Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
Vad är en cancercell? <ul><li>Cancerceller bildas då det har skett mutationer i normala cellers DNA (arvsmassa). </li></...
 
Vad ökar/minskar risken för att man skall insjukna? <ul><li>Miljöfaktorer: </li></ul><ul><li>Solens ultravioletta strålni...
<ul><li>Levnadsvanor: </li></ul><ul><li>World Cancer Research Fund (WCRF) arbetar med frågeställningen hur matvanor påverk...
 
Olika typer av hudcancer! <ul><li>Basalcellscancer </li></ul><ul><li>Basalcellscancer är en mycket lindrig form av cancer,...
Symptom <ul><li>En ny hudfärgad knuta eller rodnad fläck, oftast i ansiktet eller på bröstkorgen. </li></ul><ul><li>Fläcka...
Ytligt basaliom <ul><li>Förekommer i överhuden och är en långsamt växande tumör. </li></ul><ul><li>Det finns en liten risk...
Knutformat basaliom <ul><li>Knutformat basaliom: växer i läderhuden. Hudfärgad eller svagt röd knuta. Då den inte behandl...
Aggressivt basaliom <ul><li>Uppkommer ofta i ansiktet. Växer djupt ner i läderhuden. </li></ul><ul><li>Ofta en pärlemorski...
Malignt melanom <ul><li>Malignt melanom är den allvarligast formen av hudcancer. Den uppstår i överhudens pigmentbildande ...
Symptom <ul><li>En ny brun fläck eller knuta på huden eller slemhinnan. </li></ul><ul><li>Ett födelsemärke som har vuxit o...
Skivepitelcancer <ul><li>Tumörerna uppstår i hudens översta lager, men kan utvecklas och växa djupare ner i huden, den kan...
Symptom <ul><li>Sjukdomen förekommer i två stadier. </li></ul><ul><li>I det först stadiet utvecklas tumören i överhuden. ...
Vård & behandling <ul><li>Hudcancer vårdas på olika sätt, beroende på hur långt i utvecklingsstadiet camcertumören befinne...
<ul><li>Skrapning: tumören skrapas bort och kvarblivna tumörceller frysbehandlas. </li></ul><ul><li>Kräm: patienten kan s...
Förebyggande versamhet <ul><li>Solbränna är hudens försvarsmekanism mot ultraviolett strålning. Man borde inte sola längr...
Statistik: <ul><li>Finnish Cancer Registry </li></ul><ul><li>Statistik i Finland </li></ul><ul><li>Under den senaste åren ...
En stereotyp person med sjukdomen! <ul><li>Strandvakt </li></ul><ul><li>Fiskare </li></ul><ul><li>Solbadande </li></ul><ul...
Vilka faktorer kunde påverka positivt/negativt på sjukdomens förekomst i världen? <ul><li>Ifall avgasernas utsläpp i lufte...
Källor <ul><li>http://cancer-fi-bin.directo.fi/@Bin/a1b16be6dbbba186f527dfe0631f5231/1326744647/application/pdf/70942478/S...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hudcancer!![1]

2,289 views

Published on

Julie's class presentation 17-01-2012. Teacher gave 9.5.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hudcancer!![1]

 1. 2. Vad är en cancercell? <ul><li>Cancerceller bildas då det har skett mutationer i normala cellers DNA (arvsmassa). </li></ul><ul><li>Cancerceller förökar sig snabbt genom okontrollerad celldelning i hudens olika skikt. När cancercellerna växer trängs de normala cellerna undan och dör. </li></ul><ul><li>Normala celler elimineras genom apoptos (programmerad celldöd). Cancerceller saknar denna förmåga. </li></ul><ul><li>Maligna/beningna tumörer. </li></ul><ul><li>Före cancern har utvecklat en förmåga att sprida sig kallas den cancer in situ . </li></ul>
 2. 4. Vad ökar/minskar risken för att man skall insjukna? <ul><li>Miljöfaktorer: </li></ul><ul><li>Solens ultravioletta strålning orsakar mutationer i melanocyternas arvsmassa, vilket kan resultera i hudcancer. </li></ul><ul><li>Ärftliga faktorer (5%): </li></ul><ul><li>Personer med ljus hudtyp och fräknar är mera benägna till att insjukna, eftersom en mindre mängd melanin (hudpigment) produceras i deras melanocyter. </li></ul><ul><li>Födelsemärken, så kallat nevi, i huden kan utvecklas till malignt melanom , en typ av hudcancer. </li></ul>
 3. 5. <ul><li>Levnadsvanor: </li></ul><ul><li>World Cancer Research Fund (WCRF) arbetar med frågeställningen hur matvanor påverkar cancerrisken. </li></ul><ul><li>Om man vistas i starkt solljus och inte skyddar huden med solskyddskräm o.s.v. </li></ul><ul><li>Man kan minska risken för cancer genom att äta hälsosam och mångsidig kost (huvudsakligen från växtriket), och genom att motionera regelbundet. </li></ul><ul><li>Överdriven konsumtion av alkohol kan öka risken för att insjukna i cancer. </li></ul><ul><li>Ämnen som är cancerframkallande är t.e.x. bensen, formaldehyd, asbest, hydrazin, aflatoxin och radon. Dessa ämnen finns bl.a. matvaror, cigarettrök och snus. </li></ul>
 4. 7. Olika typer av hudcancer! <ul><li>Basalcellscancer </li></ul><ul><li>Basalcellscancer är en mycket lindrig form av cancer, eftersom en basalcellsstumör som regel inte sprider sig till andra delar av kroppen, d.v.s. metastaserar. </li></ul><ul><li>Det är den vanligaste formen av hudcancer. </li></ul><ul><li>Sjukdomen drabbar oftare män och förekommer oftast bland äldre människor. Det är mycket ovanligt att personer under 40-årsåldern insjuknar. </li></ul>
 5. 8. Symptom <ul><li>En ny hudfärgad knuta eller rodnad fläck, oftast i ansiktet eller på bröstkorgen. </li></ul><ul><li>Fläckarna kliar inte. </li></ul><ul><li>Sår, som periodvis läker kan uppstå. </li></ul><ul><li>Det finns tre olika typer av basalcellscancer. </li></ul>
 6. 9. Ytligt basaliom <ul><li>Förekommer i överhuden och är en långsamt växande tumör. </li></ul><ul><li>Det finns en liten risk för att den skulle sprida sig till andra delar av kroppen. Men om den inte behandlas fortsätter den att växa. </li></ul><ul><li>Ytlig basaliom är en vanlig form av basaliom. </li></ul>
 7. 10. Knutformat basaliom <ul><li>Knutformat basaliom: växer i läderhuden. Hudfärgad eller svagt röd knuta. Då den inte behandlas växer en kant runt knutan och då kan sår lätt uppstå. </li></ul>
 8. 11. Aggressivt basaliom <ul><li>Uppkommer ofta i ansiktet. Växer djupt ner i läderhuden. </li></ul><ul><li>Ofta en pärlemorskimrande hård ärrliknande förändring i huden. Kan vara svår att uptäcka utan hjälpmedel. </li></ul>
 9. 12. Malignt melanom <ul><li>Malignt melanom är den allvarligast formen av hudcancer. Den uppstår i överhudens pigmentbildande melanocyter, men kan sprida sig till andra delar av kroppen. </li></ul><ul><li>Malignt melanom förekommer i alla åldrar och är lika vanlig hos män som kvinnor. </li></ul>
 10. 13. Symptom <ul><li>En ny brun fläck eller knuta på huden eller slemhinnan. </li></ul><ul><li>Ett födelsemärke som har vuxit och ändrat form kan ha utvecklats till en tumör. </li></ul><ul><li>Tumörerna är oftast oregelbunda till formen och ojämna i färgen och i kanterna. </li></ul><ul><li>De kan även klia. </li></ul>
 11. 14. Skivepitelcancer <ul><li>Tumörerna uppstår i hudens översta lager, men kan utvecklas och växa djupare ner i huden, den kan alltså metastasera. </li></ul><ul><li>Sjukdomen förekommer oftare hos män än hos kvinnor. </li></ul>
 12. 15. Symptom <ul><li>Sjukdomen förekommer i två stadier. </li></ul><ul><li>I det först stadiet utvecklas tumören i överhuden. Då uppstår det vanligen en rodnad eller en fjällande fläck. </li></ul><ul><li>I det andra stadiet växer tumören ner i läderhuden. </li></ul><ul><li>Fläckarna bildas oftast på de delar av kroppen, som är mest utsatta för solen, t.ex. i ansiktet, på en kal hjässa eller på händernas ovansida. </li></ul>
 13. 16. Vård & behandling <ul><li>Hudcancer vårdas på olika sätt, beroende på hur långt i utvecklingsstadiet camcertumören befinner sig och vilken typ av hudcancer det är frågan om. </li></ul><ul><li>Först måste läkaren ställa en diagnos. Hon måste avgöra vilken typ av hudcancer det är frågan om. Ifall läkaren är osäker på diagnosen, kan man ta en hudbiopsi (vävnadsprov). Man kan även ta cellprov med nål eller endoskop. </li></ul><ul><li>Cancer in situ kan avlägsnas med kirurgi, strålning eller en kombination. </li></ul><ul><li>Det är dock svårt att operera bort en metastaseranade cancer. Därför använder man sig av strålbehandling och kemoterpi med cystatika (cellgift) för att avlägsna metastaserande cancer. </li></ul>
 14. 17. <ul><li>Skrapning: tumören skrapas bort och kvarblivna tumörceller frysbehandlas. </li></ul><ul><li>Kräm: patienten kan själv hemma behandla sig med hjälp av kräm. Patienten tillfrisknar på ett antal veckor. </li></ul><ul><li>PDT-Fotodynamisk terapi: En salva stryks på tumören (salvan ökar på ljuskänsligheten på tumören). Efter en tid belyser man tumören med ett rött ljus. </li></ul><ul><li>85 % av dem, som insjuknar i malignt melanom blir botade. Överlevnadsantalet är alltså ganska stort. </li></ul>
 15. 18. Förebyggande versamhet <ul><li>Solbränna är hudens försvarsmekanism mot ultraviolett strålning. Man borde inte sola längre än 15 minuter i sträck. </li></ul><ul><li>Speciellt barn borde undvika solen, eftersom deras hud är känsligare och pigment inte bildas lika snabbt som hos vuxna. </li></ul><ul><li>Man borde inte besöka solarium, speciellt inte som minderårig. </li></ul><ul><li>Man bör använda solskyddskräm när man vistas i solen. </li></ul><ul><li>Använd kläder som skyddar mot solens strålning. Skydda speciellt de områden på kroppen som är mest utsatta för solljus: hjässan, bröstet, öron… </li></ul><ul><li>Det finns effektiva screeningsmetoder för att hitta cancertumörer innan sjukdomen hinner bryta ut. </li></ul>
 16. 19. Statistik: <ul><li>Finnish Cancer Registry </li></ul><ul><li>Statistik i Finland </li></ul><ul><li>Under den senaste åren har hudcancer ökat. Detta kan bero på förtunningen av ozonskiktet och på att medellivslängden blir allt högre. Incidensen blir alltså högre. </li></ul><ul><li>Iländer/Uländer. </li></ul><ul><li>Jämfört med resten av världen förekommer det mest hudcancer i Australien. </li></ul>
 17. 20. En stereotyp person med sjukdomen! <ul><li>Strandvakt </li></ul><ul><li>Fiskare </li></ul><ul><li>Solbadande </li></ul><ul><li>Alla aktiviteter ute i solen t.ex. på stranden påverkar. </li></ul><ul><li>Person, vars nära släkting har hudcancer. </li></ul><ul><li>Person med känslig hudtyp. Han skyddar inte huden från solen och har som barn bränt sig fler gånger. </li></ul><ul><li>Dåliga levnadsvanor: bl.a. röker och äter ohälsosam mat, t.ex. snabbmat. </li></ul>
 18. 21. Vilka faktorer kunde påverka positivt/negativt på sjukdomens förekomst i världen? <ul><li>Ifall avgasernas utsläpp i luften skulle minska, kunde det leda till att förtunnningen av ozonskiktet även skulle minska . Då skulle mindre UV-strålningen nå jorden, eftersom ozonskiktet skulle fliltrera bort en stor mängd. </li></ul><ul><li>Hälsosammare/ohälsosammare levnadsvanor. Samhället och kultur kanske även spelar en stor roll. </li></ul><ul><li>Nya läkemedel, som effektivt kunde motverka cancertumörer. </li></ul><ul><li>Högre/lägre medellivslängd kunde även påverka förekomsten av sjukdomen, eftersom cancer främst förekommer hos äldre människor. Ifall alla folk i världen skulle dö som unga, skulle cancer inte existera i lika hög grad som idag. </li></ul><ul><li>Bättre hälsokunskaper kunde även inverka positivt på sjukdomens förekomst i världen. </li></ul>
 19. 22. Källor <ul><li>http://cancer-fi-bin.directo.fi/@Bin/a1b16be6dbbba186f527dfe0631f5231/1326744647/application/pdf/70942478/SR_2008-2009_030112.pdf </li></ul><ul><li>http://cancer-fi-bin.directo.fi/@Bin/a1b16be6dbbba186f527dfe0631f5231/1326744647/application/pdf/70942478/SR_2008-2009_030112.pdf </li></ul><ul><li>http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Cancersjukdomar/Hudcancer/ </li></ul><ul><li>http://www.1177.se/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Hudcancer-basalcellscancer/ </li></ul><ul><li>http://sv.wikipedia.org/wiki/Basalcellscancer </li></ul><ul><li>http://sv.wikipedia.org/wiki/Skivepitelcancer </li></ul><ul><li>http://sv.wikipedia.org/wiki/Malignt_melanom </li></ul>

×