i pintura · espanya www.elkenor.com No hi ha massa artífexs del graffiti als que els hi agradi pintar carrers despullats, però Kenor (Barcelona, 1976) no és un artista del graffiti qualsevol: autorreconegut extraterrestre i performer nat, les seves produccions orgàniques i calidoscòpiques són representacions geomètriques del so i del moviment, interpretacions visuals de música i dansa en una forma bidimensional. Si la producció de l’art ha de ser sempre entesa com un acte performatiu, les imatges de Kenor estan saturades amb el seu traç corporal, són restes de la seva energia. El seu cromatisme multicolor i efervescent i el seus contorns fluids i proteïcs obliguen a entrar dins les seves pintures, a viatjar dins la seva arquitectura abstracte, una arquitectura que flota en el cosmos. Vol transformar la ciutat, contrarestar el gris amb el color, decorar l’espai urbà per a fer del carrer una galeria per a tothom. Aquest desig de reviure la ciutat fa que algunes de les seves obres murals siguin d’enormes dimensions. Amb H101, Ótica i Zosen, formen el col·lectiu A+B, que resideix a La Escocesa, Centre de Creació. “Isla de Martinique (Caribe)”, 2013. Spray sobre mur
 15. ·18· LABUENAYLAMALA a rts visuals · espanya www.labuenaylamala.com Labuenaylamala va néixer a Córdoba el 1975 i viu a Barcelona des del 2004. El seu treball és un reflex de l’atracció que sent pel moviment, símbol de canvi. La transparència i l’aire són trets que han definit un estil molt determinant en les seves escultures mòbils. El seu interès per allò espaial i l’abstracte prevaleixen en un treball on, a l’interior d’un aparent caos de línies, corbes i formes geomètriques, hi ha un ordre, un equilibri i una harmonia, com a resultat d’un ús adequat dels valors cromàtics i una llarga experiència en l’organització de les formes en l’espai buit. Les seves escultures es transformen i projecten segons el moviment, la perspectiva des d’on es mirin i la llum que reben. Artista polifacètica en constant procés d’evolució, experimenta amb totes les disciplines, convençuda que tot el què es fa i s’aprèn es positiu i fa créíxer. Així, mostra a la seva trajectòria una contínua recerca per aplegar coneixement i formar amb això el naixement del seu propi cosmos. “InSpace”, 2013 (instal·lació) “Delta”, 2013 (escultura de paret) “Eclipse”, 2013 (escultura móvil). Fil d’acer, plàstic, fibra de vidre, metall, metacrilat i cotó; 80x75x70 cm.
 16. ·20· LLAPISPANC Llapispanc (Barcelona, 1971) és llicenciat en Belles Arts, performer i impulsor del concepte dibuix performàtic, el seu marc referencial és l’art d’acció com a mitjà de protesta artística. Un dels seus centres d’atenció és el seu estudi a La Escocesa, on intenta reflexionar al voltant del canvi de concepte de taller tal i com l’entenem tradicionalment. Més que un lloc físic on treballar-hi, ell el considera un espai mental i un laboratori d’idees, fins el punt d’afirmar que el seu taller és una obra artística per se. Des d’aquesta visió hi ha anat conservant tota mena d’objectes aparentment inservibles perquè els valora com a restes materials de les seves accions. El resultat és un autèntic abocador. Aquest treball que vol preservar la memòria (dels fets passats i futurs), segueix en procés i va canviant com un organisme. Un altre focus d’atenció és el seu projecte musical Wioityuwoityuo, on pretén convertir-se en músic sense ser-ho. Nascut a partir d’una residència a la Nau Estruch de Sabadell, investiga els límits i les connexions existents entre la música, la performance, les arts visuals i els mass media. performance i arts visuals · catalunya www.llapispanc.blogspot.com “Cap d’any iogurt, 2013/Tapes lleugerament llepades” (2014) “Dibuix i sorollisme/Dibuix amplificat”, 2013 “Wioityuwoityuo amb Les Salonnières+AccNeo”, 2013
 17. ·22· Pere LLOBERA pintura · espanya www.perellobera.com Pere Llobera (Barcelona, 1970) va cursar els estudis de Belles Arts a Barcelona l’any 1989. Al 1992 es va llicenciar en Història i Estètica de la Cinematografia a la Universitat de Valladolid. Entre els anys 2006 i 2007 va ser artista resident a la Rijksakademie van Beelden¬de Kunsten, a Amsterdam (Holanda). Ha realitzat diverses exposicions individuals tant en aquesta ciutat com a Barcelona, i de forma conjunta ha exposat a Mèxic, Madrid, Londres, Milà, Montreal i Alemanya. Es pregunta d’on surt la seva foscor, fins a quin punt té massa present l’espectador, si la seva narrativitat és una infecció, si podria fer un canvi radical. És conscient de que no pot nedar més fons de cinc metres i tampoc anar gaire més fons en altres aspectes de la vida. Es belluga a la crosta de les coses i és probable que la seva activitat artística en sigui un reflex. Vol sortir d’això i potser en alguns dels seus quadres pot sentir-se aquest esforç. “Presagio”, 2013 Sin título, 2013 Sense títol (2013) Oli sobre tela; 50 x 40 cm
 18. ·24· Diego MALLO a rts visuals · espanya www.diegomallo.es Entusiasta de l’absurd i les situacions accidentals de cada dia, a les sevas obres qüestiona els valors dubtosos de la nostra societat i les paradoxes de la realitat contemporània. El seu treball abasta la pintura, l’escultura, el dibuix, l’animació experimental i la il·lustració i ha estat publicat en revistes internacionals com Die Zeit, Novum, Rooms o Ammo. Diego Mallo va néixer a Vigo al 1974. El 1999 es va llicenciar en Belles Arts a la Universitat de Barcelona i va completar la seva formació a Anglaterra (Exeter, Winchester i Brighton). Ha estat becat amb residències a Manchester (Islington Mill, Regne Unit, 2012), a Sofia i Plovdiv (SBH, Bulgària, 2012) i a Zurich (Kunsthaus Aussersihl, Suïssa, 2013). Entre les seves exposicions individuals destaquen Persona (Meeatings 23, Barcelona, 2013), Face to Face (SBH, Sofia, 2012) i Ojos que no ven_ (The Private Space By, Barcelona, 2010). Entre les col·lectives, Group show (Galeria Víctor Lope, Barcelona, 2013), Voyeurs (Galeria A17, Mataró, 2012); Movimiento (KUNSTRAUM T27, Berlín, 2012); Out of Place - an ongoing archive (CORPO 6, Berlín, 2012); Pequeñas confesiones (Galeria Víctor Lope, Barcelona, 2011) i Yanquimera (TPS, Barcelona, 2010). “Baugespanne” (2013) llapis i carbó sobre paper; 43 x 31 cm
 19. ·26· a rts visuals · itàlia www.marconoris.com Marco Noris (Bérgamo, Itàlia, 1971) viu i treballa a Barcelona. Dibuixant i pintor des de petit, a finals dels noranta es va anar acostant a l’art digital. L’any 2000 va fundar el grup audiovisual Baseterra, ara dissolt, a Bolònia (Itàlia), amb el qual va participar en el festival Polyphonix 4, al Centre Pompidou de París (2002) i al festival Parma-Poesia (Parma, Itàlia, 2002). El 2003 es va traslladar a Barcelona i un any després es va instal·lar a La Escocesa, centre de creació artística, on a més, col·labora en la seva gestió. Noris ha participat en més de quinze exposicions col·lectives a Catalunya en centres com la galeria Esther Montoriol (2012) o Can Felipa (2013) i a Itàlia, com Arte in Borgo, Lovere (1996). També destaca la seva exposició individual Remote Locations (Contrast Gallery, Barcelona, 2008). El 2012 i 2013 va rebre dues beques de producció i exhibició a La Escocesa, Centre de Creació. Marco NORIS
 20. “Airplane crash, 1949”, 2013 oil on canvas “Welcome home”, 2013 “Retrato de Craig Stewart”, 2012
 21. ·28· Hugo ORLANDINI a rts plàstiques · cuba/espanya www.hugoorlandini.com Hugo Orlandini (Santiago de Cuba, 1974) concep l’art com energia transformadora, creativa i política, amb conseqüències sensorials, òptiques i mentals. Una porta que permet accedir a nous canals de percepció per a sotmetre els sistemes acceptats a nous interrogants. Indagar, qüestionar, reconstruir, l’al·legoria, el sense-sentit: procura que aquests conceptes els suggereixin el paisatge que conforma la seva obra. Durant el procés creatiu de les seves peces Orlandini gaudeix transformant objectes, experimentant amb diferents materials, evocant noves representacions i fent servir mitjans diversos com l’escultura, la fotografia o les instal·lacions. “Coleccionable”, de la serie utilitarios, 2002 “Caja de música”, 2012 “Victoria”, 2013 hormigón y resina poliéster; 190 x 136 x 60 cm
 22. ·30· Rina OTA a rts plàstiques · japó www.lalalarinaota.com Rina Ota (1970, Tòquio, Japó) va començar el seu camí artístic al 1998 a Barcelona. Al principi la seva il·lusió era realitzar escultures amb diversos materials buscant la seva pròpia forma. Però a través de les experiències que anava vivint, es va adonar de les infinites possibilitats d’expressió que hi ha al món. Ara pensa que fer escultura no significa només modelar un objecte: observa que es pot anar més enllà, tallant i generar un espai nou. I sobretot, una relació diferent entre l’espectador i l’obra, que no es limita a una única visió del propi objecte, sinó que s’entén des d’una globalitat, aconseguint establir un diàleg espectador-obra més proper. Les sensacions i el propi espai expositiu són sempre part de la peça artística. Es la seva manera de conversar. De comunicar sense paraules. , 2012 “El Mar Va y Siempre Se Queda” ◀◀ - ▐▐ - ▶▶ “Fluye!”, 2013 Filferro, paper de diair; 185 x 295 x 80 cm
 23. ·32· ÓTICA a rts visuals · espanya www.laescocesa.org/es/otica Ótica (Madrid, 1979) va néixer com a artista de manera autodicacta, amb la pintura mural. Aquesta vessant el va portar a desenvolupar Scottish wall, un dels projectes de pintura mural obert al públic que està duent a terme actualment. També ha experimentat amb el disseny tèxtil i en els últims anys s’ha centrat en el dibuix, la il·lustració i la pintura. Col·labora amb el col·lectiu PinzaT Bags Barcelona, per al qual realitza il·lustracions originals. Ótica (Madrid, 1979) nació como artista de manera autodidacta, con la pintura mural. Esta vertiente le llevó a desarrollar Scottish wall, proyecto de pintura mural abierto al público en el centro de Barcelona. También ha experimentado con el diseño textil y en los últimos años se ha centrado en el dibujo, la ilustración y la pintura. Colabora con el colectivo Pinzat Bags Barcelona, para cuyos productos realiza ilustraciones originales. Sin título, 2012 Sin título, 2012 Sin título, 2012 100 x 100 cm
 24. ·34· Germán PORTAL pintura · espanya www.german-portal.com · www.germanportal.tumblr.com Germán Portal va néixer a Montevideo, Uruguay, el 1979. Llicenciat en Belles Arts a Barcelona, va ampliar els seus estudis a la Accademia di Belle Arti di Ravenna, Itàlia. El seu treball es desenvolupa principalment en el camp de la pintura. L’utilitza com a registre d’accions, la majoria efímeres i domèstiques, i com a part d’un procés de customització d’imatges i narratives. A las seves obres consumeix formes i les reprograma mitjançant una via tradicional com és la pintura. Combina i resitua elements estranys amb un llenguatge figuratiu. Intenta establir noves associacions extrapolant elements o incloent agents externs, creuant històries pròpies i alienes. Li interessa el procés de desfamiliarització que produeixen aquestes alteracions i noves relacions. Utilitza objets trouvés, fotografies domèstiques i altres models dels què es nodreix per a obtenir imatges o significats. També l’atrau el límit de la informació i d’allò verídic: presentar a l’espectador el dubte de fins a quin punt allò que es diu és com va passar.
 25. “Doble”, 2013 Pintura a l’oli sobre tela; 27x22 cm “Isla“, 2013 “Ilusión”, 2013
 26. ·36· Verny SÁNCHEZ pintura i escultura · veneçuela www.vernysanchez.com Verny Sánchez és un artista d’origen veneçolà. Va néixer a Maracaibo el 1973 i va créixer a la capital. Allà va estudiar Disseny Gràfic al Instituto de Diseño de Caracas. El desenvolupament de la seva obra relata un desdibuix dels elements que han rondat per la seva ment i una interpretació gràfica que connecta la forma abstracta d’aquests pensaments amb un llenguatge figuratiu obert. Com a resultat ha obtingut els anomenats glifos, en els quals s’ha concentrat per desenvolupar i explorar un univers d’alternatives que sustentin el concepte dels seus continguts. La seva font d’inspiració prové dels petroglifos, representacions gràfiques gravades en roques o pedra pels nostres avantpassats prehistòrics. D’ells n’extreu la idea de simbologia del llenguatge i ho desdibuixa fins convertir-ho en un propi. Tot allò que deriva d’aquest és un món de teoremes especulatius, una gràfica que guia en la creació i la identificació de la seva obra. A La Escocesa, Verny Sánchez segueix desenvolupant les Transiciones glíficas, un tema que manega diversos episodis dels suposats orígens i formació dels seus glifos. Desmaterialización Aquosa “Comunidad Glífica de Estructura Natural”, 2012 Interacción con “Glifo Rojo en Formación II”, 2013 “Interacción de Glifos azules y verdes” (detalle, 2013) pintura i acrílic
 27. ·38· Juan Francisco SEGURA pintura · espanya www.juanfranciscosegura.com Juan Francisco Segura (Barcelona, 1952) realitzà estudis de tècniques pictòriques i diferents tallers de gravat i serigrafia a l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès. La filosofia oriental té un gran paper en el seu treball: des del 1988 estudia i practica Ikebana, art d’arranjament floral, a l’escola Ikebana de Barcelona i és instructor de primer grau per l’escola Ikenobo de Kyoto. Ha impartit tallers i conferències d’aquesta disciplina en diferents llocs (entre ells l’Escola de la Diputació de Barcelona) i ha ampliat el seu contacte amb Japó amb nombroses estades, entre elles, a l’abril de 2006 per continuar estudis d’Ikebana a l’escola Ikenobo de Kyoto. La presència del zen i el budisme impregnen la seva obra, que pretén saber què hi ha darrere la pintura, arrencant trossos de tela del llenç. És també un reflex de l’autointrospecció del pintor: mentre busca en l’interior del quadre, mira dins de seu. Des del 1997 desenvolupa el seu treball com a artista plàstic al Poblenou; primer a l’antiga fàbrica El Submarí i, posteriorment, a La Escocesa. Sin título, 2014. Sin título, 2014 Sin título, 2012. Collage i acrílic sobre tela; 146 x 114 cm
 28. ·40· Mike SWANEY pintura i escultura · canadà www.michaelswaney.com Mike Swaney (Kimberley, Canadà, 1978) és un artista resident a Barcelona. El seu treball es centra a les interseccions entre el món online i la realitat offline, mentre canalitza la llibertat estètica de l’Art Brut o l’Outsider Art. Ha exposat els seus quadres i escultures a Brussel·les (Alice Gallery), Aarhus (Charlotte Fogh Gallery), Barcelona (me & the curiosity), Nova York (Mulherrin Pollard) i Miami (Diana Lowenstein Fine Arts). El 2008 va participar a la Fountainhed Residence de Miami; el 2013, a la residència Noestudio de Madrid; i el 2014 treballarà a la residència CCA Aandratx de Mallorca. El seu zine Bell Face va ser publicat per Nieves. Mike Swaney dirigeix a més dos projectes de blog que agrupen els seus interessos actuals: Art Blog of Mike, dedicat a pintura contemporània figurativa, i Jean Dubuffet, dedicat a l’Art Brut. “Ghost poet”, 2013 “Infinite browser painting#2”, 2013
 29. “4 likes 4 dislikes”, 2013 150 x 150 cm
 30. ·42· Xavi VILAGUT pintura i escultura · espanya www.xaviervilagut.cat L’obra d’en Xavier Vilagut es basa en un procés visual-narratiu de l’evolució i la metamorfosi de l’espai que ens envolta, en relació i paral·lelament als actes que originen la seva transformació. És un mirall que reflecteix allò invisible endinsant-se en el present, primer amb els interiors i els exteriors de ciutats i habitacles en estat pur de síntesi com a conseqüència d’allò desesperançador; ara amb paisatges impossibles que s’alberguen a racons de la nostra memòria. Paisatges de la solitud, del buit dels interiors dels seus edificis i els seus silencis que eclosionen. Solcs secs que van ser rius. Carrils a l’infinit. “Memòria. Fals record. Ciutats” “Memòria. Fals record. Ciutats” Massa amor per a Patrick
 31. ·44· Tamara ZAITSEVA a rts visuals · crimea www.tamarazaitseva.com Tamara Zaitseva (Yalta, Crimea) és una artista polifacètica. La seva obra es desenvolupa en diversos estils: pintura abstracta, figurativa, fotografia i videoart. Les seves pintures abstractes evoquen espais i moviments del micro o el macrocosmos, fenòmens generats més enllà de l’escala cartesiana, i situa l’espectador a la vora del caos en la seva accepció més fèrtil, en revelar no tant paissatges com les lleis que els conformen. En el camp figuratiu, presenta universos constituïts per dos elements. D’una banda, retrata els espais i microespais que envolten l’artista: les naus industrials, els objectes i la seva pròpia obra descansant al seu estudi. De l’altra, aquests llocs són “habitats” per éssers aliens, situacions impròpies, colors fantàstics. Tot això es barreja amb una obra que comença en la realitat terrenal, però transita per territoris del somni. Acrílic i làtex sobre tela; 154 x 156 cm Oli sobre fotografia; 50 x 73 cm Oli sobre fotografia; 50 x 73 cm
 32. ·46· ZOSEN a rts visuals · argentina zosenbandido.com · zosenymina.com Nascut a Buenos Aires al 1978, Zosen viu i treballa a Barcelona. Va tenir el seu primer contacte amb la cultura urbana a través del skate i després, el graffiti. Influenciat pel moviment Punk i la premisa “Do it yourself”, va començar com autodidacta i després va estudiar a la Escola Llotja de Barcelona, on es va convertir en tècnic superior de Arts Plàstiques i Disseny. Membre actiu de l’escena del graffiti de Barcelona, des del 2001 va formar part del grup Ovejas Negras (ONG). Encara que es va dissoldre, segueix treballant amb alguns del seus integrants i amb artistes internacionals d’altres disciplines. Zosen continua pintant al carrer i desenvolupant projectes murals, a més de donar classes i cursos entorn de l’art urbà i l’espai públic. El seu repertori és molt variat: abasta la il·lustració, performance, vídeo, l’autoedició i el disseny de moda. També participa a exposicions i esdeveniments nacionals e internacionals i la seva obra s’ha exposat a galeries europees, asiàtiques i d´Amèrica del Nord i del Sud. “The History Of Rap” Uchu chowa (Cologne, 2013)
 33. “Neofauvismo” Técnica mixta; 150 x 150 cm
 34. ·48· ricard casabayó Ricard Casabayó Carbonell (Barcelona, 1968) is a sculptor. A clear architectonic trend guides his current works in sculpture and painting. He is looking for a symbiosis between what is oneiric and material. He uses a wide range of materials and techniques with a resulting artwork that brings sobriety, elegance and quality to his final production. A creative process that reflects an urban walk and that becomes an architectonic contrast www.laescocesa.org/rcasabayo paul daly Paul Daly (Liverpool, 1963), formerly an architect in London, has been working in Barcelona for many years with organic materials . Wall mounted leaf collages, lit from behind, and free standing leaf sculptures, lit from beneath, form the basis of his work. The natural processes of decomposition such as weathering and bacterial decay are halted at different periods in order to obtain a variety of structural and tonal effects; the structural integrity of the material,the manipulation of nature, the dialogue between positive and negative space, between fragility and strength and between organic and non-organic, all play a fundamental creative role. The light which passes through the varied organic structures is essentially a catalyst, as in nature, bringing the works to life. www.leafstructures.com TRANSLATIONS
 35. ·49· david franklin David Franklin (Dublin, 1979) is an Irish artist living in Barcelona. He is mostly a painter, but he has begun to expand his work by including photography and video as natural processes in his creations. He has shown his work all around the world and has been a resident artist in artistic spaces of France, Japan and Spain. His work is based on exploring people, the relationships between them and with their environment; and life in modern, sometimes anonymous and alienating, urban spaces. He offers a personal vision of the world and a continuous effort to find an indirect and interesting analysis method: he doesn’t focus on people, but on what surrounds them. He starts by exploring daily places which, separated from their own presence, are reinterpreted in a new context. His work is the result of a process that takes these spaces and brings them to abstraction and converts familiar locations into unknown ones. www.davidfranklinonline.com SCULPTURE VISUAL ARTS PAINTING PERFORMANCE TOPOGRAFIC FINE ART ILLUSTRATION GRAFFITI PLASTIC ARTS ART INSTALLATION h101 H101 (Madrid, 1985) has always been looking for something that differentiates himself from others, but this search is interior, not egocentric. He has always been interested in old things, darkness, secrets, mysticism, ancient religions and lost tribes. That makes his works lead the spectator through what is sacred, a search for the person’s real self, to find in oneself an imaginary world so real that it is almost frightening to look at. His concept of the rectitude of life is based on symmetry, a balance between good and evil, the balance that rules the world. The human being has to be content with himself, in his own space, to be able to understand the rest of the surrounding space. Geometry is his main way of creation due to his passion for the abstract. H101 is a member of A+B collective, resident at La Escocesa, with the artists Kenor and Zosen. www.hcientouno.com
 36. ·50· mina hamada Mina Hamada (Louisiana, United States, 1981) is a visual artist born in Japan, and living in Barcelona since late 2009. Her work focuses on painting, illustration and murals. In recent years her wall work on large surfaces has been very important. Mina transmits her good vibrations through her free and organic forms with a style in which colour, rythm and improvisation are her main characteristics. www.minahamada.com www.zosenymina.com stefanie herr Stefanie Herr, born in 1974 in the German city of Frankfurt, studied Advanced Architecture in Berlin and Barcelona, where she has lived since 2002. She worked as a conceptual architect and model maker at the Alfredo Arribas and Juli Capella Studio before dedicating herself to artistic creation in 2007. A pioneer of Topographic Fine Art, her work claims the creative potential of topographical models, a standard tool in architectonic design. In her creations, the two areas, photography and sculpture, usually independent, interrelate and find a common language. Photography, on a flat surface by definition, goes out to conquest the space. In recent years, Stephanie has taken part in collective national and international exhibitions. She joined La Escocesa at the end of 2012. www.herrarium.eu
 37. ·51· kenor There are not many graffiti authors who like painting bare streets, but Kenor (Barcelona, 1976) is not an ordinary artist: he defines himself as extra- terrestrial and a born performer; his organic and geometrical productions are sound and movement representations, visual interpretations of music and dancing in a bi-dimensional way. If art production has to be always understood as a performing act, Kenor’s images are full of his corporal features and rests of his energy. His multicolored, effervescent chromatism and his protein fluid outlines, oblige one to go deeper into his paintings and fly through his abstract architecture, architecture that floats in the cosmos. He wants to transform the city, to counteract grey monotony with colour, decorate the urban space and turn the streets into a gallery for everybody. This wish to revive the city explains why some of his murals are enormous. Kenor is a resident member, together with artists H101 and Zosen, of the collective A+B in La Escocesa. www.elkenor.com labuenaylamala Labuenaylamala was born in Córdoba in 1975 and has lived in Barcelona since 2004. Her work is a reflection of the attraction she feels for movement as a symbol of change. Transparence and air are characteristics that have defined a very particular style in her mobile sculptures. Interest for spacial and abstract aspects prevails in her work. Inside an apparent chaos of lines, curves and geometric forms, there is order, balance and harmony. This is the result of a good use of chromatic values and a long experience in organizing forms through the empty space. Her sculptures are projected and transformed depending on movement, the viewing position and light. A many sided artist in constant evolution, she experiments with every discipline, convinced that everything we do and learn is positive and a way to grow. Her career shows a continuous evolution to gather knowledge and create with it her own artistic cosmos. www.labuenaylamala.com
 38. ·52· llapispanc Llapispanc (Barcelona, 1971) is a bachelor of Fine Arts, a performer who promotes the concept of performing drawing. His frame is action art as a way of artistic protest. One of his centres of attention is his space at La Escocesa, where he reflects on the change of the traditional studio concept. Instead of a working place, he conceives it as a mental space and a laboratory of ideas, and considers that his studio is a piece of art in itself. Following this concept, he keeps all kinds of apparently useless objects, but values them as material parts of his actions. This work preserves past and future facts, developing as an organism. Another centre of attention is the musical project Wioityuwoityuo, in which he becomes a musician without being one. It began as a result of his residence in Nau Estruch, Sabadell, and pretends to investigate the limits and connections between music, performance, visual arts and mass media. www.llapispanc.blogspot.com pere llobera In 1989 Pere Llobera (Barcelona, 1970) studied Fine Arts at the faculty of Sant Jordi in Barcelona. In 1992 he graduated in History and Aesthetics of Cinema at the University of Valladolid. During 2006 and 2007 he was a resident artist at the Rijksakademie van Beelden¬de Kunsten, Amsterdam. He has exhibited his work individually in this city, as well as in Barcelona, and has taken part in collective exhibitions in Mexico, Madrid, London, Milan, Montreal and Germany. He wonders where his darkness originates, whether he has too much regards for the spectators, if his narrative is an infection and if he could make a radical change. He knows that he can swim no deeper than five meters, nor go deeper in other aspects of life. He moves on the surface of things and his artistic activity probably reflects this. He wants to escape from this and the effort is noticeable in some of his paintings. www.perellobera.com
 39. ·53· diego mallo Diego Mallo was born in Vigo in 1974. In 1999 he graduated in Fine Arts from Universitat de Barcelona and completed his studies in England (Exeter, Winchester and Brighton). He received scholarships for Zurich (Kunsthaus Aussersihl, Suize, 2013), Manchester (Islington Mill, United Kingdom, 2012) and Sofia and Plovdiv (SBH, Bulgaria, 2012). He is enthusiastic about absurd things and daily accidental situations. In his work he reflects the questionable values of our society and the paradoxes of contemporary reality. His work has been published in international magazines like Die Zeit, Novum, Rooms or Ammo and includes painting, sculpture, drawing, experimental animation and illustration. Among his individual exhibitions, Persona (Meeatings 23, Barcelona, 2013), Face to Face (SBH, Sofia, 2012) and Ojos que no ven_ (The Private Space By, Barcelona, 2010) are the most relevant. Among the collective exhibitions, Group show (Víctor Lope Gallery, Barcelona, 2013), Voyeurs (A17 Gallery, Mataró, 2012), Movimiento (KUNSTRAUM T27, Berlin, 2012), Out of Place-an ongoing archive (CORPO 6, Berlin, 2012), Pequeñas confesiones (Víctor Lope Gallery, Barcelona, 2011) and Yanquimera (TPS, Barcelona, 2010). www.diegomallo.es marco noris Marco Noris (Bergamo, Italy, 1971) lives and works in Barcelona. He is has drawn and and painted since childhood, and has approached digital art in the late nineties. In 2000 he founded the since disappeared audiovisual group Baseterra, in Bolonia (Italy). This group participated in the Polyphonix 4 Festival in the Centre Pompidou (Paris, 2002) and in the Festival ParmaPoesia (Parma, Italia, 2002). In 2003 he moved to Barcelona and one year later he arrived at La Escocesa, an artistic creation center, and collaborates in its administration. He has been a scholarship recipient for exhibition and production in La Escocesa in 2012 and 2013. www.marconoris.com
 40. ·54· rina ota Rina Ota (Tokyo, Japan, 1970) began her artistic career in 1998 in Barcelona. At first, her dream was to produce sculpture from different materials creating her own forms. But through experience, she realized that there are infinite possibilities of expression. Now she thinks that making sculpture doesn’t just mean modeling an object: she realizes that it is possible to go further by sculpturing and generating a new space. Above all, this creates a different relationship between the spectator and the artwork, that it is not limited only to the vision of the object but from a global view establishes a closer dialogue between spectator and art work. Sensations and surrounding space are part of the artistic object. This is her way of talking, of communicating without words. www.lalalarinaota.com hugo orlandini Hugo Orlandini (Santiago de Cuba, 1974) conceives art as a transforming energy, creative and political, with sensorial, optic and mental consecuences. This is a new way which allows access to question acccepted systems. Investigation, questioning, allegory, nonsense: he uses these concepts to create a landscape for his work. During the creative process, Orlandini enjoys transforming objects, experimenting with different materials, using various means, such as photography, sculpture or his environment. www.hugoorlandini.com
 41. ·55· ótica Ótica (Madrid, 1979) began as an autodidactic artist, with mural painting which led him to develop Scottish Wall, a wall painting project open to the public in the center of Barcelona. He took advantage of the project to introduce different artists and collaborate with some of them, and set up child workshops. He has experimented with textile design and lately has focused on drawing, illustration and painting. He collaborates with the collective Pinzat Bags Barcelona creating original illustrations for them. He also combines his artistic activity with the study of Sanskrit at the University of Barcelona and professional yoga training. www.laescocesa.org/es/otica germán portal Germán Portal (Montevideo, Uruguay, 1979). He took advanced Fine Arts studies in Barcelona and at the Accademia di Belle Arti di Ravenna, Italy. His work has basically developed in painting. He uses this mainly as a way to register brief and domestic actions, and as a part of a process of customized images and narratives. In his work he uses forms and resets them in a traditional way through painting. He combines and redefines strange elements in a figurative language. He tries to establish new associations, extrapolating elements and including external agents, a mix of his own and someone else‘s stories. He is interested in the process of defamiliarization as a result of these alterations and the introduction of new relationships. He uses objets trouvés, domestic photographs and other models as inspiration to obtain images or meanings. He is attracted by the limit between information and truth: he creates a doubt as to whether what has been told is true. www.german-portal.com www.germanportal.tumblr.com
 42. ·56· juan francisco segura Juan Francisco Segura (Barcelona, 1952) studied painting techniques and attended different etching and serigraph workshops at Cerdanyola del Vallès Ateneu. Oriental philosophy plays a very important role in his work: since 1988 he studied and practices Ikebana –Japanese art of floral arrangement– at the Barcelona Ikebana School, where he became a first grade instructor. He has organized workshops and given conferences on this discipline in different places (among which the Diputación de Barcelona school), His knowledge has increased by travelling to Japan in April 2006. Zen and Buddhism influence his work, wanting to know what is behind the painting by tearing pieces off the canvas. It is, at the same time, a reflection of this painter’s introspection: while he explores inside the painting he looks into himself. He has developed his work as a plastic artist in the Poblenou neighbourhood since 1997; first, in the old El Submarí factory and and now at La Escocesa. www.juanfranciscosegura.com verny sánchez Verny Sánchez is a Venezuelan artist. He was born in Maracaibo in 1973 and grew up in the capital, where he studied Graphic Design at the Instituto de Diseño de Caracas. The development of his work desfigures the elements that have gone through his mind, making a graphic interpretation that connects the abstract form of his thoughts to figurative open language. As a result, he has obtained “glifos”, on which he has focused, in order to develop and explore a universe of alternatives that support the concept of his contents. He is inspired by “petroglifos”, graphic representations engraved on rocks or stone by our prehistoric ancestors. He extracts the idea of language symbology from them and blurs it until it becomes his own. What derives from this is a world of speculative theorems, a graphic route that leads through the creation and interpretation of his work. At La Escocesa, the Venezuelan artist continues developing the Transiciones Glíficas, a subject of exploration that combines episodes of the supposed origin and formation of his glifos. www.vernysanchez.com
 43. ·57· mike swaney Michael Swaney (Kimberley, Canada, 1978) is a Barcelona based artist. His work focuses on the intersections between the online world and our off- line reality while providing a channel for the aesthetic freedom of Art Brut or Outsider Art. Swaney’s paintings and sculptures have been exhibited in Brussels (Alice Gallery), Aarhus (Charlotte Fogh Gallery), Barcelona (Me & The Curiosity), New York (Mulherrin Pollard) and Miami (Diana Lowenstein Fine Arts). In 2008 he participated in the Fountainhead Residency in Miami; in 2013, in the Noestudio Residency in Madrid, and in 2014 he will participate in the CCA Andraitx Residency in Mallorca. His zine Bell Face was published by Nieves. Mike Swaney also directs two blog projects which bring together his current interests; Art Blog of Mike, dedicated mostly to contemporary figurative painting, and Jean Dubuffet, dedicated to Art Brut. www.michaelswaney.com xavi vilagut The work of Xavier Vilagut (Barcelona, 1959) is based on a visual-narrative process of the evolution and metamorphosis of the space around us, in relation to the actions that cause its transformation. It is a mirror that reflects invisible things by penetrating into the present, first with the inside and outside of cities and living spaces, in a pure synthesis as a consequence of despair: then, with impossible landscapes located in corners of our memory. Landscapes of solitude, of the emptiness in the buildings there and their out crying silences. The dry furrows of rivers, lines to the infinite. www.xaviervilagut.cat
 44. ·58· zosen Born in Buenos Aires in 1978, Zosen lives and works in Barcelona. His first touch of urban culture was through skate and then, graffiti. An autodidact influenced by Punk and “Do it yourself”, he later studied at Escuela Llotja, in Barcelona, where he became an advanced technician in Plastics Arts and Design. He is an active member of Barcelona’s graffiti scene and has taken part in Ovejas Negras (ONG) group since 2001. Although the group has later disappeared, he still collaborates with some of its former members, as well as with artists from other disciplines. Zosen continues painting in the streets and developing wall projects, in addition to teaching and developing courses on urban art and public space. His repertoire is varied: it includes illustration, performance, video, auto edition and fashion design. He co-founded the fashion brand “Animal Bandido”. He moves in different circles, taking part in national and international exhibitions and events, and his work has been displayed in European, Asian, North and South American galleries. zosenbandido.com zosenymina.com tamara zaitseva Tamara Zaitseva (Yalta, Crimea) is a multifacetic plastic artist. Her work develops in different styles: abstract and figurative painting, photography and video art. Her abstract paintings evoke spaces and movements from micro and macrocosms, phenomena generated beyond the Cartesian scale, and lead the spectator to the limit of chaos, to its most fertile meaning, by disclosing not scenery but the laws that define it. In her figurative work, she presents universes made of two elements. On one hand, she portrays spaces and micro spaces that surround her: industrial sites, objects and her own work resting in her studio. On the other hand, these places are “inhabited” by foreign beings, strange situations, and fantastic colours. All this mixes in a work that starts from worldly reality and moves through dream territories. www.tamarazaitseva.com
 45. Coordinació: Marta Vidán Revisió i suport: Kike Bela Yolanda Jiménez Disseny i maquetació: Maria Beltran Traduccions a l’anglès: Suzanne MacQuillan Antonio Bela © La Escocesa, Centre de Creació +34 931 65 00 20 www.laescocesa.org Carrer de Pere IV, 345 08020 Barcelona (Spain) laescocesabcn LaEscocesaBCN Dipòsit legal: B18843 - 2014 Barcelona, juny 2014
 46. ·60· CATÀLEGd’ARTISTESRESIDENTSLAESCOCESACATÀLEGLAESCOCESACATÀLEGd’ARTISTESRESIDENTS 2014
Advertisement