Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tema 2<br />O relevo terrestre<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
1.- Orixe do relevo<br />Relevo<br />Conxunto de formas que presenta a superficie terrestre,<br /> tanto nos continentes, ...
Volcáns: fendas da codia terrestre por onde</li></ul>saemagama do interior da Terra.<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
As capas da Terra<br />Codia<br />Manto<br />Núcleo<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
As placas terrestres<br />Placas tectónicas oulitosféricas<br />son fragmentos da litosfera que se desprazan a razón de <...
As placas terrestres:<br />¿ como se formaron os continentes ?<br />A deriva dos continentes<br /><ul><li>250 millóns de a...
2.- A modelaxe do relevo<br />As forzasouaxentes externos modelan o relevo:<br />Erosionan ( desgastan)<br />	Transportan ...
cambios de temperatura
o vento
A auga: tanto en estado líquido ( mares, ríos, …) </li></ul>coma sólido ( glaciares )<br /><ul><li>Seres vivos:vexetación,...
3.- Formas do relevo terrestre<br />MONTAÑA<br />DEPRESIÓN <br />OU<br /> CUNCA<br />VAL<br />CHAIRA<br />MESETA<br />PENÍ...
Formas do relevo continental<br /><ul><li>Chairas: áreas planas ou suavemente onduladas de menos de 200 m de altitude.
Mesetas: chairas elevadas de máis de 200 m de altitude.
Montañas: elevacións do terreo con fortependente, que normalmente se </li></ul>   presentan formando conxuntos de serras...
valesfluviais
concas hidrográficas</li></ul>viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
Chaira<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
Meseta<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
Montañas<br />Cordilleira<br />Macizo<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
Depresión<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
Conca<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
Val<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
Formas do relevo costeiro<br /><ul><li>Segundo a altura con respecto ó mar, a costa pode ser:
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tema 2 O Relevo Terrestre

3,486 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Alégrome. Hai máis en viaxeaitaca.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • O teu material estame resultando moi útil para PDC e PCPI. Grazas por compartir.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tema 2 O Relevo Terrestre

 1. 1. Tema 2<br />O relevo terrestre<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 2. 2. 1.- Orixe do relevo<br />Relevo<br />Conxunto de formas que presenta a superficie terrestre,<br /> tanto nos continentes, illas coma baixo os océanos<br />É o resultado das forzas internas da Terra:<br /><ul><li>Oroxénese: orixina a formación das montañas, ó chocar dúas placas terrestres , </li></ul> provocando ó mesmo tempo sismos e volcáns.<br /><ul><li>Sismos: bruscas sacudidas da codia terrestre.
 3. 3. Volcáns: fendas da codia terrestre por onde</li></ul>saemagama do interior da Terra.<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 4. 4. As capas da Terra<br />Codia<br />Manto<br />Núcleo<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 5. 5. As placas terrestres<br />Placas tectónicas oulitosféricas<br />son fragmentos da litosfera que se desprazan a razón de <br />2 a 20 cm por ano, impulsadas polascorrentes de <br />convección que teñen lugar naastenosfera<br />( a parte do manto por debaixo da litosfera )<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 6. 6. As placas terrestres:<br />¿ como se formaron os continentes ?<br />A deriva dos continentes<br /><ul><li>250 millóns de anos</li></ul>PANXEA<br />1<br />PANXEA<br />Hai aproximadamente 4.600 millóns<br />de anos comenzou a historia da Terra,<br />que era nun principio un núcleo sólido <br />sobre o que fluían masas de lava.<br />Cando enfriou esta lava, dou lugar á <br />codiaterrestre, que foirompendo e<br />movéndose ó longo de millóns de anos <br />dando lugar ós continentes.<br />Este é o debuxodestahistoria.<br /><ul><li>180 millóns de anos</li></ul>Rómpese o Panxea e <br />fórmanse 2 continentes:<br />LAURASIA e GONDWANA<br />2<br />Laurasia<br />Gondwana<br />3<br /><ul><li>65 millóns de anos</li></ul>Os continentes empezan a separarse<br />Actualidade:<br />Os contienetes alcanzan<br /> a súa posición actual,<br />Pero seguen o seumovemento<br />4<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 7. 7. 2.- A modelaxe do relevo<br />As forzasouaxentes externos modelan o relevo:<br />Erosionan ( desgastan)<br /> Transportan ( os materiais erosionados )<br /> Sedimentan ( acumulan eses materiais en certas áreas )<br />Esas forzasouaxentes externos son:<br /><ul><li>A atmosfera: mediante
 8. 8. cambios de temperatura
 9. 9. o vento
 10. 10. A auga: tanto en estado líquido ( mares, ríos, …) </li></ul>coma sólido ( glaciares )<br /><ul><li>Seres vivos:vexetación, animais e o ser humano</li></ul>viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 11. 11. 3.- Formas do relevo terrestre<br />MONTAÑA<br />DEPRESIÓN <br />OU<br /> CUNCA<br />VAL<br />CHAIRA<br />MESETA<br />PENÍNSULA<br />RÍA<br />CABO<br />DORSAL <br />OCEÁNICA<br />GOLFO<br />CHAIRA <br />ABISAL<br />PLATAFORMA<br />CONTINENTAL<br />NOIRO <br />CONTINENTAL<br />ILLA<br />FOSA MARIÑA<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 12. 12. Formas do relevo continental<br /><ul><li>Chairas: áreas planas ou suavemente onduladas de menos de 200 m de altitude.
 13. 13. Mesetas: chairas elevadas de máis de 200 m de altitude.
 14. 14. Montañas: elevacións do terreo con fortependente, que normalmente se </li></ul> presentan formando conxuntos de serras, macizos ou cordilleras.<br /><ul><li>Depresións: áreas afundidas da superficie terrestre,normalmentepercorridas por ríos:
 15. 15. valesfluviais
 16. 16. concas hidrográficas</li></ul>viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 17. 17. Chaira<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 18. 18. Meseta<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 19. 19. Montañas<br />Cordilleira<br />Macizo<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 20. 20. Depresión<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 21. 21. Conca<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 22. 22. Val<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 23. 23. Formas do relevo costeiro<br /><ul><li>Segundo a altura con respecto ó mar, a costa pode ser:
 24. 24. Baixa
 25. 25. Elevada, con cantís
 26. 26. Segundo a forma do litoral:
 27. 27. Costas rectilíneas.
 28. 28. Costas recortadas, con entrantes e saíntes: </li></ul> cabos, golfos, penínsulas, rías, fiordos, deltas, esteiros,…<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 29. 29. Costa baixa<br />Costas<br />Costa elevada: cantís<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 30. 30. Costas<br />CABO<br />GOLFO<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 31. 31. Costas<br />PENÍNSULA<br />Istmo<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 32. 32. Costas<br />RIAS<br />FIORDO<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 33. 33. Formas do relevo continental<br /><ul><li>Plataforma continental: suave pendente situada entre o bordo do continente ( a costa ) </li></ul> e os 200m de profundidade<br /><ul><li>Noiro continental: brusco chanzo entre a plataforma continental e o fondo mariño
 34. 34. Fondos mariños: chairas situadas entre 4.000 – 5.000 m de profundidade. Nelastemos:
 35. 35. dorsaisoucordilleioras oceánicas.
 36. 36. fosas oudepresiónssubmariñas.</li></ul>Noiro<br />continental<br />Plataforma<br />continental<br />Dorsal <br />oceánica<br />Fosa<br />submariña<br />Fondos <br />mariños<br />viaxeaitaca.blogaliza.org<br />
 37. 37. viaxeaitaca.blogaliza.org<br />Plataforma continental<br />Noiro continental<br />Fondos mariños<br />Dorsal Oceánica<br />Chaira abisal<br />
 38. 38. viaxeaitaca.blogaliza.org<br />NOIRO <br />CONTINENTAL<br />PLATAFORMA <br />CONTINENTAL<br />FOSA MARIÑA<br />CHAIRA ABISAL<br />DORSAL OCEÁNICA<br />
 39. 39. viaxeaitaca.blogaliza.org<br />Idade dos fondos oceánicos<br />

×