SlideShare a Scribd company logo

Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc

Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận về công tác tiếp công dân và thực tế việc tổ chức hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận để đánh giá được kết quả bước đầu của việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, thực trạng tổ chức bộ máy và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Tiếp công dân tỉnh; từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.

1 of 72
Download to read offline
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ
..……./……... …../…..
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
PHẠM VIẾT DIỆU THẢO
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
TP HỒ CHÍ MINH
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
..……./……...
Ngày
BỘ NỘI VỤ
…../…..
tháng năm 2017
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
Phạm Viết Diệu Thảo
PHẠM VIẾT DIỆU THẢO
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG
Mã số: 60 34 04 03
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. BÙI ĐỨC KHÁNG
TP. HỒ CHÍ MINH
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện. Các đoạn
trích dẫn và số liệu sử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ
chính xác cao trong phạm vi hiểu biết của tôi.
Ngày 24 tháng 7 năm 2017
i
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, tôi gửi lời biết ơn sâu sắc đến những người thân trong gia
đình tôi đã luôn ủng hộ và sát cánh bên cạnh tôi trong suốt hai năm học tại
Học viện Hành chính Quốc gia. Xin cảm ơn các Cô, các Chú, các Anh, các
Chị và đồng nghiệp tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận, Ban Tiếp
công dân tỉnh Bình Thuận đã luôn động viên, san sẻ công việc, cung cấp tài
liệu và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi được tham gia học tập đầy đủ và
hoàn thành Luận văn cao học của mình.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS. Bùi Đức Kháng, Thầy
đã hướng dẫn và chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm một cách nhiệt
tình, thẳng thắn, dành nhiều thời gian và định hướng để tôi có thể hoàn thành
luận văn này.
Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy cô, Cán bộ, nhân viên tại Học viện
Hành chính Quốc gia đã tạo môi trường học tập thân thiện, điều kiện học tập
thuận lợi; tác phong làm việc nghiêm túc, hiệu quả và tận tình giúp đỡ, truyền
đạt cho tôi những kiến thức bổ ích trong hai năm học vừa qua.
Và sau cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn đến các anh chị,
các bạn học viên lớp HC20.N9 thân yêu đã luôn đồng hành và cùng giúp đỡ
nhau trong suốt quá trình học vừa qua.
Phạm Viết Diệu Thảo
ii
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii
MỤC LỤC....................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................. vi
DANH MỤC HÌNH VẼ................................................................................. vii
MỞ ĐẦU.......................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn ................................... 3
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn ............................................................ 6
3.1.Mục đích ................................................................................................ 6
3.2. Nhiệm vụ................................................................................................ 6
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .......................................... 7
4.1.Đối tượng nghiên cứu ............................................................................ 7
4.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 7
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn ..................... 7
5.1.Phương pháp luận .................................................................................. 7
5.2. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 7
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn .................................................... 8
6.1. Ý nghĩa lý luận của luận văn ................................................................. 8
6.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn .............................................................. 8
7. Kết cấu của luận văn .................................................................................... 9
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ BAN
TIẾP CÔNG DÂN................................................................................... 10
1.1. Một số vấn đề chung về tiếp công dân ................................................ 10
1.1.1.Khái niệm tiếp công dân ................................................................ 10
iii
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
1.1.2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của tiếp công dân trong quản lý Nhà
nước..........................................................................................................13
1.1.3. Trách nhiệm của các cá nhân trong công tác tiếp công dân .........15
1.1.3.1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị.....15
1.1.3.2. Trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ tiếp công dân ....16
1.2. Cơ sở pháp lý về công tác tiếp công dân ..............................................17
1.3. Ban Tiếp công dân - nhiệm vụ, quyền hạn...........................................21
1.3.1. Ban Tiếp công dân..........................................................................21
1.3.2. Cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân................................................23
1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân..............................234
Tiểu kết chương 1..........................................................................................299
Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BÌNH THUẬN..............................................30
2.1. Một số nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công
dân tỉnh............................................................................................................30
2.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận..............30
2.1.2. Sự thay đổi trong chính sách, pháp luật của Nhà nước...............322
2.1.3. Trình độ dân trí của công dân......................................................333
2.2. Thực trạng tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh
Bình Thuận....................................................................................................344
2.2.1. Thực trạng tổ chức Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.............344
2.2.2. Thực trạng hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận từ
khi thành lập cho đến nay ......................................................................444
2.3. Nhận xét và đánh giá ..........................................................................577
2.3.1. Những hạn chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân
tỉnh Bình Thuận......................................................................................577
2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm............................633
iv
Ad

Recommended

Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ban Tiếp Công Dân Tỉnh Bình Thuận....
Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ban Tiếp Công Dân Tỉnh Bình Thuận....Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ban Tiếp Công Dân Tỉnh Bình Thuận....
Luận Văn Thạc Sĩ Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ban Tiếp Công Dân Tỉnh Bình Thuận....Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 

More Related Content

Similar to Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc

Similar to Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc (20)

Xây dựng dự án học tập chủ đề động vật cho học sinh tiểu học trong hoạt động ...
Xây dựng dự án học tập chủ đề động vật cho học sinh tiểu học trong hoạt động ...Xây dựng dự án học tập chủ đề động vật cho học sinh tiểu học trong hoạt động ...
Xây dựng dự án học tập chủ đề động vật cho học sinh tiểu học trong hoạt động ...
 
GIẢI PHÁP ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VIỆT.doc
GIẢI PHÁP ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VIỆT.docGIẢI PHÁP ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VIỆT.doc
GIẢI PHÁP ĐÃI NGỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THIẾT BỊ VIỆT.doc
 
Phát triển nguồn nhân lực cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú...
Phát triển nguồn nhân lực cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú...Phát triển nguồn nhân lực cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú...
Phát triển nguồn nhân lực cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú...
 
kHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ TẠI VIETINBANK.doc
kHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ TẠI VIETINBANK.dockHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ TẠI VIETINBANK.doc
kHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ TẠI VIETINBANK.doc
 
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.docNăng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc
Năng lực công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.doc
 
Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn ...
Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn ...Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn ...
Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn ...
 
Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm PVI Bình Dương.doc
Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm PVI Bình Dương.docHoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm PVI Bình Dương.doc
Hoàn thiện quy trình chăm sóc khách hàng tại công ty Bảo hiểm PVI Bình Dương.doc
 
Chất lượng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu ...
Chất lượng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu ...Chất lượng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu ...
Chất lượng cho vay doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu ...
 
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.doc
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.docQuản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.doc
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.doc
 
Hoạt động chứng thực tại UBND xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Q...
Hoạt động chứng thực tại UBND xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Q...Hoạt động chứng thực tại UBND xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Q...
Hoạt động chứng thực tại UBND xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Q...
 
Thực tiễn pháp luật về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu từ thực t...
Thực tiễn pháp luật về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu từ thực t...Thực tiễn pháp luật về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu từ thực t...
Thực tiễn pháp luật về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu từ thực t...
 
Định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh bình ...
Định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh bình ...Định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh bình ...
Định hướng và giải pháp nhằm bảo tồn tài nguyên du lịch nhân văn ở tỉnh bình ...
 
Giải pháp cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện Kim Động.docx
Giải pháp cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện Kim Động.docxGiải pháp cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện Kim Động.docx
Giải pháp cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân huyện Kim Động.docx
 
Nghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ chè của các hộ nông dân tỉnh Th...
Nghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ chè của các hộ nông dân tỉnh Th...Nghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ chè của các hộ nông dân tỉnh Th...
Nghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ chè của các hộ nông dân tỉnh Th...
 
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên...
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên...Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên...
Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên...
 
Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành...
Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành...Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành...
Thực thi chính sách đối với người có công trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành...
 
Luận Văn Tác Động Của Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Đến Thu Hút Vốn Đầu...
Luận Văn Tác Động Của Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Đến Thu Hút Vốn Đầu...Luận Văn Tác Động Của Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Đến Thu Hút Vốn Đầu...
Luận Văn Tác Động Của Chỉ Số Năng Lực Cạnh Tranh Cấp Tỉnh Đến Thu Hút Vốn Đầu...
 
Quản lý nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.doc
Quản lý nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.docQuản lý nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.doc
Quản lý nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.doc
 
Nghiên cứu hiện trạng và định hướng khai thác lễ hội truyền thống phục vụ phá...
Nghiên cứu hiện trạng và định hướng khai thác lễ hội truyền thống phục vụ phá...Nghiên cứu hiện trạng và định hướng khai thác lễ hội truyền thống phục vụ phá...
Nghiên cứu hiện trạng và định hướng khai thác lễ hội truyền thống phục vụ phá...
 
Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Qũy tín dụng nhân dân tỉnh Quảng Trị.doc
Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Qũy tín dụng nhân dân tỉnh Quảng Trị.docHoàn thiện công tác huy động vốn tại Qũy tín dụng nhân dân tỉnh Quảng Trị.doc
Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Qũy tín dụng nhân dân tỉnh Quảng Trị.doc
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤ (20)

Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docx
Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docxCơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docx
Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docx
 
Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...
Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...
Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...
 
Cơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docx
Cơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docxCơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docx
Cơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docx
 
Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...
Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...
Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...
 
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docxCơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
 
Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...
Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...
Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...
 
Cơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docx
Cơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docxCơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docx
Cơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docx
 
Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...
Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...
Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...
 
Đồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.doc
Đồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.docĐồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.doc
Đồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.doc
 
Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...
Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...
Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...
 
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...
 
Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yê...
Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yê...Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yê...
Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yê...
 
BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc
BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.docBỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc
BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc
 
Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...
Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...
Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...
 
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...
 
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...
 
Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...
Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...
Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...
 
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...
 
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...
 
Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...
Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...
Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...
 

Recently uploaded

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (11)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 

Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ..……./……... …../….. HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM VIẾT DIỆU THẢO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP HỒ CHÍ MINH
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ..……./……... Ngày BỘ NỘI VỤ …../….. tháng năm 2017 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Phạm Viết Diệu Thảo PHẠM VIẾT DIỆU THẢO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. BÙI ĐỨC KHÁNG TP. HỒ CHÍ MINH
 • 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này hoàn toàn do tôi thực hiện. Các đoạn trích dẫn và số liệu sử dụng trong luận văn đều được dẫn nguồn và có độ chính xác cao trong phạm vi hiểu biết của tôi. Ngày 24 tháng 7 năm 2017 i
 • 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tôi gửi lời biết ơn sâu sắc đến những người thân trong gia đình tôi đã luôn ủng hộ và sát cánh bên cạnh tôi trong suốt hai năm học tại Học viện Hành chính Quốc gia. Xin cảm ơn các Cô, các Chú, các Anh, các Chị và đồng nghiệp tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã luôn động viên, san sẻ công việc, cung cấp tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi được tham gia học tập đầy đủ và hoàn thành Luận văn cao học của mình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS. Bùi Đức Kháng, Thầy đã hướng dẫn và chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm một cách nhiệt tình, thẳng thắn, dành nhiều thời gian và định hướng để tôi có thể hoàn thành luận văn này. Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy cô, Cán bộ, nhân viên tại Học viện Hành chính Quốc gia đã tạo môi trường học tập thân thiện, điều kiện học tập thuận lợi; tác phong làm việc nghiêm túc, hiệu quả và tận tình giúp đỡ, truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích trong hai năm học vừa qua. Và sau cùng, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn đến các anh chị, các bạn học viên lớp HC20.N9 thân yêu đã luôn đồng hành và cùng giúp đỡ nhau trong suốt quá trình học vừa qua. Phạm Viết Diệu Thảo ii
 • 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii MỤC LỤC....................................................................................................... iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................. vi DANH MỤC HÌNH VẼ................................................................................. vii MỞ ĐẦU.......................................................................................................... 1 1. Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn ................................... 3 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn ............................................................ 6 3.1.Mục đích ................................................................................................ 6 3.2. Nhiệm vụ................................................................................................ 6 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn .......................................... 7 4.1.Đối tượng nghiên cứu ............................................................................ 7 4.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 7 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn ..................... 7 5.1.Phương pháp luận .................................................................................. 7 5.2. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 7 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn .................................................... 8 6.1. Ý nghĩa lý luận của luận văn ................................................................. 8 6.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn .............................................................. 8 7. Kết cấu của luận văn .................................................................................... 9 Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ BAN TIẾP CÔNG DÂN................................................................................... 10 1.1. Một số vấn đề chung về tiếp công dân ................................................ 10 1.1.1.Khái niệm tiếp công dân ................................................................ 10 iii
 • 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.1.2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của tiếp công dân trong quản lý Nhà nước..........................................................................................................13 1.1.3. Trách nhiệm của các cá nhân trong công tác tiếp công dân .........15 1.1.3.1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị.....15 1.1.3.2. Trách nhiệm của người được giao nhiệm vụ tiếp công dân ....16 1.2. Cơ sở pháp lý về công tác tiếp công dân ..............................................17 1.3. Ban Tiếp công dân - nhiệm vụ, quyền hạn...........................................21 1.3.1. Ban Tiếp công dân..........................................................................21 1.3.2. Cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân................................................23 1.3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân..............................234 Tiểu kết chương 1..........................................................................................299 Chương 2. THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BÌNH THUẬN..............................................30 2.1. Một số nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh............................................................................................................30 2.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận..............30 2.1.2. Sự thay đổi trong chính sách, pháp luật của Nhà nước...............322 2.1.3. Trình độ dân trí của công dân......................................................333 2.2. Thực trạng tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận....................................................................................................344 2.2.1. Thực trạng tổ chức Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.............344 2.2.2. Thực trạng hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận từ khi thành lập cho đến nay ......................................................................444 2.3. Nhận xét và đánh giá ..........................................................................577 2.3.1. Những hạn chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận......................................................................................577 2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm............................633 iv
 • 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.3.2.1. Nguyên nhân khách quan.........................................................63 2.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan ..........................................................644 2.3.3. Một số kinh nghiệm rút ra từ thực trạng tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận ........................................................66 Tiểu kết chương 2..........................................................................................699 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BÌNH THUẬN .....................................................................................................71 3.1. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý..................................................71 3.2. Hoàn thiện các quy định, quy chế phối hợp trong hoạt động tiếp công dân ...................................................................................................................72 3.3. Thường xuyên kiện toàn tổ chức gắn với thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.........................................................................................................74 3.4. Tham mưu và tổ chức việc tiếp công dân bảo đảm đúng các quy định của pháp luật....................................................................................................78 3.5. Thực hiện các giải pháp phát huy hiệu quả trụ sở hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.......................................................................79 3.6. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư............................................................................80 3.7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật........................81 3.8. Kiến nghị...............................................................................................82 3.8.1. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thanh tra Chính phủ.....82 3.8.2. Những việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chủ động thực hiện theo thẩm quyền........................................................................................83 Tiểu kết chương 3............................................................................................85 KẾT LUẬN.....................................................................................................87 v
 • 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên tiếng Việt ĐBQH Đại biểu Quốc hội HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân vi
 • 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1. Bảng tổng hợp đơn khiếu nại liên quan đến đất đai từ năm 2014 đến năm 2016 Hình 2.2. Bảng tổng hợp chất lượng cán bộ, công chức Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận hiện nay Hình 2.3. Bảng tổng hợp lượt tiếp dân của lãnh đạo tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2014 - 2016 Hình 2.4. Bảng tổng hợp số lượng đơn Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận tiếp nhận từ năm 2014 đến năm 2016 Hình 2.5. Bảng tổng hợp kết quả xử lý đơn của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận từ năm 2014 đến năm 2016 vii
 • 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Tiếp công dân là việc làm thể hiện một hoặc nhiều cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, tiếp đón công dân để lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc liên quan đến hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước; giải thích và hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp công dân chính là thể hiện đường lối “lấy dân làm gốc” của Đảng và Nhà nước ta, là khâu quan trọng đầu tiên trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tính chất quan trọng đó đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác tiếp công dân phải là người gương mẫu, không chỉ mẫu mực về cử chỉ, việc làm mà cần phải có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình và luôn luôn gần gũi với nhân dân. Thông qua hoạt động tiếp công dân sẽ giúp cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân có sự kết nối qua lại với nhau; Đảng và Nhà nước tiếp nhận được những thông tin phản hồi từ thực tiễn cuộc sống, nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để từ đó kịp thời đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân; đối với công dân sẽ hiểu và tiếp thu được quy định, chính sách pháp luật để thực hiện và vận dụng đảm bảo quyền lợi của mình. Ngoài ra, công tác tiếp công dân còn đóng vai trò quan trọng trong việc gắn chặt mối quan hệ giữa Nhân dân và Nhà nước và giúp cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Chính vì vai trò và tầm quan trọng của công tác tiếp công dân nên Quốc hội khóa XIII đã Thông qua Luật Tiếp công dân năm 2013, đây là văn 1
 • 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 bản pháp luật có giá pháp lý cao nhất để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực tiếp công dân. Qua đó, yêu cầu các cơ quan, tổ chức trong trong hệ thống chính trị của nước ta phải quy định rõ tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tiếp công dân, người phụ trách tiếp công dân, cán bộ tiếp công dân, mối quan hệ giữa các cơ quan tiếp công dân, giữa cơ quan tiếp công dân với các cơ quan, tổ chức; quy định rõ hoạt động tiếp công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; điều kiện bảo đảm hoạt động tiếp công dân, quản lý về công tác tiếp công dân. Thực hiện theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, UBND tỉnh Bình Thuận đã triển khai thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh theo Quyết định số 3038/QĐ-UBND, ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận, trên cơ sở tổ chức lại Phòng Tiếp dân, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. Sau hơn 02 năm tổ chức hoạt động, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức và hoạt động đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, cụ thể: thực hiện báo cáo kịp thời và phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham gia, phục vụ công tác tiếp dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân thường xuyên; mở sổ sách theo dõi công tác tiếp công dân và cập nhật đầy đủ nội dung tiếp dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh, số lượt công dân lãnh đạo đã tiếp và số lượt công dân do Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp thường xuyên; trách nhiệm và thái độ của công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên tại Ban được đại đa số công dân đồng tình,… 2
 • 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì tổ chức và hoạt động tại Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận vẫn còn một số hạn chế nhất định, công dân tập trung tại các trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh vẫn còn xảy ra; tình trạng gửi đơn thư vượt cấp còn nhiều, đơn, thư chuyển lòng vòng, giải quyết chồng chéo; thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước chưa quan tâm đến công tác tiếp công dân; kinh nghiệm của một số công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên chưa nhiều; khả năng giao tiếp, vận động, thuyết phục công dân chưa cao, kết quả còn hạn chế. Từ những lý do trên, với mục đích tiếp tục đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về công tác tiếp công dân cũng như việc tổ chức và hoạt động tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh, tìm ra những hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân của từng hạn chế để từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, góp phần đưa hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại tỉnh Bình Thuận đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp công dân của tỉnh Bình Thuận; học viên chọn đề tài: “Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận” để làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý công của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Nhìn chung, nghiên cứu về công tác tiếp công dân đang ngày càng được chú ý trong thời gian gần đây và đây không còn là đề tài mới. Tuy nhiên, với tính chất quan trọng của công tác tiếp công dân, đồng thời với thực tiễn sinh động đời sống xã hội đang diễn ra, tiếp công dân luôn là đề tài thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều tác giả. Liên quan đến đề tài mà học viên nghiên cứu, học viên đã thống kê được một số công trình đã được công bố như sau: - Tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước - luận văn của tác giả Tạ Minh Chiến, năm 2016. Luận văn nghiên cứu 3
 • 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 lý luận về tiếp công dân và thực tế tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. - Hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Bình Thuận - luận văn của tác giả Trương Thị Cẩm Tú, năm 2013. Tiếp công dân là khâu đầu tiên và gắn liền với hoạt động giải quyết khiếu nại. Luận văn nêu lên vai trò của tiếp công dân trong việc giải quyết khiếu nại và đưa ra một số giải pháp về tiếp công dân nhằm hoàn thiện hoạt động giải quyết khiếu nại. - Hoàn thiện công tác tiếp công dân của cơ quan hành chính Nhà nước từ thực tiễn Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh - luận văn của tác giả Thái Thị Hồng Sen, năm 2013. Luận văn đề cập đến hoạt động tiếp công dân tại một địa phương xác định, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp chung và đặc thù trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động này. - Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp của công chức cấp huyện trong việc tiếp công dân - luận văn của tác giả Vũ Minh Nguyệt, năm 2012. Luận văn nghiên cứu thực trạng kỹ năng giao tiếp của công chức cấp huyện, chứng minh kỹ năng giao tiếp của công chức là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết công việc và tiếp công dân của công chức. Qua đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân. - Đổi mới công tác tiếp công dân trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo - luận văn của tác giả Trần Thị Thúy Mai, năm 2010. Luận văn phân tích làm rõ những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động tiếp công dân và sự cần thiết phải đổi mới để đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội trong tình hình mới; từ đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị về đổi mới công tác tiếp công dân. - Hoạt động thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân 4
 • 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ đề tài khoa học cấp cơ sở của Ths Tạ Thị Thu Thủy, năm 2016. Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung, các quy định và nhấn mạnh thực tiễn hoạt động thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ. - Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp trong tiếp dân đề tài khoa học cấp cơ sở của TS Trần Thị Thanh Hà, năm 2012. Đề tài nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong công tác tiếp công dân, là một trong những chìa khóa làm nên sự thành công của công tác tiếp công dân. Bên cạnh đó, tác giả đề tài đã đưa ra một số giải pháp rất thực tế nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp trong công tác tiếp công dân. - Trao đổi kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân của tác giả Mạnh Hùng, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, ngày 28/6/2016. Tác giả bài báo nêu một số kinh nghiệm cơ bản trong công tác tiếp công dân từ giai đoạn tiếp xúc ban đầu, quá trình thực hiện tiếp công dân đến giai đoạn kết thúc tiếp công dân và nhấn mạnh một số yếu tố cần thiết của một người công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân. - Đổi mới trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tác giả Hoài Anh, Trang thông tin điện tử Quảng Ninh, ngày 19/12/2015. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến cách thức tổ chức, kinh nghiệm đổi mới, các giải pháp và kết quả trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một địa phương xác định. - Một số vướng mắc trong hoạt động tiếp công dân của tác giả Nguyễn Phương Thảo, Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung 5
 • 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ương, ngày 15/9/2013. Bài viết đã đánh giá khái quát về kết quả đạt được và một số tồn tại, nguyên nhân của tồn tại việc thực hiện công tác tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước ta giai đoạn 2008 - 2012. Từ đó, tác giả đã đưa ra một số yêu cầu cần thiết trong việc nghiên cứu, xây dựng Luật Tiếp công dân để nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân. Ngoài ra, còn có một số nghiên cứu về công tác tiếp công dân được đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Tuy nhiên, từ trước đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân cũng như tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, đề tài mà học viên chọn làm luận văn cao học chuyên ngành Quản lý công không bị trùng lặp với bất cứ công trình nào đã nghiên cứu trước đó. Những công trình nghiên cứu được đề cập như trên sẽ là nguồn tư liệu quý để học viên tham khảo trong quá trình thực hiện luận văn của mình. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận về công tác tiếp công dân và thực tế việc tổ chức hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận để đánh giá được kết quả bước đầu của việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, thực trạng tổ chức bộ máy và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban Tiếp công dân tỉnh; từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện tổ chức và hoạt động tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận. 3.2. Nhiệm vụ - Nghiên cứu những vấn đề lý luận, những quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan đến hoạt động tiếp công dân, tổ chức và hoạt động Ban Tiếp công dân. 6
 • 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Nghiên cứu thực trạng về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận từ khi thành lập cho đến nay. - Đề xuất các giải pháp và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu về tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi tại Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận. - Về thời gian: Tập trung nghiên cứu từ khi chuẩn bị đến khi thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận giai đoạn từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2016. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận biện chứng duy vật của Chủ nghĩa Mác - Lênnin; các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, hệ thống văn bản pháp quy của hoạt động quản lý Nhà nước về tiếp công dân và về khiếu nại, tố cáo. 5.2. Phương pháp nghiên cứu: Thực hiện luận văn này, học viên đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Thứ nhất, thống kê mô tả và mô hình hóa số liệu dưới dạng bảng biểu để đánh giá thực trạng tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận; 7
 • 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Thứ hai, phân tích, tổng hợp hệ thống số liệu đã được thống kê, mô tả; phân tích thực trạng tình hình để đút kết thành những nhận định mang tính chất khái quát hoá cao, mang tính cốt lõi về những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận; Thứ ba, so sánh, đối chiếu giữa quy định của pháp luật, giữa yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương với tình hình thực tế đang diễn ra tại Bình Thuận; Thứ tư, phương pháp khảo sát thực tế từ việc học viên trực tiếp làm việc, phối hợp, trao đổi nghiệp vụ với công chức Ban Tiếp công dân tỉnh để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận của luận văn Luận văn sẽ là một tư liệu đánh giá về tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh được thành lập theo Luật Tiếp công dân năm 2013; phân tích mối quan hệ giữa tổ chức bộ máy và kết quả hoạt động của Ban Tiếp công dân. Từ đó, luận văn sẽ bổ sung thêm mặt lý luận về các vấn đề có liên quan đến hoạt động tiếp công dân và Ban Tiếp công dân tại một địa phương cụ thể - đó là Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận văn Với những đánh giá về thực trạng tổ chức bộ máy, kết quả hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận, xác định những hạn chế, khuyết điểm, phân tích cụ thể nguyên nhân và đề xuất giải pháp cần tập trung thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận; luận văn sẽ giúp các cấp lãnh đạo, trước hết là lãnh đạo tỉnh Bình Thuận xác định xây dựng một hệ thống giải pháp đồng bộ và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân của tỉnh nói chung 8
 • 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 cũng như hiệu quả hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận nói riêng trong thời gian tới. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm có 03 chương: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về tiếp công dân và Ban Tiếp công dân Chương 2: Thực trạng về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận. 9
 • 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 2.1. Một số nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh 2.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận Bình Thuận là tỉnh cực Nam Trung bộ, tiếp giáp với 03 vùng kinh tế lớn là: Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ. Bình Thuận có diện tích tự nhiên trên 7.800 km2 , bờ biển dài trên 192 km, thuận lợi cho phát triển du lịch và kinh tế biển; dân số của tỉnh hơn 1,2 triệu người, với 34 thành phần dân tộc cùng sinh sống, quy tụ nhân dân trên mọi miền đất nước với nhiều tôn giáo, chính vì vậy đời sống văn hóa - xã hội và phong tục tập quán của nhân dân tỉnh Bình Thuận rất đa dạng, phong phú. Tỉnh gồm có 10 đơn vị hành chính cấp huyện; trong đó có thành phố Phan Thiết là Tỉnh lỵ, thị xã La Gi và huyện đảo Phú Quý, có 127 đơn vị hành chính cấp xã; là tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế đa dạng theo 3 nhóm ngành: Công nghiệp, dịch vụ du lịch và nông lâm thủy sản [24]. Trong những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tình hình trên các lĩnh vực hoạt động tại tỉnh Bình Thuận phát triển ổn định. Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân 8,96% [5]; cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển đổi theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Các mặt văn hoá xã hội có tiến bộ, công tác giáo dục, y tế, đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo đạt được kết quả cao. Đời sống phần lớn nhân dân được cải thiện rõ rệt, quốc phòng và an ninh được giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố và nâng lên. 30
 • 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Tuy nhiên, kinh tế Bình Thuận phát triển chưa mạnh và chưa vững chắc. Đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong sinh hoạt văn hoá cộng đồng ở một số nơi còn những hủ tục lạc hậu. Một số vấn đề xã hội chưa được giải quyết kịp thời; trật tự xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn và tác động tiêu cực đến ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt trong thời gian qua, cùng với thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, các dự án được đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều nhưng cơ chế, quy định, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế, chưa chú ý đúng mức đến quyền lợi và chưa đảm bảo được cuộc sống ổn định của người dân có đất bị thu hồi, bồi thường, hỗ trợ khi đến nơi ở mới do đó đã kéo theo các nội dung đơn khiếu nại về đất đai liên quan như: Khiếu nại việc thu hồi, đền bù giải tỏa, quyền sử dụng đất, tranh chấp đất,…. Là một trong những nhân tố tác động làm phát sinh và ngày càng gia tăng việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh. 31
 • 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 2.1 Bảng tổng hợp đơn khiếu nại liên quan đến đất đai từ năm 2014 đến năm 2016 Nội dung khiếu nại Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 liên quan đến đất đai Đền bù giải tỏa 86 vụ 74 vụ 61 vụ Quyền sử dụng đất 49 vụ 52 vụ 40 vụ Đòi lại đất, tài sản bị Nhà 14 vụ 11 vụ 02 vụ nước quản lý Giải quyết đất sản xuất 04 vụ 02 vụ 03 vụ Tranh chấp đất 21 vụ 10 vụ 14 vụ Bị thu hồi đất 17 vụ 09 vụ 26 vụ Nguồn: học viên tự tổng hợp dựa theo tài liệu tham khảo [9], [10], [12] 2.1.2. Sự thay đổi trong chính sách, pháp luật của Nhà nước Một số văn bản Luật, sau một thời gian dài thực hiện đã có nhiều quy định không còn phù hợp với thực tiễn và hội nhập quốc tế hiện nay của nước ta. Chính vì vậy mà Quốc hội khóa XIII vừa qua đã ban hành hàng loạt các bộ luật mới như Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Đất đai 2013,…để thay thế cho những văn bản Luật cũ đang thực hiện đã bộc lộ nhiều khuyết điểm, hạn chế bất lợi cho người dân và không còn phù hợp với hiện nay. Việc ban hành những bộ luật mới trên cơ sở kế thừa những bộ luật cũ nhưng có nhiều nội dung mới thay đổi, bổ sung; trong khi đó, các văn bản dưới luật chưa được ban hành kịp thời, do đó, khi cụ thể hóa vận dụng tại địa phương, đã có một số vướng mắc, nhất là các quy định có liên quan đến công tác đền bù giải tỏa, về quản lý đất đai. Chính vì thế, đã có những mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, sự thiếu nhất quán trong việc thực hiện chính sách đền bù, giải tỏa của Nhà nước… Từ đó, đã dẫn đến xuất hiện tình trạng khiếu
 • 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 32
 • 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nại, tố cáo kéo dài, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tập trung đông người. Trên thực tế, những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, có đơn phát sinh gửi đến các cơ quan Trung ương, buộc các bộ, ngành Trung ương phải chuyển về tỉnh Bình Thuận giải quyết chủ yếu là trong tranh chấp đất đai, không đồng ý về chính sách đền bù giải tỏa của chính quyền, địa phương. Đây là một đặc thù và là một trong những yếu tố tác động đến công tác tiếp công dân của tỉnh. 2.1.3. Trình độ dân trí của công dân Đối với những người có trình độ văn hóa cao việc am hiểu pháp luật, quy định, nội quy tiếp công dân thì việc tiếp công dân trở nên thuận lợi. Người tiếp công dân thực hiện việc giải thích, hướng dẫn thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của pháp luật, cung cấp cho công dân các văn bản liên quan đến nội dung vụ việc của họ. Công dân nhận thức nhanh chóng nội dung hướng dẫn, giải thích của người tiếp dân từ đó chấp hành kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Chấm dứt nhanh chóng việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Đối với những người có trình độ văn hóa thấp, thậm chí không biết chữ. Việc giải thích, hướng dẫn thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trở nên khó khăn. Công dân nhận thức chậm nội dung giải thích, hướng dẫn của người tiếp công dân. Người tiếp công dân phải nhẫn nại, giải thích, hướng dẫn tỷ mỉ, cụ thể để công dân biết các quy định của pháp luật đối với vụ việc của họ; hướng dẫn cách viết đơn, trình bày nội dung vụ việc, cung cấp tài liệu có liên quan để làm cơ sở chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Thực tế nhận thức của một số người dân tại tỉnh Bình Thuận về chính sách, pháp luật về đất đai và pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn bất cập; việc am hiểu về pháp luật trong nhân dân vẫn còn hạn chế, dẫn đến người dân chưa thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình khi thực hiện 33
 • 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 quyền lợi khiếu nại, tố cáo; do đó việc khiếu nại, tố cáo sai còn nhiều. Nhiều vụ việc Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn được các cơ quan ở Trung ương xem xét lại, hoặc người dân tụ tập ra Trung ương gửi đơn khiếu nại tiếp nhiều cơ quan không có thẩm quyền giải quyết nhận đơn và chuyển đơn về lại tỉnh. Công dân nhận được giấy báo cầm đến cơ quan Tiếp công dân yêu cầu giải quyết theo phiếu chuyển đơn, gây áp lực cho cán bộ tiếp dân. Ngoài ra, cũng có một số đối tượng bị lợi dụng, lôi kéo, câu móc, xúi giục, tụ tập thành đám đông tiến hành các hoạt động khiếu nại, tố cáo kéo dài tại trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Tỉnh uỷ; mặc dù đã được giải thích rõ, các cơ quan Trung ương đã giải quyết nhưng vẫn không chấp nhận và tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cấp, nhiều ngành, dù nội dung không có gì mới. 2.2. Thực trạng tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận 2.2.1. Thực trạng tổ chức Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận Thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân và Công văn số 1952/CV-TTCP, ngày 20/8/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai thành lập Ban tiếp công dân các cấp; ngày 12/9/2014 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận, trên cơ sở tổ chức lại Phòng Tiếp dân, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. Sau khi thành lập, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận về tổ chức và hoạt động; đồng thời, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND tỉnh Bình Thuận về công tác tiếp công dân và 34
 • 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 xử lý đơn thư. Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận có con dấu riêng để phục vụ công tác tiếp công dân. - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận được quy định tại điều 2, Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận, cụ thể: + Về chức năng: Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận có chức năng tham mưu giúp Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức tiếp công dân để tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và tổ chức; là đầu mối tiếp nhận, phân loại, đề xuất xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy trình của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết của các cơ quan, đơn vị, báo cáo kết quả giải quyết cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh. + Về nhiệm vụ, quyền hạn:  Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bình Thuận theo quy định.   Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;   Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đối với đơn đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban Tiếp công dân tỉnh, của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.   Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến; chủ trì, phối hợp với đại diện cơ quan, tổ 35
 • 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở và Thanh tra tỉnh kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến khi được Chủ tịch UBND tỉnh giao.  Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh; của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân, Thanh tra tỉnh và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.   Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung; phối hợp với cơ quan công an địa phương bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; phối hợp với cơ quan công an, UBND nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết phục hoặc có biện pháp để công dân trở về địa phương xem xét, giải quyết.   Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh trong việc: thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức; đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thuộc sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.   Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao [45]. - Về cơ cấu tổ chức, biên chế: 36
 • 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 + Ban Tiếp công dân tỉnh có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các công chức làm công tác chuyên trách tiếp công dân của Văn phòng UBND tỉnh. Ngoài ra, quy định Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cử đại diện phối hợp cùng Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013. + Biên chế công chức của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận nằm trong tổng số biên chế công chức của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận theo quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận giao hàng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, gồm 07 công chức [45], cụ thể như sau: Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh do đồng chí Phó Chánh Vănphòng UBND tỉnh Bình Thuận phụ trách mảng tiếp dân kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận về toàn bộ hoạt động của Ban và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 01 Phó Trưởng ban Thường trực tương đương cấp Trưởng phòng,hưởng ngạch Thanh tra viên, đã từng công tác tại cơ quan Thanh tra tỉnh Bình Thuận, phụ trách công việc tiếp công dân, kinh qua kinh nghiệm hơn 20 năm. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm. 01 chuyên viên chính, 04 chuyên viên. Đến đầu năm 2017, bổ nhiệmthêm 01 Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh từ nguồn tại chỗ của Ban Tiếp công dân tỉnh. Ngoài ra, hiện nay đang hợp đồng 01 nhân viên làm nhiệm vụ Văn thư.
 • 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 37
 • 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Về trình độ chuyên môn: công chức Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận có trình độ chuyên môn Luật đảm bảo chuyên môn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; trong đó, có 01 người có trình độ thạc sỹ, 06 người có trình độ đại học. Về kinh nghiệm, 02 người có thâm niên trên 5 năm công tác, 5 người có kinh nghiệm dưới 5 năm công tác. Nhìn chung, việc xây dựng cơ cấu tổ chức và sắp xếp biên chế tại Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã thực hiện đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014 của Chính phủ và được lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận quan tâm, chỉ đạo. Do đó, khi có quy định thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh trên cơ sở Phòng Tiếp công dân, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đã nhanh chóng ban hành Quyết định thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh với số lượng biên chế đủ và theo đúng quy định của Trung ương. Quá trình hoạt động, Ban Tiếp công dân tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. Tuy nhiên, mô hình tiếp công dân trước khi có Luật Tiếp công dân là Phòng Tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh, gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức tiếp công dân; trưởng phòng và phó phòng tương đương với cấp trưởng và cấp phó các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Khi Luật Tiếp công năm 2013 có hiệu lực và quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì Ban Tiếp công dân trên cơ sở tổ chức lại Phòng Tiếp công dân. Theo đó, Ban Tiếp công dân cấp tỉnh do UBND tỉnh thành lập, trực thuộc Văn phòng UBND cấp tỉnh; có Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân; Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh do 01 Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phụ trách, phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh tương đương cấp trưởng phòng. Với cơ cấu được quy định như trên, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức bộ máy của Ban Tiếp công dân cấp tỉnh ở một số địa phương trong thực tế. Cụ thể như 38
 • 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận, đồng chí Trưởng Phòng Tiếp công dân trước kia nay trở thành Phó Trưởng Ban Tiếp công dân, không còn là cấp trưởng; đồng chí Phó Phòng Tiếp công dân nay trở thành công chức tiếp công dân bình thường, một số quyền lợi của công chức lãnh đạo và phụ cấp chức vụ không còn nữa. Chính vì thế, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm và động lực phấn đấu của công chức Ban Tiếp công dân tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chánh Văn phòng - kiêm Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh hiện nay nguyên là Trưởng phòng Kinh tế vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; do đó, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân không nhiều. Trong khi đó, đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trước kia phụ trách công tác tiếp công dân đã được luân chuyển làm Bí thư cấp uỷ cấp huyện. Chính sự biến động nhân sự này đã có phần ảnh hưởng đến hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh. Ngoài ra, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 về hưu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 phụ trách công tác nội chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo chuyển công tác khác. Chính vì thế, lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân có sự thay đổi, điều này đặt ra yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh phải hết sức nỗ lực trong quá trình tham mưu lãnh đạo tỉnh tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 39
 • 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 2.2. Bảng tổng hợp chất lượng cán bộ, công chức Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận hiện nay Thời gian STT Chức danh Năm sinh Trình độ, tiếp cận ngạch công chức công việc Thạc sĩ/ 01 Trưởng Ban 1973 Chuyên viên Năm 2014 chính 02 Phó Trưởng Ban 1961 Cử nhân/ Năm 1990 Thường trực Chuyên viên 03 Phó Trưởng Ban 1973 Cử nhân/ Năm 2014 Chuyên viên 04 Chuyên viên tiếp 1982 Cử nhân/ Năm 2005 dân 1 Chuyên viên 05 Chuyên viên tiếp 1979 Cử nhân/ Năm 2011 dân 2 Chuyên viên 06 Chuyên viên tiếp 1982 Cử nhân/ Năm 2014 dân 3 Chuyên viên 07 Chuyên viên tiếp 1978 Cử nhân/ Năm 2015 dân 4 Chuyên viên 08 Văn thư 1984 Trung cấp Văn thư Năm 2016 Nguồn: Học viên tự hệ thống trên cơ sở thu thập trực tiếp tại Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận - Về cơ sở vật chất: Trụ sở làm việc lúc đầu mới thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận được bố trí địa chỉ tại số 10 đường Phan Chu Trinh, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tổng diện tích sử dụng đất khoảng 304 m2 . Diện tích xây dựng khoảng 200 m2 , 1 trệt, 1 lầu. Tuy nhiên chỉ sử dụng được tầng trệt khoảng 100 m2 (do nhà làm việc xây dựng trước năm 1975 tầng lầu quá cũ không sử dụng được). Từ tháng 12/2016 đến nay đã chuyển sang làm việc tại trụ sở mới đường Phạm Hùng, 40
 • 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, với tổng diện tích sử dụng đất là 897,49 m2 (diện tích xây dựng 312,3 m2 , 1 trệt, 1 lầu), gồm: 01 phòng phục vụ tiếp công dân, 01 phòng trang bị để công chức các cơ quan cử đại diện tiếp dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh làm việc, 01 phòng họp phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp công dân và các phòng làm việc của công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên của Ban Tiếp công dân tỉnh. Trang thiết bị làm việc: 1 hệ thống camera; 07 máy vi tính (06 máy vi tính để bàn trang bị cho mỗi công chức một máy, 01 máy tính xách tay); 02 máy in. - Về nội quy hoạt động: Thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành mẫu Nội quy tiếp công dân quy định chung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND, ngày 26/5/2015 quy định cụ thể về: + Nghĩa vụ và quyền của công dân: Cung cấp thông tin cá nhân; tuân theo Nội quy tiếp công dân và sự hướng dẫn của cán bộ, công chức tiếp công dân (ngươi tiếp công dân) trong việc đăng ký và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giữ gìn trật tự, vệ sinh chung; tôn trọng đối với người tiếp công dân; nghiêm cấm việc kích động, gây rối trật tự, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan Nhà nước, người tiếp công dân; người thi hành công vụ; không được can thiệp, dự nghe việc khiếu nại, tố cáo của người khác; trường hợp nhiều người (từ 05 người trở lên) cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện; không được mang các vật dễ cháy, nổ, chất độc hại, hung khí, súc vật hay trẻ em vào nơi tiếp công dân; việc quay phim, ghi hình, ghi âm phải được sự đồng ý của người chủ trì tiếp công dân; được quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi của người tiếp công dân vi phạm các quy định của pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Hết giờ làm việc, 41
 • 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không được lưu lại nơi tiếp công dân. + Trách nhiệm của người tiếp công dân: trang phục chỉnh tề; phải mang thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định; có thái độ tôn trọng, bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong việc tiếp công dân; không sách nhiễu, không gây phiền hà hoặc cản trở quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tiếp nhận đơn, lắng nghe, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng luật định, đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết; phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân; đồng thời, ghi chép vào sổ theo dõi tiếp công dân đầy đủ nội dung do công dân trình bày, ghi phiếu tiếp dân theo mẫu quy định; giữ bí mật cho người tố cáo theo quy định của pháp luật. + Các trường hợp người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân: người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy tiếp công dân; người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo mà không có tình tiết mới làm thay đổi nội dung đã giải quyết; người đại diện hoặc người được ủy quyền khiếu nại không hợp pháp; những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. + Thời gian và lịch tiếp công dân: thời gian tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần: buổi sáng: từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 [47]. 42
 • 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Việc ban hành Nội quy tiếp công dân và niêm yết tại nơi tiếp công dân không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tiếp công dân khi thực hiện nhiệm vụ mà còn tạo điều kiện thuận tiện cho công dân khi thực hiện các quyền của mình cũng như theo dõi, có ý kiến phản hồi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ tiếp dân. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã ký ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND, ngày 24/7/2015 thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh gồm 11 đồng chí, phân công đồng chí Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh làm Tổ trưởng, 01 đồng chí Phó Trưởng Công an thành phố nơi có trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh làm Tổ Phó Thường trực và đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh làm Tổ phó; các đồng chí tổ viên gồm có đại diện của Phòng PA88 Công an tỉnh, Phòng Nội chính - Pháp chế, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện của các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh và đại diện Văn phòng Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã ban hành kèm theo Quy chế quy định trách nhiệm cụ thể của từng thành viên và cơ chế phối hợp hoạt động của Tổ công tác trong xử lý những vụ việc khiếu nại, khiếu kiện đông người, vượt cấp; đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh theo quy định của pháp luật. Sau khi thành lập, Tổ công tác hoạt động tương đối hiệu quả, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và trong thời gian diễn ra một số sự kiện chính trị quan trọng của cả nước nói chung và tại tỉnh Bình Thuận nói riêng. - Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức làm công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận được lãnh đạo tỉnh Bình 43
 • 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Thuận quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và thực hiện đúng theo quy định của Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Nhìn chung, trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận được thành lập kịp thời theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình thuận được thực hiện theo đúng quy định. Nếu so sánh với cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Phòng Tiếp công dân thì Ban Tiếp công dân tỉnh có sự phát triển hơn. Phòng Tiếp công dân chỉ gồm 04 biên chế (01 trưởng phòng, 01 phó phòng, 02 chuyên viên) và 01 nhân viên hợp đồng; Trưởng phòng Tiếp công dân tương đương cấp trưởng của một đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Trong khi đó, Ban Tiếp công dân tỉnh được bố trí đủ 7 biên chế đồng thời được hợp đồng thêm 01 lao động làm công tác văn thư; đồng chí Trưởng Ban là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban và phó Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm. Đội ngũ công chức của Ban Tiếp công dân tỉnh đều có trình độ chuyên môn Luật, luôn năng nổ, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện. Do đó, bộ máy tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận được vận hành một cách đồng bộ, là một thuận lợi rất căn bản để Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện bảo đảm đạt yêu cầu nhiệm vụ được giao. 2.2.2. Thực trạng hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận từ khi thành lập cho đến nay Ngay khi Quyết định thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận có hiệu lực, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã bố trí lực lượng triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức của Ban, phụ trách theo dõi các địa bàn cụ thể, rõ ràng và thực hiện 44
 • 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bình Thuận. Việc phân công cụ thể từng địa bàn cho các công chức trong công tác tiếp công dân giúp việc theo dõi thuận tiện, nắm bắt vụ việc kịp thời, nhanh chóng. Kết quả: Từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2016 Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã tham mưu và trực tiếp tiếp 1801 lượt công dân, trong đó: + Tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 50 lượt (Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 07 ngày: năm 2014 tiếp 02 ngày, năm 2015 tiếp 03 ngày, ngoài ra tiếp đột xuất 01 vụ đông người tại Nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, 06 tháng đầu năm 2016 tiếp 02 ngày) + Tiếp dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh 14 lượt; + Tiếp dân định kỳ của Đoàn ĐBQH tỉnh 08 lượt; + Tiếp dân thường xuyên của Ban Tiếp công dân tỉnh 1729 lượt [9], [10], [11], [12]. Ngoài tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan vận động, giải thích, ghi nhận ý kiến trình bày của các hộ dân khiếu kiện tập trung đông người tại các Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận; kịp thời báo cáo, tham mưu văn bản cho lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận xem xét chỉ đạo, xử lý. Cụ thể: + Các hộ đồng bào dân tộc Chăm trú tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh đề nghị cơ quan có thẩm quyền can thiệp cho các hộ dân được vào Chùa cúng trong tuần sau vì ngày 07/3/2014 có một số thanh niên đánh các hộ dân và không cho vào Chùa cúng. + Các hộ dân trú tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong phản ánh việc di dời các lò cá hấp đến khu vực khác. 45
 • 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 + Các hộ dân xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong khiếu nại liên quan đến Công ty TNHH muối Thông Thuận (19 lượt). + Các tiểu thương chợ Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong khiếu nại việc thu phí chợ Phan Rí Cửa. + Các Phật tử giáo Hội phật giáo chợ Lầu, huyện Bắc Bình đề nghị UBND tỉnh can thiệp và yêu cầu HTX Chợ Lầu 1 trả lại 714m2 đất mà Chùa cho thuê. + Các hộ dân tại xã Tân Phúc và thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ lương thực đối với các hộ dân theo Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (33 lượt). + Các hộ dân phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết phản ánh việc cưỡng chế nhà và đất. + 11 hộ dân trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong kiến nghị cưỡng chế tháo dỡ căn nhà xây dựng trái phép của gia đình ông Đào Hữu Bá và bà Lê Thị Lỏng [11]. Nhìn chung, từ năm 2014 đến năm 2016 số lượng công dân trực tiếp đến Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận để trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và gửi đơn tăng dần qua các năm, cụ thể: năm 2014 số lượt tiếp dân là 489 lượt [9]; năm 2015 số lượt tiếp dân là 625 lượt [10], tăng 27,8% so với năm 2014; năm 2016 số lượt tiếp dân là 687 lượt [12], tăng 40,5% so với năm 2014. 46
 • 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 2.3 Bảng tổng hợp lượt tiếp dân của lãnh đạo tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2014 - 2016 Tiếp dân của lãnh đạo Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 và Ban Tiếp công dân tỉnh Thường trực HĐND tỉnh 07 04 03 Đoàn ĐBQH tỉnh 02 04 02 Lãnh đạo UBND tỉnh 17 16 17 Ban Tiếp công dân tỉnh 463 601 665 Tổng cộng các lượt tiếp 489 625 687 Nguồn: Học viên tự tổng hợp dựa theo tài liệu tham khảo [9], [10], [12] - Hoạt động tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tại Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã được lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận duy trì tổ chức tiếp công dân theo quy định của pháp luật về tiếp công dân. Qua tiếp công dân, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận cũng như cán bộ tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã hướng dẫn, giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của mình, giúp người dân hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của bản thân đối với việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Qua các buổi tiếp công dân, công dân đã cung cấp kịp thời những tài liệu, các căn cứ liên quan cho cơ quan nhà nước để nhà nước giải quyết đảm bảo quyền lợi cho mình. Bên cạnh đó, việc được lãnh đạo, cán bộ tiếp công dân trực tiếp giải thích, hướng dẫn các quy định liên quan đến khiếu nại, tố cáo đã kịp thời giúp người dân khắc phục các bất cập trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, giúp công dân thực hiện quyền khiếu nại tố, cáo đúng theo quy định, hạn chế tình trạng gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp,
 • 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 47
 • 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 không đúng cơ quan có thẩm quyền; tăng niềm tin cũng như độ tin cậy của người dân vào kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng. Đồng thời, nâng cao ý thức pháp luật nói chung và pháp luật khiếu nại, tố cáo nói riêng đối với quần chúng nhân dân. Nhìn chung, trong thời gian qua, mặc dù công dân trực tiếp đến Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ngày càng nhiều với mức độ gay gắt ngày càng tăng nhưng công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tiếp dân chu đáo, đúng theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công chức tiếp công dân đã giải thích, hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm cho công dân tạo điều kiện để công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Qua tiếp công dân, công dân một phần nào nắm và hiểu được các quy định của pháp luật liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và giúp công dân hiểu và chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. - Việc phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện đúng theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; tham mưu đầy đủ, kịp thời việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với công dân trước khi ban hành Quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật. Tùy theo nguồn đơn, công chức Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận có cách xử lý phù hợp, đúng quy định: + Đối với đơn nhận trực tiếp: trường hợp công dân, tổ chức đến Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận để liên hệ gửi đơn, nếu thuộc thẩm quyền giải 48
 • 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 quyết của UBND tỉnh Bình Thuận, Ban lập Phiếu nhận đơn (giao cho công dân 01 bản, lưu 01 bản), cập nhật vào sổ tiếp nhận đơn và trong ngày phải chuyển ngay cho bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận để đóng dấu công văn đến, trình lãnh đạo Văn phòng xem xét báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận để chỉ đạo hoặc giao cho các Phòng, Ban chuyên môn xử lý, tham mưu; nếu không thuộc thẩm giải quyết của UBND tỉnh Bình Thuận thì Ban Tiếp công dân tỉnh hướng dẫn công dân, tổ chức gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. + Đối với đơn thư tiếp nhận qua đường bưu điện: Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận thực hiện cập nhật vào sổ tiếp nhận đơn và trong ngày chuyển ngay cho bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận để thực hiện đóng dấu công văn đến, trình lãnh đạo để chỉ đạo như nêu ở phần trên. Cả hai nguồn đơn nêu trên, hiện nay Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã thực hiện cập nhật trên phần mềm vi tính để theo dõi, xác định trách nhiệm đối với công chức có liên quan trong việc thực hiện quy trình ISO, thời hạn xử lý đơn và xử lý trách nhiệm đối với công chức bỏ quên việc, sót việc, chậm trễ… Quy trình xử lý đơn thư thực hiện bảo đảm theo quy định. Sau khi nhận được đơn thư do lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giao cho Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu xử lý, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận bám sát theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn thư để tiến hành xử lý đơn, cụ thể như sau: Bước 1. Cập nhật các đơn mới tiếp nhận vào Sổ tiếp nhận đơn thư; Bước 2. Kiểm tra Sổ danh sách công dân, tổ chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xem là vụ việc cũ hay là vụ việc mới phát sinh. 49
 • 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 + Trường hợp là vụ việc cũ thì xem lại hồ sơ để xử lý cho phù hợp nhằm tránh trùng lặp; đơn trùng, vụ việc đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật và đã có Thông báo chấm dứt khiếu nại theo quy định của pháp luật phải thực hiện lưu đơn… + Trường hợp mới phát sinh thì cập nhật họ tên, địa chỉ của công dân, tổ chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vào Sổ danh sách công dân, tổ chức khiếu nại, tố cáo (phân theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố; ngoài tỉnh) để theo dõi phục vụ trực tiếp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư. Bước 3. Tiến hành phân loại đơn + Phân loại theo nội dung: nghiên cứu nội dung đơn, xác định nội dung đơn thuộc loại đơn khiếu nại, tố cáo hay phản ánh, kiến nghị; + Phân loại theo thẩm quyền: xác định nội dung đơn tiếp nhận thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Bình Thuận hay không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Bình Thuận. + Phân loại đơn đủ điều kiện hay không đủ điều kiện xử lý theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở đã phân loại nêu trên, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận thực hiện dự thảo văn bản tham mưu xử lý các đơn đã tiếp nhận, cụ thể như sau: Đối với đơn đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Bình Thuận. Nếu là đơn khiếu nại, đơn tố cáo trong thời hạn 10 ngày Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận sẽ dự thảo Quyết định tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thụ lý và giao cơ quan chuyên môn xác minh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời, tham mưu Thông báo gửi cho công dân, tổ chức khiếu tố biết vụ việc đã được thụ lý để giải quyết. Nếu là đơn kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai thì Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 50
 • 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 văn bản giao cơ quan xác minh, làm rõ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo thời hạn Luật Khiếu nại quy định. Đối với đơn không đủ điều kiện thụ lý. + Lập thủ tục trình lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh cho lưu không thụ lý (theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP gồm các loại đơn được quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 6 và Khoản 1, Điều 28). Trong trường hợp phức tạp lãnh đạo Ban tiếp công dân lập thủ tục báo cáo Chủ tịch để cho ý kiến thống nhất thực hiện. + Đối với các trường hợp UBND tỉnh Bình Thuận đã giải quyết hết thẩm quyền, đã có kết luận giải quyết tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực, đã giao cho các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát lại nhiều lần và đã có nhiều văn bản trả lời cho công dân biết. Tuy nhiên, công dân vẫn tiếp tục gửi đơn, đeo bám yêu cầu phải giải quyết lại thì Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận chủ động báo cáo và tham mưu văn bản để Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Thanh tra tỉnh hoặc các sở, ngành có liên quan tổng hợp báo cáo xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ. Đối với đơn có nhiều nội dung vừa khiếu nại, vừa tố cáo, đơn không rõ nội dung. Để có cơ sở xử lý đơn chính xác, tránh tình trạng lòng vòng dẫn đến công dân gửi đơn phản ứng, Ban Tiếp công dân tỉnh mời công dân đến để trực tiếp nghe công dân trình bày, theo đó hướng dẫn công dân làm lại đơn tách nội dung tố cáo thành đơn riêng và nội dung khiếu nại thành đơn riêng, hoặc làm lại đơn trình bày rõ nội dung để cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đối với đơn không thuộc thẩm quyền. Ban Tiếp công dân tỉnh lập thủ tục báo cáo và tham mưu văn bản cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải 51
 • 44. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 quyết hoặc tham mưu văn bản trả lại đơn và hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã thực hiện việc lưu trữ và mở sổ sách, lập hồ sơ đầy đủ tất cả đơn thư được tiếp nhận để thuận tiện việc theo dõi và nghiên cứu những diễn biến tiếp theo [12]. Nhìn chung, công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư tại Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận trong thời gian chuẩn bị thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh và sau khi Ban thành lập đến nay được thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định, trình tự Thông tư số 07/2014/TT-TTCP hướng dẫn, không để sót việc, quên việc, cố gắng tham mưu xử lý 100% số lượng đơn thư đã tiếp nhận đúng thời hạn hoặc sớm hơn so với thời hạn pháp luật quy định, chỉ có 01 trường hợp đơn tham mưu trễ hạn năm 2014. Cụ thể, từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2016, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận được 2874 đơn các loại. Trong đó: Khiếu nại: 1253 đơn; Tố cáo: 385 đơn; Phản ảnh, kiến nghị: 1236 đơn [9], [10], [12]. Hình 2.4 Bảng tổng hợp số lượng đơn Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận tiếp nhận từ năm 2014 đến năm 2016 Loại đơn Khiếu nại Tố cáo Kiến nghị, Tổng cộng phản ánh Năm 2014 464 91 388 943 Năm 2015 428 166 424 1018 Năm 2016 361 128 424 913 Tổng cộng 1253 385 1236 2874 Nguồn: Học viên tự tổng hợp dựa theo tài liệu tham khảo [9], [10], [12] Trong 2874 đơn các loại mà Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận trong 3 năm (2014 - 2016), Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã 52
 • 45. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 tham mưu và lập thủ tục để giao và chuyển các cơ quan, đơn vị, cá nhân xem xét, giải quyết cụ thể: + Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tham mưu và lập thủ tục giao các cơ quan đơn vị thụ lý, tham mưu giải quyết 466 đơn, trong đó: 304 đơn khiếu nại, 97 đơn tố cáo và 65 đơn phản ánh, kiến nghị. + Đối với đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tham mưu và làm thủ tục chuyển đến các cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền 2077 đơn, trong đó: 789 đơn khiếu nại, 248 đơn tố cáo, 1040 đơn phản ánh, kiến nghị. + Đã hướng dẫn, giải thích và trả lời cho công dân 331 đơn, trong đó: 160 đơn khiếu nại, 40 đơn tố cáo và 131 đơn phản ánh, kiến nghị [9], [10], [12]. Hình 2.5 Bảng tổng hợp kết quả xử lý đơn của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận từ năm 2014 đến năm 2016 Giao các Chuyển các cơ quan, đơn vị hướng CQ, ĐV giải quyết theo thẩm quyền dẫn, Phân loại thụ lý, giải thích, Sở, ban, UBND Công an Các cơ tham mưu cấp các quan trả lời giải quyết Ngành huyện huyện đảng đương sự Khiếu nại 304 đơn 279 đơn 496 đơn 10 đơn 04 đơn 160 đơn Tố cáo 97 đơn 108 đơn 111 đơn 19 đơn 10 đơn 40 đơn Phản ánh, 65 đơn 518 đơn 488 đơn 26 đơn 08 đơn 131 đơn kiến nghị Cộng 466 905 1095 55 22 331 Nguồn: Học viên tự tổng hợp dựa theo tài liệu tham khảo [9], [10], [12]
 • 46. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 53
 • 47. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận, ngoài việc lắng nghe ghi chép đầy đủ, chính xác thông tin công dân cung cấp, công chức tiếp công dân đã thực hiện mở sổ theo dõi công tác tiếp công dân: có mở sổ tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân tỉnh theo mẫu quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP, ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định, quy trình tiếp công dân; sổ theo dõi tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh (UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh); sổ tiếp nhận đơn thư. Việc mở sổ và ghi chép đầy đủ các cuộc tiếp công dân phục vụ thuận lợi cho việc báo cáo tổng hợp, theo dõi quá trình tiếp và giải quyết vụ việc của công dân; kịp thời đôn đốc các đơn giải quyết chậm trễ, kéo dài. Quá trình tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh để giao và chuyển các cơ quan, đơn vị, cá nhân xem xét, giải quyết đơn của công dân, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đều có yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan sau khi xem xét, giải quyết đồng thời báo cáo kết quả về Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cũng như Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận để theo dõi, cập nhật kết quả. - Trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 3577/QĐ-UBND, ngày 14/12/2015 thành lập Tổ công tác rà soát công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng do Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, các thành viên gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nội vụ, Ban Tiếp Công dân tỉnh và 10 Chánh Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố [49]. Tổ Công tác đã kiểm tra tại 09 huyện, thành phố, thị xã (trừ huyện đảo Phú Quý) và 03 Sở: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính và Kế hoạch & Đầu tư. Qua kiểm tra Tổ Công tác đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót trong công tác tiếp công dân (như: 54
 • 48. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 một số đơn vị không có bản phân công lãnh đạo tiếp công dân định kỳ, chưa căn cứ theo quy định mới về pháp luật tiếp công dân để ban hành nội quy quy định về tiếp công dân, có nơi không có bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên tại phòng hoặc Ban Tiếp công dân, mở sổ theo dõi tiếp công dân ghi chép còn đơn giản…) và một số hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị (một số hồ sơ giải quyết còn nhiều thiếu sót như: Vụ việc thuộc thẩm quyền giao cho các cơ quan tham mưu không ban hành Quyết định giao việc và không có thông báo cho người khiếu nại biết việc thụ lý đơn thuộc thẩm quyền, không có kế hoạch xác minh. Vụ việc dừng thụ lý không có bản gốc đơn xin rút, không có biên bản làm việc, không có văn bản tạm dừng thụ lý, không có mục lục, danh mục hồ sơ, không có đánh số thứ tự mục lục để theo dõi tài liệu…) [52]. Qua kiểm tra, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ tại từng cơ quan, đơn vị địa phương, đồng thời, phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ký ban hành Công văn số 1530/UBND-NCPC, ngày 11/5/2016 về việc tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung mà Tổ Công tác được thành lập theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra, hướng dẫn cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị địa phương; tăng cường chỉ đạo, rà soát giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nhất là các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và tổ chức thực hiện xong các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận, của các cơ quan Trung ương để chấm dứt giải quyết theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ. Chủ tịch 55
 • 49. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh [51]. Bên cạnh đó, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận cũng đã phối hợp cùng với Thanh tra tỉnh tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, như: Kế hoạch số 1457/KH-UBND ngày 05/5/2016 phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/5/2016 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, thông qua công tác tiếp dân thường xuyên và xử lý đơn thư, có một số vụ việc liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận nhận thấy một số địa phương còn thiếu sự sâu sát, không căn cứ thực trạng quản lý, sử dụng đất đai, vận dụng chính sách quy định của pháp luật về đất đai, giải thích, trả lời cho công dân một cách máy móc, dẫn đến công dân không đồng tình và phản ứng gây gắt. Đối với những trường hợp này Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã không xử lý đơn theo cách thông thường (không tham mưu chuyển đơn hoặc yêu cầu xem xét, giải quyết theo thẩm quyền) mà tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận văn bản yêu cầu địa phương phải báo cáo đầy đủ về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất đai, quá trình xem xét giải quyết của địa phương đối với vụ việc có liên quan để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết phù hợp. Thông qua đó đã có ít nhất 01 trường hợp được chính quyền địa phương, UBND cấp huyện tự xem xét lại và công nhận quyền sử dụng đất cho công dân theo quy định của pháp luật (Vụ ông Đoàn Kim Hoàng ở huyện Hàm Thuận Bắc). Hiện nay, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục nghiên cứu một số trường hợp khác 56
 • 50. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 theo cách thức nêu trên để đảm bảo quyền lợi cho công dân nhưng không ảnh hưởng đến người khác và không trái với quy định. Nhìn chung, Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đúng theo quy định. Đề xuất, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân kịp thời, cơ bản đảm bảo đúng thời gian quy định; hướng dẫn, chuyển đơn của công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, góp phần giải quyết nhanh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đồng thời, đã phát huy vai trò trong việc theo dõi, đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham mưu giải quyết kịp thời đơn thư của công dân do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao; đôn đốc các đơn vị trực thuộc giải quyết đúng thời gian quy định đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận chuyển đến, nhờ đó đã góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn của công dân trong thời gian qua. Ngoài ra, đã phối hợp tốt và hài hòa với các cơ quan chuyên môn có liên quan trong việc chuẩn bị tài liệu, chương trình làm việc, cơ sở vật chất phục vụ cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trong tiếp công dân định kỳ và đột xuất, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng tiếp công dân. Đã phối hợp kịp thời, có hiệu quả với các cơ quan chức năng liên quan trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các buổi dân khiếu kiện đông người tại trụ sở làm việc của các cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 2.3. Nhận xét và đánh giá 2.3.1. Những hạn chế về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận 2.3.1.1. Những hạn chế về tổ chức 57