SlideShare a Scribd company logo

Yrttien kasvinsuojelu 13.3.2018

Yrttien kasvinsuojelu 13.3.2018, Erja Huusela-Veistola

1 of 13
Download to read offline
© Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus
Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä –seminaari 13.3.2018 Vaasa
Erja Huusela-Veistola, erikoistutkija,
Luonnonvarakeskus (Luke)
erja.huusela-veistola@luke.fi
www.luke.fi/FutureCrops
Yrttikasvien kasvinsuojelu
Växtskydd av örtväxter
1 16.3.2018
© Luonnonvarakeskus
Sisältö / Innehåll
• Erikoiskasvien kasvinsuojelu / Växtskydd av specialväxter
• Yrttikasvien kasvinsuojeluongelmat / Örtväxternas växtskyddsproblem
o Sarjakukkaiskasvit / Flockblommiga växter Apiaceae
• korianteri / koriander Coriandrum sativum
• kruunutilli / krondill Anethum graveolens
• yksivuotinen kumina / ett-årigt kummin Carum carvi L. var annum
• väinönputki / fjällkvanne Angelica archangelica
o Hamppukasvit / Hampväxter Cannabaceae
• humala / humle Humulus lupulus
2 16.3.2018Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
© Luonnonvarakeskus
• tutkittua tietoa erikoiskasvien kasvintuhoojista ja hallintakeinoista vähän /
/ brist på kunskap om växtskadegörare på specialväxter samt
kontrollmetoder
– paljon paikallista ja ajallista vaihtelua/ mycket variation i tid och rum
– sääolosuhteet avainasemassa / väderleksförhållanden spelar en nyckelroll
– korostuu: / framhålls:
• kasvintuhoojien seuranta / övervakning av skadegörare
• pellon rikkakasvilajisto / åkerns ogräsarter
• lohkon ominaisuudet / jordbruksskiftets egenskaper
• viljelyhistoria / odlinghistoria
• lähialueen viljelykasvit / närområdets odlingsväxter
• viljelykierto / växtföljd
• viljelyn yleistyessä/laajetessa kasvisuojeluriskit usein yleistyvät
/ växskyddrisker ökar när odling blir vanligare och utbredd
– useammin samalla lohkolla/ ofta på samma skifte
– useammin lähellä edellisvuoden lohkoa/ oftare nära fjolårsskiftet
– suurempia viljelyaloja / ökade odlingsarealer
– > esim. rypsi, kumina, härkäpapu / t. ex. rybs, kummin, bondböna
3
Erikoiskasvien kasvinsuojelu / Växtskydd av specialväxter
Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
© Luonnonvarakeskus
Erikoiskasvien kasvinsuojelu / Växtskydd av specialväxter
• Kasvinsuojeluongelmat vaihtelevat viljelykasveittain
/ Växtskyddsproblemen varierar mellan olika odlingsväxter
– Rikkakasvit yleisin ongelma (vähemmän torjunta-aineita erikoiskasveilla)
/ Ogräs det vanligaste problemet (färre herbicider hos specialväxter)
 kattaminen / marktäckning
 haraus / hackning
 rikkakasviäestys/ ogräsharvning
 …
– Kasvitaudit yleisiä monella kasvilla (pahkahome, harmaahome ja Fusarium)
/ Växtsjukdomar vanliga hos många odlingsväxter (bomullsmögel, gråmögel,
Fusarium-svampar)
 viljelykierto / växtföljd
– Tuhoeläimet tietyillä kasveilla (kumina, öljykasvit, palkokasvit)
/ Skadedjur på vissa odlingsväxter (kummin, oljeväxter, baljväxter)
4 Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
© Luonnonvarakeskus
Erikoiskasvien kasvinsuojelu / Växtskydd av specialväxter
• Viljelykierto erityisen tärkeä / Växtföljden speciellt viktig
 huomioitava lähisukuiset viljelykasvit ja muut isäntäkasvit (rikkakasvit)
/ beakta närbesläktade odlingsväxter och andra värdväxter (ogräsväxter)
• Palkokasvit (herne, härkäpapu, apilat, virnat, lupiinit, soija; luonnonvaraiset palkokasvit)
/ Baljväxter (ärt, bondböna, klöver, vicker, lupiner, sojaböna; vilda baljväxter)
• Ristikukkaiskasvit (rypsi, rapsi, camelina, kaalit, ristikukk. rikkakasvit esim. lutukka)
/ Korsblommiga växter (rybs, raps, camelina, kål; korsblommiga ogräsväxter t.ex. lomme)
• Sarjakukkaiskasvit (kumina, porkkana, tilli, korianteri, väinönputki; koiranputki, vuohenputki..)
/ Flockblommiga växter (kummin, morot, dill, koriander, fjällkvanne; hundkäx, kirskål)
• Tatarkasvit (tattari, raparperit, pihatattaret, kiertotattaret, hierakat)
/ Slideväxter (bovete, rabarber; trampgräs, åkerbinda, gårdskräppa, krussyra /krusskräppa)
• Savikkakasvit (kvinoa, sokerijuurikas, pinaatti; jauhosavikka)
/ Mållor (quinoa, sockerbeta, spenat; svinmålla)
• Pellavakasvit (öljy- ja kuitupellava; ahopellava)
/ Linväxter (olje- och fiberlin; vildlin)
• Hamppukasvit (öljy- & kuituhamppu, humala)
/ Hampväxter (olje- & fiberhampa, humle)
5 Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
»
»
Kuva: Asko Hannukkala
© Luonnonvarakeskus
Korianteri / Koriander
6
o Tuhohyönteiset / Skadeinsekter
• porkkanakärpänen/ morotsfluga Psila rosae
• porkkanakemppi / morotsbladloppan Trioza apicalis
• kirvat / bladlöss Aphididae
• luteet /stinkflyn Miridae
o Kasvitaudit/ Växtsjukdomar
• taimipoltteet, tyvi- ja juuristotaudit/ groddbrand, kronröta, rotröta Pythium, Fusarium, Alternaria
• lehtilaikkutaudit/ bladfläcksjukdomar Pseudomonas syringae pv. coriandricola
• härmä / mjöldagg Erysiphe heraclei
• pahkahome / bomullsmögel Sclerotinia sclerotiorum
o joitakin hyväksyttyjä/rekisteröityjä rikkakasvi- kasvitauti- ja hyönteistorjunta-aineita /
några godkända/registerade herbicider, fungicider (och insekticider)
Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops

Recommended

More Related Content

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
 
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
 
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
 
Package design and the consumer panel
Package design and the consumer panelPackage design and the consumer panel
Package design and the consumer panel
 
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutosRuokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
 
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyysBiopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
 
Environmental benefits of re-usable food packaging
Environmental benefits of re-usable food packagingEnvironmental benefits of re-usable food packaging
Environmental benefits of re-usable food packaging
 
Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutus...
Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutus...Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutus...
Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutus...
 
Elinkaariarviointi (LCA) pakkausratkaisujen ympäristökestävyyden määrittämisessä
Elinkaariarviointi (LCA) pakkausratkaisujen ympäristökestävyyden määrittämisessäElinkaariarviointi (LCA) pakkausratkaisujen ympäristökestävyyden määrittämisessä
Elinkaariarviointi (LCA) pakkausratkaisujen ympäristökestävyyden määrittämisessä
 
Packaging material development – from lab to pilot
Packaging material development – from lab to pilotPackaging material development – from lab to pilot
Packaging material development – from lab to pilot
 
Muovin korvaamispotentiaali elintarvikepakkauksissa. Case: Suomalaiset superm...
Muovin korvaamispotentiaali elintarvikepakkauksissa. Case: Suomalaiset superm...Muovin korvaamispotentiaali elintarvikepakkauksissa. Case: Suomalaiset superm...
Muovin korvaamispotentiaali elintarvikepakkauksissa. Case: Suomalaiset superm...
 
Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...
Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...
Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...
 
Paju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkija
Paju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkijaPaju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkija
Paju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkija
 

Yrttien kasvinsuojelu 13.3.2018

 • 1. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä –seminaari 13.3.2018 Vaasa Erja Huusela-Veistola, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus (Luke) erja.huusela-veistola@luke.fi www.luke.fi/FutureCrops Yrttikasvien kasvinsuojelu Växtskydd av örtväxter 1 16.3.2018
 • 2. © Luonnonvarakeskus Sisältö / Innehåll • Erikoiskasvien kasvinsuojelu / Växtskydd av specialväxter • Yrttikasvien kasvinsuojeluongelmat / Örtväxternas växtskyddsproblem o Sarjakukkaiskasvit / Flockblommiga växter Apiaceae • korianteri / koriander Coriandrum sativum • kruunutilli / krondill Anethum graveolens • yksivuotinen kumina / ett-årigt kummin Carum carvi L. var annum • väinönputki / fjällkvanne Angelica archangelica o Hamppukasvit / Hampväxter Cannabaceae • humala / humle Humulus lupulus 2 16.3.2018Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
 • 3. © Luonnonvarakeskus • tutkittua tietoa erikoiskasvien kasvintuhoojista ja hallintakeinoista vähän / / brist på kunskap om växtskadegörare på specialväxter samt kontrollmetoder – paljon paikallista ja ajallista vaihtelua/ mycket variation i tid och rum – sääolosuhteet avainasemassa / väderleksförhållanden spelar en nyckelroll – korostuu: / framhålls: • kasvintuhoojien seuranta / övervakning av skadegörare • pellon rikkakasvilajisto / åkerns ogräsarter • lohkon ominaisuudet / jordbruksskiftets egenskaper • viljelyhistoria / odlinghistoria • lähialueen viljelykasvit / närområdets odlingsväxter • viljelykierto / växtföljd • viljelyn yleistyessä/laajetessa kasvisuojeluriskit usein yleistyvät / växskyddrisker ökar när odling blir vanligare och utbredd – useammin samalla lohkolla/ ofta på samma skifte – useammin lähellä edellisvuoden lohkoa/ oftare nära fjolårsskiftet – suurempia viljelyaloja / ökade odlingsarealer – > esim. rypsi, kumina, härkäpapu / t. ex. rybs, kummin, bondböna 3 Erikoiskasvien kasvinsuojelu / Växtskydd av specialväxter Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
 • 4. © Luonnonvarakeskus Erikoiskasvien kasvinsuojelu / Växtskydd av specialväxter • Kasvinsuojeluongelmat vaihtelevat viljelykasveittain / Växtskyddsproblemen varierar mellan olika odlingsväxter – Rikkakasvit yleisin ongelma (vähemmän torjunta-aineita erikoiskasveilla) / Ogräs det vanligaste problemet (färre herbicider hos specialväxter)  kattaminen / marktäckning  haraus / hackning  rikkakasviäestys/ ogräsharvning  … – Kasvitaudit yleisiä monella kasvilla (pahkahome, harmaahome ja Fusarium) / Växtsjukdomar vanliga hos många odlingsväxter (bomullsmögel, gråmögel, Fusarium-svampar)  viljelykierto / växtföljd – Tuhoeläimet tietyillä kasveilla (kumina, öljykasvit, palkokasvit) / Skadedjur på vissa odlingsväxter (kummin, oljeväxter, baljväxter) 4 Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
 • 5. © Luonnonvarakeskus Erikoiskasvien kasvinsuojelu / Växtskydd av specialväxter • Viljelykierto erityisen tärkeä / Växtföljden speciellt viktig  huomioitava lähisukuiset viljelykasvit ja muut isäntäkasvit (rikkakasvit) / beakta närbesläktade odlingsväxter och andra värdväxter (ogräsväxter) • Palkokasvit (herne, härkäpapu, apilat, virnat, lupiinit, soija; luonnonvaraiset palkokasvit) / Baljväxter (ärt, bondböna, klöver, vicker, lupiner, sojaböna; vilda baljväxter) • Ristikukkaiskasvit (rypsi, rapsi, camelina, kaalit, ristikukk. rikkakasvit esim. lutukka) / Korsblommiga växter (rybs, raps, camelina, kål; korsblommiga ogräsväxter t.ex. lomme) • Sarjakukkaiskasvit (kumina, porkkana, tilli, korianteri, väinönputki; koiranputki, vuohenputki..) / Flockblommiga växter (kummin, morot, dill, koriander, fjällkvanne; hundkäx, kirskål) • Tatarkasvit (tattari, raparperit, pihatattaret, kiertotattaret, hierakat) / Slideväxter (bovete, rabarber; trampgräs, åkerbinda, gårdskräppa, krussyra /krusskräppa) • Savikkakasvit (kvinoa, sokerijuurikas, pinaatti; jauhosavikka) / Mållor (quinoa, sockerbeta, spenat; svinmålla) • Pellavakasvit (öljy- ja kuitupellava; ahopellava) / Linväxter (olje- och fiberlin; vildlin) • Hamppukasvit (öljy- & kuituhamppu, humala) / Hampväxter (olje- & fiberhampa, humle) 5 Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops » » Kuva: Asko Hannukkala
 • 6. © Luonnonvarakeskus Korianteri / Koriander 6 o Tuhohyönteiset / Skadeinsekter • porkkanakärpänen/ morotsfluga Psila rosae • porkkanakemppi / morotsbladloppan Trioza apicalis • kirvat / bladlöss Aphididae • luteet /stinkflyn Miridae o Kasvitaudit/ Växtsjukdomar • taimipoltteet, tyvi- ja juuristotaudit/ groddbrand, kronröta, rotröta Pythium, Fusarium, Alternaria • lehtilaikkutaudit/ bladfläcksjukdomar Pseudomonas syringae pv. coriandricola • härmä / mjöldagg Erysiphe heraclei • pahkahome / bomullsmögel Sclerotinia sclerotiorum o joitakin hyväksyttyjä/rekisteröityjä rikkakasvi- kasvitauti- ja hyönteistorjunta-aineita / några godkända/registerade herbicider, fungicider (och insekticider) Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
 • 7. © Luonnonvarakeskus Kruunutilli / Krondill o Tuhohyönteiset/ Skadeinsekter • porkkanakärpänen/ morotsfluga Psila rosae • kirvat mm. tillikirva Cavariella aegopodii, juurikaskirva Aphis fabae / bladlöss t.ex. dillbladlus Cavariella aegopodii, betbladlus Aphis fabae • luteet / stinkflyn Miridae • perhostoukat esim. ritariperhonen /fjärilslarver t.ex. makaonfjäril Papilio machaon o Kasvitaudit / Växtsjukdomar • taimipoltteet, tyvi- ja juuristotaudit/ groddbrand, kronröta, rotröta Pythium, Fusarium, Alternaria • pahkahome / bomullsmögel Sclerotinia sclerotiorum • harmaahome / gråmögel Botrytis cinerea • kalkkihome/ vitrost Albuco candida o useita hyväksyttyjä/rekisteröityjä kasvitautitorjunta-aineita, joitakin hyönteis- ja rikkakasvitorjunta-aineita / många godkända/registerade fungicider, några insekticider och herbicider 7 Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops Kuva: Asko Hannukkala
 • 8. © Luonnonvarakeskus Väinönputki / Fjällkvanne 8 o Tuhoeläimet /Skadeinsekter • porkkanakärpänen/ morotsfluga Psila rosae • kirvat / bladlöss Aphididae • luteet /stinkflyn Miridae o Kasvitaudit / Växtsjukdomar • taimipoltteet, tyvi- ja juuristotaudit/ groddbrand, kronröta, rotröta Pythium, Fusarium, Alternaria • härmä / mjöldag Erysiphe umbrelliferarum • ruoste / rost Puccinia angelicae o ei hyväksyttyjä/rekisteröityjä rikkakasvitorjunta-aineita / ej godkända/registerade herbicider o joitakin hyväksyttyjä/rekisteröityjä kasvitauti- ja hyönteistorjunta-aineita / några godkända/registerade fungicider och insekticider Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
 • 9. © Luonnonvarakeskus Yksivuotinen kumina / Ett-årigt kummin o Kasvitautien (pahkahome, versolaikku) ja tuholaisten (kuminakoi, kuminanrengas- punkki) merkitys vähäisempi kuin kaksivuotisella kuminalla erilaisen kehitysrytmin vuoksi / Betydelsen av växtsjukdomar (bomullsmögel, stjälkfläck) och skadedjur (kumminmal, kummingallkvalster) är mindre än hos två-årigt kummin på grund av olika utvecklingsrytm o Tuhoeläimet / Skadedjur • kirvat / bladlöss Aphididae • luteet /stinkflyn Miridae • (kuminakoi? / kumminmal?) • (kuminanrengaspunkki? / kummingallkvalster?) o Kasvitaudit / Växtsjukdomar • pahkahome / bomullsmögel Sclerotinia sclerotiorum • versolaikku / stjälkfläck Phoma • taimipoltteet, tyvi- ja juuristotaudit/ groddbrand, kronröta, rotröta Pythium, Fusarium, Alternaria o useita hyväksyttyjä/rekisteröityjä rikkakasvitorjunta-aineita, joitakin hyönteis- ja kasvitautitorjunta-aineita / flera godkända/registerade herbicider, några insekticider och fungicider 9 Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
 • 10. © Luonnonvarakeskus Humala / Humle o Tuhoeläimet/ Skadedjur • kirvat mm. humalakirva / bladlöss t.ex.humlebladljus Phorodon humuli • vihannespunkki / växthusspinnkvalster Tetranychus urticae • perhostoukat esim. humalayökkönen Hypena rostralis varsiyökkönen Hydraecia micacea, neitoperhonen Aglais io, nokkosperhonen Aglais urticae / fjärilslarvar t.ex. humlenäbbfly Hypena rostralis potatisstamfly Hydraecia micacea, påfågelöga Aglais io, nässelfjäril Aglais urticae o Kasvitaudit / Växtsjukdomar • lakastumistauti / vissnesjuka Pythium, Fusarium, • humalanlehtihome / humlebladmögel Pseudoperonospora humuli • humalanhärmä / humlemjöldag Sphaeroteca humuli o ei hyväksyttyjä/rekisteröityjä hyönteis- ja kasvitautitorjunta-aineita / ej godkända/registerade fungicider eller insekticider o yksi rikkakasvitorjunta-aine hyväksytty/rekisteröity heinämäisten rikkakasvien torjuntaan / en herbicid godkänd/registerad mot gräsarter 10 Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops Kuva: Merja Hartikainen
 • 11. © Luonnonvarakeskus • hallintakeinot / kontrollåtgärder: – ennakointi & riskikartoitus / förutsägelse & riskkartering – pellon/lohkon valinta / val av åker/skifte – monipuolinen viljelykierto (alue/lohko) / mångsidig växtföljd (område/skifte) – laadukas kylvösiemen / högklassigt utsäde – kylvöaika, muokkaus, sopiva viljelytekniikka / såningstid, jorbearbetning, lämplig odlingsteknik – kasvintuhoojien seuranta / övervakning av skadegörare – kasvinsuojeluaineet / växtskyddsmedel – ei-kemialliset menetelmät / icke-kemiska metoder – kasvijätteiden käsittely / behandling av växtrester • erikoiskasvien torjunta-ainevalikoima (tehoaine) niukka / / / sparsamt växtskyddsmedelssortiment (verksamma ämnen) för specialväxter – vaihtoehdot tarkistettava kasvinsuojeluainerekisteristä https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/ /checka alternativa växtskyddsmedel i växtskyddsmedelsregistret – minor use –rekisteröinti ja poikkeusluvat hätätilanteissa / minor use registering och dispenser i nödsituationer • biologiset, fysikaaliset, mekaaniset ja ei-kemialliset menetelmät / /biologiska, fysikaliska, mekaniska eller icke-kemiska metoder 11 Kasvintuhoojien hallintakeinot / Växtskyddsåtgärder Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
 • 12. © Luonnonvarakeskus Hyödylliset yrtit (erikoiskasvit) / Nyttiga örter (specialväxter) • tärkeät raaka-aineet / viktiga råvaror • lisäävät viljelyn monimuotoisuutta / ökar odlingens biodiversitet • hyväksi hyötyhyönteisille / gynnar nyttoinsekterna – pölyttäjät / pollinerare – luontaiset viholliset / naturliga fiender • tuholaisia karkottavia vaikutuksia / repellerande effekt på skadeinsekter – korianteri, tilli / koriander, dill • vähentävät kasvinsuojelutarvetta muilla kasveilla /minskar bekämpningsbehovet på andra växter 12 Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops
 • 13. © Luonnonvarakeskus13 Kiitos! Tack Yrittäjyyttä tislattavista yrteistä13.3. 2018 www.luke.fi/FutureCrops Vieraslaji / Främmande art rosmariinikuoriainen / rosmarinbladbagge Huusela-Veistola 2017 Luke Kasvinterveys Luke Växtsundhet