Zooppa pres 061213 marcom13 rl2

460 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Zo,datwarenwateerste videos uitonze Zooppa sample reel. Nadezeeerste social videos vertelikietsmeer over onzevisie, de ZOOPPERS en ons business model. Ikronddanaf met nogwatmeer videos.Zooppa startte in Italie in hetzelfdejaarals YouTube - in 2007. Inmiddelswordterbij YouTube per minuut72 uuraan video geupload. Zooppa groeitook hard en heeftmomenteelzo’n 200.000 creatievedeelnemersverspreid over de wereld.
 • Nietalleenkleinekinderenzijndol op eengoedverhaal. Word-of-Mouthmarketeershebben de oerkracht van VerhalenVertellenookherontdekt.–> hetscheppen van ervaringendie resonerenbijconsumentenen het makkelijkmakenom door te vertellen. aanvrienden, kennissen en familie.Goedeverhalenhebbenwow-factor en stickiness. Klaaromleuk te vinden, te onthouden en door te geven. Waarom? Demensverwerktinformatie nu eenmaalefficienter via verhalen en emoties.Elk bekendmerkvertelteengoedverhaal. En wileenindrukachterlaten. Eenbeeld, stilstaand of bewegend.
 • Verhalenvertellen is de volgendestap en vormtbijvelenonderdeel van de marketing en imago strategie. Merkenzijn hard bezigomdit te doen met social media alsInstaGram, Twitter, Pinterest, Facebook etc. Datkannietzonderbrandedcontent. Liefst verse content, die grappig is, authentiek, origineel en grenzeloos. Daarbijverandert decommunicatie-richtingooknogeens. Je kuntnietblijvenzenden. De traditioneleverhoudingzender-ontvangerbestaatnietmeer (Andre Manning, Philips). Het ontwikkeltzichsnel tot eentwee-wegrichting. Iedereenpraatmee. Stop selling, start Telling (Richard Hooijdonk)Technologiebiedtconsumenten de kanszelf story tellers te worden. Prosumers!Ziedaar de kracht van Social Media en basis van het enormesucces. En van ZOOPPA.
 • Storytelling met goede content. En alsje aandigitale content denkt is Video de meest voor de hand liggend storytelling medium. Digital Video is eenkrachtigmiddelom storytelling in reclamete bouwen en branded content aan te bieden in de media mix.Best YouTube videos zijn de funny stories, pranks, bloopers. Zewordengeliked,becommentarieerd en geshared. Video shares of branded content in 2012: TOP 500 +21%. TOP 20 +67%Maarvideo kanookzijn: Challenging, Confusing, Complicated. Nietalleconsumentenweten hoe je video maakt.
 • Crowdsourcing voor social video en graphics doe je via ZOOPPA.Primair content productie van high quality and high volume video and graphic content.Secondair Brand messaging, Consumer Engagement en Connecting metinfluentials.
 • Zooppawerkt met toonaangevende brands. Zowel in FMCG sector als voor MVO projectenzoalsbij Siemens en Chevron.
 • Merken ENhun bureaus. Zooppa wordt steeds vakeringezet voor projectenwaar video content op groteschaalnodig is. Onmogelijkethema’smoetenwordeningevuld. Of waargewoonsnelmeerkwaliteitmoetwordenaangevuld.
 • --
 • What makes the Zooppers TICK? De uitdagingom voor grote en kleinemerkenietsmoois te maken en eenprijs te winnen.Klantbepaaltzelf of de eindklassering (bijv. 1-20) zelfwordtbepaald, via een jury of via peer-to-peer. Of een mix.
 • Wijhelpen de Passie diemerkenhebben te leveragen via aansprekende briefing met onzecreatievedeelnemers. Eventueelaangevuld met social media multipliers ombepaaldesectoren extra of voor het eerste te bereiken. Bijv. Voor MVO projectenwaar NGO’s gezochtworden. Bloggers en Twitter helpenhierbij, desgevraagd.Zooppersgaanzichverdiepen en uploadenhun brand perceptie of invulling van het thema.Ookkan Zooppa helpenbij post-content distributie en viral seeding.
 • Aanvullendepromotie tools kunnenwordeningezet: Micrositeom de competitie in eigenLook&Feel te houden, maar met inzet van Zooppa platform. Deelnemerswordenallemaalnaar de micrositegestuurdmaar via onzebackenginegefilterd en gecontroleerd.Facebook app is gratis alsonderdeel van de engine fee die opdrachtgeversbetalen. Competitieskunnenimmersniet direct op FB pages plaatsvinden.
 • Zooppa pres 061213 marcom13 rl2

  1. 1. Social Crowdsourcing
  2. 2. 2
  3. 3. Great Brands Tell StoriesMensen nemen informatie veel efficienter op viaverhalen.Volgens psychologen is het 20x meer waarschijnlijkdat feiten worden onthouden wanneer ze onderdeelzijn van een verhaal.
  4. 4. The Rise of Visual Storytelling
  5. 5. Online Video is Powerful, butChallenging!
  6. 6. What do you think aboutcrowdsourcing?“Crowdsourcing is the act of taking a jobtraditionally performed by a designated agent andoutsourcing it to an undefined, generally largegroup of people in the form of an open call.”-Jeff Howe, WiredCrowdsourcing Can Help
  7. 7. World leader for user-generated video and graphicadvertising, powered by social media engagementWhat is Zooppa?Examples of Zooppa user-generated print adsMini, Jones Soda, HTC, Best Western• Crowdsourcing the art of brand messaging• Engages customers and target audiences• Connects with our fast-growing communityof 200,000 members• 200+ successful campaignsHeadquarters in Seattle, WAOffices in Europe and S. America
  8. 8. Zooppa clients: 150+ brands including
  9. 9. Often via agencies
  10. 10. Why user-generated content?We are moving from a downloading culture to an uploading culture• More participatory• More social and communal• More transparent• More playful• Always on
  11. 11. The social power of crowds• Insights and diversity of ideas• Each creator has a built-in fan base• Branded WOM• Peer to peer conversation is 3x more credible than company adsSource: point 4 Edelman; point 5 Yankelovich
  12. 12. How Zooppa works…Brand provides creative briefCommunity creates contentBest work earn awardsBrand gets copyright for all work4RB
  13. 13. Consumer-Powered ContentLeveraging PassionCompelling ThemesSocial Media MultiplierQuality ContentDistribution & Viral SeedingAwareness and Engagement
  14. 14. The Zooppa Creative Community• 200,000 members … growing 700/week• Range of rewards• Profiles and portfolios for membersAspiring Students Weekend Warriors Professional CreativesMember Profiles Community Growth 150+ Creative NetworkPartners1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13"Zooppa just gets it.Great companies,coupled withamazing projects ”--Jordan - Missouri"Zooppa gives methe opportunity todevelop a conceptfrom scratch forrenowned brands ”--Josie - Phoenix”Cool thing aboutZooppa is seeingwhat young peopleare doing – it is allabout connecting ”--Jason - ChicagoMembership04000080000120000160000200000
  15. 15. Zooppa introduces the Social Creative Brief• Full concept collaboration• Brands provide digital assets• Audience, message and callsto action defined• Brief informed by businessobjectives
  16. 16. Defining objectives & selecting a theme• What’s most important:Content? Awareness? Engagement? Insights?• How does your brand fit into consumers’ lives?• What conversations/content already exist?• What message do you want to deliver?• How will you use the content?
  17. 17. SubmissionsVideos: 40 – 250 Prints: 200 – 1,000Concepts:50 – 100Banners: 30 – 150
  18. 18. Options to enhance your crowdsourcingFacebook AppSocial Media MultiplierPower SharingOn CampusWhite Label MicrositePost-Contest Distribution
  19. 19. Sustainability Mini-Documentaries“One of the best things we ever did…”- Stefan Heeke, Head of DigitalGoal:• Documentary videos showing howpeople are “changing their cities forthe better”Results:• 118 mini-documentary videos• Submissions represent 26countries, six continents• Top videos appear on the homepageof Siemens’ global corporatewebsitehttp://zooppa.com/siemensCase Study
  20. 20. Social videos for product launch“Crowdsourcing has not only helped Samsung Mobile developquality, branded video content; its also provided an additionalforum for conversation around our brand. Were excited to seecontributors visualize the energy around Samsung Mobileproducts and share their work with families and friends.”- Cosmin Ghiurau, Strategic ManagerGoal:• Videos and designs that show thecreative uses of Samsung’s newtablet computer in order to generatebuzz around its holiday launchResults:• 96 engaging videos, 357 printads, 29 online banners• Contest incentivized sharing of videoand designs among social networkshttp://zooppa.com/samsungVideo & PrintCase Study
  21. 21. P&G Wella Shockwaves on Zooppa“Thanks to all the users whoengaged with our brand,surprising us with the qualityand the number of executionssubmitted. We were excited inseeing how you quickly gotacquainted with our brandunderstanding its nature and lookand feel.You amazed us unleashing yourcreative minds to supply sometop level executions. We had atough time agreeing on thewinners. Nevertheless we thankyou for all the effort that has beenput and we look forward seeingyou in the next contest”.Stephanie HaibtBrand Manager,Female Beauty, P&GPrint Case Study
  22. 22. Example Social Print
  23. 23. 23Rodric LEERLINGwww.zooppa.comrleerling@zooppa.comTel. +31 683 23 2625Photo: Lars BrennaEngage with people-powered brand energy!

  ×