Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangantahunankhb08 elektif ert tingkatan 1,2,3

752 views

Published on

rancangan tahunan ringkasan

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rancangantahunankhb08 elektif ert tingkatan 1,2,3

  1. 1. RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 3 (2008) MIN TARIKH TAJUK 1 02/1 – 03/1/08 1. Mengemas Bengkel dan Makmal ERT 2. Pengenalan kepada sukatan mata pelajaran 3. Peraturan Bengkal dan Makmal ERT 2 06/1 – 09/1/08 1.Tempat Kediaman (3 minggu) a. Ruang tempat kediaman b. Keselesaan tempat kediaman 3 13/1 – 17/1/08 c. Penjagaan tempat kediaman d. Susun atur alatan dan kelengkapan LATIHAN PENGUKUHAN 4 20/1 – 24/1/08 1.5 Konsumerisme ( 2 minggu) a. Pengguna dan konsumerisne b. Hak dan Tanggung jawab pengguna 5 27/ 1 – 31/1/08 c. Tanggung jawab pengeluar kepada pengguna d. Peranan persatuan pengguna dan kerajaan LATIHAN PENGUKUHAN 6 03/2 – 06/2/08 LATIH TUBI KONSUMERISME DAN TEMPAT KEDIAMAN 7/8 10/2 – 14/2/08 17/2 – 21/2/08 2.4 Kaedah membuat biskut dan kek ( 5 minggu) a. Gaul dan Ramas b. Putar c. Enjut 9 24/2 – 28/2/08 AMALI MEMASAK 1 10 02/3 – 06/3/08 UJIAN PENGESANAN 1 11 07/3 – 15/3/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 16/3 – 19/3/08 AMALI MEMASAK 2 13 23/3 - 27/3/08 AMALI MEMASAK 3 MIN TARIKH TAJUK 14 01/4 – 03/4/08 LATIH TUBI KAEDAH MEMBUAT KEK DAN BISKUT 15 06/4 – 10/4/08 1.1 Reka Cipta ( 5 minggu ) Pengenalpastian masalah a. Pemilihan idea 16 13/4 – 17/4/08 b. Perekaan Projek c. Pemilihan reka bentuk d. Perancangan pembinaan Projek 17/18 19/20 20/4 – 15/5/08 e. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaianProjek. 21 18 / 5 – 21/5/08 f. Pendokumentasian 22/23 22/5 –07/6/08 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 09/6 – 10/6/08 11/6- 12/6/08 LATIH TUBI REKA CIPTA UJIAN PENGESANAN 2 25 15/6 -17/6/08 18/6 -19/6/08 UJIAN PENGESANAN 2 Sambungan pendokumentasian 26 22/6 – 26/6/08 1.5 Elektronik (2 minggu) a. Nama , simbol dan fungsi kompenan 27 29/6 – 03/7/08 b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik c. Penghasilan projek 28 06/7 – 10/7/08 1.2 Elektrik ( 2 minggu) c. Mengira kos elektrik d. Pengenalan motor arus terus (DC) 29 13/7 – 17/7/08 2.5 Jahitan ( 3 minggu) a. Proses jahitan 30 20/7 – 24/7/08 a. Proses jahitan
  2. 2. MIN TARIKH TAJUK 31 27/7 – 31/7/08 PRA PERCUBAAN PMR 32 03/8 – 07/8/08 ULANGKAJI DAN LATIH TUBI 33 10/8 – 14/8/08 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 34 15/8 – 23/8/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 35 24/8 – 28/8/08 ULANGKAJI TINGKATAN 1 36 01/9 – 04/9/08 ULANGKAJI TINGKATAN 2 37 14/9 – 18/9/08 ULANGKAJI TINGKATAN 3 38 21/9 – 25/9/08 TEKNIK MENJAWAB PMR 39 28/9 – 31/9/08 LATIH TUBI PRA PMR 40 05/10 –16/10/08 LATIH TUBI SOALAN PERCUBAAN PMR 2008 41 19/10- 23/10/08 LATIH TUBI SOALAN PERCUBAAN PMR 2008 NEGERI LAIN 42 26/10 - 30/10/08 PEPERIKSAAN PMR 43/44 /45 02/11- 13/11/08 AKTIVITI SELEPAS PMR 46 16/11-31/12/08 CUTI AKHIR TAHUN RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 2 (2008) MIN TARIKH TAJUK 1 02/1 – 04/1/08 1. Mengemas Bengkel dan Makmal ERT 2. Pengenalan kepada sukatan mata pelajaran 3. Peraturan Bengkal dan Makmal ERT 2 08/1 – 11/1/08 1.11 Tanaman hiasan (2 minggu) d. Pemasuan semula i) Memasu semula 3 14/1 – 18/1/08 ii) Penjagaan tanaman hiasan LATIHAN PENGUKUHAN 4 21/1 – 25/1/08 2.7 Perniagaan dan Keusahawanan (2 minggu) b.Asas Keusahawanan i) Pengertian keusahawanan ii) Ciri utama usahawan iii) Usahawan dalam negeri 5 28/ 1 – 01/2/08 iv) Peranan kerajaan dalam membantu Usahawan LATIHAN PENGUKUHAN 6 04/2 – 08/2/08 1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek (6 m) b. Faktor Reka bentuk c. Jenis bahan dan pengikat 7 11/2 – 15/2/08 d. Alatan tangan dan mesin e. Proses i) Lukisan projek 8 20/2 – 22/2/08 ii) Pembinaan iii) Kemasan 9 25/2 – 01/3/08 UJIAN 1 10 04/3 – 08/3/08 f. Reka bentuk projek i) Pernyataan masalah ii) Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek.
  3. 3. MING TARIKH TAJUK 11 11/3 – 15/3/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 18/3 – 22/3/08 1.9 Masakan ( 2 minggu) a. Perancangan menu 13 25/3 - 29/3/08 b. penyediaan dan penyajian hidangan c. Etika makan ULANGKAJI 14/15 03/4 – 10/4/08 UJIAN PENGESANAN 1 15 11/4 – 12/4/08 2.1 Pemakanan dan pengurusan sajian (4 minggu) e. pemyediaan dan penyajian makanan 16 15/4 – 19/4/08 f. reka cipta resipi AMALI 1 17 22/4 – 26/4/08 AMALI 2 18 29/4 - 03/5/08 AMALI 3 19 06/5 - 10/5/08 1.4 Elektronik (4 minggu) a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik 20 13 / 5 – 17/5/08 b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik 21 20/5 – 24/5/08 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 22/23 27/5 –08/6/08 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 24 10/6 – 14/6/08 c. Penghasilan projek 25 17/6 – 21/6/08 c. Penghasilan projek 26 24/6 – 28/6/08 1.7 Lukisan teknik (3 minggu) a. Alatan Lukisan b. Jenis garisan 27 01/7 – 05/7/08 c. Lukisan Ortografik MING TARIKH TAJUK 28 08/7 – 12/7/08 LATIHAN PENGUKUHAN 29/30 16/7 - 23/7/08 UJIAN PENGESANAN 2 30 24/7 - 26/7/08 2.6 Jahitan (8 minggu) a. Proses Jahitan 31 29/7 – 02/8/08 a. Proses Jahitan b. Penghasilan projek jahitan 32 05/8 – 09/8/08 b. Penghasilan projek jahitan 33 13/8 – 16/8/08 b. Penghasilan projek jahitan 34 19/8 – 23/8/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 35 26/8 – 30/8/08 b. Penghasilan projek jahitan 36 02 / 9 – 06/9/08 KEMAS KINI KERJA KURSUS 37 09/9 – 13/9/08 KEMAS KINI KERJA KURSUS 38 16/9 – 20/9/08 KEMAS KINI KERJA KURSUS 39 23/9 – 27/9/08 LATIHAN ULANGKAJI TINGKATAN 1 40 01/10 –04/10/08 LATIHAN ULANGKAJI TINGKATAN 2 41 08/10- 11/10/08 LATIH TUBI PRA PEPERIKSAAN 1 42 14/10 - 15/10/08 CUTI HARI RAYA PUASA 42-44 16/10- 25/10/08 LATIH TUBI PRA PEPERIKSAAN 2 45-47 28/10/- 12/11/08 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TING 1,2 DAN 4 47 13/11-15/11/08 JAMUAN AKHIR TAHUN 48 16/11-31/12/08 CUTI AKHIR TAHUN
  4. 4. RANCANGAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN 1 (2008) MING TARIKH TAJUK 1/2 02/1 – 06/1/08 MINGGU ORIENTASI TINGKATAN 1 2 07/1 – 09/1/08 1. Mengemas Bengkel dan Makmal ERT 2. Pengenalan kepada sukatan mata pelajaran 3. Peraturan Bengkal dan Makmal ERT 3 13/1 – 17/1/08 1.1 Organisasi Bengkel dan keselamatan 1.11 Tanaman hiasan (2 minggu) a. Pembiakan secara keratan 4 20/1 – 24/1/08 b. Penanaman c. Penjagaan anak pokok LATIHAN PENGUKUHAN 5 27/ 1 – 31/1/08 1.16 Kerja paip (3 minggu) a. Pengenalan sistem bekalan air di rumah b. jenis paip, penyambung paip dan bahan pemasangan paip 6 03/2 – 06/2/08 c. jenis dan kelengkapan paip d. Kerja penyelenggaraan LATIHAN PENGUKUHAN 7 10/2 – 14/2/08 1.4 Elektrik (2 minggu) a. Sumber dan kegunaan elektrik b. Jenis wayar dan kerja pendawaian 8 17/2 – 21/2/08 c. sambungan jenis wayar dan kerja pendawaian LATIHAN PENGUKUHAN 9 24/2 – 28/2/08 2.5 Pakaian ( 3minggu) a. Fabrik b. Pemilihan pakaian 10 02/3 – 6/3/08 UJIAN 1 11 09/3 – 13/3/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 16/3 - 19/3/08 c. Penjagaan pakaian KERJA KURSUS PEMIILIHAN PAKAIAN MING TARIKH TAJUK 13 01/4 – 03/4/08 2.6 Jahitan (5 minggu) a. Proses Jahitan 14 06/4 – 10/4/08 b. Penghasilan projek jahitan 15 13/4 – 17/4/08 b. Penghasilan projek jahitan 16 20/4 – 24/4/08 b. Penghasilan projek jahitan 17 27/4 –30/4/08 1.3 Reka bentuk dan penghasilan projek (5 m) a. Pengenalan reka bentuk dan teknologi b. faktor reka bentuk 18 04/5 – 08/5/08 c. Jenis bahan dan pengikat d. Alatan tangan dan mesin 19 11/5-15/5/08 e. Proses. 20 18/5 – 21/5/08 f. Reka bentuk projek 21/22 22/5 – 07/6/08 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 23 09/6- 10/6/08 11/6- 12/6/08 AMALI REKA BENTUK UJIAN PENGESANAN 2 24 05/6 – 17/6/08 18/6-19/6/08 UJIAN PENGESANAN 2 AMALI REKA BENTUK 25 22/6 -26/6/08 AMALI REKA BENTUK 26 29/6- 03/7/08 AMALI REKA BENTUK 27 06/7- 10/7/08 2.1 Pemakanan dan pengurusan sajian (3 minggu) a. Diet Seimbang b. Perancangan menu. c. Prinsip memasak d. Kaedah memasak 28 13/7 – 17/7/08 e. Penyediaan dan penyajian makanan f. Reka cipta resipi 29 20/7- 24/7/08 LATIHAN PENGUKUHAN
  5. 5. MING TARIKH TAJUK 30 27/7 – 31/7/08 2.2 Bater ( 2minggu) a. Jenis bater b. Penyediaan makanan 31 03/8 – 07/8/08 AMALI BATER 1 32 10/8 – 14/8/08 AMALI BATER 2 33 17/8 – 21/8/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 34 24/8 – 28/8/08 2.3 Kuih tempatan (2 minggu) a. sumber kuih tempatan b. Penyediaan makanan 35 01/ 9 – 04/9/08 AMALI MEMASAK 1 36 07/9 – 11/9/08 AMALI MEMASAK 2 37 14/9 – 18/9/08 2.7 Perniagaan dan keusahawanan (2 minggu) a. Pengenalan kepada perniagaan b. Pengertian dan kepentingan perniagaan c. Perkembangan perniagaan dan masa depan 38 21/9 –25/9/08 d. Bentuk dan jenis perniagaan e. Milikan perniagaan 39 28/9- 30/10/08 LATIHAN ULANGKAJI 40 - 41 05/10 - 16/10/08 KEMAS KINI KERJA KURSUS ( 2 MINGGU) 42 19/10 - 23/10/08 LATIHAN TOPIKAL 43 26/10 – 30/10/08 LATIH TUBI PRA PEPERIKSAAN 44 02/11 – 04/11/08 05/11- 06/11/08 LATIH TUBI PRA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 45 09/11- 10/11/08 11/11- 13/11/08 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PERBINCANGAN SOALAN AKHIR TAHUN 46 16/11 – 31/12/08 CUTI AKHIR TAHUN
  6. 6. MING TARIKH TAJUK 30 27/7 – 31/7/08 2.2 Bater ( 2minggu) a. Jenis bater b. Penyediaan makanan 31 03/8 – 07/8/08 AMALI BATER 1 32 10/8 – 14/8/08 AMALI BATER 2 33 17/8 – 21/8/08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 34 24/8 – 28/8/08 2.3 Kuih tempatan (2 minggu) a. sumber kuih tempatan b. Penyediaan makanan 35 01/ 9 – 04/9/08 AMALI MEMASAK 1 36 07/9 – 11/9/08 AMALI MEMASAK 2 37 14/9 – 18/9/08 2.7 Perniagaan dan keusahawanan (2 minggu) a. Pengenalan kepada perniagaan b. Pengertian dan kepentingan perniagaan c. Perkembangan perniagaan dan masa depan 38 21/9 –25/9/08 d. Bentuk dan jenis perniagaan e. Milikan perniagaan 39 28/9- 30/10/08 LATIHAN ULANGKAJI 40 - 41 05/10 - 16/10/08 KEMAS KINI KERJA KURSUS ( 2 MINGGU) 42 19/10 - 23/10/08 LATIHAN TOPIKAL 43 26/10 – 30/10/08 LATIH TUBI PRA PEPERIKSAAN 44 02/11 – 04/11/08 05/11- 06/11/08 LATIH TUBI PRA PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 45 09/11- 10/11/08 11/11- 13/11/08 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PERBINCANGAN SOALAN AKHIR TAHUN 46 16/11 – 31/12/08 CUTI AKHIR TAHUN

×