Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saija Rasi, Biopajan avajaiset 10.6.2019

56 views

Published on

Biopajan avajaiset 10.6.2019: Biokaasulaitos on biomassojen jalostuksen solmukohta

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Saija Rasi, Biopajan avajaiset 10.6.2019

 1. 1. JOKIOINEN #lukecircles#lukecircles
 2. 2. Saija Rasi saija.rasi@luke.fi Biopajan avajaiset 10.6.2019 Jokioinen Biokaasulaitos on biomassojen jalostuksen solmukohta
 3. 3. #lukecircles Biokaasulaitos keskeinen osa kiertotaloutta http://www.iea-biogas.net/ Source: Al Seadi et al 2018 @SaijaRasi #IEABioenergy #biokaasu
 4. 4. #lukecircles Biokaasututkimus Lukessa • Kokeellista tutkimusta biokaasuun liittyen tehdään eri mittakaavan laitteistoilla • Tutkimusteemoina mm. erilaisten materiaalien (jätteet, lannat, teollisuuden sivuvirrat, kasvibiomassa ym.) hyödyntäminen ja biokaasuprosessin optimointi • Bioenergian tuottamisen lisäksi tarve huomioida materiaalikierrot, erityisesti ravinteiden kierto • Teknis-taloudelliset laskelmat ja ympäristövaikutusten hallinta, päästölaskenta (esim REDII) • Biomassojen monipuolinen hyödyntäminen, arvoketjuajattelu Kuvat: Elina Virkkunen, Luken kuva-arkisto, Saija Rasi, Elina Tampio
 5. 5. © Luonnonvarakeskus Bio- massa Kuvat: Sari Luostarinen, Elina Tampio, Satu Ervasti, Kimmo Rasa, Alfa Laval
 6. 6. #lukecircles Biokaasuketjun tutkimus, syötteistä lopputuotteisiin Esikäsittely ja mädätys Kalvosuodatus Mädäte Syötteet Ravinnekonsentraatti Ammoniumsulfaatti Biohiili Separointi N N, P, K P, N, K Prosessivesi Kaasun jalostus CBG / LBG /sähkö, lämpö NH4-N strippaus Nestejae Biokaasu Pyrolyysi Kuivauskaasu Pyrolyysineste CO2 hyötykäyttö Kuivajae Esikäsittely ja 2-vaiheinen mädätys VFA:n jalostus BiokemikaalitKalvosuodatus
 7. 7. © Luonnonvarakeskus Esimerkkejä projekteista
 8. 8. #lukecircles Mahdollisuuksia kaupungeissa www.bestfinalreport.fi
 9. 9. #lukecircles Biokaasuprosessilla arvokemikaaleja Tampio, E., Blasco, L., Vainio, M., Kahala, M. & Rasi, S. 2018. Volatile fatty acids and methane from food waste and cow slurry: Comparison of biogas and VFA fermentation processes. GCB Bioenergy. 2018;1-13. https://doi.org/10.1111/gcbb.12556 BIOVFA, AVARE, PASS-BIO Hankkeiden vetäjä: Saija Rasi (Luke) saija.rasi@luke.fi
 10. 10. #lukecircles VFA: tuotteilla monipuoliset käyttökohteet VFA Polyhydroxyalkanoates (PHA)  biomuovit Energiaa; Mikrobiaalinen polttokenno, Biodiesel Biologinen ravinteiden poisto (e.g. jätevesilaitokset) Dokosaheksaeenihappo (DHA)  rehut Etikkahappo
 11. 11. #lukecircles Kuoren prosessointi hyödyntäen koko materiaali Rasi, S., Kilpeläinen, P., Rasa, K., Korpinen, R., Raitanen, J., Vainio, M., Kitunen, V., Pulkkinen, H., Jyske, T. 2019. Cascade processing of softwood bark with hot water extraction, pyrolysis and anaerobic digestion. Manusript (submitted). Hankkeen vetäjä: Tuula Jyske (Luke) tuula.jyske@luke.fi
 12. 12. #lukecircles Metaanintuotanto • Uutetut kuorinäytteet tuottivat enemmän metaania kuin uuttamattomat,erityisesti mänty • Pyrolyysinesteistä männyn neste tuotti hieman enemmän metaania kuin kuusen neste
 13. 13. #lukecirclesTwitter @SaijaRasi Kiitos!

×