Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effie nagrade 2004-2014

975 views

Published on

Overview of received awards at the past Effie festivals.

www.effie.si

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Effie nagrade 2004-2014

 1. 1. Effie 2004-2014
 2. 2. ZLATA NAGRADA EFFIE 2004 TOPLOTA ZA DOM - NA DOM! Petrol d. o. o. in LunaTBWA Petrolova razvojna strategija med drugim predvideva tudi intenzivnejšo prodajo kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina. V času snovanja akcije, to je v letu 2002, je bila konkurenca dobaviteljev na tem področju izredno močna (več kakor 60 dobaviteljev), hkrati pa je bil za slovenski trg kurilnega olja značilen tudi trend zmanjševanja porabe (za približno 3 odstotke letno). Ključni marketinški cilji Petrola so tako bili: kljub upadanju porabe v letu 2003 zadržati tržni delež na področju prodaje kurilnega olja in plina na enaki ravni, kot gaje imel Petrol v letu 2002, povečati naročanje kurilnega olja in plina na brezplačni številki 080 22 66 ter s pomočjo oglaševanja pridobiti vsaj 15 odstotkov kupcev, ki bi sicer kurilno olje kupili pri konkurenčnih dobaviteljih. Komunikacijski cilji so bili povezani z doseganjem večje prepoznavnosti Petrola Zima je. Pa olje æe imate? PravoËasno se pripravite na zimo in zagotovo prehitite mraz. Izkoristite ugodne pogoje plaËila in že danes naroËite vso toploto, ki jo potrebujete za dom - na dom. Kurilno olje in plin na brezplaËni številki 080 22 66. kot celovitega dobavitelja toplote, prepoznavanjem brezplačne številke ter spodbujanjem klicev nanjo. KURILNO OLJE IN PLIN EVROPSKE KAKOVOSTI 080 22 66
 3. 3. PIVOVARNA LA©KO D.D., Trubarjeva 28, 3270 Laπko † SREBRNA NAGRADA EFFIE 2004 ZGRABI GA! BANDIDOS Pivovarna Laško d. d. in LunaTBWA V Pivovarni Laško so marca 2003 na trg uvedli novo pijačo - pivo z aromo tequile in limone, namenjeno predvsem mladi populaciji(od 18 do 34 let). Glavni marketinški cilji ob lansiranju pijače so bili: v letu 2003 doseči načrtovano prodajo ter 2-odstotni količinski tržni delež v trgovini na drobno in 4-odstotni količinski tržni delež v gostinstvu. Ob kampanji so bili zastavljeni tudi naslednji komunikacijski cilji, ki so bili vezani na prve štiri mesece lansiranja: doseči vsaj 40-odstotno prepoznavnost blagovne znamke Bandidos med primarno ciljno skupino, doseči vsaj 20-odstotni priklic oglasov med primarno ciljno skupino, doseči, da bo vsaj 10 odstotkov primarne ciljne skupine Bandidos kupilo v trgovini, ter doseči, da bo blagovno znamko Bandidos v štirih mesecih po lansiranju prepoznavalo vsaj 20 odstotkov širše javnosti.
 4. 4. roke.pdf 1 13/01/14 16:36 ZLATA NAGRADA EFFIE 2006 PODAJTE NAM ROKO Beiersdorf Slovenija d.o.o. in LunaTBWA Beiersdorf Slovenija s svojo glavno blagovno znamko NIVEA želi zaustaviti negativne trende v percepciji znamke in posledično izboljšati uspešnost prodaje. Naloga ni lahka. Na trgu kozmetičnih izdelkov se za deleže bojujejo močne, mednarodne znamke. Medijski trg je vse bolj nasičen. Lojalnost potrošnikov se manjša. Doseči ambiciozno zastavljene cilje pomeni uporabiti drugačen način komuniciranja kot konkurenca. Neobičajna, v lokalno okolje vpeta, interaktivna in dobrodelno obarvana kreativna akcija sledi vrednotam znamke NIVEA. Skrb za potrošnika nadgradi skrb za lokalno družbeno okolje in socialno problematiko. Na ta način Beiersdorf Slovenija uspe okrepiti emocionalno vez potrošnikov z znamko NIVEA, povečati uporabo izdelkov in ubraniti vodilni tržni delež.
 5. 5. ZLATA NAGRADA EFFIE 2006 ZGRABI GA! Pivovarna Laško d. d. in LunaTBWA Akcija Zgrabi ga je primer dolgoročne gradnje blagovne znamke in uporabe konsistentne komunikacijske strategije skozi čas. Pivovarna Laško v letu 2003 asortiman piv razširi z mešanico specialnega piva in brezalkoholne pijače z imenom Bandidos. Z uspešno komunikacijsko podporo v letu 2003 Bandidos bistveno preseže zastavljene prodajne cilje. Osnovni izziv je utrditi pozicijo Bandidosa in posledično povečati prodajo, predvsem v segmentu gostinstva. Naloga je zahtevna. Primarna ciljna skupina - mladi - rada preizkuša nove trende in hitro menja med aktivnimi blagovnimi znamkami, ki presenečajo z novostmi. Nevarnost predstavlja tudi nestabilen trg in močen vdor tujih konkurentov. Premišljena kreativna strategija, komunikacijski ton in medijski splet omogočita identifikacijo mladih z blagovno znamko Bandidos, ki ga v komunikacijah pooseblja nagajivi, lopovski, vendar simpatični bandit. Televizijo in tisk dopolni internet, kino in WC oglaševanje. Aktivnosti se odvijajo tudi v lokalih, ki jih mladi obiskujejo. Zastavljeni cilji so uspeπno doseženi. Prodajni uspeh akcije je nad pričakovanji.
 6. 6. SREBRNA NAGRADA EFFIE 2006 ZELENA LUC ZA SI.MOBIL VODAFONE Si.Mobil d. d. in LunaTBWA Manjši mobilni operater zapira svoja vrata. Med preostalimi operaterji se prične boj za 24.000 uporabnikov, ki bodo iskali nadomestnega operaterja. Priložnost na zasičenem slovenskem trgu je edinstvena. Zgolj na osnovi neuradnih informacij o umiku konkurenta se Si.mobil odloči, da ukrepa. Kreativna strategija je osnovana na cenovno privlačni ponudbi, ki po eni strani rešuje problem uporabnikov, ki bodo izgubili dosedanjega operaterja in hkrati motivacijsko nagovarja tudi uporabnike največjega konkurenta. Dobro zasnovane kreativne rešitve in širok medijski splet vplivajo na uspeπno E! NAROČNIN E % MESEČN FONE 5 SIT/MIN 0 A 1 LETO LE 5 OBIL – VOD MIN JU SI.M JA 22 SIT/ I V OMREŽ KLIC N A OMREŽ CIJO MOBILNI BIL RU G A M O A OP KLICI V D REZ DOPLAČILA Z B ENO LET O realizacijo oglaševalske akcije. Število novih naročnikov se v primerjavi s primerjalnim obdobjem potroji. Si.mobil pridobi 2/3 vseh uporabnikov nekdanjega konkurenčnega operaterja in tako uspeπno preseže zastavljene cilje.
 7. 7. ZLATA NAGRADA EFFIE 2008 VSI SMO MALO ORTO! Si.mobil d. d. in LunaTBWA Si.mobil je pomemben akter med mladimi. Z lansiranjem nove blagovne znamke za mlade je njegov položaj v segmentu mladih napadel največji ponudnik mobilne telefonije Mobitel. S tem se je začel agresiven boj za mlade uporabnike. Ti so cenovno občutljivi in manj lojalni, zato je poteza Mobitela pri mladih spročila upad preference Si.mobila. Upada preference bi lahko vplival tudi na upad tržnega deleža, zato se je Si.mobil odločil za spremembo trženjske in komunikacijske strategije. Glede na zaznane trende pri mladi ciljni skupini se je odločil za premik fokusa od posameznika k skupnosti (t. i. ››community« marketing), ki je mladim omogočil, da izberejo in postanejo Orto Smart ››zvezde« ter sooblikujejo svojo skupnost. Tako je nastal komunikacijski projekt ››Vsi smo malo Orto«, s katerim je Si.mobil uspešno ustavil padec preference in celo presegel svoja komunikacijska in prodajna pričakovanja
 8. 8. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana Novi twingo. Poraba: 4,3 – 5,9 l/100 km pri mešanem ciklu. Emisija CO2 113 - 140 g/km. Slika je simbolična. SREBRNA NAGRADA EFFIE 2008 TWINGO II LJUBI Renault Nissan Slovenija d. o. o. in LunaTBWA Lansiranje novega Twinga v Sloveniji je bil izjemno zahteven projekt. Twingo II je bil konceptualno popolnoma drugačen avto od svojega priljubljenega predhodnika, z visokimi prodajnimi cilji in potrebo po širitvi skupine kupcev novega Twinga na nove segmente. V rokah je skrival močan adut – v celoti je proizveden v Sloveniji. Sprejeta je bila odločitev, da bo na tem dejstvu zasnovana celotna komunikacijska strategija lansiranja. www.renault.si NOVI TWINGO. ČUTITE KAKO VAM UTRIPA SRCE? Komunikacija je bila uspešna. Novi Twingo je presegel prodajna pričakovanja, slovensko lansiranje pa je bilo najuspešnejše v Evropi.
 9. 9. ZLATI EFFIE 2010 Ljubljanske mlekarne: Ego Slim & Vital V Ljubljanskih mlekarnah so se odločili za repozicioniranje znamke Ego iz segmenta probiotikov v širši segment funkcionalnih mlečnih izdelkov, ki so povezani s skrbjo za zdravje in vitalnost. Tako so želeli odpreti nov prostor za rast tržnega deleža. Lansiranje novega izdelka je potekalo v času gospodarske krize, zato je bila naloga še toliko bolj zahtevna in pogumna. Komunikacijo smo zasnovali kot kombinacijo informiranja in zabave ter z izbiro ustreznih komunikacijskih kanalov poskrbeli za potrošnikovo neposredno vpletenost vanjo. Tako je Ljubljanskim mlekarnam (navkljub izrazito oteženim tržnim in gospodarskim razmeram) uspelo ne le povečati tržni delež, temveč tudi preprečiti kanibalizacijo znotraj družine Ego. Vsi komunikacijski in prodajni cilji kampanje so bili doseženi, večina pa celo presežena.
 10. 10. ZLATI EFFIE 2010 Si.mobil: Na pravi strani Korporativna komunikacijska akcija za si.mobil »Življenje je na pravi strani« jasno izrisuje in na čustven, prepričljiv način kaže, da obstajata dva svetova, dve resničnosti, dva pogleda na svet, ki se skrivata v vsakem od nas. Na posamezniku je, da si izbere svojega. Si.mobil svoje vrednote in svoje bistvo išče v razumevanju, empatiji, spoštovanju in harmoniji. S komunikacijami smo govorili vsem tistim, ki nas razumejo in se nam hočejo pridružiti. Raziskave ključnih atributov podobe Si.mobila in tudi prodajni rezultati po komunikacijski akciji so nam dokazali, da se je čustven in hkrati jasen nagovor izjemno učinkovito dotaknil našega občinstva.
 11. 11. FINALIST 2010 Si.mobil: ORTO ŠTALA Zaradi naraščajoče konkurenčnosti med Ortom in njegovim glavnim izzivalcem na trgu med obema skorajda ni bilo več moč zaznati vidnejše razlikovalne točke. Zato je nastopil čas za drastičen razmislek, ki je rezultiral v lansiranju paketa ORTO MUZIQ – paketa, ki je z možnostjo dostopanja do takrat več kot milijona sedaj pa že skoraj tri milijone ekskluzivnih glasbenih vsebin mladim predstavil absolutno nadgradnjo vseh dosedanjih, njim namenjenih paketov. Upoštevaje dejstvo, da gre za popolno novost na trgu in da imamo opravka z izredno zahtevnim in izmuzljivim občinstvom, so nas pri kreativni strategiji vodili popolna izvirnost, nekonvencionalnost in drugačnost. Zahvaljujoč pravemu nagovoru in kolosalni razsežnosti kreativnih rešitev je Ortu že v kratkem času uspelo utrditi nedvomni konkurenčni primat.
 12. 12. ZLATI EFFIE 2012 Si.mobil: SIMPL Trend upadanja tržnega deleža v segmentu predplačnikov je zahteval takojšnje in drastično ukrepanje; zato smo korenito vsebinsko osvežili predplačniški paket SIMPL in z lansiranjem predplačniškega paketa za otroke SIMPL KIDZ razširili svojo ciljno skupino. Tega smo se lotili na nekonvencionalen, svež način in z odgovornostjo do ciljne skupine. Paket smo staršem in otrokom predstavili skozi tri animirane junake, ki so se naloge lotili več kot smelo; SIMPL KIDZ je zahvaljujoč izvirnemu nagovoru uspel doseči vse zastavljene cilje in že v kratkem času zaustaviti upadanje Si.mobilovega tržnega deleža v segmentu predplačnikov.
 13. 13. ZLATI EFFIE 2012 Si.mobil: ORTO Živi po svoje Si.mobil je z blagovno znamko ORTO prvi na trgu predstavil ponudbo za mlade. ORTO je skozi leta uspel oblikovati trdno komunikacijsko strategijo ter prepoznaven komunikacijski ton, ki navkljub fluidnemu občinstvu, vsakič znova uspe najti presenetljiv – in predvsem njim relevanten kreativni izraz. Rezultat je seznam kampanj, ki jih druži duhovitost, ustvarjalnost, ironična distanca do sveta ter posledični uspeh na trgu. Od ostalih ponudnikov na trgu se ORTO loči po tem, da že od začetka dela na vsebini in mladim skozi različna izrazna polja omogoča soustvarjanje komunikacije. Slednje se odraža v močni znamki z močno lojalnim občinstvom.
 14. 14. SREBRNI EFFIE 2012 Ljubljanske mlekarne: Ego Slim & Vital Leta 2009 so Ljubljanske mlekarne predstavile Ego Slim & Vital, novo linijo jogurtov z revolucionarno kombinacijo učinkovin, ki ob telesni vadbi poskrbijo za pretvarjanje maščob v energijo. »Najhujši jogurt za pomoč pri hujšanju« kljub zaostrenim tržnim razmeram doseže in celo preseže zastavljene dolgoročne poslovne in komunikacijske cilje ter v letu 2012 nadaljuje uspeh kljub novim, omejujočim direktivam EU. Ego Slim & Vital namreč komunikacijsko platformo razširi v polje telesne vadbe in zdravega življenja ter s sloganom »Prvi korak do popolne postave« postane prvi jogurt v Sloveniji, ki (dolgoročno) skrbi za dejansko aktivacijo ciljne skupine.
 15. 15. BRONASTI EFFIE 2012 Beiersdorf: Nivea Podajte nam roko Skrb, zanesljivost, spoštovanje in prevzemanje družbene odgovornosti sodijo med trdno zasidrane elemente filozofije multinacionalke Beiersdorf, take pa so tudi ključne vrednote njene blagovne znamke NIVEA. Ta skozi večletno in konsistentno komunikacijo ohranja in nadgrajuje osnovne kanale vzpostavljanja kontakta s svojim ciljnim občinstvom – z namenom krepitve všečnosti blagovne znamke NIVEA v javnosti, krepitve konkurenčne diferenciacije, ohranjanja emocionalne povezanosti z lokalnimi potrošniki, posledičnega dviga uporabe izdelkov. Skozi aktivnosti smo do sedaj zbrali že preko 400.000 rok, v Učni sklad NIVEA darovali skoraj 215.000 € in s tem do boljše izobrazbe pomagali 67 štipendistom.

×