SlideShare a Scribd company logo

Z1 News TV – graphic standards

Z1 TV was the first private news channel in Czech republic. I prepared graphic standards guidelines for launching on June 2008. Broadcasting ended on January 2011.

1 of 34
GRAFICKÝ MANUÁL Poslední aktualizace
1. srpna 2008
1 ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ PRVKY
1.1 Logotyp
1.2 Barevný kód
1.3 Písmo
1.4 Linky a čáry
2 VARIANTY LOGOTYPU
2.1 Základní a inverzní logotyp
2.2 Stínovaný logotyp
2.3 Stínování ve stupních šedi
2.4 Kombinované stínování
2.5 Prostorové řešení logotypu
3 PARAMETRY LOGOTYPU
3.1 Ochranná zóna
3.2 Minimální velikost
3.3 Konstrukce logotypu
4 POUŽITÍ LOGOTYPU
4.1 Logotyp na pozadí
4.2 Umístění logotypu ve formátu
4.3 Logotyp a claim
4.4 Sponzoring
4.5 Zakázaná použití
5 APLIKACE
5.1 Vizitka
5.2 Hlavičkový papír
5.3 Prezentace PowerPoint®
5.4 Potisk CD
5.5 Označení mikrofonu
5.6 Polep automobilu
Grafický manuál shrňuje základní principy jednotného vizuálního stylu televizní stanice Z1, které napomáhají vytvářet konzis-
tentní, sebevědomou a dlouhodobou komunikaci se svými diváky, zaměstnanci, obchodními partnery a širokou veřejností.
Soustředěná a důsledná podpora jednotného vizuálního stylu naříč všemi médii buduje image televizní stanice, zvyšuje
atraktivitu a úroveň komunikace, jednoznačně odlišuje profil Z1 od konkurence. —— Mezi základní elementy jednotného
vizuálního stylu patří grafické ztvárnění obchodního jména (zkráceně logotyp), základní barvy a písmo. Grafický manuál
znázorňuje nejen jejich podobu, ale vymezuje i prostor a pravidla jejich použití. Podstatná část vizuální komunikace zpravo-
dajské stanice Z1 se odehrává na obrazovce, která rozšiřuje jednotný styl o další dimenzi – animaci. —— Grafický manuál slouží
jako nástroj řízení a vedení vizuální kultury, usnadňuje jednání s dodavateli kreativních a grafických služeb. Všechny v něm uve-
dené položky jsou návodem a inspirací k dalším realizacím. Jedná se o otevřený dokument, který lze aktualizovat a doplňovat.
POSLÁNÍ A CÍLE
GRAFICKÉHO MANUÁLU 0.0
ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ PRVKY Logotyp / Barevný kód / Písmo
Doplňkový grafický prvek: linky a čáry
je graficky stylizovaný název televizní stanice Z1. Je to nejvýraznější grafický prvek, pod nímž televize vystupuje a kterým označuje veškeré své materiály. Tvarová jednodu-
chost umožňuje rozsáhlou práci s logotypem, existuje proto několik jeho variant (viz kapitola 2). Autorem logotypu je Hynek Pakosta a poprvé byl prezentován v prosinci 2007.LOGOTYP 1.1
pomáhá rychle identifikovat značku. Jedná se o základní spektrum firemních barev; rubínová barva v rovnováze s bílou, šedými tóny a černým akcentem v podobě
písma nebo linky dokáže naplnit představu o Z1 jako značce vyšší třídy. Velmi důležitá je práce s velkými plochami (bílá, červená), jejich stínováním, používáním
velkorysých čistých kompozicí, které nezaplňují prostor, ale vytváří ho. Ve vysílání lze využít kompletní škálu barev – jejich výběr a použití leží na tvůrcích TV grafiky.BARVNÝ KÓD 1.2
BÍLÁ
PANTONE® Process White
CMYK 0c0m0y0k
RGB 255r255g255b
HTML #FFFFFF
Fólie Oracal White 010
LEGENDA
PANTONE® Systém vzorků přímých barev. PANTONE® je registrovaná obchodní značka společnosti PANTONE®, Inc.
CMYK Čísla představují procentuální hodnotu barev Cyan-Magenta-Yellow-blacK při jejich soutisku
C – Coated Povrchově upravený papír od výrobce (např. lesklá nebo matná křída)
U – Uncoated Povrchově neupravovaný papír (vysoká savost, např. novinový papír)
RGB Red-Green-Blue – barevné rozhraní elektronických médií (např. TV, monitory a displeje), projekcí, světelných instalací apod.
HTML Kódovací systém, který zaručuje stejnou barevnost na většině monitorů, operačních systémů a internetových prohlížečů
Fólie Samolepicí fólie pro řezanou reklamu (zde se uvádí vzorník firmy Oracal, při výběru u jiných dodavatelů použijte vzorník PANTONE®)
RUBÍNOVÁ
PANTONE® 1805 C, 1795 U
CMYK 0c100m100y16k
RGB 203r23g30b
HTML #CC0000
Fólie Oracal Scarlet Red 348
Process Black
0c0m0y100k
0r0g0b
#000000
Oracal Black 070
Pro velké plochy Cool Gray 7
Pro text na bílém pozadí Cool Gray 8
0c0m0y50k
Pro modelování stínů lze použít světlejší tóny
150r150g150b
#999999
Oracal Simple Grey 730
Metalic Silver 877
řada Oracal Silver
ČERNÁ
PANTONE®
CMYK
RGB
HTML
Fólie
ŠEDÁ
PANTONE®
CMYK
RGB
HTML
Fólie
STŘÍBRNÁ METALICKÁ
PANTONE®
Fólie
RODINU PÍSMA Z1 VYTVOŘIL ČESKÝ TYPOGRAF
František Štorm v roce 2006 pod názvem Vida.
Písmo Vida je inspirováno tvarem starých televisních obrazo-
vek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických
odlišností. Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se
přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po staleté
zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj pís-
mene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje
ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdíl-
nosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT
monitoru je konsistentní díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se nepro-
padá, nejtmavší se nezalévá, vše je čitelné i v nejmenších velikostech. Napojení
a náběhy, jsouce prosvětleny výraznými zářezy, kompensují
světelné zalévání při menším rozlišení obrazu. Cílem bylo
sjednocení účinku abecedy v elektronické i tištěné podobě.
LIVE
Citace autora písma
Z1 by mělo být používáno ve všech tištěných, audiovizuálních i interaktivních aplikacích vizuálního stylu televizní stanice. Je to tvarově originální lehce rozpoznatelné písmo, které udržuje
jednotnou typografii ve všech exekucích. Jeho předností je především dobrá čitelnost na televizních obrazovkách. Na toto písmo se vztahují autorská práva a omezený počet licencí
k užití, proto není na každém PC. Při psaní běžné administrativy v programech Microso� Word®, Excel®, Power Point® nebo při úpravě mailů je náhradním písmem systémový font Arial.PÍSMO 1.3
Z1Heavy
Řez písma pro výrazné titulky
na obrazovce. V tištěné formě
jej používejte velmi výjimečně.
Z1Light
Základní řez pro tištěnou sazbu.
POZOR! Na monitoru počítače nebo
TV obrazovce může být v malých
velikostech příliš tenký.
Z1LightCondensed
Zúžený řez dokáže ušetřit mnoho
místa. Je vhodný tam, kde je to
opodstatněné (popisky, technické
údaje apod.).
Titulky a podtitulky, případně
první řádek odstavce lze
PSÁT VELKÝMI PÍSMENY
Z1-Bold
Vyznačovaní tučným řezem dostatečně
zvýrazní slova nebo fráze v textu.
POZOR! Tučný řez je velmi silný vizuální
prvek. Jeho nadměrné použití v textu
snižuje jeho funkci. Pro klidnější sazbu
je lepší zvolit pro zvýraznění kurzívu.
Z1
Základní řez vhodný pro tisk
i obrazovku. Ideální pro sazbu
na tmavém nebo rušivém pozadí
(např. přes fotografie).
Z1Light-Italic
Vyznačování kurzívou je nejpřirozenější
způsob zvýraznění textu. Vhodný
především pro poznámky a popisky.

Recommended

Carpe Vinum – graphic standards manual
Carpe Vinum – graphic standards manualCarpe Vinum – graphic standards manual
Carpe Vinum – graphic standards manualLumír Kajnar
 
Kooperativa manual identity
Kooperativa manual identityKooperativa manual identity
Kooperativa manual identityLumír Kajnar
 
Skautský grafický manuál
Skautský grafický manuálSkautský grafický manuál
Skautský grafický manuálLumír Kajnar
 
Liftago logo & guidelines
Liftago logo & guidelinesLiftago logo & guidelines
Liftago logo & guidelinesLumír Kajnar
 
Demokratizace grafického designu – komentovaná verze
Demokratizace grafického designu – komentovaná verzeDemokratizace grafického designu – komentovaná verze
Demokratizace grafického designu – komentovaná verzeLumír Kajnar
 
Sametový památníček Marušky Joachimové 1989
Sametový památníček Marušky Joachimové 1989Sametový památníček Marušky Joachimové 1989
Sametový památníček Marušky Joachimové 1989Lumír Kajnar
 

More Related Content

Viewers also liked

Keboola – big data prezentace
Keboola – big data prezentaceKeboola – big data prezentace
Keboola – big data prezentaceLumír Kajnar
 
Prezentace loga Rekonstrukce státu
Prezentace loga Rekonstrukce státuPrezentace loga Rekonstrukce státu
Prezentace loga Rekonstrukce státuLumír Kajnar
 
Espresso bar concept
Espresso bar conceptEspresso bar concept
Espresso bar conceptLumír Kajnar
 
Czech rugby – koncept identity značky
Czech rugby – koncept identity značkyCzech rugby – koncept identity značky
Czech rugby – koncept identity značkyLumír Kajnar
 

Viewers also liked (8)

TRANGO logomanuál
TRANGO logomanuálTRANGO logomanuál
TRANGO logomanuál
 
Brandstorming 2017
Brandstorming 2017Brandstorming 2017
Brandstorming 2017
 
Keboola – big data prezentace
Keboola – big data prezentaceKeboola – big data prezentace
Keboola – big data prezentace
 
Prezentace loga Rekonstrukce státu
Prezentace loga Rekonstrukce státuPrezentace loga Rekonstrukce státu
Prezentace loga Rekonstrukce státu
 
Singltrek
SingltrekSingltrek
Singltrek
 
AVG brand identity
AVG brand identityAVG brand identity
AVG brand identity
 
Espresso bar concept
Espresso bar conceptEspresso bar concept
Espresso bar concept
 
Czech rugby – koncept identity značky
Czech rugby – koncept identity značkyCzech rugby – koncept identity značky
Czech rugby – koncept identity značky
 

Z1 News TV – graphic standards

 • 1. GRAFICKÝ MANUÁL Poslední aktualizace 1. srpna 2008
 • 2. 1 ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ PRVKY 1.1 Logotyp 1.2 Barevný kód 1.3 Písmo 1.4 Linky a čáry 2 VARIANTY LOGOTYPU 2.1 Základní a inverzní logotyp 2.2 Stínovaný logotyp 2.3 Stínování ve stupních šedi 2.4 Kombinované stínování 2.5 Prostorové řešení logotypu 3 PARAMETRY LOGOTYPU 3.1 Ochranná zóna 3.2 Minimální velikost 3.3 Konstrukce logotypu 4 POUŽITÍ LOGOTYPU 4.1 Logotyp na pozadí 4.2 Umístění logotypu ve formátu 4.3 Logotyp a claim 4.4 Sponzoring 4.5 Zakázaná použití 5 APLIKACE 5.1 Vizitka 5.2 Hlavičkový papír 5.3 Prezentace PowerPoint® 5.4 Potisk CD 5.5 Označení mikrofonu 5.6 Polep automobilu Grafický manuál shrňuje základní principy jednotného vizuálního stylu televizní stanice Z1, které napomáhají vytvářet konzis- tentní, sebevědomou a dlouhodobou komunikaci se svými diváky, zaměstnanci, obchodními partnery a širokou veřejností. Soustředěná a důsledná podpora jednotného vizuálního stylu naříč všemi médii buduje image televizní stanice, zvyšuje atraktivitu a úroveň komunikace, jednoznačně odlišuje profil Z1 od konkurence. —— Mezi základní elementy jednotného vizuálního stylu patří grafické ztvárnění obchodního jména (zkráceně logotyp), základní barvy a písmo. Grafický manuál znázorňuje nejen jejich podobu, ale vymezuje i prostor a pravidla jejich použití. Podstatná část vizuální komunikace zpravo- dajské stanice Z1 se odehrává na obrazovce, která rozšiřuje jednotný styl o další dimenzi – animaci. —— Grafický manuál slouží jako nástroj řízení a vedení vizuální kultury, usnadňuje jednání s dodavateli kreativních a grafických služeb. Všechny v něm uve- dené položky jsou návodem a inspirací k dalším realizacím. Jedná se o otevřený dokument, který lze aktualizovat a doplňovat. POSLÁNÍ A CÍLE GRAFICKÉHO MANUÁLU 0.0
 • 3. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ PRVKY Logotyp / Barevný kód / Písmo Doplňkový grafický prvek: linky a čáry
 • 4. je graficky stylizovaný název televizní stanice Z1. Je to nejvýraznější grafický prvek, pod nímž televize vystupuje a kterým označuje veškeré své materiály. Tvarová jednodu- chost umožňuje rozsáhlou práci s logotypem, existuje proto několik jeho variant (viz kapitola 2). Autorem logotypu je Hynek Pakosta a poprvé byl prezentován v prosinci 2007.LOGOTYP 1.1
 • 5. pomáhá rychle identifikovat značku. Jedná se o základní spektrum firemních barev; rubínová barva v rovnováze s bílou, šedými tóny a černým akcentem v podobě písma nebo linky dokáže naplnit představu o Z1 jako značce vyšší třídy. Velmi důležitá je práce s velkými plochami (bílá, červená), jejich stínováním, používáním velkorysých čistých kompozicí, které nezaplňují prostor, ale vytváří ho. Ve vysílání lze využít kompletní škálu barev – jejich výběr a použití leží na tvůrcích TV grafiky.BARVNÝ KÓD 1.2 BÍLÁ PANTONE® Process White CMYK 0c0m0y0k RGB 255r255g255b HTML #FFFFFF Fólie Oracal White 010 LEGENDA PANTONE® Systém vzorků přímých barev. PANTONE® je registrovaná obchodní značka společnosti PANTONE®, Inc. CMYK Čísla představují procentuální hodnotu barev Cyan-Magenta-Yellow-blacK při jejich soutisku C – Coated Povrchově upravený papír od výrobce (např. lesklá nebo matná křída) U – Uncoated Povrchově neupravovaný papír (vysoká savost, např. novinový papír) RGB Red-Green-Blue – barevné rozhraní elektronických médií (např. TV, monitory a displeje), projekcí, světelných instalací apod. HTML Kódovací systém, který zaručuje stejnou barevnost na většině monitorů, operačních systémů a internetových prohlížečů Fólie Samolepicí fólie pro řezanou reklamu (zde se uvádí vzorník firmy Oracal, při výběru u jiných dodavatelů použijte vzorník PANTONE®) RUBÍNOVÁ PANTONE® 1805 C, 1795 U CMYK 0c100m100y16k RGB 203r23g30b HTML #CC0000 Fólie Oracal Scarlet Red 348 Process Black 0c0m0y100k 0r0g0b #000000 Oracal Black 070 Pro velké plochy Cool Gray 7 Pro text na bílém pozadí Cool Gray 8 0c0m0y50k Pro modelování stínů lze použít světlejší tóny 150r150g150b #999999 Oracal Simple Grey 730 Metalic Silver 877 řada Oracal Silver ČERNÁ PANTONE® CMYK RGB HTML Fólie ŠEDÁ PANTONE® CMYK RGB HTML Fólie STŘÍBRNÁ METALICKÁ PANTONE® Fólie
 • 6. RODINU PÍSMA Z1 VYTVOŘIL ČESKÝ TYPOGRAF František Štorm v roce 2006 pod názvem Vida. Písmo Vida je inspirováno tvarem starých televisních obrazo- vek. V kresbě jednotlivých liter využívá nepatrných logických odlišností. Stojí na puristickém základě, avšak nebrání se přirozeným rozdílům, které člověk již přijal po staleté zkušenosti s latinkou. Proto například levý horní kraj pís- mene „n“ je řešen odlišně od „r“, stejně jako „d“ neopakuje ostruhu podle „u“, číslice „9“ není obrácená „6“. V běžném textu tyto rozdíl- nosti napomáhají čitelnosti. Chování písma ve všech jeho řezech na LCD i CRT monitoru je konsistentní díky monolineární kresbě; nejsvětlejší řez se nepro- padá, nejtmavší se nezalévá, vše je čitelné i v nejmenších velikostech. Napojení a náběhy, jsouce prosvětleny výraznými zářezy, kompensují světelné zalévání při menším rozlišení obrazu. Cílem bylo sjednocení účinku abecedy v elektronické i tištěné podobě. LIVE Citace autora písma Z1 by mělo být používáno ve všech tištěných, audiovizuálních i interaktivních aplikacích vizuálního stylu televizní stanice. Je to tvarově originální lehce rozpoznatelné písmo, které udržuje jednotnou typografii ve všech exekucích. Jeho předností je především dobrá čitelnost na televizních obrazovkách. Na toto písmo se vztahují autorská práva a omezený počet licencí k užití, proto není na každém PC. Při psaní běžné administrativy v programech Microso� Word®, Excel®, Power Point® nebo při úpravě mailů je náhradním písmem systémový font Arial.PÍSMO 1.3 Z1Heavy Řez písma pro výrazné titulky na obrazovce. V tištěné formě jej používejte velmi výjimečně. Z1Light Základní řez pro tištěnou sazbu. POZOR! Na monitoru počítače nebo TV obrazovce může být v malých velikostech příliš tenký. Z1LightCondensed Zúžený řez dokáže ušetřit mnoho místa. Je vhodný tam, kde je to opodstatněné (popisky, technické údaje apod.). Titulky a podtitulky, případně první řádek odstavce lze PSÁT VELKÝMI PÍSMENY Z1-Bold Vyznačovaní tučným řezem dostatečně zvýrazní slova nebo fráze v textu. POZOR! Tučný řez je velmi silný vizuální prvek. Jeho nadměrné použití v textu snižuje jeho funkci. Pro klidnější sazbu je lepší zvolit pro zvýraznění kurzívu. Z1 Základní řez vhodný pro tisk i obrazovku. Ideální pro sazbu na tmavém nebo rušivém pozadí (např. přes fotografie). Z1Light-Italic Vyznačování kurzívou je nejpřirozenější způsob zvýraznění textu. Vhodný především pro poznámky a popisky.
 • 7. jsou doplňkovým grafickým prvkem, který rozvíjí vizuální komunikaci televize Z1. Vizuální komunikace má velmi široký záběr (grafický design, fotografie, animace, interiérový design) a funguje na mnoha úrovních (od formálního hlavičkového papíru po kreativně zpracovanou výroční zprávu). Linky a čáry jsou univerzálním vizuálním prvkem a jejich zpracování není svázané pevnými pravidly manuálu; jejich podobu ovlivňují trendy a návrhy designérů, technické a rozpočtové možnosti.LINKY A ČÁRY 1.4
 • 8. 1 % Základní vzdělání 3 % Středoškolské vzdělání bez maturity 43 % Středoškolské vzdělání s maturitou 53 % Vysokoškolské vzdělání ALTERNATIVA PRO AKTIVNÍ A ÚSPĚŠNÉ Divák Z1 rozhoduje, vydělává a investuje. Aktivně získává informace, které potřebuje pro svůj soukromý a profesní životní růst. Cílovou skupinu Z1 lze přesně definovat pomocí následujících kritérií: vzdělanostní předpoklady, materiální podmínky, vliv a řídící pozice vůči ostatním lidem a společenská prestiž. —— Podle průzkumu agentury STEM (3/2008) je cílová skupina Z1 kvantifikována na 1,021 milionu občanů ČR. 35 % < 30 000 Kč 44 % 31 000––50 000 Kč 13 % 51 000––75 000 Kč 6 % 76 000––100 000 Kč 2 % >100 000 Kč Měsíční příjem Televize Z1 —— Jankovcova 53 —— 170 00 Praha 7, Czech Republic —— Tel +420 234 602 802 —— Fax +420 234 602 806 —— info@z1tv.cz —— www.z1tv.cz První zpravodajská a.s. — IČ 27204090 — sídlem Blanická 28 120 00 Praha 2 — zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9705 Ne o lokálních aférkách ale o globálních problémech NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE jsou nejviditelnějším a nejsnáze realizovatelným grafickým prvkem. Tenká linka přesahující formát může doplňovat logotyp (např. prezentace, merkantilie), fotografii (inzerce) a písmo (grafy). V typografii se linie projevují zalomením do širokých bloků, větším prokladem řádků (viz brožura) nebo dělením odstavců pomocí dvojité em pomlčky.LINKY A ČÁRY V GRAFICE 1.4.1
 • 9. Světelné linie jsou hlavním obrazovým grafickým prvkem Z1, který rozvíjí logo v prostorovém pohybu. Skládají se z rotujícího písmene Z nebo číslovky 1, v tvaru definovaném logem. Linie jsou zároveň základním pozadím pro info grafiku, kde figurují jako zasmyčkovaný pohyb rotujícího Z1. Lze je pojmout i jako přímý zdroj světla, průhled nebo průsvit (např. pohled do slunce skrz překážku). Na tomto motivu stojí princip přechodů mezi záběry. Linie lze vytvářet řazením věcí za sebou, ostrým přechodem mezi světlem a stínem nebo mohou fungovat jako vlnění atd.LINKY A ČÁRY V OBRAZE 1.4.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 10. neznamená, že jsou všude kolem nás. Mohou naplňovat několik funkcí: dekorativní (nábytek, zábradlí, struktura podlahy, květinová výzdoba), informační (navigační systém uvnitř budovy) nebo podporovat vizuální styl (stěna za moderátory ve studiu). Podstatné je, aby se staly přirozenou součástí prostoru.LINKY A ČÁRY V PROSTORU 1.4.3
 • 11. VARIANTY LOGOTYPU Inverzní / Stínovaný / Černobílý Logotyp v prostoru
 • 12. Základní varianta logotypu Inverzní varianta logotypu pro větší zvýraznění loga a umístění loga na pozadí lze zpracovávat všemi technologickými postupy – od razítka až po komplikovanou 3D animaci. Je nutné dodržovat správné proporce logotypu a základní barevný kód. Při černobílém tisku nahrazuje rubínovou barvu 100% černá. Ostatní barevné odstíny jsou možné jen na obrazovce.ZÁKLADNÍ A INVERZNÍ LOGOTYP 2.1
 • 13. Stínovaný logotyp Stínovaný inverzní logotyp je grafickou nástavbou základního provedení logotypu. Působí plasticky a atraktivněji. Využívá technické možnosti médií (tisk a obraz), které dokáží reprodukovat velmi jemný rastr lesků a stínů. Pokud některá technologie neumožňuje dokonalé vystínování loga, použijte základní varitantu logotypu bez efektů (razítko, logotyp v malých velikostech, černobílá inzerce, světelné boxy atd.).STÍNOVANÝ LOGOTYP 2.2
 • 14. působí elegantněji, vytváří lehce metalickou patinu. Díky absenci rubínové barvy není logotyp tolik výrazný. Jeho použití je omezené na speciální projekty (luxusní materiály, dárkové předměty) a na místa, kde by logotyp v základní podobě nadmíru strhával pozornost (např. v televizním studiu).STÍNOVÁNÍ VE STUPNÍCH ŠEDI 2.3 Stínovaný logotyp ve stupních šedi Stínovaný inverzní logotyp ve stupních šedi
 • 15. Alternativní stínovaný logotyp spojuje základní variantu logotypu se stínovanou ochrannou zónou. Ještě více zvýrazňuje plasticitu logotypu. Je to alternativní grafické ztvárnění logotypu, které je k dispozici především pro marketingovou komunikaci. Pravidla práce s tímto logotypem jsou stejná jako u inverzní varianty (ochranná zóna, umístění na pozadí atd.).KOMBINOVANÉ STÍNOVÁNÍ 2.4
 • 16. Samostatné znaky logotypu vyříznuté z různých materiálů (např. kov, plast, sklo) Samostatné znaky logotypu vystupující do prostoru POZOR! Nelze využít oboustranně. Kvádr s jedno- nebo oboustranně umístěným logotypem Technologie: tisk, podsvícení polepení, reliéf atd. Krychle s logotypy po bočních stranách Technologie: tisk, podsvícení, polepení, reliéf atd. se opírá o základní třídimenzionální objekty: čtverec a kvádr. K tvaru logotypu a k vizu- álnímu stylu vůbec ladí více ostré rohy nebo tenké linie než oblé prvky (např. sloupy). PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ LOGOTYPU 2.5
 • 17. PARAMETRY LOGOTYPU Ochranná zóna / Minimální velikost Konstrukce logotypu
 • 18. Ochranná zóna u základní verze logotypu TIP: linky a čáry se mohou dotýkat logotypu Ochranná zóna u inverzní verze logotypu TIP: linky a čáry se mohou dotýkat logotypu POZOR! Linky a čáry nesmí procházet znaky uvnitř. kolem loga zajišťuje dostatečnou vzdálenost od ostatních vizuálních prvků (text, hlavní motiv fotografie, jiné grafické prvky, např. loga sponzorů apod.), které by mohly opticky narušit identifikaci loga. Zóna také určuje minimální vzdálenost od okraje formátu, zdi nebo ostatních plošných a prostorových předmětů. Podkladová barva u inverzní varianty logotypu může jít na spad, znaky „Z“ a „1“ by ovšem měly mít dostatečný odstup.OCHRANNÁ ZÓNA 3.1
 • 19. 10 mm 28 px 7 mm 20 px 10 mm 28 px Základní verze Stínované verze 14 mm 40 px logotypu zaručuje čitelnost při jakékoliv aplikaci. Doporučované hodnoty lze porušit pouze ojediněle za cenu nižší rozpoznatelnosti (např. ikonky v internetovém prohlížeči). Před aplikací je nutné ověřit technologické možnosti reprodukce (tiskový rastr, limity plo- trovacích zařízení, rozlišení monitoru apod.), ale i optické zákonitosti (vzdálenost diváka/čtenáře od komunikačního média apod.).MINIMÁLNÍ VELIKOST 3.2
 • 20. 0,366x 1,0345x 0,366x x x 0,0867x 0,0867x 0,0867x 0,0867x 0,0867x 0,0867x 0,0867x 0,1012x 60º 0,1012x 0,0867x 0,0723x 0,0867x 0,0578x 0,0578x určuje polohu, velikost a vzájemné proporce jednotlivých grafických elementů, z nichž se logotyp skládá. Základním konstrukčním prvkem je čtverec. Určuje šířku tahů písmene „Z“ a číslovky „1“, vymezuje ochrannou zónu, z násobků délky jeho strany jsou odvozeny průměry zaoblení rohů. Důležitou hodnotou je úhel zkosení 60°, který je neměnný.KONSTRUKCE LOGOTYPU 3.3
 • 21. POUŽITÍ LOGOTYPU Logotyp na pozadí a v různých formátech / Logotyp a claim Použití loga při sponzoringu / Zakázaná použití
 • 22. se chová v různých variantách pokaždé jinak. Přehled vyobrazení pomáhá najít správnou variantu logotypu vzhledem k charakteru pozadí. Na jednobarevném pozadí lze docílit dostatečnou čitelnost viditelným kontrastem mezi logem a pozadím. U fotografií se mohou provést malé retuše, barevné vyladění nebo vhodnější výřez. Inverzní varianta logotypu eliminuje splynutí znaků s pozadím.LOGOTYP NA POZADÍ 4.1 10 % černé 20 % černé 30 % černé 40 % černé 50 % černé 60 % černé 70 % černé 80 % černé 90 % černé 100 % černé 80% krytí
 • 23. Vodorovná středová osa Svislá středová osa předurčuje jeho význam v konkrétním médiu. Může být upoutávající (prezentace, obálky brožur, promo znělky), zastřešující (hlavičkové papíry), akcentující (vizitky, karty), označující (v rozích TV obrazovky, inzerce) nebo dekorativní (volné umístění).UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU VE FORMÁTU 4.2 ZAROVNÁNÍ LOGOTYPU POZOR! Logotyp se zarovnává opticky, tzn. bez dolního přesahu u písmene „Z“. VPRAVO NAHOŘE - poštovní štítky - identifikační karty Text je podstatnější informací, logotyp pouze vizuálním akcentem VLEVO NAHOŘE - formální dokumenty - hlavičkové papíry - obálky - internetové stránky VLEVO - CD/DVD TIP: v dolní a pravé části je prostor pro popisky UPROSTŘED - začátky prezentací - přední strany tiskovin - druhá strana vizitky TIP: posuňte logotyp mírně nad horizontální osu, opticky bude působit ve středu formátu VODOROVNÝ PRUH SE ZAČÁTKEM VODOROVNÝ PRUH S ORIENTACÍ NA STŘED VPRAVO DOLE - TV obrazovka - inzerce
 • 24. NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZENOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE jsou nástroje marketingové komunikace. Vizuálně vystupují těsně při sobě (v animaci mohou i za sebou). Tato kapitola předkládá nejčastější způsoby jejich grafického zpracování. Silný a stabilní logotyp opticky se uzavírající do čtverce doplňuje subtilní písmo vysázené velkými písmeny. V případě, že je claim (slogan) větší než jedna třetina výšky znaků v logotypu, jeho barva se změní na šedou, aby neubíral pozornost logotypu.LOGOTYP A CLAIM 4.3
 • 25. Optimální vzdálenosti mezi sponzory Minimální vzdálenosti mezi sponzory Inverzní varianta logotypu působí opticky výrazněji (zvláště v menších velikostech) POZOR! V malých velikostech používejte logotyp bez stínování je přirozenou součástí obchodních a marketingových aktivit televize. Logotyp potřebuje při své prezentaci udržet odpovídající odstup od ostatních sponzor- ských partnerů (dostatečná ochranná zóna kolem logotypu) a srovnatelnou viditelnost. Před zasláním logotypu pořadatelským subjektům je nutné vybrat správnou variantu logotypu (základní, inverzní, stínovanou nebo čb podle použité technologie a designu matriálu) a ověřit si neporušení minimální velikosti.SPONZORING 4.4
 • 26. www.z1tv.cz představují nejčastější chyby, které se mohou objevit při reprodukci logototypu. Vzorové grafické zpracování a způsob užití logotypu jsou definovány na předchozích strankách tohoto manuálu. Pokud se objeví sporná varianta, kterou tento manuál neobsahuje ani nepopisuje, postačí udržet obecná pravidla vizuální komunikace: čitelnost, dostatečný kontrast vůči ostatním prvkům a pozadí, nezaměnitelnost.ZAKÁZANÁ POUŽITÍ 4.5 Změněné proporce znaků a kompozice logotypu Logotyp jako kreativní grafický prvek Nedodržená ochranná zóna Odlišná barevnost Deformace logotypu, aby se vlezl do čtverce Nepřiměřené zmenšení logotypu Deformace logotypu Natočení logotypu Nečitelnost logotypu na pozadí Vyřez znaků v inverzním logotypu
 • 27. APLIKACE Vizitka / Hlavičkový papír / Prezentace PowerPoint® Potisk CD / Označení mikrofonu / Polep automobilu
 • 28. NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE Jméno Příjmení Pozice v češtině Pozice v angličtině Televize Z1 Jankovcova 53 170 00 Praha 7 Czech Republic Tel +420 234 602 802 Fax +420 234 602 806 Mob +420 000 000 000 prijmeni@z1tv.cz www.z1tv.cz VIZITKA 5.1 Parciální lak zachová větší vizuální a hmatový dojem (tisk přes logo; linky se nemusí tisknout barvou, jen lakem) Formát vizitky: 85x55 mm Doporučený tisk: 4C+1 (parciální lak nebo přímá barva) Doporučený papír: vysoce bílý, 300 g/m² Tisk: CMYK Anglické překlady jsou v šedé: CMYK – 50% černá nebo PANTONE® Cool Gray 8 Tisk: černá
 • 29. Televize Z1 —— Jankovcova 53 —— 170 00 Praha 7, Czech Republic —— Tel +420 234 602 802 —— Fax +420 234 602 806 —— info@z1tv.cz —— www.z1tv.cz První zpravodajská a.s. — IČ 27204090 — sídlem Blanická 28 120 00 Praha 2 — zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9705 HLAVIČKOVÝ PAPÍR 5.2 Formát papíru: A4 Maximální kvalita: ofset 4C+1 Doporučený papír: vysoce bílý, 120 g/m² Minimální kvalita: osobní barevná tiskárna Šedá: CMYK – 50% černá nebo PANTONE® Cool Gray 8 Tisk: černá Tisk: Z1 rubínová Tisk: CMYK Tisk: CMYK nebo PANTONE® Cool Gray 8 nebo PANTONE® Silver 877
 • 30. Zápatí stránky: písmo Arial Regular Sránkování: písmo Arial Regular Psaní odrážek, neboli bulletpoints, a další grafické prvky Napište klasický čtvereček Název prezentace Strana 4 V červené barvě Pokud je v nabídce fontů nebo efektů Používejte linky, šedou barvu pro vysvětlující informace. Červenou barvou šetřete na opravdu důležité informace! Červená barva má hodnotu CMYK 0/100/100/0 Šedá je v rozmezí 25–50 % černé. Větší plochy je lepší vyplnit světlejším odstínem šedé, pro písmo zvolte tmavší šedou. Název prezentace: písmo Arial Bold, velikost max. 50 b Podtitulek: písmo Arial Regular; zachovejte volný prostor nad logem Název prezentace: písmo Arial Bold, velikost max. 50 b Podtitulek: písmo Arial Regular; zachovejte volný prostor nad logem PREZENTACE POWER POINT® 5.3 Další strany prezentacíPrvní strana prezentací I První strana prezentací II Pozor! Bílá varianta šetří toner a je lepší pro černobílý tisk.
 • 31. NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NEW TV NEWS STATION POTISK CD 5.4 Plocha CD Obrys Z1 a linka: 0,5–1 mm Logo Z1 Nová zpravodajská televize New TV news station CD PANTONE® white NEPOTIŠTĚNÁ ČÁST PANTONE® 1805 PANTONE® black PANTONE® Cool Gray 8
 • 33. LIFESTYLE ZPRAVODAJSTVÍ PUBLICISTIKA EKONOM IKASPORTNOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE ZPRAVODAJSTVÍ / PUBLICISTIKA / EKONOMIKA / SPORT / LIFESTYLE REDAKCE@Z1TV.CZ 234602800 WWW.Z1TV.CZ LIFESTYLE ZPRAVODAJSTVÍ AKITSICILBUP EKONOMIKASPORT NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE ZPRAVODAJSTVÍ / PUBLICISTIKA / EKONOMIKA / SPORT / LIFESTYLE REDAKCE@Z1TV.CZ 234602800 WWW.Z1TV.CZ NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE NOVÁ ZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE ZPRAVODAJSTVÍ / PUBLICISTIKA / EKONOMIKA / SPORT / LIFESTYLE REDAKCE@Z1TV.CZ 234602800 WWW.Z1TV.CZ NOVÁZPRAVODAJSKÁ TELEVIZE ZPRAVODAJSTVÍ/PUBLICISTIKA/EKONOMIKA/SPORT/LIFESTYLE REDAKCE@Z1TV.CZ 234602800 WWW.Z1TV.CZ POLEP AUTOMOBILU 5.6 Ford Fiesta Ford Focus Hilux Hummer H3
 • 34. Tento grafický manuál byl vytvořen výhradně pro společnost První zpravodajská a.s., držitele vysílací licence Z1. Žádná jeho textová ani obrazová část nesmí být užívána, upravována či kopírována bez svolení. Pro více informací se obracejte na info@z1tv.cz Koncepci manuálu a grafickou úpravu připravil Lumír Kajnar © duben, květen 2008.ZÁVĚREČNÉ INFORMACE