Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sari Mäkinen: Tulevaisuuden kestävät elintarvikeratkaisut

33 views

Published on

Tutkija ja tutkimuspäällikkö Sari Mäkinen: Tulevaisuuden kestävät elintarvikeratkaisut

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sari Mäkinen: Tulevaisuuden kestävät elintarvikeratkaisut

  1. 1. TURKU #lukecircles
  2. 2. Sari Mäkinen, tutkimuspäällikkö Puh. +358 029 532 6378 sari.makinen@luke.fi Tutkimuksesta ratkaisuja kuluttajalle
  3. 3. #lukecircles Going towards 2030 - top10 consumer trends Ref. Euromonitor International Top 10 consumer trends
  4. 4. #lukecircles - • Vuoteen 2025 mennessä 50-59 vuotiaiden osuus maailman väestöstä kasvaa lähes kaikissa maissa • Suurin ostovoima kaikista kuluttajaryhmistä • Kiinnostus premium- tuotteisiin ja palveluihin, jotka edistävät terveenä pysymistä ja mahdollistavat aktiivisen elämäntavan ylläpidon • Kuluttajien arvojen muutos suosii aitoutta ja luonnollisuutta • Lähituotanto, paikallisuus, luonnollisia ainesosia käyttävien tuotteiden kysyntä kasvaa • Näkyy myös kosmetiikan kulutusmuutoksina, 29% kuluttajista etsii ihonhoitotuotteita joissa on vain luontaisia ainesosia • Ostopäätökset harkittuja, valinnoilla halutaan edistää kestävyyttä ja vastuullisuutta • Ympäristönäkökohtien lisäksi tärkeää eläinten hyvinvointi • Kasvipainotteisen ruokavalion yleistyminen • Trendi tulee näkymään yhä enemmän myös lemmikkien ruoissa jne → Consumer values are shifting towards sustainability, ethicality, authenticity, naturalness and functionality → Kasviperäisten elintarvikkeiden ja luonnollisten ainesosien, personointiin sopivien kustomoitavien ratkaisujen kysyntä kasvaa • Kuluttajat priorisoivat terveyttä, onnea ja yksinkertaisuutta ja käyttävät enemmän rahaa näiden saavuttamiseksi • Monitorointiteknologia oman fysiologisen tilan seurantaan • Personoitu ravitsemus, vaihtoehtoiset hoitomuodot ja ennaltaehkäisevät ratkaisut
  5. 5. #lukecircles Kuluttajien valmius maksaa tuotteiden ympäristöystävällisyydestä näkyy tilastoissa ja kasvun ennakoidaan vahvistuvan Kulutus siirtyy samalla kohti aitoutta, luomua ja terveellisyyttä. Uudet sovellukset (esim. Spoon Guru) tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden löytää laajastakin valikkoimasta omiin preferensseihin sopivan tuotteen. #tutkimuksestatuotteisiin #consciousconsumers
  6. 6. #lukecircles Ostetaanko tulevaisuudessa kasvipohjaista ruokaa verkkokaupasta? https://www.luke.fi/scenoprot/2019/02/28/nuoret-aikovat-muuttaa-ruokavaliotaan-terveellisempaan-ja- monipuolisempaan-suuntaan/ • Makery Oy:n ScenoProt - hankkeessa toteuttama kysely, jossa selvitettiin nuorison näkemyksiä ravinnosta, ruokavaliosta ja siitä, mihin suuntaan ruokailu on kehittymässä seuraavan kymmenen vuoden aikana • Kyselyyn vastasi 300 iältään 16–22-vuotiasta nuorta
  7. 7. #lukecircles Miten miehet löytäisivät kasvistuotteet? Lisätiedot: Johtava tutkija Anne Pihlanto, +358 29 532 6438, anne.pihlanto@luke.fi Sukupuolten välillä ei ollut suurta eroa tietotasoissa, mutta silti miehiä kasvisruoka kiinnostaa selvästi vähemmän kuin naisia: miehistä 42 % ja naisista 24 % ei ole kiinnostunut kasvisruoasta Kyselyn perusteella vastaaja on sitä kiinnostuneempi kasvisruoasta, mitä parempi tietotaso hänellä on ravinnosta
  8. 8. #lukecircles Tutkimuksen avulla uusia ratkaisuja – kuinka voimme auttaa? Suomalaiset villikalat ja proteiinikasvit uusiksi tuotteiksi #tutkimuksestatuotteisiin #yhdessäenemmän Uusia luonnollisia ja aitoja toiminnallisia ainesosia metsästä ja sivuvirroista Monimuotoisuutta kasvipohjaisiin tuotteisiin uusilla raaka-aineilla ja prosesseilla Arvoketjujen ja liiketoimintaverkostojen kehittäminen

×