SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
1
Merenrantalaidunnusta luonnon ja
ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN)
Yhteistyöllä tuloksia Perämeren rantaniittyjen hoidossa -webinaari 27.1.2021
Marika Laurila, Luonnonvarakeskus
2
Taustatiedot
Toiminta-alue
• Pohjois-Pohjanmaa
Toiminta-aika
1.1.2021 – 31.12.2022
Toteuttajat
• Luonnonvarakeskus
• ProAgria Oulu
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• Helsingin yliopisto
Rahoitus
• Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmasta 2014–2020
yhteensä 382 780 euroa
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
3
Hankkeen keskeiset tavoitteet
• Parannetaan viljelijöiden ja neuvojien tietämystä
rantalaiduntamisen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä.
• Hoidon sopimuskäytäntöjä kehittämällä ja neuvontaa
vahvistamalla kannustetaan viljelijöitä perinnebiotooppien
hoitoon ja lisätään hoidon vaikuttavuutta.
➢ Rantalaiduntaminen on jatkossa entistä kestävämpää,
vaikuttavampaa ja arvostetumpaa.
• Lisätään tietoa laiduntamisen vaikutuksista ranta-
alueiden luonnon monimuotoisuuteen, vesien tilaan,
virkistyskäyttöön ja elinkeinoihin.
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
4
Hankkeen toimenpiteet ja osiot
• Osio 1. Rantalaiduntamisen ja muiden tekijöiden
alueellinen tarkastelu
• Osio 2. Rantalaiduntamisen vesistövaikutukset
• Osio 3. Kestävä ja kannattava eläintuotanto ja
eläinten hyvinvointi rantalaitumilla
• Osio 4. Vaikuttavaa luonnonhoitoa toimivilla
sopimuskäytännöillä
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
5
Toimenpiteet ja tuotokset
Osio 1. Rantalaiduntamisen ja muiden tekijöiden
alueellinen tarkastelu
• Tunnistetaan luontoarvojen ja eri käyttömuotojen kannalta
tärkeät ranta-alueet: paikkatietotarkastelut
• Edistetään hoidon suunnittelussa ja seurannassa
tarvittavien aineistojen saatavuutta
➢ Paikkatietoaineistot, karttaesitykset ym. tietomateriaalit
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
6
Toimenpiteet ja tuotokset
Osio 2. Rantalaiduntamisen vesistövaikutukset
• Ravinnetaselaskelmat laiduneläinten kautta tapahtuvalle
ravinteiden (typpi, fosfori) kierrolle rantalaitumilla
• Ravinne- ja hygieniamuuttujien (suolisto- ja
taudinaiheuttajamikrobit) määritykset laidunten ja
vertailualueiden vesistöistä
• Suolistomikrobien esiintyvyys laidunten lantanäytteissä
➢ Arviot rantalaidunnuksen hygieniariskeistä ja
ravinnevaikutuksista sekä suositukset riskien minimoimiseen
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
7
Toimenpiteet ja tuotokset
Osio 3. Kestävä ja kannattava eläintuotanto ja eläinten
hyvinvointi rantalaitumilla
• Kootaan ja jaetaan tietoa ja kokemuksia ranta-
laiduntamisen hyvistä käytännöistä
o mm. eläinten hyvinvointi, eläinaines, laidunnuksen käytännön
toteutus, yhteistyömahdollisuudet
➢ Esimerkit ja tietomateriaalit rantalaiduntamisen hyvistä
käytännöistä
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
8
Toimenpiteet ja tuotokset
Osio 4. Vaikuttavaa luonnonhoitoa toimivilla
sopimuskäytännöillä
• Kootaan ja välitetään tietoa laidunnuksen positiivisista
vaikutuksista rantaluontoon
• Sopimuskäytäntöjen kehittäminen ja testaus pilottitiloilla
o aluetekijöiden huomiointi, taustatietojen saatavuus, hoidon
suunnittelu, seuranta ja neuvonta, digitalisaation mahdollisuudet
• Alueiden ja hoitajien kohtauttaminen
➢ Viestintämateriaalit rantalaidunten luontoarvoista, uusi
sopimuskäytäntömalli -ehdotus, hoitosuunnitelmien
mallipohjat, tiedotuspilotit hoitokohteista
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
9
Hankkeen ydintavoitteet:
✓ Rantalaiduntaminen on jatkossa entistä kestävämpää,
vaikuttavampaa ja arvostetumpaa.
✓ Sujuvat sopimuskäytännöt ja vahva neuvonnallinen tuki
kannustavat viljelijöitä perinnebiotooppien hoitoon.
RANTALAIDUN -hanke 2021-2022

More Related Content

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
 
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
 
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
 
Package design and the consumer panel
Package design and the consumer panelPackage design and the consumer panel
Package design and the consumer panel
 
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutosRuokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
 
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyysBiopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
 
Environmental benefits of re-usable food packaging
Environmental benefits of re-usable food packagingEnvironmental benefits of re-usable food packaging
Environmental benefits of re-usable food packaging
 
Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutus...
Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutus...Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutus...
Pakkaussuunnittelun rooli elintarvikepakkauksiin liittyvien ympäristövaikutus...
 
Elinkaariarviointi (LCA) pakkausratkaisujen ympäristökestävyyden määrittämisessä
Elinkaariarviointi (LCA) pakkausratkaisujen ympäristökestävyyden määrittämisessäElinkaariarviointi (LCA) pakkausratkaisujen ympäristökestävyyden määrittämisessä
Elinkaariarviointi (LCA) pakkausratkaisujen ympäristökestävyyden määrittämisessä
 
Packaging material development – from lab to pilot
Packaging material development – from lab to pilotPackaging material development – from lab to pilot
Packaging material development – from lab to pilot
 
Muovin korvaamispotentiaali elintarvikepakkauksissa. Case: Suomalaiset superm...
Muovin korvaamispotentiaali elintarvikepakkauksissa. Case: Suomalaiset superm...Muovin korvaamispotentiaali elintarvikepakkauksissa. Case: Suomalaiset superm...
Muovin korvaamispotentiaali elintarvikepakkauksissa. Case: Suomalaiset superm...
 
Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...
Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...
Kosteikkokasveista uusia arvoketjuja: tutkimustarpeet ja kehittämismahdollisu...
 
Paju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkija
Paju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkijaPaju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkija
Paju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkija
 
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 
Miksi tarvitaan korvaajaa turpeelle? Tuula Jyske, tutkimuspäällikkö 
 

Rantalaidun hanke esittely-marika_laurila_webinaari_27_01_2021

  • 1. 1 Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) Yhteistyöllä tuloksia Perämeren rantaniittyjen hoidossa -webinaari 27.1.2021 Marika Laurila, Luonnonvarakeskus
  • 2. 2 Taustatiedot Toiminta-alue • Pohjois-Pohjanmaa Toiminta-aika 1.1.2021 – 31.12.2022 Toteuttajat • Luonnonvarakeskus • ProAgria Oulu • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Helsingin yliopisto Rahoitus • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 yhteensä 382 780 euroa RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  • 3. 3 Hankkeen keskeiset tavoitteet • Parannetaan viljelijöiden ja neuvojien tietämystä rantalaiduntamisen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. • Hoidon sopimuskäytäntöjä kehittämällä ja neuvontaa vahvistamalla kannustetaan viljelijöitä perinnebiotooppien hoitoon ja lisätään hoidon vaikuttavuutta. ➢ Rantalaiduntaminen on jatkossa entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa. • Lisätään tietoa laiduntamisen vaikutuksista ranta- alueiden luonnon monimuotoisuuteen, vesien tilaan, virkistyskäyttöön ja elinkeinoihin. RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  • 4. 4 Hankkeen toimenpiteet ja osiot • Osio 1. Rantalaiduntamisen ja muiden tekijöiden alueellinen tarkastelu • Osio 2. Rantalaiduntamisen vesistövaikutukset • Osio 3. Kestävä ja kannattava eläintuotanto ja eläinten hyvinvointi rantalaitumilla • Osio 4. Vaikuttavaa luonnonhoitoa toimivilla sopimuskäytännöillä RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  • 5. 5 Toimenpiteet ja tuotokset Osio 1. Rantalaiduntamisen ja muiden tekijöiden alueellinen tarkastelu • Tunnistetaan luontoarvojen ja eri käyttömuotojen kannalta tärkeät ranta-alueet: paikkatietotarkastelut • Edistetään hoidon suunnittelussa ja seurannassa tarvittavien aineistojen saatavuutta ➢ Paikkatietoaineistot, karttaesitykset ym. tietomateriaalit RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  • 6. 6 Toimenpiteet ja tuotokset Osio 2. Rantalaiduntamisen vesistövaikutukset • Ravinnetaselaskelmat laiduneläinten kautta tapahtuvalle ravinteiden (typpi, fosfori) kierrolle rantalaitumilla • Ravinne- ja hygieniamuuttujien (suolisto- ja taudinaiheuttajamikrobit) määritykset laidunten ja vertailualueiden vesistöistä • Suolistomikrobien esiintyvyys laidunten lantanäytteissä ➢ Arviot rantalaidunnuksen hygieniariskeistä ja ravinnevaikutuksista sekä suositukset riskien minimoimiseen RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  • 7. 7 Toimenpiteet ja tuotokset Osio 3. Kestävä ja kannattava eläintuotanto ja eläinten hyvinvointi rantalaitumilla • Kootaan ja jaetaan tietoa ja kokemuksia ranta- laiduntamisen hyvistä käytännöistä o mm. eläinten hyvinvointi, eläinaines, laidunnuksen käytännön toteutus, yhteistyömahdollisuudet ➢ Esimerkit ja tietomateriaalit rantalaiduntamisen hyvistä käytännöistä RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  • 8. 8 Toimenpiteet ja tuotokset Osio 4. Vaikuttavaa luonnonhoitoa toimivilla sopimuskäytännöillä • Kootaan ja välitetään tietoa laidunnuksen positiivisista vaikutuksista rantaluontoon • Sopimuskäytäntöjen kehittäminen ja testaus pilottitiloilla o aluetekijöiden huomiointi, taustatietojen saatavuus, hoidon suunnittelu, seuranta ja neuvonta, digitalisaation mahdollisuudet • Alueiden ja hoitajien kohtauttaminen ➢ Viestintämateriaalit rantalaidunten luontoarvoista, uusi sopimuskäytäntömalli -ehdotus, hoitosuunnitelmien mallipohjat, tiedotuspilotit hoitokohteista RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  • 9. 9 Hankkeen ydintavoitteet: ✓ Rantalaiduntaminen on jatkossa entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa. ✓ Sujuvat sopimuskäytännöt ja vahva neuvonnallinen tuki kannustavat viljelijöitä perinnebiotooppien hoitoon. RANTALAIDUN -hanke 2021-2022