Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke

335 views

Published on

Luken Tilastopalvelut -asiakastilaisuus Helsingissä 27.1.2017

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tuontipuu energiantuotannossa - Esa Ylitalo, Luke

 1. 1. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus Yliaktuaari Esa Ylitalo Luonnonvarakeskus,Tilastopalvelut Metsätilastojen asiakastilaisuus Säätytalo 27.1.2017 Tuontipuu energiantuotannossa
 2. 2. © Luonnonvarakeskus Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000–2015 2 26.1.2017 milj. m³ 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 Lämpö- ja voimalaitokset yhteensä Sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset Lämmöntuotantolaitokset
 3. 3. © Luonnonvarakeskus Esityksen tavoitteet 1. Selvittää tuontipuun osuus puupolttoaineiden kokonaiskäytöstä puupolttoainelajeittain ja yhteensä (vuodet 2011–2015) - kattaa sekä suoran tuonnin (mm. hake, polttopuu) että Suomessa metsäteollisuuden käyttämästä tuontipuusta syntyneet sivu- ja jätetuotteet (mm. mustalipeä, puru, kuoret) 2. Esittää, miten eri tilastoja (SVT) vertailemalla voidaan selvittää energiakäyttöön menneen tuontipuun määriä, vaikka varsinaisia aihetta kuvaavia tilastoja ei kaikilta osin ole käytettävissä Selvitys perustuu seuraaviin tilastoihin: - puun ulkomaankauppatilastot (Tulli & Luke) - metsäteollisuuden puunkäyttötilastot (Luke) - puun energiakäyttötilastot (Luke) - Energian hankinta ja kulutus (Tilastokeskus) 3 26.1.2017
 4. 4. © Luonnonvarakeskus Tuontipuun käyttö 4 26.1.2017 Polttopuu Puupelletit Raakapuu (pl. kyllästetty puu) Hake Tukki- ja kuitupuu Muu jätepuu Jätepuu Energian- tuotanto Metsäteollisuus- tuotteiden valmistus Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet - kiinteät - mustalipeä - muut
 5. 5. © Luonnonvarakeskus Tuontihakkeen energiakäyttö Nykytilanne • Ulkomaista alkuperää olevan metsähakkeen energiakäyttöä ei tilastoida säännöllisesti • Kotimaisista energiapuun hakkuista ei ole olemassa tilastoa Energiakäytön selvittäminen 1) Metsäteollisuuden ulkomaankauppatilasto (SVT) • hakkeen tuonti (ongelma: hake voi olla mitä tahansa haketta) 2) Metsäteollisuuden puunkäyttötilasto (SVT) • tuontihakkeen käyttö metsäteollisuustuotteiden tuotannossa Oletus: Tuontihakkeen energiakäyttö = hakkeen tuonti – tuontihakkeen käyttö metsäteollisuudessa 5 26.1.2017Raakapuu
 6. 6. © Luonnonvarakeskus Tuontihakkeen energiakäyttö 6 26.1.2017 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Hakkeen tuonti Tuontihakkeen käyttö metsäteollisuudessa milj. m³ Raakapuu
 7. 7. © Luonnonvarakeskus Tuontihakkeen energiakäyttö 7 26.1.2017Raakapuu Hakkeen tuonti ja tuontihakkeen Tuontihakkeen osuus käyttö metsäteolllisuudessa metsähakkeen kokonaiskäytöstä Vuosi Hakkeen Tuontihakkeen käyttö Erotus Lämpö- ja voimalaitokset Tuontihakkeen Teollisuuden puutähde- tuonti metsäteollisuudessa Metsähakkeen käyttö osuus hakkeen käyttö milj. m³ milj. m³ milj. m³ % milj. m³ % milj. m³ 2000 1,0 1,0 0,0 1 0,8 2 0,6 2001 1,4 1,3 0,1 10 1,0 14 0,9 2002 1,4 1,5 0,0 -3 1,3 -4 0,8 2003 1,4 1,7 -0,3 -18 1,7 -17 0,9 2004 2,2 2,1 0,1 4 2,3 3 1,0 2005 2,2 2,4 -0,2 -7 2,6 -7 1,0 2006 2,3 2,4 -0,2 -7 3,1 -5 0,9 2007 2,5 2,3 0,1 5 2,7 4 0,9 2008 3,6 2,5 1,1 44 4,0 27 0,8 2009 2,8 1,9 0,9 48 5,4 17 0,8 2010 3,8 2,9 0,9 31 6,2 14 0,9 2011 3,4 2,8 0,6 21 6,8 8 0,9 2012 3,4 2,6 0,7 28 7,6 10 0,8 2013 3,1 2,5 0,6 25 8,0 8 1,0 2014 2,5 2,1 0,5 23 7,6 6 1,0 2015 2,5 2,1 0,4 19 7,3 6 1,0 Keskimäärin 2000–2007 1,8 1,8 0,0 -2 1,9 -2 0,87 2008–2015 3,1 2,4 0,7 30 6,6 11 0,90 2000–2015 2,5 2,1 0,3 16 4,3 8 0,88
 8. 8. © Luonnonvarakeskus Tuontihakkeen energiakäyttö Hakkeen tuonti ja tuontihakkeen Tuontihakkeen osuus käyttö metsäteolllisuudessa metsähakkeen kokonaiskäytöstä Vuosi Hakkeen Tuontihakkeen käyttö Erotus Lämpö- ja voimalaitokset Tuontihakkeen Teollisuuden puutähde- tuonti metsäteollisuudessa Metsähakkeen käyttö osuus hakkeen käyttö milj. m³ milj. m³ milj. m³ % milj. m³ % milj. m³ 2000 1,0 1,0 0,0 1 0,8 2 0,6 2001 1,4 1,3 0,1 10 1,0 14 0,9 2002 1,4 1,5 0,0 -3 1,3 -4 0,8 2003 1,4 1,7 -0,3 -18 1,7 -17 0,9 2004 2,2 2,1 0,1 4 2,3 3 1,0 2005 2,2 2,4 -0,2 -7 2,6 -7 1,0 2006 2,3 2,4 -0,2 -7 3,1 -5 0,9 2007 2,5 2,3 0,1 5 2,7 4 0,9 2008 3,6 2,5 1,1 44 4,0 27 0,8 2009 2,8 1,9 0,9 48 5,4 17 0,8 2010 3,8 2,9 0,9 31 6,2 14 0,9 2011 3,4 2,8 0,6 21 6,8 8 0,9 2012 3,4 2,6 0,7 28 7,6 10 0,8 2013 3,1 2,5 0,6 25 8,0 8 1,0 2014 2,5 2,1 0,5 23 7,6 6 1,0 2015 2,5 2,1 0,4 19 7,3 6 1,0 Keskimäärin 2000–2007 1,8 1,8 0,0 -2 1,9 -2 0,87 2008–2015 3,1 2,4 0,7 30 6,6 11 0,90 2000–2015 2,5 2,1 0,3 16 4,3 8 0,88 8 26.1.2017 Raakapuu
 9. 9. © Luonnonvarakeskus Tuontihakkeen energiakäyttö Hakkeen tuonti ja tuontihakkeen Tuontihakkeen osuus käyttö metsäteolllisuudessa metsähakkeen kokonaiskäytöstä Vuosi Hakkeen Tuontihakkeen käyttö Erotus Lämpö- ja voimalaitokset Tuontihakkeen Teollisuuden puutähde- tuonti metsäteollisuudessa Metsähakkeen käyttö osuus hakkeen käyttö milj. m³ milj. m³ milj. m³ % milj. m³ % milj. m³ 2000 1,0 1,0 0,0 1 0,8 2 0,6 2001 1,4 1,3 0,1 10 1,0 14 0,9 2002 1,4 1,5 0,0 -3 1,3 -4 0,8 2003 1,4 1,7 -0,3 -18 1,7 -17 0,9 2004 2,2 2,1 0,1 4 2,3 3 1,0 2005 2,2 2,4 -0,2 -7 2,6 -7 1,0 2006 2,3 2,4 -0,2 -7 3,1 -5 0,9 2007 2,5 2,3 0,1 5 2,7 4 0,9 2008 3,6 2,5 1,1 44 4,0 27 0,8 2009 2,8 1,9 0,9 48 5,4 17 0,8 2010 3,8 2,9 0,9 31 6,2 14 0,9 2011 3,4 2,8 0,6 21 6,8 8 0,9 2012 3,4 2,6 0,7 28 7,6 10 0,8 2013 3,1 2,5 0,6 25 8,0 8 1,0 2014 2,5 2,1 0,5 23 7,6 6 1,0 2015 2,5 2,1 0,4 19 7,3 6 1,0 Keskimäärin 2000–2007 1,8 1,8 0,0 -2 1,9 -2 0,87 2008–2015 3,1 2,4 0,7 30 6,6 11 0,90 2000–2015 2,5 2,1 0,3 16 4,3 8 0,88 9 26.1.2017 Raakapuu
 10. 10. © Luonnonvarakeskus Tukki- ja kuitupuun tuonti ja käyttö metsäteollisuudessa 10 26.1.2017 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tukki- ja kuitupuun tuonti Tuodun tukki- ja kuitupuun käyttö milj. m³ Raakapuu
 11. 11. © Luonnonvarakeskus11 26.1.2017 Tukki- ja kuitupuun tuonti ja käyttö metsäteollisuudessa Raakapuu Vuosi Tukki- ja kuitupuun Tuodun tukki- ja Erotus tuonti kuitupuun käyttö milj. m³ milj. m³ milj. m³ % 2000 11,4 11,9 -0,5 -4 2001 13,7 12,2 1,4 12 2002 14,4 14,8 -0,3 -2 2003 14,8 14,8 0,0 0 2004 14,9 15,2 -0,3 -2 2005 18,4 15,7 2,7 17 2006 16,8 16,6 0,2 1 2007 14,9 13,6 1,3 10 2008 15,4 12,1 3,3 27 2009 4,3 5,3 -0,9 -18 2010 7,2 6,4 0,8 13 2011 6,6 5,9 0,7 12 2012 6,3 5,8 0,5 9 2013 7,7 7,5 0,3 4 2014 7,2 6,8 0,4 6 2015 6,6 6,3 0,3 4 Keskimäärin 2000–2007 14,9 14,3 0,6 4 2008–2015 7,7 7,0 0,7 9 2000–2015 11,3 10,7 0,6 6
 12. 12. © Luonnonvarakeskus Tuontihakkeen ja tukki- ja kuitupuun energiakäyttö Energiantuotantoon mennyt ulkomainen tukki- ja kuitupuu on suoraan metsästä tullutta käsittelemätöntä puuta, joka haketettuna luokitellaan metsähakkeeksi 12 26.1.2017Raakapuu Vuosi Lämpö- ja voimalaitokset Tuontihakkee n Tukki- ja Metsähakkeen Tuontipuun Ainoastaan käyttö kuitupuun käyttö Yhteensä kokonaiskäyttö osuus tuontihake milj. m³ milj. m³ milj. m³ milj. m³ % % 2011 0,6 0,7 1,3 6,8 19 8 2012 0,7 0,5 1,2 7,6 16 10 2013 0,6 0,3 0,9 8,0 11 8 2014 0,5 0,4 0,9 7,6 12 6 2015 0,4 0,3 0,7 7,3 9 6 Keskimäärin 0,6 0,4 1,0 7,5 13 8
 13. 13. © Luonnonvarakeskus Polttopuun tuonti • Määrätiedot saatu Tullin ulkomaankauppatilastosta • Vuosina 2011–2015 keskimäärin 0,06 milj. m³/vuosi • Tuontipolttopuu on sisällytetty täysimääräisenä ulkomaisiin puupolttoaineisiin 13 26.1.2017Raakapuu
 14. 14. © Luonnonvarakeskus Jätepuun tuonti Jätepuu tuonti jaetaan Tullin ulkomaankauppatilastossa - puupellettien tuontiin ja - muun jätepuun (mm. sahanpuru ja muu puujäte) tuontiin Puupelletit • Tuontipellettien määrä on sisällytetty täysimääräisenä ulkomaisiin puupolttoaineisiin • Tuonti 2015 noin 60 000 t, noin 1/5 kotimaisesta tuotannosta Muu jätepuu • Muun jätepuun tuonnin ja metsäteollisuudessa käytetyn jätepuun (sahanpuru) erotus on sisällytetty täysimääräisenä ulkomaisiin puupolttoaineisiin • Tuontijätepuuta meni energiantuotantoon jaksolla 2011–2015 keskimäärin 0,3 milj. m³/vuosi 14 26.1.2017Jätepuu
 15. 15. © Luonnonvarakeskus Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet Suomessa tuontipuun jalostamisesta syntyneiden sivu- ja jätetuotteiden energiakäyttö - Teollisuuden puutähdehake - Puru - Kuori - Mustalipeä - Muut metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 15 26.1.2017Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet
 16. 16. © Luonnonvarakeskus Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 1) Hake ja puru • Puutuoteteollisuuden tuontitukkipuun jalostamisessa kotimaassa syntynyt hake ja puru voivat mennä sekä metsäteollisuustuotteiden tuotantoon että energiantuotantoon; käyttötarkoitusta ei voida erotella • Tukkipuun osuus on viimeksi kuluneiden viiden vuoden (2011–2015) aikana ollut keskimäärin kahdeksan prosenttia (0,6 milj. m³) tukki- ja kuitupuun kokonaistuonnista • tuontitukkipuun jalostamisessa syntynyt puutähdehake ja puru jätetty laskennassa huomioimatta 16 26.1.2017Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet
 17. 17. © Luonnonvarakeskus Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 2) Kuori • Tuontiraakapuusta (tukki- ja kuitupuu) saatu kuori on sisällytetty täysimääräisenä ulkomaisiin puupolttoaineisiin • kuoren määrä on laskettu tuontiraakapuun kokonaiskäytöstä yleisesti käytössä olevalla kuorikertoimella K = 0,126 %* • Tuontiraakapuusta saatu kuori kattoi jaksolla 2011–2015 keskimäärin 12 prosenttia (0,8 milj. m³) kuoren kokonaiskäytöstä lämpö- ja voimalaitoksissa 17 26.1.2017 * esim. Metsätilastollinen vuosikirja 2014 Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet
 18. 18. © Luonnonvarakeskus Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 3) Mustalipeä • Puusta selluntuotannon aikana syntyvä neste, jonka energiasisältö on peräisin pääasiassa selluprosessin aikana puusta poistetusta nesteestä (SFS Käsikirja 35-1) • Selluntuotannon raaka-aineena käytetään sekä havu- että lehtipuuta, pääosin mäntyä ja koivua Tuontipuuosuuden arviointi: • Energiantuotantoon käytetyn mustalipeän energiasisältötiedot (TJ) on koostettu Tilastokeskuksen energiatilastoista • Luken metsäteollisuuden puunkäyttötilastosta on laskettu selluntuotannossa käytetyn tuontipuun osuus (%) koko selluntuotantoon menneen puuraaka-aineen määrästä • Saaduilla %-osuuksilla on laskettu tuontipuusta valmistetun mustalipeän määrä mustalipeän kokonaiskäytöstä 18 26.1.2017Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet
 19. 19. © Luonnonvarakeskus Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 4) Muut metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet • mm. mänty- ja koivuöljy, metanoli, biolietteet Tuontipuuosuuden arviointi: • Energiantuotantoon käytettyjen metsäteollisuuden muiden sivu- ja jätetuotteiden energiasisältötiedot (TJ) on koostettu Tilastokeskuksen energiatilastoista • Luken metsäteollisuuden puunkäyttötilastosta on laskettu tuontipuun osuus (%) koko massateollisuuteen menneen puuraaka-aineen määrästä • Saaduilla %-osuuksilla on laskettu tuontipuusta valmistettujen muiden sivu- ja jätetuotteiden määrä metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteiden kokonaiskäytöstä 19 26.1.2017Metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet
 20. 20. © Luonnonvarakeskus Tietojen yhdenmukaistaminen Tiedot on yhdenmukaistettu ja tehty vertailukelpoisiksi muuttamalla ne samaan energiayksikköön (terawattitunti, TWh) Käytetyt keskimääräiset muuntokertoimet: 1) Tilavuus Energiasisältö * • Metsähake, tukki- ja kuitupuu, polttopuu, jätepuu: 1 k-m³ = 2 MWh • Kuori: 1 k-m³ = 1,7 MWh • Puupelletit: 1 tonni = 4,7 MWh 2) Energiayksiköt • 1 TJ = 0,2778 * 10-3 MWh 1 000 000 MWh = 1 TWh * Lähteet: Alakangas, E. (2000); Luke 20 26.1.2017
 21. 21. © Luonnonvarakeskus Tuontipuun käyttö energiantuotannossa 2011–2015 21 26.1.2017 Puupolttoainelaji 2011 2012 2013 2014 2015 Keskimäärin Osuus TWh TWh milj. m³ % Metsähake 1,2 1,5 1,3 0,9 0,8 1,1 0,57 9 Tukki- ja kuitupuu 1,4 1,0 0,5 0,9 0,5 0,9 0,43 7 Polttopuu 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,06 1 Puupelletit 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 41,6 * 2 Muu jätepuu 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,34 5 Kuori 1,3 1,2 1,6 1,5 1,4 1,4 0,81 11 Mustalipeä 7,9 7,8 9,2 8,2 7,8 8,2 . 63 Muut metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 . 2 Tuontipuu yhteensä 12,9 12,8 14,2 12,7 11,8 12,9 . 100 Puupolttoaineet kaikkiaan 88,5 92,3 94,0 94,3 91,9 92,2 Tuontipuun osuus, % 15 14 15 13 13 14 * 1 000 tonnia
 22. 22. © Luonnonvarakeskus Kiitos! 26.1.201722
 23. 23. © Luonnonvarakeskus23 26.1.2017Teppo Tutkija
 24. 24. © Luonnonvarakeskus Energian kokonaiskulutus 2015 energialähteittäin, TWh 24 26.1.2017 Öljytuotteet 86 Hiili 28 Maakaasu 23 Ydinenergia 68 Sähkön nettotuonti 16 Vesi- ja tuulivoima 19 Turve 16 Muut 15 Lämpö- ja voimalaitokset 35 Puun pienkäyttö 16 Metsäteollisuuden jäteliemet (mustalipeä) 39 Muut metsäteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 1 Puupolttoaineet 92 Lähteet: Tilastokeskus ja Luke

×