Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raisa Mäkipää 6.6.2019

29 views

Published on

Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF-asetuksen toimeenpano ja tulevaisuus, tilaisuuden avaus

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Raisa Mäkipää 6.6.2019

  1. 1. © Luonnonvarakeskus Tilaisuuden avaus Raisa Mäkipää (Luke) ja Seita Romppanen (Itä-Suomen yliopisto) Novel Soil Management Practices - key for sustainable bioeconomy and climate change mitigation -SOMPA Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF-asetuksen toimeenpano ja tulevaisuus
  2. 2. © Luonnonvarakeskus Kasvihuonekaasupäästöt ja nielut LULUCF sektorilla – metsät ja maatalousmaa 2 7.6.2019 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Metsät kiv.maa Metsät turvemaamaat Pellot kiv.maa Pellot turvemaa Metsät yhteensä Pellot yhteensä Puusto Maaperä MiljoonaatonniaCO2ekvivalenttia Lähde: Luke ja Tilastokeskus https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/yymp_kahup_1990- 2018_2019_19740_net.pdf 15,8 Mha 4,3 Mha 2,4 Mha 0,3 Mha 20,1 Mha 2,7 Mha Pinta-alat, miljoonaa hehtaaria (Mha) PÄÄSTÖ NIELU Metsät Pellot
  3. 3. © Luonnonvarakeskus Kasvihuonekaasupäästöt ja nielut LULUCF sektorilla – metsät ja maatalousmaa 3 7.6.2019 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 Metsät kiv.maa Metsät turvemaamaat Pellot kiv.maa Pellot turvemaa Metsät yhteensä Pellot yhteensä Puusto Maaperä MiljoonaatonniaCO2ekvivalenttia Lähde: Luke ja Tilastokeskus https://www.stat.fi/static/media/uploads/tup/khkinv/yymp_kahup_1990- 2018_2019_19740_net.pdf 15,8 Mha 4,3 Mha 2,4 Mha 0,3 Mha 20,1 Mha 2,7 Mha Pinta-alat, miljoonaa hehtaaria (Mha) PÄÄSTÖ NIELU Metsät Pellot

×