Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tilastojen käyttö metsäpolitiikassa - Marja Kokkonen, MMM

74 views

Published on

Luken Tilastopalvelut -asiakastilaisuus Helsingissä 27.1.2017

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tilastojen käyttö metsäpolitiikassa - Marja Kokkonen, MMM

  1. 1. Tilastojen käyttö metsäpolitiikassa metsäneuvos Marja Kokkonen MMM, luonnonvaraosasto 27.1.2017
  2. 2. Mihin tilastoja ja seurantoja käytetään • metsäpolitiikan suunnittelu, seuranta ja arviointi – Kansallinen metsästrategia, muut strategiat ja politiikkaprosessit (esim. puumarkkinatyöryhmä, Pyöreä pöytä) – alueelliset metsäohjelmat – lainsäädäntö – taloussuunnittelu (budjetit, kehykset) – EU- ja kv-politiikat ja vaikuttaminen > tärkeä työkalu
  3. 3. Mitä käyttö edellyttää • aikasarjaa • analyysiä ja kytköstä ennakointiin • metsäalan muutoksessa elämistä > uudet tarpeet, vanhentuneita pois – KMS 2015 strateginen hanke • tilastojen tuottajien yhteistyötä • helppokäyttöisyyttä
  4. 4. Haasteita ja ratkaisuja • varojen niukkuus • tarpeiden monialaistuminen • hallinnollisten rajojen muutokset • sähköiset työkalut tiedon keräämisessä, jalostamisessa ja julkaisussa • tilastoja ja seurantoja tuottavien tahojen yhteistyö • tiiviit yhteydet asiakkaisiin > tarpeet ja tiedon toimitukset • paikkatietopohjaisuus • analyysit
  5. 5. Kestävät hakkuumahdollisuudet 31.1.2017 5  Hallituksen tavoitteena on lisätä puun käyttöä 15 milj. kuutiolla.  Sama tavoite on Kansallisessa metsästrategiassa.  Kestävät hakkuumahdollisuu det mahdollistavat tavoitteen toteutumisen sekä Kioton pöytäkirjan ilmastotavoitteiden saavuttamisen.
  6. 6. Kiitos! 31.1.2017 6

×