Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samhandlingsprosjekt kols

Samhandlingsprosjekt kols - Tysvær kommune, Haugesund sjukehus/lungeseksjonen, LHL og FOUSAM.

Tove Alsaker
Prosjektleder

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Samhandlingsprosjekt kols

 1. 1. Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune, Haugesund sjukehus/ lungeseksjonen, LHL og FOUSAM
 2. 2. Hovedformålet med prosjektet å etablere tverrfaglige tilbud mellom helseforetak og kommune. Dette for å sikre gode pasientforløp for personer med kols, både tidlig og senere i forløpet. Tysvær kommune er pilot i prosjektet, men prosjektet skal være overførbart til andre kommuner og helseforetak.
 3. 3. Samhandlingsteam Prosjektleder, Tove Alsaker
 4. 4. Mangel på kunnskaper hos kolspasienten om årsakene til tungpust, kan gi angst, depresjon og ofte sosial isolasjon. Pasienten kommer inn i en ond sirkel. I tillegg føler ofte pasienten skam. Dette er en medvirkende årsak til ikke å ta kontakt med helsevesenet (Kols (2012) Nasjonal faglig retningslinje).
 5. 5. Det er mange grunner til manglende diagnostisering. Noe ansvar ligger på helsepersonell som i likhet med pasienten kan bagatellisere eller mistolke luftveisproblemer. Men det er svært sannsynlig at skammen over en sykdom som i stor grad er en konsekvens av røyking, gjør at mange ikke oppsøker hjelp. De tidligere tabubelagte sykdomsgruppene kreft og psykiske lidelser er det etter hvert blitt stor åpenhet om. Kjente folk som står fram er hverdagskost i mediene. Det har betydd mye for folks motivasjon til å søke hjelp, og for livskvaliteten hos mennesker som rammes av lidelsene. KOLS, derimot, er en sykdom man ikke står fram med.
 6. 6. Mange pasienter følte de ikke ble hørt når de ga uttrykk for at noe var galt. Pasientene opplevde at sykepleierne ofte var for travle for lengre samtaler, og de gav bare korte beskjeder til pasientene. Samtalene dreide seg ofte om overfladiske ting. Det var legene de snakket mest med. Vaktskifter fører til stadig nye folk på jobb. For sykepleierne medfører dette også at de ikke blir så godt kjent med pasientene. (Bjørsland, B. m.fl. 2012)
 7. 7. Hva skjer ved utskrivelse av pasient?
 8. 8. Kolssykepleiere både i kommune og på sykehus Egenbehandlingsplan Egeninnsatsplan Gruppetreningstilbud drevet av fysioterapeut Likemannstjeneste med nytt tilbud! Fastlege med økt fokus på kols Nytt nettverk – nye kontakter
 9. 9. d
 10. 10. Personer som har fått egenbehandlingsplan, starter opp mye tidligere med behandling av sin forverrelse (Harneshaug, T, 2014) (Bjørsland, B. m.fl., 2012) Pårørende fikk og en enklere hverdag om de hadde en skriftlig beskrivelse over hvilke symptomer en skal se etter, hvem en kan kontakte osv. (Harneshaug, T., 2014) Pasienten fikk økt trygghet og kontroll dersom de ble innlagt på sykehus og hadde en egenbehandlingsplan med oversikt over egne inhalasjonsmedisiner. (Harneshaug, T., 2014) (Lazarus og Folkmann, 1984)
 11. 11. Prøveperiode Jeg ble «stoppet» av inneliggende pasienter i korridor flere dager, spl. i sengepost underviste meg i…. For pleiere i sengepost dette og nyttig!
 12. 12. Kolssykepleierne inhalasjonsteknikk
 13. 13. Oppfordring – bestille time hos fastlege 4-uker etter sykehusinnleggelse Henvist fysio – treningstilbud Informert om kolssykepleier i kommunen Informert om det nye likemannstilbudet Nettadresse – e-læringsprogrammet kols Sørlandet sykehus http://www.sshf.no/Fag/Utvikling-og- Utdanning/kols
 14. 14. Dersom vi klarer å implementere dette i drift! Både i sykehus og i Tysvær kommune og alle andre kommuner! For kolssykepleierne / andre blir undervisning i bruk av egenbehandlingsplan / egeninnsatsplan et hjelpemiddel for kvalitetsarbeid Kolssykepleierne har laget en rollebeskrivelse for hvordan de fremtidig praktisk kan få til å arbeide.
 15. 15. Brosjyrene Foto: Jan Kåre Ness Utforming og tekstredigering: Kitty L. Fremmersvik
 16. 16. Felles ønske:
 17. 17. Takkformeg
 18. 18. Samhandling? Tidligere? Fremover?
 19. 19. «Det var fint å få snakka med deg på sjukehuset, men det hadde vært bedre om du kom hjem til meg». Andre følte seg «ør» på sykehus, og derfor følte de mistet informasjon. Det var ikke lett å huske alt. «Travelt for pleierne på sjukehus» (Risøy, A.J. 2014)
 20. 20. Til nå Pasientene ordner opp selv! ◦ Skal og gjøre det videre…….. De som har hatt hjemmesykepleie, har fortsatt med det! Andre klarer seg etter beste evne

×