1. ...... là ta có th gi i ư c các bài toán hoá ph c t p. i n vào ch tr ng (......) m t  trong các c m t sau:     a. ...
a. CH3-CH2-CHO, CH3-CHO     b. CH3-CHO, CH2=CH-CHO     c. CH2=CH-CHO, CH3-CH=CH-CHO     d. H-CHO, CH2=CH-CHO ...
b. C2H6O, C4H10O    c. C3H8O, C5H12O    d. C A, B, C u có th úng    e. Không xác nh ư c vì không bi t dãy ng n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

300 câu luyện thi đại học môn hóa

413 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

300 câu luyện thi đại học môn hóa

 1. 1. 1. ...... là ta có th gi i ư c các bài toán hoá ph c t p. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Di n bi n c a bài toán hóa quá r c r i và ph c t p b. Phương trình ph n ng hóa h c chính là m t h th c c. 02 mol Al2(SO4)3 thì có d. Có 4 chân gà trong 2 con gà nên 0,4 mol Al ch a trong e. Ch c n th y ư c c u t o phân t c a ch t và bi t cách áp dung nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng2. Cho 9,86 lít h n h p khí A g m C3H8, C2H2, C3H6, CH4 và H2 i qua b t Niken xúc tác nung nóng ph n ng x y ra hoàn toàn, sau ph n ng ta thu ư c 6,72 lít h n h p khí B không ch a H2. Th tích h n h p các hydrocacbon có trong A là: a. 5,6 lít b. 4,48 lít c. B ng th tích h n h p B d. 9,86 lít e. T t c u sai3. Trong thành ph n c a d u g i u “3 trong 1” có ghi: 1) Dodecyl; 2) Amoni clorua; 3) Hương chanh; 4) Etylenglycol; 5) glyxerin; 6) B k t; 7) DPO ... Ch t có tác d ng làm cho tóc m m không b khô cháy là: a. 1 và 3 b. 3 và 6 c. 4 và 5 d. 6 và 7 e. T t c u sai4. t cháy hoàn toàn h n h p hai hydrocacbon ng ng liên ti p ta thu ư c 5,6 lít khí ( ktc) cacbonic và 6,3 gam nư c. % theo th tích c a h n h p là: a. 20% và 80% b. 66,67% và 33,33% c. 50% và 50% d. 40% và 60% e. T t c u sai5. Cho 2,3 gam m t h p ch t h u X th hơi chi m th tích b ng th tích c a 1,6 gam O2 cùng i u ki n v nhi t và áp su t. t cháy hoàn toàn m gam ch t A ta thu ư c 13,44 lít khí CO2 và 16,2 gam H2O. Công th c phân t c a ch t h u cơ X là: a. C2H6 b. C2H4O2 c. C3H8 d. C4H10 e. M t k t qu khác6. Chia 5 gam h n h p X g m hai an êhit ơn ch c thành hai ph n b ng nhau: Ph n l cho tác d ng hoàn toàn v i dung d ch AgNO3 dư trong NH3 thì thu ư c 10,8 gam Ag và h n h p có ch a hai mu i amoni c a hai axít h u cơ. Ph n 2 cho tác d ng v i H2 dư có Ni nung nóng làm xúc tác. N u s mol hai an êhit trong h n h p b ng nhau thì công th c c u t o c a hai ch t là:
 2. 2. a. CH3-CH2-CHO, CH3-CHO b. CH3-CHO, CH2=CH-CHO c. CH2=CH-CHO, CH3-CH=CH-CHO d. H-CHO, CH2=CH-CHO e. T t c các câu trên u có th úng7. Theo nh lu t b o toàn nguyên t và kh i lư ng mà ta có th kh ng nh không có m t ph n ng hoá h c nào làm m t i hay làm xu t hi n nh ng nguyên t m i. N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng8. Qui t c “b t bão hòa” cho th y: a. Trong công th c c u t o c a h p ch t h u cơ có m t s hóa tr không bão hoà b. Có m t s nguyên t C có hoá tr chưa bão hoà c. H p ch t có liên k t kép gi a các nguyên t thì hoá tr chưa bão hòa d. ó là qui t c tìm s n i ôi e. ó là qui t c tìm t ng s liên k t л và vòng9. Cho sơ : C3H6 → C3H6Br2 → X → HOC-CH2-CHO → Y → Z → CH3-OH, 4 ch t C3H6, X, Y, Z là: a. Propylen, 1,2 propadiol, HOOC-CH2-COOH, CH2(COO-CH3)2 b. Xyclopropan, 1,3 propadiol, HOOC-CH2-COOH, CH2(COO-CH3)2 c. Propylen, 1,3 propadiol, C2H4(COOH)2, C2H4(COO-CH3)2 d. Xyclopropan, l,3 propadiol, C2H4(COOH)2, CH2(COOH)2 e. T t c u sai10. Chia a gam axít X h u cơ thành hai ph n b ng nhau: t cháy hoàn toàn ph n 1 ta thu ư c 0,88 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Ph n 2 trung hòa v a v i 10 ml dung d ch NaOH 1M. Giá tr c a a là: a. 2,96 gam b. 1,48 gam c. 2,4 gam d. 3,6 gam e. T t c u sai11. C3H6O là công th c phân t c a propanal do ó etanal có công th c phân t là C2H4O. Ch n phát bi u úng: a. N u c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. N u c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. N u m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. N u m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. N u c hai m nh u sai hay u không ch c úng12. Khi t cháy hoàn toàn h n h p hai rư u ng ng ơn ch c hơn kém nhau 2 nhóm -CH2- ta thu ư c 4,48 1ít khí CO2 ( ktc) và 5,4 gam H2O. Công th c phân t c a hai rư u là: a. CH4O, C3H8O
 3. 3. b. C2H6O, C4H10O c. C3H8O, C5H12O d. C A, B, C u có th úng e. Không xác nh ư c vì không bi t dãy ng ng no hay chưa no13. C3H6O là công th c phân t c a Aceton do ó C4H8O là công th c phân t c a dietyl – xêtôn. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng14. Khi gi i toán i n phân hay khi th y di n bi n c a các ph n ng quá ph c t p, vi c cân b ng ph n ng quá r c r i, ta nên áp d ng ...... nhanh chóng tìm ra k t qu c a bài toán ph c t p. i n vào ch tr ng (......) m t trong các c m t sau: a. Không nghi m úng các h qu c a nh lu t b o toàn i n tích b. M i electron không i khi chúng tham gia c. T ng s mol electron do các ch t kh cho ph i b ng t ng s mol electron do các ch t oxi hoá nh n d. V n ư c áp d ng e. Các h q a c a nh lu t b o toàn i n tích15. Cho 11,2 gam m t hydrocacbon h p nư c hoàn toàn ta thu ư c m t rư u no ơn ch c, không có s n ph m ph . Cho toàn b lư ng rư u này tác d ng v i Na dư thì thu ư c 2,24 lít H2 ( ktc). Công th c c u t o c a hydrocacbon là: a. CH2=CH2 b. CH3-CH=CH2 c. CH2=CH-CH2-CH3 d. CH3-CH=CH-CH3 e. Cisbuten – 2 và transbuten – 216. Các mono và disaccarit u có v ng t, saccarin ng t g p 500 l n saccarose do ó saccarin thu c lo i hydratcacbon. Ch n phát bi u úng: a. c hai m nh u úng và có tương quan nhân qu v i nhau b. c hai m nh u úng nhưng không có liên quan nhân q a c. m nh 1 úng, m nh 2 sai hay không ch c úng d. m nh 1 sai hay không ch c úng, m nh 2 úng e. c hai m nh u sai hay u không ch c úng17. V i m t h n h p ng nh t cho trư c thì t l v kh i 1ư ng gi a các ch t h p ph n là nh ng h ng s do ó t l v s mol gi a các ch t h p ph n cũng là nh ng h ng s . N i dung trên có: a. C hai ph n u úng và có liên quan nhân qu v i nhau b. Ph n m t úng, ph n hai sai hay không ch c úng c. Ph n m t sai hay không ch c úng, ph n hai úng d. C hai ph n u úng nhưng không có liên quan v i nhau e. C hai ph n u sai hay không ch c úng18. t cháy hoàn toàn m t rư u hai ch c ta thu ư c 4,48 lít khí CO2 và 5,4 gam nư c. Công th c phân t c a rư u ó là: a. C2H6O2

×