Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NOUS ESCENARIS SOCIOPOLÍTICS EN RELACIONS PÚBLIQUESDr. Joan BalcellsAbril 2012Escola Superior de Relacions Públiques
SUMARI                                                                                                         DEMOCRÀCIA ...
DEMOCRÀCIA // DEFINICIÓ *//MODELS DE DEMOCRÀCIAEl seu significat literal és: govern     del poble.Organització de la v...
DEMOCRÀCIA // ORIGEN  DEMOCRÀCIA ATENENCA•  Segle V a.c. Atenes era una ciutat/estat on vivien unes 300.000 persones de...
DEMOCRÀCIA // MODEL ACTUALDEMOCRÀCIA LIBERALEl concepte pur de "democràcia liberal" neix del corrent del liberalisme polít...
REPÚBLICA // DEFINICIÓNo s’ha de confondre república amb democràcia, la república és elgovern de la llei i la democràcia é...
REPÚBLICA // ORIGENREPÚBLICA DELS MILLORS, DE PLATÓTambé pot ser la república, una democràcia o una aristocràcia, com la r...
REPÚBLICA //        MODELS ACTUALS DE REPÚBLICAREPÚBLIQUES PRESIDENCIALISTESEls Estats Units, Xile, Argentina i Eq...
FACTORS POSITIUS DELS SISTEMES DE GOVERN ACTUAL•ESTABILITAT POLÍTICA I PAUCreant un sistema on el poble pugui canviar gove...
FACTORS NEGATIUS DELS SISTEMES DE GOVERN ACTUALCORRUPCIÓ•molts casos de corrupció a nivell de malversació de diners públic...
SOCIETAT ACTUALHan creat una societat nova treballadora generalitzada:•molt sana, ha augmentat molt l’esperança de vida:•b...
FACTORS INFLUENTS // DEMOCRÀCIES ACTUALSRELIGIÓ I PODER•les revolucions que han propiciat el canvi de Monarquia a Repúblic...
FACTORS INFLUENTS DEMOCRÀCIES ACTUALSELECCIONS I PARTICIPACIÓ•alt nivell d’abstenció electoral (que de vegades supera el 5...
PAÏSSOS EMERGENTS //BRASIL producció de matèries primeres més econòmiques. Vot obligatori.INDIA potència mundial en constr...
NOUS MODELS DE CONVIVÈNCIA DEMOCRÀCIES ALTERNATIVESNOVA CONSCIÈNCIA•Als anys 60 i 70 hi va haver un boom d’activistes de d...
NOUS MODELS DE CONVIVÈNCIA DEMOCRÀCIES ALTERNATIVESMODELS ANTIPATRIARCALS / FEMINISTES / QUEERSautodefineixen com col·lect...
NOUS MODELS DE CONVIVÈNCIA DEMOCRÀCIES ALTERNATIVESMODELS ANTIPATRIARCALSAixò ha establert un model, fonamentat en la por ...
NOUS MODELS DE CONVIVÈNCIA DEMOCRÀCIES ALTERNATIVESDEMOCRÀCIA INCLUSIVA / WORLD MOVEMENT FOR DEMOCRACY / DEMOCRACIAREAL YA...
PAÏSSOS EMERGENTS //BRASIL producció de matèries primeres més econòmiquesINDIA potència mundial en construcció i tecnologi...
CONCLUSIONS //// A tenir en compte:MODEL D’AUSTERITAT ERRONI A EUROPA•les retallades socials i les polítiques d’austeritat...
CONCLUSIONS ////A tenir en compte:CANADÀ I LA DEMOCRÀCIA•te i manté una de les democràcies més igualitàries i amb més recu...
CONCLUSIONS //// A tenir en compte:MODEL D’ÈXIT DEL PAÏSOS ESCANDINAUS•referent pel seu model social avançat de l’estat de...
CONCLUSIONS // MODEL MATRIARCAL•el model matriarcal ha funcionat en el passat, va ser el que va portar els humans aunir-se...
*Conte de Llum:   "Un antropòleg va proposar un joc als nens              d’una tribu africana:  Va posar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Democracies alternatives

1,217 views

Published on

Democracies alternatives

Published in: Devices & Hardware
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Democracies alternatives

 1. 1. NOUS ESCENARIS SOCIOPOLÍTICS EN RELACIONS PÚBLIQUESDr. Joan BalcellsAbril 2012Escola Superior de Relacions Públiques
 2. 2. SUMARI                                                                                                         DEMOCRÀCIA                                                                         REPÚBLICA                                                                        MODELS DE REPÚBLICAFACTORS POSITIUS DELS SISTEMES POLÍTICS MODERNSFACTORS NEGATIUS DELS SISTEMES POLÍTICS MODERNSFACTORS INFLUENTS DELS SISTEMES POLÍTICS MODERNS              NOUS MODELS DE  CONVIVÈNCIA                                                   CONCLUSIONS                                                             
 3. 3. DEMOCRÀCIA // DEFINICIÓ *//MODELS DE DEMOCRÀCIAEl seu significat literal és: govern del poble.Organització de la vida pública, en la qual les decisions col·lectives són adoptades pel poble mitjançantmecanismes de participació directa o indirecta que li confereixen legitimitat als representants.Forma de convivència social en la qual tots els seus habitants són lliures i iguals davant la llei i les relacionssocials s’estableixen mitjançant acords col·lectius.DEMOCRÀCIA DIRECTALa decisió és adoptada directament pels membres del poble.DEMOCRÀCIA INDIRECTA O REPRESENTATIVALa decisió és adoptada per persones reconegudes pel poble com els seus representants.DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVAEs segueix un model polític que facilita als ciutadans la seva capacitat d’associar-se i organitzarper poder exercir una influència directa en les decisions públiques o quan es facilita a laciutadania amplis mecanismes electorals participatius.*Actualment aquestes tres formes no són excloents i solen integrar-se com a mecanismes complementaris.
 4. 4. DEMOCRÀCIA // ORIGEN DEMOCRÀCIA ATENENCA• Segle V a.c. Atenes era una ciutat/estat on vivien unes 300.000 persones de les que només 60.000 aproximadament tenien accés al vot: homes lliures nascuts a la ciutat. Dones, estrangers i esclaus no podien participar en les assemblees ni tenien dret a vot. Sistema i organització• Els ciutadans participaven directament a les assemblees i debatien i decidien sobre qualsevol qüestió a l’àgora (plaça central i oberta).• L’administració estava a les mans dels funcionaris, una mica més d’un miler cada any. Eren seleccionats majoritàriament per sorteig, eren funcions rotatòries, i no podia repetir la mateixa persona, per evitar corrupteles.Va acabar arrel de les guerres amb Esparta i altres ciutats, i per l’invassió macedònia d’Alexandre el Gran.Aquesta forma de govern va durar aproximadament dos segles i triomfà degut al petit nombre de membres de la ciutadania.
 5. 5. DEMOCRÀCIA // MODEL ACTUALDEMOCRÀCIA LIBERALEl concepte pur de "democràcia liberal" neix del corrent del liberalisme polític, arrelde les diferents revolucions populars, industrials i lliberals de les classes burgueses iobreres.•tots els ciutadans majors d’edat i legalitzats poden votar l’elecció de la seva assemblearepresentativa, normalment cada quatre anys; durant el tot el segle XX s’han anat incloentles dones com votants igualitàries als homes.•consisteix en una democràcia representativa on la capacitat dels representants electes,grup de parlamentaris, és per a la presa de decisions polítiques comunes, establertes enuna Constitució, amb varis drets i llibertats garantides.
 6. 6. REPÚBLICA // DEFINICIÓNo s’ha de confondre república amb democràcia, la república és elgovern de la llei i la democràcia és el govern de la majoriaSistema polític que es fonamenta en les lleis, conjunt de principis fonamentals normalment establerts enuna constitució i la igualtat dels seus membres i la preservació dels drets fonamentals.Intenta frenar els possibles abusos de les persones que tenen major poder, del govern i de les majories, pertal de protegir els drets fonamentals i les llibertats civils dels ciutadans.Govern triat a partiir de la democràcia representativa mitjançant el sufragi universal.•Periodicitat en els càrrecs•La publicitat dels actes de govern, no és possible el secret d’estat•La responsabilitat de polítics i funcionaris públics;•La separació i control dels poders•La sobirania de la llei;•L’exercici de la ciutadania, qui posa i deposa, amb participació activa•La pràctica del respecte amb les idees oposades;•La igualtat davant la llei•La idoneïtat com a condició d’accés als càrrecs públics.
 7. 7. REPÚBLICA // ORIGENREPÚBLICA DELS MILLORS, DE PLATÓTambé pot ser la república, una democràcia o una aristocràcia, com la república concebudaper Plató, que en realitat es deia "politèia" on haurien de governar els millors, en una formaon es barregen trets de la democràcia amb els de l’aristocràcia, i que ha desencadenatmoltes idees liberals i autoritàries en la història política.REPÚBLICA ROMANASistema de govern on els comicis designaven a dos cònsols que ocupaven el càrrec durantun any. La rotació era mensual. A cada semiperíode, un cònsol exercia el poder real, cònsolmajor, mentre que l’altre ho supervisava.
 8. 8. REPÚBLICA // MODELS ACTUALS DE REPÚBLICAREPÚBLIQUES PRESIDENCIALISTESEls Estats Units, Xile, Argentina i Equador, on el cap d’estat i de govern, elegit pel poble, coincideixen.REPÚBLIQUES PRESIDENCIALISTES PARLAMENTÀRIESEstan diferenciades les funcions del cap d’estat i del cap de govern, que és triat pel parlament, en contraposició del que ésresponsable políticament, com Àustria, Israel i Grècia.SISTEMES SEMIPRESIDENCIALSEl president de la república i el primer ministre pertanyin a diferents partits polítics amb ideologies oposades. Cas recurrent perexemple a França.PRESIDÈNCIA INDEPENDENTAlemanya o Índia, el president de la República ha de romandre estrictament independent a la dinàmica govern / oposició.PRESIDÈNCIA EN CONSELL O COMITÈSuïssa, Bòsnia i Hercegovina i San Marino, la presidència de la República l’exerceix un Consell o Comitè.En aquest cas, el cap visible de l’estat va rotant entre els membres del Consell, cada any, cada mig any, segons s’estableixi.REPÚBLIQUES LAIQUESMoltes repúbliques, sobretot des que la francesa i la nord-americana, van establir les bases per al dret que actualment recullen lamajoria de constitucions, amb la llibertat de culte aquest aspecte és de lliure elecció del ciutadà.REPÚBLIQUES CONFESSIONALSHi ha estats que s’han organitzat com a repúbliques per poder establir la seva religió en la constitució, per evitar ingerènciesinteriors i exteriors en el culte estatal; com el cas de lEstat dIsrael o les Repúbliques Islàmiques, la República catòlica dIrlanda ola República protestant dels Països Baixos. La República Islàmica de lIran es va crear arrel de la religió islamista.
 9. 9. FACTORS POSITIUS DELS SISTEMES DE GOVERN ACTUAL•ESTABILITAT POLÍTICA I PAUCreant un sistema on el poble pugui canviar governs sense canviar la bases legalsredueix la incertesa i inestabilitat polítiques i assegura que si els ciutadans no estand’acord amb la política del govern de torn, podran canviar en les pròximes eleccions.Això és preferible a un sistema en què els canvis polítics tinguin lloc a través de la violència.Les democràcies liberals mai han entrat en guerra amb altres democràcies liberals i elsconflictes armats han estat contra altres sistemes no democràtics o comunistes amb la idead’intentar alliberar els seus pobles.•SISTEMA DEL BENESTAR I DESENVOLUPAMENT HUMÀmajor puntuació en l’índex de desenvolupament humà gràcies a l’establiment d’unsserveis mínims generals en els estats de sanitat, educació i seguretat social; i elmanteniment i millora dels drets i llibertats essencials humans de manera evolutiva.
 10. 10. FACTORS NEGATIUS DELS SISTEMES DE GOVERN ACTUALCORRUPCIÓ•molts casos de corrupció a nivell de malversació de diners públics i en tràfic d’influències per abenefici propi•per la falta d’ètica professional i de càstig real que pot haver al portar a terme aquestes conductes•la societat surt molt perjudicada econòmicament i en el grau de democràcia real; es sent traïda pelspolitics moralment però no obstant, segons estudis estadístics, això no fa que aquests politicssiguin deixats de votar, moltes vegades inclús augmenten els vots i així el seu poder.BUROCRÀCIA / FUNCIONARIS / ENTITATS PÚBLIQUES MALAMENT GESTIONADES•nova classe social indicada pel ideòleg Marx que organitza i condueix les administracions i serveisdels governs, i el retroalimenta, obtenen beneficis laborals i socials•processos legítims són complicats i lents, empitjora així el sistema democràtic, l’accés als serveis ila pressa de decisions.CRISIS ECONÒMIQUES I CRISIS FINANCERES / CAPITALISME / CONSUMISME / CRISI ECOLÒGICA•molts estats en la ruïna financera•fonamenten el seu benestar i funcionament en el consumisme i les classes socials diferenciades:empresaris i treballadors.•L’era industrial va portar a els estats democràtics a situacions molt pròsperes econòmicament quehan finalitzat amb davallades estrepitoses sobretot per no tenir en compte el efecte global de lesseves activitats, la sobreexplotació de recursos naturals i avenços tecnològics i socials.
 11. 11. SOCIETAT ACTUALHan creat una societat nova treballadora generalitzada:•molt sana, ha augmentat molt l’esperança de vida:•ben educada, amb mínims històrics d’analfabetisme;•drets dels treballadors i socials garantits;•ben comunicada: noves infraestructures, telecomunicacions;•globalitzada: món internacionalitzat i interconnectat, etc;Això també ha provocat:•superpoblació i població envellida, que perilla el sistema del benestar•accés directe a la informació global: revoltes populars i accions contra corrupcions polítiques,influències de bancs i empreses•la internacionalització i l’augment de drets dels treballadors i socials han dut a les grans empresesa cercar centres de producció a països més econòmics, inclús sense respecte dels drets humans•la immigració desmesurada ha saturat els països democràtics per que la gent vol assolir elsmateixos privilegis de les seves societats•consum incontrolable de matèries primeres i energies no renovables, i contaminació del planeta perd’excessiva producció industrial
 12. 12. FACTORS INFLUENTS // DEMOCRÀCIES ACTUALSRELIGIÓ I PODER•les revolucions que han propiciat el canvi de Monarquia a República han estat altamentlaïcistes•la religió cada vegada es separa més dels governs, però hi ha fonamenta sistemes politics,com ara els EUA, que juren amb la ma sobre la Bíblia.SISTEMA CAPITALISTA i INDUSTRIAL EN CRISI•Sistema molt individualista i egoista que tracta de guanyar diners, produir beneficis, invertint il’especulen sobre productes i serveis "commodities", comprant i venent-los, creant bombolles,inflant els preus, fins que aquestes esclaten i provoquen una crisis.GLOBALITZACIÓ I NOVES TECNOLOGIES.SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. La Governança Global.•des dels anys 60 ha sorgit una revolució social gràcies a l’evolució humana en transportcomunicació i tecnologia, per relacionar intensament tractes econòmics de tot el món.•món amb les seves diferents societats molt més relacionades entre sí i integrades, ambrelacions intensificades i comerç internacional integrat en qualsevol economia•entitats mundials s’han transformat en multinacionals transnacionals i s’han creat institucionsinternacionals i supranacionals com ara les Nacions Unides (NU), la ONU, el BancMundial(BM) i el Fons monetari Mundial (FMI), que controlen el mercat global.
 13. 13. FACTORS INFLUENTS DEMOCRÀCIES ACTUALSELECCIONS I PARTICIPACIÓ•alt nivell d’abstenció electoral (que de vegades supera el 50%) i per un escàspoder d’influència de la ciutadania en la política son fenòmens que mostren el poc contingutdemocràtic de les democràcies representatives modernes.•L’accés al poder polític es molt dificultós per a una persona normal alexistir normalment les llistes tancades i al requerir normes establertes pels grans partitshistòrics que els beneficien i mantenen els seus privilegis.•La representació hauria de ser d’una persona un vot, no com ara que espercentual segons la quantitat de població i per zones geogràfiques.•La democràcia directa només és possible en comunitats polítiques molt petites i es proposauna solució intermèdia: la democràcia participativa i de mecanismes departicipació popular en les decisions democràtiques.
 14. 14. PAÏSSOS EMERGENTS //BRASIL producció de matèries primeres més econòmiques. Vot obligatori.INDIA potència mundial en construcció i tecnologia i serveis informàtics, és lademocràcia més nombrosa del món.XINA potència mundial en producció industrial, i està comprant totes les reserves dematèries primeres arreu del món.PUNTS EN COMÚ:•Es basen en l’economia interior, són autosuficients en tots els sectors econòmics.•Formació qualificada i en serveis socials: sanitat, transport, i drets humans.•Mantenen altes produccions agricoles.•Encara ténen molta població en situació de pobresa extrema, però ha disminuit molt•Segueixen el model occidental consumista i patriarcal, que els portarà igualment auna crisi econòmica i social futura.
 15. 15. NOUS MODELS DE CONVIVÈNCIA DEMOCRÀCIES ALTERNATIVESNOVA CONSCIÈNCIA•Als anys 60 i 70 hi va haver un boom d’activistes de diferents sectors: economia, recursoshumans, sociologia, psicologia, Marketing, etc; seguint la filosofia hippie i/o punk, quecercava practicar el comunisme i generar una societat beneficiosa amb la resta del món,treballant el pacifisme i les llibertats sexuals, l’aproximació a cultures antigues místiquescom el budisme, i treballant la consciència global, l’ecologia i el vegetarianisme.•Aquests ideals es van promoure per tot el món generant col·lectius i associacionsalliberades arreu del planeta.•Molts líders socials de llavors van acabar sent directius de grans empreses, els artistes vanenriquir-se amb la venda de la seva música, cinema, art, moda, etc; per pertànyeroriginalment en general a famílies benestants.•Dins d’aquests moviments encara resten col·lectius d’acció i lluita com serien els diferentsecologismes, feminismes, els col·lectius LGTB, que molts inclús transformats iinstitucionalitzats en Ongs, han seguit treballant pels drets propis i col·lectius, dins delsistema, i no obstant han mantingut al dia les necessitats de drets i llibertats no assolidesplenament en la democràcia liberal, com és el cas de la igualtat de la dona davant l’home.
 16. 16. NOUS MODELS DE CONVIVÈNCIA DEMOCRÀCIES ALTERNATIVESMODELS ANTIPATRIARCALS / FEMINISTES / QUEERSautodefineixen com col·lectius revolucionaris ja que, lluiten per a una transformaciósocial, política i econòmica que aconsegueixi una ruptura de l’ordre establert, i perassolir-ho és necessari acabar amb el patriarcat i el capitalisme en totes les sevesformes d’explotació.El patriarcat és una forma d’organització social que dóna la màxima autoritat social ipolítica a l’home, adult, heterosexual i cap de família. El patriarcat necessita relacionsde dominació, per les quals, es controla les persones segons una jerarquia de sexe,edat i opció sexual: els homes controlen les dones, els adults controlen els menors il’únic opció sexual vàlida és l’heterosexual. Per tant, per definició, el patriarcat ensafecta a tots i a totes les persones.El model patriarcal ha estructurat el modus vivendi de les persones sobretot des deles diferents religions on l’home és un ésser superior a la dona: catolicismes,cristianismes, islamismes, judaismes, etc.
 17. 17. NOUS MODELS DE CONVIVÈNCIA DEMOCRÀCIES ALTERNATIVESMODELS ANTIPATRIARCALSAixò ha establert un model, fonamentat en la por , per controlar les persones; sónsotmeses a ser d’una determinada manera i actuar d’una forma que d’alguna maneragaranteix el poder dels poderosos sobre la gran massa treballadora.Aquests principis han estat modelats pel capitalisme sobretot en la vessant demodels ideals de bellesa i conducta, sentiments de possessió, promovent elconsumisme incontrolat, i a més a més l’alienació de lindividu. El capitalismepatriarcal convida a posseir una gran televisió, un gran cotxe, un pis, una parellaestable i heterosexual, tenir fills, mantenir una imatge personal concreta i un nivell devida sempre ostentós.Provoca:•emigració de gent a la cerca d’aquets ideals,•guerres per matèries primeres com el Coltan al Congo per fabricar mòbilssotmetiment dels estats a grans multinacionals,•pèrdua d’independència dels mitjans de comunicació, la manipulació i demagògiapolítica, la corrupció, etc.
 18. 18. NOUS MODELS DE CONVIVÈNCIA DEMOCRÀCIES ALTERNATIVESDEMOCRÀCIA INCLUSIVA / WORLD MOVEMENT FOR DEMOCRACY / DEMOCRACIAREAL YA / 15 M / INDIGNATS / ANTIGLOBALITZACIÓ / DECREIXEMENT / ECONOMÍAPEL BE COMÚLa crisi multidimensional actual ha portat al món a punt de partida a principis del noumil·lenni on afronta una crisi multidimensional (econòmica, ecològica, social, cultural ipolítica) causada per la concentració de poder en mans de diverses elits com a resultat del’establiment, des de fa dos segles, del sistema d’economia de mercat, la representaciópolítica i les formes jeràrquiques que s’hi relacionen.L’objectiu general significa recuperar el significat de democràcia:•Democràcia directa participació: una persona un vot.•Democràcia ecològica: reintegració de la societat amb la natura.•Democràcia econòmica: creació d’institucions d’autogestió pel be comú, cercant elconsum de productes naturals biològics, que redueixin el consum general i comportiuna autogestió de les comunitats a través de l’intercanvi de treballs manuals iproductes sense diners.
 19. 19. PAÏSSOS EMERGENTS //BRASIL producció de matèries primeres més econòmiquesINDIA potència mundial en construcció i tecnologia i serveis informàticsXINA potència mundial en producció industrialPUNTS EN COMÚ:•Es basen en l’economia interior, són autosuficients en tots els sectors econòmics.•Formació qualificada i en serveis socials: sanitat, transport, i drets humans.•Mantenen altes produccions agricoles.•Encara ténen molta població en situació de pobresa extrema, però ha disminuit molt•Segueixen el model occidental consumista i patriarcal, que els portarà igualment auna crisi econòmica i social futura.
 20. 20. CONCLUSIONS //// A tenir en compte:MODEL D’AUSTERITAT ERRONI A EUROPA•les retallades socials i les polítiques d’austeritat aplicades a països com Espanya, Itàlia, Grècia,Irlanda, etc; no milloren l’economia, sinó que segons les darreres dades han creat una inestabilitaten augment que provoca la futura continuïtat de la crisi general.•es segueix el model popularitzada als anys 90 per Alesina. Model que va fonamentar la Unió Monetària que es vaaprovar el Tractat de Maastricht de 1991 i el Pacte dEstabilitat de 1997. Aquest model segueix la reducció dedèficits i els ajustos fiscals creient que poden tenir efectes expansius.•la privatització del sector públic sobretot en serveis per millorar l’eficiència i la rendibilitat.Molts crítics diuen que son les mateixes multinacionals, bancs, etc; que han provocat lacrisi per poder eliminar els goberns populars i establir la dictadura económica capitalista, itransformar la societat del benestar en empreses privades.•cal una reforma financera immediata amb l’objectiu de crear flux econòmic, recuperar laconfiança, i proposar quins seran els sectors productius del futur i quin tipus de productesgenerarem i exportarem el nostre país d’ara en endavant.Europa dubta sobre com enfrontar-se de veritat als problemes de competitivitat que té amb leseconomies emergents.
 21. 21. CONCLUSIONS ////A tenir en compte:CANADÀ I LA DEMOCRÀCIA•te i manté una de les democràcies més igualitàries i amb més recursos socials ipúblics de fora de la zona de lEuropa del Benestar.•politiques molt interessants en drets humans, ajudes a joves en estudis i accés social ipúblic a la sanitat, entre d’altres.•emfatitzen molt el poder de qualsevol dels seus membres en accedir a la política.•és un estat molt pròsper, que respecte i promou les diferents identitats i cultures quehi resideixen al seu territori.•promouen molt la cultura del reciclatge, l’ecologisme i el manteniment de la natura i elsdrets dels animals.
 22. 22. CONCLUSIONS //// A tenir en compte:MODEL D’ÈXIT DEL PAÏSOS ESCANDINAUS•referent pel seu model social avançat de l’estat del benestar, per la seva democràcia,netament occidental, i pel seu creixement econòmic que segueix el model deleconomista Keynes que va resucitar als EEUU als anys 30 amb la política d’inversiópública per dinamitzar l’economia interior.•en els últims 10 anys només són els únics països amb superàvit públic a Europa, és adir amb majors ingressos que despeses en les seves arques col · lectives.•el model polític de magnífics serveis socials gratuïts, alt nombre d’empleats públics ialta equitat no només no resulta insostenible sinó que llança balanços positius en lacomptabilitat dels països.Han donant un fort impuls a la seva economia:•rebaixant impostos•fomentant la recerca i la innovació•impulsant la iniciativa empresarial•retocant alguns aspectes de l’estat del benestar fent-lo més equitatiu i més sostenibleMantenen també les seves bases fonamentals: el sentiment col · lectiu, l’autoexigència, lacapacitat de diàleg, la moral de l’esforç i de la disciplina.
 23. 23. CONCLUSIONS // MODEL MATRIARCAL•el model matriarcal ha funcionat en el passat, va ser el que va portar els humans aunir-se en comunitats i evolucionar.•és un model que actualment es segueix portant a terme a molts indrets del món, sobretot atribus de l’Africà, Austràlia, a lAmazònia, al Tibet, indrets on la "ma del home" i potser la deles religions amb un sol déu masculí i superpoderós, no han arribat encara.•Potser haurem de desaprendre i aprendre de nou a aprofitar el que som, la nostracomunitat, consumir i vivint tenint en compte també el benestar de la resta del món.
 24. 24. *Conte de Llum: "Un antropòleg va proposar un joc als nens d’una tribu africana: Va posar una cistella plena de fruites a prop d’un arbre i li va dir als nens que aquell que arribés primer guanyaria totes les fruites. Quan va donar el senyal de córrer, tots els nens es van prendre de les mans i van córrer junts,després es van asseure junts a gaudir del premi. Ell els va preguntar per què havien corregut així junts, si només un podia guanyar totes les fruites, li van respondre:UBUNTU: com un de nosaltres podria estar feliç si tots els altres estan tristos? UBUNTU, en la cultura Xhosa significa: "Jo sóc perquè nosaltres som."

×