Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Raisa Mäkipää, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 8 Ad

Raisa Mäkipää, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019

Download to read offline

IPCC:n erikoisraportin tuloksia

IPCC:n erikoisraportin tuloksia

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Raisa Mäkipää, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019 (20)

Advertisement

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Raisa Mäkipää, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019

  1. 1. © Luonnonvarakeskus ILMASTONMUUTOS JA MAAN KÄYTTÖ IPCC:n erikoisraportin tuloksia Prof. Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus (LUKE
  2. 2. 27.8.2019 Ennennäkemättömän suuri osa maapinta- alasta otettu kasvavan väestön käyttöön 28% Luonnontilaiset metsät 132 Mkm2 Maapinta-ala (jäätön) 22% Talousmetsät 37% Laidunmaat 1% Rakennettu maa • 72% maapinta-alasta ihmisten käytössä • Vuodesta 1961 viljelymaan pinta-ala kasvanut globaalisti 15% (5.3 Mkm2 mikä vastaa 2/3 Australian pinta-alaa), laidunmaan 8%. 12% Viljelymaat
  3. 3. 37.8.2019 • Globaalisti maaekosysteemien hiilinielu sitoo lähes 30 % kaikista ihmisen aiheuttamista CO2-päästöistä. • 22 % kasvihuonekaasupäästöistä peräisin maankäytöstä • Ihmisen aiheuttamista CO2-päästöistä 10- 15 % peräisin metsien hävittämisestä ja soiden turpeen hukkaamisesta. • N2O-päästöistä ¾ on peräisin typpi- lannoituksesta. • Ruokajärjestelmä (sis. Varastoinnin, prosessoinnin, pakkauksen, kuljetuksen, jakelun ja käytön) aiheuttaa 25-30 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä 200 150 100 50 0 20181961 Muutos (%) suhteessa päästöihin 1961 N2O-päästöt maataloudesta CH4-päästöt märehtijöistä (lehmät) CO2-päästöt maankäytön muutoksista (metsäkato) Pohjautuu IPCC:n Climate Change and Land –raportin tuloksiin. Copyright Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö, 2019. Maankäytön päästöt ovat kasvaneet kun ihminen hyödyntää maata entistä intensiivisemmin
  4. 4. 47.8.2019 Ilmastonmuutos vaikuttaa jo tuntuvasti 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 1880 2018 0.87 °C 1,41 °C °C Globaali maa- alueiden keskilämpötila Globaali keskilämpötila Pohjautuu IPCC:n Climate Change and Land –raportin tuloksiin. Copyright Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö, 2019.
  5. 5. Maankäyttö - kestävyyttä parannettava kiireesti Ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään • Metsäkadon vähentäminen ja metsittäminen • Hiilivarastoja säilyttävät ja viljavuutta parantavat viljelymenetelmät (mm. ympärivuotinen kasvipeitteisyys, ylilaiduntamisen välttäminen, lannan ravinteet kestävästi kiertoon) • Ilmastokestävät metsänhoito- menetelmät (mm. turpeen hiilivaraston säilyttäminen, metsä- ja erityisesti turvepaloriskien hallinta) 57.8.2019 Maankäytön kestävyyttä parantavat esim. • Maatalouden ympäristömaksut ja päästökauppa (tehokkaammin kuin verot) • Ympäristölle haitallisten maataloustukien poistaminen • Maanomistuksen hyvä hallinnointi
  6. 6. Ruokajärjestelmän muutokset välttämättömiä 67.8.2019 Ruokahävikin sekä korjuu- ja varastointihävikin välttäminen (nyk. 30 % korjatusta sadosta hukataan)Kasvipainotteisemmat ravitsemussuositusten mukaiset ruokavaliot (tarvitsee pienemmän peltopinta-alan) Muutokset edistävät myös kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamista Resurssitehokkaampi alkutuotanto (pienempi peltopinta-ala riittää kun maaperän kasvukunto ylläpidetään)
  7. 7. Sopeutumistoimet vähentävät riskejä • Hillintätoimilla on kiire – investoinnit ovat kannattavia, toimiminen viipymättä vähentää riskejä ja pienentää taloudellisia menetyksiä. • Maankäytön kestävyyttä parantavat ja riskejä pienentävät mm. investoinnit viljelymenetelmien kehittämiseen ja kestävään vesitalouteen, vedenkäytön tehokkuuden parantaminen, toimivat seuranta- ja varoitusjärjestelmät. • Riskejä pienentäviä maankäyttösektorin sopeutumistoimia ovat esim. viljelymenetelmät ja satokasvilajiston monipuolistaminen, ilmastoviisas metsänhoito, metsäpalojen torjunta ja tuhojen seurantajärjestelmät. • Kestäviä ratkaisuja rakennettava paikallisten toimijoiden kanssa, hyvää hallintoa ja ilmastokestäviä ohjauskeinoja kehittäen. 77.8.2019
  8. 8. KIITOS Jatketaan keskustelua #ilmastotiede #IPCC Esityksiä voi seurata etänä ja tilaisuuden nauhoite on katsottavissa myös jälkikäteen. IPCC erikoisraportti (Climate Change and Land: IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems) julkistettiin 8. elokuuta 2019 ja kansallisen tiedotustilaisuuden järjestivät IPCC-työryhmän puolesta Luonnonvarakeskus (Luke), Ympäristöministeriö (YM) ja Strategisen tutkimuksen ohjelmat (STN/Suomen Akatemia). 87.8.2019

×