Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vzw CaleidoscopiaGEZONDHEID EN WELZIJN VANUITISLAMITISCH PERSPECTIEF
Islamitisch perspectief?1. Wat is “welzijn” binnen de islam?2. Wat is “welzijn” voor een moslim? Islamitisch identiteit e...
WEL‚ZIJN‛ wie zijn we ?    geest  ziel   lichaam
Geest (ruh) is het onstoffelijke onsterfelijke reine ‘adem’ datingeblazen wordt in het lichaam en zo ontstond ‘er tussen g...
Ziel (nafs/psyche) is het onstoffelijke, onsterfelijkemorele en intellectueel essentieel deel van de mensLichaam is de tij...
Identiteit(en) van individu              genen              baby              peute...
Geest vormt en temt de zielZiel vormt en temt het lichaamLichaam is functionele vertaler van geesten ziel“Al ‘aql” (het ve...
ziel temt lichaam     lichaam      ziel
Gelovige (mede)mensziel             lichaam Mekkaanse openbaringen    Medinenzische openbaringen Geloof /...
IMAAN   GeloofsleerIHSAAN   Uitmuntend gelovenIBADAT   5 disciplines/zuilen:1. Credo overtuiging “asshahada”2. Ontr...
1. Ziel2. LichaamWelk hulpvraag heeft demoslim vandaag inVlaanderen?Rond psychologisch welzijn/gezondheidRond fysisch welz...
Persoonlijke werkervaring: aantal scheidingen aantal abortussen aantal dossiers BJZ aantal in vluchthuizen en crisisce...
Alles hangt samen … Sociaal-economische factoren Migratie Scholing Erkenning & respect van ‘de samenleving’ Macht en ...
Uitdagingen? Moslim pleegezinnen Projecten/acties/campagnes vanuit moskee en islamitische gemeenschap tegen ‘schooldro...
Fysische gezondheid Voeding en medische dieet gerelateerde  problemen (traditie)  Gevolgen van het vasten voor zieken...
Uitdaging en/of evaluatie ? Islamitische rusthuizen Islamitische begraafplaatsen Islamitische moederhuizen Islamitisch...
Ja, onder voorwaarde dat: Kwaliteit Haalbaarheid Gedragenheid Gelijkwaardigheid
Reguliere voorzieningenvandaag Allergie voor alles wat levensbeschouwelijke zingeving kan zijn bij cliënt/patiënt Onvol...
Veranderingsmanagment binnenonderwijs en de hulp-enzorgverlening is een mustgezien het feit dat: Bevolkingspopulatie (div...
‘Verandering aanvaarden’afdwingbaar… ? Gezien ‘de noodzaak’ : instroom, populatie, vergrijzing, … en groei Europese isla...
Voorbeeld: Bevrijding van macho dominante cultuur als moslim Aanwezigheid van ‘vader’ bij de opvoeding “Held” vinden /...
Macho dominante cultuur:EER staat centraal                         AFWEZIGE VADER         ...
VADERFIGUUR/ positie      Redouane Ben Driss Westerse model    Mediterrane model Oedipuscomplex    Abraham v...
genen    baby    peuter    kleuter    kind    tiener    volwasseneHELD
Participatie !SPRINGPLANKEN
MOSLIMS GELUK(T)
IK ben als moslim geluk(t)kig als ik:  bewust zelf kan beslissen (‘aql) welke keuzes  ik wil maken (om lichaam en ziel...
Mijn wens : Dat moslims via hun geloof de sterkte en moed zoeken en vinden om ‘de juiste keuzes’ te maken om gelukkig te k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gezondheid en welzijn vanuit islamitisch perspectief

2,395 views

Published on

Lezing van Khadija Aznag in het kader van "De geest van de wet: Gezondheid en welzijn vanuit islamitisch perspectief" (15/04/12, De Centrale, Gent)

 • Be the first to comment

Gezondheid en welzijn vanuit islamitisch perspectief

 1. 1. Vzw CaleidoscopiaGEZONDHEID EN WELZIJN VANUITISLAMITISCH PERSPECTIEF
 2. 2. Islamitisch perspectief?1. Wat is “welzijn” binnen de islam?2. Wat is “welzijn” voor een moslim? Islamitisch identiteit en welbevinden van een moslim in Vlaanderen? Hulpvragen van moslims? Vraag om rekening te houden met islamitisch identiteit binnen reguliere voorzieningen?
 3. 3. WEL‚ZIJN‛ wie zijn we ? geest ziel lichaam
 4. 4. Geest (ruh) is het onstoffelijke onsterfelijke reine ‘adem’ datingeblazen wordt in het lichaam en zo ontstond ‘er tussen geesten lichaam de ziel(nafs/levensadem)Geest wordt vaak gezien als ‚het on(der)bewust zijn‛ geest ziel lichaam
 5. 5. Ziel (nafs/psyche) is het onstoffelijke, onsterfelijkemorele en intellectueel essentieel deel van de mensLichaam is de tijdelijke uitwendige tastbareomhulsel dat in functie staat van de zielDE Mens/Individu: lichaam ziel
 6. 6. Identiteit(en) van individu genen baby peuter kleuter kind tiener volwasseneRokken van de ajuin;Jouw identificatie metde tijd(identiteitsontplooiing)en invloed van buiten(cultuur)
 7. 7. Geest vormt en temt de zielZiel vormt en temt het lichaamLichaam is functionele vertaler van geesten ziel“Al ‘aql” (het verstand ) maakt onderdeel van ons ziel en wordt uitgevoerd door ons lichaam“Al Aql” heeft een superieure gradatie gezien *het ‘de basis’ moet zijn van elke verplichting *het constant gestimuleerd moet worden om te zoeken naar ‘de juiste overtuiging’ en om tot ‘het goddelijke oordeling te komen (al igtihad)” “Al Aql” is de ordening/logica van handelen van de individu tav zijn Schepper, zijn lichaam en zijn medemensen.
 8. 8. ziel temt lichaam lichaam ziel
 9. 9. Gelovige (mede)mensziel lichaam Mekkaanse openbaringen  Medinenzische openbaringen Geloof /overgave aan God  Organisatie (van Umma) Leidraad om een goede  Liedraad om een goede gelovige te worden (mede)mens te worden
 10. 10. IMAAN GeloofsleerIHSAAN Uitmuntend gelovenIBADAT 5 disciplines/zuilen:1. Credo overtuiging “asshahada”2. Ontrekken lichaam van wereldse /materiële “assalaat”3. Lusten/driften onder controle houden “assawm”4. Aalmoes (af)geven/ “azzakat al fitr5. Pelgrimstocht in Samenhorigheid en in Gelijkwaardigheid “al hagg”
 11. 11. 1. Ziel2. LichaamWelk hulpvraag heeft demoslim vandaag inVlaanderen?Rond psychologisch welzijn/gezondheidRond fysisch welzijn /gezondheid
 12. 12. Persoonlijke werkervaring: aantal scheidingen aantal abortussen aantal dossiers BJZ aantal in vluchthuizen en crisiscentra aantal in gevangenissen aantal CentraGGZ (drugs, zelfdoding, stress, depressie,…) aantal leerlingen met leerachterstand, spijbelaars en uit school gezet aantal werklozen’Opmerking! ‘Aantal’ op basis van nationaliteit en keuze van ideologie:‘islamitisch’
 13. 13. Alles hangt samen … Sociaal-economische factoren Migratie Scholing Erkenning & respect van ‘de samenleving’ Macht en dominantie Traditie(s) Onwetendheid …
 14. 14. Uitdagingen? Moslim pleegezinnen Projecten/acties/campagnes vanuit moskee en islamitische gemeenschap tegen ‘schooldropout’ en nadruk op belang van onderwijs en cultuur Projecten van ‘moslim oudergroepen’ rond thema opvoedingsondersteuning Dringend nood aan deskundige (moslim) therapeuten , hulpverleners, artsen,leerkrachten … met een open houding
 15. 15. Fysische gezondheid Voeding en medische dieet gerelateerde problemen (traditie) Gevolgen van het vasten voor zieken en ouderen Preventie bemoeilijkt door taboes : bijvoorbeeld prostaatkanker - en baarmoederhalskankerpreventie Palliatieve zorg en euthanasie… onduidelijkheid Afstaan organen …
 16. 16. Uitdaging en/of evaluatie ? Islamitische rusthuizen Islamitische begraafplaatsen Islamitische moederhuizen Islamitische ziekenhuizen Islamitische scholen Islamitische welzijnswerk Islamitische CGGZ Islamitische kinderopvang Islamitische culturele centra …Kan dit bijdragen tot het welbevinden van een moslim?
 17. 17. Ja, onder voorwaarde dat: Kwaliteit Haalbaarheid Gedragenheid Gelijkwaardigheid
 18. 18. Reguliere voorzieningenvandaag Allergie voor alles wat levensbeschouwelijke zingeving kan zijn bij cliënt/patiënt Onvoldoende, selectief of geen ‘open houding’ bij hulpverleners Introductie van “uitsluitingsmechanisme” onder de mom van emancipatie/integratieOmwille van bedreiging – onzekerheid - angst?
 19. 19. Veranderingsmanagment binnenonderwijs en de hulp-enzorgverlening is een mustgezien het feit dat: Bevolkingspopulatie (diversiteit) is in het algemeen sterk veranderd en vraagt vandaag een andere aanpak Allochtone moslim gemeenschap behoort (nog) tot de meest kwetsbare kansarme groep binnen de bevolking
 20. 20. ‘Verandering aanvaarden’afdwingbaar… ? Gezien ‘de noodzaak’ : instroom, populatie, vergrijzing, … en groei Europese islamitische gemeenschap Westerse individualistische samenleving; elk individu heeft recht om met zijn aspecten van identiteiten naar buiten te komen … dus ook zijn religieuze identiteit Bestaande hulpmethode ‘kunnen in vraag stellen’ gezien het niet (goed) werkt naar moslims met een migratieverleden
 21. 21. Voorbeeld: Bevrijding van macho dominante cultuur als moslim Aanwezigheid van ‘vader’ bij de opvoeding “Held” vinden /zich (mogen) toekennen Erkenning van de islamitische identiteit naast andere identiteiten
 22. 22. Macho dominante cultuur:EER staat centraal AFWEZIGE VADER Moeder verantwoordelijk Zoon soldaat Dochter drager Dochter drager
 23. 23. VADERFIGUUR/ positie Redouane Ben Driss Westerse model Mediterrane model Oedipuscomplex Abraham verhaal/mythevader moeder moeder vader zoon
 24. 24. genen baby peuter kleuter kind tiener volwasseneHELD
 25. 25. Participatie !SPRINGPLANKEN
 26. 26. MOSLIMS GELUK(T)
 27. 27. IK ben als moslim geluk(t)kig als ik:  bewust zelf kan beslissen (‘aql) welke keuzes ik wil maken (om lichaam en ziel ‘tot rust’ te brengen) op basis van de islamitische waarden en normen die voor mij een leidraad zijn in het leven (disciplines)  gezond leef  loyaliteit vind bij een groep die me (onvoorwaardelijk) geborgenheid, liefde en bescherming kan geven  bevrijd ben van onrecht
 28. 28. Mijn wens : Dat moslims via hun geloof de sterkte en moed zoeken en vinden om ‘de juiste keuzes’ te maken om gelukkig te kunnen leven; door zichzelf te mogen zijn , omringd door mensen die hen minstens erkennen en respecteren als moslim.Assalaamu ‘alaykum wa Rahmatu Allahi wa Barakatuhu!

×