Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Rantalaidun hanke esittely-marika_laurila_webinaari_27_01_2021

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad

Rantalaidun hanke esittely-marika_laurila_webinaari_27_01_2021

Download to read offline

Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila

Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Recently uploaded (9)

Advertisement

Rantalaidun hanke esittely-marika_laurila_webinaari_27_01_2021

  1. 1. 1 Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) Yhteistyöllä tuloksia Perämeren rantaniittyjen hoidossa -webinaari 27.1.2021 Marika Laurila, Luonnonvarakeskus
  2. 2. 2 Taustatiedot Toiminta-alue • Pohjois-Pohjanmaa Toiminta-aika 1.1.2021 – 31.12.2022 Toteuttajat • Luonnonvarakeskus • ProAgria Oulu • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Helsingin yliopisto Rahoitus • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 yhteensä 382 780 euroa RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  3. 3. 3 Hankkeen keskeiset tavoitteet • Parannetaan viljelijöiden ja neuvojien tietämystä rantalaiduntamisen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. • Hoidon sopimuskäytäntöjä kehittämällä ja neuvontaa vahvistamalla kannustetaan viljelijöitä perinnebiotooppien hoitoon ja lisätään hoidon vaikuttavuutta. ➢ Rantalaiduntaminen on jatkossa entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa. • Lisätään tietoa laiduntamisen vaikutuksista ranta- alueiden luonnon monimuotoisuuteen, vesien tilaan, virkistyskäyttöön ja elinkeinoihin. RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  4. 4. 4 Hankkeen toimenpiteet ja osiot • Osio 1. Rantalaiduntamisen ja muiden tekijöiden alueellinen tarkastelu • Osio 2. Rantalaiduntamisen vesistövaikutukset • Osio 3. Kestävä ja kannattava eläintuotanto ja eläinten hyvinvointi rantalaitumilla • Osio 4. Vaikuttavaa luonnonhoitoa toimivilla sopimuskäytännöillä RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  5. 5. 5 Toimenpiteet ja tuotokset Osio 1. Rantalaiduntamisen ja muiden tekijöiden alueellinen tarkastelu • Tunnistetaan luontoarvojen ja eri käyttömuotojen kannalta tärkeät ranta-alueet: paikkatietotarkastelut • Edistetään hoidon suunnittelussa ja seurannassa tarvittavien aineistojen saatavuutta ➢ Paikkatietoaineistot, karttaesitykset ym. tietomateriaalit RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  6. 6. 6 Toimenpiteet ja tuotokset Osio 2. Rantalaiduntamisen vesistövaikutukset • Ravinnetaselaskelmat laiduneläinten kautta tapahtuvalle ravinteiden (typpi, fosfori) kierrolle rantalaitumilla • Ravinne- ja hygieniamuuttujien (suolisto- ja taudinaiheuttajamikrobit) määritykset laidunten ja vertailualueiden vesistöistä • Suolistomikrobien esiintyvyys laidunten lantanäytteissä ➢ Arviot rantalaidunnuksen hygieniariskeistä ja ravinnevaikutuksista sekä suositukset riskien minimoimiseen RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  7. 7. 7 Toimenpiteet ja tuotokset Osio 3. Kestävä ja kannattava eläintuotanto ja eläinten hyvinvointi rantalaitumilla • Kootaan ja jaetaan tietoa ja kokemuksia ranta- laiduntamisen hyvistä käytännöistä o mm. eläinten hyvinvointi, eläinaines, laidunnuksen käytännön toteutus, yhteistyömahdollisuudet ➢ Esimerkit ja tietomateriaalit rantalaiduntamisen hyvistä käytännöistä RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  8. 8. 8 Toimenpiteet ja tuotokset Osio 4. Vaikuttavaa luonnonhoitoa toimivilla sopimuskäytännöillä • Kootaan ja välitetään tietoa laidunnuksen positiivisista vaikutuksista rantaluontoon • Sopimuskäytäntöjen kehittäminen ja testaus pilottitiloilla o aluetekijöiden huomiointi, taustatietojen saatavuus, hoidon suunnittelu, seuranta ja neuvonta, digitalisaation mahdollisuudet • Alueiden ja hoitajien kohtauttaminen ➢ Viestintämateriaalit rantalaidunten luontoarvoista, uusi sopimuskäytäntömalli -ehdotus, hoitosuunnitelmien mallipohjat, tiedotuspilotit hoitokohteista RANTALAIDUN -hanke 2021-2022
  9. 9. 9 Hankkeen ydintavoitteet: ✓ Rantalaiduntaminen on jatkossa entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa. ✓ Sujuvat sopimuskäytännöt ja vahva neuvonnallinen tuki kannustavat viljelijöitä perinnebiotooppien hoitoon. RANTALAIDUN -hanke 2021-2022

×