SlideShare a Scribd company logo

Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi.doc

Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề Teng trong sự kết hợp giữa xây dựng thương hiệu sản phẩm và thương hiệu điểm du lịch làng nghề.Các mục tiêu chính là:

1 of 51
Download to read offline
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
---------------------------
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG THỔ
CẨM CỦA LÀNG NGHỀ TENG TẠI XÃ BA
THÀNH HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Mã số ngành: 60340102
TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
---------------------------
NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG THỔ
CẨM CỦA LÀNG NGHỀ TENG TẠI XÃ BA
THÀNH HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Mã số ngành: 60340102
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ
TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
Cán bộ hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Phú Tụ
Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày …
tháng … năm …
Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm:
TT Họ và tên Chức danh Hội đồng
1 Chủ tịch
2 Phản biện 1
3 Phản biện 2
4 Ủy viên
5 Ủy viên, Thư ký
Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được sửa
chữa (nếu có).
Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày..…. tháng…... năm 2016
NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ tên học viên: Nguyễn Thị Như Ý Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1991 Nơi sinh: Quảng Ngãi
Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1541820150
I- Tên đề tài:
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG THỔ CẨM CỦA LÀNG NGHỀ TENG
TẠI XÃ BA THÀNH, HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI
II- Nhiệm vụ và nội dung:
Bài viết tập trung nghiên cứu các điều kiện hình thành thương hiệu hàng thổ
cẩm của làng nghề Teng.
 Tổng hợp các cơ sở nghiên cứu về thương hiệu và tiến trình xây dựng thương
hiệu sản phẩm làng nghề.

 Phân tích và nhận dạng các điều kiện để hình thành thương hiệu hàng thổ cẩm
của Làng nghề Teng.

 Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng nghề Teng.
III- Ngày giao nhiệm vụ: Ngày 02 tháng 03 năm 2016
IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ....................................................................................
V- Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công
trình nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được
cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Học viên thực hiện Luận văn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Như Ý
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
ii
LỜI CÁM ƠN
Luận văn này được thực hiện tại làng Teng xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi.
Để hoàn thành được luận văn này tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, giúp đỡ
của nhiều cá nhân và tập thể.
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Phú Tụ đã
hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu của mình.
Xin cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo, người đã đem lại
cho tôi những kiến thức bổ trợ, vô cùng có ích trong những năm học vừa qua.
Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới lãnh đạo làng Teng, UBNN xã Ba
Thành, huyện Ba Tơ đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
Cuối cùng tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, những người đã luôn bên
tôi, động viên và khuyến khích tôi trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu của
mình.
Tác giả
Nguyễn Thị Như Ý

Recommended

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔ...
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔ...THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔ...
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔ...lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Triển khai văn hóa của Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận tại Chi nhánh Tây...
Triển khai văn hóa của Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận tại Chi nhánh Tây...Triển khai văn hóa của Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận tại Chi nhánh Tây...
Triển khai văn hóa của Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận tại Chi nhánh Tây...dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 

More Related Content

Similar to Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi.doc

Luận Văn Phát triển làng nghề truyền thống ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.doc
Luận Văn Phát triển làng nghề truyền thống ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.docLuận Văn Phát triển làng nghề truyền thống ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.doc
Luận Văn Phát triển làng nghề truyền thống ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.docsividocz
 

Similar to Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi.doc (20)

Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng Trường Đại học Thăng Long.doc
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng Trường Đại học Thăng Long.docKhóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng Trường Đại học Thăng Long.doc
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân Hàng Trường Đại học Thăng Long.doc
 
Khóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.doc
Khóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.docKhóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.doc
Khóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.doc
 
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.doc
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.docQuản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.doc
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.doc
 
Hoàn thiện công tác xúc tiến bán hàng tại công ty thương mại carlsberg Việt N...
Hoàn thiện công tác xúc tiến bán hàng tại công ty thương mại carlsberg Việt N...Hoàn thiện công tác xúc tiến bán hàng tại công ty thương mại carlsberg Việt N...
Hoàn thiện công tác xúc tiến bán hàng tại công ty thương mại carlsberg Việt N...
 
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt N...
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt N...Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt N...
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt N...
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách ...
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách ...Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách ...
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách ...
 
Số hoá kênh thanh toán truyền thống tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt N...
Số hoá kênh thanh toán truyền thống tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt N...Số hoá kênh thanh toán truyền thống tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt N...
Số hoá kênh thanh toán truyền thống tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt N...
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Indovin...
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Indovin...Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Indovin...
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Indovin...
 
Báo Cáo Kiến Tập Cử Nhân Bảo Hiểm Ngân Hàng Tài Chính.doc
Báo Cáo Kiến Tập Cử Nhân Bảo Hiểm Ngân Hàng Tài Chính.docBáo Cáo Kiến Tập Cử Nhân Bảo Hiểm Ngân Hàng Tài Chính.doc
Báo Cáo Kiến Tập Cử Nhân Bảo Hiểm Ngân Hàng Tài Chính.doc
 
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Phi T...
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Phi T...Phân tích báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Phi T...
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Phi T...
 
Giải pháp mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng Maritime Bank, 9 điểm.docx
Giải pháp mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng Maritime Bank, 9 điểm.docxGiải pháp mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng Maritime Bank, 9 điểm.docx
Giải pháp mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng Maritime Bank, 9 điểm.docx
 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Power Gate Việt Nam.doc
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Power Gate Việt Nam.docPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Power Gate Việt Nam.doc
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Power Gate Việt Nam.doc
 
Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại ngân hàng tmcp công thương ...
Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại ngân hàng tmcp công thương ...Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại ngân hàng tmcp công thương ...
Hoàn thiện công tác quản lý bảo lãnh tiền vay tại ngân hàng tmcp công thương ...
 
Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Hàng Dệt May Tỉnh Thừ Thiên Huế.docx
Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Hàng Dệt May Tỉnh Thừ Thiên Huế.docxGiải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Hàng Dệt May Tỉnh Thừ Thiên Huế.docx
Giải Pháp Đẩy Mạnh Xuất Khẩu Hàng Dệt May Tỉnh Thừ Thiên Huế.docx
 
Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp.docx
Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp.docxNâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp.docx
Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Ngắn Hạn Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp.docx
 
Phân tích quy trình nhập khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển tại c...
Phân tích quy trình nhập khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển tại c...Phân tích quy trình nhập khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển tại c...
Phân tích quy trình nhập khẩu hàng hóa nguyên container bằng đường biển tại c...
 
Dự án kinh doanh thu mua và chế biến của ngành hàng Thủy sản trên địa bàn tỉn...
Dự án kinh doanh thu mua và chế biến của ngành hàng Thủy sản trên địa bàn tỉn...Dự án kinh doanh thu mua và chế biến của ngành hàng Thủy sản trên địa bàn tỉn...
Dự án kinh doanh thu mua và chế biến của ngành hàng Thủy sản trên địa bàn tỉn...
 
Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.doc
Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.docQuản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.doc
Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.doc
 
Luận Văn Phát triển làng nghề truyền thống ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.doc
Luận Văn Phát triển làng nghề truyền thống ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.docLuận Văn Phát triển làng nghề truyền thống ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.doc
Luận Văn Phát triển làng nghề truyền thống ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.doc
 
Giải pháp hoàn thiện quản lý tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã ...
Giải pháp hoàn thiện quản lý tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã ...Giải pháp hoàn thiện quản lý tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã ...
Giải pháp hoàn thiện quản lý tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã ...
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍 (20)

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...
 
Luận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.doc
Luận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.docLuận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.doc
Luận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.doc
 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...
 
Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.doc
Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.docNghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.doc
Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.doc
 
Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...
Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...
Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...
 
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...
 
Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...
Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...
Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...
 
Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...
Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...
Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...
 
Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...
Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...
Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...
 
Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...
Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...
Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...
 
Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...
Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...
Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...
 
Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 20...
Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 20...Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 20...
Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 20...
 
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
 
Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp sản lượng hơi 6 tấn.doc
Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp sản lượng hơi 6 tấn.docTính toán thiết kế lò hơi công nghiệp sản lượng hơi 6 tấn.doc
Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp sản lượng hơi 6 tấn.doc
 
Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...
Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...
Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...
 
Nghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.doc
Nghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.docNghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.doc
Nghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.doc
 
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
 
Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...
Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...
Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...
 
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
 
Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.docHoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.doc
 

Recently uploaded

CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfHongBiThi1
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (10)

CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 

Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi.doc

 • 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- NGUYỄN THỊ NHƯ Ý XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG THỔ CẨM CỦA LÀNG NGHỀ TENG TẠI XÃ BA THÀNH HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm
 • 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- NGUYỄN THỊ NHƯ Ý XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG THỔ CẨM CỦA LÀNG NGHỀ TENG TẠI XÃ BA THÀNH HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 60340102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm
 • 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán bộ hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ và tên Chức danh Hội đồng 1 Chủ tịch 2 Phản biện 1 3 Phản biện 2 4 Ủy viên 5 Ủy viên, Thư ký Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã được sửa chữa (nếu có). Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV
 • 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. HCM, ngày..…. tháng…... năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Như Ý Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1991 Nơi sinh: Quảng Ngãi Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1541820150 I- Tên đề tài: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG THỔ CẨM CỦA LÀNG NGHỀ TENG TẠI XÃ BA THÀNH, HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI II- Nhiệm vụ và nội dung: Bài viết tập trung nghiên cứu các điều kiện hình thành thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề Teng.  Tổng hợp các cơ sở nghiên cứu về thương hiệu và tiến trình xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề.   Phân tích và nhận dạng các điều kiện để hình thành thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng nghề Teng.   Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng nghề Teng. III- Ngày giao nhiệm vụ: Ngày 02 tháng 03 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: .................................................................................... V- Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Phú Tụ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
 • 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Học viên thực hiện Luận văn (Ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Như Ý
 • 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ii LỜI CÁM ƠN Luận văn này được thực hiện tại làng Teng xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Để hoàn thành được luận văn này tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Phú Tụ đã hướng dẫn tôi thực hiện nghiên cứu của mình. Xin cùng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo, người đã đem lại cho tôi những kiến thức bổ trợ, vô cùng có ích trong những năm học vừa qua. Cũng xin gửi lời cám ơn chân thành tới lãnh đạo làng Teng, UBNN xã Ba Thành, huyện Ba Tơ đã giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Cuối cùng tôi xin gửi lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, những người đã luôn bên tôi, động viên và khuyến khích tôi trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu của mình. Tác giả Nguyễn Thị Như Ý
 • 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 iii TÓM TẮT Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp rất có ý nghĩa trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Làng Teng có nghề dệt thổ cẩm truyền thống lâu đời, đã tạo được nét đặc trưng riêng của văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc ít người ở Quảng Ngãi. Như vậy, việc xây dựng thương hiệu làng nghề Teng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay vì tương lai của làng Teng cũng như góp phần phát triển cho tỉnh Quảng Ngãi.Tuy nhiên, thương hiệu Làng nghề Teng chưa được xây dựng; chưa tạo được sự nhận dạng, hình ảnh hoàn chỉnh và sự liên tưởng trong tâm trí khách hàng. Đó là lý do chính để tác giả chọn đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng nghề Teng tại xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi” để giúp cho làng Teng có một thương hiệu riêng, góp phân vào sự phát triển của làng cũng như tỉnh Quảng Ngãi. Chương 1: Trong chương này, tác giả trình bày những lý luận cơ bản về thương hiệu, thương hiệu sản phẩm địa phương và tiến trình xây dựng thương hiệu sản phẩm. Từ đó nêu ra quan điểm về thương hiệu sản phẩm của làng nghề, phân tích những đặc trưng của nó. Từ cách đặt vấn đề như vậy, thương hiệu sản phẩm làng nghề được hiểu ở hai góc độ vừa là thương hiệu sản phẩm vừa là thương hiệu điểm du lịch. Từ đó, tác giả hình thành tiến trình xây dựng thương hiệu sản phẩm của làng nghề cũng dựa theo đặc thù riêng của làng nghề. Chương 2: Tác giả tóm tắt sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của làng Teng. Đồng thời phản ánh tình hình hoạt động và phát triển của các cơ sở sản xuất thổ cẩm trong làng. Tác giả kết hợp phân tích ý kiến của khách hàng và chủ cơ sở kinh doanh trong làng, từ đó cho thấy nhu cầu của khách hàng và các nội lực căn bản sẵn có của làng Teng để hình thành nên tiến trình xây dựng thương hiệu làng nghề Teng. Chương 3: Căn cứ vào nền tảng khoa học phân tích tình hình thực tế tại làng Teng,
 • 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 iv tác giả xác định tiến trình xây dựng thương hiệu làng nghề nhằm tạo cơ sở để xây dựng các yếu tố thương hiệu, hình thành khuôn khổ quản lý thương hiệu chung mà làng nghề hiện nay chưa có. Tác giả cũng chỉ ra các mục tiêu chiến lược cho làng Teng đồng thời đưa ra những giải pháp cần thực hiện để xây dựng, phát triển thành công thương hiệu “Làng Teng”. Qua đề tài nghiên cứu ta thấy, mô hình làng nghề hay du lịch làng nghề chưa phát triển trong nước cũng như các nước lân cận, vì vậy đây là cơ hội tốt của làng Teng nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung. Để việc xây dựng thương hiệu làng nghề được thành công thì phải thực hiện theo từng bước. Xây dựng thương hiệu làng Teng thành công sẽ là nền tảng cho việc hoạch định, phát triển kinh doanh cho các làng nghề khác có điều kiện tương tự. Nghiên cứu này sẽ giúp cho chính quyền địa phương huyện Ba Tơ nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung có cơ sở trong việc xây dựng thương làng Teng cũng như định hướng phát triển cho làng, góp phần phát triển lĩnh vực thủ công nghiệp và du lịch của tỉnh.
 • 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 v ABSTRACT In the process of industrialization and modernization in Vietnam and internationally economic integration, the development of handicraft villages play an important role in the structure shift in agricultural economy, preservation and promotion of our traditional cultural values. Teng Village with its traditional occupation of brocade waving has created the ethnic minority’s unique features of the tangible culture in Quang Ngai. As a result, brand building for Teng village is a significant mission for the future of Teng village Teng as well as Quang Ngai Province’s development. However, the brand ”Teng Village” has not been built; and has not created its identity, complete image and imagination in customers' mind. That is the main reason why the author chooses the subject of scientific research “Brand building for Teng village’s brocade products in Ba Thanh Commune, Ba To District, Quang Ngai Province” to help Teng village have an own brand, contributing to its growth of Teng village and Quang Ngai. Chapter 1: In this chapter, the author presents basic theories about brand, local product’s brand and the process of brand building for products. From that point, mention the view of craft village’s product brand and analyze its specific characteristics. From such way to present the problem, the craft village’s product brand is understood from the aspects of product brand and tourist destination’s brand. Therefore, the author establishes the process of brand building for the craft village’s products based on such village’s own features. Chapter 2: The author briefly summarizes the formation and development of Teng village. Simultaneously, the author also reflects the operation and growth of brocade manufacturing establishments in the village. The author combines the analysis of the opinions of customers and business owners in the village in order to demonstrate customers’ demands and the availability of basic internal resources in Teng village for the purpose of preparing the process of brand building for Teng village. Chapter 3: The scientific basis and foundation of analyzing Teng village’s actual
 • 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 vi situation, the author determines the process of brand building for the craft village to establish brand elements and form the common framework of brand management which has not currently been developed in such village. The author also specifies strategic objectives for Teng village and provides solutions to build and develop the brand “Teng village” successfully. In short, my study shows that the model of craft villages and craft village tours has not developed in our country as well as neighbouring countries, so this is a good opportunity for Teng village in particular and Quang Ngai province in general. It is required to follow step by step to build the brand Teng village successfully. The success of brand building for Teng village shall be the foundation for planning, business development for other villages with the same conditions. This research will help the local authority of Ba To District in particular Quang Ngai province in general have the basis of brand building for Teng village as well as orient its development, contributing to the development of handicraft and tourism in Quang Ngai.
 • 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................... i LỜI CÁM ƠN .............................................................................................................. ii TÓM TẮT ................................................................................................................... iii ABSTRACT ..................................................................................................................v MỤC LỤC.................................................................................................................. vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT...............................................................................x DANH MỤC CÁC BẢNG.......................................................................................... xi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH................................. xii MỞ ĐẦU.......................................................................................................................1 1.Đặt vấn đề...................................................................................................................1 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu ................................................................................2 2.1.Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................2 2.2. Câu hỏi nghiên cứu.................................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................................2 3.1. Đối tượng nghiên cứu.............................................................................................2 3.2. Phạm vi nghiên cứu................................................................................................2 4. Phương pháp nghiên cứu...........................................................................................2 4.1. Quy trình nghiên cứu..............................................................................................3 4.2 Thiết kế nghiên cứu.................................................................................................4 4.2.1.Nghiên cứu định tính .................................................................................. 4 4.2.2 Thống kê mô tả ........................................................................................... 5 5.Ý nghĩa thực tiễn của đề tài........................................................................................5 6.Kết cấu của luận văn ..................................................................................................5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU....................................................6 1.1. Khái niệm và vai trò của Thương hiệu...............................................................6 1.1.1. Khái niệm thương hiệu.............................................................................. 6 1.1.2. Thương hiệu sản phẩm địa phương........................................................... 9 1.1.3. Tiến trình xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương ......................... 11 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu địa phương ........................21 1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu ......................................................................24 Tóm tắt Chương 1........................................................................................................31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG THỔ CẨM TẠI LÀNG NGHỀ TENG ..........................................................................................32 2.1.Vài nét vè làng nghề Teng ................................................................................32 2.1.1.Vị trí địa lý................................................................................................ 32 2.1.2.Đặc điểm dân cư làng Teng...................................................................... 32 2.1.3.Đặc điểm đời sống và việc làm của làng Teng......................................... 32
 • 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 viii 2.2. Các hoạt động ở làng Teng ..............................................................................32 2.2.1. Các lĩnh vực sản xuất ở làng Teng .......................................................... 32 2.2.1.1. Nông nghiệp ....................................................................................... 32 2.2.1.2. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp................................................. 33 2.2.1.3. Thương mại, du lịch và dịch vụ ......................................................... 33 2.2.2. Các hoạt động văn hóa ở làng ................................................................. 33 2.2.3. Lao động và việc làm ở làng Teng .......................................................... 34 2.2.4. Vai trò của chính quyền địa phương đối với sự phát triển của làng nghề. 34 2.3. Hoạt động sản xuất hàng thổ cẩm của Làng Teng...........................................35 2.3.1. Lịch sử ra đời nghề dệt thổ cẩm ở làng Teng.......................................... 35 2.3.2. Hình thức tổ chức sản xuất hàng thổ cẩm ............................................... 36 2.3.2.1. Hình thức sản xuất.............................................................................. 36 2.3.2.2. Quy mô sản xuất................................................................................. 36 2.3.2.3. Thị thường.......................................................................................... 37 2.3.2.4. Không gian sản xuất........................................................................... 37 2.3.3. Sản Phẩm thổ cẩm ở làng Teng............................................................... 37 2.3.3.1.Chất lượng sản phẩm........................................................................... 37 2.3.3.2. Các mặt hàng thổ cẩm sản xuất ở làng Teng...................................... 38 2.3.4. Lao động và hình thức bảo tồn nghề sản xuất hàng thổ cẩm .................. 39 2.3.4.1.Lao động.............................................................................................. 39 2.3.4.2. Hình thức bảo tồn nghề sản xuất hàng thổ cẩm ................................. 40 2.3.5. Tư liệu sản xuất ....................................................................................... 41 2.3.5.1.Nguyên liệu ......................................................................................... 41 2.3.5.2.Các công cụ sản xuất........................................................................... 41 2.3.5.2.Tiết tấu và hoa văn .............................................................................. 44 2.4.Thực trạng xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề Teng..............46 2.4.1. Chỉ dẫn địa lý và tên gọi của hàng hóa.................................................... 46 2.4.2. Nhận thức của người dân làng Teng về thương hiệu của một sản phẩm . 47 2.4.3. Thực trạng xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng Teng hiện nay. 49 2.4.3.1. Các yếu tố nhận dạng thương hiệu..................................................... 49 2.4.3.2. Quảng bá thương hiệu ........................................................................ 50 Kết Luận Chương 2.....................................................................................................53 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG THỔ CẨM CỦA LÀNG NGHỀ TENG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN............................................................54 3.1. Những cơ hội và thách thức đối với việc phát triển thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng Teng.........................................................................................................54 3.1.1. Cơ hội .......................................................................................................54
 • 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 ix 3.1.2. Thách thức............................................................................................... 56 3.2. Xác định xứ mệnh thương hiệu hàng thổ cẩm của làng Teng .........................57 3.2.1. Xác định đối tượng khách hàng của làng nghề Teng .............................. 57 3.2.2 Những mong đợi của khách hàng về hàng thổ cẩm của làng nghề Teng .. 59 3.2.3. Các năng lực cơ bản của Làng Teng ....................................................... 65 3.2.4. Xác định sứ mệnh thương hiệu hàng thổ cẩm Làng Teng ...................... 68 SỨ MỆNH CỦA THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM LÀNG NGHỀ..................... 69 3.3 Xây dựng các yếu tố nhận dạng thương hiệu hàng thổ cẩm Làng Teng...........70 3.3.1. Thiết kế biểu tượng của Làng Teng ........................................................ 70 3.3.2. Thiết kế câu khẩu hiệu cho Làng Teng ................................................... 70 3.3.3. Thiết kế ấn phẩm giới thiệu về Làng Teng.............................................. 70 3.4 Xây dựng hệ thống quản lý sử dụng thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng Teng71 3.4.1. Xác định đơn vị quản lý thương hiệu Làng Teng.................................... 71 3.4.2 Lựa chọn và đăng ký xác lập quyền bảo hộ đối với thương hiệu Làng Teng............................................................................................................................ 71 3.4.3 Xây dựng quy chế để quản lý việc sự dụng thương hiệu Làng Teng....... 72 3.5. Hoàn thiện những năng lực căn bản phục vụ cho việc xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề....................................................................................73 3.5.1. Quy hoạch làng nghề............................................................................... 74 3.5.2. Khôi phục và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề . 75 3.5.3. Phát triển các dịch vụ bổ trợ cho làng nghề ............................................ 76 3.5.4. Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, xây dựng uy tín kinh doanh 77 3.5.5. Mở rộng đào tạo, nâng cao tay nghề thợ dệt trong làng nghề................. 77 3.5.6. Xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm tại làng nghề .................................. 78 3.6. Khuyếch trương thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề Teng ....................79 3.6.1. Phát triển các kênh bán hàng................................................................... 79 3.6.2. Tham gia các hội chợ triễn lãm ............................................................... 79 3.6.3. Tổ chức các sự kiện................................................................................. 80 3.6.4. Liên kết với các công ty lữ hành du lịch ................................................. 80 3.6.5. Quảng Cáo............................................................................................... 81 3.7. Xây dựng ban quản lý làng nghề .....................................................................82 Tóm tắt chương 3 ........................................................................................................85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....................................................................................86 TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................89 PHỤ LỤC
 • 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SPSS: Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm thống kê, xử lý số liệu) WIPO: World Intellectual Property Organization (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới) EU: European Union (Liên minh châu Âu) ADLI: Japan International Cooperation Agency (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) GDP: Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) CNH- HĐH: Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa SXKD: Sản xuất kinh doanh QĐ: Quyết định UBND: Ủy ban nhân dân
 • 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 xi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng đánh giá mức độ khó khăn của làng nghề qua các tiêu chí ...............52 Bảng 3.1: Thống kê khách du lịch Việt nam từ năm 2013-2015 ................................55 Bảng 3.2: Thống kê khách du lịch đến Quảng Ngãi từ năm 2013-2015.....................56 Bảng 3.3: Đánh giá của khách hàng về các sản phẩm của Làng Teng .......................66
 • 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 xii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Biểu đồ 2.1: Các loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh trong làng nghề Teng.............36 Biểu đồ 2.2: Sự tăng trưởng số lao động của làng nghề Teng qua các năm ...............40 Biểu đồ 2.3: Hình thức hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong làng nghề............47 Biểu đồ 2.4: Mức độ quan trọng của việc xây dựng thương hiệu làng nghề ..............48 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ số hộ có các yếu tố thương hiệu....................................................49 Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ nhận biết thông tin về sản phẩm qua các kênh thông tin ..............51 Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ khách hàng mua sản phẩm của làng Teng.....................................58 Biểu đồ 3.2: Quà lưu niệm khách du lịch thường mua ...............................................60 Biểu đồ 3.3: Sự độc đáo về họa tiết trên sản phẩm thổ cẩm của làng Teng................61 Biểu đồ 3.4: Đánh giá sản phẩm thổ cẩm cảu Làng Teng có giá trị nghệ thuật..........62 Biểu đồ 3.6: Làng Teng nằm ở vị trí hấp dẫn..............................................................63 Biểu đồ 3.7: Đánh giá sản phẩm thổ cẩm của Làng Teng mang đặc trưng văn hóa làng nghề .............................................................................................................................64 Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu ......................................................................................3 Sơ đồ 1.1: Nền tảng của sứ mệnh thương hiệu .............................................................9 Sơ đồ 1.2: Các nền tảng, cơ sở để xây dựng sứ mệnh thương hiệu làng nghề............11 Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức hoạt động của Ban quản lý làng nghề...............................83 Hình 2.1: Một số sản phẩm thổ cẩm của làng Teng....................................................39 Hình 2.2: Nghệ nhân truyền nghề cho lớp trẻ .............................................................41 Hình 2.3: Các chi tiết khung dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc H’re ........................42 Hình 2.4: Cấu tạo khung dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc H’re trong làng Teng....43 Hình 2.5: Màu sắc, hoa văn đặc trưng của vải thổ cẩm làng Teng .............................46
 • 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Từ xa xưa, hệ thống các làng nghề tiểu thủ công nghiệp luôn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa tinh thần ở các vùng quê Việt Nam. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp rất có ý nghĩa trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương hỗ trợ và phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước, các ngành nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp ở nước ta đã và đang được khôi phục và phát triển. Nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp đã tạo ra việc làm thường xuyên phần lớn lao động nông nhàn. Làng nghề Teng có nghề dệt thổ cẩm truyền thống lâu đời, đã tạo được nét đặc trưng riêng của văn hóa vật thể của đồng bào dân tộc ít người ở Quảng ngãi. Làng nghề tồn tại và phát triển đến hôm nay do còn giữ được những giá trị cốt lõi của mình như: óc sáng tạo tài hoa và trình độ tay nghề điêu luyện của nghệ nhân, thể hiện qua sản phẩm đặc sắc, tinh xảo, có giá trị mỹ thuật, độc đáo; có vị trí địa lý trên vùng núi cao còn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc của người dân tộc ít người, là điểm du lịch hấp dẫn của huyện Ba Tơ nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung; còn lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, thương hiệu Làng nghề Teng chưa được xây dựng; chưa tạo được sự nhận dạng, hình ảnh hoàn chỉnh và sự liên tưởng trong tâm trí khách hàng. Với những điều kiện lý tưởng như vậy nhưng Làng nghề Teng chưa phát huy được lợi thế để phát triển tương xứng với tiềm năng, để xây dựng được một thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng nghề Teng có ý nghĩa, là biểu tượng về một địa danh mang bản sắc dân tộc của Việt Nam, một trong những điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn, là niềm tự hào của Tỉnh Quảng ngãi. Từ những vấn đề nêu trên, tôi đã chọn đề tài: “Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng nghề Teng tại xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi” cho Luận văn của mình.
 • 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2 2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 2.1. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề Teng trong sự kết hợp giữa xây dựng thương hiệu sản phẩm và thương hiệu điểm du lịch làng nghề.Các mục tiêu chính là: Thứ nhất: Tổng hợp các cơ sở nghiên cứu về thương hiệu và tiến trình xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề. Thứ hai: Phân tích và nhận dạng các điều kiện để hình thành thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng Teng. Thứ ba: Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng Teng. 2.2. Câu hỏi nghiên cứu Đề tài tiến hành trả lời các câu hỏi sau: Thứ nhất: Điều kiện nào để hình thành thương hiệu hàng thổ cẩm của làng Teng. Thứ hai: Làm thế nào để xây dựng thương hiệu thổ cẩm của Làng nghề Teng 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm làng nghề Teng tại xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Giới hạn trong phạm vi làng nghề. Tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Làng Teng. Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 7/2016 4. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp phương pháp chuyên gia và thống kê mô tả cụ thể như sau: - Phương pháp định tính: Phân tích, so sánh, tổng hợp các lý thuyết từ nghiên cứu trong nước và nước ngoài có liên quan đến đề tài. - Thống kê mô tả: Tiến hành khảo sát, phân tích các số liệu bằng phần mềm xử lý số liệu SPSS.
 • 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3 - Phương pháp chuyên gia: Phỏng vấn và hỏi ý kiến các chuyên gia. 4.1. Quy trình nghiên cứu Toàn bộ quy trình nghiên cứu sẽ được thực hiện theo sơ đồ sau: Vấn đề nghiên cứu Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề Teng tại xã Ba Thành, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi Cơ sở lý luận Thang đo nháp lần 1 Thảo luận tay đôi Khảo sát thử Khảo sát chính thức Xử lý dữ liệu Phân tích với công cụ SPSS Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu Thang đo nháp lần 2 Bảng câu hỏi phỏng vấn Hoàn chỉnh bảng câu hỏi và thang đo Kiểm định và đưa ra kết quả Trên cơ sở vấn đề nghiên cứu, cần xác định mục tiêu nghiên cứu, sau đó dựa trên cơ sở lý thuyết và kết quả của các công trình nghiên cứu trước đó có liên quan để đưa ra phương pháp nghiên cứu đề xuất. Để đảm bảo giá trị nội dung của thang đo, một nghiên cứu được thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn ý kiến chuyên gia nhằm khẳng định sự phù hợp của các biến quan sát. Sau khi xác định được phương pháp nghiên cứu và thang đo chính, tác giả sẽ tiến hành kháo sát thu tập thông tin thông qua
 • 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4 bảng câu hỏi. Các kết quả khảo sát sẽ được mã hóa và xử lý dữ liệu bằng phần mềm thống kê SPSS. 4.2 Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu được thực hiện qua 2 bước: Nghiên cứu định tính và thống kê mô tả 4.2.1. Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định tính để khám phá, điều chỉnh và bổ sung các biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm nghiên cứu. Phương pháp này được thực hiện theo phương pháp phỏng vấn sâu theo một nội dung được chuẩn bị trước dựa theo thang đo có sẵn. Được thực hiện qua hai bước chính: - Các thông tin cần thu thập: Xác định xem điều kiện để xây dựng thương hiệu bao gồm những điều kiện nào? Những điều kiện đó tác động như thế nào đối với việc xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng Teng - Đối tượng phỏng vấn: Khách du lịch và người dân trong làng Teng - Tổng mẫu nghiên cứu: Khách du lịch (là khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan du lịch tại Quảng Ngĩa và tại làng Teng): 448 người Người dân trong làng (là những người dân có tham gia sản xuất thổ cẩm): 150 người - Kết quả nghiên cứu sơ bộ là cơ sở cho thiết kế bảng câu hỏi đưa vào nghiên cứu chính thức. Bảng câu hỏi sau khi được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện được đưa vào nghiên cứu chính thức.  Thảo luận tay đôi:  Nhằm tìm hiểu rõ hơn các yếu tố mà tác giả đề xuất trong luận văn có thực sự là các yếu tố tác động đến việc xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của Làng Teng, tác giả đã thực hiện thảo luận tay đôi trực tiếp với đại diện 4 đại diện hộ sản xuất trong làng, 1 đại diện cho Làng Teng (tộc trưởng) và 2 cán bộ xã Ba Thành, tổng cộng có 7 thành viên. [Phụ lục 2] Việc thảo luận được tiến hành dựa trên bảng câu hỏi được thiết kế sẵn để thu thập ý kiến đóng góp nhằm mục đích hoàn chỉnh bảng câu hỏi khảo sát, phát hiện thêm những thành phần của nghiên cứu mà mô hình đề xuất ban đầu chưa có. [Phụ lục 1]
 • 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 5  Điều chỉnh mô hình nghiên cứu:  4.2.2 Thống kê mô tả Nhằm thu thập thông tin. số liệu để đánh giá các yếu tố, điều kiện ảnh hưởng đến việc xây dựng thương hiệu làng nghề; từ đó xác định mức độ ảnh hưởng của các điều kiện đến việc xây dựng thương hiệu làng nghề. Dữ liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Hỗ trợ làng nghề Teng, các cơ quan quản lý liên quan trong việc nghiên cứu cách thức xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề Teng có ý nghĩa, có sức sống lâu dài, thể hiện được những giá trị truyền thống, quý báu của làng nghề. 6. Kết cấu của luận văn Chương 1. Mở Đầu Chương 2. Hoạt động của làng nghề Teng và thực trạng xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm tại làng nghề. Chương 3.Giải pháp xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề Teng. Kết Luận và khuyến nghị
 • 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 6 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU 1.1. Khái niệm và vai trò của Thương hiệu 1.1.1. Khái niệm thương hiệu Hiện nay, thuật ngữ thương hiệu đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Hiện nay tuy đang tồn tại nhiều cách giải thích khác nhau xoay quanh thuật ngữ này. Trong văn bản pháp luật của Việt Nam không có thuật ngữ thương hiệu mà chỉ có các thuật ngữ liên quan khác trong đó có nhiều quan điểm nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, tên gọi xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp… Như vậy, có thể hiểu thương hiệu một cách tương đối như sau: Theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): Thương hiệu là một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức [12]. Theo định nghĩa của Hội Marketing Hoa Kỳ: Thương hiệu là một cái tên, một từ ngữ, một dấu hiệu, một biểu tượng, một hình vẽ, hay tổng hợp tất cả các yếu tố kể trên nhằm xác định một sản phẩm hay một dịch vụ của một (hay một nhóm) người bán và phân biệt các sản phẩm (dịch vụ) đó với các đối thủ cạnh tranh [1]. Trên cơ sở tập hợp và phân tích nhiều quan niệm khác nhau TS. Nguyễn Quốc Thịnh đưa ra khái niệm về thương hiệu như sau: Thương hiệu, trước hết là một thuật ngữ dùng nhiều trong marketing; là hình tượng về một cơ sở sản xuất, kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) hoặc hình tượng về một loại hoặc một nhóm hàng hóa, dịch vụ trong con mắt khách hàng; là tập hợp các dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác hoặc để phân biệt chính doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Vai trò của thương hiệu - Vai trò của thương hiệu đối với khách hàng [13] Thương hiệu bắt nguồn từ cảm nhận của con người về sản phẩm dịch vụ mà họ nhận được. Do đó thương hiệu được tạo lập bởi nhận thức và niềm tin của con người.
 • 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 7 Việc xây dựng thương hiệu rất quan trọng vì càng ngày con người càng có nhiều sự lựa chọn, mà họ lại có rất ít thời gian để tìm hiểu, cân nhắc và quyết định, nên phần lớn họ sẽ mua dựa vào sự tin tưởng sẵn có, và việc có 1 thương hiệu mạnh sẽ là yếu tố tác động quan trọng nhất đến hành vi mua hàng. Một thương hiệu mạnh cũng mang lại cho khách hàng nhiều hơn so với một sản phẩm: đó là dịch vụ, là niềm tin, là các giá trị cộng thêm cho khách hàng cả về mặt chất lượng và cảm tính. Người tiêu dùng có xu hướng quyết định mua dựa vào yếu tố thương hiệu chứ không phải yếu tố sản phẩm hay dịch vụ. Ngày nay con người ngày càng quan tâm đến những mong muốn của mình, họ chỉ mua những thứ họ mong muốn chứ không phải những thứ họ cần (tất nhiên là khi họ có tiền!). Và thương hiệu là cách tốt nhất để tạo nên và tiếp cận với những mong muốn của khách hàng. Nhờ thương hiệu sản phẩm, khách hàng có thể: Biết xuất xứ sản phẩm Yên tâm về chất lượng Tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin Giảm chi phí nghiên cứu thông tin Khẳng định giá trị của bản thân Giảm rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm - Vai trò của thương hiệu đối với nội bộ doanh nghiệp Thương hiệu đại diện cho tài sản pháp lý có giá trị to lớn có thể ảnh hưởng tới hành vi người tiêu dùng và cung cấp sự đảm bảo thu nhập tương lai cho người sở hữu. Đối với nội bộ doanh nghiệp, thương hiệu có công dụng chủ yếu là tạo nên một quy trình liên kết 3C như sau: “Community” (Cộng đồng), “Challenge” (Thách thức) và “Confidence” (Tin tưởng). Cộng đồng nhân sự của doanh nghiệp chính là “cái nôi” làm nên sự sống và năng lực đặc thù của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tạo được cho mình một cộng đồng nhân sự yêu nghề, yêu đời thì tên tuổi của doanh nghiệp sẽ trở thành một hấp lực không những chỉ lôi cuốn nguồn nhân lực ngày càng năng động và sáng tạo mà còn thu hút ngày càng lớn nguồn khách hàng trung thành. Quan tâm đến cộng đồng nhân sự của doanh nghiệp ở đây không chỉ quan tâm đến tập thể bên trong nội bộ doanh
 • 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 8 nghiệp mà còn phải quan tâm đến việc vun bồi những quan hệ với các “bạn hàng” của doanh nghiệp từ các nhà cung cấp nguyên vật liệu ở đầu vào (suppliers) đến các nhà phân phối ở đầu ra (distributors). Trong chiều hướng đó, tinh thần cộng đồng (Community) của doanh nghiệp không những được mở rộng mà các mối quan hệ giữa những thành viên của cộng đồng đó còn được gắn kết chặt chẽ hơn bởi việc cùng nhau hướng về việc thực hiện một thách thức chung (Common Challenge) trên cơ sở sự tin tưởng (Confidence) lẫn nhau và cùng chia sẻ niềm tin trong việc làm lớn mạnh tên tuổi của doanh nghiệp. Sứ mệnh thương hiệu (Brand mission) [14] Sứ mệnh của một thương hiệu là khái niệm dùng để chỉ mục đích của thương hiệu đó, lý do và ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại của nó. Việc xác định một bản tuyên bố sứ mệnh đúng đắn đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công của một thương hiệu. Trước hết, nó tạo cơ sở quan trọng cho việc lựa chọn đúng đắn các mục tiêu và chiến lược của công ty, mặt khác nó có tác dụng tạo lập và củng cố hình ảnh của thương hiệu trước công chúng xã hội, cũng như tạo ra sự hấp dẫn đến các đối tượng liên quan (khách hàng, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp, ngân hàng, chính phủ…) Một doanh nghiệp hiểu rõ sứ mệnh của mình sẽ có nhiều cơ hội để thành công hơn doanh nghiệp không thể hiện rõ lý do về sự hiện hữu của mình. Một bản tuyên bố sứ mệnh tốt phải được xây dựng trên cơ sở định hướng khách hàng, cho thấy ý nghĩa, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của công ty đối với khách hàng. Sứ mệnh công ty cần dựa trên nền tảng là khung hình 3 chiều của Dereck F.Abell về trọng tâm của hoạt động kinh doanh. Đó là:
 • 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 9 Sơ đồ 1.1: Nền tảng của sứ mệnh thương hiệu Những nhân tố chủ yếu cấu thành một bản tuyên bố sứ mệnh như sau: - Khách hàng: ai là người tiêu thụ sản phẩm? - Sản phẩm hay dịch vụ: dịch vụ hay sản phẩm chính của công ty là gì? - Công nghệ: công nghệ có phải là mối quan tâm hàng đầu của công ty không? - Triết lý: đâu là niềm tin cơ bản, giá trị, nguyện vọng và triết lý của công ty? - Tự đánh giá: năng lực đặc biệt hoặc ưu thế cạnh tranh chủ yếu của công ty? - Hình ảnh cộng đồng: hình ảnh cộng đồng có phải là mối quan tâm chủ yếu của công ty hay không? 1.1.2. Thương hiệu sản phẩm địa phương Chỉ dẫn địa lý Chỉ dẫn địa lý là những từ, tên gọi, dấu hiệu, biểu tượng, hình ảnh được sử dụng để chỉ ra rằng sản phẩm có nguồn gốc tại quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương mà đặc trưng về chất lượng, uy tín, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của loại hàng hoá này có được chủ yếu là do nguồn gốc địa lý tạo nên. Ví dụ: Phú Quốc (nước mắm), Borddo (vang), Mộc Châu - San tuyết (trà)… Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ là thông tin về nguồn gốc địa lý của hàng hoá đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: - Thể hiện dưới dạng một từ ngữ, dấu hiệu, biểu tượng hoặc hình ảnh, dùng để chỉ một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, địa phương thuộc một quốc gia - Thể hiện trên hàng hoá, bao bì hàng hoá hay giấy tờ giao dịch liên quan tới việc mua bán hàng hoá nhằm chỉ dẫn rằng hàng hoá nói trên có nguồn gốc tại quốc
 • 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 10 gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương mà đặc trưng về chất lượng, uy tín, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của loại hàng hoá này có được chủ yếu là do nguồn gốc địa lý tạo nên. Tên gọi xuất xứ hàng hóa Xuất xứ hàng hóa là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó. Tên gọi xuất xứ hàng hoá là tên địa lý của nước, địa phương dùng để chỉ xuất xứ của mặt hàng từ nước, địa phương đó với điều kiện những mặt hàng này có các tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa lý độc đáo và ưu việt, bao gồm yếu tố tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó. Mối quan hệ giữa chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ hàng hóa Thực chất tên gọi xuất xứ hàng hoá là một dạng đặc biệt của chỉ dẫn địa lý. Nếu một chỉ dẫn địa lý chỉ là tên gọi (địa danh) và uy tín, danh tiếng của sản phẩm đạt đến mức đặc thù gắn liền với vùng địa lý đó thì chỉ dẫn như vậy được gọi là tên gọi xuất xứ hàng hoá. Nếu chỉ dẫn địa lý là tên gọi xuất xứ hàng hoá thì việc bảo hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tên gọi xuất xứ hàng hoá. Các thông tin địa lý đã trở thành tên gọi thông thường của hàng hoá, đã mất khả năng chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thì không được bảo hộ dưới danh nghĩa là chỉ dẫn địa lý. Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ (không bao gồm tên gọi xuất xứ hàng hoá) mà không đòi hỏi phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tên gọi xuất xứ hàng hoá chỉ được bảo hộ thông qua việc đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Giấy chứng nhận đăng ký tên gọi xuất xứ hàng hoá có hiệu lực vô thời hạn. Tên địa lý nước ngoài chỉ được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam nếu đang được bảo hộ tại nước mang tên hoặc có địa phương mang tên đó. Việc sử dụng bất cứ chỉ dẫn nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ gây nhầm lẫn cho công chúng về nguồn gốc của sản phẩm mang chỉ dẫn đó đều bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
 • 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 11 1.1.3. Tiến trình xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương Dựa trên việc nghiên cứu các lý thuyết, mô hình xây dựng thương hiệu của tiến sĩ Kavin Lane Keller, của PGS. TS Nguyễn Quốc Thịnh và tham khảo từ Lantabrand, tác giả tổng hợp và đưa ra tiến trình xây dựng thương hiệu làng nghề như sau:  Xác định sứ mệnh của thương hiệu  Xác định sứ mệnh thương hiệu làng nghề tức là xác định mục đích, ý nghĩa của thương hiệu dựa trên nền tảng các nội dung sau: Các điều kiện bên ngoài Các điều kiện bên trong (nội lực của làng nghề) Xác định khách hàng (nhóm khách hàng) của làng nghề Tìm hiểu mong đợi của khách hàng về sản phẩm, làng nghề Xác định những lợi thế của làng nghề đáp ứng mong đợi của khách hàng Xác định triết lý theo đuổi của thương hiệu Sứ mệnh của thương hiệu làng nghề Sơ đồ 1.2: Các nền tảng, cơ sở để xây dựng sứ mệnh thương hiệu làng nghề (Nguồn: http://www.quangngai.gov.vn/Pages/home.aspx) - Xác định đối tượng khách hàng của làng nghề Điều quan trọng là cần phải xác định thị trường của làng nghề, tức là tìm hiểu đối tượng khách hàng chính của làng nghề là ai? thuộc nhóm khách hàng nào? Việc xác định khách hàng của làng nghề không quá khó khăn lắm vì các làng nghề đã tồn tại, phát triển từ rất lâu nên biết được ai là người tiêu thụ sản phẩm của mình. Tùy thuộc vào đặc thù sản phẩm mà đối tượng khách hành của từng làng nghề cũng khác nhau. Có làng nghề khách hàng chủ yếu là khách du lịch, hoặc là người tiêu
 • 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 12 dùng địa phương, hoặc là các công ty thương mại, nhà phân phối, hoặc có tất cả các loại khách hàng kể trên, v.v... Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải xác định đâu là đối tượng khách hàng chính của làng nghề dựa trên việc khảo sát, đánh giá tiềm năng phát triển thị trường, lợi ích kinh tế mà khách hàng ấy đem lại cho làng nghề. Trên cơ sở đó, tập trung xây dựng, khai thác các điều kiện, lợi thế của làng nghề để phục vụ, đáp ứng nhu cầu của đối tượng hoặc nhóm khách hàng đó. - Tìm hiểu những mong đợi của khách hàng về làng nghề Tìm hiểu những mong đợi của khách hàng về sản phẩm, làng nghề dựa trên việc phân tích động cơ, nhu cầu của khách hàng bằng cách trả lời các câu hỏi sau: - Vì sao khách hàng đến làng nghề? - Vì sao khách hàng muốn mua sản phẩm của làng nghề? - Khách hàng cần mua sản phẩm gì hoặc/ và khách hàng muốn thỏa mãn điều gì khi đến làng nghề, khi mua sản phẩm? Trả lời của các câu hỏi này là cơ sở tạo ý nghĩa cho thương hiệu làng nghề vì đã cung cấp cho khách hàng các thông tin mà thương hiệu có như sản phẩm, chất lượng được cảm nhận, giá trị văn hóa đặc trưng của làng nghề... Khi đáp ứng được những mong đợi của khách hàng tức là làng nghề đã thành công trong việc tạo ý nghĩa cho thương hiệu làng nghề, thiết lập được hình ảnh cho thương hiệu và hình thành đặc trưng riêng của thương hiệu trong tâm trí khách hàng. - Xác định giá trị cốt lõi đáp ứng mong đợi của khách hàng Để đáp ứng được mong đợi của khách hàng, tức là thiết lập được ý nghĩa của thương hiệu làng nghề trong tâm trí khách hàng, cần phải phân tích nội lực của làng nghề, cái làng nghề đang có và có lợi thế. Lợi thế của làng nghề phải là điều đem lại lợi ích, làm thỏa mãn nhu cầu của nhóm khách hàng chính của làng nghề. Lợi thế ấy chính là những yếu tố tạo nên giá trị cốt lõi cho làng nghề, làm cho làng nghề có sự khác biệt, đặc trưng riêng mà nơi khác không có. Làng nghề là thực thể gắn với sản phẩm đặc thù, văn hóa, hệ thống di tích và truyền thống riêng nên lợi thế của làng nghề có thể là tính chất độc đáo, riêng có của
 • 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 13 sản phẩm; hoặc bản sắc văn hóa, nét đặc trưng riêng của làng nghề; đội ngũ nghệ nhân có tay nghề cao; là địa điểm du lịch hấp dẫn; hoặc có tất cả các yếu tố trên. Điều quan trọng là phải xác định đâu là những lợi thế chính tạo nên giá trị căn bản cho thương hiệu để khai thác, phát triển những lợi thế ấy, tức là phát triển thương hiệu làng nghề ngày càng vững mạnh. - Xác định triết lý theo đuổi của thương hiệu Mỗi một thương hiệu đều phải xác định triết lý theo đuổi của mình và quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu phải nhất quán với triết lý đó từ đầu đến cuối. Xác định triết lý thương hiệu làng nghề tức là xác định đâu là niềm tin cơ bản, giá trị, nguyện vọng của làng nghề. Đối với các làng nghề truyền thống, việc xây dựng, phát triển thương hiệu nên tuân theo triết lý dựa trên nền tảng của các giá trị truyền thống, giữ gìn những nét đặc trưng riêng có của làng nghề. Như vậy, việc xác định bản tuyên bố về sứ mệnh của thương hiệu làng nghề dựa trên việc phân tích 4 nội dung nêu trên bằng cách rút ra những điều chung nhất nói lên được mục đích, lý do và ý nghĩa của sự tồn tại và phát triển của thương hiệu làng nghề.  Xây dựng các yếu tố nhận dạng thương hiệu  Xây dựng các yếu tố nhận dạng thương hiệu nhằm đảm bảo sự nhận biết của khách hàng và sự liên hệ trong tâm trí khách hàng về thương hiệu. Xây dựng các yếu tố thương hiệu cho làng nghề phải tuân theo triết lý chung làng nghề đã xác định cho thương hiệu. - Thiết kế logo, biểu tượng Logo hay biểu tượng thương hiệu là những yếu tố mang tính đồ họa đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên giá trị thương hiệu, đặc biệt về khả năng nhận biết thương hiệu. Logo hay biểu tượng của làng nghề phải có ý nghĩa, thể hiện được nét đặc trưng riêng về sản phẩm, văn hóa hoặc các yếu tố đặc trưng khác của làng nghề. Đặc biệt logo phải thể hiện được tên gọi, chỉ dẫn địa lý của làng nghề vì đây là dấu hiệu quan trọng để nhận biết thương hiệu làng nghề gắn với một nơi chốn đặc thù, dễ dàng tạo
 • 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 14 được sự liên tưởng trong tâm trí khách hàng về nơi chốn đó, hoặc về sản phẩm của vùng miền, địa danh mà thương hiệu thể hiện. Một số yêu cầu chung khi tạo logo cho thương hiệu Có ý nghĩa: biểu thị được những nét đặc trưng của sản phẩm Đơn giản: tạo khả năng dễ chấp nhận, dễ suy diễn Dễ vẽ: Sử dụng những đường nét cơ bản, không đòi hỏi cầu kỳ khi vẽ Dễ nhớ: chỉ sau 30 giây quan sát, người xem có thể hình dung lại đường nét logo trong trí nhớ Độc đáo: Có những dấu hiệu đặc biệt gây ấn tượng thị giác mạnh - Thiết kế câu khẩu hiệu Khẩu hiệu (slogan) là một bộ phận cấu thành của thương hiệu, nó chiếm vị trí không kém phần quan trọng trong thương hiệu. Khẩu hiệu truyền đạt được khá nhiều thông tin bổ sung và tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận nhanh hơn, dễ hơn với những thông tin vốn khá trừu tượng từ logo và tên thương hiệu. Tương tự như biểu tượng, câu khẩu hiệu của làng nghề phải thể hiện được đặc trưng, ý nghĩa riêng của làng nghề, của sản phẩm. Yêu cầu chung khi thiết kế khẩu hiệu Thể hiện được ý tưởng của doanh nghiệp hoặc công dụng hàng hóa Ngắn gọn, dễ nhớ, không trùng lặp với các khẩu hiệu khác Có tính hấp dẫn và thẩm mỹ cao, phù hợp với phong tục tập quán Dễ chuyển đổi sang ngôn ngữ khác - Bao bì sản phẩm Bên cạnh tính năng bảo vệ hàng hóa bao bì còn được xem như là một yếu tố của thương hiệu. Một kiểu dáng đặc biệt của bao bì sẽ là một dấu hiệu đặc trưng để phân biệt và nhận dạng hàng hóa, một cách trang trí hấp dẫn với màu sắc gợi cảm sẽ thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Có thể nói mối quan hệ giữa bao bì hàng hóa và thương hiệu là mối quan hệ tất yếu và khăng khít, thể hiện tính ổn định của sự hiện diện thương hiệu trên các dạng và cách bố trí bao bì. Thông thường đối với người tiêu dùng và nhà sản xuất, bao bì phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 15 Phải xác định và thể hiện được thương hiệu Truyền tải những thông tin mô tả và thuyết phục về sản phẩm Thuận tiện trong việc chuyên chở và bảo quản sản phẩm Thuận tiện trong tiêu dùng và bảo quản sản phẩm tại nhà - Tài liệu truyền thông Tài liệu giới thiệu về làng nghề rất quan trọng vì đây chính là một trong những cách quảng bá hình ảnh về sản phẩm và làng nghề hiệu quả và ít tốn kém nhất đến khách hàng; là một trong những bộ mặt của làng nghề để du khách hiểu thêm về làng nghề, có được ấn tượng và tình cảm đối với làng nghề. Tài liệu truyền thông phải có nội dung ngắn gọn nhưng súc tích và giàu hình ảnh, tạo cho người đọc hay người xem sự yêu thích và ham muốn tìm hiểu về làng nghề; được thiết kế đẹp mắt, hài hòa, trang nhã, lựa chọn chất liệu phù hợp để tôn lên giá trị của tài liệu. Tài liệu phải có biểu tượng (logo), câu khẩu hiệu và những thông tin, hình ảnh tiêu biểu của làng nghề.  Quản lý thương hiệu  Các làng nghề đều có sản phẩm, đặc sản truyền thống mang tên của địa phương, nơi chốn sản xuất ra sản phẩm đó và nhiều sản phẩm được người tiêu dùng, khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Chính vì được ưa chuộng nên nhiều sản phẩm đã bị làm giả ở mức độ khác nhau bằng cách giả mạo chỉ dẫn địa lý của làng nghề, tức là giả mạo thương hiệu làng nghề. Trong khi đó, chỉ dẫn địa lý là tài sản chung của làng nghề, của địa phương, không thuộc độc quyền của riêng tổ chức, cá nhân nào mà thuộc quyền sử dụng của cộng đồng các đơn vị sản xuất, kinh doanh tại làng nghề, địa phương đó. Các địa phương có làng nghề cũng thấy được sự cần thiết của việc quản lý thương hiệu, bảo vệ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm của địa phương mình khi đã có thương hiệu chung. - Xác định tổ chức quản lý thương hiệu Việc xác định một Tổ chức quản lý thương hiệu làng nghề là điều cần thiết để thực hiện chức năng quản lý tập thể đối với tài sản chung là thương hiệu làng nghề. Để quản lý quyền tài sản chung này, cần có một tổ chức đại diện cho cộng đồng các chủ
 • 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 16 thể sản xuất, kinh doanh tại làng nghề, chẳng hạn Hội làng nghề, đứng ra quản lý tập thể đối với chỉ dẫn địa lý hay thương hiệu làng nghề. Ngoài việc xác định và chứng minh các điều kiện bảo hộ, đăng ký xác lập quyền, Tổ chức quản lý thương hiệu còn phải quản lý việc thực hiện quyền sử dụng của các thành viên trong cộng đồng làng nghề và thực hiện các biện pháp, thủ tục chống các hành vi xâm phạm quyền từ phía những người khác. Nói cách khác, Tổ chức quản lý thương hiệu làng nghề phải có quyền và trách nhiệm tiến hành mọi hoạt động nhằm xây dựng, kiểm soát việc sử dụng, bảo vệ và phát triển tài sản là thương hiệu chung của làng nghề. Tổ chức quản lý thương hiệu làng nghề là tổ chức đại diện cho cộng đồng các chủ thể sản xuất, kinh doanh mang thương hiệu làng nghề, nên phải đảm bảo tính khách quan và công bằng đối với mọi thành viên trong cộng đồng, không trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm, kiểm soát hàng hóa và phải có đủ năng lực tổ chức kiểm soát việc sử dụng thương hiệu. - Lựa chọn hình thức bảo hộ pháp lý đối với thương hiệu Bảo hộ thương hiệu làng nghề tức là bảo hộ chỉ dẫn địa lý của thương hiệu. Theo quy định pháp luật hiện hành, một dấu hiệu dùng làm chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của hàng hóa có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa các loại đối tượng (hình thức bảo hộ) sở hữu công nghiệp sau: - “Tên gọi xuất xứ hàng hóa” - là địa danh dùng để chỉ xuất xứ của mặt hàng từ địa phương tương ứng, với điều kiện mặt hàng này có các tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa lý độc đáo, ưu việt, bao gồm yếu tố tự nhiên, yếu tố con người hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó. - “Nhãn hiệu tập thể”- là nhãn hiệu hàng hóa (từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp từ ngữ và hình ảnh, thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc) được tập thể các cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác cùng sử dụng, trong đó mỗi thành viên sử dụng một cách độc lập theo quy chế do tập thể đó quy định để phân biệt sản phẩm của các thành viên trong tập thể với sản phẩm của những người không thuộc tập thể đó.
 • 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 17 - “Nhãn hiệu chứng nhận” - là nhãn hiệu của một tổ chức dùng để cho phép các cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể khác sử dụng theo quy chế nhất định, để xác nhận (bảo đảm) rằng sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu đó có đặc tính chung nhất định (về xuất xứ địa lý, nguyên vật liệu, phương thức sản xuất, chất lượng hay các thuộc tính khác). - Đăng ký xác lập quyền bảo hộ đối với thương hiệu  Làm và nộp đơn đăng ký xác lập quyền bảo hộ  Sau khi đã xác định một trong các hình thức bảo hộ cho thương hiệu làng nghề như đã nêu trên, Tổ chức quản lý thương hiệu cần phải làm và nộp đơn cho Cục Sở hữu trí tuệ, trong đó có các tài liệu cơ bản sau đây phải phù hợp với yêu cầu về hình thức và nội dung: - Tờ khai - Bản thuyết minh tính chất đặc thù của sản phẩm (về thuộc tính của sản phẩm và các điều kiện địa lý (tự nhiên, con người) - Bản đồ mô tả phạm vi làng nghề, nơi sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ và địa danh tương ứng (có thể là địa danh hiện hành hoặc địa danh cổ, địa danh hành chính hoặc địa danh phổ thông) - Quy chế sử dụng chỉ dẫn địa lý, với các nội dung chủ yếu sau đây: + Tiêu chuẩn đối với các chủ thể có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. + Các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý: tiêu chuẩn đối với sản phẩm và quy cách trình bày chỉ dẫn địa lý (theo mẫu thống nhất, kết hợp với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại của riêng từng chủ thể) - Lệ phí nộp đơn.  Theo đuổi đơn đăng ký xác lập quyền bảo hộ  Sau khi nộp đơn, chủ thể nộp đơn cần theo dõi quá trình xử lý đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ để sửa chữa thiếu sót hoặc phản đối, khiếu nại các quyết định bất lợi (từ chối chấp nhận đơn, từ chối cấp Văn bằng bảo hộ). - Hình thành khuôn khổ chung để quản lý việc sử dụng thương hiệu
 • 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 18 Một khi quyền được bảo hộ đã được xác lập, Tổ chức quản lý tập thể đối với thương hiệu cần phải quản lý việc sử dụng chỉ dẫn địa lý gắn với thương hiệu, trong đó xác định được những chủ thể có quyền sử dụng hợp pháp sản phẩm hàng hóa chính hiệu cũng như phải chống hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời phải khuyếch trương danh tiếng của chỉ dẫn địa lý.  Xác định chủ thể có quyền sử dụng thương hiệu  Cần xác định các nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm được phép mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, thông qua việc đánh giá năng lực đáp ứng các chỉ tiêu về tính chất đặc thù, chất lượng được quy định trong quy chế sử dụng của Tổ chức quản lý thương hiệu. Đồng thời, các chủ thể này phải đảm bảo việc sử dụng thương hiệu mang chỉ dẫn địa lý phải xuyên suốt với triết lý chung và thể hiện được sứ mệnh, ý nghĩa của thương hiệu làng nghề.  Chứng nhận hàng thật  Sản phẩm đáp ứng các điều kiện về tính chất đặc thù đã được công nhận cần được chứng nhận sau khi được kiểm tra. Kết quả của hoạt động này là đánh dấu “hàng thật” bằng việc xác nhận sản phẩm, hàng hóa được phép mang thương hiệu làng nghề để tăng giá trị bảo đảm cho hàng thật đối với người tiêu dùng, và tạo điều kiện truy xuất nguồn gốc hàng hóa để phát hiện hàng giả; đồng thời tạo điều kiện cho việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU vì cơ chế kiểm tra và chứng nhận sản phẩm cũng là một trong những điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý của EU.  Quảng bá thương hiệu  Quảng bá danh tiếng của sản phẩm, làng nghề là việc làm không thể thiếu để cung cấp thông tin về sản phẩm, làng nghề, khuyếch trương thương hiệu làng nghề. Hoạt động quảng bá thương hiệu làng nghề muốn có hiệu quả phải được thực hiện một cách đồng bộ, mang tính tổng thể, do một tổ chức đại diện, cũng chính là tổ chức quản lý thương hiệu làng nghề (Hội làng nghề) đứng ra thực hiện. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá cần có sự hỗ trợ, phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phương thông qua các chương trình, sự kiện tổ chức tại địa phương hoặc quảng bá về địa phương có làng nghề. Trong các hoạt động quảng bá thương hiệu làng nghề phải thể
 • 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 19 hiện được ý nghĩa, chuyển tải được triết lý của thương hiệu mà làng nghề hướng đến. Có thể quảng bá thương hiệu làng nghề thông qua các hình thức sau:  Tham gia hội chợ triển lãm  Lựa chọn những chủ thể tiêu biểu hoặc tổ chức đại diện làng nghề tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành về loại sản phẩm làng nghề sản xuất hoặc tham gia hội chợ về văn hóa, du lịch nếu làng nghề có những lợi thế về du lịch... Hình ảnh làng nghề tại gian hàng phụ thuộc nhiều vào thiết kế gian hàng và trưng bày, nó phải thể hiện được rõ ràng những gì mà triết lý thương hiệu muốn đem đến cho đối tượng mục tiêu.  Tổ chức sự kiện  Xoay quanh các hoạt động cộng đồng tại làng nghề như lễ hội giỗ tổ nghề, thi tay nghề giữa các nghệ nhân, hoặc các hoạt động truyền thống khác để khai thác tổ chức thành những sự kiện lớn quảng bá cho làng nghề, sản phẩm làng nghề.  Thông qua các tài liệu truyền thông  Làng nghề có thể quảng bá thương hiệu bằng cách sử dụng tài liệu truyền thông bao gồm các thể loại như: ảnh sản phẩm, tờ gấp, tờ rơi, cataloge... là nơi thể hiện các yếu tố hay ký hiệu của thương hiệu, cung cấp thông tin cụ thể và thiết thực về làng nghề và sản phẩm. Tài liệu truyền thông là một trong những bộ mặt của làng nghề để khách hàng hiểu thêm về làng nghề, có được ấn tượng và tình cảm đối với làng nghề.  Xây dựng website  Hiện nay, website là phương tiện có thể quảng bá một cách rộng rãi, sinh động và đầy đủ thông tin nhất về làng nghề. Điều quan trọng là liên kết website đến các website tìm kiếm, các tổ chức, hiệp hội làng nghề truyền thống, các website giới thiệu sản phẩm làng nghề, du lịch, v.v... để tăng khả năng tiếp cận với khách hàng hoặc những người quan tâm đến làng nghề.  Quảng cáo  Thông qua các phương tiện truyền thông như tạp chí chuyên ngành giới thiệu về sản phẩm thủ công mỹ nghệ, về du lịch, văn hóa, hoặc các tạp chí thương mại khác...
 • 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 20 Hoặc quảng cáo tại các điểm bán hàng ở làng nghề bằng việc tổ chức trang trí khu trưng bày sản phẩm, gian hàng đẹp mắt, ấn tượng...  Hoàn thiện, phát triển những giá trị của làng nghề để xây dựng, phát triển thương hiệu  Xây dựng các yếu tố nhận dạng thương hiệu chỉ là bước đầu để cho thấy có sự xuất hiện hay khẳng định sự xuất hiện của thương hiệu ấy. Nền tảng để thương hiệu có ý nghĩa và tạo được ấn tượng trong tâm trí khách hàng chính là những giá trị cơ bản đem lại lợi ích hay thỏa mãn nhu cầu khách hàng mà làng nghề có được. Sản phẩm làng nghề và đặc trưng văn hóa, bản sắc địa phương là hai giá trị cơ bản nhất tạo cho thương hiệu làng nghề có ý nghĩa, thể hiện cái cốt lõi, tinh túy của thương hiệu. Để việc xây dựng thương hiệu làng nghề thành công, bền vững thì bản thân làng nghề cùng với những giá trị cốt lõi của nó phải luôn được quan tâm, chăm chút, phát triển những ưu điểm, những cái hay, cái đẹp đã được thừa nhận trên cơ sở tuân thủ triết lý của thương hiệu đã được xác định. Đồng thời, hạn chế, khắc phục nhược điểm ảnh hưởng đến sự phát triển thương hiệu làng nghề. Trên cơ sở ấy, việc hoàn chỉnh, phát triển những giá trị cốt lõi để xây dựng thương hiệu làng nghề cần quan tâm các yếu tố cơ bản sau: - Luôn giữ ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và giữ vững uy tín thương hiệu làng nghề. - Nghiên cứu, sáng tạo mẫu mã mới, độc đáo, có tính thẩm mỹ và nghệ thuật cao, vừa mang đậm tính truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường. - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tái tổ chức hoạt động làng nghề có hệ thống nhằm tạo dựng môi trường, cảnh quan du lịch làng nghề. Tổ chức tốt các hoạt động du lịch văn hóa tại làng nghề để tạo ấn tượng và tình cảm của khách hàng với làng nghề, thể hiện được tính nhân văn của thương hiệu làng nghề. Qua đó, xây dựng hình ảnh thương hiệu làng nghề không những là thương hiệu của một sản phẩm đơn thuần mà còn là thương hiệu của điểm du lịch văn hóa, du lịch làng nghề.
 • 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 21 - Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh tại làng nghề để tăng uy tín, tên tuổi của thương hiệu làng nghề. - Có ý thức và hành động bảo vệ môi trường làng nghề, có biện pháp xử lý chất thải trong quá trình sản xuất để tránh ô nhiễm làng nghề, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, uy tín sản phẩm và hoạt động du lịch làng nghề. 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu địa phương Lịch sử hình thành, phát triển của Làng Teng do tính chất tự nhiên, tính chất lịch sử quy định. Nhưng trong quá trình phát triển, Làng Teng còn chịu tác động của nhiều nhân tố. Những nhân tố này có sự biến đổi trong từng thời kỳ và tác động theo hướng khác nhau, chúng có thể là nhân tố thúc đẩy nhưng ngược lại cũng có thể là những nhân tố kìm hãm sự phát triển. Sau đây là nhóm các nhân tố tác động trực tiếp đến làng Teng:  Nhân tố thị trường:  Về các yếu tố đầu ra: Cũng như hàng hóa khác, sản phẩm của làng nghề sẽ không tồn tại nếu không có thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng nhất của các làng nghề trong giai đoạn hiện nay. Thị trường đầu tiên của làng nghề chính là nhằm phục vụ địa phương và các vùng lân cận, thị trường tại chỗ nhỏ hẹp tiếp đến là khách du lịch một thị trường rộng lớn và tiềm năng. Cùng với sự phát triển kinh tế thị trường, sản phẩm của làng nghề được tiêu thụ rộng rãi không chỉ tại nơi sản xuất mà còn được cung cấp ở các địa phương khác trên toàn quốc và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.  Thị trường công nghệ:  Được hình thành tự phát trên cơ sở các công cụ truyền thống. Nhìn chung thị trường công nghệ nhỏ hẹp, chắp vá chưa đáp ứng nhu cầu hiện phát triển của làng. Hiện nay có thể nói chưa có nhiều tổ chức nghiên cứu, cơ quan có thẩm quyền vào cuộc để nghiên cứu, giúp Làng Teng thực hiện chuyển giao, tiếp nhận công nghệ hiện đại.  Lao động: 
 • 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 22 Được hình thành theo thời vụ. Thực tế hiện nay, nghệ nhân là những người trong độ tuổi trung niên hoặc đã lớn tuổi, còn đối với lao động trẻ thì quan niệm nghề truyền thông của cha ông chỉ là tạm thời.  Vốn:  Muốn tiến hành sản xuất yếu tố đầu tiên cần có là vốn, vốn là yếu tố vật chất đầu tiên, quyết định quy mô sản xuất của các chủ thể sản xuất kinh doanh trong làng nghề. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đòi hỏi các cơ sở sản xuất kinh doanh trong làng nghề phải có lượng vốn lớn đầu tư công nghệ, đổi mới trang thiết bị ở một số công đoạn sản xuất phù hợp tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường. Vốn tồn tại dưới hai hình thức: vốn tài chính và vốn hiện vật, trong đó vốn tài chính trong làng nghề là tiền; còn vốn hiện vật tồn tại dưới hình thức vật chất của quá trình sản xuất trong làng nghề như cơ sở vật chất của các hợp tác xã thủ công trước kia, nguyên liệu và đặc biệt còn có nguồn vốn phi vật chất là kinh nghiệm bí quyết nghề nghiệp.  Khoa học công nghệ:  Ngày nay khoa học công nghệ đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, được xác định là động lực của CNH-HĐH, khoa học công nghệ là yếu tố quyết định về chất để tăng năng suất lao động, quyết định lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triển kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng của mỗi quốc gia. Công nghệ tiên tiến phù hợp với tiềm năng nguồn lực, trình độ vận dụng, khả năng quản lý sẽ là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nguồn khoa học công nghệ được biểu hiện trên nhiều mặt: + Trình độ người lao động, đội ngũ các nhà nghiên cứu; + Cơ sở vật chất tiến bộ phục vụ nghiên cứu, triển khai sản xuất; + Khả năng tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ; Có thể nói tất cả các làng nghề đều chưa đáp ứng được ba tiêu chí trên. Đặc thù nghề thủ công truyền thống đòi hỏi công nghệ tùy thuộc từng công đoạn mà áp dụng cho phù hợp để hạn chế ảnh hưởng môi trường, tăng năng suất... Công nghệ hóa sản
 • 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 23 xuất, giảm bớt tính chất lao động nặng nhọc nhưng phải đảm bảo tính độc đáo, tinh xảo của sản phẩm truyền thống. Công nghệ trong làng nghề đặc biệt trong vấn đề tiêu hao năng lượng sẽ tác động trực tiếp đến năng suất lao động, giá thành sản phẩm, năng lực cạnh tranh trên thị trường. Áp dụng công nghệ tiên tiến sẽ giúp làng nghề tăng năng suất, hạ giá thành, đáp ứng được những đơn đặt hàng lớn, đa dạng hóa sản phẩm, doanh thu tăng và đó là động lực mạnh mẽ nhất để giữ và phát triển làng nghề. - Nhân tố nguồn nguyên liệu: Cũng như bất kỳ quá trình sản xuất, khối lượng, chủng loại nguyên vật liệu và khoảng cách giữa nguồn cung cấp nguyên liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, giá thành, lợi nhuận của các doanh nghiệp. Nguồn nguyên liệu chính tại địa phương trong nước, đây chính là lợi thế của làng nghề. Thị trường nguyên liệu không chính thức, phương thức thanh toán do hai bên tự thỏa thuận, phụ thuộc thời vụ do tư thương cung cấp nên giá cả lên xuống theo mùa. Sử dụng nguyên liệu đa dạng hoặc thay thế sẽ là xu hướng cần được quan tâm để làng nghề phát triển bền vững. - Nhân tố kết cấu hạ tầng: Kết cấu hạ tầng KT-XH ở nông thôn bao gồm hạ tầng kinh tế như: kỹ thuật, điện nước, giao thông, thông tin liên lạc, phương tiện đi lại... hạ tầng xã hội như: phòng khám đa khoa, bệnh viện, các trường học; các loại hình dịch vụ như: thư viện, bưu điện... Hạ tầng ở nông thôn nói chung và các làng nghề nói riêng còn nghèo nàn, có nhiều cản trở sự phát triển các làng nghề. Hệ thống giao thông, thông tin liên lạc ở các làng nghề kém, điện cung cấp không đều, cường độ dòng điện yếu. Phải thấy rằng, sự hình thành và phát triển bền vững làng nghề chỉ có được khi kết cấu hạ tầng được tạo lập đồng bộ, tương đối đầy đủ ở các làng nghề. Ngày nay khi giao lưu kinh tế phát triển, thị trường tiêu thụ sản phẩm không chỉ ở địa phương mà còn vươn tới thị trường rộng lớn khác; nguồn nguyên liệu phải vận chuyển thì hệ thống giao thông quyết định trực tiếp chi phí hạ giá thành. Hệ thống cung cấp điện nước tốt, giá rẻ không qua các đơn vị quản lý trung gian, sẽ giúp làng nghề sản xuất liên tục, giảm chi phí, tăng năng suất, đảm bảo chất lượng sản
 • 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 24 phẩm. Tiếp theo, hệ thống dịch vụ thông tin tốt sẽ giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh trong làng nghề nắm bắt kịp thời những thông tin về nhu cầu, giá cả, mẫu mã, chất lượng, thị hiếu để có sự điều chỉnh kịp thời nhanh nhạy, đáp ứng yêu cầu thị trường. - Nhân tố thể chế kinh tế, chính sách kinh tế và sự quản lý của nhà nước: Nhân tố thể chế kinh tế, chính sách kinh tế và sự quản lý của nhà nước đóng vai trò quan trọng là “bà đỡ” cho sự phát triển các làng nghề, có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm sản xuất làng nghề. Thậm chí có những chủ trương chính sách có thể làm tiêu vong một làng nghề. Nam Ô là làng nghề làm pháo có tiếng ở Đà Nẵng nhưng những hậu quả do pháo gây ra thật kinh hoàng. Năm 1994, Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng chính phủ về cấm sản xuất kinh doanh và tàng trữ pháo ra đời vì lợi ích của cộng đồng và xã hội. Nghề sản xuất pháo truyền thống hoàn toàn mất đi. Trước thời kỳ đổi mới, cơ chế kinh tế chỉ tập trung phát triển kinh tế quốc doanh và tập thể. Làng nghề với tư cách là một chủ thể kinh tế độc lập có đặc trưng mô hình sản xuất kinh doanh là các Hợp tác xã thủ công hoặc Tổ, Đội nghề phụ trong các Hợp tác xã nông nghiệp. Mô hình kinh tế tập trung quan liêu bao cấp đã hạn chế sự phát triển kinh tế hàng hóa trong các làng nghề. Nguyên tắc phân phối mang nặng tính bình quân đã không khuyến khích thợ thủ công. Từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), đặc biệt sau Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (1988) với chính sách kinh tế nhiều thành phần, hộ gia đình được công nhận là chủ thể kinh tế thì các làng nghề phát triển mạnh mẽ. Sau những năm 1990, mô hình kinh tế thị trường và chính sách mở cửa, đặc biệt quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện mở rộng thị trường cho làng nghề, đồng thời còn làm cho làng nghề phải cạnh tranh với nhiều loại sản phẩm trên thị trường. 1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu Các nước trên thế giới khi tiến hành CNH-HĐH đối với kinh tế nông nghiệp thì phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được coi là phát huy lợi thế so sánh, nội lực của đất nước; vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế vừa giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. Trong đó làng nghề truyền thống, ngành nghề ở nông thôn là những
 • 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 25 nguồn lực còn nhiều tiềm năng của đất nước. Vì vậy, vấn đề phát triển làng nghề truyền thống, ngành nghề ở nông thôn và phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH-HĐH có ý nghĩa thực tiễn quan trọng đã được nghiên cứu, thảo luận tại nhiều hội thảo trong và ngoài nước. Được nhiều tác giả, nhiều nhà khoa học chính quyền các cấp quan tâm, các sách chuyên khảo, các bài báo trên các tạp chí chuyên ngành đề cập và đã đạt được những kết quả nhất định. Sau đây là tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài như sau: Trên thế giới: Trong nghiên cứu của Awgichew (2010) về các chính sách và các giải pháp nhằm xúc tiến các làng nghề nông thôn ở Ethiopia tại Hội thảo quốc tế về “Ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển các làng nghề” đã nêu lên các kinh nghiệm của Chính phủ Ethiopia trong việc chú trọng nâng cấp, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng giúp các làng nghề phát triển: Với 83% người dân Ethiopia sống ở các vùng nông thôn và sinh kế xuất phát từ nông nghiệp. Chính phủ Ethiopia đã thông qua chiến lược công nghiệp hoá phát triển nông nghiệp, đóng vai trò làm khung cho qui hoạch đầu tư nông thôn trong các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội, nghiên cứu và mở rộng. Kế hoạch phát triển bền vững và nhanh chóng để chấm dứt đói nghèo có 70% người dân nông thôn được tổ chức theo hợp tác xã, 200 điểm cung cấp thông tin thị trường cấp huyện và 20 trung tâm ở vùng sâu vùng xa của Ethiopia đã được dựng lên; 25 trung tâm giáo dục và đào tạo nghề ra đời; 55.000 công nhân được đào tạo; 18.000 trung tâm đào tạo cho nông dân được lập lên; 10 triệu người được đào tạo; làm giảm khoảng cách đi bộ trung bình trên mỗi con đường xuống còn 3,2 giờ; 8 triệu đường dây điện thoại (cố định, không dây và di động) và tăng dịch vụ truyên thông và công nghệ thông tin. Việc mở rộng cơ sở hạ tầng này thực hiện theo cấp số nhân. Thay đổi cách sống của người dân vùng nông thôn, đặc biệt là bằng cách giúp họ có thể sử dụng được các thiết bị máy móc hiện đại và kết nối họ với thế giới hiện đại. Dưới sự tài trợ của Tổ chức Rockefeller, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (Trung Quốc) đã nghiên cứu về Tìm hiểu và Thương mại hóa nghề thủ công ở tỉnh Vân Nam. Mục đích của dự án là cải thiện thu nhập của phụ nữ ở huyện miền núi
 • 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 26 Malutang bằng cách thương mại hóa sản phẩm thêu truyền thống. Đầu tiên, họ triển khai thu thập toàn bộ mẫu thêu truyền thống và thay đổi sao cho phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay. Sau đó, những người phụ nữ tham gia dự án sẽ được huấn luyện kỹ thuật gia công, tạo mẫu để có thể sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao và tiêu thụ tốt trên thị trường. Cuối cùng, dự án đưa ra khung chi phí hợp lý về sản phẩm do những người tham gia dự án thực hiện; bao gồm: số lượng nguyên vật liệu, thời gian và giá cả có thể tạo thu nhập cao. Dự án thành công và được chuyển giao đến những huyện vùng núi khác ở tỉnh Vân Nam. Làng Malutang trở thành một địa phương nổi tiếng về mặt hàng thêu truyền thống. Ở trong nước: “Nghiên cứu qui hoạch phát triển ngành nghề thủ công theo hướng CNH nông thôn Việt Nam” của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2002) đã đạt được một số kết quả sau: + Lập bản đồ ngành nghề thủ công trên toàn quốc. + Đánh giá hiện trạng các mặt hàng thủ công như: cói, sơn mài, chạm khắc đá... + Đánh giá hiện trạng các vấn đề nguyên liệu, điều kiện làm việc, tài chính, vốn... + Đặc biệt, đưa ra vấn đề hỗ trợ của chính phủ cho sản xuất nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Sự hỗ trợ trên các phương diện: hỗ trợ trực tiếp vốn, hỗ trợ gián tiếp về thực hiện thương mại bình đẳng, năng lực quản lý kinh doanh. Trong nghiên cứu của GS.TS Nguyễn Trí Dĩnh (2005) đã phân tích vai trò của làng nghề và những nhân tố tác động đến sự phát triển của làng nghề. Dựa trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển làng nghề đề tài đã đi sâu khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển làng nghề ở đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ đổi mới từ 1986 đến nay. Từ đó, đề xuất hệ quan điểm và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh và tính hiệu quả của các làng nghề ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới. Trong nghiên cứu của Vũ Tuấn Anh và Nguyễn Thu Hoà (2005), các tác giả đã nêu một cách tổng quan những xu hướng phát triển của các nghề phi nông nghiệp và