Advertisement

Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021

Senior Specialist, Executive Communication at Natural Resources Institute Finland (Luke)
Nov. 10, 2021
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021(20)

Advertisement

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Advertisement

Perameren luonnonlaitumet taimi_mahosenaho_ja_maarit_satomaa_27_01_2021

 1. Ympäristöviisas viljelijä Perämeren luonnonlaitumet - hieno esimerkki viljelijöiden ympäristönhoitotyöstä Taimi Mahosenaho ja Maarit Satomaa ProAgria Oulu/ Oulun maa- ja kotitalousnaiset 27.1.2021
 2. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Perämeren luonnonlaitumet - hieno esimerkki viljelijöiden ympäristönhoitotyöstä
 3. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Taustaa ja historiaa – ProAgria Oulu/ Oulun MKN mukana suunnittelussa • Neuvonta osana EU tukijärjestelmän suunnittelua ja toimeenpanoa EU kauden alusta 1995 alkaen - 25 vuotta takana • Rantalaidunten hoidon neuvonnassa viljelijä ja maanomistaja aina ollut ratkaisevassa asemassa – Maisema- ja ympäristöasiantuntija Taimi Mahosenaho ja kotieläinasiantuntija Kyllikki Lumijärvi vieneet osaltaan alusta asti hoitosuunnitteluun liittyvää prosessia osaksi ProAgrian viljelysuunnittelua ja tukineuvontaa – Maarit Satomaa käytännön neuvonnassa, suunnittelijana ja tapahtumien järjestäjänä – Sanna Suomela, emolehmät, lihanaudat – Hyvä yhteistyö viranomaisten ja viljelijöiden kanssa mahdollistanut kehittämistoimia -> – Esim. hoitosuunnitelmien kustannuksiin liittyen kerättiin todellista työmenekkiarvioita eri kohteilla ja tehtiin menestyksekkäästi lausunto ministeriöön
 4. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Ympäristönhoito luo menestyksen mahdollisuuksia kotieläintiloille • Perämeren rantalaiduntajista tullut valtakunnallisestikin menestyviä kärkitiloja omassa tuotantosuunnassaan • Taustalla hyvä yhteistyö viranomaisten, viljelijöiden, neuvonnan ja maanomistajien kanssa sekä PITKÄJÄNTEINEN TYÖ ja halu kehittyä lajissaan • Luonnonhoidon lisäksi tiloilla kehitetään myös muita tärkeitä teemoja kuten lähiruoka, brändäys, johtaminen, vastuullisuus -> vuorovaikutteisuus – Useita tiloja mukana esim. ProAgria Oulun ProLiideri - hankkeessa – vastuullinen johtaja, kestävä yritystoiminta
 5. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Merenrantalaitumilla vaikutus myös ilmastoon • Muokkaamattomat pitkäikäiset nurmialueet/ laitumet ja kosteikkoalueet ovat oikein hoidettuina hyödyllisiä myös ilmastovaikutuksia tarkasteltaessa • CAP 27 -> siirtymäkausi menossa 2021-2022 - >uuden järjestelmän toimeenpano 2023 • Ruoantuotannossa liha- ja kasvisruoan ilmastovaikutusten vertailussa tulee ottaa useita seikkoja huomioon -> Niittylihan arvo Monivuotisella nurmella tärkeä osuus maatalouden hiilen sidonnassa – siihen kuuluu olennaisesti karjatalous! –Pohjoisessa asia korostuu.
 6. UUSIA OPPEJA JA VÄLINEITÄ LUOMUVILJELYYN YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Pohjois- Pohjanmaallakin brändätään luonnonlaidunlihaa YmpäristöAgro ja YmpäristöAgro II –hankkeissa ns. pienryhmätoimintaa luonnonlaidunten ympärillä, lähiruoan tuotantoketjujen toimivuuteen liittyen. ProAgria Oulun kannalta merkittävä onnistuminen on ollut jakaa tiloille asiantuntijuutta laajalla skaalalla ja kehittyä samalla – maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija, kotieläinasiantuntija, maatalouden tukiin ja talouteen liittyvät palvelut, yritysasiantuntija, elintarvikeasiantuntija
 7. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Kuvat: Taimi Mahosenaho, Maarit Satomaa, Arja Keränen, Tiia Keränen, Soila Hiltunen ProAgria Oulun ja Maa- ja kotitalousnaisten YMPÄRISTÖ AGRO ja Mikä Muuttuu vuosien 2008-2015 neuvonnassa P-P alueella - Perämeren rannikko aktiivinen alue Koko POP alueella oli • Tapahtumia -551 kpl • Osallistujia – yli 30 000 hlö P-P alueella –sis. Infopisteet ja yhteistyötapahtumat • Perämeren alueen viljelijät osallistuneet aktiivisesti neuvontatapahtumiin - ympäristöasiat kiinnostaneet
 8. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ LOPPURAPORTTI YMPÄRISTÖAGRO 2008-2015 www.proagriaoulu.fi -> Hankkeet->Päättyneet hankkeet https://www.proagriaoulu.fi/fi/ymparistoagro_i_ja_ii/ Kuvat: Taimi Mahosenaho, Maarit Satomaa, Arja Keränen, Tiia Keränen, Soila Hiltunen
 9. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Ilmastovaikutukset rantalaitumilla • JUURI NYT ILMASTO JA YMPÄRSITÖ ASIAT ESILLÄ EU:ssa • Maatalouden tukipolitiikan CAP-27 uudistus -> ekojärjestelmä • SEKÄ myös -> LULUCF asetuksen tulkinnat • (Land Use maankäyttö • -Land Use Change maankäytön muutokset • -Forestry metsä) • - LUOKISSA VOIDAAN valita tarkasteluun myös-> • Managed grasslands – hoidettu ruohikkomaa • Managed wetlands- hoidetut kosteikot -> haluttaessa tulossa • Muut tarkasteltava luokat ovat: metsitys, metsäkato, hoidettu metsämaa, hoidettu viljelysmaa Neuvotteluissa: Miten kokonaisuuteen vaikuttavat vertailuvuodet metsämaan kompensaatio – hiilinielujen myynti muille, päästökauppa, taakan jako..jne. Ruoantuotanto – ympäristö – tulevaisuus Kaupunki-maaseutu vuorovaikutus - Suomi osana muuta maailmaa (kuva c ProAgria) LULUCF-asetuksella luodaan säännöt sille, miten maankäytön, sen muutosten ja metsätaloussektorin päästöt ja nielut otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa kaudella 2021–2030. TAVOITE ON VAHVISTAA HIILINIELUJA.
 10. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Maa- ja metsätalous ovat lähes ainoita toimialoja, jotka voivat myös sitoa hiilidioksidia. Metsäpinta-alaa on 73 prosenttia Suomen maa-alasta, kun taas Euroopan metsäala on 33 prosenttia Euroopan maa- alasta. Suomen ilmastopäästöt ovat Ilmastoviisas maatilayritys kirjan mukaan 1,3 % EU:n päästöistä ja hiilinielut 47 % EU:n hiilinieluista. Myös kasvipeitteinen niitty tai oikein hoidettu vihreä monivuotinen nurmi yhteyttää ja voi sitoa hiiltä. -monikerroksisuus ja kasvuston korkeus vaikuttavat biomassan määrään (pellolla myös maan kasvukunto tärkeää) Maatalouden ilmastotiekartassa todettiin, -> maatalouden ilmastopäästöistä 75 % tulee maaperästä, johtuen esimerkiksi muokkauksesta - Suomalaisen karjan ilmastopäästöjen osuus sen mukaan pieni – koska ruokinta perustuu laajaan nurmialaan Ilmastovaikutukset rantalaitumilla
 11. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ MERENRANTANIITYILLÄ ILMASTOON JA LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN VAIKUTTAVAT 1. Muokkaamattomuus -> kasvihuonekaasuja ei vapaudu kun ei ojiteta, ei lannoiteta eikä muokata – ei ole mulloksella. Antaa luonnonkasvilajeille mahdollisuudet 1. Tiheä vihreä kasvu sitoo hiiltä (ja estää ravinnevalumia) ja hoito luo elinympäristöjä linnustolle 2. Veden pinnan korkeus -> hapettomat olot maassa rajoittavat eloperäisen kasviaineksen hajoamista. Vesi luo linnuille elinympäristöjä. (hapellisissa oloissa orgaaninen aines hajoaisi ja vapautuisi hiilidioksidina ilmaan) Ilmastovaikutukset rantalaitumilla ”Tuleeko tulevaisuudessa rantaniittyjen hoitomenetelmissä uuteen määrittelyyn monikerroksisuus- (avoimilla aloilla niityt, puut, pensaat) sekä ruohon pituus?”
 12. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Maatalouden kosteikkojen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon ympäristösopimukset Pohjois-Pohjanmaalla (kosteikot, perinnebiotoopit, luonnonlaitumet, reuna-alueet – Merenrantaniityt suurin pinta-ala = Perinnebiotooppia Vuosi Kosteikko MOMA kpl ha kpl ha 2015 15 95 133 4 734 2016 16 98 170 4 916 2017 16 98 175 4 920 2018 22 144 190 4 949 2019 39 217 191 4 913 2020 38 216 172 4 909 Tämän lisäksi meillä hoidettuja kosteikkoja metsäpuolella ja energiaturvesoiden jälkikäyttömuotona Kun pohditaan mitkä ehkä voisivat liittyä Managed wetlands- Managed grasslands LULUCF maankäyttömuotojen tarkasteluun
 13. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ HIILESTÄ KIINNI RAHOITUSHAKU HELMIKUUSSA 2021 Maa- ja metsätalousalueiden maankäyttösektorin hiilinieluihin ja ilmastotoimenpiteisiin liittyvä Maa- ja metsätalousministeriön rahoitushaku Webinaari pe 29.1.2021 klo 9-11 Hiilestä kiinni –kehittämishankkeiden haku ->Yrityksille, laitoksille, kunnille, järjestöille jne. Ilmoittautumiset webinaariin viimeistään keskiviikkona 27.1.2021. täältä. -> mmm.fi -> Tiedotteet https://mmm.fi/tiedotteet
 14. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Pohjois-Pohjanmaa ELYN alue 1997 2020 YHTEENSÄ LYPSYKARJATILAT 3527 956 EMOLEHMÄTILAT 179 205 LYPSYLEHMÄT 48866 43240 EMOLEHMÄT 2395 8570 HUOMATTAVA LISÄYS Nyt varsinkin koronaviruksen aikana on myös huomattu, kuinka tärkeää on turvata myös paikallinen ja maakohtainen riittävä ruoantuotannon pinta-ala -> Merenrantaniityt tuottavat monia ympäristöhyötyjä, lähiluontomatkailua sekä luonnonlaidunlihaa
 15. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Eläinmääriä Suomessa 2020 YHT Nautoja 846 000 -laskusuunta Lypsylehmät 260 000 Hiehot 137 000 Emolehmät 62 000 - noususuunta Lampaat 140 000 - noususuunta Hevoset maatiloilla n. 15 000? https://stat.luke.fi/kotielainten-lukumaara
 16. UUSIA OPPEJA JA VÄLINEITÄ LUOMUVILJELYYN YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Myös vesienhoito kytkeytyy rantalaidunnukseen • Kesäkuussa 2018 valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarin osallistujat tutustuivat ja vaikuttuivat Liminganlahden rantalaidunalueista • Luonnonhoitotyöstä kertoi Niemelän Tilan isäntä Marko Pietilä • Vesienhoitoon liittyviä ristiriitoja voidaan vähentää avoimella keskustelulla ja laidunalueiden tarkemmalla suunnittelulla • Hoidettu rantalaidun on kuin iso suojavyöhyke vesistön varrella
 17. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Ajankohtaista 2021 • Ympäristöviisas viljelijä –hanke (ProAgria Oulu hallinnoi, OAMK, LUKE ja SYKE osatoteuttajana) • Nostetaan hyviä esimerkkejä ympäristöviisaista ratkaisuista maatiloilla Pohjois-Pohjanmaalla • Muutamia esimerkkejä käynnissä olevista toiminnasta: – Toiminta pilottialueilla Leppioja ja Ohtuanoja – Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät teemat pienryhmissä – Maastoretket, esim. ötökkäretki jne… Muita aiheita: – Maan hoito, vieraskasvien hallinta – Turvepeltojen käyttö tulevaisuudessa, energiakasvien mahdollisuudet – Kiertotalousravinteet , Kaupunki/ maaseutu vuorovaikutus Muista myös NEUVO2020 mahdollisuudet kartoittaa lumokohteita
 18. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Ajankohtaista 2021 • Rantalaidun- hanke sai myönteisen päätöksen 2021 – LUKE hallinnoi – Osatoteutus ProAgria Oulu, THL, Helsingin Yliopisto – Neljä osiota (Paikkatietotarkastelut, Vesistövaikutukset, Kestävä ja kannattava rantalaiduntaminen, Vaikuttava luonnonhoito) – Vaikuttava luonnonhoito-osioon haemme pilottitiloja, joita kiinnostaa kehittää sopimuskäytäntöjä ja hoidon laatutavoitteiden vaikuttavuutta – ”Haaveena saada ainakin osa hoidon suunnittelusta ja hoidon seurannasta digitaaliselle alustalle” – M.Satomaa – TERVETULOA ILMOITTAUTUMAAN MUKAAN PILOTTITILAKSI! Muista myös NEUVO2020 mahdollisuudet kartoittaa lumokohteita
 19. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Ajankohtaista Perinnebiotooppien rahoituksesta • Valtakunnallinen perinnebiotooppien inventointi jatkuu kesällä 2021 (POPELY) – Inventoinnissa tarkistetaan tiedossa olevat arvokkaat kohteet ja määritellään niille arvoluokka (valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokas) • HELMI elinympäristöohjelma (YM) – Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa vuoden 2023 loppuun mennessä 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja. – Hoitaminen ja kunnostaminen aloitetaan Natura 2000 - verkostoon kuuluvilla alueilla. ELY-keskukset kartoittavat arvokkaimmat perinnebiotoopit vuosina 2019–2021. Hoito ja kunnostuskohteet valitaan kartoitusten perusteella. – https://ym.fi/-/uusi-tuki-perinnebiotooppien- kunnostamiseen-kohentaa-uhanalaisen-elinympariston- tilaa – Kunta-Helmi ja Järjestö-Helmi avautuu 2021 • Uudet Ympäristösopimukset, milloin tulevat hakuun?
 20. YMPÄRISTÖVIISAS VILJELIJÄ Lämpimät kiitokset Perämeren rantaniittyalueen viljelijöille arvokkaasta työstä! Kiitokset kaikille kumppaneille ja rahoittajille!
 21. Ota yhteyttä! Luodaan yhdessä viihtyisää ja elinvoimaista maaseutua, jossa maisemien hoito tuo kaunista hoidettua ympäristöä, matkailullista vetovoimaa ja työmahdollisuuksia kotieläintiloille ja maisemanhoitoyrittäjille! ProAgria Oulun / Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntijat: Kalle Hellström, p. 043-825 5253 kalle.hellstrom@maajakotitalousnaiset.fi Maarit Satomaa, p. 040-566 7924 maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi Taimi Mahosenaho, p. 040 551 7807 taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi
Advertisement