Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recursos Audiovisuals a l'Aula

3,231 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Recursos Audiovisuals a l'Aula

 1. 1. Recursos Audiovisuals
 2. 2. La finalitat d’aquest curs és ensenyar als docents a preparar material en vídeo i àudio per als seus alumnes, així com aprofundir en la confecció de presentacions en Prezi i Power Point. L’objectiu és adquirir competència en la creació de presentacions dinàmiques i atractives per presentar continguts motivadors a l’aula. Aprendrem a usar programes com l’Avidemiux, l’Audacity, el Prezi i el Power Point/ Impress, així com diverses plataformes que ens facilitaran l’accés a recursos.
 3. 3. 1. Introducció: aprendre i ensenyar en la nova era digital 2. Els recursos multimèdia en els processos d’ensenyament aprenentatge 3. Principis audiovisuals bàsics 4. Ús del Power Point avançat: les diapositives audiovisuals i interactives com a discurs i suport del discurs 5. Iniciació al Prezi: l’alternativa per a fer presentacions dinàmiques 6. La combinació de Power Point i Prezi en les presentacions 7. Creació de microvídeos amb Avidemux 8. Creació de arxius de so amb l’Audacity 9. Combinació de peces de vídeo i àudio 10. Plataformes per penjar i compartir vídeos i presentacions en xarxa
 4. 4. 1. Ensenyar i Aprendre en la Era Digital
 5. 5. ó La tecnologia genera canvis en tots els nivells socials T1
 6. 6. TIC entrada lenta i forçada en l’educació T1
 7. 7. Els alumnes són ja nadius digitals T1
 8. 8. T1 Paper de l’escola: guiar-los
 9. 9. T1 És necessari un canvi metodològic
 10. 10. T1 Aconseguir un aprenentatge autònom i personalitzat
 11. 11. Context (Llei Educativa) T1
 12. 12. è T1 Capacitat d’aplicar coneixements i habilitats per resoldre diferents situacions emprant Dispositius digitals -Aprentatge significatiu -Transversal -Interacció social T1
 13. 13. T1 -Desfassament generacional: Nadius Digitals – Immigrants Digutals -Fa 20 anys: primers ordinadors (Alfabetització digital) -Analogia d’espai casa/escola -Aula d’informàtica vs aula informatitzada -Problemes o entrebans sobre l’us de la tecnología a l’escola? -Possibles solucions?
 14. 14. T1 “Un company de l’escola m’ha passat el link del vídeo, que vam fer amb l’Avidemux i l’Audacity i vam integrar dins d’una presentació que combina Prezi i Power Point, perquè el penge a Youtube i Vimeo i el pugam enllaçar des del bloc d’aula. (Frase real d’un alumne)
 15. 15. T1 - Recursos educatius per facilitar la pràctica docent - Ensenyar els nostres alumnes a usar les TIC
 16. 16. T1
 17. 17. 2. Els recursos multimèdia en els processos d’ensenyament-aprenentatge
 18. 18. T2 ó Conductivisme Constructivisme Les intel·ligències múltiples
 19. 19. è Lógica.matemàtica Lingüística Visual-Espacial Cinèstesica Musical Interpersonal Intrapersonal Naturalística ú T2
 20. 20. è Resulta absurd insistir en que tots aprenem de la mateixa forma. REPTE = Aconseguir estratègies encaminades a desenvolupar al màxim les intel·ligències del nostre alumnat. La diversificació d’estratègies ha d’anar vinculada a una diversificación dels recursos. Els recursos multimèdia ajuden a desenvolupar les intel·ligències múltiples T2
 21. 21. à è T2 Per a ser eficaços en el procés d’ensenyament-aprenentatge els recursos multimèdia que emprem a l’aula han de seguir una sèria de principis:
 22. 22. à T2 è è L’alumnat aprendrà millor amb imatges i suport verbal que no únicament amb suport verbal
 23. 23. à T2 è ü No separar el text que explica una imatge de la pròpia imatge
 24. 24. à T2 è L’audiència aprén millor si participa
 25. 25. à T2 T2 è ü Explicar i argumentar tots els recursos Multimèdia que presentem a classe
 26. 26. à T2 è è No incorporar sons, terme so imatges prescindibles
 27. 27. à è S’apren millor si es narren els continguts d’una presentació T2
 28. 28. à T2 è à Millor una narració i una presnetació visual, que no una narració una imatge i un text
 29. 29. à T2 è ó Dividir el discurs en fragments ens ajudarà a simplificar el missatge
 30. 30. à T2 è ó Emprar un llenguatge coloquial i directe i unes imatges senzilles ens acostarà a l’enteniment dels alumnes
 31. 31. à T2 è ó És important situal a l’audiència en el moment de la presentació en el qual es trobe
 32. 32. à T2 è è Adaptar el recurs multimèdia seguint els criteris d’atenció a la diversitat

×