Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dịch vụ Tư vấn & Lập kế hoạch Bán hàng Bất Động Sản

2,189 views

Published on

Dịch vụ Tư vấn & Lập kế hoạch Bán hàng Bất Động Sản

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

Dịch vụ Tư vấn & Lập kế hoạch Bán hàng Bất Động Sản

  1. 1. Chau Tireu Luan | 0919 636 589 | trieuluan@gmail.com | HanPhuLand.com Dịch vụ Tư vấn & Lập kế hoạch Bán hàng Bất Động Sản
  2. 2. Chau Tireu Luan | 0919 636 589 | trieuluan@gmail.com | HanPhuLand.comChau Tireu Luan | 0919 636 589 | trieuluan@gmail.com | HanPhuLand.com 1. Tìm hiểu nhu cầu, vấn đề, tình trạng của dự án • Tư vấn và lập kế hoạch cho dự án mới • Dự án đang bán nhưng Lượng tiêu thụ thấp • Vấn đề khác của bán hàng Căn hộ Khu nghỉ dưỡng Biệt thự Đất nền
  3. 3. Chau Tireu Luan | 0919 636 589 | trieuluan@gmail.com | HanPhuLand.comChau Tireu Luan | 0919 636 589 | trieuluan@gmail.com | HanPhuLand.com 2. Tìm giải pháp cho vấn đề • Tìm hiểu sâu vấn đề đang gặp phải • Nghiên cứu thực tế cho vấn đề • Tìm ra giải pháp và các đề xuất
  4. 4. Chau Tireu Luan | 0919 636 589 | trieuluan@gmail.com | HanPhuLand.comChau Tireu Luan | 0919 636 589 | trieuluan@gmail.com | HanPhuLand.com 3. Đề xuất giải pháp • Đề xuất giải pháp và các kiến nghị cho vấn đề • Riêng về lập kế hoạch cho dự án mới: 1. Kế hoạch bán hàng 2. Quy trình bán hàng • Quy trình tiếp khách • Quy trình nhận cọc • Quy trình ký hợp đồng 3. Tài liệu Huấn luyện bán hàng • Bộ tiêu chuẩn bán hàng • Kỹ năng chốt deal • Vượt qua phản đối • Điều khoản chính hợp đồng • Tính năng & Lợi ích của sản phẩm • Bảng Q&A của dự án • Bộ salekit • Sale scripts 4. Cơ bản Luật BĐS 5. Thực hiện Huấn luyện bán hàng (option)
  5. 5. Chau Tireu Luan | 0919 636 589 | trieuluan@gmail.com | HanPhuLand.comChau Tireu Luan | 0919 636 589 | trieuluan@gmail.com | HanPhuLand.com Dự án đã tham gia Dự án Địa điểm Xi Riverview Palace Thảo Điền, Q2 River Garden Thảo Điền, Q2 Villa Riviera Thảo Điền, Q2 Screc tower A Q3 An Phú Complex Q6 ThuDuc Garden Home Villa Thủ Đức Oceanami Villa Bà Rịa – Vũng Tàu
  6. 6. Chau Tireu Luan | 0919 636 589 | trieuluan@gmail.com | HanPhuLand.comChau Tireu Luan | 0919 636 589 | trieuluan@gmail.com | HanPhuLand.com Curriculum Vitae - Chau Trieu Luan Education + Master of Business Administration (MBA) + Certificates in Real estate Brokerage & Management Real estate working history + Director of Trading Floor at GS E&C + Sale Team Leader at CBRE Skills + Fluent English + Good computing

×