Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie

673 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie

 1. 1. STUDIOAcademiejaar:2012 - 2013RomyPuttevils
 2. 2. CONCEPT CONCEPTHoe tot dit gekomen? LINKLink zoeken tussen Nieuwe Media en Grafisch ontwerp. Geprikkeld door ELECTRIFIED III. ONDERZOEKSVRAAG Eerst door zoektocht in Augmented Reality. Daarna zoektocht naar link tussen analoge en digitale boeken. L I T E R AT U U R - ONDERZOEK UITWERKINGEigenlijke conceptAanzet naar een App, die zowel individueel als sociaalkan gebruikt worden.Een experimenteel analoog boek als inspiratiebron.Niet een skeuomorfische overzetting, maar eerder een gevalvan Gamification.
 3. 3. Persoonlijke link CONCEPTZelf totaal geen ervaring met ‘Wat is New Media?’ LINKStudio als zoektocht hierin.Wel al een eerder zoektocht naar interactieve analoge boeken. ONDERZOEKSVRAAGIntresse in experimentele boeken.Benieuwd naar mogelijkheden van Nieuwe media. L I T E R AT U U R - ONDERZOEK UITWERKING
 4. 4. onderzoeksvraag CONCEPTHoe vertaal ik een experimenteel analoog boek naar LINKeen digitaal boek voor de Ipad, waarin er met de voordelenvan de ‘Nieuwe media’ wordt rekening gehouden? ONDERZOEKSVRAAG L I T E R AT U U R - ONDERZOEK UITWERKING
 5. 5. onderzoek CONCEPTIpad LINKHoe werkt de Ipad?Bewegingsmogelijkheden. ONDERZOEKSVRAAG L I T E R AT U U R -Uit scriptie Jolien Krijnen ONDERZOEKBewegingsmogelijkheden. UITWERKINGVoor en nadelen (ergonomie + Ibooks).App’s (usability).2 Interviewen.Besluit analyses: Navigatie Geluid Interactie Illustraties Typografie
 6. 6. onderzoek CONCEPTAnalyse op experimentele boeken LINKBruno Munari - Libri IlleggibleDan Collier - Typographic Links ONDERZOEKSVRAAGEdgar Allan Poe - The Imp of the PerverseJonathan Safran Foer - Tree of Codes L I T E R AT U U R - ONDERZOEKMaria Fischer - Traumgedanken UITWERKING
 7. 7. onderzoek CONCEPTBruno Munari- Libri Illeggible LINK ONDERZOEKSVRAAGBestaat uit rood en wit papier datgeometrisch is uitgesneden. L I T E R AT U U R - ONDERZOEKDe enige tekst in het boek iseen verklaring van de uitgever. UITWERKINGDe betekenis van het boek wordtgevormd door het samenspel van de vormen,kleuren en formaten.Papier is niet langer de drager van alleen maar tekst,maar communiceert ook via het formaat, de kleur,de uitsneden en de paginaopvolging.http://www.corraini.com/scheda_libro.php?id=35
 8. 8. onderzoek CONCEPTDan Collier- Typographic Links LINK ONDERZOEKSVRAAGTypografische Links is een metde hand genaaid boek, dat interessante L I T E R AT U U R - ONDERZOEKlinks en verbindingen in kaart brengtin de wereld van de typografie UITWERKING(meer bepaald de geschiedenis).Rode draden worden gebruikt alsdriedimensionale ‘hyperlinks’ omde lezer te begeleiden doorheen de pagina’s.http://typographiclinks.co.uk/
 9. 9. onderzoek CONCEPTEdgar Allan Poe- The Imp of the Perverse LINK ONDERZOEKSVRAAGElke pagina is geperforeerdin een raster systeem met delen L I T E R AT U U R - ONDERZOEKvan de tekst die ontbreken.Lezers moeten de eenvoudige UITWERKINGinstructies volgen om de specifiekesecties te scheuren en vouwen omde ontbrekende tekst zichtbaar te maken.http://www.helenfriel.com/The-Imp-of-the-Perverse
 10. 10. onderzoek CONCEPTJonathan Safran Foer- Tree of Codes LINK ONDERZOEKSVRAAGJonathan Safran Foerprobeerde een nieuw verhaal L I T E R AT U U R - ONDERZOEKte zoeken in het verhaal vanThe Street of Crocodiles. UITWERKINGHet doel is het wegschrappen vaneen groot deel van de orignele tekst,om zo tot een totaal nieuw verhaal te komen.Het zoeken naar ‘wat is mogelijk met literatuur?’en ‘wat is mogelijk met papier?’.http://www.youtube.com/watch?v=dsW3Y7EmTlo
 11. 11. onderzoek CONCEPTMaria Fischer- Traumgedanken LINK ONDERZOEKSVRAAGHet boek brengt verschillendetekstfragmenten samen, die een L I T E R AT U U R - ONDERZOEKinzicht geven in de verschillendedroomtheorieën. UITWERKINGOp vijf pagina’s er zijn illustratiesuit draad gemaakt.http://www.maria-fischer.com/en/traumgedanken_en.html
 12. 12. UitwerkingConcept CONCEPTVan een analoog boek, naar een digital boek.Niet zomaar skeuomorfisch over nemen, LINKmaar er het aspect ‘social media’ bijhalen. ONDERZOEKSVRAAGDit door de mogelijkheid om je ‘werk’op te slaan en te delen. L I T E R AT U U R -Zo kan er ook interactie ontstaan die niet enkel tot ONDERZOEKde Ipad beperkt, maar ook met andere gebruikers. UITWERKINGZo krijgt de lezer ook een actievere leeshouding.Vetrekkende van het experimentele boek ‘Tree of codes’.Mogelijkheid om het pricipe van het ontstaan van dit boekover te nemen.
 13. 13. Uitwerking CONCEPTHet begin verhaal blijft nog steeds het orignele verhaal LINK‘The street of crocodiles’.Elke lezer kan hierin zelf woorden/zinnen wegschrappen ONDERZOEKSVRAAGen zo zelf hun eigen verhaal creëren, dus hun eigen versievan de ‘Tree of codes’. L I T E R AT U U R - ONDERZOEKDit is dan onuitputtelijk, dus je kan telkens een nieuw verhaaluit het boek halen. Het leuke hieraan is dat je je eigen creaties UITWERKINGkan opslaan en delen met anderen. Je zou er zelfs een spel vankunnen maken, zodat de gebruikers elkaars verhaal aanpassen/aanvullen.
 14. 14. Uitwerking CONCEPTBijkomende termen LINKSkeuomorfisme is een term die slaat op het hergebruiken van ouderwetse verschijningsvormen ONDERZOEKSVRAAGin de vormgeving van nieuwe – vaak digitale – producten.http://dvdwinden.com/skeuomorfisme-in-web-design/ L I T E R AT U U R - ONDERZOEKGamification is het gebruiken van game-technieken, denkwijzen en UITWERKINGwaarderingen om je publiek te betrekken en problemen op te lossen. Het isdus niet ‘gaming’, maar het gebruiken van technieken die in games wordentoegepast.http://www.rectec.nl/2011/08/15/gamification-wat-is-het/
 15. 15. VRAGEN?

×