Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng ACB.docx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 57 Ad

Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng ACB.docx

Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng ACB. - Có chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng nhân viên chuyên nghiệp nhằm đảm bảo quá trình vận hành của hệ thống liên tục, thông suốt và hiệu quả. Xây dựng “Văn hóa ACB” trở thành yếu tố tinh thần gắn kết toàn hệ thống một cách xuyên suốt. ACB đang từng bước thực hiện chiến lược tăng trưởng ngang và đa dạng hóa.

Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng ACB. - Có chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng nhân viên chuyên nghiệp nhằm đảm bảo quá trình vận hành của hệ thống liên tục, thông suốt và hiệu quả. Xây dựng “Văn hóa ACB” trở thành yếu tố tinh thần gắn kết toàn hệ thống một cách xuyên suốt. ACB đang từng bước thực hiện chiến lược tăng trưởng ngang và đa dạng hóa.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng ACB.docx (20)

More from Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng ACB.docx

 1. 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH BÁO CÁO THỰC TẬP Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHẤU – PGD TÂN ĐỊNH Giảng viên hướng dẫn: THS. TRẦN TẤN TÀI Sinh viên thực hiện : TẠ TRỌNG NGHĨA Mã số sinh viên : 1631101066 Lớp : 10DHTN3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019
 2. 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIA ĐỊNH BÁO CÁO THỰC TẬP Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHẤU – PGD TÂN ĐỊNH Giảng viên hướng dẫn: THS. TRẦN TẤN TÀI Sinh viên thực hiện : TẠ TRỌNG NGHĨA Mã số sinh viên : 1631101066 Lớp : 10DHTN3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019
 3. 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 iii CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc - - - - - - NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : Tạ Trọng Nghĩa MSSV : 1631101066 Khoá : 10 Lớp : 10DHTN3 Tên đề tài : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHẤU – PGD TÂN ĐỊNH 1. Thời gian thực tập: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập
 4. 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 iv CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc - - - - - - NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên : Tạ Trọng Nghĩa MSSV : 1631101066 Khoá : 10 Lớp : 10DHTN3 Tên đề tài : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHẤU – PGD TÂN ĐỊNH 1. Thời gian thực tập: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Nhận xét chung: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Giảng viên hướng dẫn
 5. 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 v
 6. 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 vi MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - PHÒNG GIAO DỊCH TÂN ĐỊNH .................................................................................1 1.1. Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.........................................1 1.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Á Châu (ACB)......................................1 1.1.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng Á châu (ACB) .................................................1 1.1.1.2. Thị phần và khả năng cạnh tranh của ACB:............................................2 1.1.1.3. Mục tiêu chiến lược:................................................................................2 1.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức...................................................................................3 1.1.3. Lĩnh vực hoạt động: .......................................................................................3 1.1.4. Lịch sử hình thành và phát triển.....................................................................4 1.2. Tình hình hoạt động của ngân hàng ACB – CN Phan Đình Phùng – PGD Tân Định: ............................................................................................................................5 1.2.1 Tình hình huy động vốn..................................................................................7 1.2.2 Tình hình sử dụng vốn ....................................................................................8 1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh ........................................................................9 1.2.4 Đánh giá chung về hoạt động của PGD Tân Định........................................10 1.3. Lý do chọn đề tài ................................................................................................11 1.4. Mục tiêu nghiên cứu ...........................................................................................11 1.5. Đối tượng nghiên cứu .........................................................................................11 1.6. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................12 Kết luận chương 1......................................................Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ....................................................................................13 2.1. Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại.....................................................13 2.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng .......................................................................13 2.1.2 Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại......13 2.1.2.1. Đối với người tiêu dùng. .......................................................................13 2.1.2.2 Đối với ngân hàng thương mại...............................................................13 2.1.2.3. Đối với nền kinh tế xã hội.....................................................................14 2.2. Phân loại cho vay tiêu dùng................................................................................14
 7. 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 vii 2.2.1. Theo hình thức bảo đảm tiền vay.................................................................14 2.2.2. Theo mục đích vay.......................................................................................15 2.2.3. Theo phương thức hoàn trả. .........................................................................15 2.2.4. Theo phương thức tài trợ..............................................................................16 2.3.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại. ....................................................................................................................................18 2.3.1. Nhóm chỉ tiêu dư nợ cho vay.......................................................................18 2.3.2. Các chỉ tiêu nợ quá hạn................................................................................19 2.3.3. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay:.....................................................20 Kết luận chương 2......................................................Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ACB – CN PHAN ĐÌNH PHÙNG – PGD TÂN ĐỊNH...................................21 3.1 Những sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng chủ yếu.........................................21 3.2. Các hình thức cho vay tiêu dùng ........................................................................24 3.3 Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng ACB – PGD Tân Định ....................26 3.4. Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng ACB – CN Phan Đình Phùng - PGD Tân Định..............................................................................................28 3.4.1 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của cho vay tiêu dùng:.................................28 3.4.2 Phân tích cơ cấu trong cho vay tiêu dùng .....................................................29 3.4.2.1 Phân tích cơ cấu theo thời hạn vay.........................................................29 3.4.2.2 Phân tích cơ cấu theo nhóm nợ ..............................................................30 3.4.2.3 Phân tích cơ cấu theo mục đích sử dụng................................................32 3.5. Phân tích hiệu quả cho vay tiêu dùng .................................................................33 3.5.1. Thu nhập.......................................................................................................33 3.5.2. Nợ quá hạn. ..................................................................................................34 3.5.3. Vòng quay vòng vốn....................................................................................35 3.6. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng ACB - CN Phan Đình Phùng - PGD Tân Định..............................................................................................36 3.6.1. Kết quả đạt được ..........................................................................................36 3.6.2. Những tồn tại và nguyên nhân .....................................................................37 Kết luận chương 3......................................................Error! Bookmark not defined.
 8. 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 viii CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ACB – CN PHAN ĐÌNH PHÙNG – PGD TÂN ĐỊNH .............................................................................................................................40 4.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của ngân hàng ACB - CN Phan Đình Phùng - PGD Tân Định ...........................................................................................................40 4.1.1 Nhận định tình hình chung:...........................................................................40 4.1.2 Định hướng và mục tiêu phát triển của ngân hàng ngân hàng ACB – CN Phan Đình Phùng – PGD Tân Định .......................................................................40 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng ACB – CN Phan Đình Phùng – PGD Tân Định. .......................................................41 4.2.1 Đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng ................................41 4.2.3 Cải thiện hoàn chỉnh quy trình cho vay ........................................................41 4.2.4 Tích cực quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng của Ngân hàng..42 4.2.5 Tăng cường huy động vốn: ...........................................................................43 4.3 Một số kiến nghị đối với ngân hàng ACB - PGD Tân Định ...............................43 KẾT LUẬN ...................................................................................................................45 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................46
 9. 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ix DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải TMCP Thương mại cổ phần CN Chi nhánh PGD Phòng giao dịch KSV Kiểm soát viên ACB Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước PFC Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân CSR Nhân viên dịch vụ khách hàng RO Nhân viên dịch vụ khách hàng RA Nhân viên dịch vụ khách hàng HĐTD Hợp đồng tín dụng HĐ Hợp đồng CVTC Cho vay tiêu dùng KH Khách hàng
 10. 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 x DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Á Châu – PGD Tân Định giai đoạn 2016 – 2018 ............................................................................................................6 Bảng 1.2: Tình hình huy động vốn qua các năm tại PGD Tân Định ..............................7 Bảng 1.3: Dư nợ cho vay tại PGD Tân Định qua các năm. ............................................8 Bảng 3.1: Tỷ trọng dư nợ theo thời hạn vay..................................................................28 Bảng 3.2: Tỷ trọng dư nợ theo thời hạn vay..................................................................29 Bảng 3.3: Tỷ trọng dư nợ theo nhóm nợ .......................................................................30 Bảng 3.4: Tỷ trọng dư nợ theo mục đích sử dụng.........................................................32 Bảng 3.5: Doanh thu từ hoạt động Cho vay tiêu dùng..................................................34 Bảng 3.6: Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tại ACB - PGD Tân Định........................34 Bảng 3.7: Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng. ...............................................................35
 11. 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 xi DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Logo ngân hàng...............................................................................................1 Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức ngân hàng ACB........................................................................3 Hình 1.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức ngân hàng ACB – PGD Tân Định ................................5 Hình 1.4: Biểu đồ tình hình huy động vốn qua các năm.................................................7 Hình 1.5: Biểu đồ tình hình dư nợ tín dụng qua các năm ...............................................9 Hình 3.1: Tỷ trọng dư nợ theo thời hạn vay..................................................................29 Hình 3.2: Tỷ trọng dư nợ theo thời hạn vay..................................................................30 Hình 3.3: Tỷ trọng dư nợ theo nhóm nợ........................................................................31 Hình 3.4: Tỷ trọng dư nợ theo mục đích sử dụng .........................................................32
 12. 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - PHÒNG GIAO DỊCH TÂN ĐỊNH 1.1. Giới thiệu về Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 1.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Á Châu (ACB) 1.1.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng Á châu (ACB) - Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - Tên giao dịch quốc tế: ASIA COMMERCIAL BANK - Trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 3929 0999 - Email: acb@acb.com.vn - Website: http://www.acb.com.vn Hình 1.1: Logo ngân hàng - Vốn điều lệ 7.814.137.550.000 đồng. Kể từ ngày 31/12/2010 vốn điều lệ tăng lên là 9.376.965.060.000 đồng. - Các hoạt động kinh doanh chính: + Huy động vốn ngắn, trung và dài hạn theo các hình thức tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư; nhận vốn từ các tổchức tín dụng trong và ngoài nước; Cho vay ngắn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu, công trái và giấy tờ có giá; đầu tư vào chứng khoán và các tổ chức kinh tế; + Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách; + Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc; + Thanh toán quốc tế, bao thanh toán;
 13. 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 2 + Môi giới và đầu tư chứng khoán; lưu ký, tư vấn tài chính doanh nghiệp và bào lãnh phát hành; + Cung cấp các dịch vụ về đầu tư, quản lý nợ và khai thác tài sản, cho thuê tài chính và các dịch vụ ngân hàng khác. 1.1.1.2. Thị phần và khả năng cạnh tranh của ACB: Thị phần tổng tài sản của riêng Ngân hàng ACB so với tổng phương tiện thanh toán của Ngành ngân hàng đến 30/9/2019 khoảng 7,2%. Bên cạnh đó, thị phần tín dụng của ACB khoảng 3,87%, tăng 0,33% so với đầu năm và khoảng 0,14% so với cùng kỳ năm trước; và ACB tiếp tục nắm giữ thị phần tín dụng cao hơn so với các ngân hàng đồng đẳng. Về huy động tiền gửi khách hàng, thị phần của ACB đến thời điểm 30/09/2019 là 6,5%. 1.1.1.3. Mục tiêu chiến lược: - Tăng trưởng cao bằng cách tạo nên sự khác biệt trên cơ sở hiểu biết nhu cầu khách hàng và hướng tới khách hàng. - Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đồng bộ, hiệu quả và chuyên nghiệp để đảm bảo cho sự tăng trưởng được bền vững. - Duy trì tình trạng tài chính ở mức độ an toàn cao, tối ưu hóa việc sử dụng vốn cổ đông (ROE mục tiêu là 30%) để xây dựng ACB trở thành một định chế tài chính vững mạnh, có khả năng vượt qua mọi thách thức trong môi trường kinh doanh còn chưa hoàn hảo của ngành ngân hàng Việt Nam. - Có chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng nhân viên chuyên nghiệp nhằm đảm bảo quá trình vận hành của hệ thống liên tục, thông suốt và hiệu quả. Xây dựng “Văn hóa ACB” trở thành yếu tố tinh thần gắn kết toàn hệ thống một cách xuyên suốt. ACB đang từng bước thực hiện chiến lược tăng trưởng ngang và đa dạng hóa. - Chiến lược tăng trưởng ngang: + Tăng trưởng thông qua mở rộng hoạt động + Tăng trưởng thông qua hợp tác, liên minh với các đối tác chiến lược + Tăng trưởng thông qua hợp nhất và sáp nhập - Chiến lược đa dạng hoá:
 14. 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 3 1.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức ngân hàng ACB 1.1.3. Lĩnh vực hoạt động: Ngân hàng TMCP Á Châu luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ và hiện tại có các sản phẩm thé mạnh sau: - Đối với KHCN: + Thẻ: tính năng thấu chi, visa nhiều tiện ích vượt trội. + Gửi tiết kiệm thông thường với lãi suất cao, tiết kiệm cho tương lai đầy linh hoạt và ưu đãi, tiền gửi thanh toán cực kì tiên lợi. + Chuyển tiềng nhanh chóng trong và ngoài nước với mức phí thấp nhất. + Các gói sản phẩm cho vay đa dạng cho từng loại nhu cầu với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, linh hoạt với lãi suất thấp theo quy định của ngân hàng như cho vay tiêu dùng, mua nhà, sản xuất kinh doanh,… + Dịch vụ chi trả kiều hối, bảo hộ vàng, thư bảo lãnh tài chính với nhiều điều đảm bảo tối đa lợi ích cho khách hàng. - Đối với KHDN: + Dịch vụ tài khoản với tính năng thanh toán nhanh hay sinh lãi với loại hình có kì hạn. + Bảo lãnh với loại hình đa dạng giúp nâng cao uy tín cho doanh nghiệp với đối tác như bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán , bảo lãnh vay vốn,… HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG CÁC BAN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ SỞ GIAO DỊCH CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY TRỰC THUỘC HỆ THỐNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ BAN KIỂM SOÁT
 15. 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 4 + Dịch vụ thu chi hộ, chi lương điện tử tự động giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí, có thể thực hiện tại bất cứ nơi đâu có Internet. + Ti dụng doanh nghiệp với rất nhiều sản phẩm ưu việt hạn mức lên đến 95% hợp đồng, thủ tục nhanh chóng giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, lãi suất ưu đãi đặc biệt với khách hàng có uy tín. + Dịch vụ thanh toán quốc tế an toàn, hiệu quả với nhiều loại hình L/C,… + Kinh doanh mua bán ngoại tệ và quản lí hộ tài sản với mức phí thấp nhất. 1.1.4. Lịch sử hình thành và phát triển. ACB - Phòng giao dịch Tân Định Tên: Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Phan Đình Phùng – Phòng giao dịch Tân Định Địa chỉ: 261 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 01, TP. Hồ Chí Minh Được thành lập theo quyết định số 248/NHAC ngày 08/08/2008 trở thành thành viên thứ 151 của ngân hàng ACB. Với địa thế thuận lợi nằm trên mặt tiền đường Trần Quang Khải, một trong những cửa ngõ quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh gần chợ Tân Định, bên cạnh các khu dân cư sầm uất. Qua nhiều năm hoạt động, Phòng giao dịch Tân Định trực thuộc ngân hàng ACB CN Phan Đình Phùng đã thu hút được trên 4.000 khách hàng thường xuyên giao dịch, một lượng lớn khách hàng vãng lai, mức huy động vốn bình quân đạt gần 20 tỷ đồng/nhân viên. Trên cơ sở vừa kế thừa và phát huy truyền thống của ngân hàng ACB vừa tạo được những yếu tố đột phá trên nhiều phương diện về tài chính, công nghệ, tổ chức, cán bộ và công tác quản trị điều hành theo hướng đến chuẩn mực chung về hoạt động kinh doanh Ngân hàng hiện đại. Bằng những giải pháp mang tính đột phá, thay đổi tư duy và cách làm mới, cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Phòng giao dịch thì Phòng Giao dịch Tân Định hoạt động thực sự khởi sắc. Đến 30/06/2017, hoạt động kinh doanh của Phòng giao dịch Tân Định đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Nguồn vốn đạt 132 tỷ đồng. Tổng số tài khoản tiền gửi khách hàng đã mở 2.511 tài khoản; Tổng dư nợ tín dụng đạt 48 tỷ đồng; số thẻ phát hành đạt 3.873 thẻ các loại; số máy POS lắp đặt cho khách hàng: 05 máy. Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, bên cạnh việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng truyền thống như huy động tiền gửi; cho vay, Phòng Giao dịch Tân Định đã triển khai và ứng dụng tất cả các dịch vụ ngân hàng hiện đại như thông qua
 16. 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 5 phát hành Thẻ tín dụng quốc tế; Internet Banking; kết nối thanh toán (CMS), Mobile Banking, Agripay, Western Union, chuyển tiền kiều hối; Chi trả lương qua tài khoản; thanh toán trong nước và quốc tế; các dịch vụ ngoài tín dụng khác… Với sự cố gắng hết mình của mỗi cán bộ, nhân viên của Phòng giao dịch Tân Định thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp với hệ thống giao dịch hiện đại, Phong cách phục vụ chuyên nghiệp, trụ sở Phòng giao dịch khang trang, tin tưởng rằng Phòng Giao dịch Tân Định sẽ thu hút hơn nữa nhiều khách hàng trên địa bàn, góp phần nhỏ bé cho sự phát triển của ngân hàng ACB CN Phan Đình Phùng. 2.2.2. Cơ cấu tổ chức: (Nguồn: Phòng Tín dụng ACB – PGD Tân Định) Hình 1.3: Sơ đồ cơ cấu tổ chức ngân hàng ACB – PGD Tân Định 1.2. Tình hình hoạt động của ngân hàng ACB – CN Phan Đình Phùng – PGD Tân Định: Sau hơn nhiều năm đi vào hoạt động, PGD Tân Định đã xác định rõ mục tiêu, giải pháp trong chỉ đạo điều hành và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: luôn luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, thu hút ngày càng đông số lượng khách hàng, đáp ứng nhanh nhu cầu vốn của các doanh nghiệp. Cụ thể như sau: GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN VẬN HÀNH GIAO DỊCH KSV GIAO DỊCH GIAO DỊCH VIÊN THỦ QUỸ CSR TIỀN GỬI KSV TÍN DỤNG HỖ TRỢ TÍN DỤNG KSV TÍN DỤNG CSR TIỀN VAY BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH BỘ PHẬN KINH DOANH PFC RM RO RA
 17. 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 6 Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Á Châu – PGD Tân Định giai đoạn 2016 – 2018 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chênh lệch 2017/2016 2018/2017 +/- % +/- % Tổng doanh thu 38.499 45.108 57.207 6.609 17,17 12.099 26,82 Tổng chi phí 31.321 36.437 46.315 5.116 16,33 9.878 27,11 Lợi nhuận trước thuế 7.178 8.671 10.892 1.493 20,8 2.221 25,61 (Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng Á Châu – PGD Tân Định) Tổng doanh thu của ngân hàng Á Châu – PGD Tân Định trong ba năm vừa qua có xu hướng tăng đều qua các năm. Năm 2017, doanh thu đạt 45.108 triệu đồng tăng 6.609 triệu đồng, tương ứng với 17,17% so với năm 2016 (doanh thu đạt 38.499 triệu đồng) và đến năm 2018 (doanh thu đạt 57.207 triệu đồng) doanh thu tăng đến 12.099 triệu đồng tương ứng với 26,82% so với năm 2017. Tổng chi phí của ngân hàng Á Châu – PGD Tân Định cũng có xu hướng tăng dần qua các năm. Năm 2017, chi phí đạt 36.437 triệu đồng tăng 5.116 triệu đồng, tương ứng với 16,33% so với năm 2016 (chi phí đạt 31.321 triệu đồng) và đến năm 2018 (chi phí đạt 46.315 triệu đồng) chi phí tăng đến 9.876 triệu đồng tương ứng 27,115 so với năm 2017. Song song đó, lợi nhuận trước thuế cũng tăng theo, đặc biệt là năm 2018 lợi nhuận trước thuế tăng 25,61% so với năm 2017 (20,8%). Lợi nhuận giai đoạn này tăng là do ngân hàng mở rộng tín dụng, có các ưu đãi với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và do các hoạt động kinh doanh của ACB đều cho lãi, như: lãi thuần, lãi từ dịch vụ, lãi từ hoạt động khác,… Nhìn chung, tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Á Châu – PGD Tân Định trong ba năm vừa qua đang tăng dần và đều qua các năm. Bên cạnh đó, PGD Tân Định cũng không ngừng hoàn thiện và đề ra hàng loạt chiến lượt đột phá nhằm nâng
 18. 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 7 cao vị thế trong ngành và tăng trưởng kinh tế nhằm đáo ứng nhu cầu về chất lượng dịch vụ từ khách hàng liên tục thay đổi trong bối cảnh cạnh tranh gây gắt như hiện nay. 1.2.1 Tình hình huy động vốn Bảng 1.2: Tình hình huy động vốn qua các năm tại PGD Tân Định ĐVT: Triệu đồng Thực hiện Kế hoạch +/- 2017 so với năm 2016 +/- 2018 so với năm 2017 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối 34.086 81.908 84.153 48.400 72.190 174.446 47.822 140.3 2.245 2.74 Nguồn: Tổng hợp số liệu hoạt động tín dụng 2017, Báo cáo hoạt động kinh doanh 2016,2017 & kế hoạch năm 2018 – CN Phan Đình Phùng Hình 1.4: Biểu đồ tình hình huy động vốn qua các năm Huy động vốn là một trong những mục tiêu quan trọng của một PGD. Qua bảng trên cho thấy năm 2016 tình hình huy động vốn rất khó khăn tại PGD đạt 34.086 triệu đồng. Thế nhưng với mức tăng trưởng 140.3% so với năm 2016, năm 2017 đã có bước nhảy vọt đáng kể đạt 81.908 triệu đồng và tăng trưởng chậm hơn ở năm 2018 (tăng 2.74%). So với năm 2016 thì đây là năm mà PGD Tân Định không đạt được chỉ tiêu được giao (48.400 triệu đồng), bởi nhiều lý do khác nhau trong đó thì lý do khách quan là chủ yếu. Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội trong nước và Thế giới có nhiều biến 34,086 81,908 84,153 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2016 2017 2018
 19. 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 8 động phức tạp, lạm phát tăng cao, NHNN áp dụng chính sách tiền tệ - tín dụng thắt chặt, cạnh tranh giữa các Ngân hàng diễn ra gay gắt đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động huy động vốn của PGD rất nhiều. Năm 2017, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức. Khủng hoảng tài chính năm 2016 đã đẩy kinh tế Thế giới vào tình trạng suy thoái đã tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của nước ta. Trước tình hình đó, chính phủ đã có chính sách hỗ trợ lãi suất, nới lỏng tiền tệ…tạo tiền đề cho hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng có phần khởi sắc, tăng 140.3% so với năm 2016. Đây chính là năm hoạt động thành công tại PGD. Là thành quả của công tác lãnh đạo của Chi nhánh và trưởng PGD cùng toàn thể nhân viên tại PGD. Không những thế, PGD đạt 133% so với chỉ tiêu mà Chi nhánh giao (72.190 triệu đồng) Bước vào năm 2018, lạm phát vẫn làm mối quan ngại lớn nhất cho nền kinh tế. NHNN thực hiện thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy tốc độ tăng năm 2018 có phần sụt giảm so với năm trước (tăng 2.74%). Thế nhưng, năm 2018 vẫn là năm thành công của ngân hàng ACB nói chung và của PGD Tân Định nói riêng. Bởi lẽ, thương hiệu ngân hàng ACB ngày càng được nhiều người biết đến bằng những hoạt động, chương trình khuyến mãi hoành tráng nhằm huy động vốn trong năm. 1.2.2 Tình hình sử dụng vốn Sử dụng vốn là khâu cuối cùng quyết định hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Chỉ có sử dụng vốn có hiệu quả mới thúc đẩy được công tác huy động vốn. Nắm bắt được điều này, trong những năm qua, PGD Tân Định đã có những bước phát triển tăng cường hiệu quả sử dụng vốn năm sau cao hơn năm trước, biểu hiện cụ thể trong bảng sau: Bảng 1.3: Dư nợ cho vay tại PGD Tân Định qua các năm. Thực hiện Kế hoạch +/- 2017 so với năm 2016 +/- 2018 so với năm 2017 2016 2017 2018 2016 2017 2018 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối ĐVT: Triệu đồng
 20. 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 9 Nguồn: Tổng hợp số liệu hoạt động tín dụng 2017, Báo cáo hoạt động kinh doanh 2016,2017 & 2018 – CN Phan Đình Phùng Hình 1.5: Biểu đồ tình hình dư nợ tín dụng qua các năm Hoạt động cho vay năm 2016, mặc dù nền kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn nhưng PGD vẫn đạt 179.7% so với chỉ tiêu được giao (7.400 triệu đồng). Tính đến ngày 31/12/2017, tại PGD Tân Định đã cho vay được 50.193 triệu đồng tăng 276.71% so với năm 2016. Mặc dù con số này vẫn không đạt chỉ tiêu mà trên giao (do lãi suất cho vay tăng quá cao kể từ quý III năm 2017 vượt qua sức chịu đựng của khách hàng, NHNN khống chế tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, ngân hàng ACB tạm ngưng cho vay một thời gian đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động cho vay tại PGD) nhưng đây là sự tăng trưởng rất đáng khích lệ cho toàn thể cán bộ công nhân viên tại PGD. Với 50.193 triệu đồng được cho vay, PGD Tân Định đạt 86% so với kế hoạch đề ra (58.424 triệu đồng). Năm 2018, với việc NHNN thắt chặt tín dụng đã ảnh hưởng lớn hoạt động cho vay tại PGD. Tốc độ tăng trưởng đạt 23.71% so với năm 2017 và đạt 53.38% so với chỉ tiêu mà Chi nhánh giao (116.303). 1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh Sang năm 2017, khắc phục được những khó khăn ban đầu mở rộng thị trường hoạt động, PGD đã đạt được một số thành tích nhất định. Cụ thể, năm 2017 lợi nhuận sau thuế đạt 423.000.000 đồng đạt 43% chỉ tiêu được giao là 983.000.000 đồng. Đây 13,324 50,193 62,094 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2016 2017 2018 13.324 50.193 62.094 7.400 58.424 116.303 36.869 276.7 11.901 23.71
 21. 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 10 là sự cố gắng rất lớn của lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong PGD. Năm 2018, mặc dù chưa có những báo cáo chính xác của CN Phan Đình Phùng nhưng căn cứ vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian qua, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả khả quan cho PGD Tân Định. 1.2.4 Đánh giá chung về hoạt động của PGD Tân Định Về tình hình hoạt động: PGD Tân Định được đặt tại quận 1 trên đường Trần Quang Khải, một con đường sầm uất của Quận 1, nơi tập trung nhiều dân lao động và hộ tiểu thương. Chính điều này là một lợi thế thấy rõ của PGD. Trong những năm qua, hoạt động huy động vốn cũng như cho vay đều có những bước phát triển đáng khích lệ. Bước đầu, PGD đã khắc phục được những khó khăn ban đầu của một PGD mới thành lập và đã có một chỗ đứng đáng kể tại Quận 1. Không những thế, PGD không ngừng phát triển đội ngũ cộng tác viên (trả góp ngày) ngày càng nhiều. Chính đội ngũ này đã đem lại một khoản lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng và qua đó quảng bá hình ảnh của ngân hàng rộng khắp các huyện ngoại thành như Củ Chi, Hoc Môn…của Thành phố Hồ Chí Minh. Về đội ngũ nhân sự: Các cán bộ trong PGD luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc. Mặt dù có những va chạm nhỏ trong công việc, nhưng mọi người luôn nhanh chóng hoà thuận, tất cả vì mục tiêu chung, đó là đưa thương hiệu ngân hàng ACB- Sẵn lòng chia sẽ, đến gần hơn với người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động của PGD vẫn chưa đạt. Mặc dù, trong những năm gần đây thì tỷ lệ này có phần tăng theo từng năm. Vì vậy, PGD phải cố gắng hơn nữa trong công tác cho vay nhằm nâng cao hiệu quả cho đơn vị. Phòng cần củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên tín dụng. Năng động, mạnh dạn đề xuất những biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, từ đó phát triển hơn nữa hoạt động huy động huy động vốn cũng như hoạt động cho vay của PGD. Đưa PGD Tân Định trở thành một trong những PGD hoạt động hiệu quả nhất của CN Phan Đình Phùng.
 22. 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 11 1.3. Lý do chọn đề tài Ngân hàng bán lẻ là loại hình ngân hàng chuyên phục vụ cho đối tượng khách hàng là cá nhân. Các sản phẩm dịch vụ được cung cấp phổ biến bao gồm tiết kiệm, kiểm tra tài khoản, cho vay cá nhân, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng… và rất nhiều dịch vụ khác. Một trong những sản phẩm chiếm tỉ trọng cao trong hoạt động của ngân hàng bán lẻ, đó là cho vay tiêu dùng. Cho vay tiêu dùng đã xuất hiện ở các nước phát triển từ những năm 70 của thế kỉ trước. Ở Việt Nam, hoạt động này mới chỉ được các ngân hàng thương mại chú ý khoảng 15 năm trở lại đây, và hiện nay, đây là mảng thị trường tiềm năng mà tất cả các ngân hàng đều hướng tới. Việt Nam với dân số khoảng 85 triệu người và mức thu nhập của người dân ngày càng tăng hứa hẹn sẽ là sân chơi bán lẻ rộng mở cho các ngân hàng thương mại nói riêng và tất cả các tổ chức tín dụng nói chung. Đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (NGÂN HÀNG ACB), mở rộng cho vay tiêu dùng là mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngân hàng ACB trong thời gian tới nhằm phấn đấu trở thành một trong những ngân hàng đa năng hiện đại hàng đầu Việt Nam. Chính vì vậy, đề tài “Giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP ACB – CN Phan Đình Phùng – PGD Tân Định” đã được lựa chọn nhằm mục tiêu nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động cho vay tiêu dùng ở CN Phan Đình Phùng – PGD Tân Định, từ đó đưa ra các kiến nghị và đề xuất để phát triển hoạt động này. 1.4. Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng ngân hàng ACB – CN Phan Đình Phùng – PGD Tân Định - Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ở ngân hàng ACB – CN Phan Đình Phùng – PGD Tân Định. 1.5. Đối tượng nghiên cứu Căn cứ vào ba mục tiêu trên, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của công trình tập trung vào hoạt động cho vay tiêu dùng ở ngân hàng ACB trong thời gian qua.
 23. 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 12 1.6. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là phương pháp thu thập thông tin và phương pháp phân tích. Thông tin thu thập được thông qua nhiều kênh như quá trình thực tập trực tiếp tại chi nhánh, phỏng vấn các cán bộ công nhân viên của ngân hàng, các báo cáo tài chính năm, báo cáo tín dụng… Phương pháp phân tích sử dụng các thông tin này, kết hợp với phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp thông tin, từ đó đưa ra những nhận định về tình hình cho vay tiêu dùng ở ngân hàng ACB.
 24. 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 13 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1. Cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại 2.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng là hình thức tài trợ cung ứng vốn cho mục đích chi tiêu của cá nhân, hộ gia đình. Các khoản cho vay tiêu dùng là nguồn tài chính quan trọng giúp cho người tiêu dùng trang trải nhu cầu cuộc sống trước khi họ có khả năng về tài chính để thụ hưởng. 2.1.2 Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại. 2.1.2.1. Đối với người tiêu dùng. Các cá nhân và hộ gia đình là những người hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động cho vay tiêu dùng. Khi chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu chi tiêu của họ cũng phong phú và đa dạng hơn. Song không phải lúc nào họ cũng có khả năng thoả mãn được những nhu cầu tiêu dùng nay. Do khả năng tài chính có hạn, họ không thể có một khoản tiền lớn để đáp ứng ngay lập tức mà cần phải có một khoảng thời gian tích luỹ nhất định. Trong nhiều trường hợp, người ta chỉ có thể thụ hưởng những nhu cầu đó khi về già. Các khoản cho vay tiêu dùng của ngân hàng đã giúp người tiêu dùng kết hợp được nhu cầu hiện tại với khả năng thanh toán trong tương lai. 2.1.2.2 Đối với ngân hàng thương mại. NHTM là một tổ chức tài chính trung gian đứng ra huy động tiền gửi từ dân cư và các tổ chức kinh tế xã hội để thực hiện cho vay. Hoạt động cho vay của ngân hàng phải đảm bảo bù đắp được tất cả các chi phí có liên quan, tạo ra một khoản sinh lời cần thiết để hoạt động của ngân hàng có lãi và tăng trưởng. Đối với cho vay tiêu dùng, do lãi suất hấp dẫn và ổn định hơn so với cho vay kinh doanh. Mặt khác, số lượng các món vay tiêu dùng lớn nên rủi ro sẽ được phân tán. Vì vậy thu nhập từ cho vay tiêu dùng là một nguồn thu không nhỏ và có thể bù đắp chi phí hoạt động của ngân hàng. Khi thực hiện cho vay tiêu dùng, ngân hàng thương mại có thể đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình. Như vậy, ngân hàng nâng cao thu nhập đồng thời phân tán rủi ro có thể gặp trong hoạt động tín dụng.
 25. 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 14 Vậy, với việc mở rộng cho vay tiêu dùng, ngân hàng vừa mở rộng được khách hàng, vừa tận dụng nguồn vốn huy động, vừa đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, nhờ đó ngân hàng nâng cao được sức cạnh tranh. 2.1.2.3. Đối với nền kinh tế xã hội. Thông qua các khoản cấp tín dụng cho người tiêu dùng, ngân hàng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện tái sản xuất sức lao động, nâng cao khả năng làm việc, nâng cao hiệu quả công việc mà họ đảm nhận. Cho vay tiêu dùng góp phần đáng kể vào chính sách kích cầu của nhà nước. Bằng việc kích thích tiêu dùng, kích thích sản xuất, cho vay tiêu dùng giúp nhà nước đạt được một số mục tiêu kinh tế xã hội nhất định: tăng mức sống cho dân cư, tăng GDP, thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh. 2.2. Phân loại cho vay tiêu dùng. 2.2.1. Theo hình thức bảo đảm tiền vay. Cho vay cầm đồ. Cho vay cầm đồ là hình thức ngân hàng cho khách hàng vay tiền và giữ tài sản của khách hàng để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của khách hàng trong hợp đồng cầm đồ. Về điều kiện của tài sản cầm đồ. Danh mục và điều kiện của tài sản cầm đồ được ngân hàng quy định cụ thể trên cơ sở quy định của pháp luật và chính sách tín dụng của ngân hàng cho vay. Thường, tài sản cầm đồ là động sản, có giá trị mua bán trao đổi và phải thuộc sở hữu hợp pháp của người vay hoặc nếu không phải có giấy uỷ quyền hợp pháp của những người sở hữu cho khách hàng mang đi cầm đồ, uỷ quyền cho ngân hàng xử lý tài sản khi khách hàng vi phạm hợp đồng cầm đồ. Cho vay đảm bảo bằng lương hay thu nhập. Ngân hàng cho khách hàng vay tiền để đáp ứng nhu cầu chi tiêu trên cơ sở thế chấp bằng lương. Nó chủ yếu được áp dụng cho các khách hàng có việc làm ổn định, thu nhập ngoài việc đủ trang trải các chi tiêu thường xuyên còn đủ tích luỹ để trả nợ vay. Trong việc xét duyệt cho vay, ngân hàng cần có một bảng kê khai các khoản thu nhập về lương và thu nhập khác (có xác nhận của đơn vị trả lương) cũng như chi
 26. 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 15 tiêu thường xuyên của người vay. Số tiền cho vay được quyết định dựa trên nhu cầu vay (có mục đích sử dụng rõ ràng), thu nhập ròng thường xuyên của khách hàng, mức cho vay tối đa của ngân hàng. Khi nhận tiền vay, khách hàng phải cam kết nếu không trả được nợ đến hạn (thường là quá 3 kỳ trả nợ) , ngân hàng có quyền nhận lương của khách hàng để thu nợ. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ tiền vay. Hình thức này chủ yếu áp dụng đối với tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, như: cho vay sửa chữa nhà, mua nhà, mua quyền sử dụng đất; cho vay mua sắm phương tiện đi lại… Mức cho vay của ngân hàng phụ thuộc vào tình hình tài chính, khả năng trả nợ của khác hàng, giá trị tài sản mua sắm, mức tối đa thường từ 50 – 60 % giá trị tài sản mua sắm. Điều kiện, quy trình cho vay cũng như việc xử lý tài sản trong hình thức này, về cơ bản cũng tương tự như cho vay cầm đồ, khác một số thủ tục như sau: Sau khi được phê duyệt cho vay, ngân hàng mở tài khoản giữ hộ và chờ thanh toán cho khách hàng. Ngân hàng và khách hàng chỉ ký hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ (thời điểm nhận nợ là thời điểm ngân hàng chuyển tiền thanh toán cho người bán) khi khách hàng đã nộp tiền vào tài khoản của mình tại ngân hàng. 2.2.2. Theo mục đích vay. Cho vay tiêu dùng cư trú: Là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng hoặc cải tạo nhà ở của khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia đình Cho vay tiêu dùng phi cư trú: Là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho việc trang trải các chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học hành, giải trí, du lịch… 2.2.3. Theo phương thức hoàn trả. Cho vay trả góp: Là hình thức cho vay tiêu dùng phổ biến hiện nay. Có thể hiểu như sau: “ cho vay tiêu dùng trả góp là hình thức cho vay tiêu dùng trong đó người đi vay trả nợ (gồm cả gốc và lãi) cho ngân hàng nhiều lần theo những kì hạn nhất định trong thời hạn cho vay “.
 27. 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 16 Phương thức này áp dụng cho những khoản vay có giá trị lớn hoặc thu nhập từng kỳ của người vay không đủ khả năng thanh toán một lần hết số nợ vay. Đối với cho vay tiêu dùng trả góp, NHTM thường quan tâm đến một số vấn đề cơ bản: Loại tài sản được tài trợ: Ngân hàng thường chỉ tài trợ cho nhu cầu mua sắm các tài sản có giá trị lớn hoặc có thời gian sử dụng lâu dài. Số tiền phải trả trước: Người đi vay tiền được yêu cầu phải trả trước một số tiền nhất định đối với tài sản mà họ có nhu cầu, phần còn lại do ngân hàng tài trợ. Số tiền trả trước phải đủ lớn nhằm nâng cao ý thức trả nợ ngân hàng của khách hàng, đồng thời giúp ngân hàng hạn chế được rủi ro tín dụng khi khách hàng không trả được nợ. Chi phí của khoản vay: là chi phí mà người đi vay phải trả cho ngân hàng bao gồm lãi vay và các chi phí khác có liên quan. Chi phí này phải trang trải được chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động, bù đắp rủi ro đồng thời mang lại lợi nhuận thoả đáng cho ngân hàng. Cho vay tiêu dùng phi trả góp: Là hình thức cho vay tiêu dùng theo đó khách hàng sẽ thanh toán tiền gốc cho ngân hàng một lần vào cuối kỳ, còn tiền lãi khách hàng trả hàng tháng với lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn vay. Phương thức này áp dụng với khoản vay nhỏ, ngắn hạn Cho vay tuần hoàn: Cho vay tiêu dùng tuần hoàn là khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc phát hành séc được phép thấu chi dựa trên tài khoản vãng lai. Ngân hàng căn cứ vào khả năng trả nợ và thu nhập của khách hàng để cho vay với một hạn mức tín dụng nhất định và trong một thời hạn đã thoả thuận. Nếu khách hàng vượt quá hạn mức tín dụng , ngân hàng sẽ ngừng cung cấp sản phẩm dịch vụ cho họ. Ưu điểm của phương pháp này là khách hàng chỉ cần làm thủ tục vay 1 lần nhưng có thể vay ngân hàng nhiều lần với số tiền vay khác nhau. Tuy nhiên hạn chế của phương pháp này là khách hàng không thể vay một số tiền lớn với thời hạn lâu. 2.2.4. Theo phương thức tài trợ Cho vay gián tiếp:
 28. 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 17 Được hiểu là hình thức cấp tín dụng mà ngân hàng không trực tiếp tiếp xúc, cấp vốn cho khách hàng và khách hàng cũng không trực tiếp trả nợ cho ngân hàng. Ngân hàng mua các khoản nợ phát sinh từ những công ty chuyên cung cấp những sản phẩm dịch vụ để cho vay với người tiêu dùng. Hình thức này phát triển cùng với sự ra đời của phương thức tiếp thị mới và cách thức người tiêu dùng mua sắm hàng hoá lâu bền. Người tiêu dùng có xu hướng mua sắm hàng hoá trước khi dàn xếp nguồn tài trợ. Nhiều công ty bán lẻ và các đại lý đã chấp nhận bán chịu hàng hoá cho khách hàng với điều kiện khách hàng phải hoàn trả lại số tiền sau một thời gian nhất định. Tuy nhiên do năng lực tài chính, họ cần có vốn để duy trì hoạt động và họ buộc phải tìm đến ngân hàng. Ưu điểm của hình thức này là ngân hàng có cơ hội tăng doanh số cho vay mà mất ít chi phí nghiệp vụ. Trong cho vay tiêu dùng gián tiếp, các công ty bán lẻ cũng phải chịu trách nhiệm giám sát các khoản vay trong một thời gian nhất định, theo dõi các tài khoản không trả đúng hạn. Nhờ đó ngân hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí đáng kể. Tuy nhiên, sự tài trợ này có những hạn chế nhất định. Ngân hàng không trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, toàn bộ thông tin về khách hàng từ các công ty bán lẻ, do đó ngân hàng không có cơ sở để đánh giá khách hàng một cách chính xác. Các khoản nợ của khách hàng thiếu sự kiểm soát của ngân hàng trước trong và sau khi cho vay. Vì vậy, ngân hàng đứng trước nguy cơ rủi ro tín dụng rất cao. Mặt khác, do tâm lý của khách hàng mua trả góp, họ thường có cảm giác món nợ có thể xoá bằng việc trả lại hàng nếu hàng hoá không thoả mãn hoặc họ không có đủ khả năng tài chính mua nó; vì vậykhi biết mình chịu một khoản vay của ngân hàng họ thường có tâm lý bất hợp tác với ngân hàng. Do hạn chế như trên mà nhiều ngân hàng không hoặc hạn chế tham gia vào hình thức tài trợ này. Và luôn kiểm tra giám sát chặt chẽ các khoản vay. Cho vay tiêu dùng trực tiếp: Là hình thức khách hàng và ngân hàng trực tiếp gặp nhau để tiến hành cho vay và thu nợ. So với cho vay gián tiếp, chất lượng các khoản cho vay được nâng cao hơn. Ngân hàng tiến hành thẩm định đánh giá trước khi đưa ra quyết định cho vay, mặt
 29. 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 18 khác ngân hàng còn có sự giám sát chặt chẽ khách hàng sau cho vay, nhờ đó hạn chế thấp nhất rủi ro tín dụng có thể xảy ra. Hơn nữa, cán bộ tín dụng ngân hàng là những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, các quyết định tín dụng trực tiếp của ngân hàng thường có cơ sở và chất lượng cao hơn so với công ty bán lẻ. Mặt khác, khi tiếp xúc với khách hàng, cán bộ tín dụng quan tâm đến chất lượng tín dụng, trong khi các công ty bán lẻ thường coi trọng doanh số bán hàng và từ đó đưa ra các quyết định “ tín dụng “ nhanh chóng. Hình thức cho vay tiêu dùng trực tiếp linh hoạt hơn so với cho vay gián tiếp do quan hệ trực tiếp dễ xử lý những phát sinh hơn làm thoả mãn quyền lợi của cả hai bên. Mặt khác, nhờ mối quan hệ tốt với khách hàng trong quá trình cho vay, ngân hàng sẽ giữ chân được khách hàng và có cơ hội gia tăng khách hàng tiềm năng. 2.3.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại. Để đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại, nên kết hợp phân tích số tương đối và số tuyệt đối; theo dõi tình hình biến động của chỉ tiêu phân tích qua các năm ; khi đánh giá hiệu quả cho vay tiêu dùng tại một đơn vị, chi nhánh có thể so sánh từng chỉ tiêu với mức chỉ tiêu bình quân tương ứng trong cùng hệ thống ngân hàng. Nếu có điều kiện khi đánh giá hiệu quả cho vay tại một ngân hàng thương mại, có thể so sánh các chỉ tiêu của ngân hàng đang nghiên cứu với các chỉ tiêu tương ứng bình quân của các ngành ngân hàng còn lại và chỉ tiêu tương ứng của từng ngành. 2.3.1. Nhóm chỉ tiêu dư nợ cho vay Doanh số cho vay Doanh số cho vay là số tiền mà ngân hàng cho khách hàng vay. Tốc độ tăng doanh số cho vay được tính theo công thức: 𝑇ố𝑐 độ 𝑡ă𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑠ố =( Doanh số cho vay kỳ này Doanh số cho vay kỳ trước − 1) × 100 Doanh số cho vay phản ánh quy mô tuyệt đối của hoạt động cho vay của ngân hàng. Tốc độ tăng doanh số phản ánh khả năng mở rộng cho vay qua các thời kỳ. Doanh số cho vay và tốc độ cho vay phản ánh khả năng mở rộng tín dụng nhưng chưa đủ khẳng định hiệu quả cho vay của NHTM. Doanh số thu nợ.
 30. 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 19 Doanh số thu nợ phản ánh số vốn khách hàng hoàn trả ngân hàng trong từng thời kỳ nhất định. Doanh số thu nợ phản ánh hai khả năng: một, khách hàng hoàn trả vốn vay ngân hàng đúng hạn. Hai là, ngân hàng tăng thu nợ quá hạn, thu hồi nợ sớm do có dấu hiệu không lành mạnh trong tình hình tài chính của khách hàng. Dư nợ cho vay và tốc độ tăng dư nợ cho vay Dư nợ cho vay là tổng dư nợ của ngân hàng tại một thời điểm nhất định. Tốc độ dư nợ cho vay qua các năm được tính như sau: 𝑇ố𝑐 độ 𝑡ă𝑛𝑔 𝑑ư 𝑛ợ =( 𝐷ư 𝑛ợ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑦 𝑘ỳ 𝑛à𝑦 𝐷ư 𝑛ợ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎𝑦 𝑘ỳ 𝑡𝑟ướ𝑐 ) × 100 2.3.2. Các chỉ tiêu nợ quá hạn. Nợ quá hạn là khoản nợ mà khách hàng không hoàn trả được cho ngân hàng khi đã đến hạn thoả thuận trên hợp đồng tín dụng. Các chỉ tiêu nợ quá hạn phản ánh mức độ an toàn của hoạt động tín dụng. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ bình quân: là tỷ lệ giữa khoản nợ gốc quá hạn (hoặc tính cả tiền lãi quá hạn) trên tổng dư nợ. 𝑇ỷ 𝑙ệ 𝑛ợ 𝑞𝑢á ℎạ𝑛 = Nợ gốc quá hạn Tổng dư nợ Tỷ lệ nợ quá hạn thấp biểu hiện độ an toàn tín dụng tại ngân hàng cao và ngược lại. NHTM có nhiều khoản nợ quá hạn có nguy cơ mất vốn cao, làm hiệu quả tín dụng tại ngân hàng thấp. Tỷ lệ nợ quá hạn ngầm chỉ ra rủi ro đối với các khoản cho vay, cho biết tỷ lệ dư nợ có nguy cơ mất vốn một phần hoặc toàn bộ trên tổng dư nợ. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ > 7 % là yếu kém. Nếu chỉ số này dưới mức 5 % , ngân hàng được đánh giá có nghiệp vụ tín dụng, chất lượng cho vay cao. Tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ quá hạn phản ánh rủi ro nhiều khi không chính xác.Sự gia tăng các khoản cho vay nhanh chóng có thể che dấu vấn đề nợ quá hạn do tổng số dư nợ cho vay gia tăng, trong khi số dư nợ quá hạn chỉ tăng khi các khoản nợ đến kỳ hạn phải trả. Tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng dư nợ quá hạn: Khi khách hàng không trả được nợ đến hạn, ngân hàng thường gia hạn nợ cho khách hàng, tạo điều kiện cho họ có thể thu xếp để trả được nợ cho ngân hàng. Nợ khó
 31. 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 20 đòi là khoản nợ đã quá một kỳ hạn gia hạn nợ. Việc sử dụng tỷ lệ nợ khó đòi trên tổng dư nợ quá hạn cho biết tỷ lệ phần trăm tổng nợ quá hạn có khả năng thu hồi. Việc sử dụng thêm chỉ tiêu này cho phép đánh giá chi tiết hơn độ an toàn tín dụng. 2.3.3. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động cho vay: 𝑇ỷ 𝑡𝑟ọ𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 𝑛ℎậ𝑝 = ( Thu nhập từ hoạt động cho vay Tổng thu nhập của ngân hàng ) × 100 Đây là chi tiêu để so sánh thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng trong tổng thu nhập của NHTM
 32. 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 21 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG ACB – CN PHAN ĐÌNH PHÙNG – PGD TÂN ĐỊNH 3.1 Những sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng chủ yếu  Cho vay du học - Khách hàng: người đi du học (nước ngoài/Việt Nam) hoặc thân nhân (hàng thừa kế thứ nhất, thứ 2 và ba) của những đối tượng này. - Tiện ích nổi bật: đáp ứng các nhu cầu của khách hàng khi du học: + Thanh toán chi phí du học (học phí và sinh hoạt phí) trong suốt quá trình du học. + Cấp hạn mức tín dụng đảm bảo năng lực tài chính bổ túc hồ sơ du học. + Phát hành thư bảo lãnh thanh toán bổ túc hồ sơ du học. • Cho vay mua ô tô - Khách hàng: cá nhân có nhu cầu mua xe ô tô với mục đích tiêu dùng. - Tiện ích nổi bật: + Đáp ứng mọi nhu cầu mua xe ô tô với thủ tục đơn giản và nhanh nhất. + TSĐB là chính chiếc xe được mua. + Thời gian giải quyết đối với hồ sơ hợp lệ trong vòng 24h. • Cho vay mua nhà dự án - Khách hàng: cá nhân có nhu cầu hỗ trợ vốn mua/nhận chuyển nhượng BĐS (nhà, căn hộ, đất ở). - Tiện ích nổi bật: + Đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng liên quan đến mua/nhận chuyển nhượng BĐS (nhà, căn hộ, đất ở). + Thời hạn vay tối đa lên đến 15 năm. + Chấp nhận TSĐB hình thành từ vốn vay (nếu là căn hộ thì ACB - PGD Tân Định và đơn vị chủ dự án phải có hợp đồng kiên kết). -Sự khác nhau của thủ tục đảm bảo tiền vay giữa BĐS có liên kết và BĐS không liên kết: + Bất động sản có liên kết: Ký thỏa thuận ba bên gồm: ACB - PGD Tân Định , khách hàng, chủ đầu tư.
 33. 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 22 Tùy theo quy định của Nhà nước trong từng thời kỳ, có thể công chứng hợp đồng thế chấp theo quy định đối với từng dự án cụ thể. + Bất động sản không liên kết: Thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp theo quy định.  Cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài Đối tượng cho vay: là tất cả các chi phí cần thiết để được đi lao động ở nước ngoài. Phương thức cho vay: trả lãi hàng tháng và trả gốc vào cuối kỳ (khoản vay là ngắn hạn) hoặc trả dần (gốc và lãi) hàng tháng. Thời hạn cho vay: Ngân hàng sẽ căn cứ vào khả năng trả nợ của khách hàng và thời hạn hợp đồng ở nước ngoài để thoả thuận trong hợp đồng tín dụng nhưng không quá thời hạn hợp đồng làm việc ở nước ngoài. Mức cho vay: Ngân hàng ABC cho vay tối đa 80 % tổng chi phí hợp pháp cần thiết. Bảo đảm tiền vay: - Bảo đảm tiền vay bằng tài sản đối với người lao động là hộ độc thân  Cho vay kinh doanh tại chợ - Có thể dùng quyền góp vốn/mua/thuê điểm kinh doanh tại chợ (ĐKDTC) để bảo đảm nợ vay. - Mức cho vay lên đến 50% giá trị quyền góp vốn/mua/thuê ĐKDTC; - Thời hạn cho vay tối đa 12 tháng; - Phương thức vay vốn đa dạng, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm kinh doanh tại chợ; - Mức lãi suất hợp lý, cạnh tranh, thay đổi phù hợp với thị trường.  Cho vay tiêu dùng đối với cán bộ công nhân viên - Không cần tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp; - Giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tiêu dùng cấp bách; - Số tiền cho vay lên đến 300 triệu đồng; - Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng; - Lãi suất vay vốn hợp lý, cạnh tranh.
 34. 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 23  Cho vay tiêu dùng có bảo đảm bằng số dư tài khoản, sổ thẻ tiết kiệm - Giúp khách hàng giải quyết nhanh chóng các nhu cầu tiêu dùng cấp bách; - Hạn mức vay được duyệt không hạn chế, tùy thuộc vào loại tiền gửi, sổ/thẻ TK, GTCG; - Thời hạn cho vay tối đa là 36 tháng; - Giải quyết trong vòng 24 giờ làm việc; - Lãi suất vay vốn hợp lý, cạnh tranh.  Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán - Lãi suất vay vốn hợp lý, cạnh tranh; - Số tiền vay ở mức tối đa, tùy thuộc vào số tiền bán chứng khoán đã được khớp lệnh bán sau khi trừ đi lãi cho vay và phí liên quan đến khoản vay (nếu có). - Thủ tục đơn giản, nhận tiền ngay trong ngày làm việc; - Phương thức nhận tiền vay, trả nợ linh hoạt;  Các sản phẩm cho vay khác:, Cho vay hộ sản xuất kinh doanh cá thể: hỗ trợ vốn lưu động, Cho vay thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống khác: - Khách hàng: tất cả các nhu cầu tiêu dùng (bao gồm xây dựng, sửa chữa nhà và mua xe ô tô đảm bảo bằng BĐS…), ngoại trừ: + Chuyển nhượng BĐS. + Mua xe ô tô đảm bảo bằng chính chiếc xe được mua. + Du học, chứng minh năng lực tài chính. - Tiện ích nổi bật: + Đáp ứng mọi nhu cầu cá nhân với thủ tục đơn giản. + Chấp nhận BĐS chưa có giấy tờ hoàn chỉnh. - Khách hàng: cá nhân có thu nhập bình quân trong 6 tháng gần nhất trên 3trđ/tháng thuộc các đối tượng sau: + Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động chính thức, đang làm việc tại các ngành nghề, công ty được ACB - PGD Tân Định chấp nhận. + Cá nhân có thu nhập ổn định.
 35. 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 24 - Khách hàng: cá nhân có nhu cầu sử dụng vốn khi chưa thực hiên tất toán thẻ tiền gửi do ACB - PGD Tân Định hoặc các TCTD khác phát hành và không sử dụng dịch vụ thấu chi. Trường hợp cầm cố bằng thẻ tiền gửi ACB - PGD Tân Định hoặc các TCTD khác phát hành thì phải có giấy xác nhận phong tỏa tài khoản của đơn vị phát hành. - Khách hàng: cá nhân nữ thuộc các đối tượng: + Cán bộ nhân viên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, trả lương qua NH, thu nhập bình quân 6 tháng gần nhất tối thiểu 3trđ, có hợp đồng lao động chính thức được các đơn vị tại ACB - PGD Tân Định chấp nhận. + Thu nhập bình quân 6 tháng gần nhất tối thiểu 10trđ 3.2. Các hình thức cho vay tiêu dùng Các hình thức cho vay tiêu dùng tại tại ngân hàng ACB – CN Phan Đình Phùng – PGD Tân Định gồm: cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, mua nhà đối với dân cư; cho vay mua sắm ôtô, các đồ dùng lâu bền khác, cho vay chi trả tiền thuốc men, viện phí... Trong đó thì cho vay mua nhà, sửa chữa nhà ở chiếm số lượng lớn nhất. Điều này phản ánh nhu cầu về nhà ở là rất cần thiết và được khá nhiều khách hàng quan tâm. Phương tiện đi lại cũng là điều quan tâm tiếp theo của khách hàng. Mặc dù vậy một số nhu cầu của khách hàng vẫn chưa đáp ứng được. Với phương thức bảo đảm. Phưong thức có bảo đảm vẫn là một điều cần thiết khi khách hàng đến vay vốn ngân hàng, Tuy nhiên có một quy định có thể giúp khách hàng đến vay vốn mà không cần tài sản đảm bảo. Đấy là trường hợp khách hàng là các cán bộ công nhân viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ngân hàng. Từ khi có công văn số 34/CV- NHNN ngày 7/1/2000 về việc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với cán bộ công chức và thu nợ từ lương, trợ cấp thì hình thức cho vay tín chấp này đã phát triển mạnh mẽ. Trong tổng số các món cho vay của PGD có đến 60% là các khoản vay tín chấp lương. Tuy nhiên các khoản vay này chỉ được cấp hạn mức là 40 triệu để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Đối với cho vay cầm cố, giấy tờ có giá đem cầm cố chủ yếu là sổ tiết kiệm, vì khách hàng cần tiền gấp trong khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn. Về phương thức trả nợ, chi nhánh có các hình thức cho vay tiêu dùng trả một lần và cho vay tiêu dùng trả góp trong đó hình thức vay trả góp là chủ yếu. Hình thức
 36. 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 25 vay trả góp rất được khách hàng quan tâm, nó phù hợp với đa số khả năng của người dân. Hình thức cho vay tiêu dùng tuần hoàn (cho vay thẻ tín dụng) mới đang ở giai đoạn thử nghiệm chưa đưa vào áp dụng trong thực tế.
 37. 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 26 3.3 Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng ACB – PGD Tân Định Bước 1: Tiếp xúc khách hàng Trong quá trình tiếp xúc khách hàng, nhân viên tín dụng tìm hiểu sơ bộ về khách hàng: Mục đích vay của khách hàng là gì? Công việc của khách hàng hiện nay là gì? Nguồn thu nhập hàng tháng từ đâu? Bao nhiêu? Có đủ khả năng thanh toán định kỳ cho NH hay không?….Bên cạnh đó nhân viên tín dụng còn phải tiến hành định giá sơ bộ về TSĐB của khách hàng: mãi lực thị trường của tài sản đó, tính hợp pháp của tài sản đảm bảo… Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những giấy tờ cấn thiết: - Phương án sử dụng vốn – các tài liệu chứng minh cho phương án vay như hoá đơn, hợp đồng kinh tế, các giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay. - Hộ khẩu, CMND của vợ, chồng (bản photo) - Giấy kết hôn (nếu chưa kết hôn phải có sát nhận của UBND xã, phường nơi cư trú là vẫn còn trong tình trạng độc thân) - Những giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập, các giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh của bên thứ ba… Bước 2: Nhân viên tín dụng lập Tờ trình thẩm định tài sản gửi Trưởng phòng, hay giám đốc chi nhánh xem xét. Nội dung tờ trình phải khái quát một cách đầy đủ các yếu tố như: - Các thông tin chung về khách hàng: Tên, địa chỉ của cá nhân tổ chức có nhu cầu vay vốn - Chứng từ pháp lý về tài sản - Mô tả về tài sản của khách hàng - Kết quả thẩm định… Bước 3: Lập hồ sơ tín dụng Sau khi được cấp trên xét duyệt Tờ trình, nhân viên tín dụng trình Trưởng phòng giao dịch xem xét quyết định. Hồ sơ trình duyệt gồm các tài liệu sau: - Tờ trình thẩm định tín dụng do CBTD lập - Giấy đề nghị vay vốn - Phương án vay vốn, Kế hoạch sử dụng vốn vay , Lịch trả nợ - Tài liệu giấy tờ về tài sản đảm bảo.
 38. 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 27 - Thông tin CIC (nếu có). - Các tài liệu khác. Bước 4: Lập hợp đồng Sau khi hồ sơ dược chấp thuận cho vay, nhân viên tín dụng thông báo ngay cho khách hàng biết về số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất, kỳ đóng lãi,…đồng thời tiến hành soạn thảo các hợp đồng, giấy tờ để trình Trưởng phòng giao dịch ký. - Hợp đồng tín dụng/Hợp đồng cấp bảo lãnh (4 bản) - Hợp đồng thế chấp tài sản/ Cầm cố tài sản (5 bản) - Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch đảm bảo (2 bản) - Văn bản xác định đối tượng thế chấp (2 bản) Bước 5: Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản Sau khi hoàn thành các bước trên, khách hàng và ngân hàng tiến hành công chứng Hợp đồng thế chấp tài sản tại các phòng công chứng. Các giấy tờ cần thiết cho việc công chứng bao gồm: - Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch - Hợp đồng tín dụng. - Hợp đồng thế chấp. - Văn bản về xác định đối tượng hợp đồng giao dịch. - Biên bản kiểm định tài sản. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và QSDĐ ở. - Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất… - Giấy giới thiệu của Ngân hàng - Lời chứng của công chứng viên Sau khi hoàn thành thủ tục cần thiết Công chứng viên xác thực, đóng dấu. Bước 6: Đăng ký giao dịch đảm bảo - Đối với loại tài sản là đất đai, nhà ở: Lập Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tới Phòng Tài nguyên – Môi trường Quận, Huyện yêu cầu đăng ký giao dịch đảm bảo. Các giấy tờ cần thiết: - Hợp đồng thế chấp. - Phiếu đăng ký Giao dịch đảm bảo.
 39. 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 28 - Giấy giới thiệu của Ngân hàng. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và QSDĐ ở. - Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất. - Các giấy tờ cần thiết khác. Bước 7: Giải ngân Ngân hàng hướng dẫn khách hàng làm Giấy đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ và Biên bản giao nhận hồ sơ tài sản đảm bảo trình trưởng phòng giao dịch ký giải ngân. Bước 8: Lưu hồ sơ và giám sát các khoản tín dụng Thủ quỹ tiến hành lưu hồ sơ và theo dõi kế hoạch trả nợ của Khách hàng. Ba tháng một lần cán bộ tín dụng đến thăm hỏi khách hàng, đồng thời giám sát việc sử dụng vốn của khách hàng. Bước 9: Tất toán khoản vay Nếu Khách hàng tất toán đúng hạn hoặc trước hạn thì NH tiến hành hoàn lãi 1 phần cho KH. Nếu KH chậm tất toán NH chuyển nợ xấu và theo dõi để có những biện pháp cần thiết để thu hồi vốn vay. 3.4. Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng ACB – CN Phan Đình Phùng - PGD Tân Định 3.4.1 Quy mô và tốc độ tăng trưởng của cho vay tiêu dùng: Bảng 3.1: Tỷ trọng dư nợ theo thời hạn vay ĐVT: Triệu đồng Năm 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 +/- % +/- % Tổng 3.368 29.554 49.694 26.186 777,6 20.140 68,1 Nguồn: Báo cáo tín dụng tháng 12 các năm 2016 – 2018 – PGD Tân Định Qua bảng trên cho thấy, qui mô và tốc độ tăng trưởng của hoạt động CVTD tại PGD Tân Định liên tục tăng và chiếm một tỷ trọng ngày càng lớn trong dư nợ tín dụng tại PGD này. Cụ thể, tỷ trọng này chỉ chiếm 25.27% trong năm 2016 nhưng sang năm 2017 qui mô của hoạt động này tăng gấp 8.78 lần so với năm 2016 và đạt 58.88% trong tổng dư nợ tín dụng.
 40. 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 29 Tình hình vẫn tiếp tục khả quan khi trong năm 2018 tỷ trọng này chiếm trên 80% trong tổng dư nợ. Xét về qui mô của các khoản CVTD thì có phần tăng chậm lại đôi chút (tăng 1.68 lần) so với năm 2017. Tổng dư nợ CVTD trong năm 2018 ước đạt 49.694.000.000 đồng. Hình 3.1: Tỷ trọng dư nợ theo thời hạn vay 3.4.2 Phân tích cơ cấu trong cho vay tiêu dùng 3.4.2.1 Phân tích cơ cấu theo thời hạn vay Bảng 3.2: Tỷ trọng dư nợ theo thời hạn vay ĐVT: Triệu đồng Năm 2016 2017 2018 Tiêu thức Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Ngắn hạn 1.417,727 42.10% 12.230,003 41.38% 14.620,529 29.42% Trung hạn 1.949,867 57.90% 14.892,260 50.39% 32.928,963 66.26% Dài hạn - 0.00% 2.431,650 8.23% 2.144,517 4.32% Tổng 3.367,594 100% 29.553,913 100% 49.694 100% Nguồn: Báo cáo tín dụng tháng 12 các năm 2016 – 2018 – PGD Tân Định 3.368 29.554 49.694 0 10 20 30 40 50 60 2016 2017 2018
 41. 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 30 Hình 3.2: Tỷ trọng dư nợ theo thời hạn vay Qua bảng trên cho thấy tỷ trọng cho vay có thời hạn từ 1 đến 5 năm chiếm một tỷ trọng lớn trong cho vay tiêu dùng tại PGD Tân Định. Qua 3 năm tỷ lệ này đều trên 50%. Có sự biến động lớn trong năm 2018 khi tỷ trọng cho vay trung hạn tăng hơn gấp đôi so với năm 2017. Lý do tỷ trọng cho vay tiêu dùng của PGD tập trung vào cho vay trung hạn là do khách hàng đến vay nhằm mục đích mua, sửa chữa nhà cửa là chủ yếu. Việc mua nhà cửa, đất đai phải cần một số vốn lớn nên thời hạn mà khách hàng đề nghị vay thường là trung hạn, cũng như những món vay dùng cho hoạt động này thường lớn hơn những món cho vay tiêu dùng thông thường. 3.4.2.2 Phân tích cơ cấu theo nhóm nợ Bảng 3.3: Tỷ trọng dư nợ theo nhóm nợ ĐVT: Triệu đồng Năm 2016 2017 2018 Tiêu thức Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Nhóm 1 3.367,59 100% 29.053,91 98.31% 49.094 98.79% Nhóm 2 - 0.00% 500 1.69% 600 1.21% Nhóm 3 - 0.00% - - - - Nhóm 4 - 0.00% - - - - Nhóm 5 - 0.00% - - - - Tổng 3.367,59 100% 29.553,91 100% 49.694 100% 1417727 12230003 14620529 1949867 14892260 32928963 2431650 2144517 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 2016 2017 2018 Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn
 42. 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 31 Nguồn: PGD Tân Định cung cấp Với việc luôn nâng cao chất lượng tín dụng, thẩm định kỹ các hồ sơ vay vốn, chọn lọc kỹ các đối tượng khách hàng xin vay…nên trong những năm qua tỷ trọng nợ xấu nhóm 3, 4,5 không có trong CVTD tại PGD Tân Định. Đây là điểm nổi bật trong hoạt động cho vay tại PGD. Qua các năm tỷ lệ nợ nhóm 1 (nhóm đủ khả năng thanh toán) luôn ở mức cao trên 97%. Đặt biệt, trong năm 2016, khi nền kinh tế đang bị lạm phát cao, kinh tế khó khăn thì tỷ lệ nợ nhóm 2 lại không có. Chứng tỏ công tác thẩm định cũng như thực hiện tốt các qui định của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, thắt chặt tín dụng được ngân hàng ACB nói chung và PGD Tân Định nó riêng thực hiện rất tốt. Còn về các nhóm nợ thuộc nhóm 2: Có nhiều nguyên nhân khiến khách hàng không thanh toán đúng hạn như khách hàng vắng nhà cán bộ tín dụng không liên lạc được, do công ty của khách hàng trễ lương, hay gia đình khách hàng đang gặp những trở ngại mang tính thời vụ… Nhìn nhận một cách tổng thể có thể thấy chất lượng tín dụng tiêu dùng tại PGD Tân Định là rất tốt tuy còn một tỷ lệ nhỏ nợ nhóm 2, thế nhưng điều này không đáng ngại. Thiết nghĩ, trong thời gian tới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các khoản nợ xấu, cán bộ tín dụng nên phát huy hơn nữa công tác thẩm định khi quyết định cho khách hàng vay vốn. Hình 3.3: Tỷ trọng dư nợ theo nhóm nợ 3,367.59 29,053.91 49,094 0 500 600 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 60,000.00 2016 2017 2018 Nhóm 1 Nhóm 2
 43. 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 32 3.4.2.3 Phân tích cơ cấu theo mục đích sử dụng. Bảng 3.4: Tỷ trọng dư nợ theo mục đích sử dụng ĐVT: Tr. Đồng Năm 2016 2017 2018 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Xây dựng, sửa chữa, mua sắm nhà cửa, đất đai 1.035,027 30.73% 15.534,617 52.56% 22.626 45.53% Mua xe 319,980 9.50% 1.012,043 3.42% 1.149 2.31% Tiêu dùng khác 2.012,587 59.76% 13.007,253 44.01% 25.919 52.16% Tổng 3.367,594 29.553,913 49.694 Nguồn: Báo cáo tín dụng tháng 12 các năm 2016 – 2018 – PGD Tân Định Hình 3.4: Tỷ trọng dư nợ theo mục đích sử dụng Tất cả cả các mục đích vay đều tăng dần qua các năm. Tăng trưởng mạnh nhất là giai đoạn năm 2017 (tăng hơn 14 tỷ đồng). Lý do, năm 2016 lạm phát xảy ra, nền kinh tế vô cùng khó khăn, thị trường Bất động sản đóng băng…đã ảnh hưởng đến nhu cầu vay mua nhà, đất đai (để ở). Bước vào năm 2017, nền kinh tế có những dấu hiệu hồi phục (do những nổ lực của chính phủ), chính điều này đã thúc đẩy nhiều khách hàng có nhu cầu mua nhà đất để ở trước đây phải trì hoãn (do lãi suất quá cao) thì nay 1035 15534 22626 319 1012 1149 2012 13007 25919 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2016 2017 2018 Xây dựng Mua xe Tiêu dùng khác
 44. 44. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 33 đã mạnh dạn đầu tư vay để mua sắm nhà cửa, cũng như những nhu cầu sắm sửa những tiện nghi trong gia đình tăng cao một cách đáng kể. Tình hình vẫn phát triển khá thuận lợi (mặc dù lạm phát) trong năm 2018. Doanh số cho vay nhằm mục đích cho vay mua sắm trang thiết bị gia đình chiếm tỷ trọng cao. 3.5. Phân tích hiệu quả cho vay tiêu dùng 3.5.1. Thu nhập Tuy số liệu thu thập chưa đầy đủ nhưng qua tỷ trọng của hoạt động CVTD trong năm 2016 chiếm một tỷ lệ cao trong doanh thu từ hoạt động tín dụng. Hy vọng với sự nỗ lực của lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV PGD, doanh thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng trong năm 2018 và những năm tới sẽ có bước tăng trưởng hơn nữa, ngày càng đóng góp quan trọng vào Tổng doanh thu của PGD Tân Định.
 45. 45. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 34 Bảng 3.5: Doanh thu từ hoạt động Cho vay tiêu dùng ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng 161,2 253,8 274,4 Doanh thu toàn chi nhánh 346,7 423 656 Tỷ trọng (%) 46,5% 60,0% 41,8% Nguồn: Báo cáo tín dụng tháng 12 các năm 2016 – 2018 – PGD Tân Định Nhìn vào bảng số liệu ta thấy tỷ trọng thu nhập từ cho vay tiêu dùng trong tổng thu nhập của chi nhánh tuy chiếm tỷ trọng nhỏ song có sự tăng trưởng qua các năm cả về con số tuyệt đối và tương đối: Năm 2005 thu 16.12 tỷ VNĐ(9.1 %), năm 2006 thu 18.92 (9.3 %), năm 2007 thu 27.44 tỷ VNĐ (9.33 %) . Điều này chứng tỏ hiệu quả trong sử dụng vốn vay của chi nhánh. Tuy nhiên sự tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay tiêu dùng còn thấp hơn sự tăng trưởng doanh thu của toàn chi nhánh. Song có một sự gia tăng vượt bậc vào năm 2007, thu nhập từ cho vay tiêu dùng so với 2006 tăng đến 45 % , xấp xỉ bằng mức bình quân của chi nhánh. Điều này thể hiện hiệu quả cho vay tiêu dùng của chi nhánh. 3.5.2. Nợ quá hạn. Các chỉ tiêu nợ quá hạn là những chỉ tiêu điển hình, quan trọng và được sử dụng phổ biến nhất khi đánh giá rủi ro tín dụng cũng như hiệu quả tín dụng tại NHTM. Vì vậy, đây là những chỉ tiêu đầu tiên khi phân tích hiệu quả cho vay tiêu dùng tại chi nhánh. Bảng 3.6: Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tại ACB - PGD Tân Định Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tỷ lệ nợ quá hạn/ Tổng dư nợ 8.3% 7.6 % 1.96 % Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng 28,17 29,03 31,0 Tổng dư nợ CVTD 3.368 29.554 49.694 Tỷ lệ nợ quá hạn CVTD/ dư nợ CVTD 0,84% 0,10% 0,06% Nợ xấu cho vay tiêu dùng. 10,1 9,8 13,0 Tỷ lệ nợ xấu CVTD/ Dư nợ CVTD 0,30% 0,03% 0,03% Tổng nợ xấu 55,28 40,97 20,82
 46. 46. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 35 Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dư nợ 1,64% 0,14% 0,04% Nguồn: Báo cáo tín dụng tháng 12 các năm 2016 – 2018 – PGD Tân Định Tỷ lệ nợ quá hạn cao hay thấp sẽ cho biết quá trình cho vay có tăng trưởng lành mạnh hay không, bởi nếu doanh số cho vay cao hơn, dư nợ tín dụng lớn hơn nhưng không thu hồi được nợ không hiệu quả bằng cho vay thấp hơn, dư nợ thấp hơn nhưng tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cho phép. Nợ quá hạn là vấn đề đương nhiên của bất cứ NHTM nào, nó thể hiện rủi ro tín dụng, vấn đề tất yếu trong hoạt động tín dụng của NHTM. Vấn đề NHTM cần phải giải quyết không phải tìm mọi cách loại trừ hoàn toàn nợ quá hạn, mà khống chế nó ở mức độ cho phép. Ta thấy, nợ quá hạn của PGD Tân Định chiếm tỷ lệ thấp, năm 2016 là 0,84%; năm 2017 tỷ lệ nợ quá hạn là 0,1% và 0,06% năm 20 16. Qua các năm cùng với việc nâng cao năng lực thẩm định, lựa chọn khách hàng tốt và cơ cầu lại nợ quá hạn nhờ đó làm nợ quá hạn của PGD Tân Định đạt con số vô cùng khả quan: 0,06 % nợ quá hạn và nợ xấu chỉ còn 0,04%. Cùng với chính sách không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, nợ quá hạn đối với cho vay tiêu dùng của PGD Tân Định cũng không ngừng giảm qua các năm cả về con số tuyệt đối và tương đối. Nhìn vào bảng trên ta cũng nhận ra tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu đôi với cho vay tiêu dùng cho đến năm 2018 đều giảm qua các năm 3.5.3. Vòng quay vòng vốn Vòng quay vốn CVTD phản ánh số vòng chu chuyển vốn CVTD, nó phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và khả năng đáp ứng và khả năng đáp ứng vốn cho thị trường. Vòng quay vốn của chi nhánh biểu hiện qua bảng sau: Bảng 3.7: Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng. Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Doanh số thu nợ CVTD 4.749 38.125 67.584 Dư nợ CVTD bình quân 3.368 29.554 49.694 Vòng quay vốn CVTD 1,41 1,29 1,36 Nguồn: Báo cáo tín dụng tháng 12 các năm 2016 – 2018 – PGD Tân Định Bảng số liệu cho thấy vòng quay vốn tín dụng của PGD Tân Định cao, điều này được giải thích là do PGD Tân Định phát triển cho vay tiêu dùng ngắn hạn là chủ yếu, các khoản vốn vay được hoàn trả đúng hạn, công tác thu hồi nợ quá hạn tốt hơn. Sự
 47. 47. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 36 gia tăng của vòng quay vốn giúp cho PGD Tân Định quay vòng vốn nhanh, đáp ứng nhu cầu vay vốn của thị trường tiêu dùng. 3.6. Đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng ACB - CN Phan Đình Phùng - PGD Tân Định 3.6.1. Kết quả đạt được  Về chất lượng khoản vay: - Nợ quá hạn đối với cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh hầu như không có. Hoạt động này được đánh giá là có mức độ an toàn cao nhất trong các đối tượng cho vay do món vay nhỏ lẻ, chủ yếu có tài sản thế chấp cầm cố. Đối với các nhu cầu vốn để mua sắm, sửa chữa nhà cửa thì TSBĐ chủ yếu là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, tiếp theo là thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Các khoản nợ xấu đều có khả năng thu hồi. Trong những năm qua, PGD Tân Định chưa có một khoản cho vay tiêu dùng nào phải tiến hành xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi vốn vay.  Về khả năng quản lý và giám sát rủi ro: - Rủi ro tín dụng: Rủi ro lớn nhất trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng hiện nay là thiếu thông tin về thị trường bất động sản đối với các khoản cho vay cá nhân sửa chữa, mua sắm nhà cửa, do đó rất khó đánh giá chính xác khả năng trả nợ của các khách hàng có nguồn trả nợ từ việc bán bất động sản vào cuối kỳ. Vì vậy, các khoản vay này thường có rủi ro cao về việc khách hàng không trả nợ đúng hạn. Tuy nhiên, hầu hết các khoản cho vay bất động sản đều có biện pháp bảo đảm tiền vay là quyền sử dụng đất và thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai hoặc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản nhưng có cam kết bảo đảm bằng thu nhập hàng tháng của người vay. Do đó, khả năng quản lý và giám sát rủi ro của PGD đối với các khoản cho vay này là khá chặt chẽ và hiệu quả. Cán bộ công nhân viên trong các cơ quan Nhà nước hoặc các doanh nghiệp Nhà nước là một nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ không nhỏ trong dư nợ CVTD tại PGD. Đây là đối tượng có thu nhập ổn định, khi vay vốn có sự bảo lãnh của thủ trưởng cơ quan, đại diện công đoàn và nguồn trả nợ là tiền lương hàng tháng được trích một phần. Vì vậy, rủi ro tín dụng của nhóm khách hàng này được hạn chế. Đối tượng nhân dân lao động vay vốn tiêu dùng cũng chiếm tỷ lệ lớn, nhu cầu vay vốn chủ yếu là phục vụ đời sống, vay vốn có cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh của
 48. 48. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 37 bên thứ ba. Đối tượng này có thu nhập ổn định và có khả năng trả nợ cho ngân hàng, do đó các món vay đều có rủi ro thấp, phản ánh thực tế là nợ quá hạn hầu như bằng không, phần lớn vốn vay được thu hồi đúng hạn. - Rủi ro về lãi suất: hầu như không có rủi ro này, bởi vì ngân hàng ACB sẽ tiến hành thay đổi lãi suất định kỳ 3 tháng một lần. Đương nhiên là chỉ khi nào lãi suất biến đổi. - Rủi ro về tỷ giá: không có rủi ro vì PGD chủ yếu thực hiện cho vay bằng VND - Rủi ro đạo đức: Trong thời gian gần đây, tại một số ngân hàng xảy ra tình trạng cò tín dụng câu kết với cán bộ ngân hàng làm giả hồ sơ vay vốn, vay đảo nợ. Nhưng tại PGD không xảy ra trường hợp nào vì các cán bộ của PGD thường xuyên được giáo dục tư tưởng đạo đức, giám sát chặt chẽ, có chế độ lương thưởng, phụ cấp tương xứng.  Về khả năng thu hồi vốn: Do quá trình thẩm định chặt chẽ, giá trị tài sản bảo đảm nợ vay rất cao so với dư nợ cho vay, nên hầu hết các khoản cho vay tiêu dùng tại PGD đều có khả năng thu hồi được nợ. Thông thường đối với loại hình cho vay mua nhà, sửa chữa nhà phải trả góp vốn lãi hàng tháng hoặc hàng quý nên PGD có thể kiểm soát được nguồn thu nhập của khách hàng, hạn chế rủi ro.  Về cơ cấu cho vay: Cơ cấu cho vay chưa đồng đều nhưng PGD cũng đã chú trọng tới việc mở rộng danh mục cho vay. Chủ yếu tập trung vào cho vay mua đất xây nhà ở, sửa chữa, mua sắm nhà cửa, kế đến là cho vay mua ôtô, xe máy và phương tiện đi lại khác. Việc cho vay tiêu dùng làm phong phú thêm loại hình cho vay, đối tượng cho vay của PGD, tạo điều kiện cho PGD mở rộng tín dụng, tăng vòng quay vốn tín dụng, phân tán và giảm thiểu rủi ro tín dụng chung. 3.6.2. Những tồn tại và nguyên nhân Chính phủ đang tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội nên NHNN thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng (năm 2018 dưới 20%). Chính điều này đã và đang ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hoạt động CVTD của PGD. Với sự phát triển của ngành ngân hàng, ngân hàng ACB luôn có những đối thủ cạnh tranh xum quanh, vì vậy việc cạnh tranh nhằm huy động vốn cũng như cho vay diễn ra ngày càng gay gắt trong hệ thống các NHTM.
 49. 49. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 38 Hoạt động cho vay tiêu dùng tại PGD dù đã có nhiều chuyển biến, phát triển rõ rệt, nhưng vẫn chưa đáng kể so với nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh vẫn chưa đa dạng, chỉ tập trung chủ yếu vào cho vay mua phương tiện đi lại, mua nhà đất và sửa chữa nhà cửa. Hệ thống thông tin tín dụng không đầy đủ. Nguồn thông tin chưa đi sâu đối với từng khách hàng. Ngân hàng lấy thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng CIC, tuy nhiên thông tin này đôi khi thiếu chính xác, ít các thông tin dữ liệu khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Điều này khiến ngân hàng thiếu cơ sở để đánh giá mức độ an toàn và rủi ro đối với khách hàng vay vốn, gây không ít khó khăn cho cán bộ tín dụng để ra đưa ra quyết định đúng đắn trong việc cho vay. Sự thiếu thống nhất, chồng chéo của các văn bản, quy phạm pháp luật. Điều này gây không ít khó khăn cho cán bộ tín dụng cũng như khách hàng, làm cho thủ tục trở nên rườm rà, phức tạp. Quy trình nghiệp vụ cho vay tiêu dùng còn khá rườm rà và mất nhiều thời gian. Để hoàn thành hồ sơ này, khách hàng sẽ gặp không ít khó khăn. Có khách hàng không nhận được sự ủng hộ, xác nhận của cơ quan công tác hay của chính quyền địa phương. Về nguồn nhân lực hiện nay, hệ thống đào tạo và tự đào tạo của ngân hàng còn nhiều hạn chế nói chung và trong lĩnh vực CVTD nói riêng. Nếu không đào tạo theo quy trình tổng thể, đồng bộ có sự kết hợp giữa những cán bộ nòng cốt của các phòng ban có liên quan thì sẽ không đủ nhân lực phục vụ phát triển sản phẩm kết hợp hiệu quả và an toàn. Tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là năm 2018 Nợ quá hạn là không thể tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, khi phát sinh nợ quá hạn với số lượng lớn hay nhỏ đều có ảnh hưởng, tác động đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng Về thẩm định tín dụng cho vay tiêu dùng hiện nay đa số các khoản tín dụng cho vay tiêu dùng dựa vào tín chấp tiền lương, tiền lương vừa phải bảo đảm chi trả cho nhu cuộc sống hàng ngày vừa để thực hiện trả nợ,do đó khi thực hiện cho vay, tâm lý cán bộ tín dụng e dè, nhiều khi làm thời gian cho vay kéo dài, tạo phiền hà cho người đi vay. Bản thân mỗi cán bộ tín dụng vừa phải thực hiện cho vay kinh doanh và cho vay

×