Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitats de repas be

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitats de repas be

  1. 1. Els conjunts vocals__ ACTIVITATS DE REPASa-b-c-d-
  2. 2. Els conjunts vocals14- veu femenina: soprano, mezzosoprano, contralt.veu masculina: contratenor, tenor, baríton, baix.Aguda Mitjana Greu15- Correspon a soprano.16- La podem reconèixer perquè la tenor és duna noia i pot arribar a fer notes més altesigualment que puguin fer algunes notes iguals amb la tenor que és dun home.17- duo femení: Whitney Houston i Mariah Careytrio per a veus mixtes: no he trobat18- a- Vb- Fc- Vd- V

×