Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sampo soimakallio 6.6.2019

48 views

Published on

Metsien vertailutasojen teknisestä tarkastuksesta

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sampo soimakallio 6.6.2019

 1. 1. Metsien vertailutasojen teknisestä tarkastuksesta Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF asetuksen toimeenpano & tulevaisuus Sampo Soimakallio, ryhmäpäällikkö, dosentti Suomen ympäristökeskus Keskustelutilaisuus 6.6.2019
 2. 2. Metsien vertailutasojen tekninen arviointi ● LULUCF-asetuksen mukainen prosessi (Artikla 8) • Komissio tekee jäsenvaltioiden nimeämiä asiantuntijoita kuullen teknisen arvioinnin jäsenvaltioiden tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti toimittamista kansallisista metsätalouden tilinpitosuunnitelmista sen arvioimiseksi, missä määrin ehdotetut metsien vertailutasot on määritetty tämän artiklan 4 ja 5 kohdassa sekä 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti. Lisäksi komissio kuulee sidosryhmiä ja kansalaisyhteiskuntaa. Komissio julkaisee tehdystä työstä yhteenvedon, joka sisältää jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden näkemykset, ja johtopäätökset. ● The Commission expert group on LULUCF (LULUCFEG) • Avustaa asetuksesta vastuullista komission pääosastoa DG CLIMAa regulaation artikla 8:n toimeenpanossa • Tarkastaa, ovatko jäsenmaiden hoidetun metsämaan tilinpitosuunnitelmat asetuksen vaatimusten mukaisia 2
 3. 3. Tilinpitosuunnitelmien tekninen arviointi suoritettiin viidessä alaryhmässä, 1.-12.4. Brysselissä 3 Type A Individual expert appointed in his/her personal capacity Type C – Organisation Type D - Member State Authority (0-2 persons per MS) Type E - Other public entity Obs – Observers European Commission incl. Contractors
 4. 4. 4
 5. 5. Teknisen arvioinnin pääperiaatteet ● Apuna erilaisia työkaluja • PCA: Preliminary Completeness Assessment tool  konsulttien tekemä esitarkastus sille, miten hyvin suunnitelmat ovat linjassa teknisen ohjeen (TGD) kanssa • CRF-FRL comparison tool  Jäsenmaiden YK:n ilmastosopimukselle raportoimat (2018) historialliset päästöt ja poistumat (CRF) sekä esitetyt vertailutasot (FRL) • TAT: Technical Assessment tool  Teknistä arviointia varten ● Havaitut puutteet läpinäkyvyydessä (Transparency issue) ja tarkkuudessa (Accuracy issue) kirjattiin ylös; johtopäätökset kopioitiin synteesiraportteihin ● Synteesiraportit käsiteltiin yksi kerrallaan yleisistunnoissa, joissa ne hyväksyttiin niihin jätettyjen kommenttien kanssa 5
 6. 6. Metsämaan ja puutuotteiden toteutunut nielu ja vertailutasoesitykset EU-tasolla 6
 7. 7. Keskeisimpien metsänielumaiden nielut (metsämaa + puutuotteet) vertailukaudella (2000-2009) ja vertailutasoesitysten mukaan (2021-2025) 7
 8. 8. Yhteenvetoni keskeisimpien metsänielumaiden (pl. Romania) arvioinnista 8 TI (transparency issue) AI (Accuracy issue) Artikla 8(5) Kriteerit Elementit Saksa 6 3 Ei Ei Ei Ranska 3 3 Ei Ei Ei Ruotsi 7 3 Ei Ei Ok Suomi 8 6 Ei Ei Ei Puola 8 3 Ei Ei Ei Italia 3 2 Ei Ei Ei Espanja 4 3 Ok Ei Ei UK 4 1 Ok Ei Ei Ok = kunnossa, Ei = ei kunnossa, tummennettu tarkoittaa, että puute on / voi olla kriittinen
 9. 9. Johtopäätökset ● Asetuksen mukaan vertailutasot tulee asettaa siten, että biomassan käytön päästöt tulevat tarkoituksenmukaisesti ja luotettavasti lasketuksi maankäyttösektorilla ● Hakkuiden intensiteetin säilyminen vertailukauden tasolla metsien dynaamisen kehityksen huomioiden keskeisenä ohjaavana periaatteena vertailutason määrittämisessä ● Tarkoituksenmukaisesti asetetut vertailutasot: • Kannustavat vähentämään merkittäviä trade-offeja nielun ja biomassan käytön välillä • Kannustavat ylläpitämään/kasvattamaan nielua • Kannustavat toteuttamaan päästövähennyksiä muualla maankäyttösektorilla • Ylläpitävät EU:n ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa 9
 10. 10. Kiitos! Lisätietoja: sampo.soimakallio@ymparisto.fi 10 Commission expert group on Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) (E03638) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3638&news=1

×