Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visie Aanpak Bmd Op Duurzaamheid

605 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Visie Aanpak Bmd Op Duurzaamheid

  1. 1. BMD brengt bedrijven in beweging Visie op duurzaam ondernemen 2010
  2. 2. Duurzaam ondernemen <ul><li>Ondernemen in de nieuwe wereld van duurzaamheid. Een wir-war aan informatie, wensen en eisen vanuit de markt (denk aan: maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2 footprints, criteria duurzaam inkopen, ISOs, etc.) </li></ul><ul><li>Een duurzame ondernemer is constant gericht op de ontwikkeling van mensen, organisatie en maatschappij. Niet alleen in het nu, maar samen en voor (in) de toekomst. </li></ul><ul><li>Ons gereedschap hiervoor is het continue verbinden van het geweten van de organisatie aan de producten, processen en middelen </li></ul>
  3. 3. De marsroutes Reactief Ik voldoe aan de huidige wet en regelgeving. Proactief Ik stel mijn huidige situatie zeker. Ik borg. Ik heb mijn risico’s in kaart gebracht. Innovatief Ik doe wat ik belangrijk vind en wat ik goed kan, mijn omgeving en de externe eisen zijn secundair
  4. 4. Mensen als basis
  5. 5. De borging van de ontwikkeling Norm (9,14,18, VCA, etc.) Doel: erkenning, stok achter de deur Ondernemers- bedrijfsplan Doel: continuïteit Bedrijfscultuur/ -waarden Doel: gemotiveerde medewerkers Management systeem Doel: borging Praktijk
  6. 6. Hulpmiddelen voor ontwikkeling LCA CE NEN 3140 Arbowet, Milieu Wetgeving, Act besluit 9001 18001 14001 16001 CO2 footprint/GHG protocol ISO 26000 MVO prestatieladder People4Earth GRI activiteit proces systeem keten Organisatie Mens Milieu
  7. 7. Voorbeeldprojecten 1/2 <ul><li>Criteria duurzaam inkopen in kaart brengen </li></ul><ul><li>Verbetering van het managementsysteem als borging van de bedrijfscultuur </li></ul><ul><li>Periodieke actualisatie en controle wet- en regelgeving (ook als basis voor ISO 14001) </li></ul><ul><li>Opzetten milieuzorgsysteem (eventueel met certificering ISO 14001) </li></ul><ul><li>Borgen van gedrag en leiderschap in management systemen </li></ul><ul><li>Ondersteuning bij strategie en visie ontwikkeling </li></ul><ul><li>Invoeren MVO prestatieladder, ISO 26000 etc. </li></ul><ul><li>Opstellen CO2 footprint en reductiestrategie </li></ul>
  8. 8. Voorbeeldprojecten 2/2 <ul><li>Maar ook: </li></ul><ul><li>Duurzaamheidplatform/netwerken met andere bedrijven – uitwisselen ervaringen </li></ul><ul><li>Procesoptimalisaties </li></ul><ul><li>Leiderschap en gedrag (dienend leiderschap) </li></ul><ul><li>BMD swoosh </li></ul>

×