Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arte cristiá na Idade Media. Arquitectura

5,002 views

Published on

A arte cristiá na Idade Media. A arquitectura románica e gótica para alumn@s de 2º ESO

Published in: Education

Arte cristiá na Idade Media. Arquitectura

 1. 1. viaxeaitaca.comXosé Fdez. Maneiro
 2. 2. EDIFICIOS RELIXIOSOS EDIFICIOS RELIXIOSOS E CIVÍS• Mosteiros • Catedrais• Igrexas • Pazos, Lonxas ,Universidades, Hospitais …• CatedraisArco e bóveda Arco e bóveda• Medio punto • Apuntado ou oxival• Bóveda de canón • Bóveda de cruceríaMuros Muros• Grosos • Lixeiros con arcobotantes• Contrafortes • Vidrieiras, rosetóns.Planta Planta• Cruz latina e basilical. • Cruz latina• 3 naves ( 1 central + 2 laterais ) • Ata 5 naves ( 1 central + 4 laterais ) viaxeaitaca.com Xosé Fdez. Maneiro
 3. 3. Arco de Arco oxivalmedio punto ou apuntado
 4. 4. Bóveda de canón Bóveda de crucería 1 5 6 2 3 … formada pola prolongación 4 do arco de medio punto … formada por 6 arcos oxivais ou apuntados
 5. 5. CONTRAFORTE PINÁCULO ARCOBOTANTE ARCOBOTANTE CONTRAFORTE
 6. 6. Rosetón desde o exterior Rosetón desde o interior
 7. 7. CruceiroXirola ou deambulatorio
 8. 8. Desde a Abadía de Cluny ( Francia )partiu a difusión da arte románica viaxeaitaca.com Xosé Fdez. Maneiro
 9. 9. Mosteiro de Santa María a Real das Huelgas (Burgos ) Ábside doMosteiro de Ripoll Claustro do Mosteiro de Silos ( Burgos ) viaxeaitaca.com Xosé Fdez. Maneiro
 10. 10. Igrexa do Mosteiro de Vilar de Donas (Palas de Rei – Lugo )San Martiño de Mondoñedo Mosteiro de Santa María de Armenteira (Pontevedra )
 11. 11. San Clemente de Taüll Igrexa do Santo Estebo (Lleida ) (Segovia )Igrexa de San Martín de Frómista Igrexa de Santa MaríaIgrexa de San Lourenzo en Sahagún de Cambre ( A Coruña ) (León )
 12. 12. Catedral de Santiago de Compostela Exterior viaxeaitaca.com Xosé Fdez. Maneiro
 13. 13. Catedral de Santiago de Compostela Interior
 14. 14. Catedral de Pisa Torre inclinada de Pisa (Campanario da catedral )
 15. 15. Catedral da Nosa Señora de París Notre Dame viaxeaitaca.com Xosé Fdez. Maneiro
 16. 16. Catedral de ChartresCatedral de Amiens Saint Chapelle de París
 17. 17. Castedral de León
 18. 18. Catedral de Burgos
 19. 19. Convento de San Domingos de Bonaval Santiago de Compostela ( S XIII ) viaxeaitaca.com Xosé Fdez. Maneiro
 20. 20. Catedral de Santa Maríade Tui ( S XIII )
 21. 21. San Martiño de NoiaGótico mariñeiro ( S XV )
 22. 22. Santa María a Nova Gótico mariñeiro Noia S XIV
 23. 23. Igrexa de Santiago da Pobra do Deán A Pobra do Caramiñal Gótico mariñeiro S XIV
 24. 24. Imaxes:WikipediaIntefarquivoltas.comartehistoria.comXosé Fdez. Maneiro viaxeaitaca.com Xosé Fdez. Maneiro

×