Cerca De Feina Per Internet Tic Pac4

1,227 views

Published on

 • Be the first to comment

Cerca De Feina Per Internet Tic Pac4

 1. 1. CERCA DE FEINA PER INTERNET GRUP MAPS M agda Cazador A ndreu Valero P ol Xart S onia Gómez Ús i aplicació de les TIC_PAC4
 2. 2. Internet és una eina bàsica en la recerca de feina.
 3. 3. Objectius <ul><li>Conèixer els cercadors idonis i els enllaços més efectius per a registrar-nos. </li></ul><ul><li>Accedir a les ofertes de treball adequades, i si és necessari cercar feines emergents per enfocar un nou camí laboral. </li></ul><ul><li>Obtenir la informació necessària a través de l’administració pública, per adquirir la formació i/o les possibilitats dels mitjans per a trobar feina per Internet. </li></ul>
 4. 4. Antecedents i evolució de la cerca de feina
 5. 5. Història de les Webs <ul><li>Els portals d’ocupació van sorgir a l’estat Espanyol a finals dels anys noranta. </li></ul><ul><li>Primerament, poca utilització ja que Internet no estava a l’abast dels particulars. </li></ul><ul><li>S’introdueixen els portals genèrics, on es troben ofertes específiques. </li></ul><ul><li>Després portals tècnics o especialitzats. </li></ul>
 6. 6. Oferta Demanda <ul><li>Donar-se d’alta com a usuari, dades personals. </li></ul><ul><li>Inserir el currículum, </li></ul><ul><li>renovació temporal. </li></ul><ul><li>Seguiment de possibles ofertes. </li></ul><ul><li>Donar-se d’alta com empresa. </li></ul><ul><li>Inserir ofertes de treball. </li></ul><ul><li>Fer una preselecció dels candidats. </li></ul><ul><li>Convocatòria dels candidats idonis per la selecció final. </li></ul>Com funcionen
 7. 7. A través d'Internet podem accedir als portals d’ocupació <ul><li>Podem accedir a diferents tipus de pàgines </li></ul><ul><li>dedicades a la cerca de feina. </li></ul><ul><li>Entitats públiques. </li></ul><ul><li>Borses de treball privades. </li></ul><ul><li>Xarxes de contacte professional. </li></ul>
 8. 8. Entitats Públiques L’administració de l’estat, autonòmica i els ajuntaments tenen portals dedicats a ajudar a les persones que busquen feina, en l’orientació, i en l’accés a ofertes de feina diversificada.
 9. 9. Borses treball privades Internet ofereix la viabilitat d’accedir a moltes i variades ofertes a borses de treball d’àmbit privat i ens amplia la possibilitat de trobar la feina que estem buscant.
 10. 10. Xarxes de contacte professional Actualment algunes empreses anuncien les seves ofertes de feina a través dels seus propis portals.
 11. 11. La xarxa és un mitjà Avantatges Amb disponibilitat Molt accessible
 12. 12. Inconvenients de la cerca de treball per Internet <ul><li>Manca de tracte directe i humà, imprescindible en les relacions laborals. </li></ul><ul><li>Falta de seguretat en el sistema i les dades utilitzades. </li></ul><ul><li>Protecció de les dades personals , poden ser utilitzades per a finalitats fraudulentes. </li></ul>
 13. 13. Legislació LOPD 15/99 Llei Orgànica de Protecció de dades Directiva Comunitaria 95/46/CE Reglament 1720/2007 desenvolupament LOPD Llei 5/2002 Agencia Catalana de Protecció de dades RD 428/93 Agencia Espanyola de Protecció de dades Demandant d’0cupació Mediador INEM Llei 53/03 de Ocupació Oferta Empresa Internet Internet
 14. 14. Conclusions <ul><li>Expansió i ampliació de la xarxa. </li></ul><ul><li>Aprenentatge del sistema virtual. </li></ul><ul><li>Gran quantitat de pàgines especialitzades. </li></ul><ul><li>Simplificació de tràmits. </li></ul><ul><li>Credibilitat i efectivitat. </li></ul><ul><li>Internet a desenvolupat </li></ul><ul><li>un concepte nou en </li></ul><ul><li>comunicacions i accés a la informació. </li></ul><ul><li>La xarxa s’ha convertit en l’eina més utilitzada per a buscar feina. </li></ul>
 15. 15. Preguntes per a debat <ul><li>1ª ) ¿Creieu que cercar feina per Internet és el sistema “més” idoni? o el contrari penseu que la seva eficàcia es relativa i que hi ha d’altres mètodes iguals o millor que aquest? </li></ul><ul><li>2ª ) Donada la situació actual de l’ocupació laboral, dels següents instruments utilitzats a la política d’ocupació, </li></ul><ul><li>¿quin penses que se hauria de corregir i quin potenciar? </li></ul><ul><li>TIPUS DE CONTRACTACIÓ; OFERTES DE TREBALL; FORMACIÓ; EMPRENEDORS; AJUDES PUBLIQUES. </li></ul><ul><li>3ª) Tenint en compte que el dret al treball és uns del drets fonamentals que s’estableixen a la Constitució espanyola, </li></ul><ul><li>¿ Creieu que l’Estat fa suficient per complir aquest principi amb la creació del servei d’ocupació de l’INEM? </li></ul><ul><li>Adreça de Slideware: </li></ul>

×